Album „Szlakiem pereł architektury wiejskiej województwa ... - KSOW

ksow.pl
  • No tags were found...

Album „Szlakiem pereł architektury wiejskiej województwa ... - KSOW

Szlakiempereł architekturywiejskiejwojewództwazachodniopomorskiego


Opracowanie:Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach73-134 Barzkowice, tel. 91 561 37 00 do 02, fax 91 561 37 91e-mail: barzkowice@home.plwww.zodr.plOpracowanie redakcyjne i zgromadzenie materiałów:Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w BarzkowicachDział Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i AgroturystykiEwelina Gielmuda, Beata JaniszewskaWspółpraca w opracowaniu merytorycznym i graficznym:Urząd Marszałkowski Województwa ZachodniopomorskiegoWydział Programów Rozwoju Obszarów WiejskichMarcin Krawczyk, Paweł KuźniarFotografie:Prace nadesłane przez uczestników konkursu pn. „Szlakiem pereł architekturywiejskiej województwa zachodniopomorskiego” - 2012 r.Opracowanie graficzne:Drukarnia Ina Pressul. Różana 2A, 73-110 Stargard SzczecińskiSzlakiem pereł architekturywiejskiej województwazachodniopomorskiegoDruk:Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOLal. Piastów 42, 71-062 SzczecinNakład 500 szt.ISBN 978-83-61534-74-7BarzkowiceEuropejski Fundusz Rolnyna rzecz Rozwoju Obszarów WiejskichUrząd MarszałkowskiWojewództwa ZachodniopomorskiegoEuropejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskieProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiBarzkowice 2012 r.


Szanowni Państwo,z radością oddajemy w Wasze ręce album podsumowujący realizowany przez ZachodniopomorskiOśrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach konkurs „Szlakiempereł architektury wiejskiej województwa zachodniopomorskiego”.Znajdziecie w nim piękno naszych wsi, uchwycone na fotografiach i pracach artystycznych.Ich autorzy - mieszkańcy obszarów wiejskich naszego regionu – odkrywająprzed nami miejsca, których większość z nas nie zna, pozwalając poznać inne,urzekające pięknem oblicze Pomorza Zachodniego.Jestem pełen podziwu dla ich talentu i pragnę jednocześnie podziękować za wkładw promocję walorów turystycznych województwa zachodniopomorskiego. To niezwykleistotne aby działania promocyjne podejmowane przez samorząd miały wsparciei zaangażowanie mieszkańców regionu.Pozostaje mi zaprosić Czytelników do lektury albumu i poznawania niezliczonychpereł architektury, które zdobią nasze „małe ojczyzny”.Olgierd GeblewiczMarszałek WojewództwaZachodniopomorskiego7


„Cudze chwalicie, swego nie znacie. Sami nie wiecie, co posiadacie”.Te słowa życiowej mądrości, które znajdujemy w wierszu „Wieś” Stanisława Jachowiczaoddają istotę realizacji naszego konkursu. Chociaż dzisiaj coraz częściej spotykamysię z pojęciem patriotyzmu regionalnego i coraz częściej mamy świadomośćtego co wartościowego posiadamy to nie do końca sami potrafimy to wyeksponować.Publikacja, którą trzymają Państwo w rękach powstała jako uwieńczenie realizacjikonkursu „Szlakiem pereł architektury wiejskiej województwa zachodniopomorskiego”realizowanego dzięki dofinansowaniu z funduszy Sekretariatu Regionalnego KrajowejSieci Obszarów Wiejskich.Celem realizacji naszego konkursu była prezentacja prac o architekturze wsi, zaakcentowanieatrakcyjności terenów wiejskich Pomorza Zachodniego, a także zaangażowaniespołeczności wiejskiej w promocję regionu.Jako przewodnicząca Komisji Konkursowej byłam mile zaskoczona poziomem nadesłanychprac.Wspólnie z pozostałymi jurorami ocenialiśmy nadesłane prace konkursowe nie tylkopod kątem profesjonalizmu wykonania, ale także pod kątem tego co zostało na nichprzedstawione.Serdecznie zapraszam do lektury.dr inż. Irena Agata ŁuckaDyrektor ZODR9


