ΑΝΑΠΤΥΞΗ του Εθνικού Πλη - Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

ekt.gr
  • No tags were found...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ του Εθνικού Πλη - Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Emm·FTW H HiviΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣTo ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ είναι ο κύριοςεθνικός οργανισμός παροχήςυπηρεσιών ηλεκτρονικήςπληροφόρησης σε θέματα έρευναςκαι τεχνολογίας.Το ΕΚΤ είναι εγκατάστασηεθνικής χρήσης του EIE.Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης έχει στόχο την:ΑΝΑΠΤΥΞΗ του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος γιατην Επιστήμη και την ΤεχνολογίαΚΑΛΥΨΗ τον πληροφοριακών αναγκιον της ελληνικήςεπιστημονική; και επιχειρηματικής κοινότηταςΙΊΡΟΩΘΗΣΙ1 της χρήσης των υπηρεσκόν ηλεκτρονικήςπληροφόρησηςΣΥΝΔΕΣΗ της έρευνας με την παραγωγήκατευθύνεται από επιστημονικόσυμβούλιο και εποπτεύεταιαπότη Γενική Γραμματεία Ερευναςκαι Τεχνολογίας του ΥπουργείουΑνάπτυξης.Το εύρος τον πηγώνπληροφόρησης, το εξειδικι υμένοπροσωπικό και η τεχνική τουΤο ΕΚΤ παρέχει υπηρεσίες online πληροφόρησης,με πρόσβαση σε περισσότερες από 1300 εθνικέςκαι διεθνείς βάσεις δεδομένων.Το ΕΚΤ εγκατέστησε τον ΕΡΜΗ, το υπολογιστικό σύστημαανοικτή; πρόσβασης το οποίο διαθέτει online ελληνικές,διεθνείς και κοινοτικές βάσεις δεδομένων.υποδομή, κάνει σήμερα το ΕΚΤκεντρικόσημείο στη ροή τηςεπιστημονικής και τεχνολογικήςπληροφόρησηςπρος τηνΜε αυτό τον τρόπο το ΕΚΤ ανοίγει στην Ελλάδα το δρόμο γιατην κοινωνία, των πληροφοριών.επιστημονική, ερευνητική καιπαραγωγική κοινότητα τηςΕλλάδας.' . . '' ' : '""•.·:'..'- Η'.ϊ: •;.:•·.. ,..;:'..,:• ' '' ' ι ". , '


ΑΝ οι δραστηριότητες ή τα ενδιαφέροντα σας σχετίζονται με:ΕΡΕΥΝΑ - ΕΠΙΣΤΉΜΗΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ - ΑΝΆΠΤΥΞΗΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ - ΠΑΡΆΓΩΓΗΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ - ΕΜΠΌΡΙΟΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΑΓΟΡΆ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ - ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΕΣκαι η πληροφορία παίζει σημαντικό ρόλο για σάς στην καλύτερη προσέγγιση της γνώσης,στη λήψη των αποφάσεων και στην επίτευξη των στόχων σαςΑΝ αναρωτιέστε πώς μπορείτε να εξασφαλίσετεΕΓΚΥΡΗ ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗΜΕΓΆΛΟ ΕΎΡΟΣ ΠΗΓΏΝΧΑΜΗΛΌ ΚΌΣΤΟΣΜΙΚΡΌ ΧΡΌΝΟ ΑΝΑΖΉΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΆΚΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝΣΥΝΕΧΉ ΚΑΙ ΕΠΊΚΑΙΡΗ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΤΟΤΕ: Χρησιμοποιείστε τον ΕΡΜΗ, το σύστημα διάθεσης βάσεων δεδομένων του ΕΚΤ.Ο ΕΡΜΗΣ είναι ένα υπολογιστικό σύστημα - Διαθέτης βάσεων δεδομένων (host), μοναδικόστην Ελλάδα. Μπορεί να δεχτεί εκατομμύρια πληροφορίες και να τις διαθέσει online,ταυτόχρονα σε δεκάδες χρήστες με χρόνο απόκρισης δευτερολέπτων.Ο ΕΡΜΗΣ διαθέτει:• Ελληνικές, Διεθνείς και Κοινοτικές βάσεις δεδομένων για την έρευνα, την τεχνολογίακαι την παραγωγήκαι παρέχει πρόσβαση, με διασύνδεση gateway, σε:• 85 διεθνείς βάσεις, σε τομείς Βιοϊατρικών & Κοινωνικών επιστημών, του DIMDI(Deutsches Institut für Mediizinische Dokumentation und Information)• 20 βάσεις του ECHO (European Commission Host Organisation).Ol ΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΕΝΩΝ Τ Ο Υ £ Ρ Μ ΗΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣSwetScanΒΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ'ΜΟΝΤΕΛΑ BIOÏATPIKOY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ BIOÏATPIKOY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ URSA-D1SΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ TEEΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 2000ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣCORDIS (CommiRTD-AcronvmsRTD-COMdocumentsTalion Service)


ΕΡΓΑΛΕΙΑ ONLINE ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝΓια να περιηγηθείτε στον KP VIΠ σάς ττοοοη έσονται τα παρακάτω εργαλεία:EATIS (Easy Access To Information Services)To EATIS είναι ένα γραφικό ενδιάμεσο χρήσης (Graphical User Interface, GUI) σεπεριβάλλον Windows. Αποτελεί εργαλείο για εύκολη πρόσβαση και αποτελεσματικήonline αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών από τις βάσεις δεδομένων τουΕΡΜΗ. To EATIS διατίθεται από το ΕΚΤ δωρεάν σε κάθε χρήστη του ΕΡΜΗ.CCL (Common Command Language)Η γλωσσά ερωτοαπόκρισης του ΕΡΜΗ είναι η CCL, μια ιδιαίτερα δυνατή, ευέλικτηκαι φιλική προς το χρήστη γλώσσα, που καλύπτει ακόμα και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.Είναι εύκολη στην εκμάθηση της και αρκεί εκπαίδευση μερικών ωρών για να είστεέτοιμοι να προχωρήσετε στην πρώτη σας online αναζήτηση.ΤΡΟΠΟΙ ΕΜΦΆΝΙΣΗΣΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝΗ ανάκτηση των πληροφοριών πον επιλέξατε, μπορεί να γίνει με έναν ή περισσότερουςαπό τους παρακάτω τρόπους που σάς προσφέρει ο ΕΡΜΗΣ.ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣΕχετε την δυνατότητα να μεταφέρετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης σας στο δικόσας υπολογιστή. Ετσι μπορείτε να τα επεξεργάζεστε όποτε και με όποιον τρόποθέλετε (δημιουργία δικών σας καταλόγων κλπ).ΤΗΛΕ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣΕχετε τη δυνατότητα να παραλαμβάνετε τις πληροφορίες που επιλέξατε, ταχυδρομικά.Την επομένη από την ημέρα της παραγγελίας, σάς ταχυδρομούμε μια υψηλήςποιότητας εκτύπωση τους στη διεύθυνση σας.ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ(SDÌ: Selective Dissemination of Information)Αν χρειάζεστε συνεχή ενημέρωση, χρησιμοποιείστε τη δυνατότητα του ΕΡΜΗ γιααυτόματη αποστολή των πιο πρόσφατων πληροφοριών. Η αναζήτηση σας σε μιαβάση δεδομένων θα επανεκτελείται αυτόματα σε τακτά χρονικά διαστήματα και τακαινούργια αποτελέσματα που προκύπτουν θα σάς αποστέλονται στην ταχυδρομικήή ηλεκτρονική σας διεύθυνση.ONLINE ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝΟ ΕΡΜΗΣ παρέχει τη δυνατότητα για online παραγγελία φωτοαντιγράφων από άρθραπεριοδικών. Χρησιμοποιώντας τη βάση δεδομένων "Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών",εντοπίζετε ποια ελληνική βιβλιοθήκη διαθέτει το περιοδικό που σας ενδιαφέρεικαι παραγγέλνετε online το φωτοαντίγραφο του ζητούμενου άρθρου μέσωτου Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ).


ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝΟι άνθρωποι του ΕΚΤ είναι κοντά σας και πάντα πρόθυμοι:• να σάς δείξουν τον τρόπο που αναζητάτε, επιλέγετε και ανακτάτε πληροφορίες• να σάς βοηθήσουν να εκμεταλλευτείτε όλες τις δυνατότητες του ΕΡΜΗ και• να καλύψουν κάθε πληροφοριακή σας ανάγκη.ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΓια περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια για τις βάσεις δεδομένων του ΕΚΤ,καθώς και πιθανά τεχνικά προβλήματα παρακαλούμε απευθυνθείτε:ΕΚΤ/Γραφείο Υποστήριξης ΧρηστώνΔευτ. - Παρασκ. 8.30 π.μ.- 3.00 μ.μ.τηλ.: 7230310, 7210386, 7235413, 7211202fax.: 7252223, 7246824e-mail: helpdesk@iris.ekt.org.grΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟΤο ΕΚΤ προσφέρει έντυπο υλικό, όπως οδηγίες πρόσβασης στον ΕΡΜΗ, τεχνικάεγχειρίδια, εγχειρίδια χρήσης της CCL και του EATIS, αναλυτικές οδηγίες για τοπεριεχόμενο και τη χρήση των βάσεων δεδομένων, την υπηρεσία του ΕΔΕΤΒ, το λογισμικόαυτοματοποίησης των βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ, καθώς και υλικό για τις υπόλοιπεςυπηρεσίες του ΕΚΤ.ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΤο ΕΚΤ προσφέρει προγράμματα σεμιναρίων για έμπειρους και αρχάριους χρήστες.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ONLINEΟ ΕΡΜΗΣ παρέχει online πληροφόρηση για κάθε βάση δεδομένων καθώς και βοήθειαστα βασικά βήματα της online αναζήτησης. Σάς ενημερώνει καθημερινά γιατις αλλαγές και τις βελτιακτεις που γίνονται στο σύστημα.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΟ ΕΡΜΗΣ παρέχει υποστήριξη, για όλες τις υπηρεσίες του ΕΚΤ, μέσω ηλεκτρονικοί'?ταχυδρομείου.


ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣΤο ΕΚΤ αντλεί επιστημονικές και τεχνολογικέςπληροφορίες, μέσω όλων των διαθέσιμων δικτύωνμεταβίβασης δεδομε'νων, από περισσότερες από 1.300εθνικές και διεθνείς βάσεις δεδομένων με 300.000.000δημοσιεύσεις που καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό τηςπαγκόσμια παραγώμενης γνώσης.Οι Υπηρεσίες Ε+Τ Πληροφόρησης του ΕΚΤ εξυπηρετούνκάθε χρόνο περισσότερους από 10.000 χρήστες από τηνακαδημαϊκή, επιστημονική και επιχειρηματική κοινότητα τηςχώρας.Αιτήσεις αναζήτησης βιβλιογραφίας γίνονται στο ΤμήμαΕ+Τ Πληροφόρησης του ΕΚΤ και μέσω ταχυδρομείου, fax,e-mail και του Web server του ΕΚΤ.ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ EIEII βιβλιοθήκη του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών λειτουργείαπό το 1958 και είναι η μεγαλύτερη της ευρύτερης περιοχήςτων Βαλκανίων. Διαθέτει 2.296 τίτλους περιοδικών πουκαλύπτουν τόσο τις θετικές όσο και τις ανθρωπιστικέςεπιστήμες.Εχει περισσότερους από 30.000 χρήστες σε ετήσια βάοη απόόλη την Ελλάδα.Είναι η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη-μέλος του Εθνικού ΔικτύουΕπιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών.Είναι ανοικτή στο κοινό, διαθέτει χώρο αναγνωστηρίου καιδε ν είναι δανειστική. Παραγγελίες φωτοαντιγράφωνγίνονται και μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου, fax και e-mailκαθώς και online.ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΣκοπός της Βιβλιοθήκης Παρακαταθήκης του ΕΚΤ είναι ησυγκέντρωση, οργάνωση και διάθεση υλικού, έντυποι' καιμη, σε θέματα έρευνας, τεχνολογίας και ανάπτυξης.Αποτελεί Εθνικό [ : στιακό Σημείο για την συγκέντριοση τωνεπιστημονικών εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ενοχχης και τουNATO και τη συντήρηση του Εθνικού Αρχείου τωνΕλληνικών Διδακτορικών Διατριβών.Επιπλέον συντηρεί και αναπτύσσει εξειδικευμένηβιβλιογραφία για συστήματα πληροφόρησης και μεταφοράτεχνολογίας, θεματική συλλογή GIS και εκθέσεις ΗνωμένωνΕθνών (UNDP).Η βιβλιοθήκη είναι ανοικτή στο κοινό, διαθέτει χώροαναγνωστηρίου και δεν είναι δανειστική. Παραγγελίεςφωτοαντιγράφων γίνονται και μέσω τηλεφώνου,ταχυδρομείου, fax και e-mail καθώς και online.ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝΤο ΕΚΤ, με στόχο την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ τιονελληνικών βιβλιοθηκών, δημιούργησε το Εθνικό ΔίκτυοΕπιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ).Το ΕΔΕΤΒ ξεκίνησε πιλοτικά το 1994 με 6 βιβλιοθήκες.Σήμερα αποτελείται από 85 βιβλιοθήκες από την Ελλάδα καιτην Κύπρο.Η πρώτη δραστηριότητα του ΕΔΕΤΒ είναι η onlineπαραγγελία φωτοαντιγράφων άρθρων περιοδικιόν πουανήκουν στις συλλογές τιον βιβλιοθηκών-μελών του δικτύου.Η λειτουργία του ΕΔΕΤΒ στηρίζεται στις βάσειςδεδομένων του ΕΡΜΗ SERI και LIBR, στην υπηρεσία'Online Παραγγελία Φωτοαντιγράφων" του ΕΡΜΗ καιστην ενεργή συμμετοχή του ανθρεοποδικτύου τωνβιβλιοθηκονόμων.Υ Π Η Ρ Ε ΣΙΑ Π Α Ρ Α Γ Ε Ε ΛΙΑ ΣΦΩΤΟΑΝΙ1Ι ΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΗ Υπηρεσία Παραγγελίας Φωτοαντιγράφων από τοΕξωτερικό, του ΕΚΤ, εξασφαλίζει φωτοαντίγραφα τουπλήρους κειμένου άρθρων περιοδικών και διεθνούς τύπου,βιβλίων, πρακτικών συνεδρίων, μελετών, εκδόσεων τηςΕυρωπαϊκής Ενωσης, πατέντων κλπ τα οποία δεν διατίθενταισε ελληνικές βιβλιοθήκες.Εχει αναπτύξει συνεργασία με τις πιο εξειδικευμένεςβιβλιοθήκες και τους μεγαλύτερους οργανισμούςπληρος όρησης του εξωτερικού (BLDSC, Uncover, ΖΒΜ,KNAWLIB, TIB, /.BE. Derwent, NTIS, UMI). Εχειπερισσότερου: από 6.000 χρήστες το χρόνο από όλη τηνΕλλάδα.Παραγγελίες φωτοαντιγράφων γίνονται στην υπηρεσίακαθώς και με ταχυδρομείο, fax, e-mail (σύντομα και με'σωτον Web server του ΕΚΤ).


ΒΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ"ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ"MEDIΤΥΠΟΣ ΒΑΣΗΣ: ΒιβλιογραφικήΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ: Ελληνική βιοϊατρικήαρθρογραφίαΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1980 - σήμεραΜΈΓΕΘΟΣ ΑΡΧΕΊΟΥ: 12.000 εγγραφέςΕΝΗΜΕΡΌΤΗΤΑ: ΣυνεχήςΠΑΡΑΓΩΓΟΣΙΑΤΡΟΤΕΚΚέντρο Ελληνικής Ιατρικής Πληροφόρησης, Ορολογίαςκαι Τεκμηρίωσης της Εταιρείας Ιατρικών ΣπουδώνΣισίνη 5,115 28 ΑθήναΠληροφορίες: Σ. ΑδραχτάΤηλ: 7215903, Fax: 7249094Ο "ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ" περιλαμβάνει βιβλιογραφικά δεδομένα των επιστημονικώνάρθρων που δημοσιεύονται σε ελληνικά βιοϊατρικά περιοδικά.Τα στοιχεία που περιγράφονται στη βάση είναι τα τυπικά μιας βιβλιογραφικήςεγγραφής: τα ονόματα των συγγραφέων, ο τίτλος και τα στοιχεία δημοσίευσης τουάρθρου, η περίληψη κλπ.Η γλώσσα των εγγραφών είναι η ελληνική αλλά οι τίτλοι, οι περιλήψεις και οι μηελεγχόμενοι όροι είναι μεταφρασμένοι και στην αγγλική.Διατίθεται ελληνοαγγλικό και αγγλοελληνικό λεξιλόγιο βιοϊατρικών όρων, πουαποτελεί μετάφραση των όρων του Medical Subject Headings (MeSH) τηςNational Library of Medicine των ΗΠΑ.Ο "ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ" απευθύνεται σε ιατρούς, οδοντίατρους, κτηνίατρους,νοσηλευτές, σε όλους τους επαγγελματίες υγείας, σε φοιτητές και σπουδαστέςκαθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο για την ιατρική αρθρογραφία της χώρας.ΜΟΝΤΕΛΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟΥΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΗ ΒΙΕΤΎΠΟΣ ΒΆΣΗΣ: ΚατάλογοςΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Στοιχεία μοντέλωνβιοϊατρικού εξοπλισμούΜΈΓΕΘΟΣ ΑΡΧΕΊΟΥ: 1.200 εγγραφέςΕΝΗΜΕΡΌΤΗΤΑ: ΕτήσιαΗ βάση ΗΒΙΕ δημιουργήθηκε το 1994 και περιλαμβάνει περιγραφή μοντέλωνβιοϊατρικού εξοπλισμού που διατίθενται στην Ελλάδα.Μια τυπική εγγραφή της βάσης αποτελείται από το όνομα του μοντέλου, τηνομάδα εξοπλισμού που ανήκει, διάφορα τεχνικά χαρακτηριστικά του καθώςστοιχεία του κατασκευαστή και του αντιπροσώπου του. Πηγή αυτών τωνπληροφοριών είναι το Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.Η γλώσσα της βάσης είναι η ελληνική, με τεχνικά στοιχεία στην αγγλική.ΠΑΡΑΓΩΓΟΣΙνστιτούτο Βιοϊ«τρικής Τεχνολογίας (Συνεργαζόμενοςφορε'ας του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών)Μπουκαοΰρη 93,262 25 ΠάτραΥπεύθυνος: Ο. ΚατσαμπάνηΤηλ: 061 - 223675,223701, Fax: 061 - 272346ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟΥΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥHBIRΤΥΠΟΣ ΒΑΣΗΣ: ΚατάλογοςΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ: Στοιχεία αντιπροσώπωνβιοϊατρικού εξοπλισμούΜΕΓΕΘΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ: 150 εγγραφέςΕΝΗΜΕΡΌΤΗΤΑ: ΕξαμηνιαίαΗ βάση HBIR δημιουργήθηκε το 1994 και περιέχει πληροφορίες για Ελληνεςαντιπρόσωπους βιοϊατρικού εξοπλισμού.Στις εγγραφές της βάσης περιλαμβάνονται το όνομα, η διεύθυνση και τα στοιχείαεπικοινωνίας του αντιπροσώπου, καθώς επίσης στοιχεία των κατασκευαστών μετους οποίους συνεργάζεται και κατηγορίες εξοπλισμού στις οποίες ανήκουν ταπροϊόντα που αντιπροσωπεύει.Πηγή των στοιχείων είναι το Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.Η γλώσσα της βάσης είναι η ελληνική, ενώ κάποια συμπληρωματικά στοιχεία στηνπεριγραφή των κατασκευαστών και των προϊόντων υπάρχουν και στην αγγλική.ΠΑΡΑΓΩΓΟΣΙνστιτούτο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (Συνεργαζόμενοςφορέας του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών)Μπουκαοΰρη 93, 262 25 ΠάτραΥπεύθυνος: Ο. ΚατσαμπάνηΤηλ: 061 - 223675,223701, Fax: 061 - 272346


