Katalog zvířat 2005.pdf, 901 kB - Český svaz chovatelů masného skotu

cschms.cz
  • No tags were found...

Katalog zvířat 2005.pdf, 901 kB - Český svaz chovatelů masného skotu

Vážení chovatelé a přátelé masného skotu,vážení návštěvníci,je mi ctí, že vás mohu touto cestou přivítat na expozicivěnované poměrně mladému odvětví tuzemské živočišné výroby,a to chovu masného skotu. Je jednoznačné, že skot do českékrajiny neodmyslitelně patří. Nejenže plnohodnotně využíváprodukci trvalých travních porostů, přináší produkci výbornéhomasa, zajišťuje pracovní příležitosti, ale i pouhý pohled na stráněposeté pasoucími se zvířaty lahodí oku turisty a dušizasvěceného.Po dlouhých desetiletích chovu převážně kombinovaných plemen se dnes můžeČeská republika chlubit špičkovými chovy masných plemen. Bylo to právě ministerstvozemědělství, které před lety iniciovalo nákup chovných zvířat a nastartovalo tak změnukurzu. Dík v této souvislosti patří i samotným chovatelům, kteří se nebáli jít tak trochu doneznáma, svou šanci chytili, a jak ukazují současné výsledky, také perfektně využili a ještědále zhodnotili.Stávající produkce zástavového skotu je velice dobře uplatnitelná, a to nejenomv podmínkách domácího trhu, ale je zde i značná poptávka ze zahraničí. Spotřeba hovězíhomasa v ČR se sice pohybuje jen na cca 11 kg na osobu a rok, což je asi 60 % průměru v EU,ale jak se zdá pokles způsobený skokem spotřebitelských cen a nedůvěrou způsobenouBSE je zažehnán a snad je prostor i pro trochu optimismu. Předpokládáme proto, že počtyzvířat bez tržní produkce mléka dále porostou a to i z důvodu, že v tomto odvětví nejsoužádné národní ani unijní limity. Jak jistě sami dobře víte, původně vyjednaná obálka na90.300 ks zvířat je rovnoměrně přepočítávána tak, aby podporu dostal každý z chovatelů.Také v souvislosti s tím, jak se zvyšuje užitkovost mléčných krav a naplňuje se národní kvótana produkci mléka lze počítat s dalším rozvojem chovu masného skotu. Obzvláště, kdyždisponujeme dostatečnými plochami travních porostů.Z mnoha setkání s vlastními chovateli vím, že řada z nich hospodaří v systémuekologického zemědělství. Zároveň vím, jaké potíže jsou s porážkou takových zvířat, protožechybí dostatečný objem certifikovaných „biojatek“. Veškerá přidaná hodnota z ekochovů sezcela zbytečně ztrácí v konvečních závodech, přitom tato produkce je poptávána a mábudoucnost. Domnívám se, že by stálo více než za úvahu tuto příležitost hlouběji zvážit, a tojak ze strany dodavatelů, tak ze strany zpracovatelů. Podle mého názoru jde o investici,která se zaručeně vrátí.Česká republika se chlubí vysokou úrovní zdravotní péče o hospodářská zvířata.Oblast, kde jsme doposud měli určitou mezeru je tzv. IBR. Nedávné přijetí programu naozdravení našich chovů právě od IBR je dalším krokem vpřed a znamená, že nám v rámciEvropy rozhodně neujel vlak. Rád bych apeloval na naše chovatele, aby brali celý procesozdravení vážně, svědomitě a poctivě. Ve spolupráci chovatelů s orgány veterinární péče,odbornými útvary ministerstva zemědělství a finanční spoluúčastí státu chceme dospět kestatutu země prosté IBR. Přínos pak pocítí především vlastní chovatelé a to jak v ekonomicevlastních podniků, tak v možnosti i nadále volně obchodovat se zahraničím.Přeji všem příjemné prožití výstavy a chovatelům masného skotu další rozvoj aúspěchy.Petr Zgarbaministr zemědělství ČR


PRAGAAGRO 2005 - abecední seznam vystavovatelůPRAGAAGRO 2005 – alphabetical list of exhibitorsAGROMA TRADE s.r.o.adresa: Ruská 102, 100 00 Praha 10, CZčíslo stánku: 4B1telefon: 272733929fax: 271734391email:info@agroma.czwebové stránky: www.agroma.czMléčné krmné směsi pro telata.Milk feeding premixes for calves.AGROSPOJ s.r.o.adresa: Těšnov 17, 117 05 Praha 1, CZčíslo stánku: 4A9telefon: 225278101fax: 233379010email:agrospoj@volny.czwebové stránky:Informační týdeník: Agrospoj; knižní publikace, kalendáře.AGROTRANS spol. s r.o.adresa: P.O.Box 1, 512 38 Vítkovice v Krkonoších, CZčíslo stánku: 4B5telefon: 481541633-4fax: 481541633-4email:info@agrotrans.czwebové stránky: www.agrotrans.czPastevní a chovatelské potřeby.Herdsman equipment and breeders needs.ALGO spol. s r.o.adresa: Tylovo nábřeží 367, 500 02 Hradec Králové, CZčíslo stánku: 4B14telefon: 495514695fax: 495514566email:firma@algo-hk.czwebové stránky: www.algo-hk.czPLEMSKOT - programy pro chovatele a pověřené organizace, PC SKOT pro Windows- software pro řízení stáda skotu, s propojením na většinu typů dojíren, komunikující splemenářskými organizacemi a centrální evidencí, pracující v systému Windows.2


ALLTECHNOLOGY CZ s.r.o.adresa: Ve Žlíbku 1849/2A, 193 00 Praha 9, CZčíslo stánku: 4A24telefon: 281028233fax: 281923222email:jduspiva@alltech.comwebové stránky: www.alltech.com/czechDoplňky pro krmivářský a potravinářský průmysl.American Breeders Service spol. s r.o.adresa: Hněvkovská 21, 148 00 Praha 4 - Chodov, CZčíslo stánku: 4B9telefon: 267911832fax: 267911833email:abs@abscz.czwebové stránky: www.abscz.czInseminační dávky býků, embrya, plemenářství, prevence mastitid, počítačovýpřipařovací program GMS, silážní konzervanty, doplňky výživy pro skot.Insemination supplies, embryos, pedigree breeding, prevention of mastitis,computerized pedigree matching program GMS, silage preservation, cattle nutritionadditives.AUTOPALAS Spořilov, s.r.o.adresa: Na Chodovci 2457/1, 141 00 Praha 4, CZčíslo stánku: 4C6telefon: 267286888fax: 267286620email:info@autopalas.czwebové stránky: www.autopalas.czNové vozy MITSUBISHI, prodej, servis, náhradní díly, leasing.COOPERATIV s.r.o.adresa: Antala Staška 30, 140 02 Praha 4, CZčíslo stánku: 4A14telefon: 603423132, 602616448fax: 222135349email:cooperativ@centrum.czwebové stránky: www.cooperativ.czSklolaminátová sila na skladování krmiv, obilovin aj. sypkých materiálů. Technologiekrmení a napájení drůbeže. Šnekové a spirálové dopravníky na dopravu všech druhůsypkých materiálů. Budete překvapeni kvalitou a nízkými cenami!3


CRS MARKETING, s.r.o.adresa: Čížkovice 83, 411 12 Čížkovice, CZčíslo stánku: 4A10telefon: 416538136fax: 416538984email:info@crs-marketing.czwebové stránky: www.crs-marketing.czVše pro výrobu objemných krmiv.CZ DELTA, spol. s r.o.adresa: Vídeňská 340, 252 42 Vestec u Prahy, CZčíslo stánku: 4A2telefon: 244912201fax: 244910804email:info@czdelta.czwebové stránky: www.czdelta.czProdej inseminačních dávek a zajištění inseminace, kontrola užitkovosti, poradenství,embryotransfer a sonografické vyšetření, nákup a prodej plemenného materiálu.Insemination and sale of insemination doses, milk and meat recording, advising forherd management, embryo transfer and pregnancy scanning.Českomoravská společnost chovatelů, a.s.adresa: U topíren 2/860, 170 41 Praha 7, CZčíslo stánku: 4B4telefon: 257740380fax: 257740491email:cmsch@cmsch.czwebové stránky: www.cmsch.czSlužby pro chovatele.Breeding services.Český svaz chovatelů masného skotuadresa: Těšnov 17, 117 05 Praha 1, CZčíslo stánku: 4C15telefon: 221812865fax:email:cschms.praha@iol.czwebové stránky: www.cschms.czUznané chovatelské sdružení pro masná plemena Aberdeen angus, Belgickémodrobílé, Blonde d´Aquitaine, Galloway, Gasconne, Hereford, Highland, Charolais,Limousine, Masný Simentál, Piemontese, Salers.The Czech Beef Breeders Assosiation (ČSCHMS) is the organisation which isauthorised by the Ministery of Agricultural of the Czech Republic to co-ordinate andorganise a selection program for all beef breeds reared in the Czech Republic.4


DELACON BIOTECHNIK ČR, spol. s r.o.adresa: Bohdíkovská 7, 787 01 Šumperk, CZčíslo stánku: 4A20telefon: 583251040fax: 583250484email:office@delacon.czwebové stránky: www.delacon.czPřírodní krmné doplňky, alternativní stimulátory růstu, inhibitory růstu plísní a kvasinek,adsorbenty mykotoxinů, přípravky pro redukci tvorby čpavku, konzervace siláže,dezinfekce a aerosolterapie, okyselovadla.DIBAQ a.s.adresa: Helvíkovice 90, 564 01 Žamberk, CZčíslo stánku: 4A7telefon: 465676080fax: 465613267email:dibaq@dibaq.czwebové stránky: www.dibaq.czKrmiva pro hospodářská a domácí zvířata.DRIML - Hana Drimlováadresa: Dvořákova 6, 602 00 Brno, CZčíslo stánku: 4C3telefon: 542214114fax: 542214114email:drimlova@volny.czwebové stránky: www.driml-napajecky.czNapájecí technika, farmářské a chovatelské potřeby.DYNTEC spol. s r.o.adresa: Klucovská 1280, 282 01 Český Brod, CZčíslo stánku: 4A11telefon: 416782251fax: 416782575email:dyntec@iol.czwebové stránky: www.dyntec.czVeterinární vakcíny a biopreparáty.Veterinary vaccines and biopreparates.5


ED & F Man Deutschland GmbH., org. Složkaadresa: Lázeňská 2/6, 405 01 Děčín I., CZčíslo stánku: 4A19telefon: 412513477fax: 412513444email:radmila.petrova@edfman.comwebové stránky:Nabízíme chovatelům celoroční dodávky tekuté melasy, poradenství, zprostředkovánítuzemských i zahraničních zkušeností.We offer yeurlong deliveries of the fluid molasses to the farmers, constultant service,handling of the domestic and foreign experiences.EKO - MIL s.r.o.adresa: Zahradní 292, 582 23 Havlíčkova Borová, CZčíslo stánku: 4B16telefon: 569642139fax: 569642139email:webové stránky:Výroba minerálních krmiv a lizů. Poradenství ve výživě.Production of mineral fodders and licks. Consultancy in nutrition.FARMET a.s.adresa: Jiřinková 276, 552 03 Česká Skalice, CZčíslo stánku: 4A5telefon: 491450202fax: 491450129email:dtd@farmet.czwebové stránky: www.farmet.czZařízení pro extruzi krmiv, zařízení pro lisování olejnatých semen.Equipment for extrusion of fodder, equipment for pressing of oilseed.FARMTEC a.s.adresa: Jistebnice 326, 391 33 Jistebnice, CZčíslo stánku: 4B6telefon: 381281890-1fax: 381281892email:farmtec@farmtec.czwebové stránky: www.farmtec.czVýrobce, projektant a dodavatel technologií živočišné výroby.Supplier and producer of stable equipment.6


GENOSERVIS, a.s.adresa: Jožky Jabůrkové 1, 779 74 Olomouc, CZčíslo stánku: 4A25telefon: 585425005fax: 585413387email:info@genoservis.czwebové stránky: www.genoservis.czPlemenářská firma. Inseminační dávky holštýnského skotu, masného skotu, kanců.Poradenství ve výživě, reprodukci, zdraví. Obchodování s živočišnými i rostlinnýmikomoditami.A. I. Company. Semen of holstein bulls, beef bulls, boars. Consultancy in feeding,reproduction, health. Business with animals, crop.GUYOKRMA, spol. s r.o.adresa: Žirovnická 2389, 106 00 Praha 10 - Záběhlice, CZčíslo stánku: 4A22telefon: 272652875fax: 272653146email:guyokrma@guyokrma.czwebové stránky: www.guyokrma.czVýživa hospodářských zvířat - poradenství, minerálně vitaminová krmiva, doplňkovákrmiva.HEAP CO 2.000, s.r.o.adresa: Ke Hvězdárně 514, 267 53 Žebrák, CZčíslo stánku: 4B20telefon: 311533336, 311532044fax: 311533314email:info@heapco.czwebové stránky: www.heapco.czVelkoobchod s potřebami pro chov dobytka, koní a jezdectví.HESTI - TRUCK, spol. s r.o.adresa: Na Sadech 12, 252 25 Zbuzany, CZčíslo stánku: 4C1telefon: 257960686fax: 257960666email:webové stránky: www.hesti.czProdej vozidel MAN.7


Hrdlička Michaladresa: Studánka 12, 347 01 Tachov, CZčíslo stánku: 4C16telefon: 374720310fax: 374720310email:firmahrdlicka@quick.czwebové stránky:Výroba a prezentace fixační klece na dobytek - 3 v 1; cvičení pracovních Border collií kpráci u stád hovězího skotu nebo ovcí; odrohování skotu + paznehtářské práce; návrhyna stavbu manipulačních ohrad pro skot či ovce.Hromčík Dalibor - Medovina Elisaadresa: Podohradí 538, 687 51 Nivnice, CZčíslo stánku: 4C8telefon: 572694091fax:email:medovina.nivnice@seznam.czwebové stránky:Medovina Elisa v 5ti příchutích - hořká, sherry, mandlová, ořechová, skořicová -vyráběná netepelnou cestou výhradně z českého medu.Elisa mead (honey wine) - bitter, sherry, mead made with almond, nuts, cinamon.HZT Technik s.r.o.adresa: Přívozní 219, 375 01 Týn nad Vltavou, CZčíslo stánku: 4C5telefon: 777647348fax: 385722164email:hzt@iol.czwebové stránky: www.hzt.czProdej a servis zem.techniky - výhradní dovozce krmných míchacích vozů Trioliet,prodej traktorů Case, kloubových nakladačů Weidemann, pícninářské techniky Krone,teleskopických manipulátorů Merlo a speciálních nástaveb Fliegl. Agroslužby.CHOVSERVIS a.s.adresa: Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové, CZčíslo stánku: 4B3telefon: 495404111fax: 495404199email:info@chovservis.czwebové stránky: www.chovservis.czKomplexní plemenářské služby. Jatky a masná výroba. Obchodní činnost.8


