ElEktronska dijagnostika 061/763-248 - Superinfo

superinfo.ba
  • No tags were found...

ElEktronska dijagnostika 061/763-248 - Superinfo

Zenica, Kakanj, Busovača, Žepče, Vitez, Fojnica, Visoko, Zavidovići, Maglaj, Tešanj, Doboj Jug, Usora ...1.BH. BESPLATNE NOVINEPetak, 24. juli 2009 / broj 67tel. 061 788 088, 063 992 100 www.superinfo.baZmaja od Bosne 1, ZenicaTel. + 387 (32) 405 339Fax + 387 (32) 406 255e-mail: europart@telekabel.baElektronska dijagnostika061/763-248za autobuse,kamione,prikolice i lakakomercijalnavozila svihevropskih,američkih iazijskihproizvođačaV r e m e n s k a p r o g n o z az a z e n i č k u r e g i j uPetak, 24. juliSubota, 25. juli Nedjelja, 26. juli Ponedjeljak, 27. julisunce sunce sunce suncejutarnja 19 0 Cdnevna do 36 0 Cjutarnja 13 0 Cdnevna do 32 0 Cjutarnja 12 0 Cdnevna do 26 0 Cjutarnja 12 0 Cdnevna do 27 0 C


IZBJEGNITE RECESIJUDISKONTMAXIFaks 3,50 kg9,70Duel 3 kg + omekšivač6,70Plidenta Superfresh 2+14,30Goraždanska 28aRadno vrijeme:7,00 - 17,00 h.Nedjelja:7,30 - 14,00 h.AKCIJA DO 50%Vlažne maramice 72/12,90Vlažne maramice 75/11,55Jaffa 125 g0,52Praline 250 gr1,45Kremino 500 gr2,45Čokolada lješnjak 100 gr0,40Kakao ploča 100 gr0,55Grand kafa 500 gr+ šolja5,70Šećer kristal 1 kg1,10Šećer kristal 5 kg5,30Ulje Agragold Vegi2,22Ulje Famillia 1l2,30Kviki štapići 100 gr 3+12,30Puding šlag meggle 3+11,65Mlijeko Meggle 11 + 115,95Mileram 900 gr 22% m.m.2,49Goveđi gulaš 200gr3,00Kokošija pašteta 135 gr1,53


Petak, 24. juli 2009.INTERVIEW SEDMICEEldin Vrače,direktor a.e. sigurnostiZenička agencija za zaštitu ljudii imovine „A.E. Sigurnost“ usvojilaje ovih dana Sistem upravljanjakvalitetom BAS EN ISO 9001-2008,čime je postala prva domaća agencijaove vrste certificirana premaposljednjim normama. Agencijadjeluje već pet godina i jedna je odpionirskih zaštitarskiha agencija uBosni i Hercegovini, a naš sagovorniku rubrici Interview sedmice jeprvi čovjek „A.E. Sigurnosti“, direktorEldin Vrače.„Veoma smo zadovoljni činjenicomda smo usvojili Sistem upravljanjakvalitetom BAS EN ISO 9001-2008.Proces certifikacije vodio je BureauVeritas iz Londona, svjetski poznatai priznata institucija za područje certifikacijesistema upravljanja kvalitetom i drugihstandarda. Obavezali smo se da ćemo sve operacijei aktivnosti obavljati kvalitetno, primjenjivatizahtjeve standarda, zakonske, tehničke i drugevažne procese, kao i tajnost podataka.“Kakve promjene očekujete u radu,nakon dobijanja jednog ovakvogcertifikata?„Naša je želja da kontinuirano poboljšavamonivo znanja, stručne osposobljenosti i kompetentnostiuposlenih. Mi smo već imali uvedene procedure imogu reći da smo u najvećem dijelu obavljanja svojihsvakodnevnih poslova praktično i ranije radili uskladu sa onim što propisuju standardi, a sada smosve to uokvirili i usavršili. Mogu reći da je to još jednapotvrda ozbiljnosti i kvaliteta našeg rada, posebnoCertifikat je samo potvrda kvalitetaOptikaimamo li u vidu da smo prva i jedina agencija zazaštitu ljudi i imovine u našoj zemlji koja je dobilacertifikat ISO 9001-2008, dakle prema posljednjimnormama.“Kako ocjenjujete današnju poziciju„A.E. Sigurnosti“ na domaćemtržištu?„S pravom možemo reći da smo među pionirimaovog posla u Bosni i Hercegovini. Naša užaspecijalnost je osiguranje finansijskih i mikrofinansijskihinstitucija, čuvanje tajnosti podatakai imovine. Danas su među korisnicima našihusluga vodeće regionalne finansijske institucijemeđu kojima su Sparkasse banka, Volksbanka,naša zenička IK banka, sarajevska PBS banka,mikrokreditne organizacije Prizma i Partner itd.Vitez PC FIS, 030/715-492Zenica Ul. Školska,032/407-401JERKOVIĆ- savjeti i pomoć stručnog osoblja- svakodnevni pregled specijaliste oftamologa 11-18h- određivanje dioptrije za kontaktna sočiva- veliki izbor sunčanih naočala i dioptrijskih okvira- dioptrijska stakla renomiranih proizvođača- izrada svih vrsta progresivnih i bifokalnih leća- izrada sunčanih naočala uz odgovarajuću dioptriju- posebni popusti za djecu i penzionereRay-Ban, Vogue, Chanel, Prada, Bvlgari, D&G, Diesel, Giorgio Armani, Emporio Armani, Police, Versace, Gucci.3Jedina smo agencija ove vrste kojapraktično radi na području cijele Bosnei Hercegovine, a ima sjedište u Zenici.Naravno, naši klijenti u najvećoj mjeridiktiraju razvojne planove, pa ćemo unarednom periodu otvoriti i poslovnujedinicu u Sarajevu. Certificiranjemsmo otvorili nove pravce razvoja našefirme. Volimo reći da je kvalitet naš cilji naša strategija za budućnost.“Koliko možete biti zadovoljnidosadašnjimradom agencije i kakvi su planovi?„Firma je osnovana 2004. godine iosvrnemo li se unazad, mislim da možemobiti veoma zadovoljni onim štosmo uradili. Status agencija ove vrsteu našoj zemlji nije zadovoljavajući idosta je kontroverzi i predrasuda ozaštitarima. Naravno, svaki posao može se obavljatidobro i loše. Mogu reći da svi koji su se namaobratili i zatražili naše usluge, naišli su na jedanprofesionalan i stručan pristup i velika većina njihdanas su naši poslovni partneri. Proceduru certificiranjapokrenuli smo u decembru prošle godine,a za nešto više od pola godina usvojili smo jedanovakav standard. Nastojimo pratiti najsavremenijetrendove u oblasti osiguranja ljudi i imovine ito ćemo činiti i u budućnosti. Uspjeli smo i u ovimkriznim vremenima zadžati stalni trend rasta brojauposlenih, a nadamo se da ćemo donošenjemZakona o minimalnim mjerama osiguranja dobitijasno definiran djelokrug rada agancija za zaštituljudi i imovine, te da će ova oblast u našoj zemljibiti kvalitetnije uređena.“NOVOMETALURG CITY CENTAR032/408-600


