DRENÁŽNÍ ČERPADLA DPK - Grundfos

cz.grundfos.com
  • No tags were found...

DRENÁŽNÍ ČERPADLA DPK - Grundfos

GRUNDFOS ODVODŇOVÁNÍ A DRENÁŽNABÍDKOVÝ KATALOGDRENÁŽNÍ ČERPADLA DPK


Drenážní čerpadla DPKŘešení firmy Grundfos pro oblasti odvodňovánía drenážeČasto vzniká potřeba odvádění akumulovaných vod z určité oblasti,aby v ní bylo možno provádět požadované činnosti. Definice odvodňování,popř. drenáže, v sobě zahrnuje nakládání s vodami různorodého složení,které klade různé nároky na čerpání.Grundfos nabízí své rozsáhlé portfolio odvodňovacích čerpadel i pro náročnéprovozní aplikace, které zahrnuje různé materiálové provedení, velikosti, typy,instalační verze a hmotnostní varianty čerpadel včetně motorů. Toto portfoliotak tvoří solidní základ pro volbu vhodných čerpadel ve všech požadovanýchkategoriích.Odvodňování – oblast kladoucí vysoké nároky na čerpací technikuVoda se často shromažďuje v místech, s nichž musí být před zahájením určitých plánovaných, např. stavebních,činností odvedena. U odváděné vody se může jednat buď o spodní vodu nebo vodu dešťovou a pokud tato vodaobsahuje hlínu, štěrk, písek či jiné vydírající složky, nazývá se celý proces odvádění této vody „odvodňování”.V takovýchto situacích lze očekávat vysoký stupeň opotřebení zařízení čerpací techniky.Odvodňování spadá do oblasti kladoucí vysoké nároky na čerpací techniku, přičemž může mít buď dočasný charakter,např. v případě přípravy stavebních prací, nebo stálý charakter, jaký vyžaduje infrastruktura obsahujícítunely a podzemní dopravu. Pro oblast odvodňování nabízí Grundfos zařízení čerpací techniky, které vyhovínáročným požadavkům na trvanlivost a jednoduchost instalace, přičemž současně zohledňuje důležitý aspektrychlé návratnosti investičních nákladů.Drenáž – k udržení rizikových pozemků v suchém stavuPokud se u odčerpávané vody jedná pouze o dešťovou vodu s malým obsahem suspendovaných látek, nazývá seproces odvádění této vody „drenáž“. Vzhledem k nízké koncentraci vydírajících složek obsažených v této vodě lzepočítat s nižším stupněm opotřebení zařízení čerpací techniky.U obytných budov, např. rodinných domků, se u drenáže jedná často jen o dočasné opatření. V případě komerčníchobjektů, jako jsou hotely, nákupní střediska a objekty umístěné pod terénem, jako jsou podzemní parkovištěautomobilů, se obvykle vyžaduje permanentní drenážní systém. Grundfos nabízí typovou řadu drenážníchčerpadel určených k odčerpávání povrchových vod, která v sobě kombinují instalační flexibilitu a schopnost čerpatpři vysokých tlacích při vysoké provozní spolehlivosti a nenáročné údržbě.Grundfos má k dispozici komplexní řešeníJak u aplikací spojených s odvodňováním tak i u drenážních aplikací mohou být odlišné provozní podmínkya potřeby. Volba nejvhodnějšího čerpadla zde má proto zásadní význam k zajištění optimálních výsledků čerpáníspolu s přiměřenou návratností vložených investičních prostředků. Čerpadla Grundfos splňují všechny požadavkyna nenáročnou instalaci, snadnou použitelnost a schopnost zajistit trvalé a efektivní technické řešení, kterévyhoví požadavkům příslušných norem k ochraně zdraví a bezpečnosti osob za všech situací.Grundfos vám může pomoci při zvažování těchto a jiných aspektů týkajících se dimenzování odvodňovacího, popř.drenážního systému. Bližší informace o produktech obsažených v tomto katalogu získáte u vašeho zástupce firmyGrundfos.


