3M - Ochrana při svařování - Blyth

blyth.cz
  • No tags were found...

3M - Ochrana při svařování - Blyth

3M Speedglas Ochrana při svařováníProduktový katalogPohodlnáOchranapro bezpečné svařování


Neustálá inspiraceod svářečůPo téměř tři desetiletí úzce spolupracujeme se svářeči,bezpečnostními techniky a specialisty na ergonomii,abychom neustále zdokonalovali funkce a pohodlí u našichproduktů. Bez ustání sbíráme inspirace a komentářeod uživatelů z celého světa. Výsledkem jsou jedinečnéprostředky na ochranu při svařování.Pohodlí je klíčem k úspěchuČím pohodlněji se budete cítit, tím více budete chtítpoužívat osobní ochranné prostředky, které Vám zajistíochranu v místech, kde je nejvíce potřeba. Při vývojinašich kukel jsme se často obraceli na experty v ergonomiia anatomii, abychom se ujistili, že vyrobíme tu nejpohodlnějšía zároveň bezpečnou kuklu pro profesionální svářeče.Víme od svářečů, v čem tkvíoptimální kombinaceNová svářečská kukla Speedglas 9100 a samozatmívacíkazety jsou postaveny na více než 25 letech zkušenostíve vývoji a výrobě špičkových spolehlivých a odolnýchprostředků pro velmi náročné profesionální svářeče.Vřelé děkuji všem profesionálním svářečům, kteří přispělisvými myšlenkami a zkušenostmi k rozvoji kuklySpeedglas 9100 - doufáme, že si výsledek užijete!!!


ObsahÚvod ....................................................2Ochrana zraku a obličeje ...........................5Ochrana dýchacích orgánů ......................15Často kladené dotazy .............................27Seznam dílů .........................................33Seznam produktů ..................................45


2IntroBudoucnost svařování – zdravá generaceStále znovu a znovu musí svařování čelit výzvám, kteréna toto odvětví kladou ambice a požadavky moderní doby:vysokotlaká potrubí a tankery, supertankery, hlubokomořsképonorky, závodní automobily, mrakodrapy a kosmické lodi… abychom uvedli jen několik málo příkladů. Nedostatekkvalitních a kvalifikovaných svářečů je však trvalýmproblémem ve všech průmyslových odvětvích. Mnozípracovníci považují svařování za horké, špinavé a potenciálněnebezpečné zaměstnání. Úkolem mistrů je seriózně posoudita vyhodnotit pracovní prostředí svářečů a pak si položit tutootázku: “Bude naše pracoviště natolik atraktivní, aby upoutaloa udrželo zájem těch nejkvalitnějších svářečů?” A svářečisamotní si pak musejí položit tuto otázku: “Jak si mohuchránit své zdraví?”Nikdy není pozděNaše společnost si stále více uvědomuje význam ochranyzdraví a věda je dnes lépe schopna vysvětlit jak příčinyvzniku chorob, tak také jejich následky. Stavy, které dřívebývaly považovány za „akceptovatelné“ (např. horečkaz kovového dýmu, choroba oka apod.) jsou pro mnohé svářečeproblematické a nepřijatelné.Tato nová generace svářečů vysoce oceňuje dokonalouochranu zraku a obličeje, kterou jim poskytují samozatmívacísvářečské kukly. Kromě toho také vědí, že osobní ochrannéprostředky na ochranu dýchacích orgánů slouží tomu, abyuživatelům zaručily čistý a dýchatelný vzduch. To v důsledkuznamená, že na zajištění prostého dýchání se spotřebuje méněenergie, takže na svařování samotné je k dispozici energievíce. Dokonce i za několik hodin po skončení práce se protosvářeči cítí mnohem svěžejší a odpočinutější.


Intro3Právo svářečena ochranuVolba správného druhu ochrany je důležitáObecně je zodpovědností zaměstnavatele, identifikovatvšechna rizika, která lze nalézt v pracovním prostředía poskytovat zaměstnancům přiměřenou ochranu. Lidskéoko, tvář a dýchací ústrojí jsou od přírody jemné a zranitelné,obzvláště v nehostinném a hrubém prostředí obloukovéhosvařování.Když dojde na váš zraknení už druhá šanceVzhledem k množství rizik, které se mohou vyskytnoutna pracovišti, je důležité vědět, která rizika hrozí u vás.Pravidla pro ochranu pracovníků jsou téměř ve všechzemích podobná. Je však nutné si uvědomovat, že určitérozdíly mezi státy existují. K výběru ochranného prostředkuvětšinou dochází po konzultaci mezi zaměstnavatelema uživatelem. Jestliže máte jakékoli pochybnosti o vhodnostivámi používaného ochranného prostředku nebo kvalitěa čistoty pracovního prostředí tak vždy kontaktujte svéhobezpečnostního technika, pracovníka hygienické stanice nebojiné odborníky na pracovní prostředí.Jen ve Spojených státech amerických se ročně utratív průměru 300 miliónů USD za náklady spojené s poraněnímzraku, včetně lékařských výdajů, kompenzací a ztracenéhovýrobního času. Ve třech z pěti případů poranění zrakuneměl pracovník žádný druh ochrany zraku. Zdroj: SummitTraining Source, Inc. V článku vydaném „Health & SafetyInternational”, červenec 2003.Mnohé svářečské a řezací procedury vyzařují nebezpečnésvětelné záření. Nejčastějšími zraněními očí ultrafialového/infračerveného (UV/IR) záření jsou popálení sítnicea záblesková popálení rohovky. Těmto zraněním z vysoceintenzivního světla lze předcházet řádným nošeníma používáním odpovídající ochrany.Zákeřná zranění z výparůze svařováníI když naleznete ideální ochranu zraku a obličeje, stále můžetetrpět bolestmi hlavy, bolením v krku a všeobecnou únavou,která ustupuje jen během dovolené. Všechny výparyze svařování obsahují škodliviny a zranění, jimi způsobená,jsou zákeřná. Choroby způsobené výpary ze svařování sečasto projeví po týdnech, měsících nebo i rocích.


4IntroBezprostřední příznakyonemocnění způsobenéhokontaktem s kovovými dýmy• Podráždění očí a kůže• Nevolnost• Bolesti hlavy• Závratě• Horečka z kovového dýmuChronické poškození• Dýchacích cest a orgánů(včetně rakoviny plic)• Centrálního nervového systému(Parkinsonova choroba apod.)Víte to?• 100 let po vynálezu obličejového štítu jsou oči svářečůstále orgánem, který bývá poškozen nejčastěji• Oproti ostatním profesním skupinám je riziko vznikurakoviny plic u svářečů jako choroby z povolání o 40%vyšší.*• Svářeči, kteří kouří, potřebují mnohem větší ochranudýchacích orgánů než svářeči-nekuřáci.**• V některých městských aglomeracích si orgány místnísprávy vypracovaly vlastní obecné normy kvality ovzduší.Srovnáme-li s nimi normy pro svařování, vidíme, že tytosvářečské normy mohou být až stokrát nižší (tj. horší)než tyto normy městské. Co tato skutečnost znamenápro svářeče? Jako příklad si vezměme normu expozicechemickým látkám na pracovišti (Occuparional ExposureLimits) pro oxid zinečnatý, která činí 5 mg/m 3 . I když senacházíte v rámci této normy, inhalujete každoročněaž 11 gramů zinku.**** US Department of Health & Human Services (NIOSH) Pub. No. 88-110p iii. ** Spring 1997 (Vol.12#1) issue of Liaison, The newsletter of the Occupational and EnvironmentalMedical Association of Canada. *** V normálních pracovních podmínkách je respirační objem cca 20 litrů vzduchu za minutu. Během jediného pracovního roku (100%) projdeplícemi svářeče zhruba 2 300 m 3 vzduchu. V pracovním prostředí, které obsahuje 5 mg/m 3 částic, tedy svářeč vdechne 11 gramů těchto částic ročně.


Ochrana zrakua obličeje• Jak funguje samozatmívací kazeta .............6• Rychlý průvodcesamozatmívacími kazetami ........................7Svářečské kukly 3M TM Speedglas TM• Speedglas 9100 .........................................8• Speedglas SL .......................................... 10• Speedglas 100 ........................................ 11• Speedglas FlexView................................. 12• Speedglas ProTop .................................... 12• Speedglas 9000 ...................................... 13• Péče a údržba ......................................... 14


6Ochrana zraku a obličejeJak funguje samozatmívací kazetaPřed:S bezpečně nasazenou kuklou má svářečpřes kazeta jasný výhled. Má obě rucevolné a elektrodu je možnépřesně umístit.Během:Během 0,1 milisekundy od zapnutíoblouku se kazeta zatemní.Potom:Kazeta se po dokončení sváruautomaticky přepne do průhlednéhostavu a umožní tak okamžitoua bezpečnou kontrolu svárua zároveň přípravu na dalši svár.Ochrana zraku,která zvyšuje váš výkonNejdůležitějším rysem samozatmívacích (ADF) kazet 3MSpeedglas je konzistence. Svářečům zajišťují neustálýpohodlný výhled. Poskytují stálou ochranu před ultrafialovýma infračerveným (UV/IR) zářením. A vytrvale přepínají zesvětlého na tmavý odstín a zase zpět, přesně podle přánisvářeče.Nepraktické učiněno snadnýmPříklad:Zvýšení produktivity samozřejmě záleží na daném projektu.Svářeč, který provadí mnoho dotykových svárů, zaznamenáo mnoho výraznější zvýšení produktivity než svářeč, kterýprovádí dlouhé spárové sváry. Tento příklad proto vycházíz velmi konzervativního zvýšení produktivity o 25%.Jestliže svářeč svařuje 4 hodiny denně a je placen 8 EURna hodinu, kukla se vrátí do dvou měsíců. Za jeden rok budezvýšení produktivity představovat úsporu 1,489 EUR (známétaké jako nový zisk)Samozatmívaci kazety Speedglas také odstraňují námahukrku při „překlápění kukly” a přitom velmi zvyšují přesnostumístění elektrody. To zase snižuje potřebu broušenía předělávek. Kromě toho se svářeči dostanou do těsných,malých míst již s nasazenou ochranou zraku a obličeje.Neustálý jasný výhled jim usnadní i ty nejkrkolomnější sváry.Jak rychle se vrátí investicedo kukly Speedglas?Je-li ziskovost definována ochranou, pak stačí jeden den.Ale zatímco „ochrana“ lze někdy špatně měřit, efektivitua kvalitu svárů lze zhodnotit snadněji. Studie ukazují,že svářeči mohou díky používání samozatmívací kuklySpeedglas zvýšit efektivnost až o 50%. Nejenže se mohousvářeči pohybovat daleko rychleji, protože neustále vidí,ale také se pohybují efektivněji, protože umísťují elektrodypřesněji. Většina „špatných začátků svárů“ může býteliminována. Méně špatných svárů znamená méně broušenía celkově vyšší úroveň kvality.€2,000€1,500€1,000€500Investice-€360Zvýšení produktivity o 25%Úspora (novýzisk)3 6 9 12€1,489Měsíc


Ochrana zraku a obličejeRychlý průvodce samozatmívacímikazetami Speedglas7Samozatmívací kazety Speedglas byly první svého druhuna trhu. Přinesly nový standard ochrany zraku a pohodlípro svářeče. Dnes je k dispozici velká rodina svářečskýchkukel se speciálními svářečskými kazetami.Dříve než si vyberete konkrétní typ,položte si tyto otázky:• Jak budu používat tuto samozatmívací kazetu?• Měním čas od času svůj svářečský proces anebo stupeňzatemnění?• Jedná se o dlouhodobou investici: Variabilní svářečskákazeta nabízí flexibilnější řešení nově vznikajícíchpracovních podmínek.Průvodce samozatmívacími kazetamiZde je několik parametrů, jako jsou typ svařování, prostředípři svařování, atd., které vám pomůžou vybrat ten správnývýrobek. V níže uvedené tabulce je uveden přehled všechnašich modelů, které jsou vhodné pouze pro různé svářečskésituace. Podrobné informace jsou uvedeny na následujícíchstránkách.optimálnívhodnénedoporučenéSpeedglas9100XXSpeedglas9100XSpeedglas9100VSpeedglasSLSpeedglas9002XSpeedglas9002VSpeedglas9002DSpeedglas100VSpeedglas100SStupně zatemněníStupeň Stupeň Stupeň Stupeň Stupeň Stupeňzatemnění 5, 8, zatemnění 5, 8, zatemnění 5, 8, zatemnění zatemnění zatemnění9-13 (variabilní) 9-13 (variabilní) 9-13 (variabilní) 8-12 (variabilní) 9-13 (variabilní) 9-13 (variabilní)Stupeňzatemnění9/11(duální)Stupeňzatemnění8-12 (variabilní)Stupeňzatemnění10 nebo 11(fixní)MMAW (Elektroda)MIG/MAGTIG (>20A)TIG (1A-20A)Plasma (svařování a řezání)Riziko skrytého obloukuBodové svařováníBroušeníPoznámka: U ochranných brýlí Speedglas, které jsou vhodné pro broušení, si přečtěte prosím doporučení uvedená na str. 31.Doporučení týkající se stupně zatemnění kazety podle normy EN 379:2003 jsou uvedena na str. 28.