4 Petak, 24. juli 2009.DevetogodišnjeobrazovanjeDevetogodišnje obrazovanje u Kantonu SredišnjaBosna u školskoj 2009/2010. godini neće biti uvedenou svim osnovnim školama, iako su u svibnju, upisomučenika prve generacije bili obuhvaćeni svi školskiobveznici, a radi se od djeci rođenoj od 1. ožujka do31. kolovoza 2003. godine. Ministrica obrazovanja,znanosti, kulture i sporta KSB Greta Kuna izjavila je daće devetogodišnje obrazovanje biti uvođeno sukcesivno,zavisno kako škole budu pripremljene za to. U narednojškolskoj godini devetogodišnje obrazovanje bitrebalo početi u centralnim gradskim školama, dok uvećini područnih škola nema dovoljno učenika, a nisuriješeni ni materijalni i prostorni problemi.Nova raskrsnicaNakon što je potpisan Sporazum o zajedničkomučešću u finansiranju i realizaciji projekta „Raskrsnica-industrijskiput“ započeli su radovi na izgradnji kakanjskenove raskrsnice koja će povezivati industrijskiput i ulicu 311. lahke brigade. Sporazumom je Općinapreuzela obavezu pripreme tenderske dokumentacijei raspisivanja javnog poziva za izbor najpovoljnijegizvođača radova, troškove izrade revizije projekta,troškove nadzora nad izvođenjem radova i pripremupotrebne dokumentacije. Finansijska konstrukcijatroškova izvođenja radova predviđa da ugovornestrane finansiraju projekat, a to su Tvornica cementaKakanj, RMU Kakanj, Trgošped i Hidrogradnja.REZ u TravnikuRazvojna agencija zaregiju centralna BiH (REZ),jedna od pet razvojnihagencija u BiH, koja pokrivapodručje Zeničko-dobojskogi Srednjobosanskogkantona, te općinu Teslić uRepublici Srpskoj, otvorilaje u Travniku svoju kancelarijuza Srednjobosanski kanton. Otvaranje kancelarije,kako je na prigodnoj svečanosti kazala AmelaMalićbegović, direktorica REZ agencije, nametnulose kao stvarna potreba radi intenziviranja aktivnostii saradnje sa privrednicima, investitorima, vlastima inevladinim sektorom na tom području. “U skladu saRegionalnom strategijom ekonomskog razvoja ovogpodručja, aktivnosti REZ-a će u Srednjobosanskomkantonu biti usmjerene ka razvoju malih i srednjihpreduzeća, poslovne infrastrukture, ljudskih resursa,turizma i poljoprivrede”, kazala je Malićbegović.Manje mjesnihzajednicaNa području općine Zenica danas djeluje čak70 mjesnih zajednica. Najveći broj njih osnovanje 1982. i 1983. godine, dok su mjesne zajedniceJastrebac i Starina osnovane 1992., Radinovići2002., Vrselje 2006., a Gorica i Varda 2008. godine.Raspravljajući o stanju u mjesnim zajednicama vijećniciOpćinskog vijeća Zenica na svojoj posljednjojsjednici pred ljetnu pauzu u radu Vijeća, konstatovalisu da je Informacija koja im je plasirana sačinjenavrlo kvalitetno i da pruža pravu sliku stanja, te da biona mogla poslužiti kao dobar polazni dokument ostanju u kojem se mjesne zajednice nalaze. Ujedno jekonstatovano da je njihov broj prevelik i da ne bi bilološe razmisliti o njegovom smanjenju.Nabavka vakcinaKantonalna Vlada odobrila je sredstva za nabavkulijekova i vakcina koji će biti dostupni građanimaZeničko-dobojskog kantona u slučaju pojave gripetipa H1N1. U saopćenju kantonalne Vlade nije preciziraniznos sredstava koja su odobrena, ali je navedenokako na području ZDK do sada nije registrovannijedan slučaj svinjske gripe.Mobilna stanicaCentar za ekološki inženjering Mašinskog fakultetaUniverziteta u Zenici nabavio je mobilnustanicu za monitoring kvaliteta zraka. Stanica jekoštala 410.000 konvertibilnih maraka. Nabavljenaje kreditnim sredstvima Vlade Austrije. Tehničkaoprema, koju na Mašinskom fakultetu mjeretonama, vrijedna je deset miliona konvertibilnihmaraka. Opremu je isporučila austrijska firma MLU.U prostorijama Rektorata Univerziteta u Zenicipred brojnim zvanicama i novinarima promoviranaje ova stanica koja će doprinijeti kvalitetnijemmjerenju zagađenosti zeničkog zraka, a bit će naraspolaganju i studentima, budićim inženjerimakoji će brinuti o zdravijem okolišu.NezaposleniZaključno sa krajem juna, na evidenciji Službeza zapošljavanje ZDK nalazilo se 63.237 nezaposlenihosoba, a broj nezaposlenih je u junu bioveći za 1.825 osoba u odnosu na prethodni mjesec.Tokom juna je sa evidencije po raznim osnovamabrisano 1.249 osoba. Od ukupnog brojanezaposlenih 11.000 osoba prima odgovarajućunovčanu naknadu, a pravno na zdravstvenu zaštituostvaruje 42.969 osoba.


