WWS 9-2005 - Witkowo

witkowo.pl
  • No tags were found...

WWS 9-2005 - Witkowo

Półkolonie w Gminie Witkowo 2005W dniach od 18.07. do 02.08.2005 r. w gminie Witkowo został zorganizowany letni wypoczynekdla dzieci i młodzieży z rodzin o niskim statusie materialnym, wielodzietnych, rolniczychoraz ze środowisk PPGR.Organizatorem półkolonii byłoStowarzyszenie Młodych Wielkopolanw Poznaniu przy współpracyUrzędu Gminy i Miasta w Witkowie.Tegoroczne półkolonie odbywałysię pod hasłem: ”Dajmy Szansęsport - uśmiech - zabawa”Zajęcia odbywały się od godziny9:00 do 15:00. Półkoloniści otrzymywalidrugie śniadanie i ciepłyposiłek regeneracyjny, przygotowywanyprzez kucharki z Gimnazjumi Gminną Spółdzielnię„Samopomoc Chłopska” w Witkowie.Półkolonie odbywały się w 10placówkach:W Witkowie - 52 dzieci, którymiopiekowało się 4 wychowawców:Paweł Piniarski, Joanna Szreyman,Natalia Blaszyńska, SylwiaSadowska:W Małachowie Złych Miejsc - 48dzieci, 3 wychowawców: ArletaBekas, Natalia Sadyś, ŁukaszScheffs;W Kołaczkowie - 31 dzieci, 2wychowawców: Grażyna Zaryczna,Agnieszka Kwapich;W Skorzęcinie - 31 dzieci, 2wychowawców: Beata Gajda,Paulina Maciejewska;W Ostrowitym Prymasowskim -21 dzieci, 2 wychowawców: BarbaraPałka, Michalina Rewers;W Wiekowie - 22 dzieci, 2 wychowawców:Jakub Magrian, AnnaPietrzak;W Ruchocinku - 31 dzieci, 2wychowawców: Patrycja Nowakowska,Milena Trzaskowska;W Mielżynie - 28 dzieci, 2 wychowawców:Barbara Nowakowska,Paulina Wojciechowska;W Jaworowie - 27 dzieci, 2 wychowawców:Krzysztof Nowiński,Kinga Łyskawa;W Gorzykowie - 31 dzieci, 3wychowawców: Maria Wójcik,Maria Wiśniewska (wolontariusz),Agnieszka Narożna.W gminie Witkowo wypoczywałow sumie 322 dzieci, w przedzialewiekowym 5 - 15 lat.W czasie trwania półkolonii realizowanowielozadaniowy program,który był podzielony na ścieżkiedukacyjne:Kultura - dziedzictwo kulturowe- edukacja regionalnaW tym zakresie dzieci uczestniczyływ:- Pikniku Historyczno - Rekreacyjnym,rajdzie po okolicy;- wycieczce do Parku Etnograficznegow Dziekanowicach;- pasowaniu na półkolonistę zpokonywaniem toru przeszkód ispotkaniem z Neptunem i Prozerpiną;- „Balu Gałganiarza” połączonymz zabawami towarzyskimi;- wyjściu do kina na projekcjęfilmu ,,El Cid’’Wyżej - szybciej - dalej - edukacjapoprzez sportPółkoloniści wzięli udział w:- Gminnej i Regionalnej Spartakiadzie.W Regionalnej Spartakiadziew Trzemesznie reprezentacjagminy Witkowo zdobyła I miejsce.- kąpieli wodnej połączonej zzabawami i grami na plaży i wwodzie oraz z konkursem na rzeźbęz piasku;- Dodatkowymi atrakcjami były:karuzela, zjeżdżalnia, dmuchanezamki, basen z kulkami.Moja ziemia - Mój świat - edukacjaekologiczna;Półkoloniści uczestniczyli w:- sztuce teatralnej pt. ,,Wielkiesprzątanie na leśnej polanie”;- oglądaniu pomników przyrody wSkorzęcinie.Europa - nasz dom - edukacjaeuropejska:- prezentacja wylosowanychpaństw przez grupy podczas Piknikupt. ,,Jestem Europejczykiem”;- przeprowadzono konkurs plastycznypt. ,,Moja miejscowość wUnii Europejskiej’’ oraz konkurs zwiedzy o Unii Europejskiej.Profilaktyka i bezpieczeństwo -edukacja prozdrowotna.-W porozumieniu z KomendąPowiatową Policji zorganizowanozajęcia pt. „Uważaj! Przestrzegaj!Pamiętaj!” z udziałem głównegobohatera - maskotki policyjnej„Sierżanta Pyrka”- przeprowadzono konkursy otematyce prewencyjnej i ruchudrogowym- pogadankę na temat ,,Jak bezpieczniepomagać rodzicom wgospodarstwie rolnym?” orazkonkurs plastyczny na temat:„Niebezpieczne miejsca w gospodarstwierolnym”;- spotkanie ze Strażą Pożarną.Podczas zajęć dzieciom zapewnionobezpieczny wypoczynek,spokojną rekreację i rozrywkę.Likwidowano barierę nieśmiałościpoprzez wspólny śpiew piosenek,zabawy i wspólne posiłki.Organizowane zajęcia rozbudzałyaktywność dzieci i integrowałygrupy. Maksymalnie wypełnionyczas nie tylko bawił, ale i uczyłpoprzez zabawę. Zaplanowanyprogram został zrealizowany.Wszyscy półkoloniści byli bardzozadowoleni z tak ciekawej formywypoczynku o czym świadczyłyłzy podczas uroczystego pożegnania.Podziękowania za pomoc wuatrakcyjnianiu pobytu dzieci oniskim statusie materialnym, wielodzietnychi rolniczych na półkoloniachz terenu gminy Witkowo wramach Akcji „Lato 2005 Sport -Uśmiech - Zabawa” otrzymali:Marian Łukowski, Janina Fałdzińska,Alicja Wentland, RomanPopek, Michał Bocheński, KazimierzZamiar, Anna i JanuszTomczakowie, a także kucharki zwitkowskiego gimnazjum: MałgorzataMalawko, Irena Misiak iWanda Nowak - za przygotowywaniesmacznych posiłków.Osobne podziękowania otrzymali:pani Maria Wiśniewska „za wieloletniąpracę na niwie edukacji,kultury, rekreacji i niesienia pomocyinnym oraz duże zaangażowaniei serce okazane najmłodszemupokoleniu”, a także pan JacekBrzozowski „za pomoc i dużezaangażowanie w organizowanieletniego wypoczynku dla dzieci imłodzieży”.Joanna Bruch9

More magazines by this user
Similar magazines