8Ochrana zraku a obličejeSpeedglas 9100 - nová érasvářečského pohodlíPohodlí, které nabízí Speedglas 9100 kukla, je výsledkemrozsáhlého výzkumu a vývoje. Zcela jsme změnili rozhranímezi svářečovou hlavou a závěsným systémem kukly,eliminovali jsme tlakové body, optimalizovali centum těžištěa přidali jsme několik dalších volitelných doplňků. Vytvořilijsme také kuklu hlubší a širší, která poskytuje větší zakrytí uší,krku a postranních částí hlavy.Navrženo pro maximální ochranuSvářečská kukla Speedglas 9100 a samozatmívací kazety jsoupostaveny na více než 25 letech zkušeností v rozvoji a výrobějedinečných spolehlivých a trvanlivých prostředků pro velmináročné profesionální svářeče.Vylepšili jsme svou patentovanou „dýchající“ konstrukci,aby se vydechovaný vzduch z kukly účinně odváděl a tím sesnížila míra zamlžování svařovacího filtru.Tato konstrukcepomůže také omezit akumulaci tepla, vlhkosti a oxiduuhličitého (CO 2) v kukle, a tím i vytváření zatuchléhoprostředí.reddot design awardbest of the best 2009Lepší optika, větší rozhledNový model samozatmívací kazety je odlišný svou velikostí:Zorné pole největší kazety Speedglas 9100XX je 73x107 mm,a je tak o 30% větší než ostatní kazety SpeedglasVolbou nastavení, které přesně odpovídá prováděnémuúkolu, sníží svářeč námahu zraku a zlepší jakost každéhosváru. Vybrat si můžete ze sedmi nastavení ztmavovacíchclon: clona 5 je pro svařování / řezání plamenem, clona 8pro mikroplazmové svařování a technologii TIG při nízkémproudu, a clony 9 až 13 nabízí různé stupně ztmavení. Nyníse také nabízí možnost nastavit clonu jako fixní, včetněneztmaveného stavu (clona 3) pro broušení. Patentovanýpohodlný režim pro stehovací svařování pomůže snížit únavuočí, která je důsledkem neustálé adaptace zraku na různéintenzity osvětlení.Provedení kukly s bočními průzory SideWindows ještě rozšířízorné pole a umožní Vám lépe si uvědomovat nebezpečípřitomné v oblasti periferního vidění. Všechny tyto volitelnéprvky mají zvýšit pohodlí uživatele, poskytnout mu možnostvolby podle osobní preference a zajistit optimalní užitnévlastnosti při každém konkretním způsobu použití.• o 30% větší svářečská kazeta Speedglas 9100XX nežkterékoli jiné kazety• Sedm variabilně nastavitelných stupňů zatemnění(5, 8, 9-13), včetně zatemnění pro svařování plamenem,mikroplazmové svařování a TIG o nízkém proudu.• Nastavitelná citlivost• Patentované přepínání• Exkluzivní, patentované postranní průzory se zatemněním 5


Ochrana zraku a obličeje9Hlavový kříž,který se přizpůsobívaší hlavěMenší tlak, větší pohodlíMenší tlak na hlavu zvyšuje pohodlí, které vydrží celý den.Čím pohodlněji se ve své ochranné výstroji cítíte, tím délemůžete setrvat v příslušné poloze, a tím déle také ochránítesvé oči a obličej před riziky, která se na pracovišti vyskytují.Ve spolupráci se západními i čínskými znalci medicínsképroblematiky jsme zmapovali citlivé oblasti lidské hlavy a přinávrhu nového hlavového kříže jsme se jim vyhnuli. Tak jsmevytvořili konstrukci, ve které hlava spočívá pohodlně jakov kolébce. Proto už nebudete muset kvůli pevnému drženíkukly dotahovat hlavový pásek tak silně, jak jste to dělali ukonvenční kukly.Snížení možnosti strnulého krkuSnížili jsme zátěž krku pomocí spodního šroubu nacházejícíhose hned nad ušima. Kukla zůstává stabilní jak je to jen možnéve zvednuté poloze nad vaší hlavou.Technická data- Informace k objednáníSpeedglas 9100VSvářečská kazetaSpeedglas 9100XSvářečská kazetaSpeedglas 9100XXSvářečská kazetaSchváleníOchrana zrakuOchrana obličejeOdpovídá normám:EN379EN175Odpovídá normám:EN379EN175Odpovídá normám:EN379EN175Klasifikace 1 / 1 / 1 / 2 1 / 1 / 1 / 2 1 / 1 / 1 / 2Doba přepnutí, světlý stav 0,1 ms (+23°C) 0,1 ms (+23°C) 0,1 ms (+23°C)Zpoždění (z tmavého do světlého stavu)Nastavitelné uživatelem40 – 1300 msNastavitelné uživatelem40 – 1300 msNastavitelné uživatelem40 – 1300 msUV/IR ochrana Zatemnění 13 (trvalé) Zatemnění 13 (trvalé) Zatemnění 13 (trvalé)Zorné pole 45 x 93 mm 54 x 107 mm 73 x 107 mmSvětlý stav Zatemnění 3 Zatemnění 3 Zatemnění 3Tmavý stav Zatemnění 5, 8, 9-13 (variabilní) Zatemnění 5, 8, 9-13 (variabilní) Zatemnění 5, 8, 9-13 (variabilní)Nebezpečný / bezpečný stav Zatemnění 5 Zatemnění 5 Zatemnění 5Solární panel Je Je NeníTyp baterie Lithium 3 V Lithium 3 V Lithium 3 VŽivotnost baterie 2 800 hodin 2 500 hodin 2 000 hodinKukla Speedglas 9100vč. svářečské kazetyDíl č.50 11 05 (bez bočních průzorů)50 18 05 (s bočními průzory)Part no.50 11 15 (bez bočních průzorů)50 18 15 (s bočními průzory)Part no.50 11 25 (bez bočních průzorů)50 18 25 (s bočními průzory)Pro samozatmívací svařovací filtry existuje tato klasifikace: Optická třída/rozptyl světla/přenos světla a úhel dopaduPoznámka: V případě použití kukly a kazet Speedglas pro brousící aplikace, si prosím přečtěte doporučení na straně 31.


10Ochrana zraku a obličeje3M Speedglas SLS 360 gramynáš vůbec nejlehčí svářečský štít...Svářečský štít Speedglas SL je vyroben z odolného, velmilehkého materiálu, který má vynikající ochranné vlastnosti.Na rozdíl od jiných materiálů, které absorbují vlhkosta těžknou, je štít Speedglas SL nesavý a uchovává si svéochranné vlastnosti i při vysoké relativní vlhkosti.Náhlavní kříž má nové perforované provedení, které jednakusnadňuje dýchání a jednak zvyšuje pracovní komfort svářeče.Pamatováno je i na pracovníky s menším obvodem hlavy:rozmezí jeho velikosti se pohybuje od 50 cm do 64 cm.Lehčí, avšak se stejnými ochrannýmivlastnostmiTechnická data- Informace k objednáníSpeedglas SLSvářečská kazetaS použitím tekutých krystalů a nových výrobních technologiíjsme vytvořili ještě lehčí samozatmívací kazetu proSpeedglas SL než naše jiné modely. I přesto si ponechávástejnou optickou kvalitu a jedinečné vlastnosti.SchváleníOchrana zrakuOchrana obličejeOdpovídá normám:EN 379EN175Klasifikace 1 / 1 / 1 / 2• Pro většinu svářečských procesů - jako jsou MMA, MIG/MAG, TIG a plazmové svařování• Variabilní stupeň zatemnění (8-12)• Čtyři nastavení citlivosti• Automatické zapnutí a vypnutíDoba přepnutí, světlý stavDoba přepnutí, tmavý stavUV a IR ochranaZorné pole0,1 ms (+23°C)Nastavitelná uživatelem60 – 250 msZatemnění 12 (trvalé)42 x 93 mmSvětlý stav Zatemnění 3Tmavý stavHmotnost(včetně svářeč.kazety)Typ baterieSolární panelŽivotnost baterieZatemnění 8 – 12 (variabilní)360 gLithium, 3VNení1 500 hodinKukla Speedglas SLvč. svářečské kazety Díl č. 70 11 20Poznámka: Ohledně použití svářečských kukel a kazet pro broušení si prosímpřečtěte doporučení na straně 31.


Ochrana zraku a obličeje11Grafická verze Speedglass 1003M Speedglas 100BlackChromeTribalVysoký výkon, nízká cenaSnadno použitelná svářečská kukla Speedglas 100 je ideální"první" samozatmívací kuklou pro příležitostné svářeče,hobby svářeče, pracovníky v údržbě nebo stavebnictví, kteřínepravidelně svařují, ale chtějí dobře vidět na provedené svárya zároveň mít náležitou ochranu.Kromě černo-stříbrné kuklyje k dispozici také velký počet grafických kukel - všechny sespeciálním označením.MechanicalSkullBlazeTrojanWarriorAcess HighFixní nebo variabilní stupeň zatemněníKazety Speedglas 100S-10 a 100S-11 mají jednoduchýstupeň zatemnění č. 10 a 11, a ve světlém stavu mají stupeňzatemnění č. 3. Kazety Speedglas 100V mají pět uživatelemnastavitelných zatemnění od 8 do 12 a ve světlém stavu č. 3• Pro většinu svářečských aplikací - jako jsou MMA, MIG/MAG a mnoho TIG aplikací.• Trvalý (10 nebo 11) nebo variabilní stupeň zatemnění (8 - 12)• Tři nastavení citlivosti (100V)Technická data- Informace k objednáníSvářečská kazeta Speedglas100S-10Svářečská kazetaSpeedglas 100S-11Svářečská kazetaSpeedglas 100VSchváleníOchrana zrakuOchrana obličejeOdpovídá normám:EN 379EN 175Odpovídá normám:EN 379EN 175Odpovídá normám:EN 379EN 175Klasifikace 1 / 2 / 2 / 3 1 / 2 / 2 / 3 1 / 2 / 2 / 3Doba přepnutí, světlý stav 0,1 ms (+23°C) 0,1 ms (+23°C) 0,1 ms (+23°C)Zpoždění (z tmavého do světlého stavu) 150 ms 200 ms 100 - 250 msUV/IR ochrana Zatemnění 12 (trvalé) Zatemnění 12 (trvalé) Zatemnění 12 (trvalé)Zorné pole 44 x 93 mm 44 x 93 mm 44 x 93 mmSvětlý stav Zatemnění 3 Zatemnění 3 Zatemnění 3Tmavý stav Zatemnění 10 (jednoduché) Zatemnění 11 (jednoduché) Zatemnění 8-12 (variabilní)Životnost baterie 1 500 hodin 1 500 hodin 1 500 hodinTyp baterie Lithium 3 V Lithium 3 V Lithium 3 VKukla Speedglas 100 (černá) vč. svářeč. kazety Díl č. 75 11 10 Díl č. 75 11 11 Díl č. 75 11 20


12Ochrana zraku a obličeje3M Speedglas 9000ProTopKombinace ochranné přilby, svářečské kukly a samozatmívacíchkazet, speciálně vyrobené pro svářeče pracující v prostředíchse svařováním nad hlavou. Klíčovým systémem u SpeedglasProTop je speciální pivotní mechanismus, který spojujesvářečskou kuklu s ochrannou přilbou. Díky tomu svářečskýštít na ochranné přilbě je ve vyvážené a bezpečné poloze a tímsnižuje námahu krčního svalstva.• Vhodné použítí s řadou svářečských kazet 9002s variabilním zatemněním 9-13 nebo duálním zatemněním9/11.• Možnost bočních průzorů• Patentované výdechové ventily3M Speedglas 9000FlexViewSvářečský štít Speedglas edglas FlexView má velké prostorné hledío rozměrech 120 x 90 mm, což je ideální velikost pro přesnousvařovací práci ve špatných světelných podmínkách.Po skončeném svařování stačí pouze zvednout samozatmívacíkazetu, která je připevněna ke štítu pomocí pružiny. Pružinaudržuje samozatmívací filtr bezpečně na horní straně štítu,což svářeči zajišťuje široký a jasný výhled.• Dostupné s řadou svářečských kazet Speedglas 9002s variabilním zatemněním 9-13 nebo duálním zatemněním9/11.• Možnost bočních průzorů• Patentovaný výdechový ventil


Ochrana zraku a obličeje3M Speedglas 900013Kukla Speedglas 9000 je dostupná se svářečskou kazetou 9002D.Předchozí variabilní zatemnění (9002V/9002X) je nahrazenořadou Speedglas 9100 - svářečské kukly a kazety• Dostupné se Speedglas kazetou 9002D se zatemněním 9/11(duální)• Možnost bočních průzorů• Patentované výdechové ventilyTechnická data- Informace k objednáníSpeedglas 9002XSvářečská kazetaSpeedglas 9002VSvářečská kazetaSpeedglas 9002DSvářečská kazetaSchváleníOchrana zrakuOchrana obličejeOdpovídá normám:EN 379EN 175Odpovídá normám:EN 379EN175Odpovídá normám:EN 379EN175Klasifikace 1 / 1 / 2 1 / 1 / 1 1 / 2 / 2Doba přepnutí, světlý stav 0,1 ms (+23°C) 0,1 ms (+23°C) 0,4 ms (+23°C)Doba přepnutí, tmavý stavNastavitelná uživatelem60 – 500 msNastavitelná uživatelem60 – 500 msNastavitelná uživatelem100 – 200 msUV/IR ochrana Zatemnění 13 (trvalé) Zatemnění 13 (trvalé) Zatemnění 13 (trvalé)Zorné pole 55 x 107mm 42 x 93 mm 42 x 93 mmSvětlý stav Zatemnění 3 Zatemnění 3 Zatemnění 3Tmavý stav Zatemnění 9 - 13 (variabilní) Zatemnění 9-13 (variabilní) Zatemnění 9-13 (variabilní)Nebezpečný/bezpečný stav Zatemnění 5 – 6 Zatemnění 5 – 6 Zatemnění 5 – 6Solární panel Je Není NeníŽivotnost baterie 3 000 hodin 1 500 hodin 1 500 hodinTyp baterie Lithium 3 Volt Lithium 3 Volt Lithium 3 VoltKukla Speedglas 9000,vč. svářeč. kazetyNahrazeno kuklou Speedglas 9100 Nahrazeno kuklou Speedglas 9100 Díl č.40 11 40 (bez bočních průzorů)40 18 40 (s bočními průzory)Kukla Speedglas 9000 FlexView,vč. svářeč. kazetyDíl č.44 18 00 (s bočními průzory)Díl č.44 18 70 (s bočními průzory)Díl č.40 00 40 (svářečská kazeta)44 18 00 (svářečský štít)Kukla Speedglas 9000 ProTop,vč. svářeč. kazetyDíl č.48 38 80 (s bočními průzory)Díl č.48 38 70 (s bočními průzory)Díl č.40 00 40 (svářečská kazeta)44 38 00 (svářečský štít)Poznámka: Ohledně použití svářečských kukel a kazet pro broušení si prosím přečtěte doporučení na straně 31.