Petak, 24. juli 2009.Zenički građevinariuskoro ponovo u IrakuDelegacija MinistarstvatransportaIraka razgovarala jeu Zenici sa čelnicimaVlade ZDK i kantonalnePrivredne komoreo mogućnostima učešćakompanija sa ovogpodručja u projektimarekonstrukcije i obnove ratom porušeneinfrastrukture u Iraku. Iračani su unašoj zemlji boravili na poziv sarajevske“Hidrogradnje”, a prema riječimavođe delegacije Nihad Abdul QadirRashida, Irak želi ponovo vidjeti natamošnjim gradilištima kompanije izBiH koje su sa “Hidrogradnjom” u tojzemlji bile prisutne do 1990. godine.U sjedištu Privredne komore ZDK gostiGranateiz Iraka razgovarali su sa predstavnicimakompanija iz srednjobosanskeregije koje vide svoju šansu u dobijanjuposlova u obnovi infrastrukture iprivrede Republike Irak. Vlasnik kompanijeAlmy, Ismet Begić, poručio jekako se ova zenička firma dokazalau niskogradnji i visokogradnji, te jespremna ući u grupaciju koja bi radilaposlove u Iraku.Izmještanje neeksplodiranih granatakoje se nalaze na depou starogželjeza unutar tehnološke zone “ArcelorMittala”,neposredno uz Radnu zonuZenica I, na lokaciju na kojoj će biti uništene,trebalo bi započeti ovih dana.Sead Džanović, direktor Kantonalneuprave civilne zaštite ZDK istakao jekako će materijal biti propisno uništen.Kantonalna uprava civilne zaštite sasvojim timovima i stručnom ekipomiz Federalne uprave civilne zaštite zaoblast deminiranja, na osnovu obavijestikoju su dobili iz ArcelorMittal Zenicaputem Općinske službe civilne zaštiteobišli su lokaciju na kojoj se nalazideponovano između pet i sedam tonaneeksplodiranih zahrđalih granata podvedrim nebom. Ova neekspodiranaubojna sredstva su prikupljana tokomtrijaže prilikom prijema otpadnog željezaza potrebe kompanije. Utvrđenoje da je potrebno izvjesno vrijeme i najmanjedva tima da se izvrši izvlačenjetog materijala i otpremanje na lokacijugdje će se izvršiti uništavanje.Cijene odvoza smećaHoćemo li imati i dalje čist grad,kako će građani plaćati odvoz smeća,šta uraditi da se poveća naplata, svesu to pitanja koja su se postavljala natrosatnoj sjednici OV Busovača. Kao ido sada, za ove kronične probleme,krivi su svjetska kriza i manjak novcau općinskom proračunu. Prijedlogpoduzeća „Eko čistoća“ koje se izmeđuostalog brine za odvoz smeća telijepo uređen grad, bio je povećanjecijena usluga koje bi, mišljenja su uovoj firmi, osigurale dovoljan iznos5novca da se podmire sva dugovanjai prema regionalnoj deponiji Mošćanicaali i ostali financijski problemi.Građani bi umjesto dosadašnjih7 KM plaćali 10 i 11 KM, što vijećnicinisu prihvatili. I načelnik Asim Mekićnaglasio je da se radi o kompleksnomproblemu te je odlučeno dase do naredne radne sjednice oformipovjerenstvo koje bi sagledalo stanjei predložilo određene mjere kojenebi išle na štetu građana i ostalihkorisnika usluga ovoga poduzeća.


