stáhnout - Národní divadlo

narodni.divadlo.cz
  • No tags were found...

stáhnout - Národní divadlo

Javier TorresJavier Torres se narodil v roce 1963 v Mexico City, kdeabsolvoval National School of Ballet (Národní školabaletu) a o čtyři roky později získal také diplom v oborupedagogika klasického tance. Grant od GermanBallet International Foundation (Německá baletnímezinárodní nadace) mu v roce 1988 umožnil cestovatpo Evropě a zúčastnit se řady kurzů a vystoupení moderníhoa klasického tance. Hostoval také v polskémDivadle nového tance.V roce 1989 se přestěhoval do Finska, aby pracovals Jorma Uotinen v Helsinki Dance Company. O tři rokypozději se stal členem souboru Finnish National Ballet(Finský národní balet), kde působil až do roku 2008.Zde tančil např. v baletech Bajadérka (ch. N. Makarova),Don Quijote (ch. P. Bart), Giselle (ch. S. Guillem), Labutíjezero (ch. V. Bourmeister), Spící krasavice (ch. R. Nurejev),Romeo a Julie (ch. J. Cranko).Od roku 1984 působí jako choreograf. Od svého příjezdudo Finska realizoval více jak 25 děl, částečně celovečerních.K jeho nejznámějším tanečním dílům proFinský národní balet patří Boleros (1995), Wind Statues(1997), Poppies (2001), Liquid (2001), Light Shock (2003)a Sleeping Beauty (2008, Spící krasavice / Šípková Růženka).Javier Torres přednášel na řadě mezinárodníchtanečních a lékařských sympozií a konferencí, např.v Helsinkách (2001), Londýně (2003), Mnichově (2005)a Basileji (2007). Na základě svých výzkumů v oblastizlepšení baletní pedagogiky vede semináře, a to jakz psychologického, tak z lékařského hlediska.Javier Torres v současné době pracuje jako externípedagog a choreograf pro profesionální baletní soubory,jako je Stuttgart Ballet, Cullberg Ballet, NachoDuato Dancing Company, Norwegian National Ballet,Netherlands Dans Theatre, Lyon National Opera Balleta Balet Národního divadla v Praze.7


Předplatné 2012/13Předplatnéna sezonu 2012/13do Národního divadlaa Státní operyProdej předplatného na sezonu 2012/13od 1. března 2012 do 31. května 2012www.predplatnend.czORIENTAČNÍ TERMÍNY PRODEJEVěnujte prosím pozornost přesnému rozvrhutermínů prodeje předplatného, který najdetena www.predplatnend.cz, nebo v brožuře Předplatné,která je k dispozici v pokladnách a ve foyerechbudov ND.• Od 1. března do 21. březnaje předplatné v prodeji pro stávající předplatiteleneměnící skupinu a místa. Garantujemezachování stávajících míst, nejpozději všakdo 21. 3. Pro ověření je bezpodmínečně nutnýVáš stávající abonentní průkaz, který buďuveďte do objednávky, nebo přineste s seboudo pokladny.• Od 26. března do 11. dubnaje předplatné v prodeji pro stávajícípředplatitele měnící skupinu či místa.• Od 16. dubna do 31. květnaje předplatné v prodeji pro nové zájemce.VÝHODY PŘEDPLATNÉHO• s předplatným získáte slevu až 50 % oprotiběžnému předprodeji• vlastní místo, které si pořízením abonentkykoupíte na všechna představení ve skupině• úspora času při nákupu vstupenek do divadla• dopředu známé termíny představení pro naplánovánínávštěv divadla• abonentka je přenosná – lze ji zapůjčitnebo darovat další osobě• mimořadné nabídky vstupenek pouze propředplatitele v průběhu sezony• sleva 30 % pro abonenty ND na koncertyČeské filharmoniePŘEDPLATNÉ MŮŽETE ZAKOUPIT• osobně v Odděleních předplatnéhoNárodní divadlo, Ostrovní 1, 112 30 Praha 1po–pá: 10–13.30, 14–18 hodinStátní opera, Legerova 75, 110 00 Praha 1po–pá: 10–13.30, 14–18 hodin• zasláním objednávky e-mailempredplatne@narodni-divadlo.czpredplatne@opera.czFormulář objednávky je ke stažení nawww.predplatnend.cz• zasláním objednávky faxemNárodní divadlo +420 224 931 544Státní opera +420 224 212 243Formulář objednávky je ke stažení nawww.predplatnend.cz• zasláním objednávky poštouna výše uvedené adresyFormulář objednávky je ke stažení nawww.predplatnend.cz nebo v brožuře PředplatnéObjednávky zaslané poštou, faxem či e-mailembudou kompletně zpracovány bez ohledu na místojejich zaslání. Obě pokladny jsou propojenyjedním prodejním systémem.Předplatné nelze objednat telefonicky.Provoz telefonních linek je v době prodejepředplatného omezen.Národní divadlo +420 224 901 487Státní opera +420 296 117 392DOPORUČENÍPro Vaše vlastní pohodlí doporučujemevyužít možnosti objednávky předplatnéhoprostřednictvím elektronického formuláře nawww.predplatnend.cz, anebo zasláním tištěnéhoformuláře z brožury Předplatné.9