14Ochrana zraku a obličejePéče a údržbasvářečských kukel a kazetJiskry, horko, dýmy a běžná opotřebení den co den zhoršujíkvalitu vašich ochranných pomůcek a vybavení. Vědomisi této skutečnosti, vyvíjeli jsme všechny produkty značkySpeedglas takovým způsobem, aby bylo možno je snadnoošetřovat a udržovat. Všechny vyměnitelné díly lze nahraditručně, bez nutnosti používat jakékoli nářadi. Pro vašimaximální bezpečnost a pohodlí se proto naučte pravidelněkontrolovat a v doporučených časových intervalech takévyměňovat pomůcky, které jsou uvedeny v následujicítabulce.Část Výměna PoznámkaVnější ochranný zorník Jednou týdně Vyměňte vždy, když začne být silně poškozen jiskrami, poškrábán, anebo ušpiněn natolik, že honejde očistit jemným hadříkem anebo papíremVnitřní ochranný zorník Jednou měsíčně Pravidelně ho otírejte jemným hadříkem a vyměňte ho tehdy, objeví-li se na něm vypálené důlkyanebo škrábanceOchranný zorník FlexView Každé dva týdny Je-li jeho průhlednost zhoršena, provádějte výměnu častěji.Potní čelová páska Jednou měsíčně Je-li potní čelová páska příliš propocena, provádějte výměnu častěji.Důležitá informacePamatujte na to, že abnormální znečištění, působení horka a jiskry vyvolávají potřebu častější výměny jednotlivých komponentů. Výše uvedené informace vycházejí z minimálníhopoužívání čtyři hodiny denně. Informace k objednání každé série svářečských kukel můžete najít v sekci seznamu dílů.


Ochranadýchacích orgánůÚVODOsobní ochranné prostředky ......................16Obecný návodk ochraně dýchacích orgánů ......................17SYSTÉMY NA OCHRANU DÝCHACÍCH ORGÁNŮ3M Adfl o .............................................193M Fresh-air .......................................23Péče a údržba ..........................................26


16Ochrana dýchacích orgánůOsobní ochranapro svářečeDobrá ventilace je požadována u většiny pracovních prostředí.Aby jste zabránili šíření svářečských kouřů a dýmů, takmůžete použít dvě metody – místní odsávací ventilacia odsávání přímo na svářečské pistoli. Může to být těžkéa časově náročné používat tento typ vybavení, aby jste dosáhlisprávné ochrany. Všechny odsávače, které jsou umístěnépřímo na svářečské pistoli, bohužel, strhávají plamen, cožvede svářeče k tomu, aby odsávání zeslabil a třeba i vypnul.Vzhledem k tomu, že ventilační systémy jsou limitovány, jenezbytné, aby se používala osobní ochrana dýchacích orgánůjako doplněk k odsávacímu systému a tak redukovat vystaveníse nebezpečným znečišťujícím látkám na nejnižší dosažitelnouúroveň.Výhody používání osobních ochrannýchprostředků na ochranu dýchacích orgánů• Poskytují nominální ochranný faktor až 50• Zlepšují komfort pracovníka: chladivý, osvěžující vzduchuvnitř kukly.• Integrovaná ochranaKolik gramů svářečského kouře a částicvdechneme každý rok?Pro ochranu svářečů, instituce bezpečnosti práce v každé zemistanovily nejvyšší přípustnou koncentraci (NPK-P)pro jednotlivé znečišťující látky. Bohužel, tyto „horní limity“,kterým se svářeč může každý den vystavovat, mohouzpůsobit určitou úroveň kontaminace. Například, jestliže jekombinované NPK-P pro pracovní prostředí 5 mg/m 3 nebovyšší, můžete vdechnout 11 gramů nebo i více svářečskýchčástic každý rok.*Ochranný faktor značíomezení škodlivinEvropské normy EN specifikují požadavky na produkty,které minimálně musí splňovat. Filtroventilační jednotky jsouklasifikovány ochranným faktorem, který poskytují. Ochrannýfaktor znamená, o kolik bude snížena (neboli odfiltrována zevzduchu) koncentrace škodliviny dříve, než se dostanek uživateli.NapříkladVýrobce galvanizovaných bariér naměří ve vzduchu napracovišti 30 mg/m 3 zinkové běloby. Povolený limit NPK-Pje pouze 5mg/m3. Zinková běloba ve vzduchu, které je svářečvystaven, musí být tudíž snížena faktorem 6 (30mg/m 3 děleno6 = 5 mg/m 3 ). Je třeba filtroventilační jednotku s minimálnímochranným faktorem 10.*) V normálních pracovních podmínkách je příjem vdechnutého vzduchu okolo 20 l/minutu. Během celého pracovního roku (100%) svářeč vdechne okolo 2 300 m 3vzduchu. V případě pracovních podmínek, kde je 5 mg/m 3 svářečských částic vevzduchu, svářeč nadýchá 11 gramů částic/rok.


Ochrana dýchacích orgánůObecný návodk ochraně dýchacích orgánů173M nabízí širokou řadu ochranných prostředků na ochranudýchacích orgánů poskytujících nepřekonatelný komforta ochranu i v těch nejtěžších podmínkách.Jak používat tento návod:Určete materiál, který bude svařován a svářecí techniku,která bude použita. Úroveň koncentrace škodlivin záležína větracích podmínkách pracoviště. Vyberte odpovídajícípopis pracovního prostředí a podle toho určete nejvhodnějšíochranu dýchacích orgánů.*.P Filtroventilační jednotka s pohonem vzduchu a filtrem proti částicím, str. 19A B E Filtroventilační jednotka s pohonem vzduchu a filtrem proti plynům a výparůmABE, str. 19C Filtroventilační jednotka s přívodem vzduchu, str. 23Větrací podmínky pracovištěSvařovanýmateriálSvařovací metodaDobré pracovníprostředís tlakovýmvětránímPracovníprostředís omezenouventilacíOmezenýprostorKlasifikovanéjako IDLHHliníkNerezová ocelNechromovanáani nenatíraná ocelNatíraná ocel(olovnaté nátěry)Pozinkovaná ocelNatíraná ocel/izolovanás dvousložkovými nátěrynebo polyuretanem(izokyanátem)MIG P P / P + A B E C Filtroventilační jednotkyTIG P P / P + A B E CObloukové svařování P P / P + A B E CMIG P P / P + A B E CTIG P P / P + A B E CObloukové svařování P P / P + A B E CPlazmové svařování/řezání P P + A B E / C CMIG/MAG P P CObloukové svařování P P CPlazmové svařování/řezání P P / CMIG/MAG P P CObloukové svařování P P CPlazmové svařování/řezání P P / CMIG/MAG P P CObloukové svařování P P CPlazmové svařování/řezání P P / CMIG/MAG C C CObloukové svařování C C CPlazmové svařování/řezání C C CCCCs pohonem a přívodemvzduchu se nesmípoužívat v prostředíbezprostředněnebezpečném životunebo zdraví (IDLH).Poraďte se vždy sesvým bezpečnostnímtechnikem.MIGCCCMateriály čištěnétrichloretylenemTIGObloukové svařováníCCCCCCPlazmové svařování/řezáníCCC*) 3M nepřebírá odpovědnost za nesprávné rozhodnutí při výběru ochranného prostředku na ochranu dýchacích orgánů. Tato tabulka je pouze přehled. Je navržena tak, aby Vám pomohlapři výběru vhodného ochranného prostředku 3M na ochranu dýchacích orgánů pro různé aplikace. Neměla by být použita jako jediný prostředek při výběru osobního ochranného prostředkuna ochranu dýchacích orgánů. Bližší podrobnosti týkající se vlastností a různých omezení výrobků na ochranu dýchacích orgánů jsou uvedena na balení a v návodu k použití.


18Ochrana dýchacích orgánůPrůvodce filtryOznačeníH = chemikálie může být vstřebána přes pokožkuDoporučený typ filtruK = chemikálie může způsobovat rakovinuS = chemikálie může být senzibilizátor (prostředek prozcitlivění)Chemikálie Částicový PlynovýStlačenývzduchPoznámkaHliníkPKódEAAXPBTyp filtruKyselé plynyOrganické plyny, bod varu > 65 °C.Organické plyny, bod varu < 65 °C.Částicový filtrAnorganické plynyArgon Stlačený vzduch 1)Beryllium P Stlačený vzduch K, S 3)BromBKadmium P KOxid uhličitýStlačený vzduchOxid uhelnatýStlačený vzduchChlór B HChlór dion DBŠestimocný chrom P K1) Argon a helium jsou inertní plyny, které nelze vstřebatdo filtrů nádobového typu. Tyto plyny nejsou samy o soběnebezpečné , ale vyskytují-li se ve ztížených prostorách,mohou ze vzduchu vzít kyslík.2) Ozón nemůže být vstřebán do filtrů nádobového typu.Avšak, ozón přechází zpět do normálního kyslíkupo kontaktu s pevnými povrchy. Takto jsou jehokoncentrace účinně redukovány při použití kuklySpeedglas nebo Clear Vision s filtroventilační jednotkouAdflo a filtry proti částicím. (pro další informace prosímkontaktujte 3M)3) Chemické složky výparů ze svařování s velmi nízkýmiNPK-P mohou představovat zvláštní riziko a někdyse před nimi chrání používáním dýchaciho systému sestlačenym vzduchem. Máte-li pochybnosti, poraďte ses vašim bezpečnostním technikem.NPK-P (nejvyšší přípustná koncentrace) jsou dányv bezpečnostních požadavcích jednotlivých zemíDalší informace získáte na www.3M.com/cz/oopTrojmocný chrom PMěďPFluoridyPFluorineStlačený vzduchHelium Stlačený vzduch 1)Izokyanáty Stlačený vzduch SChlorovodík B Stlačený vzduch 3)Kyanovodík B Stlačený vzduch H3)Fluorovodík B Stlačený vzduch 3)SirovodíkBOxidy železaPOlovoPhořčíkPManganPNikl P SOxid dusičitýStlačený vzduchOxidy dusíkuStlačený vzduchOzón P ABE 2)Fosgen Stlačený vzduch 3)FosfinStlačený vzduchOxid křemičitý POxid siřičitýETrichloretylen A KOxid vanadičitýPŘedidlaAZinekChlorid zinečnatýOxid zinečnatýPPP


Ochrana dýchacích orgánůSpeedglas 9000s filtroventilační jednotkou Adflo TM19Filtroventilační jednotka Adflo je navržena pro svářeče, kteřípoužívají kuklu Speedglas 9000. Její upravený a kompaktnívzhled ji předurčuje k používání ve specifických pracovníchpodmínkách. Všechny kukly Speedglas pro kombinacis Adflem jsou v kombinaci s bočními průzory, aby umožňovalydobré periferní vidění - důležitý faktor pro pohodlíi bezpečnost.Adaptabilní systém šetřící penízeVe skutečnosti jsou to dva systémy v jednom, což umožňujezvýšenou uživatelskou flexibilitu pro přizpůsobení se měnícímse svářecím aplikacím. Podle potřeby můžete vyměnit buďčásticový nebo plynový filtr; není nutné měnit oba současně.Vejde se do malých místSystém Adflo nemá žádné externí baterie, bateriové kabelya ostré hroty. Jeho útlý tvar je navržen pro malé prostory.Je to ergonomicky nejlépe řešená filtroventilační jednotkas pohonem vzduchu.Ukazatel filtruJakmile zapnete filtroventilační jednotku s pohonem vzduchuAdlfo, displej ukáže stav filtru. Zelené světlo znamená, žejednotka pracuje normálně. Červené světlo ukazuje, že filtr jezanesený. Speciálním bezpečnostním prvkem je slyšitelnýalarm, který se zapne v okamžiku, kdy je filtr tak zanesený,že neprochází žádný vzduch. Jestliže na alarm nebudetepo určitou dobu reagovat, tak se jednotka automaticky vypne.Technické údaje3M TM Adflo TM filtroventilační jednotka s pohonem vzduchuSchváleníOchrana dýchacích orgánůOchrana zraku a obličejeKukla Speedglas 9000Kukla Speedglas FlexViewClearVisor (polykarb. zorník)Zorník (tmavý zorník), acetátovýJmenovitý ochranný faktor (NOF) **) 50FiltrČásticový filtrPlynový filtrPachový filtrProudění vzduchuJmenovitýZvýšenéEN 12 941 (TH 2)EN 175, EN 379, EN 397*)EN 166, EN 175, EN 379,EN 397*)EN 166EN 166P (SL)A1B1E1 nebo A2Snižuje zápach170 l/min200 l/minHmotnosttKukla Speedglas 9000***)Kukla Speedglas FlexView***)ClearVisor (polykarb. zorník)Jednotka Adflo (vč. filtru proti částicíma standardní baterie)BaterieDoba nabíjeníÚroveň hluku dB (A)PásRozsah teplotPoužitíSkladování750 g820 g515 g1 160 gNiMH4 hodinymax 75 dBKůže, 75 – 150 cm-5 °C to + 55 °C-20 °C to + 55 °C*) Varianta s bezpečnostní přilbou**) Nominální ochranný faktor vychází z laboratorně naměřených výkonnostních údajů podle evropských norem. Ochranný faktor je přiřazen místními úřady v každé evropskézemi a může se proto v různých zemích lišit.***) Se samozatmívací kazetou Speedglas 9002V