ImGen s.r.o.adresa: Hřebenová 216/5, 165 00 Praha 6 - Lysolaje, CZčíslo stánku: 4A12telefon: 257740734, 602257160fax: 257740734email:webové stránky:Genetické analýzy u hospodářských zvířat.Genetics analyses in breeding animals.INDIAN HERBS (CZ), s.r.o.adresa: S. K. Neumanna 2009/3, 182 00 Praha 8, CZčíslo stánku: 4A8telefon: 284681267fax: 284681267email:indian-herbs@czn.czwebové stránky: www.indian-herbs.czBylinné premixy pro všechny kategorie zvířat; krmné směsi; optimalizace výživy;poradenský servis.Herbal feed additives for all animal categories; animal feeds; consulting services.ing. Jaroslava JIRÁKOVÁ, FI-JI Trade Agency & Productionadresa: ul. K. Čapka 313, 398 06 Mirovice u Písku, CZčíslo stánku: 4C7telefon: 382274691fax: 382274691email:fi-ji.toys@worldonline.czwebové stránky:Zahradní a bytová dekorace ze dřeva: trakaře, žebřiňáky, ptačí budky a krmítka, hrábě,pošt. schránky ze dřeva, květinové stolky - replika secese, houpadla, soustruženévýrobky, hračky dřevěné...Decoration of wood massive for the gardens and flats, wheel-barrow, hay-waggons,bird´s-box or feedboxes, replica of flower-tables, gifts of wood or plywood, turnproducts,rocking horses, rabbits, ducks etc..toys of wood..Ing. Petr Baštan - Vydavatelstvíadresa: Na Vozovce 20, 779 00 Olomouc, CZčíslo stánku: 4B17telefon: 585750810fax: 585750810email:webové stránky:Agrární obzor - měsíčník pro zemědělství a venkov.9


ISB GENETIC s.r.o.adresa: Ledečská 2917, 580 01 Havlíčkův Brod, CZčíslo stánku: 4B18telefon: 569429940fax: 569429940email:isbgenetic.cz01@iol.czwebové stránky: www.isbgenetic.czBýčí sperma, inseminace a kontrola užitkovosti skotu, prodej chovatelských potřeb,obchod se zvířaty.Bull´s sperma, insemination and performance testing, purchase and sale of farmanimals, sale of farming utensils.JAHN Zdenek - Obchodní činnostadresa: Teyschlova 11, 635 00 Brno, CZčíslo stánku: 4B25telefon:fax:email:webové stránky:JÚ Školní zemědělský podnik - Zelená lagunaadresa: Na Zlaté stoce 3, 370 05 České Budějovice, CZčíslo stánku:telefon: 385349280, 387772150fax: 387772156email:laguna@zf.jcu.czwebové stránky:Ukázka "ošetřování paznehtů holanskou metodou - funkční péče o paznehty"KETRIS s.r.o.adresa: Valchařská 36, 614 00 Brno, CZčíslo stánku: 4A6telefon: 545235027fax: 545235027email:ketris@ketris.czwebové stránky: www.ketris.czFarmářské a chovatelské potřeby, solné a minerální lizy Biosaxon, elektrické ohradníkya příslušenství, stájová hygiena.10


LANEX a.s.adresa: Hlučínská 1/96, 747 23 Bolatice, CZčíslo stánku: 4A16telefon: 553751226fax: 553654125email:lanex@lanex.czwebové stránky: www.lanex.czFirma podnikající v oblasti technického textilu. Tradiční výrobce pružných obalovýchmateriálů pro sypké hmoty i kapaliny, zaměřený na výrobky s vysokou přidanouhodnotou. Naše silné stránky jsou zákaznická řešení, kvalita, rychlost, servis, inovace.M.I.L.O.S. INC ČRadresa: Akátová 1132, 374 01 Trhové Sviny, CZčíslo stánku: 4C14telefon: 386322357fax: 386322357email:milosinc@cbu.pvtnet.czwebové stránky: www.angus-aaa.czChov masných plemen Aberdeen - Angus, Hereford, Charolais, Simmental. Produkceznačkového masa "český Angus", genetika, chov, poradenství, odbyt.Mikrop Čebín a.s.adresa: Čebín 416, 664 23 Čebín, CZčíslo stánku: 4A18telefon: 549437263fax: 549410318email:mikrop@mikrop.czwebové stránky: www.mikrop.czPremixy, doplňková minerální krmiva, doplňková krmiva, medikovaná krmiva amedikované premixy pro všechny kategorie hospodářských zvířat, "Hobby program"pro chovatele drobných zvířat a rybáře.vační přípravky.Pre-mixes, mineral-vitamin additive feeds, additive feeds, medicatech feeds andmedicatech pre-mixes for all categories of farm animals, "Hobby program" for domesticanimals breeders and anglers.Ministerstvo zemědělství ČRadresa: Těšnov 17, 117 05 Praha 1, CZčíslo stánku: 4A1telefon: 221813023fax: 224810442email:bustova@mze.czwebové stránky: www.mze.czPrezentace rezortu zemědělství.General information about agricultural sector.11


Nadace na ochranu zvířatadresa: Antala Staška 30, 140 00 Praha 4, CZčíslo stánku: 4A21telefon: 222135460fax: 222135461email:nadace@ochranazvirat.czwebové stránky: www.ochranazvirat.czNadace na ochranu zvířat hájí zájmy a práva všech zvířat zejména na území ČR. Našečinnost spočívá převážně v osvětě a vzdělávání veřejnosti s cílem dlouhodobězlepšovat vztah člověka ke zvířatům.The Animal Protection Trust works predominantly in the Czech Republic to protect theinterests of all animals. Our main activity is educating and informing the public with theaim to improve the humankind`s relationship to animals.NATURAL, spol. s r.o.adresa: Rubešova 10/83, 120 00 Praha 2, CZčíslo stánku: 4B19telefon: 257740348, 364fax: 257740550email:natural@vol.czwebové stránky: www.naturalgenetics.czProdej inseminačních dávek skotu a prasat, kontrola užitkovosti, inseminace, sono.OVEKO a.s.adresa: Palackého 1-3, 61 200 Brno, CZčíslo stánku: 4C17telefon: 541243481fax: 541243481email:oveko@atlas.czwebové stránky: www.oveko.schok.czOdbytová organizace, zajišťování odbytu produktů z chovu ovcí a koz, hostinskáčinnost, poradenství.Spoluvystavovatel Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR.Petr Janoušek - SEFAadresa: Káranská 18, 108 00 Praha 10, CZčíslo stánku: 4B10telefon: 281970730fax: 281970730email:janousek-sefa@volny.czwebové stránky: www.sefa.czMotorové pily, sněžné frézy.12


PLEMO, a.s.adresa: Horní 1692/32, 591 01 Žďár nad Sázavou, CZčíslo stánku: 4B2telefon: 541214049fax: 541214053email:plemenari@plemenari.czwebové stránky: www.plemenari.czSpolečnost PLEMO, a.s. se zabývá šlechtěním a plemenitbou hospodářských zvířat.The company PLEMO, a.s. is dealing with breeding and cultivation of farm animals.PROFI PRESS s.r.o.adresa: Drtinova 8, 150 00 Praha 5, CZčíslo stánku: 4B12telefon: 227018147fax: 227018369email:marek.keznikl@agroweb.czwebové stránky: www.agroweb.czOdborné časopisy, publikace.REPLAST PRODUKT spol. s r.o.adresa: Ke Karlovu 21, 301 00 Plzeň, CZčíslo stánku: 4A4telefon: 378089280fax: 378089283email:replast@powernet.czwebové stránky: www.replast-plzen.czPlastové podlahové desky pro vnitřní i venkovní zemědělské použití - ustájeníchovných zvířat. Základním materiálem těchto výrobků je tepelně zpracovaný granulátPVC, získávaný při recyklaci elektrických kabelů.Plastic floor coverings for indoor and outdoor agriculture application - animal stables.Recycled PVC material which has been obtained through recycling electrical cablesand then thermally processing them, forms the basis of these products.13


SANO - Moderní výživa zvířat, spol. s r.o.adresa: Npor. O. Bartoška 15, 344 01 Domažlice, CZčíslo stánku: 4B7telefon: 379713111fax: 379713112email:sano@sano.czwebové stránky: www.sano.czSANO je největší a nejmodernější výrobce minerálních krmiv, premixů a mléčnýchkrmných směsí v Německu. Sano je držitelem certifikátů ISO 9001, HACCP, DLG Plusa QS.SANO is the biggest and state-of-the-art producer of mineral fodders, premixes andmilk feeding premixes in Germany. SANO is a holder of the following certificates: ISO9001, HACCP, DLG Plus, QS.SELKO Praha, s.r.o.adresa: Tyršova 436, 254 01 Jílové u Prahy, CZčíslo stánku: 4B22telefon: 241950992fax: 241952082email:selko@selko.czwebové stránky: www.selko.czPřístroje, nástroje a pomůcky pro chovatele hospodářských zvířat.Animal breeding equipment.SCHAUMANN ČR, s.r.o.adresa: Náměstí Svobody 35, 387 01 Volyně, CZčíslo stánku: 4B13telefon: 383339101fax: 383372157email:schaumann@schaumann.czwebové stránky: www.schaumann.czVýživa hospodářských zvířat, konzervace krmiv.Nutrition of farm animals, fodder conservation.STS Olbramovice spol. s r.o.adresa: 25901 Olbramovice, CZčíslo stánku: 4C2telefon: 317812051-3fax: 317812678email:obchod@stsolbramovice.czwebové stránky: www.stsolbramovice.czKrmný nastýlací návěs KAMZÍK. Stroj slouží k zakládání krmiva do žlabů nebo kpodestýlání. Rozebírá kulaté i hranaté balíky sena, slámy, senáže. Přidáním adaptéruna dávkování jadrných krmiv lze stroj použít jako míchací vůz.14


Svaz chovatelů ovcí a kozadresa: Palackého 1-3, 612 00 Brno, CZčíslo stánku: 4C17telefon: 541243481fax: 541243481email:schok@schok.czwebové stránky: www.schok.czVedení plemenných knih ovcí a koz, publikační činnost, osvětová činnost, obchodníčinnost.Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravěadresa: U Topíren 2, 170 41 Praha 7, CZčíslo stánku: 4B11telefon: 220875832fax: 220875832email:prazak@schpcm.czwebové stránky: www.schpcm.czSvaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě je sdružením chovatelů působících vešlechtění, rozmnožování a produkci prasat. Je garantem národního šlechtitelskéhoprogramu a vede plemennou knihu.The Pig Breeders Association of the Czech Republic unites pig farmers engaged in thepig breeding and husbandry from the breeding over the multiplier to the productionlevel. Is officially approved for the national pig breeding program.TREWIT s.r.o.adresa: Za dvorem 305, 763 14 Zlín - Štípa, CZčíslo stánku: 4A17telefon: 577915448fax: 577915448email:trewit@trewit.czwebové stránky: www.trewit.czVýroba a prodej kompletních, doplňkových, minerálních krmiv a lizů, odbornéporadenství a služby pro zemědělství.Production and services for agriculture, mineral feeds and blocks.UNIVIT s.r.o.adresa: Na Vlčinci 3, 779 00 Olomouc, CZčíslo stánku: 4A15telefon: 585051554fax: 585051004email:univit@univit.czwebové stránky: www.univit.czVýrobce veterinárních léčiv, medikovaných krmiv, premixů, kompletních a doplňkovýchkrmiv, mléčných krmných směsí.15


VERNER, a.s.adresa: Sokolská 321, 549 41 Červený Kostelec, CZčíslo stánku: 4C1atelefon: 491462135fax: 491465027email:info@verner.czwebové stránky: www.verner.czAutomatické kotle na obilí a pelety (23 - 48 kW), kotle na kusové dřevo (20 - 45 kW),kotelny na automatické spalování biomasy (9 - 2500 kW)VVS Verměřovice s.r.o.adresa: 56152 Verměřovice, CZčíslo stánku: 4A13telefon: 465642670fax: 465641069email:vvs@vvs.czwebové stránky: www.vvs.czMinerální krmiva a premixy pro hospodářská zvířata.Minerals and premixes for farm animals.Zemědělský týdeníkadresa: Koněvova 3, 130 00 Praha 3, CZčíslo stánku: 4A23telefon: 222780208fax: 222781258email:info@zemedelskytydenik.czwebové stránky: www.zemedelskytydenik.czOdborný zemědělský časopis s pravidelnými měsíčními přílohami. Vydávání odbornýchknih a publikací se zemědělskou tematikou. "Nejsme jediní, ale jedineční"ZK, s.r.o.adresa: Nám. 5 května 17, 252 25 Jinočany, CZčíslo stánku:telefon: 257960330fax:email:zk-zam@zk.czwebové stránky: www.zk.czOcelové konstrukce - komplexní dodávky staveb průmyslového charakteru a staveb prochov zvířat. Zařízení pro chovatele - psy, koně, skot a ostatní. Dále viz www.zk.cz.16


Název firmy / CompanyAGROMA TRADE s.r.o.AGROSPOJ s.r.o.AGROTRANS spol. s r.o.ALGO spol. s r.o.ALLTECHNOLOGY CZ s.r.o.American Breeders Service spol. s r.o.AUTOPALAS Spořilov, s.r.o.COOPERATIV s.r.o.CRS MARKETING, s.r.o.CZ DELTA, spol. s r.o.Českomoravská společnost chovatelů, a.s.Český svaz chovatelů masného skotuDELACON BIOTECHNIK ČR, spol. s r.o.DIBAQ a.s.DRIML - Hana DrimlováDYNTEC spol. s r.o.ED & F Man Deutschland GmbH., org. SložkaEKO - MIL s.r.o.FARMET a.s.FARMTEC a.s.GENOSERVIS, a.s.GUYOKRMA, spol. s r.o.HEAP CO 2.000, s.r.o.HESTI - TRUCK, spol. s r.o.Hrdlička MichalHromčík Dalibor - Medovina ElisaHZT Technik s.r.o.CHOVSERVIS a.s.ImGen s.r.o.INDIAN HERBS (CZ), s.r.o.ing. Jaroslava JIRÁKOVÁ, FI-JI Trade Agency & ProductionIng. Petr Baštan - VydavatelstvíISB GENETIC s.r.o.JAHN Zdenek - Obchodní činnostKETRIS s.r.o.LANEX a.s.M.I.L.O.S. INC ČRMikrop Čebín a.s.Ministerstvo zemědělství ČRNadace na ochranu zvířatNATURAL, spol. s r.o.Petr Janoušek - SEFAPLEMO, a.s.PROFI PRESS s.r.o.REPLAST PRODUKT spol. s r.o.SANO - Moderní výživa zvířat, spol. s r.o.SELKO Praha, s.r.o.Číslo stánku /Stand No.4B14A94B54B144A244B94C64A144A104A24B44C154A204A74C34A114A194B164A54B64A254A224B204C14C164C84C54B34A124A84C74B174B184B254A64A164C144A184A14A214B194B104B24B124A44B74B2217


