Tartu - Linnaleht

linnaleht.ee

Tartu - Linnaleht

6 tartu / Pärnu Reede, 7. september 2012Reede, 7. september 2012 tartu / pärnu 7Tartu rahvaülikool avas tööalastekoolituste osakonnaKristjan Rooskristjan.roos@linnaleht.eeNovembris 25. sünnipäevatähistav Tartu rahvaülikoolavas sel hooajal tööalastekoolituste osakonna,sest senimaani on Lõuna-Eestis heade töökoolitustevalik üsnagi kesine olnud.Inimesed vajavad aga tööturulkonkureerimiseks ja arenguksenesetäiendamisvõimalusi,selgitab Tartu rahvaülikooliturundusjuht Kaisa Hansson.Ta lisab, et enamasti otsivadsuuremad ettevõtted ja organisatsioonidise koolitajad, arutavadläbi koolituste sisu, lepivadkokku hinnas ja leiavadosalejad.Heade koolitajate gruppe,kuhu igaüks võib end kirja panna,aga paraku napib. Rahvaülikooltahab selle lünga täita japakub tipplektorite koolitusi,kuhu võivad end kirja pannakõik huvilised. „Varem oli töötutelüsna keeruline end tippkoolitajatekursustel täiendada.Nüüd oleme selle lihtsamaksteinud. Töötud ja tööotsijadsaavad kõikidel meie kursustelkoolituskaardiga tasutaosaleda,” toob Hansson väljaveel ühe tahu.Mõistagi ei pakuta rahvaülikoolisainuüksi töökoolitusi.Uuel hooajal on kavas 216 kursust.Näiteks saab õppida paberkrohvistnukulossi valmistamist,seentega värvimist,portselanimaali, aga ees ootavadka Gruusia köögi töötubaja pärmitaina kursus.Popimad keeledKeelekursustest on Hanssonisõnul endiselt väga populaarnesoome keel. „Sel aastalon üha nõutumaks muutunudrootsi ja vene keele kursused.Samas on näiteks norra keelehuvi langenud. Eksootilisematestkeeltest küsitakse palju kahiina keele õpet,” tutvustabHansson populaarsemaid keeli.Kunstikursustest on temasõnul aga endiselt kuumad keraamika,maalimine, õmblemineja fotograafia.„Inimesi paeluvad jätkuvaltka veidi esoteerilisemad teemad– jooga, Pilates, budism jamuud elamise kunstist kõnelevadvaldkonnad. TööalastestJaani kirik jõudis Läänemereime konkursi finaaliTartu Jaani kirik jõudis turismivõistlusel„Läänemere piirkonna kuusimet” 16 lõppkandidaadi sekka.Kuus Läänemere riikide imet selguvadkuu lõpuni kestval hääletusel. Eestiston finaalis veel Eesti laulupeod jaTallinna vanalinn. Lemmiku poolt saabhääle anda lehel www.6-bsr-wonders.net.Iga hääletaja võib välja valida kunikuus kandidaati, kellele ta hääle annab.Pärast valiku tegemist saabub hääletajameiliaadressile link, millel klikkidestuleb valik kinnitada. Vastasel korralhääl arvesse ei lähe.Jaani kiriku tegevjuhi Juhani Jaegerisõnul on kiriku jõudmine lõppvooru põhimõttelisetähendusega. „Mastaapsuseltvõime ju teiste kandidaatidega võrreldesväiksed näida, kuid kultuurilooliseltkaalub 14. sajandist pärinev unikaalneterrakotaskulptuur välise suuruseüles,” leidis Jaeger. LinnalehtTartu rahvaülikoolist võib leida üsna eksootilisi kursusi. Näiteks ühel kursuselõpitakse meisterdama paberkrohvist nukumaja.Tartu Jaani kirikkoolitustest on palju küsituduusi kursusi: avalikku esinemist,ajajuhtimist, projektijuhtimist.Endiselt on popid floristi-,lapsehoidja- ja sekretärikoolitus,”loetleb rahvaülikooliesindaja rahulolevalt.Aldo Luud (Õhtuleht)Tartu rahvaülikoolÜHE LAUSEGA: TARTUTartu Kaubamajasavati eilemoeillustratsioonidenäitus„Väljalõige”, misvalmis Tartukõrgema kunstikooli tekstiiliosakonnatudengite tänavuse kooliaasta moeillustratsioonideõpitoa käigus.Tänavu seitsme kuuga on Tartu ühistranspordikasutajate hulk tõusnudmöödunud aasta sama ajaga võrreldeskeskmiselt kuus protsenti.Pärnus on samutipopulaarsed soomekeel, fotograafia japortselanimaalPärnu rahvaülikool on keele-, arvuti-, kunsti-ja käsitöökursusi pakkunud alates 2004.aasta sügisest.Tegutsemisaja jooksul on populaarsemadkursused olnud soome keel (koolitajaSülvi Mölder), fotograafia (Jüri ja VadimVlassov) ja portselanimaal (Mai Kolossova).Sellist rada pidi läheb ka sel sügisel. Lisakson tublisti täitunud inglise, rootsi ja hispaaniakeele grupid.Igal poolaastal pakume välja paar uutkursust. Tänavu on tulekul süstikpitsi lühikursusalgajatele ja edasijõudnutele, päiksepitsija hõbesavi tutvustav kursus ningrahvusliku hõbepreesi valmistamise kursus.Täpsemat teavet leiab kooli koduleheltwww.noorusemaja.ee.Pärnu rahvaülikool osaleb ka täiskasvanuharidusearendamise programmis „Täiskasvanutekoolitus vabahariduslikes koolituskeskustes”,mida rahastavad EuroopaSotsiaalfond ja Eesti riik. Kui algselt pidiprogramm lõppema tänavu augustis, siisnüüd pikendati seda 10 kuu võrra ehk tulevaaasta 30. juunini. Selle käigus pakumekursusi ja koolitusi madalama haridustasemegavõi aegunud kvalifikatsiooniga täiskasvanutele.Kuna koolitusplaan on veelkinnitamata, siis praegu tasuta kursusteleregistreeruda ei saa.Helen Muru, Pärnu rahvaülikooli koolitusjuhtLaupäeval on Puiestee tänav kella 12–16 liikluseks suletud Nurme-Põllu lõigulja kella 12–14 Põllu-Vahi lõigul,sest piirkonnas korraldatakse vanademootorrataste näitus ja võidusõit.Tartu linnavolikogu arengu- ja planeerimiskomisjonlükkas tagasi Herne 45/47krundile uue detailplaneeringu algatamiseeelnõu, mille eesmärk oli seadustadakrundile kehtiva planeeringu tingimusieirates ehitatud elumaja.Tartu Kunstimuuseumis saab veel kordvõi ka esimest korda külastada viimastnädalat lahti olevat mahukat näitust„Inimene poolsajandis”, täna kell 16 algabjalutuskäik kuraator Reeli Kõivugaja laupäeval kell 12 perepäev „Millesträägib kunst?”.Voltvetis peetakse tulevalnädalal seenefestivaliPärnumaal TihemetsasVoltveti koolituskeskuseson 13.–15. septembriniavatud seenenäitus, kuidsaab käia ka seeneretkedel,degusteerida seeneroogija teha muud põnevat.Näitusele välja pandud seenikogusid ja määrasid Tihemetsametskonna abimetsaülemaIvi Hiie juhendamisel koolituskeskuseaianduse ja metsamajanduseõpilased koosoma õpetajate, koolituskeskuseja Tihemetsa metskonnatöötajatega.Õpilased saavad seenemaailmasalapäraga tutvuda 13.septembril seenelaboris, kusjuhendaja käe all võib seeniluubi ja mikroskoobiga uuridaja katseid teha. Järgmisel päevaltoimuvad ehitusseminar„Puidu seen- ja mardikakahjustustetõrje ja esmased taastustööd”ning MTÜ Iiris nobenäppudejuhendamisel taimevaipadetöötuba. Viimasel päeval,15. septembril viib Tihemetsametskonna abimetsaülem IviÜHE LAUSEGA: pärnuKihnu ja Manilaiu rannakalurid said põllumajandusministriltloa räime sügispüügiks Liivi lahelkuni 15. oktoobrini.Statistikaameti andmete järgi kasvas teise kvartalikeskmine brutokuupalk Pärnumaal aastaga5,9 protsenti 769 euroni.Pärnu linnavalitsus soovib anda kesklinnas asuvalePort Arturite keskuste vahelisele väljakuleFriedrich Fromhold Martensi nimi, ettepanekutarutatakse linnavolikogu istungil 20. septembril.Kuidas osaleda?15. septembril toimub Jannseni 39 aias kunagiseÜlejõe algkooli vilistlaste kokkutulek, kuhu onoodatud kõik, kes on seotud selle kooli või majaga.Hiie huvilised metsa seeneretkelening gurmaanidel ja kokandushuvilistelon võimalikAldo Luud (Õhtuleht)Metsas kasvavseen on hoopismidagimuud kui piltraamatus, sestapjagub seeneretkedelealati rohkestihuvilisi.■■Koolid saavad seenelaborisse registreeruda meiliaadressilpiret.koorep@hariduskeskus.ee või telefonil 516 8099■■Ehitusseminarile saab registreeruda meiliaadressidelpeeter.pihlak@ehitusala.ee ja ehitusala@ehitusala.eevõi telefonidel 564 4520 ja 670 0530.■■Seeneretkele saab registreeruda kuni 14. septembrinikeskpäevani meiliaadressil hanna-liisa.pikkur@hariduskeskus.eevõi telefonil 449 1062.