Předplatné 2012/13OPERNÍ SKUPINYTo nejnovější z opery (O1)Operní novinky sezony zahajuje Debussyho slavné poetickédílo Pelleas a Melisanda uvedené v rámci 150. výročí narozeníjak autora hudby, tak libretisty M. Maeterlincka. Druhýmopusem je světová premiéra opery Vladimíra Franze podlerománu Karla Čapka Válka s mloky. Patrně nejslavnější Gluckovaopera Orfeus a Eurydika se na repertoár ND vrací po vícenež 50 letech. Velkolepé, divadelně dramatické dílo Don Carlobude uvedeno v roce 200. výročí narození slavného mistraitalské melodie Giuseppe Verdiho. V režii v Praze již dobřeznámých manželů Herrmannových bude uvedena operaOlimpiade neprávem opomíjeného českého skladatele JosefaMyslivečka. Skupinu uzavře česká klasika – Smetanovy Dvěvdovy. Jako bonus pro abonentní řadu je připraveno koncertníprovedení první opery v českém jazyce – Škroupova Dráteníka.1. Pelleas a Melisanda čt 11. 10. 2012 19.00 ND2. Válka s mloky čt 17. 1. 2013 19.00 SO3. Orfeus a Eurydika st 13. 2. 2013 19.00 STD4. Dráteník (koncert) pá 22. 3. 2013 19.00 STD5. Don Carlo pá 5. 4. 2013 19.00 SO6. Olimpiade po 6. 5. 2013 19.00 STD7. Dvě vdovy pá 21. 6. 2013 19.00 NDCena – A: 4 380 Kč, B: 3 160 Kč, C: 1 920 KčVečery v opeře (O2)Skupina obsahuje ukázky ze všech hudebních období –Mozartovu Kouzelnou flétnu v dramaturgické úpravě DavidaRadoka uváděnou v češtině, z italského klasicismu jedenz nejslavnějších titulů – Rossiniho Lazebníka sevillskéhoa v italské melodii pokračujeme i typickými ukázkami veristickéopery Mascagniho Sedlákem kavalírem a LeoncavallovýmiKomedianty. Francouzskou hudbu zastupuje DebussyhoPelleas a Melisanda a nakonec současnou českou operní tvorbupředstaví Čarokraj v režii bratrů Formanových, opera napsanána objednávku Národního divadla nejen pro dětské publikum.Bonusem této skupiny je koncertní provedení Stravinskéhomelodramu Persefona.1. Pelleas a Melisanda út 23. 10. 2012 19.00 ND2. Kouzelná flétna po 3. 12. 2012 19.00 STD3.Sedlák kavalír /Komediantipá 4. 1. 2013 19.00 SO4. Lazebník sevillský út 19. 3. 2013 19.00 SO5. Persefona (koncert) út 28. 5. 2013 19.00 SO6. Čarokraj st 12. 6. 2013 19.00 NDCena – A: 3 720 Kč, B: 2 680 Kč, C: 1 430 KčSvětové operní hity (OH)Světové operní hity diváky provedou italskou, francouzskoua českou operní melodií a jako bonbonek navrch zavítají téždo světa operety. Úvodem zhlédnou Offenbachovy fantastickéHoffmannovy povídky v bohaté kostýmní a scénické výpravěa v režii Ondřeje Havelky. Straussův Netopýr potěší a rozveselíať příběhem či hravou hudbou v každé době. Italskou hudbuzastupuje slavná dvojice oper Mascagniho Sedlák kavalíra Leoncavallovi Komedianti, dále pak velkolepý Verdiho opusDon Carlo. Poetická česká hudba zazní v hravém zpracováníDvořákova Jakobína.1. Hoffmannovy povídky po 3. 9. 2012 19.00 ND2. Netopýr čt 29. 11. 2012 19.00 SO3.Sedlák kavalír /Komediantist 20. 2. 2013 19.00 SO4. Jakobín čt 14. 3. 2013 19.00 ND5. Don Carlo st 24. 4. 2013 19.00 SOCeny – A: 3 300 Kč, B: 2 360 Kč, C: 1 320 KčBALETNÍ SKUPINYPro milovníky baletu I (B1)Milovníky tance jak klasického, tak dalších stylů potěšískupina, ve které najdou od každého něco. Součástí skupinyjsou klasické Čajkovského balety Labutí jezero a Šípková Růženkav choreografiích vycházejících z tradičního pojetí; dálednes již taktéž klasická tvorba amerických choreografů G.Balanchina, W. Forsytha a J. Robbinse v pořadí třetí inscenacitohoto druhu – Amerikana III; zavítáme též k současné tvorběčeských choreografů Petra Zusky (oblíbená inscenace na hudbutří zpívajících básníků J. Brela, V. Vysockého a K. Kryla)a Jana Kodeta v novince nejen pro mladé diváky Čarodějůvučeň / Krabat.1.Brel – Vysockij – Kryl /Sólo pro třiút 25. 9. 2012 19.00 ND2. Amerikana III ne 25. 11. 2012 19.00 SO3. Šípková Růženka ne 27. 1. 2013 19.00 SO4.Čarodějův učeň /Krabatne 3. 3. 2013 19.00 ND5. Labutí jezero st 19. 6. 2013 19.00 NDCena – A: 3 150 Kč, B: 2 100 Kč, C: 1 050 KčPro milovníky baletu II (B2)Baletní cyklus představuje čtyři z nejslavnějších baletníchopusů všech dob, čtyři ukázky mistrovského klasickéhobaletu – Čajkovského hudební skvosty Giselle, Labutí jezeroa Louskáček v choreografiích podle Maria Petipy. Čtvrtýmdílem je pak neméně slavný a hudebně neméně barevnýMinkusův Don Quijote.1. Giselle út 18. 9. 2012 19.00 SO2. Labutí jezero st 31. 10. 2012 19.00 SO3. Don Quijote st 21. 11. 2012 19.00 SO4.Louskáček –Vánoční příběhpá 4. 1. 2013 19.00 NDCena – A: 2 500 Kč, B: 1 800 Kč, C: 960 KčČinoherní SKUPINYČtveřice skupin, které představují činoherní novinkypředevším nové sezony. Skupiny otevírá Ionescův Nosorožec– hra stojící na pomezí absurdního divadla, existenciálníhodramatu, frašky či komedie. Molièrův Pán z Prasečkovapředstavuje příležitost pro klasickou komedii, tentokrátvčetně doprovodu živého orchestru a v režii Hany Burešové.Dramatický příběh Troila a Kressidy z trójské války v podáníDavida Radoka slibuje velkolepý divadelní zážitek. Stejně takČechovova klasika Strýček Váňa režiséra Michala Dočekala.Posledním titulem bude novinka z pera J. A. Pitínského přímojako dělaná pro prostor Národního divadla – příběhy z rukopisůa o rukopisech Královédvorském a Zelenohorském.Pro milovníky činohry I (Č1)1. Nosorožec st 26. 9. 2012 19.00 NS2. Pán z Prasečkova po 26. 11. 2012 19.00 STD3. Troilus a Kressida út 8. 1. 2013 19.00 ND4. Strýček Váňa čt 21. 3. 2013 19.00 STD5. Rukopisy čt 2. 5. 2013 19.00 NDCena – A: 1 520 Kč, B: 1 240 Kč, C: 570 KčPro milovníky činohry II (Č2)1. Nosorožec út 16. 10. 2012 19.00 NS2. Pán z Prasečkova čt 29. 11. 2012 19.00 STD3. Troilus a Kressida st 23. 1. 2013 19.00 ND4. Strýček Váňa po 8. 4. 2013 19.00 STD5. Rukopisy pá 31. 5. 2013 19.00 NDCena – A: 1 520 Kč, B: 1 240 Kč, C: 570 KčPro milovníky činohry III (Č3)1. Nosorožec po 8. 10. 2012 19.00 NS2. Pán z Prasečkova po 10. 12. 2012 19.00 STD3. Troilus a Kressida po 4. 2. 2013 19.00 ND4. Strýček Váňa po 25. 3. 2013 19.00 STD5. Rukopisy po 8. 4. 2013 19.00 NDCena – A: 1 520 Kč, B: 1 240 Kč, C: 570 KčPro milovníky činohry IV (Č4)1. Nosorožec st 14. 11. 2012 19.00 NS2. Pán z Prasečkova pá 7. 12. 2012 19.00 STD3. Troilus a Kressida pá 18. 1. 2013 19.00 ND4. Strýček Váňa čt 28. 3. 2013 19.00 STD5. Rukopisy st 15. 5. 2013 19.00 NDCena – A: 1 520 Kč, B: 1 240 Kč, C: 570 KčČinoherní klasika dnes (ČKD)Skupina nabízí skutečné perly světové dramatiky v modernímpojetí, což mimo jiné dokazuje jejich nadčasovost – od ShakespearovaKrále Leara s Davidem Prachařem v hlavní roli, Troilaa Kressidy v režii Davida Radoka, přes BeaumarchaisovuFigarovu svatbu s titulním Richardem Krajčem až po moderníklasiku – a sice Ionescova Nosorožce v režii světově uznávanéhoGabora Tompy. Užijte si divadlo 21. století na jevištíchNárodního divadla.1. Figarova svatba ne 9. 9. 2012 19.00 STD2. Král Lear so 27. 10. 2012 19.00 ND3. Nosorožec po 17. 12. 2012 19.00 NS4. Troilus a Kressida st 13. 2. 2013 19.00 NDCena – A: 1 190 Kč, B: 970 Kč, C: 450 KčSetkání s činohrou I (ČS1)Průřez činoherním repertoárem Národního divadla –od každého něco. Diváci zhlédnou jak klasická dramataW. Shakespeara Zkrocení zlé ženy a Troila a Kressidu, tak novinkysoučasných světových i domácích autorů. Komedie Enron autorkyL. Prebble analyzuje příčiny finanční krize. Má vzdálenávlast K. Steigerwalda reflektuje české vyrovnávání se s politickouminulostí. Hra P. Zelenky Ohrožené druhy zrcadlí současnýživot ovládaný médii a reklamou. Na pomezí pak stojí nováinscenace Figarovy svatby mj. s Richardem Krajčem, KateřinouWinterovou a Miroslavem Donutilem v hlavních rolích.1. Ohrožené druhy st 12. 9. 2012 19.00 NS2. Figarova svatba út 16. 10. 2012 19.00 STD3. Zkrocení zlé ženy po 19. 11. 2012 19.00 ND4. Enron čt 10. 1. 2013 19.00 STD5. Troilus a Kressida út 30. 4. 2013 19.00 ND6. Má vzdálená vlast po 10. 6. 2013 19.00 NSCena – A: 1 720 Kč, B: 1 400 Kč, C: 660 KčSetkání s činohrou II (ČS2)Jako novinka vzniká zvláštní abonentní skupina. Zakoupenímtéto řady se předplatitelé automaticky stávají členy Klubupřátel činohry a mohou čerpat výhody z tohoto členství plynoucí(např. nabídky zvýhodněného vstupného na činohernípředstavení v průběhu celé sezony) a v neposlední řadě majíke každému z níže uvedených představení připraven zvláštnídoprovodný program (besedy s umělci, prohlídka zákulisí,návštěva divadelní zkoušky).1. Nosorožec ne 4. 11. 2012 19.00 NS2. Racek po 11. 2. 2013 19.00 STD3. Zkrocení zlé ženy pá 22. 3. 2013 19.00 ND4. Figarova svatba st 5. 6. 2013 19.00 STDCena – A: 1 190 Kč, B: 1 030 Kč, C: 660 Kč10


