Lista projektów po ocenie merytorycznej

cop.lodzkie.pl
  • No tags were found...

Lista projektów po ocenie merytorycznej

ul. Moniuszki 7/9, 90 – 101 Łódź,tel. (42) 230 15 50, fax. (42) 230 15 51email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.plLista wniosków o dofinansowanie projektówpo ocenie pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymiRegionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność przedsiębiorczośćDziałanie III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwachNumer konkursu: RPLD.03.03.00-5/13Termin naboru wniosków o dofinansowanie projektu: od 14 lutego 2013 r. do 21 marca 2013 r.L. p Numer wniosku o dofinansowanie Tytuł projektu1 WND-RPLD.03.03.00-5/001/13Wdrożenie do produkcji światowej, nowej technologii wg polskiego wynalazku do wytwarzania elementówbudowlanych z masy tworzyw termoplastycznychLiczbauzyskanychpunktóww %Wynik0,00% negatywny2 WND-RPLD.03.03.00-5/003/13 Wdrożenie wyników B+R gwarancją podniesienia konkurencyjności firmy na rynku globalnym 75,73% pozytywny3 WND-RPLD.03.03.00-5/006/13 Wdrożenie linii produkcyjnej do procesu pasteryzacji i pakowania 64,08% pozytywny4 WND-RPLD.03.03.00-5/008/13 Wdrożenie innowacyjnej technologii do pakowania próżniowego 61,17% pozytywny5 WND-RPLD.03.03.00-5/010/13Opracowanie i wdrożenie technologii jednoetapowego, wielowarstwowego nanoszenia elementówkolorowych elewacji i elastycznej elektroniki dla klawiatur foliowych52,92% negatywny6 WND-RPLD.03.03.00-5/012/13 Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania opakowań o właściwościach antybakteryjnych 77,19% pozytywnyFUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO


ul. Moniuszki 7/9, 90 – 101 Łódź,tel. (42) 230 15 50, fax. (42) 230 15 51email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl7 WND-RPLD.03.03.00-5/013/13 Poprawa konkurencyjności funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę infrastruktury B+R 84,96% pozytywny8 WND-RPLD.03.03.00-5/016/13 Geodezyjny monitoring przemieszczeń w oparciu o wyniki najnowszych prac B+R 73,79% pozytywny9 WND-RPLD.03.03.00-5/017/1310 WND-RPLD.03.03.00-5/019/1311 WND-RPLD.03.03.00-5/021/13Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów jako wynikzakupywanych wyników badańZakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia nowych, innowacyjnych procesów produkcyjnych oraztworzenia nowych, innowacyjnych produktów przez Novum s.c.Wdrożenie innowacyjnej metody uzyskania antystatycznego wykończenia przędz poliestrowych orazpoliamidowych51,95% negatywny44,66% negatywny73,79% pozytywny12 WND-RPLD.03.03.00-5/022/13 Wdrożenie innowacji kluczem podniesienia konkurencyjności firmy SKALAR 38,83% negatywny13 WND-RPLD.03.03.00-5/023/13 Innowacyjne wytrzymałościowe sortowanie polskiej sosnowej tarcicy konstrukcyjnej 87,38% pozytywny14 WND-RPLD.03.03.00-5/024/1315 WND-RPLD.03.03.00-5/025/13Wzrost konkurencyjności firmy poprzez nabycie i wdrożenie wyników prac B+R w celu zbudowania układuodzysku i zawracania wody technologicznejLinia badania oczyszczania ścieków i ponowne wykorzystanie uzdatnionej wody do procesutechnologicznego - badanie metod zamknięcia obiegu wodnego w zakładach przemysłowych65,54% pozytywny80,58% pozytywny16 WND-RPLD.03.03.00-5/026/13 Laboratorium badania wpływu ozonowania na proces klimatyzacji 69,42% pozytywnyFUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO


ul. Moniuszki 7/9, 90 – 101 Łódź,tel. (42) 230 15 50, fax. (42) 230 15 51email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl17 WND-RPLD.03.03.00-5/027/1318 WND-RPLD.03.03.00-5/028/13Rozwój działalności badawczo-rozwojowej w Firmie RIDAN sp. z o.o poprzez zakup niezbędnych środkówtrwałychDynamiczny rozwój firmy Kris Line poprzez stymulowanie i wykorzystanie prac badawczo-rozwojowych dotworzenia innowacyjnych produktów80,10% pozytywny61,06% pozytywny19 WND-RPLD.03.03.00-5/029/13 Wzrost konkurencyjności KROMED w wyniku nabycia i wdrożenia wyników prac B+R 61,66% pozytywny20 WND-RPLD.03.03.00-5/030/13 Zakup linii technologicznej niezbędnej do wdrożenia, innowacyjnego procesu produkcyjnego 63,11% pozytywny21 WND-RPLD.03.03.00-5/031/13 Zakup środków trwałych w celu wdrożenia do produkcji innowacyjnego produktu pro środowiskowego 65,05% pozytywny22 WND-RPLD.03.03.00-5/032/13 Uruchomienie produkcji innowacyjnych filtrów STEELFER NG w oparciu o wyniki prac B+R 70,87% pozytywny23 WND-RPLD.03.03.00-5/033/13 ECO HEAVY - wdrożenie innowacyjnej technologii sposobem na wzrost konkurencyjności 66,51% pozytywny24 WND-RPLD.03.03.00-5/034/13 Zakup środków trwałych w firmie LOCKPOL w celu wdrożenia do produkcji innowacyjnego produktu 63,11% pozytywny25 WND-RPLD.03.03.00-5/035/13Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych z zakresu chemii organicznej w drodze zakupuoprogramowania, urządzeń i aparatury umożliwiającej poszerzenie oferty68,93% pozytywny26 WND-RPLD.03.03.00-5/036/13 Nowatorska oferta na bazie tkaniny bambusowej dla szpitali 82,04% pozytywnyFUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO


ul. Moniuszki 7/9, 90 – 101 Łódź,tel. (42) 230 15 50, fax. (42) 230 15 51email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl27 WND-RPLD.03.03.00-5/037/13 Nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych jako środek do zwiększenia konkurencyjności firmy 61,17% pozytywny28 WND-RPLD.03.03.00-5/038/1329 WND-RPLD.03.03.00-5/039/13Wzrost konkurencyjności i potencjału firmy poprzez stworzenie nowoczesnego i innowacyjnegolaboratorium badawczegoWzrost konkurencyjności spółki PIK poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii opartej na wynikach pracbadawczych65,05% pozytywny56,31% negatywny30 WND-RPLD.03.03.00-5/041/13 Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji baterii do zasilania e-roweru 80,58% pozytywny31 WND-RPLD.03.03.00-5/042/13 Wdrożenie innowacyjnej technologii przygotowania barwionej przędzy do dziania 74,76% pozytywny32 WND-RPLD.03.03.00-5/043/13 Zakup środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac Badawczo Rozwojowych w PPHU PTS 64,08% pozytywny33 WND-RPLD.03.03.00-5/044/1334 WND-RPLD.03.03.00-5/045/1335 WND-RPLD.03.03.00-5/046/1336 WND-RPLD.03.03.00-5/047/13Zakup i wdrożenie innowacyjnych wyników prac B+R dotyczących stosowania metody abrazji powietrznejw praktyce stomatologicznejPoprawa konkurencyjności dzięki poszerzeniu zakresu świadczonych usług B+R w Firmie ANALYTICALR&D Sp. z o.o.Wdrożenie nowej technologii produkcji opakowań czteropunktowych z bigą przestrzenną jako wynikwłasnych prac B+R w Firmie WOWO Sp. z o.o.Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania sterylnych form farmaceutycznych substancjicytostatycznych w przedsiębiorstwie IFOTAM78,16% pozytywny81,55% pozytywny70,39% pozytywny68,93% pozytywnyFUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO


ul. Moniuszki 7/9, 90 – 101 Łódź,tel. (42) 230 15 50, fax. (42) 230 15 51email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl37 WND-RPLD.03.03.00-5/051/13Wdrożenie innowacyjnej metody autologicznych przeszczepów komórek macierzystych i regeneracyjnych- ADRC, pozyskiwanych z tkanki tłuszczowej w leczeniu otyłości oraz refluksowej choroby przełyku60,19% pozytywny38 WND-RPLD.03.03.00-5/052/13 Biogazodochodowość odpadów 66,99% pozytywny39 WND-RPLD.03.03.00-5/055/13Zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania alkoholi długołańcuchowych z etanolu wprzedsiębiorstwie Cezar International78,16% pozytywny40 WND-RPLD.03.03.00-5/057/13 Zakup środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwie CDM Sp. z.o.o. 84,96% pozytywny41 WND-RPLD.03.03.00-5/058/13 Wdrożenie innowacyjnych technologii wytwarzania rajstop o nowych właściwościach w firmie MADAM 56,31% negatywny42 WND-RPLD.03.03.00-5/059/13 Zakup i wdrożenie technologii wytwarzania elementów metalowych 67,48% pozytywny43 WND-RPLD.03.03.00-5/060/13 Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji funkcjonalnych wafli zbożowych 78,64% pozytywny44 WND-RPLD.03.03.00-5/061/13 Wdrożenie innowacyjnego procesu produkcyjnego wiązek kabli 65,05% pozytywny45 WND-RPLD.03.03.00-5/062/13Zakup i wdrożenie przełomowej technologii wytwarzania membran izolacyjnych, zapewniającychponadprzeciętną ochronę konstrukcji mostowych69,42% pozytywny46 WND-RPLD.03.03.00-5/063/13 Wdrożenie nowej technologii druku cyfrowego na dzianinach w przedsiębiorstwie Albed 85,44% pozytywnyFUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO


ul. Moniuszki 7/9, 90 – 101 Łódź,tel. (42) 230 15 50, fax. (42) 230 15 51email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl47 WND-RPLD.03.03.00-5/064/13 Wzrost konkurencyjności spółki Active Pro poprzez nabycie i wdrożenie wyników prac B+R 55,83% negatywny48 WND-RPLD.03.03.00-5/065/1349 WND-RPLD.03.03.00-5/066/13Oprogramowanie na potrzeby świadczenia kompleksowej usługi zarządzania drukiem oraz całym parkiemurządzeń drukujących - przeprowadzenie badań i wdrożenie projektu celowego we współpracy z jednostkąnaukowąWdrożenie wyników prac B+R w zakresie barwienia i wykończania dzianin w szczególnościprzeznaczonych dla dzieci niepełnosprawnych75,22% pozytywny83,98% pozytywny50 WND-RPLD.03.03.00-5/067/13 Zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji pasów tapicerskich 81,07% pozytywny51 WND-RPLD.03.03.00-5/068/13Utworzenie Działu Badawczo - Rozwojowego w firmie Bilarte w celu opracowywania innowacyjnychreceptur barwiarskich69,90% pozytywny52 WND-RPLD.03.03.00-5/069/13 Wzrost jakości i atrakcyjności wyrobów frotowych rezultatem zakupu i wdrożenia wyników prac B+R 78,64% pozytywny53 WND-RPLD.03.03.00-5/070/13 Wdrożenie wyników prac B+R w procesie produkcji sprzętu sportowego 82,52% pozytywny54 WND-RPLD.03.03.00-5/071/13 Wdrożenie innowacyjnej technologii w zakresie kierunkowego wzornictwa tkanin frotowych 76,22% pozytywny55 WND-RPLD.03.03.00-5/072/1356 WND-RPLD.03.03.00-5/073/13Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup i wdrożenie wyników prac B+Rzwiązanych z wózkami samojezdnymiNabycie i wdrożenie wyników prac B+R podnoszących walory użytkowe produktów, drogą do zwiększeniakonkurencyjności na rynku meblarskim84,47% pozytywny67,48% pozytywnyFUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO


ul. Moniuszki 7/9, 90 – 101 Łódź,tel. (42) 230 15 50, fax. (42) 230 15 51email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl57 WND-RPLD.03.03.00-5/074/1358 WND-RPLD.03.03.00-5/075/13Wzrost konkurencyjności firmy na rynku maszyn rolniczych poprzez zakup innowacyjnej wycinarkilaserowej i wdrożenie wyników prac B+RWdrożenie wyników prac badawczo - rozwojowych z zakresu balonowego urządzenia do czyszczeniarurek intubacyjnych71,36% pozytywny89,32% pozytywny59 WND-RPLD.03.03.00-5/076/13 Rozwój B+R Tłokiński Spółka Jawna poprzez wprowadzenie innowacyjnego systemu szkolenia kierowców 0,00% negatywny60 WND-RPLD.03.03.00-5/077/13Stworzenie oprogramowania do obsługi procesów biznesowych realizowanych przez Kancelarie Prawnepoprzez wdrożenie wyników prac B+R85,44% pozytywny61 WND-RPLD.03.03.00-5/078/13 Stworzenie oprogramowania do obsługi programów lojalnościowych poprzez wdrożenie wyników prac B+R 86,90% pozytywny62 WND-RPLD.03.03.00-5/080/13 Reengineering procesów biznesowych pod kątem mobilnego przedsiębiorstwa 75,67% pozytywny63 WND-RPLD.03.03.00-5/081/1364 WND-RPLD.03.03.00-5/082/1365 WND-RPLD.03.03.00-5/083/1366 WND-RPLD.03.03.00-5/084/13System świadczenia usług doradczych w zakresie BPO w oparciu o unikalną metodologię wykorzystującąrozwiązania elektroniczneOpracowanie metodologii do diagnostyki parametrów oraz określania ich długookresowej stabilności dladiod świecących LEDZakup i wdrożenie technologii integracji różnych kanałów sprzedaży oraz systemów lojalnościowychklientów dla branży hotelarskiejOpracowanie metod i rozwiązań narzędziowych w zakresie doboru technologii wykonywania aplikacjiinternetowych oraz ich skalowania w modelu laaS80,98% pozytywny80,58% pozytywny75,25% pozytywny77,00% pozytywnyFUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO


ul. Moniuszki 7/9, 90 – 101 Łódź,tel. (42) 230 15 50, fax. (42) 230 15 51email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl67 WND-RPLD.03.03.00-5/085/1368 WND-RPLD.03.03.00-5/086/1369 WND-RPLD.03.03.00-5/088/1370 WND-RPLD.03.03.00-5/092/13Przeprowadzenie projektu celowego wraz z wdrożeniem, polegającego na opracowaniu InteligentnegoEdytora Szkoleń opartego na semantyceOpracowanie technologii modelu uwarunkowań genetycznych do zastosowania w silniku biochemicznymludzkiego organizmuZakup i wdrożenie wyników prac badawczych w celu podniesienia konkurencyjności i potencjałuinnowacyjnego na rynku przedsiębiorstwa Stone Master S.A.Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa w drodze wdrożenia wyników prac B+R z zakresu technologiiobróbki aluminium80,53% pozytywny71,68% pozytywny69,42% pozytywny77,67% pozytywnyFUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

More magazines by this user
Similar magazines