ZA SNAGU I LJEPOTU VAÅ EG AUTA - Superinfo

superinfo.ba
  • No tags were found...

ZA SNAGU I LJEPOTU VAÅ EG AUTA - Superinfo

Petak, 18. juni 2010.Osiguranje osobaPosljedice nesretnog slučajamogu biti razne - od smrtiosiguranika, njegovog potpunogili djelomičnog invaliditetate narušenog zdravljakoje zahtijeva liječenje.Osiguranje od nezgode je još jedan od dobrovoljnihvidova osiguranja. Ovisno o Vašimpotrebama osiguranje možete ugovoriti kaopojedinačno, grupno ili kolektivno. Poredtoga, osiguranje od posljedica nesretnog slučajamože biti i kombinirano grupno osiguranjeradnika, osiguranje menadžera, članovadomaćinstva, kao i osiguranje članova kulturno-sportskih organizacija. Ovu vrstu osiguranjamogu ugovoriti osobe od navršenih 14 do 75 godina. Osiguranje od nezgode pruža pokriće iodgovarajuću naknadu i u slučaju: invaliditeta uslijed nesretnog slučaja, boravka u bolnici iliječenja od posljedica nesretnog slučaja, pa čak i naknadu za smrt.Putničko zdravstveno osiguranjeAko idete na put svakako preporučamo ugovaranje police putničkog zdravstvenog osiguranjaBosna-Sunce osiguranja, koja Vam daje pokriće za hitne medicinske i nesretne slučajeve dokse nalazite u inostranstvu. Putno osiguranje namijenjeno je osobama sa stalnim prebivalištemu BiH kada putuju u inozemstvo, a može se ugovoriti u trajanju od najmanje 5 do 365 dana.Životno osiguranjeŽivotno osiguranje pružaneodoljivi osjećaj sigurnosti.Bez obzira živite li užurbanoili bezbrižno, briga za vlastitusigurnost ostaje ista.Svoje povjerenje prepustiteonome tko ima strpljenjasaslušati Vas, jer bitno je dasigurnost kreiramo zajedno.Čovjek je stalno izložen mnogim rizicimapa naši životi u trenu mogu skrenuti u neizvjesnot.Stoga je potreba za sigurnošćusasvim prirodan poriv svakog od nas, želja da se minimalizira rizik od sveg lošeg i nenadanogšto može donijeti budućnost. Na životno osiguranje trebali bismo gledati kao nanajvažniju stvar koju možemo učiniti za svoju obitelj. Na kraju, krajeva, staro je pravilo da je„najsigurniji onaj koji je na sve pripravan“. Ugovaranjem Bosna - Sunce životnog osiguranjaulažete u sigurnost svoje obitelji te u svoju vlastitu sigurnost, a istovremeno akumulirateuložena sredstva. Osiguranje života predstavlja najisplativiji oblik dugoročne štednje pričemu osiguranik ostvaruje pravo na sudjelovanje u dijelu dobiti osiguravateljnog društva.Uplaćena premija osiguranja života ujedno se priznaje kao porezna olakšica. Policu životnogosigurnja je najbolje ugovoriti što ranije. Mlađe osobe su u prednosti, jer zbog svojedobi najviše dobivaju. U svakom slučaju tridesete, najkasnije početak četrdesetih, su godineu kojima bi svaka odgovorna osoba, koja misli na svoju budućnost i budućnost svojihnajbližih, trebala imati barem jednu policuživotnog osiguranja.U svojoj ponudi Bosna-Sunce osiguranjenudi sljedeće vrste osiguranja:- mješovito životno osiguranje za slučajsmrti (usljed bolesti inesretnog slučaja) i doživljenja s priključnomnezgodom- štedno osiguranje u korist djeteta- riziko osiguranje za slučaj smrti osiguranika- korisnika kreditaABF udruženjeu ZeniciUdruženje ABF Zenica