Spis treści 11/2012

zarz.agh.edu.pl
  • No tags were found...

Spis treści 11/2012

Całkowitymateriałów•••.•nOWOŚĆSZENIA KSIĘGOWYCHW POLSCElub częściowy przedrukzamieszczonychw rachunkowościdozwolonyjest jedynie z podaniemźródła.Redakcja nie pono~i odpowiedzialnościza treść ogłoszeń i-reklam i ma prawoodmówićprzyczynyich publikacji bez podaniaRedagujeKomitet:Zdzisław FedakEdward KosakowskiAntoni KwasiborskiDaria MasłowskaRóża SokołowskaKomisjaProgramowa:PrzewodniczącyProf. dr hab. SławomirCzłonkowie:Dr Teresa CebrowskaMgr joanna DadaczMgr józef DudekDr WładysławFałowskiMgr Ewa jakubczyk-CałyMgr Edward KosakowskiMgr józef KrólDr Danuta KrzywdaProf. dr hab. ZbigniewDr Renata SochackaSojakMessnerProf. dr hab. Krystyna GertrudaŚwiderskaDr jolanta WiśniewskaWydawcai Redakcja:Rachunkowośćsp. z 0.0.00-349 Warszawaul. Tamka 18/29Tel./faks22 826 56 21Tel. 22 828 42 33redakcja@rachunkowosc.com.plDruk:M-Drukul. jagiellońska 82, 03-30 I WarszawaSkład:BRASDTPbras@bras.com.plWarunki prenumeratypodano na III s. okI.Spis treści 11/2012artykułyIzabela Zimoch-Konopacka - Nadużycia i oszustwa pracownicze / 2Marcin Szymankiewicz - Podatkowe ujęcie leasingu maszyn, urządzeńi środków transportu u przedsiębiorców - wybrane zagadnienia / I IEmilia Fladrowska, Ewelina Idziak, Grażyna Mazurkiewicz-Wykorzystanie rachunkowości do zarządzania Zakładem Produkcji Cukierniczej / 22konsultacje - informacje - wyjaśnieniarachunkowośćEwidencja opłaty środowiskowej i opłaty produktowej w księgach UrzęduMarszałkowskiego / 3 IZamknięcie i otwarcie ksiąg w razie przekształcenia spółki kapitałowejw spółkę osobową / 32Modernizacja spółdzielczych zasobów mieszkaniowych / 33podatki dochodowe i prawo gospodarczeWstępna opłata z tytułu leasingu operacyjnego / 36Prawo unijne a rażące naruszenie prawa / 40Co nowego w prawie /42Co nowego w orzecznictwie podatkowym /43VAT oraz podatek akcyzowyWspólne przedsięwzięcie w działalności gospodarczej /48Opodatkowanie dokumentacji medycznej / 50Opodatkowanie opłaty za wcześniejsze rozwiązanie umowy / 52ubezpieczenia i prawo pracyMinimalne wynagrodzenie za pracę w 20 13 roku / 54Ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność, wykonującychjednocześnie pracę na podstawie umowy zlecenia / 55Dokumenty stanowiące podstawę wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez ZUS / 57Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny ubezpieczonego / 58Iludzie - wydarzenia - ..książkiŚwiętokrzyski Konkurs Wiedzy z Rachunkowości / 59Za i przeciw wartości godziwej / 6 IVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dylematy teorii rachunkowości a wyzwaniapraktyki" /63rachunkowość- audytorRozmowa Redakcji z Józefem Królem Prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów / 6520 lot zawodu isamorzqdu. Biegli rewidenci weszli już w wiek dojrzały / 68Wynagrodzenia (ceny) za czynności rewizji finansowej a zasady etyczne /74Stosowanie kodeksu etyki IFAC w praktyce (cd.) /81Z praktyki stosowania Ustawy o biegłych rewidentach oraz Krajowych StandardówRewizji Finansowej - pytania i odpowiedzi /90Z prac Krajowej Rady / 94Przypominamy o wykupieniu prenumeraty czasopisma"Rachunkowość" na 2013 r. bezpośrednio w RedakcjiDziękujemy

More magazines by this user
Similar magazines