Příloha č. 1 k vyhlášce č. .../...Sb Požadavky na personální vybavení ...

csfm.cz
  • No tags were found...

Příloha č. 1 k vyhlášce č. .../...Sb Požadavky na personální vybavení ...

Příloha č. 1 k vyhlášce č. .../...SbPožadavky na personální vybavení zdravotnických zařízení ambulantní péčeI.1.29. nukleární medicínaa) lékař se specializovanou způsobilostí v nukleární medicíně,b) všeobecná sestra v pracovním úvazku, který odpovídá 50 % ordinační doby lékaře,c) radiologický asistent se specializovanou způsobilostí v nukleární medicíně, způsobilýk výkonu povolání bez odborného dohledu nebo sestra pro nukleární medicínu vpracovním úvazku, který odpovídá ordinační době lékaře.d) všeobecná sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu, pokud jeposkytována zdravotní péče v době nepřítomnosti lékaře, ae) radiologický fyzik v úvazku 1,0 af) farmaceut nebo farmaceutický asistent pro přípravu radiofarmak v úvazku odpovídajícímpotřebám pracoviště.Zdůvodnění pro nukleární medicínu:Předložený návrh pro nukleární medicínu je opsán z připomínek, které byly podány v březnu2009 po konzultaci s některými pracovišti NM.Dále je zohledněn požadavek § 66 vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb. „Při radioterapeutickýchčinnostech musí úzce spolupracovat radiologický fyzik s příslušnou specializovanou způsobilostí.“1.40. radiační onkologiea) radiační onkolog, aa) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent v pracovním úvazku, který odpovídá ordinačnídobě lékaře.Potřebné počty personálu se nesčítají podle typů poskytované péče, ale podle přístrojovéhovybavení a počtu pacientů.1.40.1 radikální radioterapie a radioterapie s modulovanou intenzitou (IMRT)a) lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru radiační onkologie- nepodkročitelné minimum: 3,- pokud na pracovišti neprobíhá pregraduální nebo postgraduální výuka na 200 novýchpacientů / rok: min. 1- pokud na pracovišti probíhá pregraduální nebo postgraduální výuka na 125 novýchpacientů / rok: min. 1b) klinický radiologický fyzik a) trvale přítomen po celou dobu klinického provozu: min. 1c) radiologičtí fyzicib) c), biomedicínští (kliničtíd) ) inženýři, radiologičtí technici e) ,biomedicínští technici f) nebo jiní odborní pracovníci s odbornou způsobilostí g) se stanoví dlepočtu nových pacientů, poskytovaného typu léčby a přístrojového vybavení pomocídoporučení České společnosti fyziků v medicíně, o.s., „Potřebný počet radiologických fyziků,radiologických techniků a dalších osob vyčleněných pro fyzikální zajištění a plánováníradioterapie“.d) Radiologičtí asistenti h) – doporučený minimální počet:- lineární urychlovač: 3 na 1 směnu na 1 přístroj- simulátor: 2 na 1 směnu na 1 přístroj


a)- plánovací systém: minimálně 2 (nebo kompetentní jiný kvalifikovaný personálpodle charakteru pracoviště)§ 118 vyhl. č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jinýchodborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisůb)§ 23 vyhl. č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jinýchodborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisůc)§ 25 vyhl. č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jinýchodborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisůd)§ 137 vyhl. č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jinýchodborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisůe)§ 20 vyhl. č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jinýchodborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisůf)§ 19 vyhl. č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jinýchodborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisůg)§ 44 nebo § 46 vyhl. č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnickýchpracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisůh)§ 7 vyhl. č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jinýchodborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů1.40.2 Stereotaktická radioterapie (SRT) a stereotaktická radochirurgiea) lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru radiační onkologie- nepodkročitelné minimum: stereotaktická radioterapie: 3,stereotaktická radiochirurgie: 1,- na pracovišti stereotaktické radioterapie kde neprobíhá pregraduální nebo postgraduálnívýuka: na 200 nových pacientů / rok: min. 1- na pracovišti stereotaktické kde probíhá pregraduální nebo postgraduální výuka: na 125nových pacientů / rok: min. 1- na pracovišti stereotaktické radiochirurgie kde neprobíhá pregraduální nebopostgraduální výuka: na 300 léčených pacientů / rok: min. 1- na pracovišti stereotaktické radiochirurgie kde probíhá pregraduální nebo postgraduálnívýuka: na 200 léčených pacientů / rok: min. 1b) lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru neurochirurgie a- na pracovišti stereotaktické radiochirurgie kde neprobíhá pregraduální nebopostgraduální výuka: na 300 léčených pacientů / rok: min. 1- na pracovišti stereotaktické radiochirurgie kde probíhá pregraduální nebo postgraduálnívýuka: na 200 léčených pacientů / rok: min. 1c) lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru radiační onkologie,d) klinický radiologický fyzik a) trvale přítomen po celou dobu klinického provozu: min. 1c) radiologičtí fyzicib) c), biomedicínští (kliničtíd) ) inženýři, radiologičtí technici e) ,biomedicínští technici f) nebo jiní odborní pracovníci s odbornou způsobilostí g) se stanoví dlepočtu nových pacientů, poskytovaného typu léčby a přístrojového vybavení pomocídoporučení EFOMP „Policy Statement No. 7: Criteria for the Staffiing Levels in a MedicalPhysics Department. Sept. 1997 [Physica Medica XIII (1997) 187-194].“.d) Radiologičtí asistenti h) – doporučený minimální počet:- lineární urychlovač: 3 na 1 směnu na 1 přístroj- Leksellův gama nůž: 2 na 1 směnu na 1 přístroj- plánovací systém: minimálně 1 (nebo kompetentní jiný kvalifikovaný personálpodle charakteru pracoviště)


c) radiologičtí fyzicib) , biomedicínštíc)(kliničtíd) ) inženýři, radiologičtí technici e) ,biomedicínští technici f) nebo jiní odborní pracovníci s odbornou způsobilostí g) se stanoví dlepočtu nových pacientů, poskytovaného typu léčby a přístrojového vybavení pomocídoporučení České společnosti fyziků v medicíně, o.s., „Potřebný počet radiologických fyziků,radiologických techniků a dalších osob vyčleněných pro fyzikální zajištění a plánováníradioterapie“,d) Radiologičtí asistenti h) – doporučený minimální počet:- RTG ozařovač: 1 na 1 směnu na 1 přístroj,- césiový ozařovač: 1 na 1 směnu na 1 přístroj.1.40.5 onkologický stacionářa) radiační onkologb) lékař s odbornou způsobilostíc) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent v pracovním úvazku, který odpovídá ordinačnídobě stacionářd) ošetřovatel nebo sanitářZdůvodnění pro radiotarapii:Většina léčby zářením probíhá ambulantně.Předložený návrh pro radioterapii je opsán ze standardů.

More magazines by this user
Similar magazines