je centarza edukaciju građana koji većdvanaestu godinu uspješno djelujeu našem gradu. U martu 2010.godine udruženje je registriranopo novom modelu rada, čiji suprogramski ciljevi razvoj i unaprijeđenjesvih vidova edukacijegrađana kroz stjecanje osnovnihznanja ili podizanja nivoa postojećegznanja u različitim sferamainteresovanja (informatika, straniABF obavještava zainteresirane da je u toku upispolaznika za pohađanje kružoka - obukeiz sljedećih oblasti:INFORMATIKA:WindowsWordExcelSTRANI JEZICI:Engleski jezikNjemački jezikTurski jezik5jezici, krojenje i šivenje, likovnaumjetnost...) kroz rad studijskihkružoka. Do sada je održano ukupno1093 kružoka sa ukupno 9813polaznika, od kojih su neki pohađalipreko deset kružoka. Kružocisu organizirani na 79 tema, a najposjećenijisu bili: informatika,engleski jezik, te krojenje i šivenje.Kružoke je vodilo ukupno 72vođe kružoka. Za opstanak, djelovanjei uspješnost ABFUreda u Zenici posebnosu zaslužni MustafaTokalić - vođa projekta,kao i predsjedniciupravnih odbora NihadBegić, Nadžija Samardžić,Semir Taslamani Marina Mujkanović,kao i koordinator dosadašnjegUreda u Zenici,Vinko Štrbac, te mnogidrugi koji su na bilo kojinačin pomogli i učestvovaliu radu Ureda.KROJENJE I ŠIVENJEEvidentiranje kandidata vrši se u prostorijama udruženja „ABF-a Zenica“,Bulevar Kulina bana 28 E - Lamela,Svakim radnim danom od 16.00 do 19.00 sati.Više informacija na telefone: 032 243 200 (od 16.00 do 19.00 sati)062 992 714 (predsjednik udruženja Suljo Zulji)


Petak, 18. juni 2010.7K O N V E K T O R I


Petak, 18. juni 2010.ČelopekKako su Kakanj prve sedmiceSvjetskog prvenstva u nogometuzahvatile tropske vrućine, svakoje na svoj način pokušavao da seosvježi. Neko je dane provodio uhladovini vlastitoga doma uz televizor,neko s društvom u prvom kafićuispijajući hladno pivo i uživaouz mnogo veće ekrane za najvažnijusporednu stvar na svijetu. Dio kakanjskeomladine spas je tražio nabazenu Sopot par kilometara udaljenogod centra. Mala raja iz naselja“Varda” izabrala je rijeku Zgošću.Raja iz obližnjih kafića malo je fotkala,malo aplaudirala.Darivatelji krviOpćinski načelnik Žepča MatoZovko primio je predstavnike Općinskeorganizacije Crvenog križa oveopćine. U sklopu izaslanstva Crvenogkriža bili su i najaktivniji žepački darivateljikrvi. Tema sastanka bila jeaktualna situacija u Crvenom križuŽepče, a u razgovoru je bilo riječi i ovažnosti uključivanja građana u akcijedobrovoljnog darivanja krvi te ovalorizaciji uloge dobrovoljnih davateljakrvi, od kojih su neki krv dali 25,30 pa čak i 50 puta. Načelnik je ovomprilikom pohvalio rad Crvenog križaŽepče, te obećao potporu i u daljnjimaktivnostima.Prodavnica tekstila BRANELIMasarykova 33 preko puta BH PošteJorgani, jastuci, posteljine,plahte, prekrivači, deke ... FINOBELOV antialergijskiprogram: pokrivači i jastuci,prekrivači za namještaj, velikizbor plahta na gumu, jastučnice,štep deke, ukrasni jastučići,deke, ručnici, kompletan dječijiprogram i program donjeg vešaAKCIJA:KUPOVINOM 2 ARTIKLADOBIJATE 1 JASTUK GRATIS!!!9Z E N I C A*22,41*7,83 *5,85 *6,03Z-nitroemajl 0,75Z-unutarnja zidna boja 25/1Pronađite nas na novoj lokaciji, ulica ZAVNOBIH-a 78a, naselje BRISTTel: 032/407-987, Fax: 032/449-193, GSM: 061/841-524*23,30Mi znamo sa bojama!AKCIJA !!!Z-emajl za drvoi metal 0,75Z-lazura 5/1Z-antikorozivnitemelj 0,75