SCHAUMANN ČR, s.r.o.STS Olbramovice spol. s r.o.Svaz chovatelů ovcí a kozSvaz chovatelů prasat v Čechách a na MoravěTREWIT s.r.o.UNIVIT s.r.o.VERNER, a.s.VVS Verměřovice s.r.o.Zemědělský týdeník4B134C24C174B114A174A154C1a4A134A23Hala vystavovatelůExhibitors hall18


Český svaz chovatelů masného skotu PrahaČSCHMSTěšnov 17, 117 05 Praha 1tel.: 221 812 865, e-mail: cschms.praha@iol.cz, www.cschms.czČeský svaz chovatelů masného skotu byl založen v květnu 1990. Mácelorepublikovou působnost a sdružuje chovatele všech masných plenem skotu, kterájsou v ČR chována. V čele svazu stojí volený předseda a dva místopředsedové. Výbortvoří zástupci chovatelských klubů, kteří zastupují zájmy chovatelů jednotlivýchmasných plemen. Předseda svazu je volen členským shromážděním na dobu 4 let.V rámci svazu jsou chovatelé jednotlivých plemen sdruženi do chovatelských klubů.Tyto kluby mají samostatnost v řízení šlechtitelské práce daného plemene. Stanovují sišlechtitelské programy, standarty plemene a další chovatelské záměry.Český svaz chovatelů masného skotu je na základě zákona č. 154/2000 Sb.pověřen Ministerstvem zemědělství ČR řízením šlechtitelské práce v chovu masnéhoskotu v rámci celé republiky. Na základě tohoto pověření provádí svaz kontroluužitkovosti ve stádech, zajišťuje kontrolu dědičnosti, hodnocení zevnějšku zvířat,výběry mladých býků při jejich zařazování do plemenitby a vede plemenné knihy projednotlivá plemena masného skotu. Veškeré výsledky z kontroly užitkovosti adědičnosti jsou zpracovávány svazem formou vlastní počítačové databáze.V současné době je v kontrole užitkovosti cca 25 000 krav. Kontrola užitkovosti jezajišťována prostřednictvím zaměstnanců svazu. Členskou základnu tvoří v současnédobě 607 členů.Na základě výsledků kontroly masného skotu je pro všechna plemena prováděnod roku 2000 odhad plemenné hodnoty pro býky, krávy a telata. Na tomto úsekučinnosti spolupracuje svaz s VÚŽV v Uhříněvsi. Tyto odhady jsou publikovány proprůběh porodu, porodní hmotnost, hmotnost ve věku 120, 210, 365 dní. Odhadplemenné hodnoty je uváděn pro přímý efekt a maternální efekt samostatně. Od roku2002 jsou současně pro sledované ukazatele zveřejňovány i relativní plemennéhodnoty.Od svého založení v roce 1990 se svaz intenzivně věnuje propagaci chovu kravbez tržní produkce mléka formou pořádání seminářů, výstav a chovatelských přehlídek.Rovněž jsou prostřednictvím svazu rozšiřovány výsledky užitkovosti masného skotuv tisku a formou publikací. Jednotlivé chovatelské kluby spolupracují s obdobnýmiorganizacemi chovatelů v zemích původu k nám dovážených zvířat.Beef cattle in the Czech RepublicIn order to better understand Czech national selection program for beef breedswe recommend you read following lines.The Czech Beef Breeders Association (ČSCHMS) is the organisation, which isauthorised by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic to co-ordinate andorganise a selection program for all beef breeds reared in the Czech Republic. Since itwas established in 1990, the ČSCHMS’ main objectives are especially: performancerecording, evaluation of animals, selection of young bulls for breeding at performance19


test stations (both for insemination and natural services bulls), estimation of breedingvalues (with assistance of Agricultural Research Institute in Prague), keeping of a Herd-Book for all beef breeds, and the promotion of beef cattle (shows, seminars), etc. TheČSCHMS operates all over the Czech Republic and associates breeders of all beefbreeds (Aberdeen angus, Belgian Blue, Blonde d´Aquitaine, Galloway, Gasconne,Hereford, Highland, Charolais, Limousine, Beef Simental, Piemontese, Salers). Withinthe ČSCHMS, breeders’ clubs for particular breeds have been established. Thesebreeders’ clubs are independent in coordinating the breeding aims and tools of aparticular breed – they assign the selection program, standard of breeds and all othermatters regarding their breed.Until 2000 the selection work was based on weights of animals (growth potential)and observing the calving and birth weight of calves. In 2000, breeding values (BV)were published for the first time. Estimation of BV is published for bulls, cows andcalves. Breeding values are calculated for calving ease, birth weight of calves andweights at age of 120, 210 and 365 days. Estimation of BV is made separately forpaternal (direct) and maternal effect. Since 2002 the breeding values have also beencalculated as relative – indexes (mean = 100, one standard deviation = 10).The national system of testing bulls for breeding is carried out at performancetest stations, which must be approved by Czech Beef Breeders Association for thatpurpose. In 2003 there were six main stations in the Czech republic. Only the bulls fromselected mothers and fathers can enter the performance test station – bull-calves bornfrom assortative matings of bull-dams x bull-sires. The bull as well as his parents mustfulfil the criteria of the selection program. Inspectors of the Czech Beef BreedersAssociation supervise that the bulls are bred and fattened according to the correcttesting methods. They also measure and weigh the bulls before they enter the station,during the test and at the end of the test period. At the age of 13 months the test endsand on the basis of performance, breeding values, exterior and fulfilment of breedstandard, a panel of breeders selects the bulls.Počty krav s podílem krve 88 – 100 % daného plemene v kontrole užitkovosti(stav k 30. 9. 2005):Numbers of recorded cows (to 30. 9. 2005)Plemeno/Breed Počet chovů/Herds Krav celkem/Cows TotallyAberdeen angus 98 4953Blonde d’Aqutaine 26 1205Belgické modré/Belgian Blue 10 39Galloway 21 455Gasconne 11 417Hereford 49 4766Highland 20 336Charolais 143 6194Limousine 43 2312Masný simentál 92 4209Piemontese 28 707Salers 9 43CELKEM / TOTAL 550 2568020


Růstová schopnost býků vybraných na OPB do plemenitby (2005*)Growth ability of bulls selected at performance test stations for breeding (2005*)Plemeno/BreedVybránobýků/BullsHmotnost ve věku (kg):Weights at age of (kg):Výškav kříži/HeightatcroupPřírůstek ž.h.(g/den)Weight gain(g/day)120dní/days210dní/days365dní/daystestu/testživotní/since birthAberdeen Angus 65 201 320 543 135 1414 1416Blonde d’Aqutaine 21 196 313 520 137 1636 1346Belgické modrobílé 1 155 256 452 122 1333 1203Galloway 6 124 235 346 115 --- 850Gasconne 8 211 304 527 133 1864 1382Hereford 18 184 289 540 133 1744 1404Charolais 245 206 324 558 135 1716 1449Limousine 73 198 304 510 134 1554 1297Masný simentál 128 206 329 578 139 1762 1501Piemontese 41 178 288 484 132 1299 1228Salers 6 191 312 506 143 --- 1318* pouze I. a II. turnus 2005* the first and the second crop 2005 only21


ANGUS FORUM 2005Název akce:Seminář:Termín:Místo konání:Angus Forum PrahaAngus – plemeno budoucnosti22.října 2005, 12.00 hodkongresové centrum – hotel Floret, Praha PrůhoniceProgram:• Barry Young (Canadian Angus Association)Plemeno Angus v Kanadě – význam, postavení na trhu, výsledky, rendy.• John Elliot (British Aberdeen-Angus Society)Kontrola užitkovosti, porovnání australského a severoamerického systému.• Marie Wolfová (VÚŽV Uhříněves)Může být chov masného skotu rentabilní?(porovnání ekonomiky chovu masných plemen, zpracované výsledky azkušenosti z Německa a České republiky).• Josef Přibyl (VÚŽV Uhříněves)Možnosti vyhodnocování mezinárodní testace ve stádech Aberdeen-Angus.(porovnání mateřských populací v různých zemích Evropy).• Luděk Bartoň (VÚŽV Uhříněves)Parametry kvality masa masných plemen(porovnání masa býků Aberdeen-Angus s jinými masnými plemeny).Volná diskuseModeruje: Doc. MVDr. Josef Illek – Vysoká škola veterinární BrnoSimultánní překlad čeština-angličtina-němčinaPro zájemce bude připraven sborník v českém a anglickém jazyce.Připraveno za spolupráce MZe ČR22


V. národní výstava masného skotuAngus Forum 2005pořadatelé / organizers:Český svaz chovatelů masného skotu PrahaAsociace chovatelů plemene Anguspod záštitou / organised under patronage of:Ministerstva zemědělství České republikymediální partner / medial partner:Profi Press s.r.o. – vydavatelství ing. Martina Sedláčkasponzoři / sponsors:SCHAUMANN ČR, s.r.o.UNO VIVA TRADING s.r.o.ZZN Pelhřimov a.s.AGRO-partner s.r.o.AGROZET České Budějovice a.s.GENOSERVIS a.s.SANO – moderní výživa zvířat, spol. s r.o.Českomoravská společnost chovatelů a.s.Schering-PloughDěkujeme všem chovatelům, sponzorům a ostatním partnerům, kteříse podíleli na přípravě, organizaci, zabezpečení a financování výstavya Angus Fora! Velmi si jejich úsilí a podpory vážíme!23


Přehled přihlášených zvířat na výstavuSummary list of exhibited animalsPlemenoKatalogVýstavní kategorieod do I. I.a. I.b. II.a. II.b. III.a. III.b IV.a. IV.b. MIMOCELK.Charolais 1 45 11 11 7 5 5 3 1 2 45Blonde d´Aquitaine 46 73 7 5 6 5 4 1 28Limousine 74 97 5 5 6 3 3 1 1 24Salers 98 114 5 4 1 3 1 3 17Gasconne 115 120 1 3 2 6Galloway 121 136 4 2 2 2 2 3 1 16Highland 137 147 3 3 1 3 1 11Aberdeen angus 148 262 23 16 23 10 27 4 10 2 115Masný simentál 263 285 10 5 1 6 1 23Hereford 286 301 5 4 1 4 1 1 16Piemontese 302 307 1 5 6Belgické modré 308 311 1 1 1 1 4Program výstavy –hodnoceníProgram hodnocení zvířatTime schedule of judgingPlemeno Boniter kusučas *Od doČtvrtek 20.10.2005 Charolais Armand BATIOT - Francie 45 10,30 12,30Blonde d´Aquit. Armand BATIOT - Francie 28 12,30 14,00Limousine Armand BATIOT - Francie 24 14,00 15,00Salers Bruno FAURE - Francie 17 15,00 16,00Gasconne Jean-Pierre GAJAN - Francie 6 16,00 16,30CELKEM 20.10.2005 120 x xPátek 21.10.2005 Galloway Šeba Karel, ČSCHMS Praha 16 10,00 11,00Highland Šeba Karel, ČSCHMS Praha 11 11,00 12,00Aberdeen Argus Dyce BOLDUC , Kanada 115 12,00 16,30CELKEM 21.10.2005 142 X xSobota 22.10.2005 Masný simentál Henning Hansen, Dánsko 23 10,00 12,00Hereford Šeba Karel, ČSCHMS Praha 16 12,00 13,00Piemontese ing. Kaplan Jan, ČSCHMS Praha 6 13,00 13,30Belgické modré ing. Kaplan Jan, ČSCHMS Praha 4 13,30 14,00CELKEM 22.10.2005 49 X xSoutěž o Nejlepší chovatelskou skupinu sobota 22.10.2005 14,00 16,00* uvedené časy jsou orientační25


Plán ustájení zvířat / Animals hallEXPOZICE DOJNÝCH PLEMENEXHIBITION OF DAIRY CATTLEEXPOZICE PRASATPIGS EXHIBITIONVCHODENTRYexpozice westernových koníAberdeen angusAberdeen angusAberdeen angusAberdeen angusAberdeen angusAberdeen angusAberdeen angusGallowayAberdeen angusGallowayAberdeen angusHighlandTRIBUNA "B"PŘEDVADIŠTĚCharolaisCharolaisBlonde d´AquitaineLimousineTRIBUNA "A"Salers LimousineMasný simentálHerefordPiemonteseBelgickémodrobíléCharolais Blonde d´Aquitaine SalersMasnýsimentálGasconneGasconne26