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑURSA-DISURDIΤΥΠΟΣ ΒΑΣΗΣ: ΒιβλιογραφικήΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ: Πολεοδομία, Χωροταξίακαι Περιφερειακή Ανάπτυξη στην ΕλλάδαΧΡΟΝΙΚΉ ΠΕΡΊΟΔΟΣ: 1950 - σήμεραΜΈΓΕΘΟΣ ΑΡΧΕΊΟΥ: 3.560 εγγραφέςΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ: ΚλειστήΠΑΡΑΓΩΓΟΣΠανεπιστήμιο ΠατρώνΕργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας και Σχεδιασμούτου Χώρου (ΑΤΣΧ)Υπεύθυνος: Καθ. Ν. ΠολυδωριδηςΤηλ: 061 - 992937, Fax: 061 - 997566e-mail: npoly@hol.grΠληροφορίες: Εργαστήριο ΑΤΣΧΗ βάση URDI περιλαμβάνει στοιχεία για δημοσιεύσεις που σχετίζονται μεΠολεοδομία, Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη και αναφέρονται στογεωγραφικό χώρο της Ελλάδας. Στα θέματα που καλύπτει περιλαμβάνονται,τεχνική και πολεοδομική νομοθεσία, χωροταξικές μελέτες, περιγραφή καιαξιολόγηση προγραμμάτων ανάπλασης και πολεοδομικών σχεδίων, προτάσειςχωροταξικής και οικιστικής οργάνωσης, στοιχεία γεωγραφικής και πληθυσμιακήςεξέλιξης στην Ελλάδα και μελέτες τουριστικής ανάπτυξης.Τα στοιχεία προέρχονται από βιβλία, περιοδικά, εισηγήσεις, εργασίες, καιπρακτικά συνεδρίων και forum.Η βάση είναι χρήσιμη πηγή πληροφοριών για όσους απασχολούνται στον τομέατης πολεοδομίας και της χωροταξίας.ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝURSAΤΎΠΟΣ ΒΑΣΗΣ: ΒιβλιογραφικήΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Γεωγραφικά ΣυστήματαΠληροφοριώνΧΡΟΝΙΚΉ ΠΕΡΊΟΔΟΣ: 1970 - σήμεραΜΕΓΕΘΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ: 4.500 εγγραφε'ςΕΝΗΜΕΡΌΤΗΤΑ: ΣυνεχήςΠΑΡΑΓΩΓΟΣΔίκτυο URSA-NET (Urban and Regional Spatial AnalysisNetwork for Education and Training) σε συνεργασία με τοΕργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας και Σχεδιασμούτου Χώρου, της Πολυτεχνικής Σχολής του ΠανεπιστημίουΠατρών και KETE-GIS (Μονάδα Τεκμηρίωσης, Εφαρμογώνκαι Κατάρτισης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών,του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης/ΕΙΕ).Υπεύθυνος: Καθ. Ν. Πολυδωρίδης, Παν/μιο ΠατρώνΠληροφορίες: Ν. ΣπανουδάκηΕΚΤ Βασ, Κων/νου 48,116 35 ΑθήναΤηλ: 7242172, Fax: 7246824.email: nspanowiris.ekt.org.grΗ βάση URSA περιλαμβάνει βιβλιογραφικά δεδομένα για δημοσιεύματα από τοδιεθνή και ελληνικό χώρο, σχετικά με τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών(GIS). Τα δεδομένα προέρχονται από άρθρα περιοδικών, βιβλία, πρακτικάσυνεδρίων, υλικό σεμιναρίων και forum.Η γλώσσα των εγγραφών είναι η αγγλική, εκτός από τον τίτλο που παρουσιάζεταιστη γλώσσα του πρωτότυπου.Η βάση είναι μια ιδιαίτερα χρήσιμη πηγή πληροφοριών για όλους εκείνους οιοποίοι αναπτύσσουν εφαρμογές GIS ή χρησιμοποιούν την τεχνολογία των GIS.Ειδικότερα αναφέρουμε επιστήμονες, ερευνητές και τεχνικούς (ΑΕΙ,Υπουργείων, Οργανισμών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης) επιχειρηματικούς -εμπορικούς παράγοντες και γενικά όσους ασχολούνται με το σχεδιασμό και τηνανάπτυξη, με κοινωνικοοικονομικά μεγέθη βασισμένα στο χώρο, με θέματαπεριβάλλοντος και φυσικών πόρων, με τη διαχείριση δικτύων κοινής ωφέλειας,συστήματα άμεσης δράσης κλπ.Ο συνδυασμός της URSA με την λειτουργία ειδικής θεματικής συλλογής GIS στηβιβλιοθήκη παρακαταθήκης του ΕΚΤ, επιτρέπει στους χρήστες να παραγγείλουνonline, μέσω του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και ΤεχνολογικώνΒιβλιοθηκών, φωτοαντίγραφα των διαθέσιμων δημοσιευμάτων.ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ TEEΤΕΕΒΤΥΠΟΣ ΒΑΣΗΣ: ΒιβλιογραφικήΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ: Επιστημονικό και ερευνητικόε'ργο του TEEΧΡΟΝΙΚΉ ΠΕΡΊΟΔΟΣ: 1980 - σήμεραΜΕΓΕΘΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ: 6.000 εγγραφέςΕΝΗΜΕΡΌΤΗΤΑ: ΤριμηνιαίαΠΑΡΑΓΩΓΟΣΜονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης του THEΠληροφορίες: Γραφείο Τεκμηρίωσης του TEEΑέχχ,α 23-25,105 62 ΑθήναΤηλ: 3291702, Fax: 3237525Η βάση ΤΕΕΒ περιλαμβάνει μελέτες, άρθρα από πρακτικά συνεδρίων, ημερίδωνκαι σεμιναρίων καθώς και άλλο επιστημονικό έργο του Τεχνικού ΕπιμελητηρίουΕλλάδος (TEE).Η γλώσσα των εγγραφών της βάσης είναι η ελληνική, αλλά για τα πιο σημαντικάστοιχεία τους υπάρχει σε αρκετές περιπτώσεις και αγγλική μετάφραση.Οι εργασίες, για τις οποίες γίνεται αναφορά στη βάση, διατίθενται για δανεισμόαπό τη Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης του TEE.Η ΤΕΕΒ είναι μια ιδιαίτερα χρήσιμη πηγή πληροφοριών για τους μηχανικούς καιόσους ασχολούνται με τεχνικά έργα και με θέματα ελέγχου ποιότητας υλικών,παραγωγής νέων υλικών, εφαρμογής υπολογιστών και νέων τεχνολογιών σεμεθόδους κατασκευών, θέματα περιβάλλοντος, τεχνικές οδηγίες, κανονισμοίασφαλείας και υγιεινής, επιμόρφωση μηχανικών κλπ.