Setkání s činohrou III (ČS3)V této řadě se diváci potkají jak s velikány dramatické literatury– Shakespearem, Rostandem, Molièrem a Beaumarchaisem,tak se současným českým dramatikem Petrem Zelenkoua jeho Ohroženými druhy, či s pohádkově laděným příběhemDeváté srdce. Z interpretů, se kterými se v uvedených dílechabonenti setkají, jmenujme Ivu Janžurovou, Kateřinu Winterovou,Davida Prachaře, Sašu Rašilova, Richarda Krajča,Miroslava Donutila, Igora Bareše, Jana Dolanského, FrantiškaNěmce, Jana Hartla a mnohé další.1. Figarova svatba čt 20. 9. 2012 19.00 STD2 Ohrožené druhy po 22. 10. 2012 19.00 NS3. Pán z Prasečkova po 4. 2. 2013 19.00 STD4. Troilus a Kressida st 13. 3. 2013 19.00 ND5. Cyrano z Bergeracu st 10. 4. 2013 19.00 ND6. Deváté srdce čt 20. 6. 2013 19.00 STDCena – A: 1 850 Kč, B: 1 510 Kč, C: 690 KčČinohra v Divadle KolowratPro příznivce scény Divadla Kolowrat s herci přímo „na dosah“tradičně představujeme dvě skupiny komorních dramat.Přinášejí mnoha cenami ověnčenou a divácky žádanouinscenaci Blackbird v hlavních rolích s Jiřím Štěpničkou a JanouPidrmanovou; hru Karla z pera Martina Františáka; novinku,kterou je hra Z prachu hvězd Lenky Lagronové. Nakonec pakoriginální, hlubokou hrou Ohlušující pach bílé popisující životmistra jasných barev Vincenta van Gogha v uzavřenémprostoru ústavu pro choromyslné.Činohra v Divadle Kolowrat I (ČKW1)1. Blackbird listopad 19.00 KW2. Karla leden 19.00 KW3. Z prachu hvězd březen 19.00 KW4. Ohlušující pach bílé červen 19.00 KWCena – 680 KčČinohra v Divadle Kolowrat II – ČKW21. Karla listopad 19.00 KW2. Blackbird leden 19.00 KW3. Z prachu hvězd duben 19.00 KW4. Ohlušující pach bílé červen 19.00 KWCena – 680 KčSMÍŠENÉ SKUPINYVelká řada (VŘ)Milovníci hudebního umění jak operního, tak baletního sipřijdou na své ve Velké řadě, která představuje pestrý výběrz repertoáru uváděném na scéně Státní opery. Italskou operuzastupují dva její velikáni – G. Verdi s Rigolettem a novouinscenací Dona Carla a G. Puccini se slavnými díly Bohémaa Turandot. Operní část cyklu pak obohatí světová premiéraopery Válka s mloky Vladimíra Franze podle románu K. Čapkaa koncertní provedení Stravinského melodramu Persefona.Baletní žánr se představí ve dvou odlišných stylech – klasickýbalet Šípková Růženka v choreografii Javiera Torrese a neoklasickýči moderní tanec v dnes již legendárních choreografiíchG. Balanchina, W. Forsytha a J. Robbinse pod souhrnnýmnázvem Amerikana III.1. Bohéma st 14. 11. 2012 19.00 SO2. Amerikana III st 5. 12. 2012 19.00 SO3. Válka s mloky út 29. 1. 2013 19.00 SO4. Rigoletto út 26. 2. 2013 19.00 SO5. Šípková Růženka čt 14. 3. 2013 19.00 SO6. Turandot ne 28. 4. 2013 19.00 SO7. Persefona (koncert) čt 23. 5. 2013 19.00 SO8. Don Carlo st 26. 6. 2013 19.00 SOCena za jedno místo: A: 3600 Kč, B: 2720 Kč, C: 2240 Kč, D: 720 KčCena s další slevou při zakoupení celé lóže:Počet míst v lóži Přízemí a na 1. pořadí Na 2. pořadí4 9 464 Kč 7 280 Kč5 11 368 Kč 8 848 Kč6 13 272 KčMalá řada (MŘ)Malá řada přináší to „nej“ ze stávajícího repertoáru na scéněStátní opery. Skupinu otevírají dva klasické balety – AdamovaGiselle a Minkusův Don Quijote, oba vycházející z původní choreografieM. Petipy. Pro příjemnou náladu je zařazen StraussůvNetopýr s podmanivou hudbou a vtipnými dialogy. Ryze opernížánr zastupují Verdiho slavná Aida a dvojice veristických oper –Mascagnino Sedlák kavalír a Leoncavallovi Komedianti.1. Giselle ne 11. 11. 2012 19.00 SO2. Don Quijote út 11. 12. 2012 19.00 SO3. Netopýr st 9. 1. 2013 19.00 SO4.Sedlák kavalír /Komediantičt 31. 1. 2013 19.00 SO5. Aida čt 7. 3. 2013 19.00 SOCena za jedno místo: A: 2 750 Kč, B: 2 000 Kč, C: 1 250 KčCena s další slevou při zakoupení celé lóže:Počet míst v lóži Přízemí a na 1. pořadí Na 2. pořadí4 7 175 Kč 5 075 Kč5 8 575 Kč 5 950 Kč6 9 975 KčOpera a balet pro rodiny (R)Cyklus zahajuje Mozartova slavná mnohovrstevná operaKouzelná flétna, kde se prolínají jak pohádkové, tak filozofickéroviny. Mistři italské opery G. Verdi a G. Puccini dojmou svoukrásnou hudbou v dílech Nabucco, Madama Butterfly a Toscakaždého milovníka opery. Taneční múzu zastupuje známýPuškinův příběh Taťány a Oněgina zpracovaný v baletu nahudbu P. I. Čajkovského a v choreografii Johna Cranka.1. Kouzelná flétna út 30. 10. 2012 19.00 SO2. Madama Butterfly út 8. 1. 2013 19.00 SO3. Nabucco ne 10. 2. 2013 19.00 SO4. Oněgin ne 21. 4. 2013 19.00 SO5. Tosca čt 16. 5. 2013 19.00 SOCena za jedno místo: A: 1 750 Kč, B: 1 450 Kč, C: 1 000 KčCena s další slevou při zakoupení celé lóže:Počet míst v lóži Přízemí a na 1. pořadí Na 2. pořadí4 4 690 Kč 3 745 Kč5 5 705 Kč 4 445 Kč6 6 720 KčNárodní divadlo nejen studentům (NDS)Tato skupina je určena každému divákovi, který rád objevujenové tituly, nová zpracování ať tradiční či současná. Studentůmje tato řada nabízena za speciální cenu. Úvodním titulemje populární taneční představení na hudbu tří zpívajícíchbásníků J. Brela, V. Vysockého a K. Kryla v choreografii PetraZusky. Baletní žánr v klasické formě pak představí MinkusůvDon Quijote. Operu zastupují dvě rozličná díla – Debussyhoopus Pelleas a Melisanda uváděný u příležitosti 150. výročí skladatelovanarození a Bizetovu Carmen v tradičním zpracování.Činohra představí aktuální novinku Petra Zelenky Ohroženédruhy a Beaumarchaisovu Figarovu svatbu, ve které hrají i zpívajímj. Richard Krajčo a Kateřina Winterová.1.Brel – Vysockij – Kryl /Sólo pro třist 26. 9. 2012 19.00 ND2. Pelleas a Melisanda ne 4. 11. 2012 19.00 ND3. Ohrožené druhy po 18. 2. 2013 19.00 NS4. Don Quijote st 6. 3. 2013 19.00 SO5. Carmen čt 4. 4. 2013 19.00 SO6. Figarova svatba čt 30. 5. 2013 19.00 STDCena studentská – A: 2 776 Kč, B: 1 944 Kč, C: 840 KčCena běžná – A: 3 470 Kč, B: 2 430 Kč, C: 1 050 KčSkupina je za běžnou cenu dostupná komukoliv, počet zakoupenýchabonentek není omezen. Pro uplatnění studentské slevy je nutnoprokázat, že abonmá kupujete pro studenta. Studentskou slevu lzeuplatnit na 2 abonentky.Divadelní večery pro každého I (DV1)Cyklus představení, ve kterých si každý najde něco pro sebe,která potěší každého. Obsahuje Donizettiho melodickýa vtipně inscenovaný Nápoj lásky o „zázračném“ elixíruna zaručenou lásku vyvolené dívky; Čapkovu Věc Makropulosv hlavních rolích se Soňou Červenou, Miroslavem Donutilemči Václavem Postráneckým; Molièrovu komedii Pán z Prasečkova,která pobaví věčnými tématy – hloupostí, pýchouči touhou po společenském vzestupu; velkolepou operuG. Pucciniho s dramatickým příběhem a hudbou MadamaButterfly a nakonec romantický příběh Taťány a Oněginav baletním zpracování choreografa J. Cranka na podmanivouČajkovského hudbu.1. Nápoj lásky pá 5. 10. 2012 19.00 ND2. Věc Makropulos so 17. 11. 2012 19.00 STD3. Pán z Prasečkova st 23. 1. 2013 19.00 STD4. Madama Butterfly pá 15. 2. 2013 19.00 SO5. Oněgin st 29. 5. 2013 19.00 SOCena – A: 2 950 Kč, B: 2 100 Kč, C: 850 KčDivadelní večery pro každého II (DV2)Pro milovníky divadla je připravena velká skupina sedmititulů, kde najdou průřez všemi žánry. Cyklus otevírá i uzavíráopera – nejdříve česká klasika Káťa Kabanová L. Janáčkaa závěrem italská romantická Bohéma G. Pucciniho. Činohraje zastoupena Beaumarchaisovou Figarovou svatbou mimojiné s R. Krajčem, M. Donutilem a K. Winterovou a ČechovovýmRackem v hlavních rolích s T. Medveckou, J. Dolanskýma D. Prachařem. Taneční umění mohou diváci ocenit jak v ryzeklasickém titulu – Čajkovského Labutím jezeru, tak v modernímdíle Moonshine na hudbu slavných Rolling Stones, Boba Dylanaa Waterboys. Skupinu žánrově uzavírá představení Laternymagiky – historicky prvního multimediálního divadla na světě.1. Káťa Kabanová pá 19. 10. 2012 19.00 ND2. Figarova svatba st 14. 11. 2012 19.00 STD3. Racek čt 17. 1. 2013 19.00 STD4. Casanova pá 22. 2. 2013 20.00 NS5. Moonshine st 27. 3. 2013 19.00 NS6. Labutí jezero st 17. 4. 2013 19.00 SO7. Bohéma čt 6. 6. 2013 19.00 SOCena – A: 3 670 Kč, B: 2 560 Kč, C: 1 310 KčSMÍŠENÉ SKUPINY – OdpoledníRodinné divadlo odpolední I (ROD1)Skupinu doporučujeme rodinám s dětmi od 10 let.Představení určená nejen mladému divákovi ve víkendovýchodpoledních termínech. Krásný fantazijně zpracovaný Prokofjevůvbalet Popelka a romantický příběh Taťány a Oněginav klasickém baletu na půvabnou Čajkovského hudbu, to jsoubaletní tituly této řady. Operní expedice Čarokraj v kouzelnéa hravé inscenaci bratří Formanových potěší každého a nejinaktomu je v rozverném zpracování Dvořákova Jakobína,jehož mottem je provolání „Zpátky do školních lavic“. Ukázkouz dílny Laterny magiky pak budou Legendy magické Prahyautora a zakladatele černého divadla Jiřího Srnce.1. Popelka ne 16. 9. 2012 14.00 ND2. Čarokraj so 10. 11. 2012 14.00 ND3. Legendy magické Prahy so 15. 12. 2012 14.00 NS4. Oněgin ne 21. 4. 2013 14.00 SO5. Jakobín so 1. 6. 2013 14.00 NDCena – A: 1 740 Kč, B: 1 220 Kč, C: 550 Kč11


aletOněginSlavný balet Johna Crankana motivy románu Alexandra PuškinaChoreografie: John CrankoHudba: Petr Iljič ČajkovskijÚprava a instrumentace: Kurt-Heinz StolzeScéna a kostýmy: Elisabeth DaltonSvětelný design: Steen BjärkeVýtvarný dohled: Steen BjärkeKostýmní dohled: Diana SchmiedeckeNastudování: Jane Bourne, Ivan CavallariBaletní mistři: Michaela Černá, Nelly Danko, Alexej Afanassiev, Luboš HajnDirigent: Sergej PoluektovTančí: sólisté a soubor Baletu Národního divadlaHraje orchestr Národního divadlaPředstavení:2. a 6. března v 19.00,6. května 2012 ve 14.00 a 19.00v Národním divadle×OněginIvanna Illyenko, Alexandre KatsapovFoto: A. Rasmussen13