6 Petak, 24. juli 2009.Medresa VisokoVisočka medresa Osman ef. Redžović ugostila jemlade okupljene na 8. susretima Bošnjačke omladineiz BiH i dijaspore. U minulih 20-tak dana bili su domaćinpolaznicima prve generacije “Ljetne škole islama”mladima iz St. Luisa. 18. jula, u amfiteatru visočkemedrese uručene su diplome mladima iz Amerike.Peticija za BabinuZeleni Zenica organizirali su u Zenici potpisivanjepeticije građana za podršku proglašenja Parkaprirode “Babina”. Do ovoga je došlo zbog toga što uLokalni ekološki akcioni plan nije uvršten ovaj projekatkoji je kantonalna Skupština usvojila prije trimjeseca, a nadležnost za formiranje uprave Parka idefinisanje namjene prepustila Općini Zenica.Ovo je moj gradMuzičko-scenskim performansom ‘’Ovo je mojgrad’’, u organizaciji Ansambla ‘’Bosnia Folk’’, počelaje kulturno-turistička manifestacija ‘’Ljeto uzeničkoj dolini’’, koja će trajati do 21.septembra.Pred oko 2.000 posjetilaca na prostoru Stare čaršijepredstavilo se oko 250 članova svih sekcijafolklornog ansambla, plesne grupe Orijental iorkestra, sa gostima iz plesnog studija Shadows,i članovima KUD-a Gorica. Dio ansambla BosniaFolka gostovaće u narednih desetak dana na Festivalufolklora u turskom gradu Yalova, gdje ćese predstviti tradicionalnim muslimanskim igramaiz Zenice, starim srpskim igrama iz Osojnice izapisom igara iz Kreševa.Kiseljačankeu VisokomKiseljačke mažoretkinje prvi put su gostovale na„Visočkom ljetu“ i odmah pobrale brojne čestitke iaplauze za svoj nastup. Limeni orkestar iz Kaknja bioim je dobra pratnja pa se sve pretvorilo u savršenumuzičku saradnju komšijskih gradova.Smotra folkloraPonovo rođenaKnjiga “Ponovo rođena”, čiji je autor novinarkaBHT1 Svjetlana Topalić, koja se ovih dana nalazi narehabilitaciji i oporavku u Novoj bolnici u Fojnici, promoviranaje u ovom gradu. Kako što je poznato, SvjetlanaTopalić je teško ranjena u nogu u kafiću “Toplik”u Istočnom Sarajevu 2006. godine. O njenoj knjizi sugovorili Gradimir Gojer predsjednik Društva pisaca BIHi Zijada Mujin fizioterapeut u hotelu “Reumal” u Fojnicikoja je najveći dio vremena provela uz ovu mladu djevojkuprilikom njenog oporavka i rehabilitacije.Visočani naKozariČlanovi Udruženje „Josip Broz Tito“ iz Visokogprisustvovali su tradicionalnim narodnimzborom, u organizaciji Odbora za njegovanjetradicije oslobodilačkih ratova Vlade RS i SUB-NOR-a, na Mrakovici kod Prijedora, gdje je obilježena67. godišnjica bitke na Kozari. JedinoDruštvo iz Federacije BiH koje je prisustvovaloovom skupu, primljeno je sa velikim simpatijamai nakon polaganja vijenaca na spomenobilježje napravilo fenomenalnu atmosferu uzdvije harmonike i kozaračko kolo.U organizaciji manifestacije “Fojničko ljeto2009”, a pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstvaza okoliš i turizam i općine Fojnica, u ovomgradu priređena je treća smotra folklora sa međunarodnimuučešćem. Na ovoj smotri u Fojnici jenastupilo deset društava iz Crne Gore i naše zemlje.Planirano je bilo postrojavanje društava ispred hotela“Reumal” i defile učesnika smotre ulicama Fojnice,ali to vremenski uslovi nisu dozvoljavali, pa suse društva predstavila u prepunoj sali srednjoškolskogcentra “Zija Dizdarević”.


Petak, 24. juli 2009.Prekrasne noćipodno visočiceManifestacija „Visočko ljeto 2009“- Dani kulture,trgovine i sporta u čaršiji podno Visočice učinila je jošvrelijim i veselijim. Počelo je sa mažoretkinjama izKiseljaka koje su defilirale gradom i igrale uz limeniorkestar iz Kaknja. Folklorno društvo iz Malezije dobroje zagrijalo dlanove brojnih gledalaca na sceni ucentru Visokog. Rizzo Ruža, Lejla Jusić, Muste Dedić,Rebeka Dremelj i Armin Muzaferija atmosferu sudoveli do usijanja pa se plesalo i horski pjevalo. Unarednim danima sve koji prošetaju visočkom Jalijomočekuju likovne kolonije, revije boksa, pozorišnepredstave, izložbe i brojna iznenađenja koja najvljujuorganizatori iz RTV Visoko.Udruženje zazaštitu životinjaSnežana Marković,glumica BNPZenica izabrana jeza predsjednicu,a Slavica Hrnkaš,zaposlenica Općebiblioteke Zenicai vijećnik u Općinskomvijeću Zeniceza potpredsjednicuUdruženja za spašavanje i zaštitu životinja „Sapa“Zenica na Osnivačkoj skupštini održanoj u Zenici.Sapa Zenica je neprofitna, nevladina organizacijakoja se zalaže za prava i dobrobit svih životinja natemelju savremenih tekovina civiliziranog društva,čiji je krajnji cilj ukidanje svih oblika zlostavljanja,mučenja, okrutnosti, aksploatacije i ubijanja životinja.„Cilj ovog udruženja je edukacija stanovništvao napuštenim psima lutalicama, zatim kampanja„Uhvati, steriliši i pusti“, te pomoć našoj općini daosnuje sklonište odnosno azil za pse...“, kaže SnežanaMarković.Državni lopov7Zavidovićka pozorišna scena se na radost i zadovoljstvomnogih sugrađana posljednjih mjeseci budiiz dubokog sna. Potvrda te kostatacije je prepuno gledalištezavidovićkog “Doma kulture” svaki put kada sena njegovim daskama koje život znače, odigrava nekapredstava. Veliko je interesovanje za sve predstave,ali jedna je posebna. “Državni lopov” koja je u Zavidovićimaigrana već nekoliko puta, uvijek pred punimgledalištem. Toliko interesovanje publike posljedicaje specifičnosti predstave, bar što se Zavidovića tiče.Naime, kompletnu glumačku ekipu čine četiri rođenaZavidovićanina, Nusmir Muharemović, Irfan Kasumović,Nerman Mahmutović i Adem Smailhodžić. Stogaona plijeni pažnju i simpatije sugrađana. Stanovniciovog grada su ponosni na ove mlade glumce koji suih osvojili svojim trudom i uspjehom.ZASLUŽILI SMO KVALITETAN RASPUST!TRUD NIJE UZALUDPozovite446-110 ili 446-111i uživajte u 44 TV kanalaNagradna akcija traje do kraja mjeseca julaTELEKABELN A G R A Đ U J Ena kraju i ove školske godineSVE VRLODOBRE I ODLIČNE UČENIKEI redovne studentenastanjene u višestambenim objektima u ZeniciPRIKLJUČKOMKABLOVSKE TELEVIZIJEI INTERNETAZA SAMO 1 KMŠtrosmajerova 14, 72000 Zenicawww.telekabel.ba, e-mail: info@telekabel.ba


