MYSLIVOST

projekt.eu.pokr.2.unas.cz
  • No tags were found...

MYSLIVOST

CHOV ZVĚŘEa) Telemetacarpaliab) PlesiometacarpaliaIng. Lukáš Kandler


2. Biologie jelení zvěře• rozšíření a biotop• popis zvěřeCHOV ZVĚŘEZVĚŘ JELENÍ• životní projevy zvěře (říje,délka březosti,parožení, aj.)• potravní nároky3. Chov jelení zvěře• minimální stav zvěře• poměr pohlaví a koeficient očekávané produkce• věková skladba zvěře a věkové třídy u samčí zvěře• průběrný odlov zvěřeIng. Lukáš Kandler


Ing. Lukáš Kandler


Domácí úkol:• Zopakovat biologii jelení zvěře v sešitech zoologie.• Prostudovat látku ze sešitu a text v učebnicina str. 226 a str. 251.Ing. Lukáš Kandler


Děkuji za pozornost!Seznam použité literatury je uveden ve složce word.Ing. Lukáš Kandler

More magazines by this user
Similar magazines