Drenážní čerpadla DPKProvozní aplikaceOdvodňování v rámci vodního hospodářství a obsluhy budovNYTbilledeStaveniště budovPodzemní doprava - metroTunelyParkoviště / garážeMísto pro budováníinfrastrukturyLikvidace záplav v komunálnímměřítkuRegulace hladiny spodní vody


Drenážní čerpadla DPKČerpadla Grundfos DPK jsou drenážní čerpadla,která jsou vybavena polootevřeným nebozavřeným oběžným kolem a jsou určena pročerpání vody v širokém spektru domovnícha průmyslových aplikací. Tato čerpadla majírobustní litinovou konstrukci, která jimzajišťuje dlouhou provozní životnost.Vlastnosti a výhodyČerpadla DPK se vyznačují konstrukčními vlastnostmi, které jimpropůjčují vysokou provozní spolehlivost a ochranu před vlivy, kterémohou nastat ve ztížených provozních podmínkách.• Polootevřené oběžné koloČerpadla DPK jsou navržena s polootevřeným oběžným kolema jsou tak vhodná k nasazení v rozsáhlé oblasti domovnícha průmyslových aplikací. Oběžné kolo z tvárné litiny si udržujesvé provozní parametry a současně zajišťuje dlouhou provozníživotnost čerpadla,• Kuličková ložiska pro těžký provozVšechna kuličková ložiska mají trvalou tukovou náplň.• Systém dvojité mechanické ucpávkyDvojitá mechanická ucpávka se nachází v olejové komořea zajišťuje bezproblémový provoz čerpadla.• Motorová ochranaBimetalový snímač umožňuje monitorování teploty motoru.• Snímače těsnosti hřídelové ucpávkyČerpadla DPK od 5,5 kW výše jsou vybavena snímači ucpávkyk detekci průniku vody do motoru.Objednávání čerpadlaPři objednávání čerpadla DPK zvažte následující aspekty:• Požadovaný průtok a dopravní výška čerpadlaMaximální průtok a dopravní výšku zjistíte podle diagramůcharakteristických křivek čerpadla.• Průchodnost čerpadlaPrůchodnost jednotlivých typů čerpadel DPK udává tato tabulka:Typ čerpadlaMax. velikost částic [mm]DPK.10 10DPK.15 15DPK.20 20• Instalační hloubkaVšechna čerpadla DPK jsou navržena pro maximální instalačníhloubku 25 metrů.• Ponořená nebo volně postavená instalaceČerpadla DPK se dodávají v provedení pro ponořenou nebovolnou instalaci, popř. ponořenou instalaci se systémemvodicích tyčí s automatickou spojkou..Provozní podmínky• Typ provozuČerpadla DPK jsou určena pro provoz ve zcela ponořeném stavu.• Příslušenství• Řídící jednotkaDrenážní čerpadla Grundfos DPK se nejčastěji používají proodčerpávání vody ze stavebních jímek, které se nacházejí podúrovní terénu, dále k vyprazdňování jímek pro akumulaci vodyz průmyslových procesů a jímek dešťové vody.Návrhové provozní podmínky čerpadel DPK jsou:PoužitíČerpání spodní vodyČerpání drenážní a povrchové vodyČerpání drenážní a povrchové vodys nízkým obsahem nečistotČerpání průmyslových procesních vodbez pevných a vláknitých složekDPKxxxxTeplota čerpané kapaliny: 0°C až +40°CHodnota pH: 4 až 10Hustota čerpané kapaliny: max. 1100 kg/m 3Poznámka: Při objednání čerpadla DPK o výkonu 2,2 kW a nižším,bude toto čerpadlo dodáno včetně patkového podstavce pro volnouinstalaci. Čerpadla DPK o výkonu 3,7 kW a vyšším se dodávají bezpatkového podstavce. Patkový podstavec, výtlačné koleno, popř.automatickou spojku nutno objednat zvlášť jako příslušenství.Čerpadla DPK se standardně dodávají bez výtlačné přípojky.Tuto přípojku je třeba objednat zvlášť.