20Ochrana dýchacích orgánůXX


Ochrana dýchacích orgánů21A. Kryt filtru: obsahuje uživatelsky výměnný lapač jisker.B. Předfiltr: zvyšuje životnost částicového filtruC. Částicový filtr: účinná filtrace pevných částicD. Protiplynový filtr: (A1B1E1 nebo A2) filtruje plyny a výpary. Není obsaženv kompletním systému - objednáván zvlášťE. Pachový filtr: odstraňuje nepříjemné pachy (při použití plynového filtru nenítřeba). Není obsažen v kompletním systému - objednáván zvlášťKLMF. Akumulátor NiMH: úplné dobití za čtyři hodiny. Provozní doba 8 hodins částicovým filtrem.G. Bezkartáčový motor: s 3x vyšší životností než konvenční motory.H. Ergonomický kožený pás: navržený pro maximální pohodlí uživatele.I. Ukazatel filtru: ukazuje stav jednotlivých filtrůDGIJFHJ. Airflow Plus: pro práci v teplém a vlhkém prostředíCumožňuje uživateli nastavit průtok vzduchu170 l/min na 200 l/min.ABK. Vzduchová hadice: použitelná pro všechnymodely Speedglas.EL. Jedinečný systém rozvodu vzduchu:rovnoměrně rozvádí filtrovaný vzduchpo celé dýchací zóně kukly. Inteligentní systémturbojednotky udržuje konstatní nastavený průtok vzduchu.M. Měkké a pružné obličejové těsnění: vytváří uvnitř kukly mírný přetlak,který brání proniknutí znečišťujících látek z vnějšího prostředí.Svářečská kukla Speedglas FlexViews jednotkou AdfloKukla se samozatmívací kazetou a 120 x 90 mm velkým zorníkem pro přípravu sváru.Vynikající pro málo osvětlené prostředí a pro stálou ochranu zraku, obličeje a dýchacíchorgánů.Díl č.*:- jednotlivé části k sestavení kompletního systému s Adfl o:44 66 80 se samozatmívací kazetou Speedglas 9002X, stupeň zatemnění 9-1344 66 70 se samozatmívací kazetou Speedglas 9002V, stupeň zatemnění 9-1344 66 00 bez svářečské kazety* Pro ochranu proti plynům, připojte ke své objednávce jedno z následujících čísel náhradních dílů: 83 72 42 filtr A1B1E1 nebo 83 75 42 filtr A2Poznámka: Ohledně svářečských štítů Speedglas pro broušení si přečtěte informace na str. 31


22Ochrana dýchacích orgánůKukla Speedglas 9000s jednotkou AdfloSvářečská kukla se samozatmívací kazetou. Ergonomická ochrana svářeče s optimálnímobilitou a snadným způsobem použití.Díl č.*:- jednotlivé části k sestavení kompletního systému s Adfl o:46 66 80 se samozatmívací kazetou Speedglas 9002X, stupeň zatemnění 9-1346 66 70 se samozatmívací kazetou Speedglas 9002V, stupeň zatemnění 9-1346 66 00 bez svářečské kazety47 66 80 ochranná přilba se samozatmívací kazetou Speedglas 9002X, variabilní stupeňzatemnění 9-1347 66 70 ochranná přilba se samozatmívací kazetou Speedglas 9002V, variabilní stupeňzatemnění 9-1347 66 00 ochranná přilba bez svářečské kazetySpeedglas Constants jednotkou AdfloPro svářeče, kteří zrovna nepotřebují využívat přednosti samozatmívacích kazet. Svářečský štítSpeedglas FlexView se samozatmívací kazetou je dostupný také se stupněm zatemnění 11.Díl č.*:- části k sestavní kompletního systému s Adfl o44 38 00 se svářečským štítem Speedglas Constant44 48 00 Svářečská kukla Speedglas FlexView s rozvodem vzduchua bezpečnostní přilbou44 30 00 Běžný držák skla se sklem o tmavosti 1183 20 36 ADFLO kompletOchranný štít ClearVisor s jednotkou AdfloPro nesvářečské výrobní procesy, vyžadující ochranu zraku, obličeje a dýchacích orgánů jejednotka Adfl o dostupná také jako systém s čirým nebo zatemněným ochranným zorníkem.Díl č.*:- štíty k doplnění systému Adfl o89 90 20 s polykarbonátovým zorníkem89 90 21 s acetátovým zorníkem (odolný vůči ředidlům)89 90 25 s acetátovým zorníkem, stupeň zatemnění č. 5* Pro ochranu proti plynům připojte ke své objednávce jedno znásledujících čísel náhradních dílů: 83 72 42 filtr A1B1E1 nebo 83 75 42 filtr A2.Poznámka: Ohledně svářečských štítů Speedglas pro broušení si přečtěte informace na str. 31


Ochrana dýchacích orgánů23Speedglas s Fresh-air CPro vysoce kontaminovaná svářečská prostředí nebo stísněnéprostory potřebujete systém Fresh-air C (stlačený vzduch)s nominálním ochranným faktorem 200. Lehký, na opaskupřipevněný ovladač umožňuje uživateli upravit proud vzduchuze 160 na 300 litrů za minutu, což z Fresh-air C činí ideálnínástroj pro horká prostředí a náročnou práci.Lze napojit na vzduchové hadiceNa opasku upevněný regulátor lze napojit na schválenouvzduchovou hadici pomocí rychlospojek. Zdroj vzduchu musídodávat vzduch dýchatelné kvality splňující požadavky EN 12021.Olejová mlha, vodní pára nebo netoxicky nepříjemný zápachlze odstranit stanicí pro čištění vzduchu, jako třeba SR 49/SR79 nebo filtračním systémem 3M TM Aircare 500G.Normy pro přístroje na ochranu dýchacíchorgánůSystém Fresh-air C splňuje evropskou normu EN 270pro dýchací systémy s přívodem stlačeného vzduchu.Poznámka: systémy se stlačeným vzduchem nelze používat,pokud bylo ovzduší klasifikováno jako IDLH (ImmediatelyDangerous to Life or Health – okamžitě nebezpečné životunebo zdraví).Technické informaceFresh-air C systém se stlačeným vzduchemSchváleníOchrana dýchacích orgánůOchrana zraku a obličejeSvářečská kukla Speedglas 9000Svářečská kukla Speedglas FlexViewClearVisor (polykarb. zorník)Zorník (tmavý zorník)EN 270EN 175, EN 379, EN 397*)EN 166, EN 175, EN 379,EN 397*)EN 166EN 166HmotnostSvářečská kukla Speedglas 9000***)Svářečská kukla Speedglas FlexView***)ClearVisor (polykarb. zorník)Kontrolní ventil Fresh-air CÚroveň hluku dB (A)715 g820 g490 g370 gmax 75 dBJmenovitý ochranný faktor (JOF) **) 200Jmenovité proudění vzduchuTlak vzduchuKvalita vzduchu160 – 300 l/min4 – 10 barůDýchatelný stlačený vzduch splňujícíEN 12021Pohodlný pásRozsah teplotPoužitíSkladováníPolypropylén /78 – 150 cm-5°C až + 50°C-20°C až + 50°C*) Varianta s bezpečnostní přilbou**) Nominální ochranný faktor vychází z laboratorně naměřených výkonnostních údajů podle evropských norem. Ochranný faktor je přiřazen místními úřady v každé evropskézemi a může se proto v různých zemích lišit***) Se samozatmívací kazetou Speedglas 9002V


24Ochrana dýchacích orgánů3M Speedglas Compressed Air SystemSvářečská kukla s Fresh-air Ckontrolními ventily. Další možností nadalší straně.Přívodní tlaková hadice85 41 10 Schválená přívodní tlakováhadice 10 m, zelená. Další délkydle nabídky.Regulační panelACU-01 k připevnění na zeďACU-02 Stojící samotněSpeedglas 9000 FlexView s Fresh-air CSvářečská kukla se samozatmívací kazetou a čirým zorníkem 120 x 90 mm propřípravu sváru. Vynikající pro málo osvětlené prostředí a pro stálou ochranu zraku,obličeje a dýchacích orgánů.Díl č.:- pro kompletní systém Fresh-air C44 88 80 s kazetou 9002X, zatemnění 9-1344 88 70 s kazetou 9002V, zatemnění 9-13Poznámka: Více informací o svářečských štítechSpeedglas určených pro broušení naleznetena str. 31.44 88 00 bez svářečské kazety


Ochrana dýchacích orgánů25Kukla Speedglas 9000 s Fresh-air CSvářečská kukla se samozatmívací kazetou. Ergonomická ochrana svářečů s optimálnímožností pohybu a snadná na ovládání.Díl č.:- Pro kompletní systém s Fresh-air C46 88 80 se svářečskou kazetou Speedglas 9002X, variabilní zatemnění 9-13.46 88 70 se svářečskou kazetou Speedglas 9002V, variabilní zatemnění 9-13.46 88 00 bez svářečské kazety47 88 00 s bezpečnostní přilbou bez samozatmívací kazety (fi ltr 40 0070 nebo 40 00 80je třeba objednat zvlášť).Kukla Speedglas 9000 Constant s Fresh-air CPro svářeče, kteří současně nepotřebují využívat přednosti samozatmívacích kazet. Tytosystémy na ochranu dýchacích orgánů jsou k dispozici s konvenčními samozatmívacímikazetami se stupněm zatemnění 11.Díl č.:- Pro kompletní systém s Fresh-air C:44 88 00 se svářečským štítem bez svářečké kazety44 30 00 se samozatmívací kazetou se zatemněním č. 11Ochranný šít s Fresh-air CPro nesvářečské procesy, které vyžadují ochranu zraku, obličeje a dýchacích orgánů jeFresh-air C vhodný jako systém s čirým nebo tmavým ochranným zorníkem.Díl č.:- pro kompletní systém Fresh-air C:89 91 00 s polykarbonátovým štítem89 91 35 polykarbonátový štít, DIN 5 pro Fresh-air C (regulátor se musí objednat zvlášť,viz. Přěhledy dílů).Poznámka: Více informací o svářečských štítech určených pro broušení se dočtete na str. 31.


26Ochrana dýchacích orgánůPéče a údržba systému na ochranudýchacích orgánůPro dosažení optimálního výkonu a pohodlí by si měl uživatelzvyknout denně kontrolovat všechny součásti dýchacíhosystému. Následující tabulka představuje náš doporučovanýrozvrh údržby pro typické průmyslové prostředí.Je důležité pečovat o obličejové těsněníTenké, poddajné těsnění obličejové části zabraňuje průnikukontaminovaného vzduchu. Je-li těsnění poškozeno, existujevelké riziko proniknutí kontaminovaného vzduchu dovnitřkukly. Obličejové těsnění v dobrém a funkčním stavu je protovždy nezbytné.Nečistěte částicový filtr!Adflo indikátor částicového filtru vám poradí, kdy je třebačásticový filtr vyměnit. Zkrátí-li se příliš provozní dobafiltroventilační jednotky nebo je-li blokováno prouděnívzduchu, většinou to znamená, že částicový filtr potřebujevyměnit.Částicový filtr nelze čistit! Nesnažte se odstranit kontaminantypomocí proudu stlačeného vzduchu, protože to poškodífunkčnost filtru a automaticky zneplatní zárukuna filtroventilační jednotku.Součást Výměna Poznámky/ informace k objednáníPředfiltr Jednou týdně Pravidelná výměna předlfiltru prodlužuje životnost částicového filtru a snižujeprovozní náklady.Díl č. 83 60 10ČásticovýfiltrAlespoň každý měsícNahraďte vždy, když se příliš zkrátí provozní doba baterie nebo když ”naplněný filtr”spustí alarm o nízkém proudění vzduchu.Díl č. 83 70 10PlynovýfiltrAlespoň jednou za 3 nebo 4 týdnyOkamžitě ucítíte-li jakékoliv pachy, plynový filtr vyměňte.Díl č. 83 72 42 (A1B1E1), 83 75 42 (A2)Pachový filtr(Adflo)Kdykoli cítíte nepříjemný zápachPlynový filtr není třeba používat, máte-li plynový filtr.Díl č. 83 71 10 Částicový filtr, 83 71 20 Polštářek do pachového filtru.Lapač jisker(Adflo)Dle potřebyNahraďte je-li deformovaný a dobře nepasuje.Díl č. 83 60 00VzduchováhadicePokud je poškozena, deformovánanebo propouští vzduchŽivotnost vzduchové hadice prodloužíte používáním krytu nebo gumové hadice.Díl č. 83 40 00 (vzduchová hadice standard), 83 40 03 (kryt na vzduchovou hadici),83 40 05 (hadice Adflo gumová)ObličejovétěsněníAlespoň jednou za 2 měsíceV opravdu špinavém prostředí vyměňujte často pro zachování hygieny.Díl č. 43 40 01 (pro svářečskou kuklu), 43 40 05 (pro svářečskou kuklus bezpečnostní přilbou), 80 40 05 (pro ochranný štít)Důležitá informaceMějte na paměti, že úroveň škodlivin nad normálem vyžaduje častější výměnu součástí. Údaje v tabulce byly sestaveny na základě předpokladu, že se systém používá min. 4 hodiny denně.