Petak, 18. juni 2010.-Telekabel Zenica -Telekabel Zenica -Telekabel Zenica -Telekabel Zenica -Telekabel Zenica -EVIZIJAPrednostidigitalne televizije Telekabela?“Telekabel” uporedo sa 45 analognih TV programa distribuira i55 TV programa u digitalnoj kvaliteti. Digitalna televizija gledateljimadonosi niz prednosti i novosti za komforniji TV užitak: razni efektiinterferencije u slici ili višestruke slike, što je čest slučaj u analognomprijemu programa, u digitalnoj televiziji ne postoje. Osim toga, mogućje prijenos slike u širokom formatu 16:9, na koji smo navikli kodfilmova. Digitalna tehnologija omogućuje prijenos do šest puta višetelevizijskih programa u istom radiofrekvencijskom spektru, što značiviše programa i bolju ponudu sadržaja.Priključak na digitalnu televizijuTelekabela već od danas!Za naše korisnike koji ne posjeduju TV prijemnike sa DVB-Ctunerom obezbijedili smo SET-TOP-BOX i besplatno priključenje zapraćenje OSNOVNOG DIGITALNOG PAKETA PROGRAMA, uz noviugovor i mjesečnu naknadu od 15 KM.Ovaj paket pruža mogućnost praćenja 57 digitalnih kanala, uzpostojećih 45 analognih kanala koji su i ranije bili u ponudi.Dodatni digitalni paket sa obogaćenim ponudama tematskihsadržaja je u pripremi.Pretplatnici koji još nisu spremni za prelazak na digitalnu televizijumogu zadržati naš ANALOGNI PAKET PROGRAMA uz nepromijenjenumjesečnu naknadu.Preporuka građanimai tehničke karakteristikeDigitalizacija televizijskih programa (javnih servisa i komercijalnihTV stanica) u cijeloj BiH, po preporukama EU i odredbamadomaće zakonske regulative mora biti završena do 2012. godine.Zato je naša preporuka građanima da već od danas, pri kupovinitelevizora biraju modele TV prijemnika sa DVB-C tunerom. Oznaka“C” upravo se odnosi na prijem putem kablovske mreže. Na tajnačin građani će izbjeći dodatne troškove koje će imati naknadnomkupovinom ili najmom takozvanog SET-TOP-BOX-a.Naši korisnici koji već posjeduju TV prijemnike sa DVB-C tunerom,digitalne programe mogu u opcijama biranja digitalnih TVkanala pronaći na frekventnom opsegu od 714 do 786 MHz, uzmeđusobni pomak između kanala od 8 MHz.TelekabelModulacija je QAM 64, a SYMBOL RATE je 6875.ZenicaKa b l o v s k a t e l e v i z i ja-Telekabel Zenica -Telekabel Zenica -Telekabel Zenica -Telekabel Zenica -Telekabel Zenica -13


Petak, 18. juni 2010.G R E E N PA G EZamjena kontejneraU cilju poboljšanja odvoza otpada u Zenici, komunalno preduzeće ALBApočelo je realizaciju projekta obnove metalnih kontejnera za odlaganje smećau centru grada. Od 980 metalnih kontejnera u gradu na 500 lokacija, do sadaje zamijenjeno njih 200. Plan je da se u naredne četiri godine zamijene i preostali.Kada su u pitanju prigradska i seoska područja, ALBA je do sada podijelila3.400 PVC kontejnera za domaćinstva, a nedavno su krenuli sa pilot projektomuvođenja PVC kontejnera za svako domaćinstvo u gradskom području u