WWS 9-2005 - Witkowo

witkowo.pl
  • No tags were found...

WWS 9-2005 - Witkowo

Święto LotnictwaW dniu 19 sierpnia 2005 r. na terenie 33 Bazy Lotniczej w Powidzu dowódca 3 Korpusu Obrony Powietrznej gen. Bryg.Zbigniew Janoś zorganizował spotkanie, w którym udział wzięły m. in.: władze powiatowe, samorządowe, starostowie,wójtowie, weterani lotnictwa, nowo mianowany generał Leszek Cwojdziński (były dowódca 33 BLot), pracownicy cywilniwojska. W uroczystości wziął udział również Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Krzysztof Szkudlarek.Dowódca gen. Bryg. Zbigniew Janoś rozpocząłŚwięto Lotnictwa od słów:„Żołnierze!Dzień 28 sierpnia w historii naszych skrzydełma znaczenie symboliczne. Tego dnia, w roku1932. por. pil. Franciszek Żwirko i inż. StanisławWigura odnieśli zwycięstwo w MiędzynarodowychZawodach Lotniczych w Berlinie,rozsławiając profesjonalizm pilotażu polskichpilotów oraz śmiałość myśli technicznej naszychinżynierów lotniczych.Ponad 80-letni dorobek polskich lotniczychpokoleń tkwi głęboko w naszej świadomościnarodowej, a słowo "lotnik" pozostaje synonimemnie tylko odwagi, poświęcenia i ofiarnościw służbie dla Ojczyzny, ale również żołnierskiejlojalności" i honoru.. Święto Lotnictwa jest okazją do refleksji nadprzebytą drogą, przywołania na pamięć faktówz heroicznej przeszłości, ale nade wszystkoprzypomnienia sylwetek ludzi lotniczego trudu,bohaterów minionych dni - pilotów, nawigatoróworaz pozostających zwykle w cieniu inżynierówi techników obsługi, wszystkich tych,którzy kształtowali polską lotniczą rzeczywistość.Wielu pilotów oddało swoje życie w pionierskichczasach narodzin naszego narodowegolotnictwa, w bohaterskich zmaganiach wojny1920 r, podczas tworzenia Sił PowietrznychNiepodległej Rzeczypospolitej.Wielkie były również zaangażowanie, udział,osiągnięcia bojowe i ofiary poniesione przezpolskich lotników na wszystkich frontach IIWojny Światowej. Jesteśmy kontynuatoramitych tradycji i przypadł nam ogromny zaszczyt,ale i niełatwy obowiązek, aktywnego udziału wtworzeniu współczesnego, efektywnego systemuobrony ojczystej przestrzeni powietrznej.Od ponad pół wieku niebo nad Polską jestczyste i spokojne.Dzisiaj my, z profesjonalizmem i osobistymzaangażowaniem wykonując swoje codzienneobowiązki służbowe, nawiązujemy czynem doosiągnięć naszych poprzedników. Realizujemywyzwania związane z restrukturyzacją Sił Powietrznych,przebudową lotniskowej infrastruktury,przeszkoleniem pilotów i technicznychobsług naziemnych - wszystkim, co związanejest z wprowadzeniem do służby nowego samolotuwielozadaniowego.Tegoroczne Święto Lotnictwa obchodzimy jakzawsze uroczyście.Z tej okazji składam serdeczne słowa podziękowaniakadrze, żołnierzom zasadniczej służbywojskowej i pracownikom wojska za wzorowewykonywanie obowiązków służbowych, zacodzienny trud, wysiłek i patriotyczną ofiarność.Życzę wszystkim dużo zdrowia, dalszychsukcesów w służbie i satysfakcji z codziennychdokonań, lotniczego szczęścia oraz wszelkiejpomyślności w życiu osobistym.”Na lotnisku odbyła się również Msza ŚwiętaPolowa w intencji lotników w asyście ks. ProboszczaStanisława Goca.Podczas uroczystości za wzorowe, wyjątkowosumienne wykonywanie obowiązków wynikającychz pracy zawodowej odznaczeni zostali:- złotym krzyżem:płk Ochap Bogusław - dowódca 3 BLotpłk Tomaska Ryszard - dowódca 33 BLot- srebrny krzyż za zasługi otrzymali:płk Swierkocz Adam - dowódca 32 BLotppłk Kornacki Maciej - komendant 5 SNRLDPPppłk Napieralski Tomasz - komendant 3 ROMppłki Rajzel Dariusz - szef sztabu 33 BLotDecyzją Ministra Obrony Narodowej Złotymedal za zasługi dla obronności kraju wręczono:płk Lewickiemu Wojciechowi - pełniącemuobowiązki dowódcy 3 BRT.Podczas uroczystości można było podziwiaćpokazy sprzętu lotniczego na lotnisku orazwystępy zespołów artystycznych.(W.R.)10

More magazines by this user
Similar magazines