Častokladené dotazyDoporučenéstupně tmavosti ....................................28Často kladené dotazy .............................29EN normy ............................................31


28Často kladené dotazyDoporučené stupnětmavosti podle EN 379:2003Svařovací metodaProud v A1.5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600MMAW (obalené elektrody) 8 9 10 11 12 13 14MAG 8 9 10 11 12 13 14TIG 8 9 10 11 12 13MIG 9 10 11 12 13 14MIG s lehkými slitinami 10 11 12 13 14Obloukové vyřezávání 10 11 12 13 14 15Řezání plazmových plamenem 9 10 11 12 13Svařování mikroplaz. obloukem 4 5 6 7 8 9 10 11 121.5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600Tabulka doporučuje nejlepší stupně zatemnění svářečského filtru pro různé pracovní aplikace. Podle podmínek použití lze použít.Přenos (%)2018161412108Křivka přenosu světlaSpeedglas svářecí kukla chrání svářeče protipoškození UV a IR zářením. Tato ochrana přetrváváv zapnutém i vypnutém stavu, při tmavém i světlémnastavení. Křivka také ukazuje, že přenos světlave světlém stavu je nejvýraznější v zelené barvě.Proto je sklo ve svářečské kukle zelené.6420200 380 780 1000 1200 1400Délka vlny (nm)UV(ultrafialové) záření– vždy zablokovánoVIDITELNÉ SVĚTLOIR(infračervené) záření– vždy zablokováno


Často kladené dotazy29Často kladené dotazyohledně kouře ze svařování1) Jakou filtrační polomasku potřebujipři svařování nerezové oceli?Při svařování nerezové oceli metodou MIG nebo MMAW kouřze svařování často obsahuje částice chromu a niklu, z nichžchrom je jedovatější. Pro tuto aplikaci poskytuje výbornouochranu filtroventilační jednotka s pohonem vzduchu. Přisvařování TIG obvykle nevzniká tolik svařovacího kouře, alevzniká mnoho ozonu; přečtěte si více v bodu 6. Při řezánía svařování plazmovým plamenem vznikají vysoké teploty,při kterých se mohou objevovat nebezpečné oxidy dusíku;přečtěte si více v bodu 7.2) Skutečně potřebuji při svařování běžnéoceli ochranu dýchacích orgánů?Ačkoliv kouř ze svařováni z normální oceli nepatří mezinebezpečné plyny, ani zdaleka není dobrý pro vaše zdraví.Obsahuje mimo jiné částice oxidu železitého, který můžezpůsobovat siderozu (chronický zánět plic). Při svařováníMIG/MAG a bodovém svařování vzniká velké množstvíkouře, což znamená, že je nutná jak filtrační polomaska,tak také ventilace na pracovišti. Pro svařování běžné ocelise doporučuje filtroventilační jednotka s pohonem vzduchua filtr proti částicím.3) Jaký typ filtrační polomasky je nutnýpři svařování materiálu s povrchovouúpravou?Při svařování materiálu s povrchovou úpravou se můžeuvolňovat do vzduchu řada nebezpečných látek. Při svařovánípozinkované oceli se uvolňují částice oxidu zinečnatého.Mohou způsobovat zinkovou zimnici, známou také jakohorečka z kovových par. Svařujete-li natřený materiál,musíte být obzvlášť opatrní, protože z mnoha nátěrů mohouvznikat velmi nebezpečné látky znečišťujicí vzduch. Přisvařování pozinkované oceli nebo materiálu natřenéhoolovnatým základním nátěrem se doporučuje používatfiltroventilační jednotku s pohonem vzduchu a filtr protičásticím. V kombinaci s filtrem proti zápachům budeminimalizovat také nepříjemné zápachy. Je-li materiál natřendvousložkovým nátěrem nebo izolován polyuretanem, vždybyste se měli obrátit na bezpečnostního technika. Hrozívelké riziko, že budete vystaveni účinkům izokyanátů, kteréjsou při vdechování velmi nebezpečné a obtížně se zjišťují.V takových případech se doporučuje použít filtrační jednotkus přívodem stlačeného vzduchu.


30Často kladené dotazy4) Jakou ochranu dýchacích orgánůpotřebuji v omezených prostorech?Pokud svařujete v omezených nebo částečně omezenýchprostorech, kde přichází v úvahu hromadění velkého objemukontaminačních látek a/nebo snižování procenta kyslíkuve vzduchu, doporučuje se filtrační jednotka s přívodemstlačeného vzduchu bez ohledu na metodu svařování. S toutojednotkou, dodávající vzduch v dýchatelné kvalitě, budete mítjistotu, že dostanete dostatek kyslíku a také budetedo velké míry chráněni před kontaminačními plyny a částicemi.Filtroventilační jednotka s pohonem vzduchu nebo přívodemstlačeného vzduchu se nikdy nesmí používat v atmosféráchbezprostředně ohrožujících život nebo zdraví (IDLH). Pokudsi nejste jisti, vždy se zeptejte bezpečnostního technika!5) Mají ochranná atmosféra a slitinovéelektrody vliv na mé pracovní prostředí?Při svařování MIG a TIG se jako ochranná atmosféra používajívzácné plyny argon a helium. Ani jeden z nich není považovánza nebezpečný, ale v nevětraných prostorech mohou vytěsnitkyslík. V takových případech je nutná filtrační jednotkas přívodem stlačeného vzduchu. Při svařování MAG se jakoochranná atmosféra použivá oxid uhličitý nebo směs oxiduuhličitého a vzácného plynu. Vzhledem k tomu, že částochranného plynu se může při kontaktu se vzduchem změnitv oxid uhelnatý, kolem svařovacího oblouku může vznikatvelké množství oxidu uhelnatého, který nelze odfiltrovat.V případě špatné ventilace se musí kontrolovat koncentracekyslíku ve vzduchu a musí se používat filtrační jednotkas přívodem stačeného vzduchu. Při svařování MAG se běžněpoužívají slitinové elektrody. Tyto slitiny často obsahují hořčíknebo křemičitany. To znamená, že během svařovánído okolního vzduchu difunduje velké množství oxiduhořečnatého a křemičitanů. Dostatečnou ochranu protičásticím ze slitin obvykle poskytuje filtroventilační jednotkas pohonem vzduchu.6) Kdy vzniká ozón?Při svařování hliníku vzniká nejen oxid hlinitý, ale působenímultrafialového záření z oblouku, rozdělujícího molekulárníkyslík, vzniká ozón. Vzniká rovněž při svařování nerezovéoceli metodou TIG. Ozón se nakonec změní zpět v kyslík;tento postup se urychluje při kontaktu ozónu s pevnýmipovrchy.Ozón nelze odfiltrovat z atmosféry, ale spoléhá se na změnuv kyslík. Použití filtroventilační jednotky s pohonem vzduchupři nízkých koncentracích ozónu snižuje množství ozónu,který se dostane ke svářeči. Toho se dosahuje tím,že filtr proti částicím (vzhledem k jeho velké povrchové ploše)a spojovací hadice vedoucí do svářečské kukly pomáhajíkatalyzovat změnu ozónu zpět v normální kyslík. Při vyššíchkoncentracích se přidáním protiplynového filtru ještě zvětšípovrch zrnek uhlí, na kterých probíhá další snižovánímnožství ozónu.7) Co jsou plyny dusíku?Oxid dusičný a oxid dusnatý jsou příklady plynů dusíku,které se vytvářejí při svařování s vysokým proudema vysokou teplotou. Plyny dusíku vznikají ve vzduchu reakcímezi dusíkem a kyslíkem a při vdechování ve vyššíchkoncentracích jsou nebezpečné, například při svařovanív omezených, nedostatečně větraných prostorech. V takovýchpřípadech se doporučuje používat filtrační jednotkus přívodem stlačeného vzduchu.


Často kladené dotazy31Osvědčení CEa evropské normyKlasifikace pro samozatmívací svářečské filtry má čtyři části:optická třída/rozptyl světla/propustnost a doplňková závislostna úhlu.Broušení a mechanická odolnostSvářečské kukly řady Speedglas 9100 jsou schválenyvzhledem k mechanické odolnosti podle EN175 úroveň”B”. Speedglas 9000 s bočními průzory a Speedglas SL jsouschváleny dle EN175 úroveň ”F”. 3M proto doporučuje, abysvářečský štít Speedglas 9100 s bočními průzory byl užívánjako ochrana proti částicím při broušení.V Evropě musí mít všechny osobní ochranné prostředkyosvědčení a označení CE, aby se mohly prodávat. Symbol CEznamená pouze to, že výrobek a jeho výroba byly nezávislepřezkoumány, zda splňují základní bezpečnostní požadavkysměrnice 89/686/EHS, takže nevypovídá nic o vhodnostikonkrétního prostředku. Je třeba nahlédnout do normypro výrobek, odkud lze zjistit funkční požadavky.Evropská klasifikace prostředkůna ochranu zraku a obličejeKlasifikace prostředků na ochranu zraku jsou schválenyvzhledem k mechanické odolnosti podle normy EN166,EN 169, EN175 a EN379. V EN166 a EN175 mechanickéodolnosti je klasifikována jako ”S” pro zvýšenou odolnost,”F, B” pro odolnost proti nárazům s nízkou a střední energií.uroveň „B“. Písmeno ”T” znamená, že nárazová zkouška seprovádí při extrémních teplotách (-5°C a + 55°C). Kroměčísel pro mechanickou pevnost se pomocí čísel vyjadřujeklasifikace oblasti použití: „9“ je odolnost proti postříkáníroztavenými kovy a pronikání horkých pevných látek, „3“ jeodolnost proti kapalinám (kapénkám nebo postříkání) a „8“ jeodolnost proti elektrickému oblouku při zkratu na elektrickémzařízení.V tabulce s technickými údaji pro svářečské filtry najdeteklasifikace všech svářečských filtrů Speedglas. Chcete-lipodrobnější informace o evropských normách nebo jejichvýtisky, obraťte se na Český normalizační institut.Třídění mechanické odolnostiTřída STřída FTřída BTřída TZvýšená pevnost (test s kuličkou s rychlostí5,1m/s).Odolnost proti částicím s vysokou rychlostía nárazem s nízkou energií (45 m/s).Odolnost proti částicím s vysokou rychlostía nárazem se střední energií (120 m/s).Test nárazu byl zkoušen při extrémních teplotách(-5°C a +55°C).Poznámka: Výrobky zařazené do třídy B nejsou určeny k celkové ochraněza všech možných okolností, tzn. při užití brusných kotoučů/ brusných strojů.Pokud jde o normy EN 166 a EN 379, provádějí se optickézkoušky. Na základě výsledků optických zkoušek se určujeoptická kvalita svářečského filtru nebo obličejového štítuod 1 do 3, přičemž 1 znamená nejlepší. Pro běžné svářečskéfiltry a zorníky existuje pouze jedna klasifikace optické třídy.


32Často kladené dotazyEvropské normy pro filtrační jednotkys pohonem vzduchuEvropská norma pro kompletní filtrační zařízení s pohonemvzduchu včetně obličejového šítu je EN 12941 (nahrazujenormu EN 146:1991). V normě EN 12941 není samostatnáklasifikace filtrů proti částicím (P), tento filtr je součástíklasifikace systému. Norma EN 12941 definuje třivýkonnostní třídy (TH1,TH2 a TH3). Čísla v klasifikacidefinují míru funkčnosti (pronikání). Pronikání pro klasifikaciTH1 je maximálně 10 %, pro klasifikaci TH2 maximálně2 % a pro TH3 maximálně 0,2 %. Když je filtroventilačníjednotka vybavena protiplynovým filtrem, norma EN 12941definuje písmena a barevné kódy, které popisují, proti jakýmtypům plynu poskytuje filtrační medium ochranu (např.A pro organické, B pro anorganické, E pro kyselé plyny).Požadavky na kapacitu protiplynových filtrů jsou určenypouze pro filtrační zařízení s pohonem vzduchu a zkoušíse při průtoku jednotky. Například jeden z protiplynovýchfiltrů turbodmýchadlové jednotky Adflo je klasifikovánjako A1B1E1. Čísla popisují kapacitu filtru: „1“ pro nízkoukapacitu, „2“ pro střední kapacitu a „3“ pro vysokou kapacitu.Evropské normy pro filtrační jednotkys přívodem stlačeného vzduchuPro filtrační jednotky s přívodem stlačeného vzduchu včetněobličejového štítu nebo zorníku platí dvě normy: EN 270 a EN1835. Dýchací systém s přívodem stlačeného vzduchu včetněobličejového štítu nebo zorníku s celkovým pronikánímnižším než 0,5 % lze schválit podle evropské normy EN 270(1994).Přístroj není autonomní a přiváděný vzduch musí mítdýchatelnou kvalitu, splňující požadavky EN 12021. Dýchacísystém s přívodem stlačeného vzduchu včetně obličejovéhoštítu nebo zorníku pro lehké podmínky lze schválit podleevropské normy EN 1835 (1999). Norma EN 1835 definujetři výkonnostní třídy (LDH1, LDH2 a LDH3).Čísla definují míru funkčnosti(pronikání): pro LDH1maximálně 10 %, pro LDH2maximálně 2 % a pro LDH3maximálně 0,5 %. Tentopřístroj není autonomní a uživatelimusí být dodáván vzduch dýchatelné kvality ze zdrojestlačeného vzduchu. Maximální délka přívodu stlačenéhovzduchu je deset metrů.Osobní ochrana dýchacích orgánů Výrobek Klasifikace*)EN 12 941 TH2Filtrační zařízení proti částicím spohonem vzduchu včetně přilebnebo kukel.Jednotka Adflo se svářečskou kuklou SpeedglasJednotka Adflo s ClearVisor (polykarb./acetátový zorník) nebo zorník Visor (stupeň tmavostič. 5)TH2TH2EN 270Jednotka s přívodem stlačenéhovzduchu včetně kukly.Fresh-air C s přívodem stlačeného vzduchu se svářečskými kuklami SpeedglasFresh-air C s přívodem stlačeného vzduchu s ClearVisor (polykarb./acetátový zorník) nebozorník Visor (stupeň tmavosti č. 5)Ochrana zraku a obličeje Výrobek Klasifikace*)EN166 Osobní ochrana zraku –specifikace.Zorník ClearVisor (polykarbonátový)Svářečská kukla Speedglas FlexViewZorník ClearVisor (acetátový)Zorník Visor (stupeň tmavosti č. 5)1.BT.3.91.BT1.FT.35.BT.3.9EN 175Osobní ochrana - prostředkyna ochranu zraku a obličejepři svařování a souvisejícíchčinnostech.Svářečská kukla 9100Svářečská kukla Speedglas 9000***).Svářečská kukla Speedglas ProTop***).Svářečská kukla Speedglas Utility.Svářečská kukla Speedglas FlexView.Svářečská kukla Speedglas SLBBBBBFFEN 379 Osobní ochrana zraku –automatické svářečské filtry.Svářečské filtry Speedglas série 9100Svářečské filtry Speedglas serie 9000.Svářečské filtry Speedglas serie 9002.Svářečské filtry Speedglas SL.Svářečské filtry Speedglas UtilityViz tabulka s technickýmiúdaji pro samozatmívacísvářečské filtry.Ochrana hlavy Výrobek KlasifikaceEN 397 Průmyslová ochranná přilba Svářečská kukla Speedglas 9000 s ochrannou bezpečnostní přilbou****).Svářečská kukla Speedglas FlexView s ochrannou bezpečnostní přilbou****).Svářečská kukla Speedglas ProTop.N/AN/AN/A*) Standardní klasifikace se může lišit v závislosti na krytu hlavy použitém v systému. **) Osobní ochrana zraku se klasifikuje podle optické čirosti a mechanické pevnosti.***) Svařečské kukly s variantou bočních průzorů (SideWindows) jsou schváleny podle EN 175 pro úroveň FT a F. ****) Ochranná přilba pro systémy na ochranu dýchacích orgánů.