Balet > Baletní přípravka NDPrvní baletní krůčkyBaletní přípravkaNárodního divadlaje malou, nicméně svébytnousložkou baletníhosouboru našeho prvníhodivadelního tělesa. Historie,na kterou navazuje jepředlouhá a nemá mezijinými učilišti obdobnéhotypu v České republice,a to ať mezi veřejnýminebo soukromými obdobu.Vždyť samotnézačátky baletní výukydětí, na které naše Baletnípřípravka navazuje sedatují již do první poloviny19. století, kdy tato výukazačínala při Stavovskéma Prozatímním divadle.Toto úsilí procházelo pak různými peripetiemi,a to až do roku 1953, od kterého počítámetzv. novodobou historii našeho učiliště. Jednouz klíčových postav stojících u zrodu této etapyvývoje je paní Naďa Sobotková, živoucí legendabaletní pedagogiky, která v naší přípravce působído dnešních dní.Kromě klasické baletní výuky, jež v hodináchprobíhá, je z výše uvedeného zřejmé, že se žácipřipravují rovněž na ztvárnění dětských baletníchrolí, které jsou součástí baletního repertoáruna scéně Národního divadla, jako je např.Louskáček nebo Zlatovláska. V současné době je toi připravovaná premiéra Šípkové Růženky. Nácviktěchto vystoupení je vzhledem k věku vystupujícíchdětí velmi náročný na pedagogickou prácia vyžaduje i od samotných dětí vyvinutí značnéhoúsilí a soustředěné práce. Dlouho očekávanéa připravované vystoupení na jevišti a působenícelé magické atmosféry živého představení je proFoto: a. Liškaděti vždy velkým emocionálním zážitkem, propedagogy zhodnocením jejich práce, pro rodičea prarodiče téměř vždy mimořádnou událostía v neposlední řadě pro diváky nedílnou součástízážitku z celého baletního představení. V tétosouvislosti nezbývá než podotknout, že představení,ve kterých účinkují dětští protagonisté patříz hlediska prodeje vstupenek mezi nejúspěšnější.S ohledem na výše uvedené začala postupněkrystalizovat myšlenka o možném samostatnémvystoupení Baletní přípravky Národního divadla,a to na půdě historické budovy. Tento projektnení zcela nový, neboť samostatné představeníBaletní přípravky ND se uskutečnilo již např.při oslavách jejího 50. výročí. Nicméně, letošnípředstavení by mělo být trochu jiné v tom, že bynebylo pouze slavnostní rekapitulací dosavadníhovývoje, ale jeho ambicí je založení nové a velmipotřebné tradice každoročního vystoupení. Tatovystoupení by měla dále motivovat nejen dětia pedagogy Baletní přípravky k další práci, alenapř. i mladé choreografy k seberealizaci přivytváření nových možností pro baletní potěr,spolupráci dětí a dospělých na jevišti a v optimálnímpřípadě být možnou inspirací či předzvěstínového plnohodnotného představení realizovanéhona půdě Národního divadla. Shodou okolnostíby letošní představení bylo svým způsobemi generálkou na rok 2013, kdy Baletní přípravkaNárodního divadla v moderním pojetí oslaví jižsvé 60. výročí.Letošní koncepce vystoupení připravovanéhona 27. května 2012 v Národním divadle od 14.00vychází ze spolupráce s úspěšným pražskýmchlapeckým sborem Pueri gaudentes pod vedenímsbormistryně Zdeny Součkové, který by měl plnohodnotněpropojit jednotlivá baletní vystoupeníjako organická hudební složka celého představení.Věříme, že se naše úsilí podaří alespoň zčástinaplnit, my ale i diváci však musíme mít stálena paměti, že naši malí umělci jsou velmi snaživía chápaví, nicméně malí …To by nás mělovést nejen k jejich povzbuzování a uznání, alei případné shovívavosti, protože naše představenínemá být příčinou stresu a napětí, ale sdílenouradostí, divadelním svátkem, chvílí sounáležitostia takovou maličkou dětskou úklonou směremk Terpsichoré …Jana Jodasovávedoucí Baletní přípravky Národního divadla18


činohraEdmond RostandCyranoz BergeracuCyrano z Bergeracu – muž bez bázně a hany,jehož hyzdí velký nos, je legendární postavou,symbolem cti, odvahy a mužnosti. Česképublikum ho miluje pro ušlechtilost jeho duchai lehkost a vzlet slova. Vrchlického překlad jepokládán za kongeniální a dokonce se říkává,že v češtině zní lépe než ve francouzskémoriginále. Cyrano nikdy nenudí, a proto jena našem na repertoáru již desátou sezonu.20. března oslavíme jubilejní 200. reprízu.Uvádíme8. a 20. března, 7. a 30. dubna,16. května a 6. a 10. června 2012v Národním divadle×CyranoDavid Prachař a David MatásekFoto M. ŠpeldaMediální partneři činohry:19


Činohra > Po premiéřeRežie: Ivan RajmontScéna: Martin ČernýKostýmy: Kateřina ŠtefkováDramaturgieLenka Kolihová HavlíkováHudba: Miki JelínekHrají: Eva Salzmannová, Jiří Štrébl,Ondřej Pavelka, Filip Rajmont,Rudolf Stärz, Milan Stehlík,Antonie Talacková, Johanna Tesařová,Kateřina Holánová, Jaromíra Mílová,Zdeněk MaryškaKarel SteigerwaldMá vzdálená vlastUvádíme: 6. a 21. 3. 2012,Nová scéna>Eva SalzmannováFoto: M. Kámen>>Filip Rajmont a Eva Salzmannová>Eva Salzmannováa Antonie Talacková>Ondřej Pavelka a Jiří ŠtréblTragikomedie ze špatné dobyDagmar Šimková strávila v komunistickém kriminálepatnáct let. Své zážitky popsala velmi pravdivě,sugestivně a s nečekanou literární krásou v knížceByly jsme tam taky. Její mimořádně silný popis tohonejodpornějšího, čeho byl komunismus schopen, bylinspirací pro divadelní hru ze současnosti Má vzdálenávlast. Námětem hry není tehdejší krutost režimu, nýbrždnešní neschopnost se k této minulosti nějak zachovat.Neschopnost vidět minulost otevřeně, mít nějaký názor,produkuje jediné – minulost skrývat a zamlčovat.21


Činohra > Zkoušíme ve stavovském divadlePierre-Augustin Caron de BeaumarchaisFigarova svatbaPřeklad: Jan TošovskýUpravila: Daria UllrichováRežie: Michal DočekalScéna: David MarekKostýmy: Kateřina ŠtefkováDramaturgie: Daria UllrichováHudba: W. A. Mozart, Aleš BřezinaHrají:Hrabě: Miroslav DonutilHraběnka: Kateřina WinterováFigaro: Richard KrajčoZuzanka: Pavla BeretováMarcelina: Jana BouškováZahradník: Milan StehlíkFanynka: Jana PidrmanováCherubín: Miloslav KönigBartolo: Jan NovotnýBazilio: Vladislav BenešSoudce: Filip RajmontPremiéra: 27. dubna 2012ve Stavovském divadleSnad žádná divadelní hra se nevepsala do běhudějin jako Figarova svatba. Jenom díky ní jeBeaumarchais spolu s Voltairem a Rousseauempokládán za ideového předchůdce Velké francouzskérevoluce. Další dva pánové byli ctění filozofové.Beaumarchais byl dramatik, novinář, zdatnýobchodník, spekulant, tajný agent – osobnostrozsahem svých zájmů až podezřelá. Přesto se mudostalo té cti být ve slovnících uváděn navždy –budou-li, jinak minimálně dodnes – vedle dvouzářivých intelektuálních hvězd. Místo v literárníhistorii si Beaumarchais zajistil už Lazebníkem sevillským.Figarova svatba mu pojistila i zápis do dějin.V Lazebníku sevillském byl ještě šikovný Figaro(v mnohém tak podobný svému autorovi), ke všemuochotným pomocníkem svého pána. Ve Figarověsvatbě se změnil. Má taky proč, jde o čestjeho nevěsty. Figaro se stává protivníkem. Vítězíchytrostí a energií nad privilegovaným postavenímsvého pána. Nezávazná a vtipná komedie vystihladucha doby účinněji než moudré traktáty.Předznamenávala a ohlašovala změnu. Vyslovilato, co viselo ve vzduchu. Ti nahoře si už dovolujípříliš! Bizarní je, že nadšeně tleskali i ti nahoře.Pierre seděl a díval se a poslouchal, byl jako ve snách a zároveňvšechno dopodrobna vnímal: Hraje se „Figaro“! Je to tak:„Bláznivý den aneb Figarova svatba“ se hraje! Už jednou seshromáždil výkvět francouzské šlechty, aby se podíval na jehoodvážnou hru. Tenkrát tomu zabránil rozzuřený král. A teďzvítězil on, Pierre, Ludvík Bourbonský se nadarmo vztekal,a tak přišli podruhé všichni ti princové a vévodové a hrabataa markýzové.Jestliže tito velcí pánové a dámy přišli původně jenom proto,aby smíchem demonstrovali proti králi, který jim chtělzapovědět jejich zábavu, rázem zapomněli na tento záměra oddali se bez předpojatosti svému okouzlení z půvabu a důmyslnostihry. Měli vkus, měli ducha, měli cit pro divadlo.V jedné lóži seděl Maurepas. Považoval se za pokrokového,protože vymohl nebo aspoň dovolil uvedení komedie svéhoosobního blázna, a vychutnával teď smělý důvtip kusu. Alejednou, a to na místě: „Co je to dvořanské umění? Přijímat,brát, dožadovat se,“ ho najednou napadlo, že všichni, co jsouzde v divadle shromážděni a tak dobře se baví, udělali zasejednou další notný řez do větve, na které sedí, a na okamžikpocítil nepříjemné svírání v žaludku. Ale pak si řekl, žedo jeho smrti ta větev ještě vydrží, a po celý zbytek večerazůstal jeho požitek z té přerozkošné hry nezkalený.Všech ostatních, příslušníků vysoce urozené francouzskéšlechty, se zřejmě ani nedotkly pochybnosti, jimiž byl jentak letmo zasažen Maurepas. Smáli se a veselili, kdyžviděli svou pravou tvář, své prohry, své velice dobré způsobya naprostou poušť a prázdnotou svých mozků a srdcí. Nejvícpůsobily konfiskované, nevyslovené věty, které Pierre vtipněnahradil pouhými gesty a dlouhými, významnými pauzami;neboť mnoho přítomných ona škrtnutá slova znalo. Tleskalia volali: „Opakovat, opakovat,“ a deset, dvacet, sto hlasůdoříkávalo ty škrtnuté věty. A nadšení stoupalo, velcí pánia dámy jásali a ohlušujícím potleskem děkovali Figarovi, žejim říká do očí, co jsou doopravdy zač.“(z románu L. Feuchtwangera „Lišky na vinici“)Král Ludvík prý prohlásil, že raději nechá zbořitBastillu, než by povolil uvedení. Roku 1784, po letechzákazů, měla Figarova svatba premiéru. O pětlet později Bastilla padla. 1-du->Richard Krajčo, Miroslav Donutila Kateřina Winterová na čtené zkoušceFoto: H. Smejkalová1 Pro pragmatiky, materialisty, ekonomy – Francouzská revolucezačala zápasem o reformu státních financí. Jádrem sporu byladaňová privilegia šlechty.23