Srpskojmahali, Studencu, Pišću, Zukićima i Zacarini. “Ovo je projekat ALBA-e koji ćedovesti do poboljšanja odvoza otpada na području općine Zenica, posebno uprigradskim i seoskim područjima. Pojavljuju se zahtjevi iz nekih mjesta za uvođenjekontejnera. Tako, imamo zahtjev iz Orahovice koja ima 830 domaćinstavada se za svako od njih obezbjedi po jedan PVC kontejner. Do sada su riješeni Topčićpolje, Nemila, Ričice, Pehare, Donja Gračanica, Klopče, Travnička ulica…”,objašnjava Muhamed Begagić, direktor ALBA Zenica.Urušene zidine VrandukaStari grad Vranduk, sa naseljem se nalazi oko 10 kilometaranizvodno od središta Zeničko - dobojskog kantona, gradaZenice. Grad je strateški izgrađen na izduženom dijelu zemljepoput poluostrva koji se spušta sa planinske strane uz rijekuBosnu. Vranduk je bio vratnica Bosanskom kraljevstvu premasjevernom području koje su kontrolisali Mađari. Sačinjavaju gacitadela sa glavnom kulom i ostacima bedema koji su opasavalisrednjevjekovno gradsko naselje.Dio bedema ovog kulturno – historijskog spomenika neprocjenjivevrijednosti se ovog mjeseca urušio. Nadamo se dase urušavanje nije desilo zbog naše nebrige o nekadašnjoj prijestolnicibosanskih kraljeva i današnjem važnom turističkomodredištu, te da će nadležni organi na vrijeme sanirati štetu inastaviti dalju konzervaciju prelijepog Starog grada Vranduka.SačuvajmoVranduk gradČlanovi Kluba ekstremnih sportovaScorpio proteklih dana učestvovalisu u neobičnim projektima na veomaznačajnim spomenicima kulture u našojzemlji kakvi su mostarski Stari mosti Vrandučka tvrđava. “Škorpije” su jošjednom pokazale da su svestrane, ali ida su posebna atrakcija, jer gdje godda se pojave prirede neobičan spektakl.Turisti u Mostaru i mještani Vrandukai obližnjih mjesta iz ovog krajanemalo su se iznenadili vidjevši ljudekoji se sa konopcima spuštaju sa ovihspomenika kulture. “Sačuvajmo Vradukgrad”, naziv je projekta udruženjaza zaštitu ljudskih prava i zaštitu okoliša“Koraci” iz Zenice, koji je provedenuz podršku federalnog Ministarstvaokoliša i turizma i pomoć KEŠ Scorpio,a sve u cilju unaprijeđenja zaštite okolišai turističkih atrakcija na područjuOpćine Zenica i ZDK.Projekat je podržan od strane Ministarstva okoliša i turizma FBiH iMinistarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDKČišćenja15Živopisna rijeka Bosna, sa čijih obalastrši okrutni mozaik svakovrsnog smeća,sve više sija novim sjajem budeći nadu daće se jednog dana vratiti vremena kadase vodom iz rijeke mogla i žeđ ugasiti, ičovjek i duša osvježiti, i narod ponositi.Kroz projekat „Čišćenje obala rijeke Bosnena području ZDK“ kojeg finansira Ministarstvoza promet i komunikacije, prostornouređenje i zaštitu okoline ZDK-a,Općina Kakanj je angažovala ekipu radnikakoji rade na čišćenju obala rijeke Bosnena lokalitetu Donjeg Kaknja. Radovi sunastavljeni tamo gdje se stalo nakon radovakoje je finansirala Tvornica cementaKakanj. Ekipa radnika ima zadatak datokom čišćenja izvrši sasijecanje niskograstinja na mjestima gdje je to potrebno,prikupi sasječeno rastinje i smeće - PVCvrećice, flaše i ostalo, te zbrine prikupljeniotpad na odgovarajući način.


