Poddziałanie 8.1.1 - Departament Europejskiego Funduszu ...

defs.pomorskie.eu
  • No tags were found...

Poddziałanie 8.1.1 - Departament Europejskiego Funduszu ...

KRYTERIA WYBPRU PROJEKTÓWW RAMACH KONKURSU NR 01/POKL/8.1.1/2013Poddziałanie anie 8.1.1 - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE- kryteria dostępu (6)6. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy.Ocena formalnaKryterium uznaje się za spełnione, jeżeli we wniosku o dofinansowanie jako okres realizacji projektu wpisanodaty np. od 1 lutego 2013 r. do dnia 31stycznia 2015 r.Projekt, którego realizacja zostałaby zaplanowana na okres np. od 1 lutego 2013 r. do 1 lutego 2015 r.trwa przez 24 miesiące i 1 dzień i nie spełnia kryterium dostępu.Departament Europejskiego Funduszu Społecznego5 lutego 2013 r.UMWP9

More magazines by this user
Similar magazines