Z a św ia d c ze n ie o za tru d n ie n iu i za ro b k a c h - Media Markt

www2.mediamarkt.pl
  • No tags were found...

Z a św ia d c ze n ie o za tru d n ie n iu i za ro b k a c h - Media Markt

Zaśwrong>iarong>dcrong>zerong>nrong>ierong> o rong>zarong>rong>trurong>dnrong>ierong>nrong>iurong> i rong>zarong>robkachNinrong>ierong>jszym rong>zarong>śwrong>iarong>dcrong>zarong> się,że Pan/Panirong>zarong>meldowany(a)nr PESELjest rong>zarong>rong>trurong>dniony(a) w naszym rong>zarong>kładzrong>ierong> pracy na crong>zarong>s nrong>ierong>określony/określony*d d m m r r r rd d m m r r r rod dnrong>iarong>do dnrong>iarong>na stanowiskuŚredni mrong>ierong>sięczny dochód netto/brutto* wyliczony z ostatnich 3 mrong>ierong>sięcy wynosisłownrong>ierong> złotychWynagrodrong>zerong>nrong>ierong> nrong>ierong> jest obciążone/jest obciążone* z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułóww kwocrong>ierong>z tytułuWymrong>ierong>niony Pracownik nrong>ierong> znajduje się w okresrong>ierong> wypowrong>ierong>drong>zerong>nrong>iarong> umowy o pracę ani w okresrong>ierong> próbnym, a rong>zarong>kład pracynrong>ierong> jest w stanrong>ierong> upadłości czy likwidacji. Wystawca rong>zarong>śwrong>iarong>dcrong>zerong>nrong>iarong> ponosi odpowrong>ierong>dzrong>iarong>lność prawną w wypadku podanrong>iarong>danych nrong>ierong>zgodnych z prawdą. Zaśwrong>iarong>dcrong>zerong>nrong>ierong> wydaje się celem prrong>zerong>dłożenrong>iarong> przy rong>zarong>ciąganrong>iurong> zobowiąrong>zarong>ń kredytowychw Credit Agricole Bank Polska S.A. Zaśwrong>iarong>dcrong>zerong>nrong>ierong> ważne jest jeden mrong>ierong>siąc od daty wystawrong>ierong>nrong>iarong>.Mrong>ierong>jscowość Data d d m m r r r rOśwrong>iarong>dcrong>zarong>m, że wyrażam zgodę na potwrong>ierong>rdrong>zerong>nrong>ierong> danych rong>zarong>wartych w ninrong>ierong>jszym rong>zarong>śwrong>iarong>dcrong>zerong>nrong>iurong>prrong>zerong>z Credit Agricole Bank Polska S.A.* nrong>ierong>potrrong>zerong>bne skreślićPodpis kredytobiorcyNumer telefonu rong>zarong>kładu pracy(wypełnić, jeśli prong>ierong>częć rong>zarong>kładu pracy nrong>ierong> rong>zarong>wrong>ierong>ra numeru telefonu)Zakład pracy (prong>ierong>częć z nazwą i adresem)Główny księgowy lub osoba prrong>zerong>z nrong>ierong>go upoważniona(prong>ierong>częć i podpis)Przy składanrong>iurong> wniosku o kredyt gotówkowy, samochody, Indywidualną Linię Kredytową lub karty kredytowe, prosimy o udokumentowanrong>ierong> dochodu. Szcrong>zerong>gółowy opis akceptowanych prrong>zerong>zBank dokumentów znajduje się na stronrong>ierong> www.credit-agricole.pl oraz pod numerem serwisu telefonicznego: 801 33 00 00 (koszt wg stawki operatora), +48 71 35 49 009 (z telefonów komórkowych).


Zaśwrong>iarong>dcrong>zerong>nrong>ierong>o rong>zarong>rong>trurong>dnrong>ierong>nrong>iurong>i rong>zarong>robkachwww.credit-agricole.plCredit Agricole Bank Polska S.A.

More magazines by this user
Similar magazines