■■Täpsema ürituste kava leiab lehelt www.hariduskeskus.ee.degusteerida kodukokkade valmistatudseeneroogi ja hoidiseid.LinnalehtKontserdisarja „Musicasacra” alustab sopranKai Kallastu etteasteLaupäeval saab alguse Pärnu Ooperi kontserdisari„Musica sacra”, mille kontserdid toimuvadseptembrist novembrini laupäeviti algusegakell 16 Pärnu Eliisabeti kirikus. Sarjakunstiline juht on Andrus Kallastu. Sarja kuulubka õpilastele mõeldud publikukoolitusprogramm,mille käigus pääseb õpilasrühmkoos õpetajaga kontserdile tasuta. Täpsemaltsaab lugeda lehelt www.ooper.parnu.ee.Sarja avakontserdil, mis toimub erandlikultUue Kunsti Muuseumis, esitab sopran Kai Kallastusaksa helilooja Paul Hindemithi laulutsükli„Maria elu” Rainer Maria Rilke tekstile,klaveril saadab Andrus Kallastu. LLÕppida on heaArvuti MS Excel edasijõudnutele 6.–27.10 24 t 99 €Autokool B-kategooria mootorsõidukijuhi koolitus 18.09–1.11 28/20 t 320 €IluteenindusRipsmete ja kulmude keemiline värviminening kulmude korrigeerimine 13.09.–14.09 9 t 37 €Iluteenindaja koolitus 17.09–13.11 120 t 1200 €Maniküürija-küünetehniku koolitus 1.10–14.12 200 t 940 €Majandus Raamatupidamise praktika programmiga Merit 11.09–2.11 48 t 240 €Toitlustus Menüü koostamine ja kalkulatsioon 18.09–16.10 30 t 110 €Tervishoid Toiduhügieeni koolitus 19.09 6 t 23 €Esmaabiandjate väljaõppekursus 20.–21.09 16 t 62 €Esmaabiandjate täiendõppekursus 21.09 6 t 39 €Transport Tõstukijuhi koolitus 13.–15.09 24 t 123 €TÄISKASVANUTE KOOLITUSE OSAKOND • www.khk.ee/koolitus • Tel 736 1831 • E-post koolitus@khk.eeTartu Kultuurkapitali teatedhooaja peatoetaja15. septembriks k.a ootame taotlusi Tartu linna õpetajate stipendiumidele.Kandidaate saavad esitada Tartu haridusasutuste nõukogud/hoolekogud kooli/lasteaia juhtkonna,õpetajate aineliitude või õppenõukogu ettepanekul. Stipendiumifond on 7500 €, välja antakse kaks2000 € ja viis 700 € stipendiumi.15. septembriks k.a ootame taotlusi Tartu Zonta Klubi fondi stipendiumile,millele saavad kandideerida Tartu linna ja maakonna naisõpetajad. Stipendiumi suurus on 640 €.15. septembriks k.a ootame taotlusi Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse fondi stipendiumile,millele saavad kandideerida psüühiliste erivajadustega isikute hoolekande ja rehabilitatsioonivaldkonna teadurid, üliõpilased jt valdkonda toetavad isikud. Stipendiumi suurus on 640 €.30. septembriks k.a ootame taotlusi sügistalviste kultuuriprojektide läbiviimiseks jaisikute loomingulise tegevuse toetamiseks kirjanduse, rahvakultuuri, helikunsti, näitekunsti,kujutava ja rakenduskunsti, teaduse ja hariduse ning spordi valdkonnas. Stipendiumifond 35 000 €.1. oktoobriks k.a ootame taotlusi AS-i A. Le Coq stipendiumile, millele saavad kandideeridaTartu ja Võrumaa Kutsehariduskeskuse mehhatroonika, lukksepa ja infosüsteemide erialadevähemalt 2. kursuse õpilased. Stipendiumifond on 5200 €, välja antakse kaks 2600 € stipendiumi.Täpsem info konkursside kohta www.kultuurkapital.ee,telefonil 744 1500, kultuurkapital@raad.tartu.eeEesti KontserdisuurtoetajaR 14. september kell 19Vanemuise kontserdimajaVAnemuise KontseRDimAjA jAVAnemuise sümfooniAoRKestRihooAjA AVAKontseRtAntonin Dvořák. “Stabat mater”Magdalena Risberg (sopran, Rootsi), Katarina Giotas (metsosopran, Rootsi)Seok Be Ha (tenor, Korea), Krisjanis Norvelis (bass, Läti Rahvusooper)Vanemuise Sümfooniaorkester ja ooperikoor, Tartu NoortekoorDirigent Paul Mägiconcert.eeKohvilahendusedettevõtetele(Jura kohvimasinad jalaias valikus kohviube)Hooldame ja remondimeespressomasinaidTeie Joogiekspert!www.joogiekspert.eeTel 5800 7033Nüüd saabunudka uus kaup!Tartu,E–N 14–22R–L 14–24P 13–21Suur kaar 53pubi 6teist Kannu 2. korrusTel 738 1712, 5560 1022www.tammebowling.ee

More magazines by this user
Similar magazines