O konkursieO konkursieSzlakiem perełKonkurs przebiegał w dwóch kategoriach: Obiekt architektury wiejskiejuwieczniony na fotografii oraz obiekt architektury wiejskiej wykonanyformą dowolną – rzemiosło artystyczne. Do udziału w konkursiezaprosiliśmy wszystkich pełnoletnich mieszkańców obszarówwiejskich.architektury wiejskiejLaureaci konkursu odebrali nagrody podczas odbywających się wewrześniu XXV Barzkowickich Targów Rolnych „AGRO POMERANIA”w Barzkowicach.województwaKOMISJA KONKURSOWA W SKŁADZIE:zachodniopomorskiegoSławomir PreissSenatorRzeczypospolitej PolskiejSekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich WojewództwaZachodniopomorskiego wspólnie z ZachodniopomorskimOśrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zorganizowałkonkurs pn. „Szlakiem pereł architektury wiejskiej województwa zachodniopomorskiego”.Celem konkursu było zgromadzenie i prezentacja prac o architekturzewsi, zaakcentowanie atrakcyjności terenów wiejskich PomorzaZachodniego oraz zaangażowanie społeczności wiejskiej w promocjęregionu.Irena Agata ŁuckaArkadiusz ŻychPrzemysław WragaDyrektorZachodniopomorski Ośrodek DoradztwaRolniczego w BarzkowicachDyrektorWydział Programów Rozwoju ObszarówWiejskich, Urząd Marszałkowski WojewództwaZachodniopomorskiegoKierownikBiuro do spraw Kultury, Wydział Kultury,Nauki i Dziedzictwa Narodowego, UrządMarszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego10 11


O konkursieKomisja wyłoniła następujących laureatów:w kategorii Obiekt architektury wiejskiej uwieczniony na fotografiiI miejsceII miejsceIII miejsceWyróżnienieArtur Magdziarz, Ustowo, 70-001 Ustowotytuł pracy: KapliczkaSebastian Czapiewski, 72-210 Dobratytuł pracy: Kościół w Dobrej zainspirowany dymemKarolina Stań, 72-130 Maszewotytuł pracy: Puste gołębnikiAleksandra Cyglicka, Morzyczyn, 73-108 Kobylankatytuł pracy: Tu była świątyniaw kategorii Obiekt architektury wiejskiej wykonany formą dowolną – rzemiosło artystyczneI miejsceII miejsceIII miejsceWyróżnienieKrzysztof Szymula, Chabowo, 74-202 Bielicetytuł pracy: Kościół w ChabowieAmelia Hubert, Barzkowice, 73-134 Barzkowicetytuł pracy: Taki sobie kościółek…Krystyna Badocha, 72-001 Kołbaskowotytuł pracy: Pomnik nagrobny w kościele w PargowieAleksandra Cyglicka, Morzyczyn, 73-108 Kobylankatytuł pracy: Kościół w Żukowie - brama wschodniaGratulujemy Zwycięzcom!12


Szlakiem pereł architektury wiejskiejwojewództwa zachodniopomorskiegoObiekt architekturywiejskiej uwiecznionyna fotografii


Obiekt architektury wiejskiej uwieczniony na fotografii - LaureaciObiekt architektury wiejskiej uwieczniony na fotografii - Laureaci1 2MiejsceMiejsceKapliczkaKapliczka w pobliżuwsi Orzechów gm.Cedynia, 2010 r.Artur Magdziarz,UstowoKościółw DobrejzainspirowanydymemKościół pod wezwaniemśw. Klaryw nocy - zima.SebastianCzapiewski,Dobra16 17