×GlorianaGun-Brit Barkmin v roli královny Alžběty I.Foto: H. SmejkalováoperaPremiéry: 3. a 4. března 2012.Reprízy: 11. 3., 9. 4., 23. 4., 25. 5. a 25. 6. 2012.Mediální partneři opery:Art&Antiques, A2, ceskenoviny.cz, Czech Music Quarterly,Český rozhlas 3 – Vltava, Harmonie, HIS Voice, operaplus.cz27


Opera > Premiéra>GlorianaFoto: H. SmejkalováGlorianaRozhovor s režisérem Jiřím HeřmanemOpera Benjamina BrittenaGloriana vznikla k příležitostikorunovace britské královnyAlžběty II. Dlouhodoběočekávána je i premiéranové inscenace Gloriany podtaktovkou Zbyňka Mülleraa v režii Jiřího Heřmanav Národním divadle. PrávěJiří Heřman si v náročnémobdobí zkoušek našel časna krátký rozhovor.Premiéry 3. a 4. 3. 2012,Národní divadloPouze sedm uvedenív sezoně!Záštitu nad inscenací převzala JejíExcelence Stan MacLeod, britská velvyslankyněv České republice. Inscenacevznikla za laskavé podpory BritishCouncil a Britten-Pears Foundation.>Jiří HeřmanFoto: J. RabaraČím vás tato opera oslovila?Strhující hudbou, dramatem posledního obdobívlády královny Alžběty I. Benjamin Britten nászde konfrontuje s maskou panovníka, odkrývá jia pohlíží hluboko pod ni.Myslíte si, že je historický odkaz a životní příběhAlžběty I. aktuální i dnes?Ano, téma lidské masky, její odhalování či nasazováníje velmi současné. Je vzrušující pozorovatosud člověka, který ve svém životě procitnek vyššímu poslání. Čím výše člověk stoupá, tímvětší odpovědnost nese na svých bedrech. Najítrovnováhu mezi oddanou službou člověku-bohua svému já může pro mnohé znamenat nelehkýboj. Ne náhodou zakomponoval Benjamin Brittendo slavnostní hry masek ve druhém jednánípostavu „Času“ a „Harmonie“. Jsem rád, že tutooperu můžeme prezentovat poprvé v historiiNárodního divadla.Pro ztvárnění hlavní ženské role jste si vybral dvěvýrazné pěvecké osobnosti. Byly pro vás od počátkujasnou volbou?Vybrat pro roli královny Alžběty I. dvě pěvkyněnení opravdu lehký úkol. Jsem rád, že se podařilonajít dvě charismatické představitelky – Gun-BritBarkmin, kterou diváci znají z úspěšného pražskéhouvedení Janáčkovy Věci Makropulos, a maďarskousopranistku Szilviu Rálik, která na jevišti Národníhodivadla vystoupí poprvé právě v roli královnyAlžběty I. Moc se na to těším, práce s nimi bylav mnohém odlišná. Bylo krásné pozorovat, jakv nich téma Gloriany – ženy rezonuje. Jedná seopravdu o mimořádné obsazení této nelehké role,která klade vysoké nároky na interpretaci zpívanéhoi mluveného slova a také na pohybovouzdatnost. Královna Alžběta byla skvělou tanečnicí.Gun i Szilvia se svými partnery se ujaly královninanejoblíbenějšího tance La Volta bravurně.V roli Alžběty I. by měly obě být autentické a respektovathistoricky daná fakta, přesto, čím seod sebe obě hlavní představitelky liší?Postojem ženy k danému tématu.Scénu pro Glorianu vytvořil Pavel Svoboda. Jevelice jednoduchá a čistá, přesto plná symboliky.Co byste o ní čtenářům prozradil?S Pavlem Svobodou se vždycky snažíme, aby témahlavních postav rezonovalo v prostoru stejně jakov hudbě. Nechci prozrazovat klíč k prostorovémuuchopení této inscenace, ten si každý musí najítsám. Nechci diváka omezovat svým vnímáním.Naším posláním je dát hudebnímu dramatuprostor, tak aby souzněl s daným tématem.Zajisté jste toho během příprav o osobnost AlžbětyI. hodně nastudoval. Z čeho jste vycházel?Klíčem k této inscenaci je kniha Lyttona StracheyhoAlžběta a Essex, z níž Britten společněs libretistou Williamem Plomerem vycházeli.Jak byste ji popsal jako člověka?Nejvýstižnější pro její charakteristiku je jednavěta z Alžbětiny prosby k Bohu v libretu: „Posilujv této křehké ženě srdce muže.“Myslíte si, že by Alžběta I. obstála v dnešním politickémsvětě?Neměla by to rozhodně o nic lehčí než ve své době.Její všestrannost a vzdělanost by mohla být dobrýmpříkladem pro nás všechny, trochu renesanceby neuškodilo nikomu z nás. Je stále se co učit.K životu této vládkyně obrací lidstvo pozornostvíce než čtyři sta let, ať už v dobrém či zlém.A co jako žena, měla by to jednodušší?Nemyslím si. Ať jste ženou či mužem, v každédobě se musíte vyrovnat se svým postaveníma zejména se svým osudem.Pojďme k Brittenově hudbě. Je Vám blízká?Je to hudba hluboké mysli i srdce zároveň. V případěGloriany se jedná o širokou škálu výraziva,ve kterém můžeme vypozorovat umění osvícenéhorenesančního a současného člověka.Proč se, podle vás, Gloriana v repertoáru divadelobjevuje tak zřídka?Na provedení je to velice náročné dílo, kterévyžaduje nemalé nároky na všechny interpretyi na inscenátory. Uvedení tohoto díla v Národnímdivadle považuji za svátek, stejně jako v případěloňského Parsifala.Zmínili jsme jenom představitelky hlavní role.Na koho byste čtenáře ještě rád upozornil?Na všechny, kdo se na realizaci tohoto mimořádnéhodíla účastní. Dává prostor všem uměleckýmsložkám – sólistům, tanečníkům, sboru i orchestru.Věnujte pozornost našim webovým stránkám,kde naleznete více informací k české premiéřeGloriany nad níž převzala záštitu britská velvyslankyněJ. E. Sian MacLeod.Děkuji za rozhovorJaromír Pavlík28


10252010_MASKY_do_brozury180x123.indd 1 25.10.2010 16:48:59KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ URNĚ LEČEKÝ MĚSÍČNÍKREPORTÁŽEŽHAVÁ TÉMATASPORTWWW.XANTYPA.CZHISTORIEDOMŮ, ČESKÉ ŠLECHTYA DYNASTIÍRUBRIKYPRESTIŽNÍCHAUTORŮDRAMATICKÉ OSUDYROZHOVORYSE ZAJÍMAVÝMIOSOBNOSTMIV BŘEZNOVÉM ČÍSLEBOHDANSLAMA


