Poddziałanie 8.1.1 - Departament Europejskiego Funduszu ...

defs.pomorskie.eu
  • No tags were found...

Poddziałanie 8.1.1 - Departament Europejskiego Funduszu ...

KRYTERIA WYBPRU PROJEKTÓWW RAMACH KONKURSU NR 01/POKL/8.1.1/2013KONKURS NR 01/POKL/8.1.1/2013informacje ogólnePlanowana alokacja17 000 000 PLN (kwota szacunkowa)Typ projektów:Ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadrzarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP)w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formieodpowiadającej możliwościom organizacyjno – technicznym przedsiębiorstwa.Odbiorcy wsparcia:Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy i ich pracownicy.Departament Europejskiego Funduszu Społecznego5 lutego 2013 r.UMWP2

More magazines by this user
Similar magazines