Obiekt architektury wiejskiej uwieczniony na fotografii - LaureaciObiekt architektury wiejskiej uwieczniony na fotografii - Laureaci3MiejsceWyróżnieniePuste gołębnikiŚwierzno – dwórmyśliwski BogusławaBodo-vonFleminga. Północnybok dziedzińcaz bramą wjazdową,po bokach gołębnikiXVIII w. w formieośmiobocznychwież.Karolina Stań,UstowoTu była świątyniaDalewo gm. Marianowo.Ruiny gotyckiego Kościoła z XIV w.zbudowanego z kamieni polnychi zburzonego w 1945 r.Aleksandra Cyglicka, Morzyczyn18 19


Obiekt architektury wiejskiej uwieczniony na fotografiiObiekt architektury wiejskiej uwieczniony na fotografiiLeśniczówkaGinawa, Gm.WęgorzynoWybudowana naprzełomie XVIII –XIX w.Tereny należącedo rodów Wedlówi Borków.BogdanBernat,WinnikiDawna własnośćrodu Borkówi Wedlów, XIXw. Kościół podwezwaniem MatkiBożej KrólowejPolskiBrzeźnica gm.Węgorzyno Dawnawłasność rodówWedlów i Borków.BogdanBernat,WinnikiDawny klasztorcysterekz XIII wieku. Odpierwszej połowyXV wieku Kościółmurowany pw.NiepokalanegoPoczęcia NajświętszejMariiPanny.KatarzynaCzerkawska,MarianowoKościół gotycki,murowany pochodzącyz XV w.Obecnie toobiekt zabytkowypod ochronąprawa.MagdalenaŻyszczak,MarianowoPiękno ukryte w lesieKościółek na końcu świataKościół pw. NPNMPRzymsko – katolicki Kościół pw. Matki Bożej Bolesnej w BiałejMłyn zostałzbudowany narzece Krępie, obokJeziora Marianowskiegow 1923 r.Prawdopodobniewcześniej w tymmiejscu stałymłyny klasztorne.Obecnie mieścisię tam GospodarstwoAgroturystyczne„MariańskiMłyn” utrzymanew rustykalnymstylu.Ruiny gotyckiegokościoła z XIVwieku, wzniesionegoz kamieniapolnego.Kościół zostałzburzony podczasII wojnyświatowej.KatarzynaCzerkawska,MarianowoZabytkowy domryglowy,Adres obiektu:Dobropole 3572-210 Dobrak. Nowogardu.SebastianCzapiewski,DobraBudynek Gimnazjumim. UniiEuropejskiejw Dobrej.SebastianCzapiewski,DobraMłynKatarzynaCzerkawska,MarianowoRuinyDom ryglowy i pompaGimnazjum w Dobrej20 21


Obiekt architektury wiejskiej uwieczniony na fotografiiObiekt architektury wiejskiej uwieczniony na fotografiiStara leśniczówkaw WidzieńskuObecnie muzeumi agroturystyka.JoannaMatulka,ŻarnowoStawno, budynekmieszkalnyz około 1850 r.z niewielką baząnoclegową –gospodarstwoagroturystyczne.ZuzannaSikora,StawnoXXXKościół filialny pw. Św. Stanisława Kostkiw Podańsku gm. Goleniów, 2009 r.Artur Magdziarz,UstowoDom na Woliniew pobliżu wsiWarnowo gm.Wolin, 2010 r.ArturMagdziarz,UstowoWidzieńsko zimąDom „Pod Kasztanem” IŻyj kolorowoStawno, budynekgospodarczyz około 1880 r.Obecnie w budynkuistniejepracowania rękodziełaludowego.Prowadzone sąwarsztaty sianoplotów,bukieciarstwa,wikliniarstwa,ceramiki.Kapliczka przydomowaKapliczka przedstawiająca ChrystusaFrasobliwegoRzeźba w drewnie, dąbWykonana przez autora zdjęcia.Jan Zięciak,WołczkowoŚwierzno – dwórmyśliwski BogusławaBodo-vonFleminga. Fragmentmalowidełz sali balowejmieszczącejsię w skrzydlepołudniowym,umieszczonychna drewnianymsklepieniu.Kościół w KrępcewieKrępcewo – XV wieczny kościół z wyposażeniemrenesansowo-barokowym.Widok na wieżę Kościoła.Karolina Stań,MaszewoZuzannaSikora,StawnoKarolina Stań,MaszewoIzba „Pod Kasztanem”Dworski bal22 23