Přehled dílůSvářečské kukly ....................................34Adfl o fi ltroventilační jednotka ..................40Fresh-air Cjednotka s přívodem stlačeného vzduchu .....41Svářečské kuklys ochranou dýchacích orgánů ...................42Ochranný štít s Adfl o ............................44Ochranný štítse systémem Fresh Air C .......................44


34Přehled dílůSvářečská kuklaSpeedglasTM 9100Díl č. Popis Díl č. Popis Díl č. Popis50 11 05 Svářečský štít Speedglas 9100V,č.5/8/9-13, bez bočních průzorů.50 11 15 Svářečský štít Speedglas 9100X,č.5/8/9-13, bez bočních průzorů.50 11 25 Svářečský štít Speedglas 9100XX,č.5/8/9-13, bez bočních průzorů.50 18 05 Svářečský štít Speedglas 9100V,č.5/8/9-13, s bočními průzory.53 30 0050 18 15 Svářečský štít Speedglas 9100X,č.5/8/9-13, s bočními průzory.50 18 25 Svářečský štít Speedglas 9100XX,č.5/8/9-13, s bočními průzory.16 80 1553 20 1553 61 0053 30 0053 20 0050 11 9050 18 9052 60 0052 70 0052 70 7050 00 0550 00 1550 00 2517 10 2017 10 2117 10 2217 10 2350 11 0050 18 0016 90 0516 91 0042 20 0053 10 0052 80 0552 80 1552 80 2516 90 10Doplňky a náhradní dílyDíl č. Popis Díl č. Popis Díl č. Popis16 80 15 Potní čelová páska Speedglas 9100,3 ks.16 90 05 Chránič hlavy Speedglas 9100,černý TecaWeld.16 90 10 Chránič krku Speedglas 9100,černý TecaWeld.16 91 00 Kukla na ochranu hlavy a krku,černá/šedá, TecaWeld.17 10 20 Zvětšovací sklíčko 1.017 10 21 Zvětšovací sklíčko 1.517 10 22 Zvětšovací sklíčko 2.017 10 23 Zvětšovací sklíčko 2.542 20 00 Baterie, balení po 2 ks.50 00 05 Samozatmívací kazeta Speedglas9100V, č.5/8/9-13.50 00 15 Samozatmívací kazeta Speedglas9100X, č.5/8/9-1350 00 25 Samozatmívací kazeta Speedglas9100XX, č.5/8/9-1350 11 00 Svářečský štít Speedglas 9100 snáhlavním křížem, bez kazety abočních průzorů50 11 90 Svářečský štít Speedglas 9100 beznáhlavního kříže, kazety a bočníchprůzorů50 18 00 Svářečský štít Speedglas 9100s náhlavním křížem, bez kazety,s bočními průzory50 18 90* Svářečský štít Speedglas 9100 beznáhlavního kříže, kazety, s bočnímiprůzory52 60 00 Vnější ochranný zorník Speedglas9100 - standard, 10 ks.52 70 00 Vnější ochranný zorník Speedglas9100 - odolný proti poškrábání, 10 ks.52 70 70 Vnější ochranný zorník Speedglas9100 - žáruvzdorný, 10 ks.52 80 05 Vnitřní ochranný zorník Speedglas9100V, 5 ks, 117x50.52 80 15 Vnitřní ochranný zorník Speedglas9100X, 5 ks, 117x61.52 80 25 Vnitřní ochranný zorník Speedglas9100XX, 5 ks, 117x77.53 10 00 Držák baterií, balení po 2 ks53 20 00 Vnější stříbrný štít Speedglas 910053 20 15* Záslepka bočních průzorů Speedglas9100, 2 páry.53 30 00 Náhlavní kříž Speedglas 9100.53 60 00 Upevňovací mechanismus (čepy),levý a pravý pro náhlavní křížSpeedglas 9100.53 61 00 Přední část náhlavního křížeSpeedglas 9100.53 62 00 Zadní část náhlavního křížeSpeedglas 9100.*) Prosím použijte část č. 50 18 90, když jsou požadovány nové boční průzory.


Přehled dílů35DoplňkyKaždý svářeč je rozdílný a každý den může mít svářeč jinýúkol. Jako uživatel 3M svářečských kukel nebo zorníků, mátemnoho možností pomocí doplňků, které jsou k dispozici, abyvám dodali maximální ochranu a pohodlí. Nová generaceněkolika krycích doplňků z materiálu odolného proti ohniTecaWeld TM , vám pomůže ochránit proti roztaveným kovů,jisker a plamenů. Oděvy z TecaWeldu (směs 75% bavlnya 25% Kevlarových vláken) jsou testovány proti šlehajícímplamenům EN533 (index 3/5*92C) proti dopadu částic kovůEN 470 1 odstavec 6.2, proti roztavenému železu EN 531odstavec 6.6 (klasifikace E1).Speedglas 910016 90 05Speedglas 900016 40 0916 90 1016 90 01Objednací informacePovrchové krytíSvářečská kukla9100Svářečská kukla9000Ochrana hlavyBarvaDíl č. 16 90 05ČernáDíl č. 16 40 09Černá/šedá16 91 00Ochrana krkuColourDíl č. 16 90 10BlackDíl č. 16 90 01Black/greyKapuceBarvaDíl č. 16 91 00Černá/šedáKompletní seznam doplňků najdete v sekci Seznam dílů.TecaWeldTM je obchodníznačka společnosti TenCate. KevlarTM je obchodní značka společnosti Dupont.


36Přehled dílůSvářečská kuklaSpeedglas 9000Díl č. Popis Díl č. Popis Díl č. Popis40 18 40 Svářečský štít Speedglas 9002Dč.3-9/11 s bočními průzory.40 18 70 Svářečský štít Speedglas 9002Vč. 9-13 s bočními průzory.40 18 80 Svářečský štít Speedglas 9002Xč. 9-13 s bočními průzory.16 50 1043 20 0016 50 1016 50 2016 60 2040 11 0040 18 0040 11 9040 18 9016 40 09 16 91 0040 11 9540 18 9543 20 15*16 90 0143 10 0016 75 2016 80 0016 80 1017 10 2017 10 2117 10 2217 10 2317 10 2442 20 0042 60 0042 70 0042 70 7140 00 4040 00 7040 00 8016 40 0516 50 2042 80 0042 80 1042 80 2042 80 3042 80 4042 80 50Doplňky a náhradní dílyDíl č. Popis Díl č. Popis Díl č. Popis16 40 05 Ochrana krku a uší, kožená - 3 díly.16 40 09 Ochrana hlavy, černá/šedá TecaWeld,velká.16 50 10 Náhlavní kříž Speedglas s upínacímišrouby.16 50 20 Náhlavní kříž Speedglas Utilitys upínacími šrouby.16 60 20 Náhradní upínací šrouby náhlavníhokříže.16 75 20 Potní čelová páska, froté, 2 ks.16 80 00 Potní čelová páska, kožená.16 80 10 Potní čelová páska, froté.16 90 01 Chránič krku, 100% TecaWeldčerná/šedá.16 91 00 Chránič hlavy a krku, exponovanéplochy 100% TecaWeld.17 10 20 Zvětšovací sklíčko 1.017 10 21 Zvětšovací sklíčko 1.517 10 22 Zvětšovací sklíčko 2.017 10 23 Zvětšovací sklíčko 2.517 10 24 Zvětšovací sklíčko 3.040 00 40 Kazeta 9002D 3-9/11.40 00 70 Kazeta 9002V 9-13.40 00 80 Kazeta 9002X 9-13.40 11 00 Svářečský štít Speedglas 9000 bezkazety, bez bočních průzorů.40 11 90 Svářečský štít Speedglas 9000 bezkazety a náhlavního kříže.40 11 95 Vnitřní část svářečského štítuSpeedglas 9000, černá.40 18 00 Svářečský štít 9000 s bočními průzory.40 18 90 Svářečský štít (kromě náhlavního kříže)s bočními průzory.40 18 95* Vnitřní část štítu Speedglas 9000s bočními průzory, černá.42 20 00 Baterie, 2 ks.42 60 00 Vnější ochranný zorník Speedglas9000, 10 ks, 42 01 50.42 70 00 Vnější ochranný zorník, protipoškrábání, 10 ks, 42 01 0042 70 71 Vnější ochranný zorník žáruvzdorný,10 ks, 42 01 70.42 80 00 Vnitřní ochranné sklíčko Speedglas9002D/9002V, 5 ks (42x91 mm),42 02 00.42 80 10 Vnitřní ochranné sklíčko Speedglas9000X, 5 ks, 42 02 10.42 80 20 Vnitřní ztmavovací sklíčko9000D/9000V, 5ks, 1DIN.42 80 30 Vnitřní ztmavovací sklíčko9000X/9000XF, 5ks, 1DIN.42 80 40 Vnitřní ztmavovací sklíčko9000D/9000V, 5 ks, 2DIN.42 80 50 Vnitřní ztmavovací sklíčko9002X/90000XF, 5ks, 2DIN.43 10 00 Kryt baterie, 2 ks.43 20 00 Vnější stříbrný štít Speedglas 9000.43 20 15 Záslepka bočních průzorů, 5 párů.


Přehled dílůSvářečská kuklaFlexView 900037Díl č.Popis44 18 70 Svářečský štít Speedglas 9002Vs kazetou 9-13. 91344 18 80 Svářečský štít Speedglas 9002Xs kazetou 9-13.40 18 9544 20 0019 71 4044 10 0042 30 00Doplňky a náhradní díly44 05 0044 18 00Díl č. Popis Díl č. Popis Díl č. Popis19 71 40 Držák svářečské kazety.19 71 41 Sada FlexView uzavírací mechanismusdržáků svářečského filtru.40 18 95 Vnitřní část štítu Speedglass bočními průzory.42 30 00 Ochranný zorník 120x90 mm, 10 ks44 05 00 Sada FlexView pro montáždo Speedglas 9000.44 10 00 Střední díl, černý.44 18 00 Svářečský štít s bočními průzorybez kazety.44 20 00 Stříbrný vnější díl sady FlexView.Svářečská kuklaProTop 9000Díl č.Popis48 38 70 Svářečský štít s bočními průzorya kazetou 9002V, 9-13 zatemnění.48 38 80 Svářečský štít s bočními průzorya kazetou 9002X, 9-13 zatemnění.19 67 0548 21 0048 28 0048 31 0048 38 0016 75 50Doplňky a náhradní dílyDíl č. Popis Díl č. Popis19 71 3019 71 3119 70 0016 75 50 Potní čelová páska pro SpeedglasProTop (2 ks).19 67 05 Bezpečnostní přilba, bílá.19 70 00 Mušlové chrániče sluchuPeltor H7/ Optime II.19 71 30 Montážní část pro bezpečnostní přílbu.19 71 31 Mechanismus pro svářečskou kuklu.48 21 00 Svářečský štít pro kombinacis bezpečnostní přilbou, bez bočníchprůzorů .48 28 00 Svářečský štít Speedglas prokombinaci s bezpečnostní přilbou,s bočními průzory.48 31 00 Svářečský štít Speedglass bezpečnostní přilbou, bez bočníchprůzorů.48 38 00 Svářečský štít Speedglas ProTops bezpečnostní přilbou a bočnímiprůzory..


38Přehled dílůSvářečská kuklaSpeedglas SL70 11 2070 60 0016 75 2016 80 0016 80 1072 60 0072 70 0042 80 0042 80 0517 10 2017 10 2117 10 2217 10 2317 10 2417 10 3170 50 1070 00 2073 10 0042 20 0070 62 0270 11 9016 91 0016 90 0116 40 05Díl č. Popis Díl č. Popis Díl č. Popis16 40 05 Ochrana krku a uší, kožená (3 díly).16 75 20 Potní čelová páska, froté, 2 ks.16 80 00 Potní čelová páska, kožená.16 80 10 Potní čelová páska, textil, hnědá.16 90 01 Chránič krku, černá/šedá, TecaWeld.16 91 00 Kukla černá/šedá TecaWeld.42 20 00 Baterie, 2 ks42 80 00 Vnitřní ochranné sklíčko (42x91 mm),5ks, 42 02 00.70 00 20 Svářečká kazeta Speedglas SL,zatemnění 8-13.70 11 20 Svářečký štít Speedglas SL s kazetou,zatemnění 8-13.70 11 90 Svářečský štít (bez kazety a náhlavníhokříže).70 50 10 Náhlavní kříž s upínacími šrouby.70 60 00 Upínací šrouby pro náhlavní křížSpeedglas SL.72 60 00 Vnější ochranné sklíčko, standard,5ks, 03 02 26.72 70 00 Vnější ochranné sklíčko, protipoškrábání, 5ks, 03 02 48.73 10 00 Kryt baterií.