Petak, 18. juni 2010.Glazbena poslasticaU dupke punom Društvenom domu u KraljevojSutjesci održana je večer za pamćenje i istinska glazbenaposlastica. Naime, Sutješčanima i njihovim gostimapodarili su je učenici i nastavnici Glazbene škole“Katarine Kotromanić Kosača” iz Žepča. Pohvale suzavrijedili svi izvođači iz Žepča, te su nagrađeni dugotrajnimaplauzom. Na bis su pozvane sopranisticaKatarina Kikić koju je na klaviru pratila Tatjana Nikićza njihovu izvedbu Caccinijeve “Ave Maria”. Ponovninastup publika je zatražila i od poznate bh.glumiceNade Đurevske za njeno nezaboravno recitiranjeteksta Majke Terezije. Poetsko glazbenu večer organiziralisu mladići iz Kraljeve Sutjeske, Ivica Radić iNikola Golea Šarić uz pomoć obitelji Josipa i KatarineBrđanović. Posjetiteljima se na završetku prigodnimriječima zahvalio prof. Mirko Matijević, ravnatelj žepačkeglazbene škole najavivši budući glazbeni radsa sutješkom djecom.In memoriamVjekoslav IvičevićPoznati zeničkinovinar upenziji VjekoslavVjeko Ivičevićpreminuo je nakonkraće bolestiu Sarajevu u 72.godini. Vjeko Ivičevićje cijeli radnivijek proveo u novinarstvu,radećiza lokalne listove, a bio je dopisnik informativnihagencija Fena i Tanjug te dopisnik više medijskihkuća. Bio je angažiran i kao društveni radnik, a tokomsvojih panzionerskih dana radio je u sportskomdruštvu «Napredak» iz Zenice. Sugrađani i poznaniciće ga pamtiti kao vrijednog hroničara događanja uZenici i regiji, posebno u oblasti rudarstva, koje jebilo njegova prva i najveća poslovna ljubav.Studentski radoviEra dizajn era, naziv je izložbe radova studenatagrafičkog dizajna, grafičkog inženjerstva i inženjerstvamultimedije sa Grafičkog fakulteta iz Kiseljakakoja je otvorena u Muzeju grada Zenice. Ovo je prvajavna izložba studenata fakulteta koji djeluje u okviruUniverziteta u Travniku, koji su se predstavili sa pedesetakradova. Ova izložba će biti otvorena do 30.juna.Kroz mahale i selaZahvaljujući projektu zeničkog ansambla „BosniaFolk kroz mahale i sela“, na području zeničke općineu protekle tri godine je formirano devet kulturnoumjetničkihdruštava. To su: „Pehare“, „VrandučkaKula“ „Gorica“, „Lašva“, „Kočevski sliv Pojske“, „ĐulistanNemila“, “Janjići”, „Slapovi Orahovice“ i „GradinaGradišće“. Posljednja dva imali su svoju promocijuproteklih dana na manifestacijama „Orahovičko sijelo“i „Sijelo u Gradišću“. Prema riječima ŠemsudinaSpahića, predsjednika Mjesne zajednice Orahovica,ovo je za mještane historijski trenutak jer ovaj krajnapokon dobija svoje folklorno društvo sa svojomfolklornom grupom, dječijim horom i vokalnim grupama.Projekat Bosnia folka ima za cilj da prije svegapomogne rad lokalnih zajednica i mladima koji živeu zeničkim mahalama i selima.VISION d.o.o. ZENICASlužbeni salon Talića brdoi Benzinska pumpa Kalex KL(radno vrijeme od 9 do 23h,tel. 032/200-640, vision@telekabel.ba)19VRUĆA PONUDAMOTORA!!!Keeway ATV 50 ccm OFROADveć od 1999 KM(mjesečno već od 49 KM)HUATIAN SPIDER 2 (125 ccm)već od 1949 KM(mjesečno već od 49 KM)Benelli Quatronove (50 ccm)već od 2.599 KM(mjesečno već od 89 KM)GARANCIJA 12 MJESECI, KREDITNE LINIJEZA PENZIONERE, BUDŽETSKE KORISNIKE I RU-DARE, REZERVNI DIJELOVI ZA OVE I SVE OSTALEVRSTE MOTORA, EXTRA PONUDA GUMA, KACI-GA I OSTALE OPREME... Mogućnost kupovinemodela od 50 ccm, 125 ccm, 150 ccm...Poseban popust 3% na cijene goriva, u prvihmjesec dana za sve kupce motora, nabenzinskoj pumpi Kalex KL i salonu VisionaEuro dizel 4 1,89 KMEuro dizel 5 1,95 KMBenzin BMB 95 1,99 KMBenzin BMB 98 1,99 KMLož ulje1,65 KMGRATIS KACIGA ZA SVAKI KUPLJENI MOTOR...