Obiekt architektury wiejskiej uwieczniony na fotografiiObiekt architektury wiejskiej uwieczniony na fotografiiKościół w SadłowieXVI wieczny kościół filialny ewangelickiejparafii w Suchaniu. Późnogotyckabudowla salowa z kamienia. Wieżadostawiona w połowie XIX wieku (neogotyk).Bartosz Skrypski,SuchańXIII wiecznyKościół przebudowanyw 1872 roku poprzezwzniesieniewieży z ciosówgranitowychi z cegły.BartoszSkrypski,SuchańBudynek XIXwiecznej mleczarniw miejscowościSowno,zachowanyw niezmienionejarchitekturze,własność prywatna.MariaSkórzewska,SownoBudynek XIXwiecznej leśniczówkiw miejscowościSowno,gm. StargardSzczeciński. Konstrukcjadrewnianazachowanaw niezmienionejarchitekturze,własność prywatna.MariaSkórzewska,SownoKościół w JesionowieMleczarnia w SownieLeśniczówka w SownieBiblioteka publiczno– szkolnaoraz siedzibastowarzyszenia„Jesion”.BartoszSkrypski,SuchańDom w miejscowościStrumiany,gm. StargardSzczeciński, zbudowanyw konstrukcjiszachulcowejw połowieXIX wieku i podlegającyochroniejako obiektzabytkowy.MariaSkórzewska,SownoDomek wybudowanoz cegłyrozbiórkowejw 2005 r. Podwórkowybrukowanezostałokamieniempolnym.GrażynaKubiel,ŁowiczWałeckiDomek wybudowanyw 2005 r.z cegły rozbiórkowej.Koło Młyńskiesymbolizujepracę młynarza,obok gniazdobociana.GrażynaKubiel,ŁowiczWałeckiBiblioteka publiczno–szkolna w JesionowieDom w StrumianachGospodarstwo 7 ogrodów Domek ogrodnikaGospodarstwo 7 ogrodów Domek Młynarza24 25


Obiekt architektury wiejskiej uwieczniony na fotografiiObiekt architektury wiejskiej uwieczniony na fotografiiWieża krawca powstaław 2009 r.– osobne mieszkanko.Kamień,cegła i kwiaty.GrażynaKubiel,ŁowiczWałeckiDzwonnicaw Lubowie gm,Stargard SzczecińskiKonstrukcjadrewnianaz XVIII w.KatarzynaBartoń,GrzędziceXIV wieczny zamekw Pęzinie.Zabytkowa wieżaoraz XIV wiecznarenesansowaczęść zamku.SewerynOdzioba,SuchańZapomniana furtkaŻukowo gm. Suchań, Kościół późnogotycki,kamienny z XV w., otoczonykamiennymi murem z trzema bramami.Aleksandra Cyglicka,MorzyczynGospodarstwo 7 ogrodów Wieża KrawcaDzwonnica w LubowieZamek w PęzinieSmogolice, gm.Stargard Szczeciński.Budynekgospodarczyz XIX wieku, konstrukcjakamienna.Zachowanyw niezmienionejarchitekturze,własność prywatna.KatarzynaBartoń,GrzędziceDawny Młyn nadIną z XIX wiecznązabudową, m.in.dom mieszkalnyw konstrukcjiryglowej,w miejscowościPoczernin. gm.Stargard Szczeciński.KatarzynaBartoń,GrzędziceBarzkowice, gm.Stargard, Pałacw stylu eklektycznymz XIX wiekuznajduje sięw Parku z cennymiokazamidrzew.AleksandraCyglicka,MorzyczynKuchnia dużaw chałupiez piecem czynnymchlebowym.Wyposażeniekuchni pochodziz okresu kiedywybudowanodom.RobertSzymanowski,TrzebiatówBudynek Gospodarczy w SmogolicachMłyn w PoczerniniePałac w BarzkowicachKuchnia26 27