19.3.(20.00)420PEOPLE / Činohra NDMÁJVáclav Kuneš a David Prachař podle Karla Hynka MáchyPRAŽSKÉ PREMIÉRY NOVINEKČINOHRY JIHOČESKÉHO DIVADLAJak moc známe Máj? Všichni jsme jistě schopni rozpomenout si na prvníverše, ale dál? Dokážeme si uvědomit obsah, detaily, vyjádřit atmosférua uvědomit si přesahy, které toto nadčasové dílo připouští? Soubor420PEOPLE, etablovaný doposud v žánru současného tance, přicházís premiérou, která se vymyká jeho dosavadním zkušenostem. Inscenacepředstaví Máchovy verše v moderní dynamické interpretaci činoherníi taneční, zpěv a hudební doprovod zazní živě z jeviště (P. Fajt, O. Anděra).Autorský vklad tentokrát kromě choreografa Václava Kuneše patří i režiséroviDavidu Prachařovi – oba budou v představení účinkovat.Režie a choreografie: David Prachař a Václav Kuneš, hudba: Pavel Fajt,Ondřej Anděra; účinkují: Jan Kačer, Nataša Novotná, Zuzana Herényiová,Václav Kuneš, Milan Odstrčil, David Prachař a další.Inscenace je uváděna v produkci 420PEOPLE ve spolupráci s Novou scénouND a Činohrou ND. Pozor! Pouze dvě reprízy – vstupenky za jednotnévstupné 300 Kč již v předprodeji také na druhé uvedení 25. 4. ve 20.00.22. 3. Martin Crimp: MISANTROP(20.00) Slavná Molièrova komedie o zásadovém muži, kterýopovrhuje povrchní, bezduchou, pokryteckou společností,holdující lacinému pozlátku, ale zároveň vášnivěmiluje ženu, která je přímo ztělesněním všeho toho, coon nenávidí, se v přebásnění Martina Crimpa odehráváv Londýně, v současnosti. Alceste, mladý dramatik,odmítá akceptovat lidi, kteří nevyznávají stejné hodnotyjako on: Být otevřený, nelhat, nic netajit, / říkat, co si myslím,když se mě zeptají. / Mně nepřipadá v pořádku / léztkdekomu do zadku. Není ale vůbec lehké udržet si tytonázory i okouzlující filmovou hvězdičku Jennifer …Režie: Martin Glaser, překlad: Lukáš Novák; hrají: JanHušek, Tomáš Drápela, Pavel Oubram, Teresa Branna,Lenka Krčková, Daniela Bambasová, Václav Liška, JanDvořák, Jan Konrád.27. 3. Maria Goos: FUK(20.00) Fuk! Takhle se kdysi zdravili a byli to čtyři nerozlučníkamarádi, nejlepší parta na světě. Teď jsou ve střednímvěku a rádi by se pokusili o recyklaci po všech těchkotrmelcích, které v životě udělali. A hlavně chtějí pomocijednomu z nich z obrovského průšvihu. Nejnovějšídivadelní inscenace režiséra Petra Zelenky z repertoáruJihočeského divadla v pražské premiéře.Úprava a režie: Petr Zelenka, překlad: TerezaŠimůnková; hrají: Jan Dvořák, Martin Hruška, ZdeněkKupka, Ondřej Volejník a Teresa Branna.22.3.(17.00)INTERPELACEscénická diskuzeVstupné na obě představení Jihočeského divadla je jednotné200 Kč. 30% slevu mají senioři, studenti a držiteléZTP.DOPROVODNÉ AKCEZ PROGRAMU NOVÉ SCÉNYPokračujeme i v roce 2012! V březnu na téma přímá volba prezidenta.Každý čtvrtý čtvrtek v měsíci pořádá Nová scéna ve spolupráci s aktuálně.cz scénické Interpelace: foyer Nové scény jako místo pro vášnivou debatua komentáře na aktuální téma. Ekonom Tomáš Sedláček v roli moderátora.Pozvané hosty – významné osobnosti z kulturní i politické sféry – mají divácimožnost doslova interpelovat. Diskusi lze on-line lze sledovat na aktuálně.cz.Vstup zdarma do zaplnění kapacity hlediště. Volné vstupenky k vyzvednutív pokladně Nové scény od 19. 3. ve foyerV jezení PODESTAInstalace studenta ateliéru supermédií VŠUPHynka Vacka.Možná se tě občas na něco zeptám Café NonaSite-specific výstava Terezy Havlinkové. Nejedná seo výstavu v pravém slova smyslu, ani o akci či happening.Do prostoru kavárny budou nainstalovány fotoaparáty jakosymboly fenoménu fotografování (buď fotografování senebo fotografování si něčeho). Co je obsahem fotoaparátů,které se stávají jedinými permanentními svědky celé intervencedo prostoru, je překvapením pro návštěvníky výstavy.4. 3. a 18. 3. TÓNY NONY Café Nona(16.00) Živá hudba k poslechu pro zpříjemnění líného nedělníhoodpoledne. Posezení v pohodové atmosféře kavárnydokreslené jazzovým a jiným repertoárem.35


Společenský kaleidoskop91314101516111712Má vzdálená vlastTragikomická reflexe marnosti českého vyrovnání se s minulostí – takby se dala charakterizovat nová hra Karla Steigerwalda, jejíž premiéruuvedla Činohra ND na Nové scéně.9 Ondřej Černý přivítal Miroslavu Němcovou, předsedkyniPoslanecké sněmovny, kterou doprovázel na premiéru její manžel10 Spisovatel Jiří Stránský, herec a režisér Břetislav Rychlíka teatrolog Bohumil Nekolný11 Zpěvačka Načeva a herec Jiří Štébl12 Karel Steigerwald s Irenou Šimonovou-Vlachovou,bývalou spoluvězeňkyní Dagmar ŠimkovéPremiéra ve Státní opeřePříběh slavného stárnoucího rytíře opět ožil v baletní premiéře, tentokrátv režii Jaroslava Slavického ve Státní opeře.13 Nejvýznamnějším hostem byla Lívie Klausová, kterou před budovouStátní opery přivítal ředitel Národního divadla Ondřej Černý14 Děkovačka15 Na scéně Státní opery při proslovu šéf Baletu ND Petr Zuska a režiséra choreograf Jaroslav Slavický16 François Vleugels, předseda představenstva a generální ředitelspolečnosti Bochemie17 Manželé Kateřina a Jaroslav Slavičtí. Paní Kateřina Elšlégrová-Slavickáslaví letos v březnu krásné narozeniny a my jí všichni ze srdce gratulujemea přejeme ještě mnoho tvůrčího elánu, zdraví a lásky!37


Z piazzetySrdce proVáclavaHavlaNa piazzetě před Národním divadlem vyrostloSrdce pro Václava Havla, plastika vzniklá zesvíček přinášených na pietní místa v mnohaměstech České republiky. Výtvarníci LukášGavlovský a Roman Švejda dokázali dovéstdo konce svůj nápad a vytvořili voskové srdce.Srdce váží 2,3 tuny, jeho podstava měří 2,4 metrua dosahuje výšky 2 metrů. Je vytvořeno ze 115přenosných kvádrů.Václavské náměstí, vpředu první malý model srdceVýroba věnce pro zpevnění plastikyVáclav Havel zemřel 18. prosince 2011, lidé ihnedpo této zprávě začali pietně zapalovat svíčky –na Václavském náměstí, na Pražské křižovatce,před domem Václava Havla, ale také na mnohýchdalších místech republiky. S blížícím sekoncem roku a tradičními oslavami Silvestranastala potřeba svíčky z Václavského náměstíuklidit. Neskončily ovšem v odpadu – naopak.Staly se výchozím bodem pro dalším tvorbu. VýtvarníciGavlovský a Švejda seznámili veřejnostse svým nápadem a lidé se opět spojili. Začalypřicházet nedohořelé svíce a vosk z pietníchmíst z dalších měst, např. Brna či Plzně …Ve vysočanské Trafačce se střídali ve studenéhale dobrovolníci a z 5 tun došlého materiáluvylupovali vosk. Byla vytvořena plechová formas přepážkami. Z původní představy plného srdcevýtvarníci přistoupili k zajímavějšímu symbolusrdce otevřeného. A pak už se „jen“ loupalo, vyškrabovalo,tavilo, skládalo, zalévalo, vyklápělo,balilo … Deset dní, deset vrstev.Loupání svíček a odlitá vrstva v TrafačceStavba vrcholíOdhalení plastiky taneční skupinou NanohachPo převezení do ND se kvádry v garážíchzkusmo sestavily, technicky doupravily a pakputovaly na piazzetu, kde se znovu sestavovaly,tentokrát však již na závitové tyček zajištění stability. Srdce se zabalilo a čekalona své otevření. 10. února v podvečer se srdceza velkého zájmu veřejnosti odhalilo a začaloopět žít svým zvláštním životem. Kolem srdcenejsou davy, ale není snad ani na chvíli opuštěné.Lidé přicházejí, položí dlaň, vejdou do něho,prohlédnou si kvádry, které svými zalitýmisvíčkami připomínají příběhy. A lidé si dál čtouv srdci dramatika …Balené kvádry a sestavování na piazettěPlastika bude na piazzetě umístěnado 10. 4. 2012Dana Flídrová, foto H. Smejkalová a archiv autorůLuděk Vele, Dagmar Havlová a Lukáš GavlovskýSrdce u Národního divadla38