ΓΛΑΥΚΑΤΎΠΟΣ ΒΆΣΗΣ: ΒιβλιογραφικήΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Θέματα ελληνικής κοινωνίαςκαι κοινωνικών επιστημώνΜΕΓΕΘΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ: 15.000 έγγραφεςΕΝΗΜΕΡΌΤΗΤΑ: ΤριμηνιαίαΠΑ ΡΑ Γ Ω ΓΟΣΚέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής(ΚΕΚΜΟΚΟΠ) του Πάντειου Πανεπιστήμιου Κοινωνικώνκαι Πολιτικών ΕπιστημώνΛεωφ. Α. Συγγρού 134,176 71 ΚαλλιθέαΕπιστ/κός υπεύθυνος: Καθ. Δ. ΤσαούσηςΤηλ: 9231814, 9238473, Fax: 9238290Η ΓΛΑΥΚΑ είναι βάση βιβλιογραφικών και αρθρογραφικών δεδομένων για τηνελληνική κοινωνία, τον απόδημο ελληνισμό και τις κοινωνικές επιστήμες στηνΕλλάδα.Καλύπτει κατά κΰριο λόγο τις επιστημονικές περιοχές της Κοινωνιολογίας, τηςΚοινωνικής Ανθρωπολογίας και της Κοινωνικής Πολιτικής. Καλύπτει όμως καισυναφείς και συγγενείς κλάδους, στο βαθμό που παρουσιάζουν ενδιαφέρον απότη σκοπιά των επιστημονικών περιοχών στις οποίες η βάση αναφέρεται. Τέτοιοικλάδοι είναι η Δημογραφία, η Πολιτική και Οικονομική επιστήμη, η Εκπαίδευση,η Ψυχολογία, η Πολεοδομία και η Χωροταξία, η Αρχαιολογία, η Ιστορία, ηΘρησκειολογία κλπ.Τα στοιχεία προέρχονται από τον ελληνικό και ξένο επιστημονικό περιοδικότΰπο. Για το πρώτο μισό του 20ου αιώνα περιλαμβάνεται και ο ελληνικός λόγιοςπεριοδικός τύπος. Περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία από βιβλία, πρακτικάσυνεδρίων, διατριβές Ελλήνων και ξένων σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια,φυλλάδια, χάρτες, υπηρεσιακές εκθέσεις και αναφορές. Το υλικό της βάσηςσυλλέγεται από όλο τον κόσμο ανεξάρτητα από τη γλώσσα στην οποία έχειγραφεί. Είναι όμως κατά κύριο λόγο ελληνικό και ελληνόγλωσσο.Πρόσθετα διατίθεται λεξιλόγιο θεματικών όρων.Σκοπός της βάσης είναι η διευκόλυνση της επιστημονικής έρευνας. Για το λόγοαυτό εκτός από βιβλιογραφικές πληροφορίες η βάση παρουσιάζει τα δεδομένατης και κατά τις θεματικές κατηγορίες και τις γεωγραφικές περιοχές στις οποίεςαναφέρονται.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 2000HEB ΙΤΎΠΟΣ ΒΛΣΗΣ: Κατάλογος.ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ: Βιβλιογραφικός οδηγός γιατα ελληνικά βιβλίαΜΈΓΕΘΟΣ ΑΡΧΕΊΟΥ: 85.000 εγγραφέςΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ: ΕξαμηνιαίαΠΑΡΑΓΩΓΟΣΕΛΕΑ ΕΠΕΣυστήματα Ηλ. ΥπολογιστώνΒαλτετσίου 50-52,106 81 ΑθήναΥπεύθυνος: Α. ΑλαμανόςΤηλ: 3802335, 3802135, Fax: 3806770Η ΗΕΒΙ είναι ένας οδηγός που περιλαμβάνει όλα τα βιβλία που κυκλοφορούνστην ελληνική αγορά (εκείνα τα οποία υπάρχουν στου καταλόγους των εκδοτικώνοίκων).Εκτός από τους τίτλους των βιβλίων, η βάση περιλαμβάνει πληροφορίες και γιατους συντελεστές παραγωγής και διανομής τους, δηλ. εκδότες, βιβλιοπώλες,συγγραφείς, μεταφραστές, επιμελητές, βιβλιοθήκες κλπ.Στη βάση περιλαμβάνονται, επιπλέον, περιλήψεις και εικόνες εξώφυλλων νέωνβιβλίων.Ετσι κάθε ενδιαφερόμενος βιβλιοπώλης, εκδότης, συγγραφέας, βιβλιοθηκονόμος,βιβλιόφιλος κλπ, μπορεί να αναζητήσει και να βρει πληροφορίες για 85.000βιβλία, 925 εκδότες, 20.000 συγγραφείς, 1.600 μεταφραστές, 230 εικονογράφους,2.500 βιβλιοπωλεία και 750 βιβλιοθήκες.Η ΗΕΒΙ διατίθεται με χρέωση.ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥPRESΤΥΠΟΣ ΒΑΣΗΣ: ΚατάλογοςΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ: Στοιχεία εκδόσεων ελληνικώνεντύπωνΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1790- 1990ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΡΧΕΊΟΥ: 19.446 έγγραφεςΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ: Κλε ΚΤτήΠΑΡΑΓΩΓΟΣΕ. Καρυάτογλου σε συνεργασία με το Κέντρο ΝεοελληνικώνΕρευνών/ΕΙΕΒασ. Κωνσταντίνου 48,116 35 ΑθήναΥπεύθτ'νος: Ε. ΚαρυάτογλουΗ βάση PRES παρέχει στοιχεία που αφορούν εκδόσεις ελληνικών εντύπων(εφημερίδες, περιοδικά, επιθεωρήσεις, ημερολόγια και επετηρίδες κλπ) τουμητροπολιτικού, παροικιακού και απόδημου ελληνισμού, για τη χρονική περίοδο1790-1990.Στα στοιχεία περιλαμβάνονται ο τίτλος, ο χρόνος και ο τόπος έκδοσης του εντύπουκαι σε μερικές περιπτώσεις η βιβλιοθήκη που μπορεί κάποιος να το αναζητήσει.Καλύπτει εκτός από τον πολιτικό - ενημερωτικό τύπο και τον ειδικό τύπο όπωςθρησκευτικό, ιατρικό, νομικό, στρατιωτικό, νεανικό, γυναικείο, αθλητικό,εικαστικό, φιλοτελικό, καλλιτεχνικό, επιστημονικό, οικολογικό κλπ.Η βάση αποτελεί πολύτιμη πηγή πληροφοριών και οδηγό εργασίας γιαδημοσιογράφους, μελετητές του τύπου, φοιτητές σχολών δημοσιογραφίας κλπ.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣHEIMΤΥΠΟΣ ΒΑΣΗΣ: ΚατάλογοςΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ: Στοιχεία για προϊόντα καιοργανισμούς ηλεκτρονικής πληροφόρησηςΜΈΓΕΘΟΣ ΑΡΧΕΊΟΥ: 200 εγγραφέςΕΝΗΜΕΡΌΤΗΤΑ: ΣυνεχήςΠΑΡΑΓΩΓΟΣΕθνικό Κέντρο ΤεκμηριωσηςΈΙΕΒασ. Κωνσταντίνου 48,1.16 35 ΑθήναΠληροφορίες: Κ. ΠετρόπουλοςΤηλ: 7242172, Fax: 7246824email: kpetro@iris.ekt.org.grΗ βάση HEIM δημιουργήθηκε το 1995. Περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά μεπροϊόντα ηλεκτρονικής πληροφόρησης, όπως βάσεις δεδομένων (online ή σε CD­ROM), τίτλους πολυμέσων κλπ καθώς και στοιχεία για οργανισμούς, εταιρείεςκαι ενδιάμεσους πληροφόρησης ( information brokers ) που δραστηριοποιούνταιστην ελληνική αγορά ηλεκτρονικής πληροφόρησης.Τα δεδομένα της βάσης διατίθενται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.Η βάση αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τη δημιουργία συνδέσμων μεταξύελληνικών εταιρειών με άλλες της Ελλάδας ή του εξωτερικού, για την αναζήτησηεταίρων καθώς και για την τρέχουσα ενημέρωση στο χώρο της αγοράςηλεκτρονικής πληροφόρησης. Παράλληλα, αποτελεί μέσο προβολής τηςδραστηριότητας των ελληνικών εταιρειών και οργανισμών τόσο σε εθνικό όσο καισε ευρωπαϊκό επίπεδο.Η βάση είναι αντίστοιχη της κοινοτικής βάσης δεδομένων Information MarketGuide, η οποία ενημερώνεται συνεχώς με εγγραφές της HEIM.ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝSERIΤΎΠΟΣ ΒΆΣΗΣ: ΚατάλογοςΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ: Τίτλοι και στοιχεία περιοδικώνελληνικών επιστημονικών & τεχνολογικώνβιβλιοθηκώνΜΕΓΕΘΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ: 23.200 εγγραφέςΕΝΗΜΕΡΌΤΗΤΑ: ΣυνεχήςΠΑΡΑΓΩΓΟΣΕθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/ΕΙΕΒασ. Κωνσταντίνου 48,116 35 ΑθήναΠληροφορίες: Ρ. ΤσίφηΤηλ: 7211202, Fax: 7246824 \email: risiili» iris.ekt.org.grΗ βάση SERI περιλαμβάνει τις συλλογές περιοδικών 185 ελληνικώνεπιστημονικών & τεχνολογικών βιβλιοθηκών (2 από την Κύπρο), που ανέρχονταισε περίπου 23.000 τίτλους. Στα στοιχεία περιγράφονται οι ονομασίες τωνπεριοδικών και οι συντομογραφίες τους, η θεματική τους κατάταξη καθώς και ηχρονική περίοδος κάλυψης τους σε κάθε βιβλιοθήκη.Χρησιμοποιείται για αναζήτηση και εντοπισμό περιοδικών που υπάρχουν στιςελληνικές βιβλιοθήκες, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί τον πυρήνα για την ανάπτυξη τουΕθνικού Δικτύου των Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών. Η βάσηπαρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα γιά online παραγγελία φωτοαντιγράφων.Ο Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών διατίθεται και σε έντυπη μορφή. Η πρώτηέκδοση κυκλοφόρησε το 1985 και επανεκδίδεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣLIBRΤΎΠΟΣ ΒΆΣΗΣ: ΚατάλογοςΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ: Στοιχεία επιστημονικών& τεχνολογικών βιβλιοθηκώντου Συλλογικού Καταλόγου ΠεριοδικώνΜΈΓΕΘΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ: 185 εγγραφέςΕΝΗΜΕΡΌΤΗΤΑ: ΣυνεχήςΗ βάση LIBR παρέχει πληροφορίες για τις 185 βιβλιοθήκες, των οποίων οισυλλογές περιέχονται στο Συλλογικό Κατάλογο Περιοδικών.Στα στοιχεία περιλαμβάνονται αναλυτικές ονομασίες, διευθύνσεις, τηλέφωνακαι ονόματα υπευθύνων των βιβλιοθηκών. Για τις βιβλιοθήκες - μέλη τουΕθνικού Δικτύου Επιστημονικών & Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών διατίθενται οικωδικοί των βιβλιοθηκών - προμηθευτών καθώς και οι ηλεκτρονικές τουςδιευθύνσεις.Η βάση αποτελεί πηγή πληροφοριών για τους χρήστες των βιβλιοθηκών στηνΕλλάδα καθώς και για τα κέντρα πληροφόρησης και τις βιβλιοθήκες της χώρας.Συγχρόνως, αποτελεί σημαντικό εργαλείο του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικώνκαι Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών.ΠΑΡΑΓΩΓΟΣΕθνικό Κέντρο Τεκμηρίωοης/ΈΙΕΒασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 ΑθήΠληροφορίες: Μ. Ψιλοποΰλοί'Τηλ: 7211202, Fax: 7246824email: mfilop(u ; iris.ekt.org.gr


ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝSwetScanSWETΤΎΠΟΣ ΒΑΣΗΣ: ΒιβλιογραφικήΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ: Τα βιβλιογραφικά στοιχείαάρθρο)ν διεθνών περιοδικών εκδόσεωνΧΡΟΝΙΚΉ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1996 - σήμεραΜΕΓΕΘΟΣ ΑΡΧΕΊΟΥ: 750.000 εγγραφε'ςΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ: Εβδομαδιαία(30.000 εγγραφε'ς/εβδομάδα)Η SWET περιλαμβάνει στοιχεία για τα περιεχόμενα 14.000 περιοδικών πουκυκλοφορούν παγκοσμίως. Καλύπτει ευρέως όλους τους τομείς της επιστήμης καιτης τεχνολογίας καθώς και θέματα ιατρικής, επιστημών υγείας, οικονομίας,τεχνών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.Αντλεί στοιχεία από τους πίνακες περιεχομένων των περιοδικών καιπεριλαμβάνει τον τίτλο του περιοδικού, τον τίτλο του άρθρου, τους συγγραφείς,τον τόμο, το τεύχος, τις σελίδες, τη χρονολογία και το διεθνή σειριακό αριθμό τουπεριοδικού (ISSN). -Η γλώσσα των εγγραφών είναι η πρωτότυπη.Το μεγάλο εύρος κάλυψης και η συνεχής ενημέρωση καθιστά την SWET πολύτιμοεργαλείο για όλη την ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα τηςχώρας, καθώς και για όποιον ενδιαφέρεται να έχει τρέχουσα ενημέρωση σεεπιστημονικά θέματα.Παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα online αναζήτησης και ανάκτησηςβιβλιογραφικών δεδομένων με βάση το θεματικό αντικείμενο, καλύπτοντας έναμεγάλο μέρος της παγκόσμιας βιβλιογραφίας και τους εξασφαλίζει τηνενημέρωση για τα παλαιότερα ή τρέχοντα περιεχόμενα περιοδικών τουενδιαφέροντος τους.ΠΑΡΑΓΩΓΟΣSwets Subscription ServiceSwets & Zeitlinger B.V.P.O. Box 197,1000 AD AmsterdamThe NetherlandsΤηλ: +31 20565 93 80, Fax: +31 20 691 17 35e-mail: rrademaker@swets.nlhttp://www.swets.nlΠληροφορίες: Α. ΚαραχάλιουEKT Βασ. Κων/νου 48,116 35 ΑθήναΤηλ: 7242172, 7311202 Fax: 7246824email: akarah@iris.ekt.org.grΜε την χρήση της διαδικασίας της Επιλεκτικής Περιοδικής Ενημέρωσης (SDÌ)του ΕΡΜΗ, ο χρήστης μπορεί να ενημερώνεται αυτόματα για τις δημοσιεύσεις τηςτελευταίας εβδομάδας.Ο συνδυασμός της SWET με τις βάσεις δεδομένων SERI και LIBR του ΕΡΜΗ 'παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα παραγγελίας φωτοαντιγράφων τωνάρθρων, με τη χρήση του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών & ΤεχνολογικώνΒιβλιοθηκών ή της Υπηρεσίας Παραγγελίας Φωτοαντιγράφων από το εξωτερικό.Η βάση διατίθεται με χρέωση.


TED-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗTENDERS ELECTRONIC DAILYTEDGΤΥΠΟΣ ΒΑΣΗΣ: Βάση στοιχει'ωνΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ: "Supplement S" της Επίσημηςεφημερίδας των Ε.Κ.ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1996 - σήμεραΕΝΗΜΕΡΌΤΗΤΑ: ΚαθημερινήΠΑΡΑΓΩΓΟΣ'Γραφείο Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης(OPOCE), Βρυξέλλες.Office for Official Public liions of the EuropeanCommunities200, rue de la Loi, B-1049 BrusselsTel: +32 2 295 00 01, Fax: + 32 2 296 06 24Πληροφορίες: Α. ΚαραχάλιουEKT Βασ. Κων/νου 48,116 35 ΑθήναΤηλ: 7242172, 7311202 Fax: 7246824.email: akarahfeiris.ekt.org.grΕίναι η online έκδοση του "Supplement S" της Επίσημης Εφημερίδας τωνΕυρωπαϊκών Κοινοτήτων και περιέχει κυρίως προσκλήσεις για υποβολέςπροσφορών σε προκηρύξεις και αναθέσεις έργων από χώρες EU, GATT, EFTA(με κάποιες εξαιρέσεις), ACP, Ιαπωνία και Αμερική, προκαταρκτικέςπληροφορίες και ανακοινώσεις για προσκλήσεις υποβολής προτάσεων σεκοινοτικά προγράμματα.Τα στοιχεία των προκηρύξεων προέρχονται από τις δημόσιες αρχές πουανακοινώνουν προκηρύξεις για δημόσια έργα και υπηρεσίες και τα όργανα τηςΕυρωπαϊκής Ενωσης.Στις εγγραφές της TEDG ο τίτλος, η περίληψη, τμήμα του πλήρους κειμένου καιονόματα προϊόντων και υπηρεσιών είναι στην ελληνική γλώσσα και διάφοραάλλα στοιχεία της προκήρυξης στην αγγλική. Στο EATIS τα ονόματα των πεδίωντων εγγραφών διατίθενται στην ελληνική γλώσσα.Η TED διαθέτει δυο λεξιλόγια θεματικής ταξινόμησης προϊόντων, το NACE(Γενική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στις ΕυρωπαϊκέςΚοινότητες) και το CPV (Κοινό λεξιλόγιο σε δημόσιες συμβάσεις).To CPV περιέχει 6.500 όρους στην ελληνική γλώσσα, σε έντυπη και online μορφή.Η διάθεση της TED από τον ΕΡΜΗ αποτελεί σημαντική προσφορά προς τονεπιστημονικό και εμπορικό κόσμο της χώρας, καθώς τον φέρνει πιο κοντά στηνενιαία ευρωπαϊκή αγορά.Η TEDG ενημερώνεται πέντε φορές την εβδομάδα (από Δευτέρα έως καιΠαρασκευή) με 300 έως 500 νέες εγγραφές.Η βάση διατίθεται με χρέωση.