Provozní křivkyRozměry + elektrotechnické údajePrůměrvýtlačnéhohrdlaP2(kW)In(A)Ovládáníod hladinyVýtlakTyp zástrčkyHmotnost(kg)Délkakabelu(m)TypObjednacíčíslo3 x 380-415 VObjednacíčíslo3 x 220-240 VR2 /50mm0.75 2 Není Nestandardní Bez zástrčky 31 100.75 3.5 Není Nestandardní Bez zástrčky 31 101.5 3.6 Není Nestandardní Bez zástrčky 35 101.5 6.2 Není Nestandardní Bez zástrčky 35 10DPK.10.50.075.5.0D 96884078DPK.10.50.075.5.0E 96884079DPK.10.50.15.5.0D 96884080DPK.10.50.15.5.0E 96884081PrůměrvýtlačnéhohrdlaP2(kW)In(A)Ovládáníod hladinyVýtlakTyp zástrčkyHmotnost(kg)Délkakabelu(m)TypObjednacíčíslo3 x 380-415 VObjednacíčíslo3 x 220-240 VR3 /80mm2.2 5.1 Není Nestandardní Bez zástrčky 40 102.2 8.9 Není Nestandardní Bez zástrčky 40 103.7 8.2 Není Nestandardní Bez zástrčky 60 103.7 14.2 Není Nestandardní Bez zástrčky 60 105.5 11.9 Není Nestandardní Bez zástrčky 113 105.5 20 Není Nestandardní Bez zástrčky 113 105.5 11.9 Není Nestandardní Bez zástrčky 113 105.5 20 Není Nestandardní Bez zástrčky 113 10Poznámka: Výtlačné přípojky nutno objednat zvlášť – viz příslušenství.DPK.10.80.22.5.0D 96884112DPK.10.80.22.5.0E 96884113DPK.15.80.37.5.0D 96884114DPK.15.80.37.5.0E 96884115DPK.15.80.55.5.0D 96884086DPK.15.80.55.5.0E 96884087DPK.15.80.55.5.1D 96926030DPK.15.80.55.5.1E 96926031


Drenážní čerpadla DPKRozměry + elektrotechnické údajePrůměrvýtlačnéhohrdlaP2(kW)In(A)Ovládáníod hladinyVýtlakTyp zástrčkyHmotnost(kg)Délkakabelu(m)TypObjednacíčíslo3 x 380-415 VObjednacíčíslo3 x 220-240 VR4 /100mm7.5 16 Není Nestandardní Bez zástrčky 118 107.5 27 Není Nestandardní Bez zástrčky 118 107.5 16 Není Nestandardní Bez zástrčky 118 107.5 27 Není Nestandardní Bez zástrčky 118 1011 23 Není Nestandardní Bez zástrčky 166 1011 40 Není Nestandardní Bez zástrčky 166 1011 23 Není Nestandardní Bez zástrčky 166 1011 40 Není Nestandardní Bez zástrčky 166 1015 31 Není Nestandardní Bez zástrčky 177 1015 53 Není Nestandardní Bez zástrčky 177 1015 31 Není Nestandardní Bez zástrčky 177 1015 53 Není Nestandardní Bez zástrčky 177 10DPK.15.100.75.5.0D 96884088DPK.15.100.75.5.0E 96884089DPK.15.100.75.5.1D 96926032DPK.15.100.75.5.1E 96926033DPK.20.100.110.5.0D 96884090DPK.20.100.110.5.0E 96884091DPK.20.100.110.5.1D 96926034DPK.20.100.110.5.1E 96926035DPK.20.100.150.5.0D 96884092DPK.20.100.150.5.0E 96884116DPK.20.100.150.5.1D 96926036DPK.20.100.150.5.1E 96926037PrůměrvýtlačnéhohrdlaP2(kW)In(A)Ovládáníod hladinyVýtlakTyp zástrčkyHmotnost(kg)Délkakabelu(m)TypObjednacíčíslo3 x 380-415 VObjednacíčíslo3 x 220-240 VR6 /150mm19 36 Není Nestandardní Bez zástrčky 300 1019 63 Není Nestandardní Bez zástrčky 300 1022 43 Není Nestandardní Bez zástrčky 312 1022 75 Není Nestandardní Bez zástrčky 312 10DPK.20.150.190.5.1D 96884093DPK.20.150.190.5.1E 96884117DPK.20.150.220.5.1D 96884094DPK.20.150.220.5.1E 96884118Poznámka: Výtlačné přípojky nutno objednat zvlášť – viz příslušenství.