ovnat, co si pořizovali naši předkovéza své peníze. dodalo dalších 62 milionů z rozpočtu svého. DíkyNejzajímavější atrakcí se pro příchozí zřejmě stane tomu se návštěvníkům historického centra Brnafunkční lis k ražení mincí, původněobsluhovaný postupně otevřou brány podzemí, které prozatímčtyřmi lidmi, umístěný přímo ve sklepě. Vyražené viděl jen málokdo. Město vidí ve zpřístupněnímince se znakem Brna si zde také mohou pořídit podzemí nový impulz ke zvýšení své atraktivityna památku. Expozice nabízí i model historického a slibuje nabídku prohlídkových tras obsahujícíchRoman Onderka ■primátor statutárního města Brnanow available in BrusselsLEADERS MAGAZINEPHOTO COVERAGES FROM TOP EVENTS: CONCERTS – SEMINARS – CONFERENCES – GALA EVENINGSINTERVIEWS WITH TOP PEOPLE: CULTURE – BUSINESS – POLITICS – SPORTSPR ARTICLES, ANALYSIS AND MUCH MORETržiště 19, Prague 1www.alchymisthotel.comtel: +420 257 286 011Opening hours: Ecsotica Spa:Daily 9:00–21:00Health Club:Mon–Fri 7:00–21:00Sat–Sun 8:00–21:00Leaders Magazine ® focuses on lifestyle, interviews, business, culture and luxury products and covers many important and interestingevents. Our readers are people from diplomatic society, government officials and decision makers in business. The targeteddistribution is cca 20 000 copies including cca 200 pcs to the top EU officials in Brussels. Our Electronic Version has readers from82 countries – more than 100.000 page views. Leaders Magazine ® publikuje rozhovory s významnými osobnostmi obchodní,politické, umělecké a kulturní sféry a přináší fotoreportáže z důležitých společenských událostí v ČR. Našimi čtenáři jsou osobys rozhodovacími pravomocemi v diplomatické, státní a soukromé sféře. Cílená distribuce je cca 20 000 ks včetně cca 200 ks představitelůmEU v Bruselu. Elektronická verze časopisu má čtenáře v 82 zemích a více než 100 000 stran ke shlédnutí.For Full Electronic Version Go To www.leadersmagazine.cz210x148_NEW.indd 1 27.1.2012 10:31:05Nadační fond FATUMÚčelem nadačního fondu Fatum je poskytování podporya příspěvků pozůstalým nezaopatřeným dětem po předčasnězesnulých hudebních umělcích a dále výkonným hudebnímumělcům, kteří nemohou své povolání vykonávat v důsledkuvážného zdravotního postižení.Sídlo: Národní divadlo, Ostrovní 1, 112 30 Praha 1IČO: 256 75 516, DIČ: CZ25675516Číslo účtu: 35 - 7899260207/0100, Komerční banka, a.s.


Program > Březen / March 2012NárodnídivadloStátníOpera1. Čt/Thu Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters 19.002. Pá/Fri Oněgin / Onegin 19.003. So/Sat Gloriana (1. premiéra / 1 st premiere) 19.004. Ne/Sun Gloriana (2. premiéra / 2 nd premiere) 19.005. Po/Mon nehraje se / no performance6. Út/Tue Oněgin / Onegin KB 19.007. St/Wed Král Lear / King Lear 19.008. Čt/Thu Cyrano z Bergeracu / Cyrano de Bergerac 19.009. Pá/Fri Naši furianti / Our Uppish and Defiant Fellows 19.00O3 14.0010. So/Sat Jakobín / The JacobinVII 19.0011. Ne/Sun Gloriana 17.0012. Po/Mon Radúz a Mahulena / Radúz and Mahulena 19.0013. Út/Tue nehraje se / no performance14. St/Wed nehraje se / no performance15. Čt/Thu Král Lear / King Lear 19.3016. Pá/Fri Rusalka 19.0017. So/Sat Konec masopustu / The End of CarnivalROD3 14.0019.0018. Ne/Sun Zkrocení zlé ženy / The Taming of the ShrewROD5 14.0019.0019. Po/Mon Carmen X 19.0020. Út/Tue Cyrano z Bergeracu / Cyrano de Bergerac 19.0021. St/Wed Hoffmannovy povídky / Les contes d'Hoffmann ROV4 19.0022. Čt/Thu nehraje se / no performance23. Pá/Fri Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters 19.0024. So/Sat Ceny Thálie 2011 / Thalia Award 2011 20.0025. Ne/Sun Aida 19.0026. Po/Mon nehraje se / no performance27. Út/Tue La traviata 19.0028. St/Wed Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters 19.0029. Čt/Thu Šípková Růženka / Sleeping Beauty (1. premiéra / 1 st premiere) 19.0030. Pá/Fri Šípková Růženka / Sleeping Beauty (2. premiéra / 2 nd premiere) 19.0031. So/Sat Prodaná nevěsta / The Bartered Bride14.0019.001. Čt/Thu Carmen CH1 19.002. Pá/Fri Tosca 19.003. So/Sat Il trovatore (Trubadúr) 19.004. Ne/Sun Don QuijoteS2 14.0019.005. Po/Mon nehraje se / no performance6. Út/Tue Otello M 19.007. St/Wed Tři Pintové / The Three Pintos N 19.008. Čt/Thu Rigoletto 19.009. Pá/Fri pronájem / reserved10. So/Sat Madama Butterfly 20.0011. Ne/Sun Popelka / Cinderella A 16.0012. Po/Mon nehraje se / no performance13. Út/Tue Die Zauberflöte (Kouzelná flétna) 19.0014. St/Wed La bohème (Bohéma) 19.0015. Čt/Thu La traviata 19.0016. Pá/Fri Aida 19.0017. So/Sat Tosca 19.0018. Ne/Sun RusalkaCH3 14.0019.0019. Po/Mon nehraje se / no performance11.0020. Út/Tue Spící krasavice / Sleeping BeautyCH4 19.0021. St/Wed Rigoletto 19.0022. Čt/Thu Madama Butterfly 19.0023. Pá/Fri Tosca 19.0024. So/Sat La bohème (Bohéma) 19.0025. Ne/Sun Il trovatore (Trubadúr) 19.0026. Po/Mon nehraje se / no performance27. Út/Tue Tosca 19.0028. St/Wed Il barbiere di Siviglia (Lazebník sevillský) 19.0029. Čt/Thu Nabucco O 19.0030. Pá/Fri Carmen 19.0031. So/Sat Aida 19.0042


Březen / March 2012StavovskédivadloNováscéna1. Čt/Thu CosÌ fan tutte XII 19.002. Pá/Fri Revizor / The Government Inspector 19.003. So/Sat Deváté srdce / The Ninth Heart14.0018.004. Ne/Sun Děvčátko se sirkami / The Little Match Girl (Bohemia Balet) 17.005. Po/Mon Být či nebýt / To Be or Not to Be SOČ1 19.006. Út/Tue Enron ČK2 19.007. St/Wed Kouzelná flétna / The Magic Flute 19.008. Čt/Thu Únos ze serailu / Die Entführung aus dem Serail NDS 19.009. Pá/Fri Děvčátko se sirkami / The Little Match Girl (Bohemia Balet) 19.0010. So/Sat Czech Grand Design 20.00Sněhová královna / The Snow Queen I 14.0011. Ne/SunČaj u pana senátora / A Tea Party at the Senator's 19.0012. Po/Mon Být či nebýt / To Be or Not to Be IV 19.0013. Út/Tue Rinaldo O4 19.0014. St/Wed Deváté srdce / The Ninth Heart 18.0015. Čt/Thu Le nozze di Figaro (Figarova svatba) ROV2 19.0016. Pá/Fri Richard III. ČK1 19.0017. So/Sat Racek / The Seagull14.0019.0018. Ne/Sun nehraje se / no performanceMozartissimo (uvádí agentura BM Art) 17.0019. Po/MonRevizor / The Government Inspector 19.0020. Út/Tue Mikve / Mikveh 19.0021. St/Wed Enron Č2 19.0022. Čt/Thu Čaj u pana senátora / A Tea Party at the Senator's 19.0023. Pá/Fri Únos ze serailu / Die Entführung aus dem Serail 19.0024. So/Sat Věc Makropulos / The Makropulos Case 19.0025. Ne/Sun Věc Makropulos / The Makropulos Case 19.0026. Po/Mon nehraje se / no performance27. Út/Tue Balet Praha Junior / Ballet Prague Junior 19.00Mozartissimo (uvádí agentura BM Art) 17.0028. St/WedMikve / Mikveh 19.0029. Čt/Thu Sněhová královna / The Snow Queen 18.0030. Pá/Fri Balet Praha Junior / Ballet Prague Junior 19.0031. So/Sat Koncert Nadačního fondu Kolowrátek 19.001. Čt/Thu Cocktail 012 – The Best of 20.002. Pá/Fri Cocktail 012 – The Best of 20.003. So/Sat4. Ne/SunBaletní škola Jána Nemce 14.00Cocktail 012 – The Best of 20.00Miniopery / Minioperas(Dětská opera Praha / The Children’s Opera Prague)14.005. Po/Mon Šílená krev / Verrücktes Blut (Ballhaus Naunynstrasse) 20.006. Út/Tue Má vzdálená vlast / My Distant Homeland 19.007. St/Wed Ohrožené druhy / Endangered Species 19.008. Čt/Thu Casanova 20.009. Pá/Fri Casanova 20.0010. So/Sat Casanova 20.0011. Ne/Sun Čekání na Godota / Waiting for Godot V 19.0014. St/Wed Ohrožené druhy / Endangered Species VI 19.0015. Čt/Thu Legendy magické Prahy / Legends of Magic Prague 20.0016. Pá/Fri Legendy magické Prahy / Legends of Magic Prague 20.0017. So/Sat Legendy magické Prahy / Legends of Magic Prague 20.0019. Po/Mon Máj 19.0020. Út/Tue Hovory s Javierem Torresem 16.0021. St/Wed Má vzdálená vlast / My Distant Homeland ČNS 19.0022. Čt/ThuInterpelace (scénická diskuze) 17.00Misantrop (Jihočeské divadlo České Budějovice) 20.0023. Pá/Fri Legendy magické Prahy / Legends of Magic Prague 20.0024. So/Sat Legendy magické Prahy / Legends of Magic Prague 20.0025. Ne/Sun Premiéra 2012 (Bohemia Balet) 19.0027. Út/Tue Fuk (Jihočeské divadlo České Budějovice) 20.0029. Čt/Thu Casanova 20.0030. Pá/Fri Casanova 20.0031. So/Sat Casanova 20.00divadloKolowrat2. Pá/Fri Blackbird 19.006. Út/Tue Cesta kolem světa 19.009. Pá/Fri Zítra se bude… / Tomorrow There Will Be… 19.0013. Út/Tue Na ústupu / The Retreat from Moscow 19.0015. Čt/Thu Nezlobíš se …? / Not Angry …? 19.0019. Po/Mon Historický monolog / Historical Monologue 19.0022. Čt/Thu Blackbird 19.0023. Pá/Fri Špinavé ruce / Dirty Hands XIII 19.0026. Po/Mon Na ústupu / The Retreat from Moscow 19.0028. St/Wed Cesta kolem světa 17.0043