CORDISCOMMUNITYRESEARCHAND DEVELOPMENTINFORMATIONSERVICEH CORDIS είναι κοινοτική υπηρεσία πληροφόρησης για την έρευνα και τηνανάπτυξη που δημιουργήθηκε για να συγκεντρώνει και να διαθέτειπληροφορίες για όλες τις κοινοτικές ερευνητικές και αναπτυξιακέςδραστηριότητες.Είναι ένα σΰμπλοκο 10 βάσεων δεδομένων, που περιέχουν πάνω από160.000 εγγραφές με πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Πλαίσιο καιόλες τις κοινοτικές δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης καιτα αποτελέσματα τους.Διατίθεται online από τον ΕΡΜΗ, δωρεάν, με παράλληλη εξελληνοποίησητων ονομάτων πεδίων των βάσεων και ελληνικά πληροφοριακά αρχεία.Αποτελεί την κΰρια πηγή στρατηγικών πληροφοριών για οποιοδήποτεοργανισμό (βιομηχανία, μικρομεσαία επιχείρηση, ερευνητικό κέντρο,πανεπιστήμιο) επιθυμεί να εντοπίσει εταίρους για συνεργασίες σεχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ενωση επιστημονικά καιτεχνολογικά προγράμματα και να συμμετάσχει στην εκμετάλλευση τωνερευνητικών αποτελεσμάτων.ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΤΗΣ CORDIS:CORDIS σε CD-ROMWATCH-CORDIShttp://www2.cordis.luΕντυπες εκδόσειςEURO AbstractsCORDIS FocusRTD Results SupplementInnovation & Technology TransferEuropean Union R&D AcronymsΠαραγωγός:Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Γενική ΔιεύθυνσηXIII/D-2Πληροφορίες: Α. ΚαραχάλιουΕΚΤ Βασ. Κων/νου 48,116 35 ΑθήναΤηλ.: 7242172, 7211202, Fax: 7246824e-mail: akarah@iris.ekt.org.gr


''"' "•""' "•'" '"' : •·' •" . " "• •',, .., .Λ , .·•:,:.. .Λ,. ;-:,,.:;':,,:.:. .·.•RTD-NewsNEWSΠαρέχει πληροφόρηση σχετική με τις ειδήσεις καιτις δραστηριότητες της έρευνας και τεχνολογικήςανάπτυξης της Κοινότητας, όπως τρέχουσες καιμελλοντικές προσκλήσεις για υποβολή προτάσεωνκαι προσφορών, δημοσιεύσεις, εκδηλώσεις πουπροετοιμάζονται, νομοθετικές ρυθμίσεις καιερευνητικές πολιτικές και αποτελέσματαερευνητικών προγραμμάτων. Ενημερώνεταικαθημερινά.RTD-AcronymsACROΛεξικό αρκτικόλεξων και συντομογραφιών οιοποίες σχετίζονται με τα κοινοτικά προγράμματακαθώς και οργανισμούς που εκτελούν έργαέρευνας και ανάπτυξης. Περιέχει περισσότερεςαπό 7.000 συντομογραφίες.RTD-PublicationsPUBLΠεριέχει βιβλιογραφικά στοιχεία και περιλήψειςεπιστημονικών άρθρων, εκδόσεων, δημοσιεύσεωνκαι εκθέσεων που προέρχονται από ερευνητικάέργα με κοινοτική χρηματοδότηση καθώς καιεπιστημονικών και τεχνικών εκδόσεων τηςΕυρωπαϊκής Επιτροπής. Ενημερώνεται κάθεδεκαπενθήμερο και διαθέτει σήμερα περισσότερεςαπό 71.000 εγγραφές.RTpCOMdocumentsCOMDΠεριέχει στοιχεία εγγράφων, σχετικών με θέματαέρευνας, που απευθύνει η Επιτροπή προς τοΣυμβούλιο Υπουργών και το ΕυρωπαϊκόΚοινοβούλιο στο πλαίσιο της λήψης αποφάσεωνκαι των νομοθετικών διαδικασιών πουακολουθούνται για την εφαρμογή των κοινοτικώνπρογραμμάτων. Σήμερα περιέχει περισσότερεςαπό 540 εγγραφές.RTD-ProgrammesPROGΠεριέχει στοιχεία για τα προγράμματα έρευναςκαι τεχνολογικής ανάπτυξης που χρηματοδοτεί ηΕυρωπαϊκή Ενωση καθώς και προγράμματα καικοινοτικές πρωτοβουλίες στους τομείς τουπεριβάλλοντος, της ενέργειας, της περιφερειακήςανάπτυξης, της στατιστικής, της τυποποίησης, τηςεκπαίδευσης κλπ. Οι εγγραφές περιλαμβάνουνστοιχεία για την δομή και τους στόχους του κάθεπρογράμματος, την υλοποίηση και την εξέλιξη του,τον προϋπολογισμό του, τους αρμόδιουςυπαλλήλους και υπηρεσίες της ΕυρωπαϊκήςΕπιτροπής κλπ. Ενημερώνεται κάθεδεκαπενθήμερο και περιέχει εγγραφές γιαπερισσότερα από 490 προγράμματα από το 1985.RTD-ProjectsPROJΠεριέχει στοιχεία (τίτλο, περιγραφή, στόχους,αναδόχους και εταίρους κλπ) για τα ερευνητικάέργα που εκτελούνται στα πλαίσια κοινοτικώνπρογραμμάτων έρευνας και τεχνολογικήςανάπτυξης. Ενημερώνεται κάθε δεκαπενθήμεροκαι μέχρι σήμερα καλύπτει περισσότερα από29.000 έργα.RTD-ResultsRESUΠεριέχει πληροφορίες για ερευνητικά έργα ταοποία επιδέχονται παραπέρα ανάπτυξη ήαποτελέσματα ερευνητικών έργων που είναιέτοιμα για αξιοποίηση από τη βιομηχανία. Η κάθεεγγραφή περιλαμβάνει περιγραφή του ερευνητικούαποτελέσματος, στοιχεία του οργανισμού,απαιτήσεις για παραπέρα ανάπτυξη, διαθέσιμαπρότυπα, δυνατότητες για βιομηχανικήεκμετάλλευση κλπ. Ενημερώνεται κάθε μήνα καιπεριλαμβάνει περισσότερα από 14.500 ερευνητικάαποτελέσματα.RTD-PartnersPARTΠεριέχει τα στοιχεία 20.000 και πλέον ευρωπαϊκώνφορέων οι οποίοι ενδιαφέρονται να εντοπίσουνεταίρους για συνεργασίες και συμμετοχές σεκοινοτικά έργα έρευνας και τεχνολογικήςανάπτυξης ή για αξιοποίηση ερευνητικώναποτελεσμάτων. Οι εγγραφές περιλαμβάνουνπεριγραφή του κάθε φορέα, περιοχήενδιαφέροντος και εξειδίκευσης, είδοςσυνεργασίας κλπ. Ενημερώνεται κάθεδεκαπενθήμερο.RTD-EoiCEOIΗ βάση δεδομένων Expression of Interest(EoI)περιέχει στοιχεία για τον εντοπισμό συνεργατώνσε τρέχουσες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων,σε έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης τωνερευνητικών προγραμμάτων της ΕυρωπαϊκήςΕνωσης. Προς το παρόν τα αιτήματα περιορίζονταιστα προγράμματα TELEMATICS και ESPRIT(1994-1998).RTD-ContactsCONTΠεριέχει στοιχεία για εθνικές ή ευρωπαϊκέςυπηρεσίες που παρέχουν πληροφορίες καιυποστήριξη στα κοινοτικά προγράμματα.