Přehled dílůSvářečská kuklaSpeedglas 1003916 91 0077 60 0077 70 0077 70 7016 90 0175 00 1075 00 1175 00 2042 80 0042 80 0542 80 2042 80 4017 10 2017 10 2117 10 2217 10 2317 10 2442 20 0016 50 1516 50 2573 10 0016 50 30Díl č.Popis75 11 10 Svářečský štít s kazetou 100S-10,č. 3/10.75 11 11 Svářečský štít s kazetou 100S-11,č. 3/11.75 11 20 Svářečský štít s kazetou 100V,č. 3/8-12.70 60 0016 40 0577 20 0077 20 0116 75 2016 80 0016 80 1075 12 9075 13 9075 14 9075 15 9075 16 9075 11 9070 50 1075 11 00Doplňky a náhradní dílyDíl č. Popis Díl č. Popis Díl č. Popis16 40 05 Ochrana krku a uší, kožená (3 díly)16 50 15 Kompletní sestava náhlavního kříže.16 60 30 Upevňovací mechanismuspro náhlavní kříž.16 75 20 Potní čelová páska, froté, 2 ks16 80 00 Potní čelová páska, kožená16 80 10 Potní čelová páska, textil16 90 01 Chránič krku, černý/šedý TecaWeld16 91 00 Chránič hlavy a krku černý/šedý,TecaWeld17 10 20 Zvětšovací sklíčko 1.017 10 21 Zvětšovací sklíčko 1.517 10 22 Zvětšovací sklíčko 2.017 10 23 Zvětšovací sklíčko 2.517 10 24 Zvětšovací sklíčko 3.042 20 00 Baterie, 2 ks42 80 00 Vnitřní ochranné sklíčko, 5 ks,42 02 0042 80 20 Ztmavovací sklíčko, 1DIN, 5ks42 80 40 Ztmavovací sklíčko, 2DIN, 5 ks70 50 10 Headband with mounting details.70 60 00 Mounting details for headband.73 10 00 Kryt baterie75 00 10 Kazeta Speedglas 100S-10, č. 3/1075 00 11 Kazeta Speedglas 100S-11, č. 3/1175 00 20 Kazeta Speedglas 100V, č. 3/8-1275 11 00 Svářečský štít Speedglas 100,bez kazety75 11 90 Svářečský štít bez kazetya náhlavního kříže77 20 00 Vnější stříbrný štít Speedglas 10077 20 01 Vnější černý štít Speedglas 10077 60 00 Vnější ochranné sklíčko, standard,10 ks77 70 00 Vnější ochranné sklíčko, protipoškrábání, 10 ks77 70 70 Vnější ochranné sklíčko, žáruvzdorné,10 ks


40Přehled dílůSvářečská kukla Speedglas 9000s ochrannou dýchacích orgánů Adflo46 66 80Díl č. Popis Díl č. Popis44 66 8044 66 00 Speedglas 9000 FlexView s boč.průzory + Adflo, bez kazety44 66 70 Speedglas 9000 FlexView s boč.průzory + Adflo, včetně kazety 9002V.44 66 80 Speedglas 9000 FlexView s boč.průzory + Adflo, s kazetou 9002X.44 68 80 Speedglas 9000 FlexView s boč.průzory + Adflo, s bezpečnostní přilboua s kazetou 9002X.46 66 00 Speedglas 9000 FlexView s boč.průzory + Adflo, bez kazety.46 66 70 Komplet Speedglas 9000s boč. průzory + Adflo, bez kazety47 66 00 Komplet Speedglas 9002s boč. průzory + Adflo,kazeta V9-1347 66 70 Komplet Speedglas 9002s přilbou a boč. průzory + Adflo,s kazetou 9002X47 66 80 Komplet Speedglas 9002s přilbou a boč. průzory + Adflo,s kazetou 9002X83 70 0083 40 0083 40 0583 40 0383 71 1083 50 0583 71 2083 80 2083 80 30 83 60 00 83 60 10 83 70 10 83 76 2083 40 0083 32 0683 20 1083 20 3083 50 00 83 31 0183 72 4283 75 4283 72 42 83 76 2183 73 00Doplňky a náhladní dílyDíl č. Popis Díl č. Popis Díl č. Popis83 20 10 Jednotka Adflo (dýchací trubice,indikátor průchodu vzduchu, předfiltr,lapač jisker, částicový filtr a baterie).83 20 30 Jednotka Adflo (dýchací trubice,indikátor průchodu vzduchu, opasekpředfiltr, lapač jisker, částicový filtr,baterie a nabíječka baterií).83 20 31 Kompletní jednotka Adflo (viz 83 2030) ale s baterií Heavy-Duty.83 31 01 Nabíječka Adflo.83 32 06 Nabíječka Adflo pro 6 baterií,pouze EU.83 40 00 Dýchací hadice (standard).83 40 03 Kryt dýchací hadice.83 40 05 Dýchací hadice gumová.83 50 00 Opasek.83 50 05 Přední kožená část opasku.83 60 00 Lapač jisker.83 60 10 Předfiltr, 5ks.83 60 80 Předfiltr, 80ks.83 70 00 Taška pro uložení jednotky Adflo.83 70 10 Částicový filtr, P3.83 71 10 Pachová vložka.83 71 20 Pachová vložka - držák.83 72 42 Filtr A1B1E1.83 73 00 Filtr A1B1E1 a baterie Heavy-Duty.83 75 42 Filtr A2.83 76 20 Baterie (standard).83 76 21 Baterie Heavy-Duty.83 80 20 Indikátor proudění vzduchu.83 80 30 Kryt filtru Adflo.


46 88 80Přehled dílůSvářečský štít Speedglas 3000se systémem Fresh air C41Díl č. Popis Díl č. Popis44 88 8044 88 00 Komplet Speedglas 9000 FlexViews Fresh-air C, bez kazety.44 88 70 Komplet Speedglas 9000 FlexViews Fresh-air C, s kazetou 9002V.44 88 80 Komplet Speedglas 9000 FlexViews Fresh-air C, s kazetou 9002X.46 88 00 Komplet Speedglas 9000s Fresh-air C, bez kazety.46 88 70 Komplet Speedglas 9000s Fresh-air C, s kazetou 9002V.46 88 80 Komplet Speedglas 9000s Fresh-air C, s kazetou 9002X.47 88 00 Komplet Speedglas 9000 s Fresh-airC, s bezpečnostní přilbou, bez kazety.85 90 0185 21 5385 90 0485 21 5585 21 5685 10 10ACU-0285 10 1180 60 0085 41 1085 70 00ACU-0185 21 1085 30 6285 21 5885 20 1085 21 1585 20 15Doplňky a náhradní dílyDíl č. Popis Díl č. Popis Díl č. Popis80 60 00 Opasek pro Fresh-air.85 10 10 Y-spojka SR49/SR79.85 10 11 Spojka SR49.85 20 10 Regulátor tlak.vzduchu s varováníms opaskem a úložnou taškou.85 20 15 Regulátor tlak.vzduchu s varováním,s opaskem, s hadicí a úložnou taškou.85 21 10 Regulátor tlaku vzduchu s varováníma úložnou taškou.85 21 15 Regulátor tlaku vzduchu s varováním,s hadicí a úložnou taškou.85 21 53 Regulátor tlaku vzduchu s varováním,s hadicí a úložnou taškou.85 21 55 Spodní spojka regulátoru CEJN 342.85 21 56 Rychlospojka přívodní hadiceCEJN 342.85 21 58 Vzduchová hadice CEJN 220 1/4.85 30 62 Dýchací hadice se spojkou (85 21 58).85 41 10 Přívodní tlak. hadice 10m, komplet.85 70 00 Úložná taška.85 90 01 Filtrové tělísko 292 pro SR49/SR79.85 90 04 Kit s těsněním SR49/SR79.ACU-01 3M Filtrační jednotka Aircare - na zeď.ACU-02 3M Filtrační jednotka Aircare- na podlahu.


42Přehled dílůSvářečský štít Speedglas Constant s ochrannou dýchacíchorgánů44 38 0044 88 0044 28 91Díl č. Popis Díl č. Popis44 28 91 Svářečský štít Speedglas Constants rozvodem vzduchu a běžnýchsvářečských filtrem s tmavostí č. 11.44 30 00 Běžný svářečský filtrse zatemněním č. 11.44 38 00 Komplet Speedglas Constant s Adfloa zatemněním č. 11.44 48 00 Svářečská kukla Speedglas FlexViews rozvodem vzduchu a bezpečnostnípřilbou44 88 00 Komplet Speedglas Constants Fresh-air C, bez kazety.83 20 30 ADFLO kompletSvářečský štít Speedglas 9000s ochrannou dýchacích orgánůa s bezpečnostní přilbou43 40 0544 48 0089 60 7243 40 1189 60 50Díl č. Popis Díl č. Popis19 71 0119 70 1047 18 0019 70 10 Mušlové chrániče sluchuPeltor H7/ Optime II.19 71 01 Adaptér mušlových chráničů sluchupro připevnění na přilbu.43 40 05 Těsnící rouška pro komplets přilbou pro Adflo.43 40 11 Horní kožené těsnění pro přilbu.44 48 00 Svářečská kukla Speedglas FlexViews rozvodem vzduchu a bezpečnostnípřilbou.47 18 00 Svářečská kukla Speedglass rozvodem vzduchu a bezpečnostnípřilbou.89 60 50 Přilba Peltor.89 60 72 Pružina pro upevnění roušky k přilbě.Peltor je registrovaná ochranná známka 3M.


Přehled dílůSvářečský štít Speedglas 9000s ochrannou dýchacích orgánů4343 50 0016 75 2016 80 0016 80 1016 60 2043 30 10 43 30 6043 30 0043 20 0043 40 0142 80 0042 80 1042 80 2042 80 3042 80 4042 80 5017 10 2017 10 2117 10 2217 10 2317 10 2443 20 1546 08 90*42 20 0046 08 00 44 28 0043 10 0040 00 4040 00 7040 00 8042 60 0042 70 7116 40 0916 40 0516 90 0116 91 00Doplňky a náhradní dílyDíl č. Popis Díl č. Popis Díl č. Popis16 40 05 Ochrana krku a uší (3 díly).16 40 09 Ochrana hlavy, TecaWeld, velká.16 60 20 Náhradní upínací šrouby náhlav.kříže.16 75 20 Potní čelová páska, froté, 2 ks.16 80 00 Potní čelová páska, kožená.16 80 10 Potní čelová páska, textil.16 90 01 Chránič krku černý/šedý, TecaWeld.16 91 00 Chránič hlavy a krku (kukla)černá/šedá TecaWeld.17 10 20 Zvětšovací sklíčko 1,0 dioptrie17 10 21 Zvětšovací sklíčko 1,5 dioptrie17 10 22 Zvětšovací sklíčko 2,0 dioptrie17 10 23 Zvětšovací sklíčko 2,5 dioptrie17 10 24 Zvětšovací sklíčko 3,0 dioptrie40 00 40 Kazeta 9002D, 9/11.40 00 70 Kazeta 9002V, 9-13.40 00 80 Kazeta 9002X, 9-13.42 20 00 Baterie, 2 ks.42 60 00 Vnější ochranné sklíčko,standard 10 ks, 42 01 50.42 70 71 Vnější ochranné sklíčko, žáruvzdorné,10 ks, 42 01 70.42 80 00 Vnitřní ochranné sklíčko (42x91 mm)9002D/9002V, 5 ks, 42 02 00.42 80 10 Vnitřní ochranné sklíčko (53x103 mm)9002X/9000XF, 5 ks, 42 02 10.42 80 20 Ztmavovací sklíčko 9002D/9002V,1DIN, 5 ks.42 80 30 Ztmavovací sklíčko 9002X/9000XF,1DIN, 5 ks.42 80 40 Ztmavovací sklíčko 9002D/9002V,2DIN, 5 ks.42 80 50 Ztmavovací sklíčko 9002X/9000XF,2DIN, 5 ks.43 10 00 Kryt baterie, 2 ks.43 20 00 Vnější stříbrný štít .43 20 15* Záslepka bočních průzorů.43 30 00 Náhlavní kříž s rozvodem vzduchupro Adflo.43 30 10 Vzduchový kanál pro Adflo.43 30 60 Náhlavní kříž bez kanálu pro Adflo.43 40 01 Těsnící rouška.43 50 00 Usměrňovač vzduchu.44 28 00 Svářečský štít Speedglas FlexViews rozvodem vzduchu, bez kazety.46 08 00 Svářečský štít s rozvodem vzduchubez kazety.46 08 90* Svářečský štít bez náhlavního křížea vzduchového kanálku.* Prosím na náhradu bočních průzorupoužijte díl č. 46 08 90.Pozn.: Pro použití svářečských štítůSpeedglas pro brousící aplikace si přečtětestr. 31.