Petak, 18. juni 2010.Istekli ugovoriOkosnici tima zeničkog OKK Čelika, tačnije sedmoriciigrača koji su iznijeli teret prvenstva istekaoje ugovor. Preostali, mlađi igrači koji su ugovoromvezani za ovaj klub treniraju i dalje iako je sezonau Ligi 12 za zenički klub okončana prije nepuna trimjeseca. Svakodnevno igrači rade u Gradskoj areni,a tako bi trebalo biti do kraja mjeseca, poslije čegasvi idu na jednomjesečni kolektivni godišnji odmor.Bez ugovora su kapitan Haris Jahić, Muris Andelija,Mitar Trivunović, Ermin Suljić, Asmir Sadibašić, ElnisPrašović i Armin Avdibegović.Netsi trećiMladi zenički klub, nakon sjajnog rezultata sa kadetimai plasmana medju šest najbolji ekipa u državi, je zabilježiojoš jedan vrijedan uspjeh na trećem međunarodnomturniru u Konjicu. U konkurenciji dječaka rođenih 1997.godine i mlađih iz Sarajeva, Banja Luke, Tuzle, Mostara,Bileće, Konjica i drugih gradova Bosne i Hercegovine, Netsje osvojio treće mjesto. U polufinalu su izgubili 63:62 odekipe Realway, koji su na kraju osvojili prvo mjesto, dok suNetsi za treće mjesto pobjedili Bošnjak rezultatom 74:45.Dječaci koji su zaslužni za ovaj sjajan rezultat predvođenitrenerom Almirom Hamzićem su Antonio Vukadinović(cap.), Kerim Varupa, Admir Škaljo, Harun Porča, Amel Fermić,Ahmed Srebrenica, Filip Marić, Nareteni Arnaut, AtifDurak, Adnan Dervišević i Haris Bašić.Prvi u SiskuRagbisti zeničkog Rudara pobjednici su međunarodnogturnira u ragbiju sedam u Sisku. Mladi“Rudar” Fadil Spahić proglašen je za najboljeg igračaturnira. Na turniru je nastupilo osam ekipa iz BiH(Rudar, Sarajevo i Barbari Modriča) i Hrvatske, ZagrebII, Mladost Zagreb i Sinj. Zeničani su do prvogmjesta došli zaista na impresivan način ostvarivšičetiri uvjerljive pobjede i okončavši turnir sa skor razlikomod 140:17. Savladali su Sisak sa 33:0, ZagrebII sa 43:0, Sarajevo sa 38:5 i Zagreb I sa 26:12.Vrandučka ašlamaTradicionalni malonogometni turnir pod nazivom„Vrandučka ašlama“ odigran je u ovom naselju zeničkeopćine, uz učešće sedam ekipa sa vrandučkog kraja.Prvo mjesto pripalo je ekipi „Stari Vranduk“ u sastavuElvedin Begić, Alen Ahmetspahić, Almin Gazić, RefikBegić, Amer Sinanović, Samir Ahmić i Aldin Kubat. Po-21Lapis LazuliPored Business Cluba 072Unikatni nakit odpoludragog kamenja iantialergijskih metalaOgrlice 15 - 60 KMNarukvice 12 - 25 KMNaušnice 6 - 12 KMbjednička ekipa u finalu je slavila nad ekipm „Zabrce“veoma ubjedljivo, rezultatom 5:1. Za najboljeg igračaturnira proglašen je Alen Ahmetspahić, član pobjedničkeekipe. Najbolji golman je Džemal Imamović,a najbolji strijelac Elvis Imamović. Najuspješnijimpojedincima i ekipama uručene su novčane nagradei pokloni, na manifestaciji održanoj u povodu tradicionalnekulturno-sportske manifestacije održane uVrandučkoj tvrđavi.