8 Petak, 24. juli 2009.NOVOGrupacija ALMY svojuširoku ponudu uslugaproširila je na trgovinupločastim materijalimaod oplemenjene iverice.Na raspolaganju su vamsavremene i kvalitetneploče po najpovoljnijimcijenama. ALMY je i ovogputa otišao korak daljei omogućio vam da nalicu mjesta, uz asistencijunašeg kvalificiranogosoblja, na visoko sofisticiranimmašinama,svoju ideju pretvorite udjelo. Kupljene materijalemožete po najpovoljnijimuslovima obraditi, izrezatii prilagoditi svojim potrebama,te tako u svomkućnom budžetu ostvaritiznačajnu uštedu.Buditesvojmajstori uštediteKuhinjskeradne pločesvih dezenaUsluge reRezanje 0,50 KMKantanje ABS 0Kantanje 5 mm... odaberite ploču ... ...Izaberite dezen ...


Petak, 24. juli 2009.9zaonice/mOplemenjena iverica20750 x 2070 x 18 mm= 69 KM/kom,70 KM/m0,60 KM/mVrandučka bb, 72.000 Zenica,032/456-266, 446-510, 446-511info@almy.ba, komercijala@almy.bakreirajmo zajedno ...... i to je to!


10 Petak, 24. juli 2009.Mirnesa BegovićMlada književnica iz Visokog, Mirnesa Begović, učestvovalaje na ovogodišnjoj manifestaciji “Baščaršijskenoći”, gdje je predstavila svoje dosadašnje radove. Također,tom prilikom njoj je u ime svoje Fondacije Jovan Divjak uručiostipendiju za narednu školsku godinu, a nakon promocijeupriličeno je druženje sa čelnim ljudima Sarajevskogkantona, koji su joj obećali pomoć u daljem obrazovanju.Elvis u FojniciU okviru manifestacije “Fojničko ljeto 2009”, uorganizaciji OC “Stella”, priređen je koncert pop rockmuzike u bašti Omladinskog Centra u Fojnici, koju jeizvodio Duško Dooley Mandić, alias Elvis Presley. Stotinjakposjetitelja je uživalo uz pjesmu i svirku kojuje priredio ovaj pjevač, imitirajući jednu od najvećihsvjetskih zvijezda.TV Zenica onlineProgram Televizije Zenica od ovih dana se može pratitii putem interneta. Testno emitiranje već je počelo prikazivanjemvijesti, a u ovoj fazi program će istovremenomoći pratiti 50 gledalaca. Posjetioci web stranice zeničkejavne televizije (rtvze.ba) ubuduće će moći pristupati i sadržajimakoji će se objavljivati na popularnom kanalu zapohranu videa - YouTube. Radiotelevizija Zenica nedavnoje promovisala novu web stranicu sa obiljem novih sadržaja,a uskoro će, prema najavama iz tehničke službe,stranice biti obogaćene razglednicama i fotografijamaZenice, forumima i drugim sadržajima.Posjeta HolanđanaKolektivnu izložbu „Mali format“ dvadeset slikaraiz sjeverne Holandije iz grupe „Gooiese Kunstkring“u Muzeju grada Zenice otvorio je bračnipar Mijatović, zapravo doajen zeničkog pozorištaŽarko Mijatović. Upravo je njegov sin, akademskislikar Ivan Mijatović osigurao predstavljanje holandskihumjetnika u Zenici. Nije riječ, svakako, ojednosmjernoj saradnji, jer najesen u Holandiji uHuiser Museum predstavljamo izložbu „One lično“,projekat Muzeja grada Zenice, te Izložbu bh stripa ugaleriji ambasade BiH u Holandiji.SačuvajmoturističkusignalizacijuTuristička zajednica Zeničko-dobojskog kantona jeu 2008. godini uradila projekat postavljanja dvostranihinfo panoa sa kartom grada i kartom Kantona, kaoi projekat izgradnje urbane turističke signalizacije usvim gradovima našeg Kantona. Sredstva neophodnaza ove aktivnosti iznosila su više od 300.000 maraka.Međutim, zahvaljujući nesavjesnim građanima nekolikoinfo panoa je razbijeno ili išarano, a veliki brojznakova je uništen, polomljen ili iskrivljen. Turističkazajednica ZDK finansirala je popravke na info panoimai signalizaciji, za što je neophodno vilo izdvojiti oko5.000 maraka. Ovim putem apelujemo na građaneda čuvaju i održavaju info panoe i signalizaciju, jer sunam od koristi svima a ujedno i čine naš grad ljepšim.Voditeljski parMeliha Aliomerović i Arnes Dervisević zaštitni suznak „Visočkog ljeta“ kad je voditeljski par u pitanju.Uvijek imaju dobru komunikaciju sa publikom kojabodri izvođače. Za mnoge su i sretne ruke jer veliki jebroj sponzora koji uvijek nagrađuju raju u gledalištu.OgledaloSadnjom “žalosne vrbe” kod Doma kulture u Zavidovićimasimbolično je započelo sa radom novozavidovićko udruženje mladih pod nazivom “Ogledalo”.Osnivačka Skupština Udruženja održana je uzprisustvo velikog broja mladih ovoga grada željnihaktivnog uključenja u kreiranju kvalitetnijeg života.Preko 60 registrovanih članova Skupštine usvojilo jeStatut i druga akta neophodna za registraciju kojaće uslijediti već naredne sedmice. Za predsjednikaUdruženja, ovom prilikom izabran je Rifet Hrkić.Festival sevdahaTreći po redu, Festival sevdaha održan je u starom bosanskomgradu Vranduku od Zenice u organizaciji Agencije“Bulbulton”. Prvu veče priređena je postavka starobošnjačkesvadbe u vidu performansa članova Bošnjačkezajednice kulture “Preporod” iz Zenice, dok je drugu održanoveče sevdaha. Između ostalih nastupili su desetogodišnjiIbro Bublin iz Sarajeva i dvije godine starija TuzlankaAzra Husarkić, a potom Zeničani Sejad Podojak, OsmanJaganjac Hari, Enes Karić i Afan Smajlović. U programu sunastupila i poznata imena, Brankica Lindov, Arif Ahmetašević,Muhamed Mujkanović, Zekija Čuturić, Nusreta Kobići Nedžad Imamović. Uručena su priznanja i zahvalnice onimakoji su pomogli i učestvovali na Festivalu, pri čemu sutradicionalno priznanje, “Vrandučki zvekir”, suvenir sa elementomvrandučke tvrđave dobili Muhamed Mujkanović,Nusreta Kobić, Nedžad Imamović i Zekija Čuturić.