Obiekt architektury wiejskiej uwieczniony na fotografiiObiekt architektury wiejskiej uwieczniony na fotografiiWiata grilowaprzy budynkumieszkalnymw Skalinie.UrszulaDawiskiba,SkalinZabytkowy kościółw KunowieZabytkowy Kościół pw. św. AndrzejaApostoła w Kunowie.UrszulaDawiskiba,SkalinBudynek wcześniejpełniłfunkcję spichlerzazbożowego.W 2002 r. zostałprzebudowanyi zmodernizowanyna pokojegościnne z jadalniąoraz sklep.Budynek wcześniejpełniłfunkcję spichlerzazbożowego.W 2002 r. zostałprzebudowanyi zmodernizowanyna pokojegościnne z jadalniąoraz sklep.FranciszekWolarek,WygonFranciszekWolarek,WygonWiata grilowaSpichlerz zbożowy z 1903 r. zmodernizowany na pokojegościnne, jadalnię i sklepSpichlerz zbożowy z 1903 r.Stodoła przy budynkumieszkalnymw Skalinie.UrszulaDawiskiba,SkalinKościół szachulcowywybudowanyw 1769 r. krytystrzechą z trzciny.ZbigniewGóralski,KarsinkaStodoła z 1900 r.Wykorzystywanajest jakopomieszczeniemagazynowe.Planowana jestjej modernizacjana sale spotkańi pokoje gościnne.XIX wieczny pałacznajduje sięw malowniczejwsi Małkocin.KarolinaWojda,MałkocinFranciszekWolarek,WygonStodoła Kościół w Garbnie Stodoła z 1900 r. Pałac z mojej perspektywy28 29


Obiekt architektury wiejskiej uwieczniony na fotografiiObiekt architektury wiejskiej uwieczniony na fotografiiBudynek StarejKuźni w miejscowościŚwieszewogm. Gryfice.MałgorzataChabowska,ŚwieszewoKościół Parafialnypw. Matki BoskiejCzęstochowskiejz 1696 r.,Świeszewo gm.Gryfice.MałgorzataChabowska,ŚwieszewoVilla Orlik harmonijniełączynowoczesnośćz tradycją. Obokwejścia do pensjonatuna elewacjizastosowanodwa tradycyjnemotywy budownictwapomorskiego:kamieńpolny i drewno.Siedlisko Orlik w DoliniePłoni DworekWe wnętrzu Dworku Orlik najbardziejcharakterystyczny jest drewniany stropwsparty na równoległych belkach świerkowych,w ciepłym, naturalnym kolorzedrewna.Alicja Wilczkiewicz,ChrapowoAlicjaWilczkiewicz,ChrapowoStara KuźniaKościół Parafii ŚwieszewoSiedlisko Orlik w Dolinie Płoni VillaDom zarządcymajątku ziemskiegoRoduBorków w miejscowościŚwieszewo gmGryfice.MałgorzataChabowska,ŚwieszewoSiedlisko Orlikto pensjonatekoturystycznyzłożony z dwóchwspółczesnychbudynków (2004i 2010) nawiązującycharchitekturądo tradycjiszachulcowegobudownictwapomorskiego.Dwór z XIX w.w Rusinowiegm. Świdwin.AndrzejJagodziński,RusinowoZadumanyNeogotycki kościół pw. Św. Piotrai Pawła, wzniesiony w XIX w., płaskorzeźbazwieńczająca drzwi oraz herb.Amelia Hubert,BarzkowiceAlicjaWilczkiewicz,ChrapowoDom zarządcy majątku Ziemskiego rodu BorkówSiedlisko Orlik w Dolinie PłoniWiejska sielanka30 31


