Poddziałanie 8.1.1 - Departament Europejskiego Funduszu ...

defs.pomorskie.eu
  • No tags were found...

Poddziałanie 8.1.1 - Departament Europejskiego Funduszu ...

KRYTERIA WYBPRU PROJEKTÓWW RAMACH KONKURSU NR 01/POKL/8.1.1/2013Poddziałanie anie 8.1.1 - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE- kryteria dostępu (1)1. Projekt jest skierowany do mikro- i/lub małych i/lub średnich przedsiębiorstw z obszaruwojewództwa pomorskiego oraz ich pracowników (w przypadku osób fizycznych uczą się,pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa pomorskiego w rozumieniuprzepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkęorganizacyjną na obszarze województwa pomorskiego)..Projektodawca jest zobligowany wskazać w treści punkcie 3.2, iż projekt obejmie wyłącznie mikroi/lubmałe i/lub średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na obszarze województwa pomorskiegooraz ich pracowników (osoby uczące się, pracujące lub zamieszkujące one na obszarze województwapomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają onejednostkę organizacyjną na obszarze województwa pomorskiego).Departament Europejskiego Funduszu Społecznego5 lutego 2013 r.UMWP4

More magazines by this user
Similar magazines