CHAROLAISPlemeno vzniklo na přelomu 18. a 19. století z původního žlutého skotu chovaného v tédobě ve Francií. Některé literální prameny hovoří o blízké příbuznosti se simentálem.První zmínky o tomto plemeni pochází z roku 1773. Hlavní oblastí chovu byla středníFrancie v oblasti mezi řekami Seinou, Loirou, Rhonou a Alier. V podmínkách dobrévýživy a příznivých klimatických podmínek byl prováděn pozitivní výběr jedinců, kteřívynikali raností a především s extrémně vyjádřeným masným užitkovým typem. Prozlepšení ranosti a jemnosti masa byl v některých oblastech použit údajně i schorthorn.Plemenná kniha byla založena v roce 1864. Plemeno Charolais příznivými růstovýmischopnostmi a jatečnou kvalitou vykrmovaných zvířat má využití nejen v čistokrevnéplemenitbě, ale především v užitkovém křížení s ostatními plemeny skotu. Jatečnázvířata vynikají velmi dobrou výkrmností, vysokým přírůstkem do vyšší porážkovéhmotnosti a především nízkým podílem tuku. Charakteristická je pastevní schopnosts příznivou spotřebou objemných krmiv. Krávy vynikají dobrou mléčností, vyjádřenouintenzivním růstem telat, především do věku 120 dnů. Významnou vlastností jeplodnost, dlouhověkost a dobré zdraví, bez geneticky podmíněných poruch. Díkyvysoké plodnosti a růstovým schopnostem potomstva, produkuje plemeno Charolaisnejvyšší živou hmotnost telat na krávu a rok. S tím souvisí i výskyt vyššího procentaobtížných porodů, který zejména v minulosti významně snižoval zájem chovatelů o totoplemeno. Snížení podílu obtížných porodů v populaci se stalo v osmdesátých adevadesátých letech jedním z hlavních selekčních kriterií. I v současné době je tentoprodukční ukazatel důležitým selekčním kriteriem. První importy se uskutečnily jižv roce 1990 z Maďarska. V dalších letech se na importech podílela již v rozhodujícímíře země původu – Francie. V ojedinělých případech byla některá stáda budována naimportu jalovic z Běloruska, Dánska a SRN. V roce 1992 byl na základě importuz Kanady založen i první chov bezrohého Charolais. V prvních letech se na rozšiřováníchovu významně podílelo uplatnění embryotransferu. Kvalitu chovu ovlivňuje používáníšpičkových býků, kteří jsou prověření v kontrole dědičnosti ve Francii.Stavy krav v kontrole užitkovostirokpočet kravchovů celkemA - C D - F1999 93 2468 1779 6892001 108 3173 2066 11072003 120 4592 2678 19142005 143 6194 3228 2966A-C - Krávy s podílem 88% - 100% plemeneD-F - Krávy s podílem 50% - 87% plemene29


KATEGORIE: I. Telata┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 001 Chovatel : Lédr František,Sopotnice ││ Majitel : Lédr František,Sopotnice ││Číslo: 120336953 CZ jm: ││Nar. : 01.11.04 j pl: T100 ││Matka: 2052953 CZ 33 jm: ││Otec : ZCH 578 jm: EPSOM │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 002 Chovatel : Lédr František,Sopotnice ││ Majitel : Lédr František,Sopotnice ││Číslo: 120454053 CZ jm: ││Nar. : 11.12.04 b pl: T100 ││Matka: 2053953 CZ 34 jm: ││Otec : ZCH 578 jm: EPSOM │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 003 Chovatel : Sokolovská uhelná a.s.St.Sedlo ││ Majitel : Sokolovská uhelná a.s.St.Sedlo ││Číslo: 102607941 CZ jm: ││Nar. : 18.12.04 j pl: T100 ││Matka: 100409309 CZ jm: ││Otec : ZCH 572 jm: I R O Y │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 004 Chovatel : Sokolovská uhelná a.s.St.Sedlo ││ Majitel : Sokolovská uhelná a.s.St.Sedlo ││Číslo: 102613941 CZ jm: ││Nar. : 26.12.04 j pl: T100 ││Matka: 102922309 CZ jm: ││Otec : ZCH 388 jm: I M P A I R RR3 │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 005 Chovatel : Sokolovská uhelná a.s.St.Sedlo ││ Majitel : Sokolovská uhelná a.s.St.Sedlo ││Číslo: 102614941 CZ jm: ││Nar. : 26.12.04 j pl: T100 ││Matka: 102939309 CZ jm: ││Otec : ZCH 498 jm: I M O L A │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 006 Chovatel : Sokolovská uhelná a.s.St.Sedlo ││ Majitel : Sokolovská uhelná a.s.St.Sedlo ││Číslo: 102658941 CZ jm: ││Nar. : 10.02.05 j pl: T100 ││Matka: 102936309 CZ jm: ││Otec : ZCH 498 jm: I M O L A │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 007 Chovatel : Lédr František,Sopotnice ││ Majitel : Lédr František,Sopotnice ││Číslo: 115916052 CZ jm: ││Nar. : 20.02.05 be pl: T100 ││Matka: 387417 CZ jm: I D E E ││Otec : ZCH 517 jm: N E L S O N │└────────────────────────────────────────────────────────────┘30


┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 008 Chovatel : Lišnická a.s.Lišnice ││ Majitel : Lišnická a.s.Lišnice ││Číslo: 103832953 CZ jm: ││Nar. : 23.02.05 j pl: T100 ││Matka: 127524511 CZ 32 jm: ││Otec : ZCH 388 jm: I M P A I R RR3 │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 009 Chovatel : M.I.L.O.S.Inc.ČR Trhové Sviny ││ Majitel : M.I.L.O.S.Inc.ČR Trhové Sviny ││Číslo: 117659932 CZ jm: MILOS Miss Elitte 12R ││Nar. : 06.03.05 j pl: T100 ││Matka: 4591417 CZ jm: MILOS Miss Elitte 11G ││Otec : ZCH 468 jm: INSEKTICID │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 010 Chovatel : M.I.L.O.S.Inc.ČR Trhové Sviny ││ Majitel : M.I.L.O.S.Inc.ČR Trhové Sviny ││Číslo: 117661932 CZ jm: MILOS Miss Page 14R ││Nar. : 10.03.05 j pl: T100 ││Matka: 7603417 CZ jm: MILOS Miss Page 2H ││Otec : ZCH 468 jm: INSEKTICID │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 011 Chovatel : Konvalinka Libor,J.Pavlovice ││ Majitel : Konvalinka Libor,J.Pavlovice ││Číslo: 507362061 CZ jm: ││Nar. : 17.03.05 b pl: T100 ││Matka: 2893417 CZ 39 jm: ││Otec : ZCH 670 jm: BOVET K A L I B R ET │└────────────────────────────────────────────────────────────┘Tele - doprovod matky┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 012 Chovatel : Jaša Jiří,Pavlinov ││ Majitel : Jaša Jiří,Pavlinov ││Číslo: 239521961 CZ jm: ││Nar. : 11.05.05 j pl: T100 ││Matka: 118843614 CZ 41 jm: ││Otec : CHP 714 jm: LUČENEC │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 013 Chovatel : Lišnická a.s.Lišnice ││ Majitel : Lišnická a.s.Lišnice ││Číslo: 103864953 CZ jm: ││Nar. : 26.05.05 j pl: T100 ││Matka: 127527511 CZ 40 jm: ││Otec : ZCH 556 jm: J O C K Z CUNKOVA │└────────────────────────────────────────────────────────────┘KATEGORIE : II.a. Jalovice ve věku 12 - 24 měsíců┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 014 Chovatel : Sokolovská uhelná a.s.St.Sedlo ││ Majitel : Sokolovská uhelná a.s.St.Sedlo ││Číslo: 11516941 CZ jm: ││Nar. : 31.12.03 pl: T100 ││Matka: 4347417 CZ jm: ││Otec : ZCH 386 jm: H A R N O I S │└────────────────────────────────────────────────────────────┘31


┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 015 Chovatel : Ploužnice s.r.o.Ploužnice ││ Majitel : Ploužnice s.r.o.Ploužnice ││Číslo: 11872951 CZ jm: ││Nar. : 20.12.03 pl: T100 ││Matka: 100841401 CZ jm: DISTY ││Otec : ZCH 227 jm: A L I G O T E │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 016 Chovatel : Sokolovská uhelná a.s.St.Sedlo ││ Majitel : Sokolovská uhelná a.s.St.Sedlo ││Číslo: 11518941 CZ jm: ││Nar. : 02.01.04 pl: T100 ││Matka: 100500309 CZ jm: ││Otec : ZCH 571 jm: ICARE │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 017 Chovatel : Sokolovská uhelná a.s.St.Sedlo ││ Majitel : Sokolovská uhelná a.s.St.Sedlo ││Číslo: 11538941 CZ jm: ││Nar. : 11.01.04 pl: T100 ││Matka: 4423417 CZ jm: ││Otec : ZCH 396 jm: H O N I G │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 018 Chovatel : Ploužnice s.r.o.Ploužnice ││ Majitel : Ploužnice s.r.o.Ploužnice ││Číslo: 11876951 CZ jm: ││Nar. : 26.01.04 pl: T100 ││Matka: 100843401 CZ jm: BABSCHI ││Otec : ZCH 227 jm: A L I G O T E │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 019 Chovatel : Sokolovská uhelná a.s.St.Sedlo ││ Majitel : Sokolovská uhelná a.s.St.Sedlo ││Číslo: 11577941 CZ jm: ││Nar. : 19.02.04 pl: T100 ││Matka: 4349417 CZ jm: ││Otec : ZCH 370 jm: GESTOR │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 020 Chovatel : AGRO Huzová s.r.o. ││ Majitel : AGRO Huzová s.r.o. ││Číslo: 22731981 CZ jm: ││Nar. : 26.02.04 pl: T100 ││Matka: 3213417 CZ jm: ││Otec : ZCH 578 jm: EPSOM │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 021 Chovatel : AGRO Huzová s.r.o. ││ Majitel : AGRO Huzová s.r.o. ││Číslo: 22760981 CZ jm: ││Nar. : 12.03.04 pl: T100 ││Matka: 112145701 CZ jm: ││Otec : ZCH 240 jm: C A S O A R │└────────────────────────────────────────────────────────────┘32


┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 022 Chovatel : AGRO Huzová s.r.o. ││ Majitel : AGRO Huzová s.r.o. ││Číslo: 22767981 CZ jm: ││Nar. : 17.03.04 pl: T100 ││Matka: 7151417 CZ jm: ││Otec : ZCH 554 jm: J U D I C E L SMILOVSKÝ │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 023 Chovatel : Ploužnice s.r.o.Ploužnice ││ Majitel : Ploužnice s.r.o.Ploužnice ││Číslo: 104926951 CZ jm: ││Nar. : 25.08.04 pl: T100 ││Matka: 100861401 CZ jm: ││Otec : ZCH 554 jm: J U D I C E L SMILOVSKÝ │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 024 Chovatel : Ploužnice s.r.o.Ploužnice ││ Majitel : Ploužnice s.r.o.Ploužnice ││Číslo: 104928951 CZ jm: ││Nar. : 03.09.04 pl: T100 ││Matka: 100866401 CZ jm: ││Otec : ZCH 227 jm: A L I G O T E │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 025 Chovatel : Konvalinka Libor,J.Pavlovice ││ Majitel : Konvalinka Libor,J.Pavlovice ││Číslo: 22401961 CZ jm: ││Nar. : 28.01.03 pl: T100 ││Matka: 2871417 CZ jm: I M P U L S I O N RJ││Otec : ZCH 240 jm: C A S O A R │└────────────────────────────────────────────────────────────┘KATEGORIE : II.b. Jalovice ve věku 25 - 36 měsíců┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 026 Chovatel : AGRO Huzová s.r.o. ││ Majitel : AGRO Huzová s.r.o. ││Číslo: 4623981 CZ jm: ││Nar. : 03.02.03 pl: T100 ││Matka: 4551417 CZ jm: ││Otec : ZCH 240 jm: C A S O A R │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 027 Chovatel : AGRO Huzová s.r.o. ││ Majitel : AGRO Huzová s.r.o. ││Číslo: 4624981 CZ jm: ││Nar. : 03.02.03 pl: T100 ││Matka: 3213417 CZ jm: ││Otec : ZCH 240 jm: C A S O A R │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 028 Chovatel : Lédr František,Sopotnice ││ Majitel : Lédr František,Sopotnice ││Číslo: 21092953 CZ jm: ││Nar. : 15.02.03 pl: T100 ││Matka: 102016506 CZ jm: ││Otec : ZCH 385 jm: M A G I Q U E │└────────────────────────────────────────────────────────────┘33


┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 029 Chovatel : Lédr František,Sopotnice ││ Majitel : Lédr František,Sopotnice ││Číslo: 21093953 CZ jm: ││Nar. : 16.02.03 pl: T100 ││Matka: 102022506 CZ jm: ││Otec : ZCH 385 jm: M A G I Q U E │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 030 Chovatel : AGRO Huzová s.r.o. ││ Majitel : AGRO Huzová s.r.o. ││Číslo: 4690981 CZ jm: ││Nar. : 18.03.03 pl: T100 ││Matka: 7176417 CZ jm: ││Otec : ZCH 421 jm: H U M R │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 031 Chovatel : M.I.L.O.S.Inc.ČR Trhové Sviny ││ Majitel : Měcholupská zemědělská a.s. ││Číslo: 145012304 CZ jm: 18 N ││Nar. : 21.04.03 pl: T100 ││Matka: 862417 CZ jm: HVA PANSY 112D ││Otec : ZCH 468 jm: INSEKTICID │└────────────────────────────────────────────────────────────┘KATEGORIE : III.a. Prvotelky a krávy na 2.teleti┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 032 Chovatel : Lišnická a.s.Lišnice ││ Majitel : Lišnická a.s.Lišnice ││Číslo: 127524511 CZ jm: ││Nar. : 25.03.00 telat: 2 ks ││Matka: 387417 CZ jm: I D E E ││Otec : ZCH 300 jm: E L O I │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 033 Chovatel : Lédr František,Sopotnice ││ Majitel : Lédr František,Sopotnice ││Číslo: 2052953 CZ jm: ││Nar. : 22.01.02 telat: 1 ks ││Matka: 102015506 CZ jm: ││Otec : ZCH 217 jm: A G R O N O M E │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 034 Chovatel : Lédr František,Sopotnice ││ Majitel : Lédr František,Sopotnice ││Číslo: 2053953 CZ jm: ││Nar. : 22.01.02 telat: 1 ks ││Matka: 102016506 CZ jm: ││Otec : ZCH 217 jm: A G R O N O M E │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 035 Chovatel : Lišnická a.s.Lišnice ││ Majitel : Lišnická a.s.Lišnice ││Číslo: 139611511 CZ jm: ││Nar. : 18.02.02 telat: 1 ks ││Matka: 1996417 CZ jm: ││Otec : ZCH 220 jm: B L A S O N │└────────────────────────────────────────────────────────────┘35


┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 036 Chovatel : Lagros s.r.o.Teplice n/M. ││ Majitel : Martinec St.,Teplice n/M. ││Číslo: 120562505 CZ jm: ││Nar. : 24.03.02 telat: 1 ks ││Matka: 422417 CZ jm: ││Otec : ZCH 491 jm: J A C Q U A R D │└────────────────────────────────────────────────────────────┘KATEGORIE : III.b. Krávy starší┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 037 Chovatel : CHPSCH Slabce sro ││ Majitel : M.I.L.O.S.Inc.ČR Trhové Sviny ││Číslo: 3905417 CZ jm: Fine Double S 42F CHPS ││Nar. : 15.04.96 telat: 5 ks ││Matka: 92330132 CZ jm: DOUBLE S 34B ││Otec : CHP 031 jm: ALF 13C CHPS │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 038 Chovatel : Lagros s.r.o.Teplice n/M. ││ Majitel : Martinec St.,Teplice n/M. ││Číslo: 9172417 CZ jm: ││Nar. : 25.11.97 telat: 6 ks ││Matka: 401417 CZ jm: ││Otec : ZCH 217 jm: A G R O N O M E │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 039 Chovatel : Konvalinka Libor,J.Pavlovice ││ Majitel : Konvalinka Libor,J.Pavlovice ││Číslo: 2893417 CZ jm: ││Nar. : 20.01.98 telat: 4 ks ││Matka: 2865417 CZ jm: I D E E RJ ││Otec : ZCH 336 jm: C O N C I L E RR5 │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 040 Chovatel : Lišnická a.s.Lišnice ││ Majitel : Lišnická a.s.Lišnice ││Číslo: 127527511 CZ jm: ││Nar. : 05.05.00 telat: 3 ks ││Matka: 1320445 CZ jm: ││Otec : ZCH 240 jm: C A S O A R │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 041 Chovatel : Jaša Jiří,Pavlinov ││ Majitel : Jaša Jiří,Pavlinov ││Číslo: 118843614 CZ jm: ││Nar. : 27.06.00 telat: 3 ks ││Matka: 2888417 CZ jm: ││Otec : CHP 249 jm: H U S A I N │└────────────────────────────────────────────────────────────┘KATEGORIE : III.b. Krávy starší┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 042 Chovatel: EARL Lepee Jacques ││ 311584405 FR Majitel: AGRO Huzová s.r.o. ││reg : ZCH 922 jm: VAILLANT ││nar. : 29.11.2003││Matka: 90119214 CZ jm: LURETTE ││Otec : 268 363 jm: NELSON │└────────────────────────────────────────────────────────────┘36


┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 043 Chovatel: Marchand Serge Thaix,Sazeret ││ 311494318 FR Majitel: Hanes Dalibor,Dubnice ││reg : ZCH 920 jm: UTEL ││nar. : 29.12.2003││Matka: 90117214 CZ jm: NACELLE ││Otec : 268 360 jm: SKI │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 044 Chovatel: Gaec Goyon 63380 Pontaumur ││ 6340514847 FR Majitel: JASNO s.r.o.Jasenná││reg : ZCH 921 jm: VENT ││nar. : 24.01.2004││Matka: 90122214 CZ jm: OBJECTIVE ││Otec : 268 100 jm: NEVERS │└────────────────────────────────────────────────────────────┘KATEGORIE : IV.b. Plemenní býci nad 3 roky┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 045 Chovatel: Bovet a.s.Sloupnice ││ 147581591 CZ Majitel: Konvalinka Libor,J.Pavlovice ││reg : ZCH 670 jm: BOVET K a l i b r ET ││nar. : 16.05.2002││Matka: 367417 CZ jm: I N E G A L E ││Otec : ZCH 450 jm: L E R E B E L │└────────────────────────────────────────────────────────────┘37


BLONDE d´AQUITAINE(plavý akvitánský skot)Plemeno blonde d´Aquitaine je plemeno poměrně mladé. Jeho organizovaný chov lzedatovat do padesátých let. Pochází z jihozápadní Francie. Na jeho vzniku se podílí třimístní krajová plemena skotu a to guercy, garonnaise a blonde des Pyrénées, kterábyla využívána především k tahu, ale také k produkci masa. Šlechtěním těchto plemenvzniklo plemeno velkého tělesného rámce o výjimečné délce těla s pevnou, alejemnější kostrou a s mimořádně vyvinutým osvalením. Dnes je plemeno výraznězaměřeno pouze na produkci kvalitního masa. Plemeno vykazuje velmi dobrouplodnost.Tělesná stavba telat, která je charakterizována především jemnou kostrou,menší hlavou, plošším a delším tělem umožňuje snadný průchod porodními cestami, aproto i přes vyšší porodní hmotnost je u tohoto plemene malý výskyt obtížných porodů.Tato vlastnost je velmi dobře využitelná též při užitkovém křížení s dojnými plemeny.Zvířata se velmi dobře adaptují ve všech klimatických podmínkách a velmi úspěšně seproto toto plemeno šíří i do ostatních zemí jako plemeno s vysokou růstovouschopností a špičkovou jatečnou hodnotou.Chov tohoto plemene je v naší republicezaložen pouze na importu krav a jalovic z Francie. První import se uskutečnil již v roce1991. V tomto roce bylo založeno stádo na SZTŠ Hořovice a v roce 1992 následovalydalší importy. I přes vynikající výsledky dosažené v rámci kontroly užitkovosti není totoplemeno tak rozšířeno, jako ostatní dvě nejpočetnější francouzská plemena charolais alimousin. Vynikající masná užitkovost, nízký obsah tuku u jatečných zvířat, kterýumožňuje výkrm do vysokých porážkových hmotností, nachází zájem našich chovatelůi o toto plemeno, a to především v užitkovém křížení. Tento zájem se zvýšil předevšímv posledních dvou letech, kdy je patrný, po částečném poklesu stavů, opětovný nárůststavů zvířat v KUMP.Stavy krav v kontrole užitkovostirokpočet kravchovů celkemA - C D - F1999 13 350 277 732001 20 519 301 2182003 23 950 440 5102005 26 1205 498 707A-C - Krávy s podílem 88% - 100% plemeneD-F - Krávy s podílem 50% - 87% plemene39


KATEGORIE: I. Telata┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 046 Chovatel : Šťastný Antonín,SZ,Vědlice ││ Majitel : Šťastný Antonín,SZ,Vědlice ││Číslo: 104792942 CZ jm: ││Nar. : 25.12.04 j pl: Q100 ││Matka: 867426 CZ 70 jm: D O U C E T T E ││Otec : ZBA 180 jm: G U E P A R D │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 047 Chovatel : Hrtús Miroslav,Mírovka ││ Majitel : Hrtús Miroslav,Mírovka ││Číslo: 193673061 CZ jm: ││Nar. : 28.01.05 b pl: Q100 ││Matka: 131088502 CZ 68 jm: K o p r e t i n a ││Otec : ZBA 303 jm: M I U R A │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 048 Chovatel : RF "CHROUST",J.Pavlovice ││ Majitel : RF "CHROUST",J.Pavlovice ││Číslo: 221801961 CZ jm: Nora RF ││Nar. : 02.02.05 j pl: Q100 ││Matka: 48524674 CZ 71 jm: F A N Y ││Otec : ZBA 354 jm: RAKET │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 049 Chovatel : RF "CHROUST",J.Pavlovice ││ Majitel : RF "CHROUST",J.Pavlovice ││Číslo: 221802961 CZ jm: Nutela RF ││Nar. : 02.02.05 j pl: Q100 ││Matka: 151872614 CZ 69 jm: K r é t a RF ││Otec : ZBA 327 jm: GG ROMEO │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 050 Chovatel : Hrtús Miroslav,Mírovka ││ Majitel : Hrtús Miroslav,Mírovka ││Číslo: 192123961 CZ jm: ││Nar. : 09.02.05 j pl: Q100 ││Matka: 3613217 CZ jm: H E R A ││Otec : ZBA 353 jm: MALINOIS │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 051 Chovatel : Šťastný Antonín,SZ,Vědlice ││ Majitel : Šťastný Antonín,SZ,Vědlice ││Číslo: 109260942 CZ jm: ││Nar. : 12.02.05 j pl: Q100 ││Matka: 100955406 CZ 65 jm: JÍVA Z ROCHOVA ││Otec : ZBA 298 jm: I N F A N T │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 052 Chovatel : RF "CHROUST",J.Pavlovice ││ Majitel : RF "CHROUST",J.Pavlovice ││Číslo: 221805961 CZ jm: Nadina RF ││Nar. : 23.04.05 j pl: Q100 ││Matka: 127705614 CZ 66 jm: J i s t á RF ││Otec : ZBA 282 jm: I M P A I R │└────────────────────────────────────────────────────────────┘40


Tele - doprovod matky┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 053 Chovatel : Šťastný Antonín,SZ,Vědlice ││ Majitel : Šťastný Antonín,SZ,Vědlice ││Číslo: 109264942 CZ jm: ││Nar. : 06.05.05 j pl: Q100 ││Matka: 107002406 CZ 67 jm: Kahira z Rochova ││Otec : ZBA 298 jm: I N F A N T │└────────────────────────────────────────────────────────────┘KATEGORIE : II.a. Jalovice ve věku 12 - 24 měsíců┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 054 Chovatel : Šťastný Antonín,SZ,Vědlice ││ Majitel : Šťastný Antonín,SZ,Vědlice ││Číslo: 4378942 CZ jm: ││Nar. : 13.12.03 pl: Q100 ││Matka: 105254406 CZ jm: Julie z Rochova ││Otec : ZBA 298 jm: I N F A N T │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 055 Chovatel : RF "CHROUST",J.Pavlovice ││ Majitel : RF "CHROUST",J.Pavlovice ││Číslo: 12314961 CZ jm: Matylda RF ││Nar. : 02.01.04 pl: Q100 ││Matka: 9502614 CZ jm: C I L I N A ││Otec : ZBA 180 jm: G U E P A R D │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 056 Chovatel : Šťastný Antonín,SZ,Vědlice ││ Majitel : Šťastný Antonín,SZ,Vědlice ││Číslo: 9638942 CZ jm: ││Nar. : 08.01.04 pl: Q100 ││Matka: 242217 CZ jm: F R E G A T A ││Otec : ZBA 264 jm: H R O M │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 057 Chovatel : RF "CHROUST",J.Pavlovice ││ Majitel : RF "CHROUST",J.Pavlovice ││Číslo: 12316961 CZ jm: Mocná RF ││Nar. : 04.03.04 pl: Q100 ││Matka: 127706614 CZ jm: J I Z E R A RF ││Otec : ZBA 328 jm: NORKAER ISAK ET │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 058 Chovatel : Šťastný Antonín,SZ,Vědlice ││ Majitel : Šťastný Antonín,SZ,Vědlice ││Číslo: 104784942 CZ jm: ││Nar. : 07.05.04 pl: Q100 ││Matka: 249217 CZ 72 jm: G Á J A ││Otec : ZBA 264 jm: H R O M │└────────────────────────────────────────────────────────────┘KATEGORIE : II.b. Jalovice ve věku 25 - 36 měsíců┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 059 Chovatel : Hrtús Miroslav,Mírovka ││ Majitel : Hrtús Miroslav,Mírovka ││Číslo: 143771502 CZ jm: ││Nar. : 14.01.03 pl: Q100 ││Matka: 131082502 CZ jm: ││Otec : ZBA 215 jm: F A L L O U │└────────────────────────────────────────────────────────────┘41


┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 060 Chovatel : Šťastný Antonín,SZ,Vědlice ││ Majitel : Šťastný Antonín,SZ,Vědlice ││Číslo: 107027406 CZ jm: Libra z Rochova ││Nar. : 03.04.03 pl: Q100 ││Matka: 3006217 CZ jm: H A L I N A ││Otec : ZBA 180 jm: G U E P A R D │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 061 Chovatel : Šťastný Antonín,SZ,Vědlice ││ Majitel : Šťastný Antonín,SZ,Vědlice ││Číslo: 107030406 CZ jm: Linie z Rochova ││Nar. : 01.05.03 pl: Q100 ││Matka: 50426 CZ jm: F A R A N D O L E ││Otec : ZBA 215 jm: F A L L O U │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 062 Chovatel : RF "CHROUST",J.Pavlovice ││ Majitel : RF "CHROUST",J.Pavlovice ││Číslo: 12311961 CZ jm: L i b r a RF ││Nar. : 14.05.03 pl: Q100 ││Matka: 9504614 CZ jm: D A F N É ││Otec : ZBA 180 jm: G U E P A R D │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 063 Chovatel : MZLU Brno - ŠZP Žabčice ││ Majitel : MZLU Brno - ŠZP Žabčice ││Číslo: 4337962 CZ jm: ││Nar. : 04.07.03 pl: Q100 ││Matka: 104998603 CZ jm: CH O M A ││Otec : ZBA 302 jm: M I M O S A │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 064 Chovatel : RF "CHROUST",J.Pavlovice ││ Majitel : RF "CHROUST",J.Pavlovice ││Číslo: 12313961 CZ jm: L i s a RF ││Nar. : 23.07.03 pl: Q100 ││Matka: 3606217 CZ jm: G A L K A ││Otec : ZBA 180 jm: G U E P A R D │└────────────────────────────────────────────────────────────┘KATEGORIE : III.a. Prvotelky a krávy na 2.teleti┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 065 Chovatel : Šťastný Antonín,SZ,Vědlice ││ Majitel : Šťastný Antonín,SZ,Vědlice ││Číslo: 100955406 CZ jm: Jíva z Rochova ││Nar. : 03.02.01 telat: 2 ks ││Matka: 3003217 CZ 73 jm: H E D V I K A ││Otec : ZBA 180 jm: G U E P A R D │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 066 Chovatel : RF "CHROUST",J.Pavlovice ││ Majitel : RF "CHROUST",J.Pavlovice ││Číslo: 127705614 CZ jm: J i s t á RF ││Nar. : 28.04.01 telat: 2 ks ││Matka: 9502614 CZ jm: C I L I N A ││Otec : ZBA 180 jm: G U E P A R D │└────────────────────────────────────────────────────────────┘42


┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 067 Chovatel : Šťastný Antonín,SZ,Vědlice ││ Majitel : Šťastný Antonín,SZ,Vědlice ││Číslo: 107002406 CZ jm: Kahira z Rochova ││Nar. : 17.02.02 telat: 1 ks ││Matka: 249217 CZ 72 jm: G Á J A ││Otec : ZBA 215 jm: F A L L O U │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 068 Chovatel : Hrtús Miroslav,Mírovka ││ Majitel : Hrtús Miroslav,Mírovka ││Číslo: 131088502 CZ jm: K o p r e t i n a ││Nar. : 21.03.02 telat: 1 ks ││Matka: 48526674 CZ jm: F A R I N E ││Otec : ZBA 212 jm: D R O P │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 069 Chovatel : RF "CHROUST",J.Pavlovice ││ Majitel : RF "CHROUST",J.Pavlovice ││Číslo: 151872614 CZ jm: K r é t a RF ││Nar. : 14.04.02 telat: 1 ks ││Matka: 3602217 CZ jm: G R É T A ││Otec : ZBA 282 jm: I M P A I R │└────────────────────────────────────────────────────────────┘KATEGORIE : III.b. Krávy starší┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 070 Chovatel : Lafargue Bern.,St.Lorent Lolmie ││ Majitel : Šťastný Antonín,SZ,Vědlice ││Číslo: 867426 CZ jm: D o u c e t t e ││Nar. : 04.02.88 telat: 11 ks ││Matka: 46132083 CZ jm: U K R A I N E ││Otec : 000 jm: ATHOS │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 071 Chovatel : Fern Descazeaux ││ Majitel : RF "CHROUST",J.Pavlovice ││Číslo: 48524674 CZ jm: F a n y ││Nar. : 16.06.90 telat: 10 ks ││Matka: 82130548 CZ jm: C H A R M A N T E ││Otec : ZBA 185 jm: T O N N E R R E │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 072 Chovatel : Šťastný Antonín,SZ,Vědlice ││ Majitel : Šťastný Antonín,SZ,Vědlice ││Číslo: 249217 CZ jm: G á j a ││Nar. : 05.03.97 telat: 4 ks ││Matka: 867426 CZ 70 jm: D O U C E T T E ││Otec : ZBA 216 jm: E D A │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 073 Chovatel : Šťastný Antonín,SZ,Vědlice ││ Majitel : Šťastný Antonín,SZ,Vědlice ││Číslo: 3003217 CZ jm: H e d v i k a ││Nar. : 25.01.98 telat: 4 ks ││Matka: 893426 CZ jm: E G L A N T I N E ││Otec : ZBA 225 jm: E L E P H A N T │└────────────────────────────────────────────────────────────┘43


LIMOUSINEPlemeno vzniklo v limousinské oblasti jihozápadní Francie.Tato oblast je klimatickypoměrně drsná, nadmořská výška dosahuje až 1000 m. Až do první poloviny 20.stoletíbylo plemeno využíváno k tahu. K této práci byla vybírána zvířata velkého tělesnéhorámce, s velmi dobře vyvinutou svalovinou a pevným postojem, která byla schopnavelké zátěže i přes poměrně jemnou kostru. Selekce na tyto vlastnosti dala předpokladpro vznik typicky masného plemene s velkým podílem svaloviny a nízkým podílemtuku. Plemeno Limousine je dnes druhé nejpočetněji chované masné plemeno veFrancií, odkud se hojně rozšířilo také do celého světa. Plemeno se vyznačuje dobrouchodivostí, pastevní schopností, při vysoké konverzi objemných krmiv. Krávy vykazujídobré mateřské vlastnosti a jsou dostatečně mléčné. Předností je dobrá plodnosts příznivým mezidobím, dlouhověkost a především snadnost telení.Pro tyto vlastnosti jehojně využíváno i v užitkovém křížení. Počátkem devadesátých let bylo plemenoLimousin nejvíce využíváno v inseminaci v rámci užitkového křížení s naší populacískotu. První nákupy čistokrevných zvířat v roce 1990 pocházely z Maďarska a založilychov v pěti zemědělských podnicích. Ostatní chovy limousina jsou již převážněz Francie. Inseminace prověřenými býky z Francie v rámci čistokrevné plemenitbypřinesla i výrazné zlepšení růstové schopnosti telat. To spolu s vynikající masnouužitkovostí plemene přineslo i značný zájem chovatelů o toto plemeno. Nejvíce jelimousin využíván v užitkovém křížení.Stavy krav v kontrole užitkovostirokpočet kravchovů celkemA - C D - F1999 36 852 292 5602001 42 1002 441 5612003 41 1824 585 12392005 43 2312 703 1609A-C - Krávy s podílem 88% - 100% plemeneD-F - Krávy s podílem 50% - 87% plemene45


KATEGORIE: I. Telata┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 074 Chovatel : VFU Brno - ŠZP Nový Jičín ││ Majitel : VFU Brno - ŠZP Nový Jičín ││Číslo: 113855081 CZ jm: ││Nar. : 31.12.04 b pl: Y100 ││Matka: 119963704 CZ 93 jm: Květinka ││Otec : ZLI 370 jm: MERIDIEN │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 075 Chovatel : ZD Ločenice ││ Majitel : ZD Ločenice ││Číslo: 180741931 CZ jm: ││Nar. : 19.01.05 j pl: Y100 ││Matka: 126210201 CZ jm: ││Otec : ZLI 294 jm: LOUXOR │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 076 Chovatel : ZD Ločenice ││ Majitel : ZD Ločenice ││Číslo: 180742931 CZ jm: ││Nar. : 29.01.05 j pl: Y100 ││Matka: 119973201 CZ jm: ││Otec : ZLI 230 jm: D A U P H I N │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 077 Chovatel : Farma Kaliště v.o.s Č.Libchavy ││ Majitel : Farma Kaliště v.o.s Č.Libchavy ││Číslo: 121239053 CZ jm: ││Nar. : 01.02.05 b pl: Y100 ││Matka: 113048511 CZ 91 jm: D r a h a n a ││Otec : ZLI 324 jm: MAS DU CLO │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 078 Chovatel : Farma Kaliště v.o.s Č.Libchavy ││ Majitel : Farma Kaliště v.o.s Č.Libchavy ││Číslo: 500011053 CZ jm: ││Nar. : 22.04.05 b pl: Y100 ││Matka: 8167517 CZ 95 jm: D O L I N A ││Otec : ZLI 394 jm: LUIS VFU │└────────────────────────────────────────────────────────────┘Tele - doprovod matky┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 079 Chovatel : VFU Brno - ŠZP Nový Jičín ││ Majitel : VFU Brno - ŠZP Nový Jičín ││Číslo: 105085981 CZ jm: ││Nar. : 08.06.05 j pl: Y100 ││Matka: 249517 CZ 94 jm: G A V O R A ││Otec : ZLI 325 jm: K O L J A VFU │└────────────────────────────────────────────────────────────┘KATEGORIE : II.a. Jalovice ve věku 12 - 24 měsíců┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 080 Chovatel : VFU Brno - ŠZP Nový Jičín ││ Majitel : VFU Brno - ŠZP Nový Jičín ││Číslo: 10929981 CZ jm: Lada VFU ││Nar. : 22.12.03 pl: Y100 ││Matka: 107735 CZ jm: ││Otec : ZLI 324 jm: MAS DU CLO │└────────────────────────────────────────────────────────────┘46


┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 081 Chovatel : Farma Kaliště v.o.s Č.Libchavy ││ Majitel : Farma Kaliště v.o.s Č.Libchavy ││Číslo: 33177953 CZ jm: Dajána ││Nar. : 13.01.04 pl: Y100 ││Matka: 113048511 CZ 91 jm: D r a h a n a ││Otec : ZLI 294 jm: LOUXOR │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 082 Chovatel : VFU Brno - ŠZP Nový Jičín ││ Majitel : VFU Brno - ŠZP Nový Jičín ││Číslo: 10937981 CZ jm: Modeta VFU ││Nar. : 23.01.04 pl: Y100 ││Matka: 139735 CZ jm: ││Otec : ZLI 324 jm: MAS DU CLO │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 083 Chovatel : ZD Ločenice ││ Majitel : ZD Ločenice ││Číslo: 47393931 CZ jm: ││Nar. : 12.02.04 pl: Y100 ││Matka: 126201201 CZ jm: ││Otec : ZLI 230 jm: D A U P H I N │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 084 Chovatel : MZLU Brno - ŠZP Žabčice ││ Majitel : MZLU Brno - ŠZP Žabčice ││Číslo: 101079962 CZ jm: ││Nar. : 25.06.04 pl: Y100 ││Matka: 115517 CZ jm: ││Otec : ZLI 323 jm: REDPATHS JAGUAR │└────────────────────────────────────────────────────────────┘KATEGORIE : II.b. Jalovice ve věku 25 - 36 měsíců┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 085 Chovatel : VFU Brno - ŠZP Nový Jičín ││ Majitel : VFU Brno - ŠZP Nový Jičín ││Číslo: 119966704 CZ jm: Karin ││Nar. : 10.12.02 pl: Y100 ││Matka: 113287704 CZ jm: I z a ││Otec : ZLI 268 jm: I O N E S C O │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 086 Chovatel : ZD Ločenice ││ Majitel : ZD Ločenice ││Číslo: 5151931 CZ jm: ││Nar. : 19.02.03 pl: Y100 ││Matka: 933517 CZ jm: ││Otec : ZLI 253 jm: H R A B Ě │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 087 Chovatel : Farma Kaliště v.o.s Č.Libchavy ││ Majitel : Farma Kaliště v.o.s Č.Libchavy ││Číslo: 16985953 CZ jm: Haveta ││Nar. : 25.02.03 pl: Y100 ││Matka: 113028511 CZ jm: ││Otec : ZLI 294 jm: LOUXOR │└────────────────────────────────────────────────────────────┘47


┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 088 Chovatel : ZD Ločenice ││ Majitel : ZD Ločenice ││Číslo: 5154931 CZ jm: ││Nar. : 03.03.03 pl: Y100 ││Matka: 119826201 CZ jm: ││Otec : ZLI 253 jm: H R A B Ě │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 089 Chovatel : VFU Brno - ŠZP Nový Jičín ││ Majitel : VFU Brno - ŠZP Nový Jičín ││Číslo: 10916981 CZ jm: Laura ││Nar. : 23.03.03 pl: Y100 ││Matka: 3858517 CZ jm: CH I B A ││Otec : ZLI 207 jm: J O U E U R │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 090 Chovatel : MZLU Brno - ŠZP Žabčice ││ Majitel : MZLU Brno - ŠZP Žabčice ││Číslo: 4327962 CZ jm: ││Nar. : 22.05.03 pl: Y100 ││Matka: 115517 CZ jm: ││Otec : ZLI 228 jm: D E C L I C │└────────────────────────────────────────────────────────────┘KATEGORIE : III.a. Prvotelky a krávy na 2.teleti┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 091 Chovatel : Farma Kaliště v.o.s Č.Libchavy ││ Majitel : Farma Kaliště v.o.s Č.Libchavy ││Číslo: 113048511 CZ jm: D r a h a n a ││Nar. : 14.12.00 telat: 2 ks ││Matka: 8132517 CZ jm: D A R I N K A ││Otec : ZLI 246 jm: H Y M O U R │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 092 Chovatel : VFU Brno - ŠZP Nový Jičín ││ Majitel : VFU Brno - ŠZP Nový Jičín ││Číslo: 119930704 CZ jm: Jaroslava ││Nar. : 12.03.01 telat: 2 ks ││Matka: 121735 CZ jm: ││Otec : ZLI 208 jm: J O K E Y │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 093 Chovatel : VFU Brno - ŠZP Nový Jičín ││ Majitel : VFU Brno - ŠZP Nový Jičín ││Číslo: 119963704 CZ jm: Květinka ││Nar. : 29.04.02 telat: 1 ks ││Matka: 126735 CZ jm: ││Otec : ZLI 208 jm: J O K E Y │└────────────────────────────────────────────────────────────┘KATEGORIE : III.b. Krávy starší┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 094 Chovatel : VFU Brno - ŠZP Nový Jičín ││ Majitel : VFU Brno - ŠZP Nový Jičín ││Číslo: 249517 CZ jm: G a v o r a ││Nar. : 21.09.97 telat: 5 ks ││Matka: 107735 CZ jm: ││Otec : ZLI 208 jm: J O K E Y │└────────────────────────────────────────────────────────────┘48


┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 095 Chovatel : Farma Kaliště v.o.s Č.Libchavy ││ Majitel : Farma Kaliště v.o.s Č.Libchavy ││Číslo: 8167517 CZ jm: D o l i n a ││Nar. : 18.11.98 telat: 3 ks ││Matka: 98002511 CZ jm: D R A Z S É ││Otec : ZLI 229 jm: E L E A Z A R │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 096 Chovatel : VFU Brno - ŠZP Nový Jičín ││ Majitel : VFU Brno - ŠZP Nový Jičín ││Číslo: 113278704 CZ jm: I r e n a ││Nar. : 18.03.00 telat: 3 ks ││Matka: 121735 CZ jm: ││Otec : ZLI 208 jm: J O K E Y │└────────────────────────────────────────────────────────────┘KATEGORIE : IV.b. Plemenní býci nad 3 roky┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 097 Chovatel: VFU Brno - ŠZP Nový Jičín ││ 119005764 CZ Majitel: VFU Brno - ŠZP Nový Jičín ││reg : ZLI 325 jm: K o l j a VFU ││nar. : 29.01.2002││Matka: 6960517 CZ jm: E L E C T R I C I T E ││Otec : ZLI 229 jm: E L E A Z A R │└────────────────────────────────────────────────────────────┘49


SALERSToto původem francouzské plemeno pochází z oblasti vulkanického pohoří vCentrálním masivu. Bylo vyšlechtěno na tvrdost a přežitelnost v tvrdém klimatus ohledem na přírůstek a produkci masa. Je to plemeno odlišné od jinýchfrancouzských plemen a podobné červeným plemenům z jihozápadníEvropy.V šedesátých letech bylo plemeno Salers rozšířeno v celé Francii. V současnédobě je chováno asi 170 tisíc krav v jižní, severní a severovýchodní Francii. Mnohochovů využívá toto plemeno při přechodu z dojeného skotu na chov masného skotu.V průběhu zimy jsou zvířata chována v údolích, na jaře jsou vyháněna na horsképastviny. Plemeno je v hlavní oblasti chovu a i v celé Francii využíváno ke kříženís ostatními masnými plemeny (Charolais, Limousin, Blonde d´Aquitaine). Používá sehlavně k produkci čistokrevných zvířat a zvláště ceněných kříženců, vhodných jakozástav pro specializované podniky pro výrobu masa. Salerský skot je mírné povahy,zvířata ráda opětují pozornost svému chovateli a při manipulaci jsou snadnoovladatelná a přizpůsobivá, rychle se adaptují na nové prostředí. Salers výborně snášízimu a pobyt ve sněhu je zvířatům veskrze příjemný. Větším problémem jsou velkáhorka, kdy se dobytek, který nemá možnost úkrytu ve stínu, díky hustému osrstění potí.Salerský skot je černorohý, tzn. s černou rohovinou, která je velmi odolná i ve tvrdýchterénech a není náročné ani na ošetřování paznehtů.Od prvního importu do ČR v r. 1995, kdy bylo dovezeno 24 kusů jalovic na farmy pánůKramla a Sovy, probíhá intenzivní ověřování vhodnosti plemene Salers pro podmínkyČR. Z výsledků ověřování, které jsou průběžně publikovány, jednoznačně vyplývá, žechov tohoto plemene má v našich podmínkách opodstatnění jak v čistokrevnéplemenitbě, tak i v užitkovém křížení. Dosahovaná užitkovost je ve shodnýchpodmínkách plně srovnatelná s ostatními u nás chovanými plemeny velkého tělesnéhorámce.Stavy krav v kontrole užitkovostirokpočetchovůkravcelkemA - CD - F1999 4 19 19 02001 5 52 47 52003 8 63 57 62005 9 87 74 13A-C - Krávy s podílem 88% - 100% plemeneD-F - Krávy s podílem 50% - 87% plemene51


