Koszty pośrednie

defs.pomorskie.eu
  • No tags were found...

Koszty pośrednie

Wkład własnyw• W ramach poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osóbzagrożonych wykluczeniem społecznym” wkład własny wymagany jestobligatoryjnie na poziomie 15% wartości projektu od wszystkichbeneficjentów bez względu na formę prawną (wkład własny może byćwnoszony do projektu także przez partnera);• O zakwalifikowaniu źródła pochodzenia wkładu własnego(publiczny/prywatny) decyduje status prawny beneficjenta/partnera/uczestnika wnoszącego wkład.W związku z powyższym m.in. firma prywatna, szkoła niepubliczna,organizacje pozarządowe wykazujące wkład własny zawsze kwalifikują gojako wkład prywatny bez względu na to skąd ten wkład pochodzi (środkiwłasne, dotacje z budżetu państwa lub jst itp.).Departament Europejskiego Funduszu Społecznego8 lutego 2013 r.UMWP3

More magazines by this user
Similar magazines