22 Petak, 18. juni 2010.Vaš osnovac ili srednjoškolac ima problema usavladavanju gradiva iz engleskog jezika?Obratite se osobi s višegodišnjim iskustvom u radu baziranom nasvakodnevnoj komunikaciji na engleskom jeziku, koja će temeljno i razumljivoprenijeti potrebno znanje i time pretvoriti problem u prednost i kvalitet.Cijene po dogovoru. Tel : 061/ 422-922I ove godine Žepčacii brojni gosti moglisu uživati u kulturnozabavnoj manifestaciji„Žepačko ljeto“, koja seodržava već jedanaestugodinu zaredom. Organizatorimanifestacije,JU „Dom Kulture“ Žepčei HAKD-u „Concordia“Žepče, svojim sugrađanimapripremili su bogat trodnevniprogram. Prve večeri mališani su došlina svoje, jer je za njih bio organiziran„Prvi pljesak“, sada već tradicionalnidječji festival zabavnih pjesama. Prvomjesto pripalo je Tomislavu Mariću,dok je druga bila Nerma Vrabac, a trećemjesto uvjerljivo je pripalo talentiranojNini Kelavić. Kao specijalni gostvečeri, nastupio je Laka i njegova sestraMirela, koji su ovu večer učinili jošzanimljivijom. Druga večer bila je namijenjenaljubiteljima „rok zvuka“. Nastupilisu bandovi Revolucija iz Žepča,NOVO U ZENICIAdresa: Fra Grge Martića br. 10 – Zenica(Ulaz iz Ul. A. Borića, kod zgrade socijalnog)Tel : 032 200 800, 032 200 801, GSM. 062 350 603info@cemedic.ba, www.cemedic.baŽepačko ljetoCenzura iz Busovače, Adrenalin iz Zenicei Proces iz Žepča. Ipak glavne zvijezdevečeri bili su članovi legendarnogzagrebačkog banda Drugi način. Zadnjegdana upriličen je „Žepački pleter“-večer izvornih pjesama i folklora.Da bi Žepčaci uživali u ovoj manifestacijipobrinuo se općinski načelnik MatoZovko i Federalno ministarstvo okolišai turizma, koji su na sebe preuzeli ulogupokrovitelja, a kao supokroviteljipomogli su Ministarsvo za obrazovanje,znanost, kulturu i sport ZDK kao iTuristička zajednica ZDK-a.o POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJALIo za ličnu i kliničku upotrebuo ORTOPEDSKA POMAGALAo STOMA PROGRAMo PROGRAM ZA INKONTINENCIJUo PROGRAM ZA ŽENEo - nakon hirurškog zahvata na dojcio PROGRAM ZA DIJABETIČAREo TLAKOMJERIo MEDICINSKE KOMPRESIVNE IPREVENTIVNE ČARAPEo OPREMA I APARATI ZA LIČNU I KLINIČKUUPOTREBU1 2 3 4 57 869 1011 1213 1415 16 17 18 19 20 2122 23 2425 26 27 2829 30 31 3233 34 3536 37 38 3940 41 4243 44 4546 47Vodoravno: 1. Dio sata, minut; 6. Udruženje likovnih umjetnika Srbije, skr.; 7. Prostirkaod rogozine; 9. Internet domena Makedonije; 10. Titula uglednih ljudi u Španiji; 11. Vrstaprirodne boje za keramiku; 13. Poklon; 14. Area Code, skr.; 15. Zoolog koji proučava ptice;22. Oprema za konja; 24. Ženka goveda koja se nije telila; 25. Internet