Petak, 24. juli 2009.152. godine crkveSvetog ProkopijaCrkva Svetog velikomučenika Prokopija u Visokom21. jula je proslavila 152 godina postojanja. Pred okotri stotine mahom starijih visočkih Srba i nekadašnjihstanovnika koji su početkom rata odselili, nastanivšise u Republici Srpskoj. Svetu Arhijerejsku liturgiju prevodioje Mitropolit dabrobosanski Nikolaj. Krsna slavasvetog Prokopija ove godine imala je za kuma MiroslavaMirića iz Čekrčića. Kako i proteklih tako i ove godineokupljeni vjernici su za početak svetkovine čekali svećenikaMarka Maleša koji dolazi iz Kaknja. Sramota zalokalnu vlast koja i pored obećanja nije napravila skoroništa na obnovi parohijskog doma.Plamen u EreglijuČlanovi zeničkog kulturno-umjetničkog društva“Plamen” iz Pehara učestvovali su na 16 internacionalnomfestivalu ljubavi, mira, prijateljstva i kulture kojije održan u turskom gradu Karadeniz Eregli na Crnommoru, gdje su bili jedini predstavnici naše zemlje.Sredstva za odlazak su obezbjeđena zahvaljujući pomoćiOpćine Zenica i Zeničko-dobojskog kantona kaoi nekim privatnim poduzetnicima, ali i svakako entuzijazmuUprave KUD Plamen. Ukupno 33 člana ovogdruštva među kojima je bilo 20 djece članova folklornesekcije i četveročlani orkestar boravili su u Turskoj. „Nafestivalu su učestvovali folklori iz Grčke, Latvije, BiH, teTurske, a mi smo se predstavili sa igrama naroda BiH.Gostoprimstvo je bilo na visokom nivou. Stekli smo velikibroj prijatelja. Po povratku smo posjetili i Istanbul“,kaže Jasmin Imamović, vođa puta zeničkog KUD-a.Široka ponuda kvalitetne dječje odjeće, obuće, opreme i igračakaVesela i zaigrana atmosfera prodajnog mjesta postignuta zahvaljujući vedrom uređenjuprilagođenom djeci i roditeljima koji, osim dobre kupovine, žele i ugodno okruženjete pokoje lijepo iznenađenje. Brandovi kao što su Montefiore, Benetton, Lego,Chicco... vežu svoje stalne kupce. Stručna i ljubazna, djeci prijateljska usluga.Durmitor11U zajedničkoj organizaciji PD “Vranica” iz Fojnicei PD”Bitovnja” iz Kreševa organizovan je trodnevniplaninarski pohod na Durmitor u Crnoj Gori. Jedanod organizatora ovog pohoda Eduard Slađo Jukićkoji je inače predsjednik PD”Vranica” Fojnica namje kazao: „Ovo je bio zajednički pohod nas planinaraFojnice i Kreševa, a s nama je bilo i nekoliko našihprijatelja iz Jablanice. Tridesetak iskusnih planinaraje nakon noćenja na Žabljaku krenulo od Crnog jezerapored Žabljaka u Crnoj Gori u kružni obilazakplaninskog masiva i prekrasnih jezera, što obuhvaćai uspon na najveći vrh Crne Gore Bobotov kuk, čija jenadmorska visina 2.512 metara.”PSC Džananović - Kamberovića polje


