Stáhnout - Buderus

buderus.cz

Stáhnout - Buderus

[ Vzduch ][ Voda ]Plynový kondenzačnínástěnný kotelvýkon: 65 kW[ Země][ Buderus ]Logamax plusGB162-65 kWnejmodernějšítechnologievysoký normovanýstupeň využitísnadná údržbaminimální nároky naumístěníPři ohřevu topné vody se předáváenergie ze spalování zemníhoplynu do vody v kondenzačnímvýměníku tepla. Vznikající spalinyu klasických kotlů mají teplotucca 160 °C a bez dalšího využitíjsou odváděny do komína. Nenívůbec využita část tepelnéenergie tzv. kondenzační teplo.Tuto energii však kondenzačníkotle umí plně využít.Kondenzační výměník tepla umívychladit spaliny pod hodnoturosného bodu, což je u zemníhoplynu cca 56 °C. Jestliže jeteplota spalin na této hodnotěnebo nižší teplotě, vodní pára vespalinách kondenzuje, a tím jedodatečně předána další tepelnáenergie do topné vody.Kondenzační kotle tak maximálnězužitkovávají energii vzniklouspalováním zemního plynu adosahují tak účinnosti nad 100 %.Ve tvaru motorového bloku je údržbavýměníku tepla obzvláš snadná.Všechna čidla jsou přístupná zpředu.Nový vnitřní tvar hliníkových žebrovanýchtrubek umožňuje dokonalýpřenos tepla. Tím výrazně stoupáenergetická účinnost.Teplo je náš živel


Plynový nástěnný kondenzační kotelLogamax plus GB162-65 kWJako nástěnný kotel pro vytápění otevírá Logamax plus GB162 zcela novéoblasti použití v novostavbách a při modernizaci, v rodinných domech províce rodin a ve větších bytových objektech. Přitom pracuje s normovanýmstupněm využití až do 108 % obzvláš hospodárně. Výsledkem jsou nižšínáklady na vytápění a šetrnost vůči životnímu prostředí.Plynový kondenzačnínástěnný kotelLogamax plus GB162-65 kWVysoký normovaný stupeň využitíModulační keramický hořák disponuje rozsahem výkonu od 19 do 100 %.Plocha výměníku tepla je extrémně velká. Tím bylo možné dosáhnoutnormovaného stupně využitíaž 108 %.Technologie ALU plusNa údržbu nenáročný kompaktní výměníktepla.Energetická úspornostElektronicky řízené oběhové čerpadlo sesystémem FLOW plus pracuje zvlášhospodárně. (volitelné příslušenství)Tichý provozSystém FLOW plus a ETA plus zaručují zvláštichý provoz kotle.Flexibilní volba umístěníDíky variabilním systémům odvodu spalin jeinstalace vytápěcího kotle možná téměřvšude. Do kaskády lze umístit až 8 kotlů.Snadná údržba a servisVšechny konstrukční díly jsou snadnopřístupné zpředu.Logamatic EMSJednoduchá obsluha — mj. díky displejis nešifrovaným textem a možnostimodulového rozšíření. Diagnostický servisnísystém SDS Buderus je standardně k dispozici s Logamatic RC35.Vše bezpečnéO bezpečnost se mimo jiné starají funkce protimrazové ochrany, antiblokačníspínání čerpadla, nepřetržité hlídání pomocí čidel.Doporučená hydraulická schémata jsou k dispozici na www.buderus.czLogamax plusGB162-65Jmenovitý výkon modulační (kW) 65Normovaný stupeň využití (%) až 108%Teplota otopné vody (°C) 90Průměr spalinového potrubí (mm) 110/160Elektrický příkon při plném zatížení (W) 99Výška/šířka/Hloubka (mm) 980/520/465Hmotnost (kg) 70Bosch Termotechnika s.r.o.obchodní divize BuderusPrůmyslová 372/1, 108 00 Praha 10 - ŠtěrboholyTel.: 272 191 111, Fax: 272 700 618E-mail: info@buderus.czAKO Výstup kondenzátu vnějšíprůměr hrdla 24 mmGAS A Plynová přípojka připojovacísadyG1“ vnitřní závitGAS K Plynová přípojka kotleG1“ vnitřní závitVK Výstup z kotleG1“ “ vnitřní závitRK Zpátečka do kotleG1“ “ vnitřní závitVA Výstup připojovací sadyG1“ “ vnější závitRA Zpátečka připojovací sadyG1“ “ vnější závit1) Připojovací čerpadlová skupinanení součástí dodávkywww.buderus.cz

More magazines by this user
Similar magazines