KATEGORIE: I. Telata┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 098 Chovatel : Kraml Eduard,Stachy ││ Majitel : Kraml Eduard,Stachy ││Číslo: 160907031 CZ jm: ││Nar. : 20.01.05 b pl: Z100 ││Matka: 76311246 CZ jm: ││Otec : ZSA 040 jm: J Ů N A │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 099 Chovatel : Kraml Eduard,Stachy ││ Majitel : Kraml Eduard,Stachy ││Číslo: 160910031 CZ jm: ││Nar. : 22.01.05 b pl: Z100 ││Matka: 76771246 CZ jm: ││Otec : ZSA 040 jm: J Ů N A │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 100 Chovatel : Kraml Eduard,Stachy ││ Majitel : Kraml Eduard,Stachy ││Číslo: 160912031 CZ jm: ││Nar. : 25.01.05 b pl: Z100 ││Matka: 60203717 CZ jm: L I S E T T E ││Otec : ZSA 040 jm: J Ů N A │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 101 Chovatel : Kraml Eduard,Stachy ││ Majitel : Kraml Eduard,Stachy ││Číslo: 160913031 CZ jm: ││Nar. : 10.02.05 b pl: Z100 ││Matka: 76773246 CZ jm: ││Otec : ZSA 040 jm: J Ů N A │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 102 Chovatel : Ranč 3x/D spol s.r.o.Sobiňov ││ Majitel : Ranč 3x/D spol s.r.o.Sobiňov ││Číslo: 246646961 CZ jm: ││Nar. : 01.05.05 j pl: Z100 ││Matka: 5303961 CZ 110 jm: ││Otec : ZSA 052 jm: NIVEAU │└────────────────────────────────────────────────────────────┘Tele - doprovod matky┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 103 Chovatel : Ranč 3x/D spol s.r.o.Sobiňov ││ Majitel : Ranč 3x/D spol s.r.o.Sobiňov ││Číslo: 246647961 CZ jm: ││Nar. : 12.07.05 j pl: Z100 ││Matka: 132779502 CZ 111 jm: G R I T T A ││Otec : ZSA 052 jm: NIVEAU │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 104 Chovatel : Ranč 3x/D spol s.r.o.Sobiňov ││ Majitel : Ranč 3x/D spol s.r.o.Sobiňov ││Číslo: 530612061 CZ jm: ││Nar. : 17.07.05 b pl: Z100 ││Matka: 132765502 CZ 112 jm: G E R M A I N E ││Otec : ZSA 052 jm: NIVEAU │└────────────────────────────────────────────────────────────┘52


┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 105 Chovatel : Kraml Eduard,Stachy ││ Majitel : Kraml Eduard,Stachy ││Číslo: 195892931 CZ jm: ││Nar. : 09.08.05 j pl: Z100 ││Matka: 60228717 CZ 113 jm: ││Otec : ZSA 040 jm: J Ů N A │└────────────────────────────────────────────────────────────┘KATEGORIE : II.a. Jalovice ve věku 12 - 24 měsíců┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 106 Chovatel : Kraml Eduard,Stachy ││ Majitel : Kraml Eduard,Stachy ││Číslo: 21632931 CZ jm: ││Nar. : 24.01.04 pl: Z100 ││Matka: 60203717 CZ jm: L I S E T T E ││Otec : ZSA 040 jm: J Ů N A │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 107 Chovatel : Kraml Eduard,Stachy ││ Majitel : Kraml Eduard,Stachy ││Číslo: 21633931 CZ jm: ││Nar. : 10.02.04 pl: Z100 ││Matka: 76311246 CZ jm: ││Otec : ZSA 040 jm: J Ů N A │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 108 Chovatel : Kraml Eduard,Stachy ││ Majitel : Kraml Eduard,Stachy ││Číslo: 159554931 CZ jm: ││Nar. : 12.05.04 pl: Z100 ││Matka: 60202717 CZ jm: L A E T I T I A ││Otec : ZSA 040 jm: J Ů N A │└────────────────────────────────────────────────────────────┘KATEGORIE : III.a. Prvotelky a krávy na 2.teleti┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 109 Chovatel : Kraml Eduard,Stachy ││ Majitel : Kraml Eduard,Stachy ││Číslo: 159555931 CZ jm: ││Nar. : 23.06.04 pl: Z100 ││Matka: 76781246 CZ jm: ││Otec : ZSA 056 jm: N U M E R O │└────────────────────────────────────────────────────────────┘KATEGORIE : III.a. Prvotelky a krávy na 2.teleti┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 110 Chovatel : Ranč 3x/D spol s.r.o.Sobiňov ││ Majitel : Ranč 3x/D spol s.r.o.Sobiňov ││Číslo: 5303961 CZ jm: ││Nar. : 16.07.02 telat: 1 ks ││Matka: 132779502 CZ 111 jm: G R I T T A ││Otec : ZSA 027 jm: C H A B A N │└────────────────────────────────────────────────────────────┘KATEGORIE : III.b. Krávy starší┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 111 Chovatel : A.Quade Krevese 39606 ││ Majitel : Ranč 3x/D spol s.r.o.Sobiňov ││Číslo: 132779502 CZ jm: G r i t t a ││Nar. : 15.04.95 telat: 5 ks ││Matka: 86679214 CZ jm: GALERE ││Otec : 265 518 jm: IVO │└────────────────────────────────────────────────────────────┘53


┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 112 Chovatel : Naturprodukte GmbH,Kietz ││ Majitel : Ranč 3x/D spol s.r.o.Sobiňov ││Číslo: 132765502 CZ jm: G e r m a i n e ││Nar. : 13.04.97 telat: 5 ks ││Matka: 86688214 CZ jm: GOELETTE ││Otec : 265 532 jm: FÜRST │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 113 Chovatel : Kraml Eduard,Stachy ││ Majitel : Kraml Eduard,Stachy ││Číslo: 60228717 CZ jm: ││Nar. : 22.08.97 telat: 4 ks ││Matka: 60210717 CZ jm: L A R A ││Otec : ZSA 002 jm: QUARLES VAINQUER │└────────────────────────────────────────────────────────────┘KATEGORIE : IV.a. Plemenní býci do 3 let┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 114 Chovatel: Kraml Eduard,Stachy ││ 19793031 CZ Majitel: Kraml Eduard,Stachy ││reg : ZSA 063 jm: Lotus Jůna ││nar. : 24.03.2003││Matka: 76311246 CZ jm: ││Otec : ZSA 040 jm: J Ů N A │└────────────────────────────────────────────────────────────┘54


GASCONNESoučasná podoba plemene gasconne byla vytvořena z původní populace skotuchovaného ve francouzských Pyrenejích, kde se využíval jako skot s trojstrannouužitkovostí. K tahu byl využíván i v lesním hospodářství při svozu dřeva. Plemennákniha byla založena v r. 1894. Přibližně před 30ti lety byl šlechtitelský program zaměřenna jednostrannou masnou užitkovost v extenzivních podmínkách při zachování vrozenétvrdosti a odolnosti, s velmi dobře utvářenými končetinami a tvrdými paznehty,výbornou konverzí živin z objemných krmiv a snadnou ovladatelností. Černé slizniceumožňují vysokou toleranci zvířat na sluneční záření a zabraňují přenosukeratokonjunktivity. Tyto vlastnosti umožňují spásání chudé vegetace na strmýchsvazích hor ve vysoké nadmořské výšce i při extrémních změnách počasí. Tím jeumožněna ekonomicky efektivní produkce kvalitního masa i ve velice extenzivníchpodmínkách.Do České republiky byly první jalovice plemene gasconne dovezeny v r. 1994 v počtu15 ks na účelové hospodářství Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze –Uhříněvsi. Jednalo se o vůbec první export tohoto plemene ze země původu. Značnouoblibu však plemeno získalo při užitkovém křížení díky snadným porodům, nízkýmiztrátami telat a jejich dobrou růstovou schopností. Velmi uspokojivé jsou i dosahovanévýsledky vykrmených býků – kříženců.Vývoj stavu krav v kontrole užitkovostirokpočet kravchovů celkemA - C D - F1999 4 85 34 512001 10 174 71 1032003 12 298 86 2122005 11 417 135 282A-C - Krávy s podílem 88% - 100% plemeneD-F - Krávy s podílem 50% - 87% plemene56


KATEGORIE: I. Telata┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 115 Chovatel : MZLU Brno - ŠZP Žabčice ││ Majitel : MZLU Brno - ŠZP Žabčice ││Číslo: 102444062 CZ jm: ││Nar. : 26.01.05 b pl: K100 ││Matka: 100090113 CZ jm: ││Otec : ZGS 012 jm: E S K U L A │└────────────────────────────────────────────────────────────┘KATEGORIE : II.a. Jalovice ve věku 12 - 24 měsíců┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 116 Chovatel : MZLU Brno - ŠZP Žabčice ││ Majitel : MZLU Brno - ŠZP Žabčice ││Číslo: 17657962 CZ jm: ││Nar. : 02.01.04 pl: K100 ││Matka: 100088113 CZ jm: ││Otec : ZGS 012 jm: E S K U L A │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 117 Chovatel : Vörös Alojz ing.,SHR,Pelhřimov ││ Majitel : Vörös Alojz ing.,SHR,Pelhřimov ││Číslo: 103464941 CZ jm: ││Nar. : 03.06.04 pl: K100 ││Matka: 40563717 CZ jm: ││Otec : ZGS 033 jm: O U R A S I │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 118 Chovatel : Vörös Alojz ing.,SHR,Pelhřimov ││ Majitel : Vörös Alojz ing.,SHR,Pelhřimov ││Číslo: 103468941 CZ jm: ││Nar. : 10.06.04 pl: K100 ││Matka: 40563717 CZ jm: ││Otec : ZGS 033 jm: O U R A S I │└────────────────────────────────────────────────────────────┘KATEGORIE : IV.a. Plemenní býci do 3 let┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 119 Chovatel: Vörös Alojz ing.,SHR,Pelhřimov ││ 104760041 CZ Majitel: Vörös Alojz ing.,SHR,Pelhřimov ││reg : ZGS 076 jm: Maroko ET ││nar. : 28.05.2004││Matka: 40563717 CZ jm: ││Otec : ZGS 033 jm: O U R A S I │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 120 Chovatel: Vörös Alojz ing.,SHR,Pelhřimov ││ 104761041 CZ Majitel: Vörös Alojz ing.,SHR,Pelhřimov ││reg : ZGS 077 jm: Max ET ││nar. : 30.05.2004││Matka: 40563717 CZ jm: ││Otec : ZGS 033 jm: O U R A S I │└────────────────────────────────────────────────────────────┘57


GALLOWAYPlemeno Galloway je zmiňované již v dobách římské okupace britských ostrovů. Bylotehdy popisované jako podivné robustní černé a úplně bezrohé plemeno skotu. Jak jepatrné, toto plemeno se vyskytovalo v dávných dobách výhradně na britskýchostrovech, a to hlavně v jihozápadní části dnešního Skotska, kde původní krajina jevelmi členitá, pahorkatá s vysokými srážkami s hustými dubovými lesy. Stáda se páslav četných údolích řek i v blízkosti mořského pobřeží, na orných půdách, přirozenýchpastvinách, lesních pasekách i ve vysokých horách. Díky tomuto vývoji získaloplemeno Galloway nesmírnou odolnost a tvrdost, a proto si jej v pozdějších dobáchoblíbili místní chovatelé. Od roku 1881, kdy byla založena první Plemenná kniha tohotoplemene na území Velké Británie, začala skutečná chovatelská práce a i jeho rozšířenído celého světa. První vlna exportů byla poplatná tehdejší době, kdy se celá řada lidístěhovala do nového světa, tedy USA a Kanady a brali s sebou i svůj majetek. Dalšírozšíření následovalo do britských kolonií Austrálie, Jihoafrické republiky, NovéhoZélandu apod. Na našem kontinentu nastalo rozšíření a vznik Plemenných knih ažprakticky po skončení 1. světové války a zejména v 50. – 60. letech 20. století. Nejvyššírozšíření v Evropě je v současné době v Německu. V České republice se toto plemenochová od roku 1991, kdy byla dovezena první skupina těchto zvířat právě z Německa ataké z Rakouska. V dalších letech následovaly další dovozy tohoto plemene k nám,zejména do oblasti Šumavy a Jeseníků. Nenáročnost plemene, která umožňujeceloroční pobyt zvířat venku, dobrá růstová schopnost telat, vynikající mateřskévlastnosti a nízké ztráty telat během odchovu, předurčují gallowaye k extenzivnímuchovu skotu v horských a podhorských oblastech. Při plném využití dobrýchreprodukčních schopností plemenic a nízkých ustájovacích nákladech, je toto plemenokonkurence schopné s ostatními masnými plemeny. Pro zpeněžování jatečných zvířatje však třeba hledat jiné, v naší republice ještě netradiční způsoby. Chová sev tradičním černém zbarvení,ale v poslední době se v našem chovu objevily barevnérázy belted, dun, park-white a hnědá.Stavy krav v kontrole užitkovostirokpočet kravchovů celkemA – C D - F1999 18 249 124 1252001 21 384 194 1902003 22 470 237 2332005 21 455 264 191A-C - Krávy s podílem 88% - 100% plemeneD-F - Krávy s podílem 50% - 87% plemene59