Program > Duben / April 2012NárodnídivadloStátníOperaROD2 14.001. Ne/Sun Šípková Růženka / Sleeping BeautyB2 19.002. Po/Mon nehraje se / no performance3. Út/Tue Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters 19.004. St/Wed Parsifal 18.005. Čt/Thu Konec masopustu / The End of Carnival 19.006. Pá/Fri Šípková Růženka / Sleeping Beauty B1 19.007. So/Sat Cyrano z Bergeracu / Cyrano de Bergerac 17.0014.008. Ne/Sun Šípková Růženka / Sleeping BeautyVIII 19.009. Po/Mon Gloriana O1 19.0010. Út/Tue Král Lear / King Lear XII 19.0011. St/Wed Zkrocení zlé ženy / The Taming of the Shrew III 19.0012. Čt/Thu Labutí jezero / Swan Lake 19.0013. Pá/Fri Labutí jezero / Swan Lake 19.00XI 15.0014. So/Sat Nápoj lásky / L’elisir d’amoreSE2 19.0015. Ne/Sun Radúz a Mahulena / Radúz and MahulenaROD1 14.0019.0016. Po/Mon nehraje se / no performance17. Út/Tue Tosca O4 19.0018. St/Wed Zkrocení zlé ženy / The Taming of the Shrew KD 19.0019. Čt/Thu Labutí jezero / Swan Lake ALL 19.0020. Pá/Fri Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters IV 19.00Naši furianti / Our Uppish and Defiant Fellows 14.0021. So/SatNaši furianti / Our Uppish and Defiant Fellows 19.00ROD6 14.0022. Ne/Sun Jakobín / The JacobinII 19.0023. Po/Mon Gloriana O2 19.0024. Út/Tue Král Lear / King Lear 19.0025. St/Wed La traviata 19.0026. Čt/Thu Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.0027. Pá/Fri nehraje se / no performance28. So/Sat Káťa Kabanová KB 17.0015.0029. Ne/Sun Popelka / CinderellaROV4 19.0030. Po/Mon Cyrano z Bergeracu / Cyrano de Bergerac 19.001. Ne/SunMignon (koncertní provedení / concert performance)(premiéra / premiere)2. Po/Mon nehraje se / no performanceV 19.003. Út/Tue Spící krasavice / Sleeping Beauty M 19.004. St/Wed Mignon (koncertní provedení / concert performance) 19.005. Čt/Thu Rigoletto 19.006. Pá/Fri La traviata 19.007. So/Sat Aida 19.008. Ne/Sun Die Zauberflöte (Kouzelná flétna) 19.009. Po/Mon Popelka / Cinderella 19.0010. Út/Tue Tosca 19.0011. St/Wed La bohème (Bohéma) 19.0012. Čt/Thu Don Quijote 19.0013. Pá/Fri Carmen 19.0014. So/Sat La traviata 19.0015. Ne/Sun Turandot H 19.0016. Po/Mon nehraje se / no performance17. Út/Tue Die Zauberflöte (Kouzelná flétna) 19.0018. St/Wed Il trovatore (Trubadúr) 19.0019. Čt/Thu Rusalka 19.0020. Pá/Fri La bohème (Bohéma) 19.0021. So/Sat Aida 19.0022. Ne/Sun Giselle23. Po/Mon nehraje se / no performance14.0019.0024. Út/Tue Madama Butterfly 19.0025. St/Wed Tosca 19.0026. Čt/Thu Labutí jezero / Swan Lake 19.0027. Pá/Fri La traviata 19.0028. So/Sat Carmen 19.0029. Ne/Sun Nabucco 19.0030. Po/Mon nehraje se / no performance44


Duben / April 2012StavovskédivadloNováscéna1. Ne/Sun Rinaldo 18.002. Po/Mon Mozartissimo (uvádí agentura BM Art) 17.00Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters 19.003. Út/Tue Mikve / Mikveh 19.004. St/Wed nehraje se / no performance5. Čt/Thu nehraje se / no performance6. Pá/Fri Velkopáteční koncert / Good Friday Concert 19.007. So/Sat Věc Makropulos / The Makropulos Case 19.008. Ne/Sun Věc Makropulos / The Makropulos Case 14.009. Po/Mon Le nozze di Figaro (Figarova svatba) 14.0010. Út/Tue Deváté srdce / The Ninth Heart ROV1 19.0011. St/Wed Cosi fan tutte IX 19.0012. Čt/Thu Enron Č1 19.0013. Pá/Fri Racek / The Seagull 19.0014. So/Sat Deváté srdce / The Ninth Heart15. Ne/SunAbsolventské představení 2012 / Gala Performance 2012(Taneční centrum Praha / Dance Center Prague)16. Po/Mon nehraje se / no performance14.0018.0019.0017. Út/Tue Enron Č4 19.0018. St/Wed Být či nebýt / To Be or Not to Be ČK2 19.0019. Čt/Thu nehraje se / no performance20. Pá/Fri Le nozze di Figaro (Figarova svatba) VII 19.0021. So/Sat Zlatovláska / Goldilocks22. Ne/Sun nehraje se / no performance14.0018.0023. Po/Mon Čaj u pana senátora / A Tea Party at the Senator’s ČK1 19.0024. Út/Tue Kouzelná flétna / The Magic Flute 19.0025. St/Wed nehraje se / no performance26. Čt/Thu nehraje se / no performance27. Pá/Fri28. So/SatFigarova svatba / The Marriage of Figaro(1. premiéra / 1 st premiere)Coriolanus(Slovenské národní divadlo Bratislava / The Slovak National Theatre)19.0019.001. Ne/Sun(Vy)prodaná nevěsta(Dětská opera Praha / The Children’s Opera Prague)14.002. Po/MonMiniopery / Minioperas(Dětská opera Praha / The Children’s Opera Prague)10.004. St/Wed Magnesia Litera 20.006. Pá/Fri Legendy magické Prahy / Legends of Magic Prague 20.007. So/Sat Legendy magické Prahy / Legends of Magic PragueROD5 17.0020.008. Ne/Sun Legendy magické Prahy / Legends of Magic Prague 20.0010. Út/Tue Ohrožené druhy / Endangered Species Č2 19.0011. St/Wed Čekání na Godota / Waiting for Godot ČS1 19.0012. Čt/Thu Má vzdálená vlast / My Distant Homeland Č3 19.0013. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.0014. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus17.0020.0015. Ne/Sun Festival spisovatelů / The Writers’ Festival 20.0016. Po/Mon Festival spisovatelů / The Writers’ Festival 20.0017. Út/Tue Festival spisovatelů / The Writers’ Festival 20.0018. St/Wed Festival spisovatelů / The Writers’ Festival 20.0019. Čt/Thu Graffiti 20.0020. Pá/Fri Graffiti 20.0021. So/Sat Graffiti 20.0022. Ne/Sun Má vzdálená vlast / My Distant Homeland 19.0024. Út/Tue Ohrožené druhy / Endangered Species SOČ2 19.0025. St/Wed Máj 19.0026. Čt/ThuInterpelace (scénická diskuze) 17.00Nenucený výsek (DekkaDancers) 20.0027. Pá/Fri Cocktail 012 – The Best of 20.0028. So/Sat Cocktail 012 – The Best of17.0020.0029. Ne/Sun Tři sestry / Three Sisters (Západočeské divadlo Cheb) 20.00divadloKolowrat29. Ne/SunPopel a vášeň / Ash and Passion(Slovenské národní divadlo Bratislava / The Slovak National Theatre)19.0030. Po/Mon Věc Makropulos / The Makropulos Case ČS2 19.004. St/Wed Blackbird 19.0010. Út/Tue Zítra se bude … / Tomorrow There Will Be … 19.0013. Pá/Fri Nezlobíš se …? / Not Angry …? 19.0015. Ne/Sun Na ústupu / The Retreat from Moscow 19.0016. Po/Mon Cesta kolem světa 19.0017. Út/Tue Špinavé ruce / Dirty Hands 19.0018. St/Wed Historický monolog / Historical Monologue 19.0020. Pá/Fri Blackbird XIII 19.0022. Ne/Sun Cesta kolem světa 19.0045


NDI_2012_190x277:NDI loga.qxd 22.2.2012 12:58 Stránka 1PARTNEŘI NÁRODNÍHO DIVADLAPARTNER INSCENACÍ NDPARTNER INSCENACÍBALETU A OPERY NDMECENÁŠI NÁRODNÍHO DIVADLAMEDIÁLNÍ PARTNEŘI


×V únorovém čísle jsme vás informovali o úmrtí velkého českého pěvce Václava Zítka.24. března by oslavil 80. narozeniny. Připomeňme si ho znovu – jeho velkou rolí Dona Giovanniho.Na archivním snímku z roku 1984 je s Karlem Bermanem.48

More magazines by this user
Similar magazines