Poddziałanie 8.1.1 - Departament Europejskiego Funduszu ...

defs.pomorskie.eu
  • No tags were found...

Poddziałanie 8.1.1 - Departament Europejskiego Funduszu ...

KRYTERIA WYBPRU PROJEKTÓWW RAMACH KONKURSU NR 01/POKL/8.1.1/2013Poddziałanie anie 8.1.1 - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE- kryteria strategiczne (5)5. Projekt realizuje wyłącznie wsparcie obejmujące następujący zakres tematyczny (istniejemożliwość realizacji jednego lub kilku ze wykazanych tematów):− pozyskiwanie energii słonecznej, wiatrowej, wodnej z biomasy lub biopaliw,− budowa i serwis urządzeń wiatrowych,− audyt energetyczny,− fotowoltaika,− systemy grzewcze i elektryczne oparte na odnawialnych źródłach energii,− zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków,− przetwarzanie odpadów,− systemy dociepleń,− wykorzystanie surowców wtórnych w procesie budowania,− ekoturystyka, turystyka przyrodnicza i kulturowa,− audyt ekologiczny.WAGA 5Projektodawca jest zobligowany wskazać w punkcie 3.3 wniosku zakres działań, z którego wynika, iż w ramachprojektu realizowane będzie wsparcie wyłącznie w ramach jednego lub kilku tematów wymienionych w tymkryterium.Departament Europejskiego Funduszu Społecznego5 lutego 2013 r.UMWP18

More magazines by this user
Similar magazines