PříslušenstvíPopisRozměryDPK [kW]]Objednací0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 19 22 čísloVýtlačné koleno pro DIN přírubu včetně přírubové spojkyTěs. kroužek 50 mm50 mmŠrouby 4 x M10 x 30 mm • • 96922609Podložky 4 x M10Těs. kroužek 80 mm80 mmŠrouby 4 x M12 x 35 mm• • • 96922610Podložky 4 x M12Těs. kroužek 100 mm100 mmŠrouby 4 x M12 x 40 mm• • • 96922611Podložky 4 x M12Těs. kroužek 150 mm150 mmŠrouby 4 x M12 x 40 mm• • 96922612Podložky 4 x M12Výtlačné koleno pro připojení výtlačné hadice včetně hadicové spojkyTěs. kroužek 50 mm50 mmŠrouby 4 x M10 x 30 mm • • 96922617Podložky 4 x M10Těs. kroužek 80 mm80 mmŠrouby 4 x M12 x 35 mm• • • 96922618Podložky 4 x M12Těs. kroužek 100 mm100 mmŠrouby 4 x M12 x 40 mm• • • 96922619Podložky 4 x M12Těs. kroužek 150 mm150 mmŠrouby 4 x M12 x 40 mmPodložky 4 x M12• • 96922620MaticeM12Automatická spojka (ADC-T) pro DIN přírubu – bez kotevních šroubů a vodicích tyčí50 mm • • 9692262580 mm • • • 96936832100 mm • • • 96922627150 mm • • 9692262850 mm • • 96936839Kapalinový uzávěr80 mm • • • 96936840100 mm • • • 96936841150 mm • • 96936842Řídící systémGU01 • • • • • • • • • • 96922603GU02 • • • • • • • 96922604Patkový podstavec včetně šroubů a podložekWO-33P762024G0-CHŠrouby 3 x M8 x 35 mmPodložky 3 x M8• 96936843WO-401162024G0-CHsŠrouby 3 x M12 x 45 mmPodložky 3 x M12• • • • 96936844SE-45P564024G0Šrouby 3 x M12 x 40 mmPodložky 3 x M12• • 96936845


Naším krédem je odpovědnost.Toto krédo naplňujeme tím, že myslíme dále.Podstatou tohoto způsobu myšlení jsou inovace.NÁŠ VÝROBNÍ PROGRAM Z ŠIRŠÍHO ÚHLU POHLEDUGrundfos je přední světový výrobce a dodavatel vodohospodářskýchtechnologií. Naším prvořadým cílem je zajistit pro vás výrobky, kterépotřebujete k vytvoření a provozování čerpacích systémů, které v soběkombinují spolehlivost a nákladově efektivní provoz. Naše výrobky jsounavrženy k použití v oblastech zásobování vodou a odvádění odpadníchvod bez ohledu na rozsah aplikace.Grundfos disponuje komplexním výrobním programem produktůa systémů pro přivádění, úpravu a rozvádění pitné vody, jakož i pročerpání a čištění odpadních vod. Nabízíme rovněž své odborné znalostia zkušenosti z průmyslové sféry, které vám mohou pomoci zvýšitprovozní spolehlivost a redukovat celkové náklady za dobu životnostivašich vodohospodářských zařízení.Ke klíčovým oblastem patří:ponorná čerpadlačerpadla povrchové vodyčerpadla komunálních odpadních vodmíchadla, aktivátory proudění a recirkulační čerpadlačerpací stanicemonitorování a řízenídávkování a desinfekceprovzdušňováníNaše produkty jsou výsledkem odborných znalostí a zkušeností,které jsme nabyli za desítky let naší existence. Navíc disponujemecelosvětovou sítí servisních středisek. Bližší informace získáte na našíwebové stránce grundfos.com/water-utility.GRUNDFOS s.r.o.,Čajkovského 21, 779 00 OlomoucTel.: 585 716 111, Fax: 585 716 299e-mail: GCZ@grundfos.com, www.grundfos.czThe name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be–Think–Innovate are registrated trademarksowned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.97682354 0610 \ 9836 \ Corporate Branding \

More magazines by this user
Similar magazines