12 Petak, 24. juli 2009.Revijalna utakmicaRevijalna utakmice između “Veterana Bosne” i“Sarajevskih novinara” pojačanih sa nekoliko bivšihasova Želje i Sarajeva biće odigrana na stadionu Lukeovog petka u 18 sati i 30 minuta. Okupljanje svihučesnika je predviđeno za 16 sati na stadionu Luke,a goste iz Sarajeva će dočekati posebna delegacija,nakon čega je predviđen obilazak visočkih pirmidakao i tunela Ravne. Svečani dio programa je u hotelu“Visoko” na kojem će uz prigodno druženje biti dodjeljenapriznanja, zahvalnice i pokloni za legendeNK”Bosna”, odnosno ljude koji su svojim radom, zalaganjemi na zelenom terenu i van njega, svojevremenozadužili ovaj klub.Arnela prva, Armindrugi junior BiHArmin Dajić, teniser zeničkog Čelika drugi je uBiH na rang listi juniora i treći na rang listi seniora.Na drzavnom juniorskom prvenstvu je osvojio drugomjesto, a takođe je bio drugi i na državnom seniorskomprvenstvu u Tuzli sredinom juna. Ovaj mladićza kojeg teniski stručnjaci tvrde da je izuzetno talentovani da ima sve predispozicije da izraste u vrhunskogtenisera počeo je trenirati tenis prije 11 godina.I njegova sestra Arnela je dakle takodjer u bijelomsportu. Osvojila je turnir Jahorina Pale, igrala finaledržavnog prvenstva do 18 godina u Banjoj Luci, polufinaledržavnog prvenstva do 16 godina u Prijedoru ipolufinale seniorskog prvenstva u Sarajevu. Trenutnose nalazi na prvom mjestu bh. rang liste do 18 godinai na drugom mjestu bh. rang liste do 16 godina.NerminHadžiahmetovićNogometni trener koji je 1995. i 1996. godine saČelikom osvajao prvenstvo i Kup BiH trenutno je bezangažmana. Nakon Čelika i dvije duple krune, 1996.prelazi u Sarajevo i sa pretposljednjeg mjesta, dovodiga do vice - šampionske titule. Sarajevu je donioprvi trofej, pobjedom nad gradskim rivalom, Željom.Tako automatski postaje i selektor BiH, za kategorijuU-21, sa kojom pobjeđuje Hrvatsku u Imoli. Dok jeradio u Emiratima, biva proglašen najuspješnijimtrenerom Bahreina. I to među najjačim stručnjacimaiz Brazila, Argentine, Češke... Dosta je poznatihfudbalskih imena koji su harali zelenim travnjacimaširom svijeta, a koji su prošli kroz Nerminovu školu.Između ostalih to su: Bolić, Ratković, Hibić, Salihamidžić,Zubanović, Akrapović, Topić, Krstajić, Repuh,Brkić, Hasančić, Turković, Erak, Hota... Možemo samoreći da je istinska šteta što ovaj dokazani stručnjakdanas nije u nekom od bh.klubova, posebno Čelikusa kojim je napravio izuzetne rezultate.MaratonacZeničanin ArminĆatić, 17-godišnjičlan Plivačkogkluba Zenica- Željezara spadau red perspektivnihbh.plivača.Ovaj mladić treniraplivanje većdesetu godinu, aosim ovog sportaokušao se i ukarateu. “Najviševolim plivati maraton. To je najteža disciplinau plivanju koja iziskuje puno napora, te trebaimati dosta snage i izdrživosti za nju. Potrebnoje držati jedan tempo cijelu trku maratona.Meni je želja da se više posvetim toj disiplini”,veli nam Armin.Trčanje kroz VisokoRekreaciona trka „ Sport i zdravlje od 7 do 77“održana je u sklopu manifestacije „Visočko ljeto2009“. Najbolji su nagrađeni diplomama i peharima.Najmlađi učesnik je imao četiri, a najstariji 70 godina.Škola košarkena SmetovimaOmladinski košarkaški klub „Čelik“ Zenica organizujebesplatnu ljetnu školu košarke na Smetovimaza sve zainteresirane dječake uzrasta od sedam do15 godina, i to u dane 24., 27., 29. i 31. ovog mjeseca.Polazak je navedenim danima u osam sati ispredprostorija kluba u ulici Bulevar Kralja Tvrtka I br. 5,a povratak sa Smetova je u 13 sati. OKK „Čelik“ krozljetnu školu košarke nudi izvanredan stručni, pedagoškirad te rad sa profesionalnim trenerima. Djecasu obavezna sa sobom ponijeti sendviče te odgovarajućuopremu. Zainteresirani dječaci mogu se prijavitiu prostorije Kluba svakog radnog dana na brojtelefona 032 / 443 100.