44Přehled dílůOchranný štíts Adflo 89 90 20 Komplet Adflo s polykarbonátovým brusným štítem.89 90 21 Komplet Adflo s acetátovým štítem.89 90 25 Komplet Adflo, zatemnění štítu č. 5.89 90 5189 90 20Doplňky a náhradní díly89 90 60Díl č.Popis80 30 10 Náhlavní kříž se vzduchovým kanálkem.80 30 60 Náhlavní kříž bez vzduchového kanálku.80 40 05 Rouška pro brusný štít s APC.89 10 13 Suchý zip pro brusný štít, 2 ks.89 90 30 Brusný štít s rozvodem pro Adflo, polykarb.. 80 30 6089 90 31 Brusný štít s rozvodem Adflo, acetát..89 90 35 Brusný štít s rozvodem Adflo, zatemnění štítu č. 5.89 90 40 Náhradní štít s rouškou, polykarbonát..89 90 41 Náhradní štít s rouškou, acetát..89 90 45 Náhradní štít s rouškou, zatemnění štítu č. 5.89 90 51 Horní část brusného štítu pro Adflo.89 90 60 Ochranná folie pro brusný štít.80 30 1080 40 0589 90 4089 90 4189 10 1389 90 3589 90 4589 90 3089 90 31Ochranný štítse systémem Fresh-air C89 91 00 Komplet brusný štít (polykarb.) s tlak. regulátorem,hadicí a opaskem.89 91 00Doplňky a náhradní dílyDíl č.Popis80 30 60 Náhlavní kříž se vzduchovýmkanálkem.80 40 05 Rouška pro brusný štít s APC.85 30 56 Tlak. hadice mezi opaskema brus. štítem, komplet.89 10 13 Suchý zip pro brusný štít, 2 ks.89 90 60 Ochranná folie pro brusný štít, 5 ks.89 91 31 Brusný štít se vzduchovým kanálkem,acetát.89 91 35 Brusný štít se vzduchovým kanálkem,se zatemněním č. 5.89 91 40 Náhradní štít brusného štítu, polykarb.89 91 41 Náhradní štít brusného štítu, acetát.89 91 45 Náhradní štít brusného štítu,zatemnění č. 5.89 91 51 Horní část brusného štítu pro tlak.vzduch.85 30 5689 91 4580 30 6089 91 3189 91 3589 90 6080 40 0589 91 4089 91 4189 91 5189 10 13


Seznam produktůSeznam produktů ..................................46Poznámky............................................48


46Seznam produktůDíl č. Strana Díl č. Strana Díl č. Strana16 40 05..............................36, 38, 39, 4316 40 09................................... 35, 36, 4316 50 10......................................... 36, 3816 50 15............................................... 3916 50 20............................................... 3616 50 25............................................... 3916 60 20......................................... 36, 4316 60 30............................................... 3916 75 20..............................36, 38, 39, 4316 75 50............................................... 3716 80 00..............................36, 38, 39, 4316 80 10..............................36, 38, 39, 4316 80 15............................................... 3416 90 01.......................35, 36, 38, 39, 4316 90 05......................................... 34, 3516 90 10......................................... 34, 3516 91 00..................34, 35, 36, 38, 39, 4317 10 20........................34, 36, 38, 39, 4317 10 21........................34, 36, 38, 39, 4317 10 22........................34, 36, 38, 39, 4317 10 23........................34, 36, 38, 39, 4317 10 24............................. 36, 38, 39, 4317 10 31............................................... 3819 67 05............................................... 3719 70 00............................................... 3719 70 10............................................... 4219 71 01............................................... 4219 71 30............................................... 3719 71 31............................................... 3719 71 40............................................... 3719 71 41............................................... 3740 00 40................................... 13, 36, 4340 00 70......................................... 36, 4340 00 80......................................... 36, 4340 11 00............................................... 3640 11 90............................................... 3640 11 95............................................... 3640 18 00............................................... 3640 18 40............................................... 3640 18 70............................................... 3640 18 80............................................... 3640 18 90............................................... 3640 18 95......................................... 36, 3742 20 00.......................34, 36, 38, 39, 4342 30 00............................................... 3742 30 05............................................... 3742 60 00................................... 36, 38, 4342 70 71......................................... 36, 4342 80 00..............................36, 38, 39, 4342 80 10......................................... 36, 4342 80 20................................... 36, 39, 4342 80 30......................................... 36, 4342 80 40.................................. 36, 39, 4342 80 50......................................... 36, 4343 10 00......................................... 36, 4343 20 00......................................... 36, 4343 20 15......................................... 36, 4343 30 00............................................... 4343 30 10............................................... 4343 30 60............................................... 4343 40 01......................................... 26, 4343 40 05......................................... 26, 4243 40 11............................................... 4243 50 00............................................... 4344 05 00............................................... 3744 10 00............................................... 3744 18 00......................................... 13, 3744 18 70......................................... 13, 3744 18 80......................................... 13, 3744 20 00............................................... 3744 28 00............................................... 4344 28 91............................................... 4244 30 00......................................... 25, 4244 38 00............................................... 4244 48 00......................................... 22, 4244 66 00......................................... 21, 4044 66 70......................................... 21, 4044 66 80......................................... 21, 4044 88 00..............................24, 25, 41, 4244 88 70......................................... 24, 4144 88 80......................................... 24, 4146 08 00............................................... 4346 08 90............................................... 4346 66 00......................................... 22, 4046 66 70......................................... 22, 4046 66 80......................................... 22, 4046 88 00......................................... 25, 4146 88 70......................................... 25, 4146 88 80......................................... 25, 4147 18 00............................................... 4247 66 00......................................... 22, 4047 66 70......................................... 22, 4047 66 80......................................... 22, 4047 88 00......................................... 25, 4148 21 00............................................... 3748 28 00............................................... 3748 31 00............................................... 3748 38 00......................................... 13, 3748 38 70......................................... 13, 3748 38 80......................................... 13, 3750 00 05............................................... 3450 00 15............................................... 3450 00 25............................................... 3450 11 00............................................... 3450 11 05 ......................................... 9, 3450 11 15 .......................................... 9, 3450 11 25 .......................................... 9, 3450 11 90............................................... 3450 18 00............................................... 3450 18 05 .......................................... 9, 3450 18 15 .......................................... 9, 3450 18 25 .......................................... 9, 3450 18 90............................................... 3452 60 00............................................... 3452 70 00............................................... 3452 70 70............................................... 3452 80 05............................................... 3452 80 15............................................... 3452 80 25............................................... 3453 10 00............................................... 3453 20 00............................................... 3453 20 15............................................... 3453 30 00............................................... 3453 60 00............................................... 3453 61 00............................................... 3453 62 00............................................... 3470 00 20............................................... 3870 11 20......................................... 10, 3870 11 90............................................... 3870 50 10......................................... 38, 3970 60 00......................................... 38, 3970 62 02............................................... 3872 70 00............................................... 3873 10 00............................................... 3975 00 10............................................... 39


Seznam produktů47Díl č. Strana Díl č. Strana Díl č. Strana75 00 11............................................... 3975 11 00............................................... 3975 11 10......................................... 11, 3975 11 11......................................... 11, 3975 11 20......................................... 11, 3975 11 90............................................... 3975 12 20............................................... 3975 12 90............................................... 3975 13 20............................................... 3975 13 90............................................... 3975 14 20............................................... 3975 14 90............................................... 3975 15 20............................................... 3975 15 90............................................... 3975 16 20............................................... 3975 16 90............................................... 3977 20 00............................................... 3977 20 01............................................... 3977 60 00............................................... 3977 70 00............................................... 3977 70 70............................................... 3980 30 10............................................... 4480 30 60............................................... 4480 40 05......................................... 26, 4480 60 00............................................... 4180 60 00............................................... 4183 20 10............................................... 4083 20 30............................................... 4083 20 31............................................... 4083 31 01............................................... 4083 32 06............................................... 4083 40 00......................................... 26, 4083 40 03......................................... 26, 4083 40 05......................................... 26, 4083 50 00............................................... 4083 50 05............................................... 4083 60 00......................................... 26, 4083 60 10......................................... 26, 4083 60 80............................................... 4083 70 00............................................... 4083 70 10......................................... 26, 4083 71 10......................................... 26, 4083 71 20......................................... 26, 4083 72 42......................................... 26, 4083 73 00............................................... 4083 75 42......................................... 26, 4083 76 20 .............................................. 4083 76 21............................................... 4083 80 20............................................... 4083 80 30............................................... 4085 10 10............................................... 4185 10 11............................................... 4185 20 10............................................... 4185 20 15............................................... 4185 21 10............................................... 4185 21 15............................................... 4185 21 15............................................... 4185 21 53............................................... 4185 21 55............................................... 4185 21 56............................................... 4185 21 58............................................... 4185 30 56............................................... 4485 30 62............................................... 4185 41 10......................................... 24, 4185 70 00............................................... 4185 90 00............................................... 4185 90 01............................................... 4185 90 04............................................... 4185 90 04............................................... 4189 10 13............................................... 4489 60 50............................................... 4289 60 70............................................... 4289 60 72............................................... 4289 90 20......................................... 22, 4489 90 21......................................... 22, 4489 90 25......................................... 22, 4489 90 25............................................... 4489 90 30............................................... 4489 90 31............................................... 4489 90 35............................................... 4489 90 40............................................... 4489 90 41............................................... 4489 90 45............................................... 4489 90 51............................................... 4489 90 60............................................... 4489 91 00......................................... 25, 4489 91 31............................................... 4489 91 35............................................... 4489 91 40............................................... 4489 91 41............................................... 4489 91 45............................................... 4489 91 51............................................... 44ACU1 .............................................. 24, 41ACU2 .............................................. 24, 41BAT-01 .................................................. 39BTH-01 ................................................ 39CMF-10 ............................................... 39HNS-15 ................................................. 39WF-330 ................................................ 39WF-331 ................................................ 39WF-340 ................................................ 39WFC-01 ............................................... 39WLN-18 ................................................ 39WSS-01 ................................................ 39WSS-02 ............................................... 39


48www.3m.cz/speedglasPoznámky..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Další inovativní výrobky od 3Mvhodné pro svařováníVhodné doplňky pro svařováníod 3MPopis Schválení Díl č.Masky řady3M 40003M 4000 je řada bezúdržbovych polomasek, které jsou navrženy, aby zajistilyúčinnou ochranu proti kombinaci celé řady plynů, par a částic. Pro svařování jemodel 3M 4277 schválen jako ochrana proti ozonu, který vzniká při svařovánínerezavějící oceli technologii TIG (wolframovou elektrodou v atmosféřenetečného plynu).EN 405:20014251 - FFA1P2D4255 - FFA2P3D4277 - FFABE1P3D4279 - FFABEK1P3DMasky řady3M 7500Řada polomasek 3M 7500 se stala novým standardem maximálního pohodlípři používání ochranných prostředků této konstrukce.Ve spojení s částicovými filtry řady 3M 2000 se polomaska pohodlně vejdedo kukly Speedglas 9100.EN140:19987501 - malá7502 - střední7503 - velkáČásticové filtry3M 2128 a 2138Filtry řady 2128 a 2138 chrání před částicemi a poskytují ochranupřed obtěžujícími pachy pod NPK-P*** organických par a kyselých plynů.Oba filtry lze použít ve spojení s polomaskami řady 3M 7500.EN143:2000 P2 REN143:2000 P3 R2125 - P2 R2135 - P3 RFiltrační polomaskyřady 3M 9900Bezúdržbová filtrační polomaska, která chrání před jemným prachem, olejem,vodní mlhou a kovovými výpary. Ventilek 3M Cool-Flow zamezuje nárůst teplotypod polomaskou a poskytuje tak pohodlnou ochranu, zejména v horkéma vlhkém prostředí.EN149:2001, FFP2 99259928Uzavřené ochrannébrýle 3M 2790Zorníky odolné proti poškrábání s vrstvou proti zamlžení. Mohou být nošenypřes dioptrické brýle.EN1662790 - polykarbonátový2790A - acetátovýOchranné brýleřady 3M 2800Poslední edice ochranných brýlí přes dioptrické - nový vzhled a ochrana zrakupro většinu průmyslových aplikací. Optimální provedení vám umožňuje použít brýlepřes většinu dioptrických brýlí.EN166:2001,EN169:2002 aEN 171:20022800 - čirý zorník2802 - žlutý zorník2805 - zatemnění č. 5Ochranné brýleřady 3M 2840Kombinace výkonu, vzhledu a pohodlí, to jsou tyto lehké ochranné brýle se silnýmpolykarbonátovým zorníkem poskytujícím ochranu proti dopadům s nízkou energií.EN166:2001 aEN169:20022840 - čirý zorník2841 - tmavý zorník2842 - žlutý zorník2845 - zatemnění č. 5Zátkové chráničesluchu s páskem3M 1310Zátkové chrániče sluchu s páskem jsou vhodné, když potřebujete spolehlivýa pohodlný produkt, který je snadný na nasazení. Mohou být nošeny pod bradounebo za hlavou.EN352-21310 - zátky s páskem1311 - náhradní zátkypro 1310Zátkové chráničesluchu 3M 1200Omyvatelné, jemně formulovatelné zátky poskytují pohodlí a jsou uživateli oblíbené.Stromečkové řešení zlehčuje nasazení a je více příjemné. Skladovací krabičkaz klipem na pásek pomáhá udržovat zátky čisté a chráněné mezi použitím, šetříčas a snižuje náklady.EN352-21261 - bez provázku1271 - s provázkemZátkové chráničesluchu 3M 1120 a 1130Tvarovaný design pomáhá vytvářet zátky více přizpůsobivé a poskytuje uživatelisnadné a pohodlné nasazení. Velice měkké, odolné proti mokru, vytváří menší tlakv uších a zvyšuje pohodlí.EN352-21120 - bez provázku1130 - s provázkemZátkové chráničesluchu 3M 1100 a 1110Měkká, hypoalergická polyuretanová pěna nabízí maximální pohodlí a zvyšujeoblíbenost u uživatelů. Hladký, vodě odolný povrch pro lepší hygienu, trvanlivosta pohodlí. Zužující se provedení se lépe přizpůsobí většině ušních kanálků a dělázátky snadné pro použití.EN352-21100 - bez provázku1110 - s provázkemVybrané výrobky na této stránce je pouze pár příkladů z široké řady osobních ochranných prostředků společností 3M. Prosím kontaktujte vašeho distributora pro celý katalog nebo navštivtenaše stránky www.3M.com/cz/oop.Poznámka: Ochranné brýle nejsou vhodné pro obloukové svařování, broušení a použití ve vysokých teplotách. Vždy konzultujte s vaším bezpečnostním technikem než si vyberete určitý druhfiltrační polomasky nebo masky.


Speedglas je přední světová značkasvařovacích kukel, které tvoří nedílnousoučást široké palety osobníchochranných prostředků firmy 3M.Stejně jako se statisíce uživatelůspolehají, že jim značka Speedglaszaručí pro svařováni ty nejlepšípodmínky, tak se i firma 3M spoléhá,že jí svářeči poskytnou zpětnéinformace, které 3M pomohoupři inovacích budoucích výrobků.Navštivte nás na www.3M.cz/Speedglas3M Česko, spol. s r.o.Vyskočilova 1140 00 Praha 4Tel.: 261 380 111Fax: 261 380 110E-mail: oop.cz@mmm.comwww.3M.cz/Speedglaswww.3M.com/cz/oopProsím recyklujte. Tištěno v ČR.© 3M. Všechna práva vyhrazena.CATALOGUE -GB/SE - 941102

More magazines by this user
Similar magazines