domena Gruzije;26. Dio grada, četvrt; 28. Aluminij; 29. Kormilar na lađi; 31. Polukružni svod na ulazu udvorište, nadvratak; 33. Oliver odmilja; 34. Žensko ime; 36. Vrsta pesticida, DDT; 38. Vrstažitarice, zob; 40. Dio kuće, duvar; 41. Noge namještaja, nogare; 43. Bodež koji se stavljana pušku; 45. British Audio Journal, skr.; 46. Zamalo; 47. Proizvoljno, ofrlje.Uspravno: 1. Ime i prezime ličnosti sa slike; 2. Duša koja misli, a po kojoj se čovjekrazlikuje od životinje, grč.; 3. Uzalud, beskorisno; 4. Neveseo, sumoran; 5. Poboljšavanjeopštih zdravstvenih prilika; 8. Bubuljica; 12. Prasak uz sijevanje munje; 16. Jama u kojuse kopaju mrtvi, grob; 17. Natkrivena grobnica, mauzolej, ar.; 18. Onaj koji se bavi ontologijom;19. Glumac Brus; 20. Sirće, kvasina; 21. Dio svemira, sazvježđe; 23. Pravac uumjetnosti; 27. Šija; 30. Obješenjak, zanesenjak, tur.; 32. Umivaonik; 35. Nanosi pijeska upustinji; 37. Predmet obožavanja.; 39. Mjera za papir; 42. Ime fudb. trenera Rehagela; 43.Uzvik kojim se plaše djeca; 44. Oznaka za Nobelijum.Rješenja iz prošlog broja: ašlama, m, agan, amfora, ra, rat, inkaso, lea, km, d, uzastopno,odra, kadaif, ga, pti ber, i, urota, araks, tor, makama, iverak, tema, ćage, užitak,topiti, ari, miner, korak.IMPRESSUM: Magazin Superinfo izdaje ”SUPERINFO” d.o.o. Zenica, Štrosmajerova 11. (zgrada Izgradnje, II sprat).Tel. 061 788 088, 063 992 100, 063 992 101, 063 992 102; www.superinfo.ba; superinfo@superinfo.ba; Reg.br.043-0-Reg-06-002101, Matični broj 1-9625; PDV broj: 218552430000; Direktor Feđa Jovanović, finansije ZumretaTufekčić, urednik izdanja Ibrahim Muratović, redakcija: Fikreta Hadžiavdić, Emina Smajlagić; tehnički urednik SelverOmerović; Tiraž izdanja: 20.000 primjeraka; Štamparija Unioninvestplastika d.d. Semizovac bb, Reg. br. 1-17984


DISKONTDeterdžent 3kg+ omekšivač4,45Sapun Palmolive 3+12,70Osvježivač prostorija1,18Osvježivač prostorija4,25MAXIGoraždanska 28aRadno vrijeme:7,00 - 17,00 h.Nedjelja:7,30 - 14,00 h.Max pjena za brijanje1,10Štapići za uši 100/10,45Spray za poliranje1,95Nivea šampon 1+1+regenerator10,10Spužva 3/10,55Olimpija prirodna voda 1,5 l0,65Puding čokolada 2+10,70Ananas 850 ml.1,49Keks Holiday 120 gr0,80Biskvit sendvič narandža0,50Kremino 2 kg8,60Čokolada sa rižom 100 gr0,70Krem štapići 250 gr1,72Dona marmelada šipak2,70Krem juha sa povrćem 2+13,25Majoneza Helmans4,20Pileći paprikaš 400 gr2,90Pileći haše 200 gr1,00Maslac jogurt 250 gr Meggle2,35Pavlaka 850 gr 12% m.m.2,25Brašno Majić 25/1 tip-500 12,55Stočno brašno Majić 25/1 7,50Stočno brašno Mlinprodukt 30/1 8,50

More magazines by this user
Similar magazines