Obiekt architektury wiejskiej uwieczniony na fotografiiI zostanie tylko kamieńna kamieniuZabudowania gospodarcze na tereniebyłego PGR w Barzkowicach.Amelia Hubert,Barzkowice32


Szlakiem pereł architektury wiejskiejwojewództwa zachodniopomorskiegoObiekt architektury wiejskiejwykonany formą dowolną– rzemiosło artystyczne


Obiekt architektury wiejskiej - rzemiosło artystyczne - LaureaciObiekt architektury wiejskiej - rzemiosło artystyczne - Laureaci1 2MiejsceMiejsceKościółw ChabowiepłaskorzeźbaKościół Filialnyw Chabowiez ok. 1840 r.p.w. NajświętszejMarii Panny MatkiKościoła.Krzysztof Szymula,Chabowo„Taki sobie kościółek…”obraz malowany na szkleNeogotycki kościół pw. Św. Piotra i Pawła,wzniesiony w XIX w. usytuowany w Barzkowicach,widok od frontu.Amelia Hubert, Barzkowice36 37


Obiekt architektury wiejskiej - rzemiosło artystyczne - LaureaciObiekt architektury wiejskiej - rzemiosło artystyczne - Laureaci3MiejsceWyróżnieniePomniknagrobnyw kościelew Pargowie(gm. Kołbaskowo)akwarelaKościół powstałw XIII w. Obecniejest w ruinie.Pomnik nagrobnyzostał wmontowanyw fasadę kościoła.Zachował się herbrodzinnyvon Blumenthal.KrystynaBadocha,KołbaskowoKościół w Żukowie- brama wschodniaobraz olejnyKościół kamienny, późnogotycki z XV w.otoczony kamiennym murem z trzemabramkami Żukowo gm. Suchań.Aleksandra Cyglicka, Morzyczyn38 39


Obiekt architektury wiejskiej - rzemiosło artystyczneObiekt architektury wiejskiej - rzemiosło artystyczneKościół powstałw połowie XIII w.W XVIII w. dobudowanowieżę.KrystynaBadocha,KołbaskowoKościół powstałw XVI w., kilkarazy był remontowany,a takżedobudowanozakrystię.KrystynaBadocha,KołbaskowoDrewniana dzwonnicaobraz olejnyDzwonnica przy Kościele w Brudzowicachgm. Suchań. Dzwonnicajest drewniana, Kozłowa,z pierwszej połowy XIX w.Aleksandra Cyglicka,MorzyczynKościół w Dzwonowieobraz malowany akrylemKornelia Modrzejewska,ChociwelKościół w KołbaskowieakwarelaKościół w Jarszewie Gm. Kamień Pom.akwarelaDobropole 35,72-210 Dobrak. NowogarduPraca wykonanapastelamisuchymiSebastianCzapiewski,DobraMarianowo,pow. stargardzkiFragment zabudowańpoklasztornychOpactwaCysterek z XIII w.AleksandraCyglicka,MorzyczynKościół w Marianowieobraz malowany akrylemKornelia Modrzejewska,ChociwelDom ryglowy w Dobropoluobraz malowany pastelamiDokąd prowadzą te drzwiobraz olejny40 41


BarzkowiceEuropejski Fundusz Rolnyna rzecz Rozwoju Obszarów WiejskichUrząd MarszałkowskiWojewództwa ZachodniopomorskiegoEuropejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskieProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

More magazines by this user
Similar magazines