Ο ΕΡΜΗΣ ΜΕ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ GATEWAYΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ DIMDI ΚΑΙ TOY ECHODIMDI (Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information)To DIMDI, Γερμανικό Ινστιτούτο Ιατρικής Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης, ιδρύθηκε το 1969και αποτελεί υπηρεσία τον Υπουργείου Υγείας της Γερμανίας. Διαθέτει online περισσότερεςαπό 85 διεθνείς βάσεις δεδομένων οι οποίες καλύπτουν όλους τους τομείς των βιοϊατρικώνκαι κοινωνικών επιστημών, με πάνω από 50.000,000 δημοσιεύσειςΙατρικήMEDLINEEXCERPTA MEDICACANCERLITBIOSIS PREVIEWSAIDS, AIDSLINESCISEARCHΨυχολογίαPSYCHOLOGICAL ABSTRACTSPSYNDEXMEDLINESOCIAL SCISEARCHΚοινωνικές ΕπιστήμεςSOCIOLOGICAL ABSTRACTSSOCIAL SCISEARCHMEDLINEBIOETHICSLINEΔημόσια ΥγείαHEALTHMEDLINEEXCERPTA MEDICASCISEARCHΤοξικολογία, ΦαρμακολογίαTOXALLHSDBRTECSECDINEXCERPTA MEDICAINT. PHARMACEUTICAL ABS.CIIEMLINEMEDLINEBIOSIS PREVIEWSΒιολογίαΒιοχημείαΒιοτεχνολογίαBIOSISPREVIEWSCAB ABSTRACTSBIOETHICSLINEMEDLINESCISEARCHΕπιστήμες ΤροφίμωνFSTAPSTABIOSIS PREVIEWSCAB ABSTRACTSAGRICOLAAG RISΚτηνιατρικήCAB ABSTRACTSAGRICOLAAGRISBIOSIS PREVIEWSMEDLINESCISEARCHΓεωργικές ΕπιστήμεςVITISCAB ABSTRACTSAGREPAGRICOLAAGRISSCISEARCHBIOSIS PREVIEWSΙχθυολογίαΘαλάσσια ΒιολογίαAQUATIC & FISHERY ABSTRACTSAGRISAGRICOLABIOSIS PREVIEWSCAB ABSTRACTSSCISEARCHΠεριβάλλονENVIRONLINEECDINCAB ABSTRACTSBIOSIS PREVIEWSMEDLINECitation IndexSCISEARCHSOCIAL SCISEARCH


ECHO (European Commision Host Organisation)Ο ECHO, ο οργανισμός παροχής πληροφοριών της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,δημιουργήθηκε το 1980 με στόχο την προώθηση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληροφόρησηςκυρίως στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Σήμερα προσφέρει πρόσβασησε περισσότερες από 20 βάσεις δεδομένων.Αγορά ΗλεκτρονικήςΠληροφόρησηςΕνημέρωσηκαι Υποστήριξη ΧρηστώνCCL TrainInformation Market GuideInformation Market ForumNews OnlineInformation & TelecommunicationsMagazineEUROLIB-PERSTOPPRESSΕρευνα και ΑνάπτυξηCORDISEUREKAEURISTOTEΓλωσσική ΒιομηχανίαEURODICAUTOMTHESAURIΟικονομίαΒιομηχανίαΕπιχειρήσειςTEDELCIDEMIREBC-NETECOSOC


* "• "' Ί "Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμεεπικοινωνείστε με το γραφείο υποστήριξης χρηστώντου ΕΚΤή συμπληρώστε το απαντητικό δελτίο..προςΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣΒασ. Κων/νου 48,116 35 Αθήνατηλ.: 7230310, 7210386, 7235413, 7211202fax.: 7252223, 7246824e-mail: heipdesk@iris.ekt.org.grhttp://www.ekt.org.grΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟΔΕΛΤΙΟΠαρακαλώ να στείλετε• Σύμβαση πρόσβασης στον ΕΡΜΗ"·*'• Περισσότερες πληροφορίες για τις βάσεις δεδομένωνκαι τις υπηρεσίες του ΕΡΜΗΟ Περισσότερες πληροφορίες για τις υπόλοιπες υπηρεσίες του ΕΚΤΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΙΔΙΟΤΗΤΑ:ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:Τ.Κ.-ΠΟΛΗ:ΔΙΕΥΘΥΝΣΠ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:V Κ -ΠΟΑΗ:ΤΗΛ.:FAX.:e-mail:


Η σύνδεση με τον ΕΡΜΗ είναι γρήγορη και εύκολη.Μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση από το χώροεργασίας σας ή από το σπίτι σας, όλο το 24ωρο, απόοποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας και τον εξωτερικού.INTERNET-FORTHNET:ermis.ekt.org.gr ή193.92.15.132INTERNET-ΑΡΙΑΔΝΗ:143.233.9.20, login: guestΑΡΙΑΔΝΗ (Χ25): 1010020266HELLASPAC: 3160260966DIAL-UP ΣΥΝΔΕΣΗ: Τηλ.: 7292666-70(No Parity, 8 Data bits,1 Stop bit, Full Duplex)URL:http://www.ekt.org.gr


. . ; • ; • · • . . • . . - .•••ïif/ïiï^KTΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣBua. Kdjv/νου 48,116 35 Αθήνατηλ.: 7230310, 7210386, 7235413, 7211202fax.: 7252223,7246824e-mail: helpdesk@iris.ekt.org.grh üp://w\vw. ekt.org. grΑθήνα, Οκτώβριος 1996'•'•>.: ; :

More magazines by this user
Similar magazines