Petak, 24. juli 2009.13Košarkaši osvojili VrandukMjesto gdje su nekad stolovali bosanskikraljevi, a koje se s pravom smatra jednimod simbola bosanske državnosti, tvrđavaVranduk, ugostila je najbolje bosanskohercegovačkekošarkaše. Naši reprezentativci predvođeniselektorom Mensurom Bajramovićem bili su gostiopćine Zenica u ovoj srednjovjekovnoj utvrdi, gdjesu odslušali kratki historijski čas i družili se sa svojimzeničkim domaćinima, među kojima su bili inekadašnji košarkaši, privrednici i brojni novinari.Domaćini su na julskim vrućinama osigurali osvježenjau Bosanskoj kući, a igrači su imali prilikuprošetati vrandučkim sokacima i avlijama. Reprezentacijase u ovom gradu priprema za odsudneavgustovske kvalifikacijske okršaje za plasman naEvropsko prvenstvo u Poljskoj, a jednu od kratkihpauza između napornih treninga u zeničkoj Arenii kontrolnih utakmica, naši su košarkaši iskoristiliza ovu posjetu koja se pokazala kao pun pogodak.Zanimljivo je bilo vidjeti ove mlade gorostasekako se snalaze u uzanim kulama i odajama kameneutvrde koja je stoljećima bila kapija Bosne iodolijevala stranim osvajačima. Oduševljeni onimšto su u Vranduku vidjeli i podrškom koju im Zeničanibezrezervno iskazuju uoči utakmica baraža,igrači su najavili bespoštednu borbu za plasman uzavršnicu prvenstva Starog kontinenta. „Nisam uZenici odigrao utakmicu već pet godina i moramreći da sam izuzetno uzbuđen zbog skorašnjih susretasa Belgijancima i Portugalcima pred svojimsugrađanima. Kada je Vranduk u pitanju, zaistasam oduševljen ovim ambijentom i atmosferom.Nažalost, iako sam Zeničanin, nisam ranije bioovdje.“, kaže za Superinfo Ivan Opačak, novi članzagrebačke Cedevite. Upravo je zenička ‘kolonija’najbrojnija u reprezentaciji, počevši od selektoraMensura Bajramovića, trenera Marka Trbića, kapitenaKenana Bajramovića te reprezentativacaOpačka i Rizvića. Druženje na Vrandučkoj tvrđaviposjetioci su iskoristili i za međusobnu razmjenuprigodnih poklona, a bh. dres sa potpisima reprezentativacadobili su zenički načelnik HusejinSmajlović i kantonalni premijer Miralem Galijašević,obojica veliki sportski zaljubljenici. „Nadamose da ste zadovoljni uvjetima koje imate u našemgradu i da nemate ozbiljnijih primjedbi na sve onošto vam je na raspolaganju u Zenici. Bez obzira nato hoćete li uspjeti osigurati plasman na Evropskoprvenstvo, bićete naši dragi gosti i u budućnosti.“,rekao je bh. košarkašima načelnik Smajlović. Prijeutakmica baraža naša selekcija otputovat će ovogvikenda u Crnu Goru, gdje će odigrati dva kontrolnasusreta i brusiti formu za ono što slijedi početkomavgusta.


14 Petak, 24. juli 2009.Obnova Bilinog poljaRadovi na rekonstrukcijikrova zapadnetribine, mokrih čvorovai travnjaka stadionaBilino polje u punomsu jeku. U toku je skidanjebetonskih pločana krovnoj konstrukciji,nakon čega će biti postavljentakozvani sendvič-lim. Kada jetravnjak ovog stadiona u pitanju, većidio posla već je obavljen. Ugradnjomautomatskih prskalica, drenažnih odvodai izolacije, problem kvaliteta terenaće biti dugoročno riješen. Tako će utakmicuprotiv Turske, koja bi mogla bitii odlučujuća u borbi za plasman u baražza Svjetsko prvenstvo koje će se 2010.godine održati u Južnoafričkoj Republici,nogometna reprezentacija BiH igratina rekonstruisanom Bilinom polju, štoje ranije potvrđeno iz Nogometnog/Fudbalskog saveza naše zemlje. OpćinaZenica je za ovaj zahvat osigurala milionmaraka, a poslove koordinira Javno preduzećeza održavanje sportskih objekatau Zenici. Inače, rekonstrukcija je bilaneophodna da bi stadion bio potpunospreman, ne samo za odigravanje Čelikovihprvenstvenih utakmica, nego i dabi udovoljio zahtjevima FIFA-e.1 2 3 4 56 78 910 1112 131415 16 17 18 19 2021 22 23 2425 26 2728 29 30 3132 33 3435 36 3738 39 4041 42 4344 45Vodoravno: 1. Vikanje, glasno pričanje; 6. Odbojkaški klub; 7. Dio lica; 8. Risati;10. Zrak, vazduh, eng.; 11. Kilogram; 12. Sedmica, nedjelja; 14. Zasun; 15. Uviti,zamotati; 20. Litar; 21. Poljoprivreda, lat; 23. Staratelj, lat.; 25. Natrijum; 26.Uzgajivač sokola; 28. Usitnjeno; 30. Laka konjica tatrskog porijekla; 32. AdvancedTraffic Management, skr.; 33. Uokviriti, staviti u ram; 35. Osobina onoga što jekruto; 37. Naelektrisani atom; 38. Udarati; 39. Mjesto na Maliju; 41. Elastičnaguma; 43. Susjedna slova; 44. Rusak, naprtnjača; 45. Ulica sa drvoredom.Uspravno: 1. Ime i prezime ličnosti sa slike; 2. Ljuti, opori lijekovi, lat.; 3. Ženskoime; 4. Štap, pritka; 5. Lice na koje glasi uputnica, doznaka, nalog; 9. Blagajnau banci; 13. Skupocjeno platno od svile; 16. Dotrajao, propao; 17. Atletičar Bolton;18. Žurka, dernek; 19. Država na Apeninskom poluotoku; 20. Inicijali glumcaRistovskog; 22. Treći stepen u razvitku životinjskog jajeta; 24. Soba za molitvu,oratorijum; 27. Otpjevano u horu, horski; 29. Bogat, s velikim imetkom; 31. Planinakod Novog Pazara; 32. Učesnik; 34. Poluotok i pokrajina u Grčkoj; 36. Rijeka uVojvodini; 40. Korean Air Lines, skr.; 42. Upišite TC.IMPRESSUM: Magazin Superinfo izdaje ”SUPERINFO” d.o.o. Zenica, Štrosmajerova 11. (zgrada Izgradnje, II sprat). Tel. 061 788 088, 063 992 100, 063992 101, 063 992 102; www.superinfo.ba; zesuperinfo@gmail.com; Reg.br. 043-0-Reg-06-002101, Matični broj 1-9625; PDV broj: 218552430000;Direktor Feđa Jovanović, finansije Zumreta Tufekčić, urednik izdanja Ibrahim Muratović, tehnički urednik Selver Omerović; Tiraž izdanja: 20.000primjeraka; Štamparija Unioninvestplastika d.d. Semizovac bb, Reg. br. 1-17984

More magazines by this user
Similar magazines