KATEGORIE: I. Telata┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 121 Chovatel : Chovatelé V.a M.Vacíkovi,Roupov ││Majitel : Chovatelé V.a M.Vacíkovi,Roupov ││Číslo: 111572032 CZ jm: ││Nar. : 28.01.05 b pl: W100 ││Matka: 111670306 CZ 129 jm: ││Otec : ZGA 261 jm: SANNY WGA │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 122 Chovatel : Peter Zdeněk,Dubová Hora ││ Majitel : Peter Zdeněk,Dubová Hora ││Číslo: 109930951 CZ jm: ││Nar. : 31.03.05 j pl: W100 ││Matka: 82094246 CZ 130 jm: ││Otec : ZGA 282 jm: HOFRAT │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 123 Chovatel : Terč Jindřich,Štenovický Borek ││ Majitel : Terč Jindřich,Štenovický Borek ││Číslo: 132390032 CZ jm: ││Nar. : 05.04.05 b pl: W100 ││Matka: 1394366 CZ 132 jm: H A J F A Z ROUPOVA ││Otec : ZGA 265 jm: K O L I B A W │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 124 Chovatel : Kubica Rudolf ing,Pržno ││ Majitel : Kubica Rudolf ing,Pržno ││Číslo: 114597972 CZ jm: ││Nar. : 10.04.05 j pl: W100 ││Matka: 17745710 CZ 131 jm: G A B I ││Otec : ZGA 194 jm: ACADEMIC GERO -B- │└────────────────────────────────────────────────────────────┘KATEGORIE : II.a. Jalovice ve věku 12 - 24 měsíců┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 125 Chovatel : Peter Zdeněk,Dubová Hora ││ Majitel : Peter Zdeněk,Dubová Hora ││Číslo: 20392951 CZ jm: ││Nar. : 20.04.04 pl: W100 ││Matka: 8651750 CZ jm: ││Otec : ZGA 257 jm: I R W I N W │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 126 Chovatel : Peter Zdeněk,Dubová Hora ││ Majitel : Peter Zdeněk,Dubová Hora ││Číslo: 7539951 CZ jm: ││Nar. : 23.04.04 pl: W100 ││Matka: 82106246 CZ jm: ││Otec : ZGA 257 jm: I R W I N W │└────────────────────────────────────────────────────────────┘KATEGORIE : II.b. Jalovice ve věku 25 - 36 měsíců┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 127 Chovatel : Chovatelé V.a M.Vacíkovi,Roupov ││Majitel : Chovatelé V.a M.Vacíkovi,Roupov ││Číslo: 9733932 CZ jm: Laura Roupovská ││Nar. : 07.03.03 pl: W100 ││Matka: 30221717 CZ jm: N A D I N E 1 ││Otec : ZGA 218 jm: S K Y BOY W │└────────────────────────────────────────────────────────────┘60


┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 128 Chovatel : Chovatelé V.a M.Vacíkovi,Roupov ││Majitel : Chovatelé V.a M.Vacíkovi,Roupov ││Číslo: 9735932 CZ jm: Lucka Roupovská ││Nar. : 27.03.03 pl: W100 ││Matka: 30229717 CZ jm: M A N D Y 2 ││Otec : ZGA 218 jm: S K Y BOY W │└────────────────────────────────────────────────────────────┘KATEGORIE : III.a. Prvotelky a krávy na 2.teleti┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 129 Chovatel : Chovatelé V.a M.Vacíkovi,Roupov ││Majitel : Chovatelé V.a M.Vacíkovi,Roupov ││Číslo: 111670306 CZ jm: ││Nar. : 05.02.01 telat: 2 ks ││Matka: 30223717 CZ jm: U L L A 3 ││Otec : ZGA 170 jm: T R A M P │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 130 Chovatel : Karas Aleš ing.,Horní Vltavice ││ Majitel : Peter Zdeněk,Dubová Hora ││Číslo: 82094246 CZ jm: ││Nar. : 30.04.01 telat: 1 ks ││Matka: 72346246 CZ jm: ││Otec : ZGA 221 jm: E M I L SW │└────────────────────────────────────────────────────────────┘KATEGORIE : III.b. Krávy starší┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 131 Chovatel : L.Asam, Heilbach 1 ││ Majitel : Kubica Rudolf ing,Pržno ││Číslo: 17745710 CZ jm: G a b i ││Nar. : 19.03.97 telat: 6 ks ││Matka: 0 jm: PRAIRIE DAWN QUEEN 67A ││Otec : 000 jm: GRASSO │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 132 Chovatel : Chovatelé V.a M.Vacíkovi,Roupov ││ Majitel : Terč Jindřich,Štenovický Borek ││Číslo: 1394366 CZ jm: ││Nar. : 04.04.99 telat: 4 ks ││Matka: 30227717 CZ jm: H A N N E 1 ││Otec : ZGA 187 jm: G O L E M │└────────────────────────────────────────────────────────────┘KATEGORIE : IV.a. Plemenní býci do 3 let┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 133 Chovatel: Kubica Rudolf ing,Pržno ││ 16855072 CZ Majitel: Kubica Rudolf ing,Pržno ││reg : ZGA 296 jm: ACADEMIC LOJZA ││nar. : 02.04.2003││Matka: 82471710 CZ jm: D I A N A ││Otec : ZGA 194 jm: ACADEMIC GERO -B- │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 134 Chovatel: Peter Zdeněk,Dubová Hora ││ 7201051 CZ Majitel: Peter Zdeněk,Dubová Hora ││reg : ZGA 300 jm: MÝVAL W ││nar. : 21.04.2004││Matka: 11150750 CZ jm: ││Otec : ZGA 257 jm: I R W I N W │└────────────────────────────────────────────────────────────┘61


┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 135 Chovatel: Peter Zdeněk,Dubová Hora ││ 7204051 CZ Majitel: Peter Zdeněk,Dubová Hora ││reg : ZGA 301 jm: MAZEL W ││nar. : 28.04.2004││Matka: 82103246 CZ jm: ││Otec : ZGA 257 jm: I R W I N W │└────────────────────────────────────────────────────────────┘KATEGORIE : IV.b. Plemenní býci nad 3 roky┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 136 Chovatel: Kubica Rudolf ing,Pržno ││ 10401770 CZ Majitel: Kubica Rudolf ing,Pržno ││reg : ZGA 253 jm: ACADEMIC J a c k B ││nar. : 03.03.2001││Matka: 17750710 CZ jm: G A G E ││Otec : ZGA 189 jm: Z E N O │└────────────────────────────────────────────────────────────┘62


HIGHLAND(Skotský náhorní skot)Stejně jako v případě gallowaye, je Skotsko zemí původu i dalšího extenzivníhoplemene. Tentokrát se oblast původu lokalizuje na jeho severozápadní část. Původtohoto plemene je odvozován od původního keltského skotu. Highland nebylv minulosti vystaven tlaku moderních šlechtitelských opatření vedených snahouzvyšovat jeho růstovou schopnost a masnou užitkovost, tak jak tomu bylo u většinyostatních plemen. Proto si udržel řadu vlastností původních plemen skotu. Předností jezejména jeho odolnost a otužilost vůči tvrdým klimatickým podmínkám , která umožňujeceloroční chov v přírodě. Dobře dokáže zužitkovat i velice skromnou pastvu. Kromě jižuvedených vlastností je předností plemene bezproblémové telení. Maso z tohoplemene má vynikající chuťové vlastnosti. Pro dosažení této významné kulinářskévlastnosti je však třeba dodržet specifický proces zrání masa po porážce. Předevšímjeho impozantní zjev způsobil, že i přes nižší přírůstky telat má skotský náhorní skot ajeho chov řadu příznivců i v naší republice. První import plemene se uskutečnil v roce1991 ze země původu, tedy ze Skotska, a to na farmu Ing. Krtouše ze Zdíkova naŠumavě. V dalších letech se importy uskutečnily z Rakouska a především SRN. U násje toto plemeno chováno především v tvrdších horských podmínkách. Do roku 1998 sechoval highland v tradičním hnědém zbarvení. V poslední době se v našem chovuobjevily barevné rázy stříbrné, dun, plavé a černé.Stavy krav v kontrole užitkovostiRokpočet kravchovů celkemA – C D - F1999 11 49 45 42001 22 215 116 992003 22 268 146 1222005 20 336 177 159A-C - Krávy s podílem 88% - 100% plemeneD-F - Krávy s podílem 50% - 87% plemene64


KATEGORIE: I. Telata┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 137 Chovatel : Peter Zdeněk,Dubová Hora ││ Majitel : Peter Zdeněk,Dubová Hora ││Číslo: 500107051 CZ jm: ││Nar. : 31.03.05 b pl: E100 ││Matka: 73308246 CZ 145 jm: ││Otec : ZHG 203 jm: C H U R │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 138 Chovatel : Peter Zdeněk,Dubová Hora ││ Majitel : Peter Zdeněk,Dubová Hora ││Číslo: 500105051 CZ jm: ││Nar. : 12.04.05 b pl: E100 ││Matka: 72425246 CZ 146 jm: EMILIE Z TEJMLOVA ││Otec : ZHG 203 jm: C H U R │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 139 Chovatel : MANI spol.s r.o.Č.Budějovice ││ Majitel : MANI spol.s r.o.Č.Budějovice ││Číslo: 190048931 CZ jm: ││Nar. : 27.04.05 j pl: E100 ││Matka: 42726242 CZ 144 jm: CAITIN II ││Otec : ZHG 209 jm: Charles I. │└────────────────────────────────────────────────────────────┘KATEGORIE : II.a. Jalovice ve věku 12 - 24 měsíců┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 140 Chovatel : MANI spol.s r.o.Č.Budějovice ││ Majitel : MANI spol.s r.o.Č.Budějovice ││Číslo: 54027931 CZ jm: Marion ││Nar. : 05.04.04 pl: E100 ││Matka: 42710242 CZ jm: CORINA ││Otec : ZHG 210 jm: Cham │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 141 Chovatel : Peter Zdeněk,Dubová Hora ││ Majitel : Peter Zdeněk,Dubová Hora ││Číslo: 7536951 CZ jm: ││Nar. : 08.04.04 pl: E100 ││Matka: 72425246 CZ 146 jm: EMILIE Z TEJMLOVA ││Otec : ZHG 203 jm: C H U R │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 142 Chovatel : Peter Zdeněk,Dubová Hora ││ Majitel : Peter Zdeněk,Dubová Hora ││Číslo: 7537951 CZ jm: ││Nar. : 08.04.04 pl: E100 ││Matka: 73307246 CZ jm: ││Otec : ZHG 203 jm: C H U R │└────────────────────────────────────────────────────────────┘KATEGORIE : II.b. Jalovice ve věku 25 - 36 měsíců┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 143 Chovatel : MANI spol.s r.o.Č.Budějovice ││ Majitel : MANI spol.s r.o.Č.Budějovice ││Číslo: 52222242 CZ jm: Liz ││Nar. : 05.03.03 pl: E100 ││Matka: 50277717 CZ jm: MELI I ││Otec : ZHG 179 jm: B O R S A L I N O │└────────────────────────────────────────────────────────────┘65


KATEGORIE : III.b. Krávy starší┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 144 Chovatel : Hennerbichler G., 4240 Freis ││ Majitel : MANI spol.s r.o.Č.Budějovice ││Číslo: 42726242 CZ jm: Citin ││Nar. : 09.01.95 telat: 4 ks ││Matka: 0 jm: CARLA ││Otec : 000 jm: WILLY │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 145 Chovatel : Krtouš Vladimír ing.,Branišov ││ Majitel : Peter Zdeněk,Dubová Hora ││Číslo: 73308246 CZ jm: ││Nar. : 10.02.00 telat: 5 ks ││Matka: 50009717 CZ jm: LUS-ACHRAOIS 4TH OF CULLERNE ││Otec : ZHG 153 jm: C E S A M │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 146 Chovatel : Farim s.r.o.,Tejmlov ││ Majitel : Peter Zdeněk,Dubová Hora ││Číslo: 72425246 CZ jm: Emilie z Tejmlova ││Nar. : 30.04.00 telat: 3 ks ││Matka: 50254717 CZ jm: E M E L Y ││Otec : ZHG 167 jm: F R I G O │└────────────────────────────────────────────────────────────┘KATEGORIE : IV.b. Plemenní býci nad 3 roky┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 147 Chovatel: Hotel Studenec ││ 44778282 CZ Majitel: MANI spol.s r.o.Č.Budějovice ││reg : ZHG 215 jm: H-Mac Donald II. ││nar. : 10.07.1998││Matka: 50271717 CZ jm: ELIN ││Otec : 265 072 jm: LUGGI 2ND │└────────────────────────────────────────────────────────────┘66


ABERDEEN ANGUSDomovem jednoho z nejrozšířenějších masných plemen skotu na světě jeseverovýchodní Skotsko. Již na počátku 18. století se v krajích Aberdeenshire aForfarshire podařilo vyšlechtit masný užitkový typ skotu, který v první polovině 19.století chovatel Hugh Watson přikřížením plemene shorthorn sjednotil a položil takzáklad tohoto plemene. Ve čtyřicátých letech 19. století byla založena v Anglii prvníplemenná kniha a již v roce 1860 se uskutečnil první import zvířat do Kanady a pozdějido USA. Rozvoj chovu anguse na severoamerickém kontinentě přinesl tomuto plemenizvětšení tělesného rámce a sníženou produkci loje, která umožňuje výkrm býků dovyšší porážkové hmotnosti. Postupně se chov aberdeen anguse mimo Evropu aSeverní Ameriku rozšířil i na Jižní Ameriku, Austrálii, Nový Zéland a Afriku. Aberdeenangus je moderní masné plemeno, které vyniká dobrou plodností matek a snadnýmiporody. Maso z jatečných zvířat se vyznačuje vysokým mramorováním, křehkostí,šťavnatostí a specifickou chutí. Příznivá je u poražených zvířat jatečná výtěžnost 61 %a vzhledem k jemné kostře i nízký podíl kostí v jatečně opracovaném těle 14 – 16%.Jedním z charakteristických znaků plemene je kromě bezrohosti i celoplášťovéčerné, případně červené (red) zbarvení. První telata aberdeen angus se v našírepublice narodila již v roce 1992. Mimo ojedinělé importy z Maďarska, Dánska a SRN,byl náš chov založen především na importu jalovic z Kanady. V roce 1995 byla dorepubliky importována zvířata v červeném zbarvení “red angus”. Zhora uvedenévlastnosti plemene, které se v našich podmínkách potvrdily, jsou asi hlavním důvodem,proč toto plemeno zaznamenalo v poměrně krátké době takové rozšíření. Ostatně todokumentuje i zájem dalších chovatelů o nákup plemenných zvířat. Aberdeen angus siv krátké době získal pověst i jako vynikající masné plemeno. Této pověsti přispělozejména to, že plemeno AA bylo prvním masným plemenem v naší republice u kteréhose podařilo chovatelům realizovat prodej jatečných zvířat prostřednictvím značkovéhomasa “Český angus”. Maso vhodné ke kulinářskému zpracování dává tomuto plemeniurčité záruky i do budoucna a zároveň i ukazuje cestu pro jiná plemena.Stavy krav v kontrole užitkovostiRokpočet kravchovů celkemA - C D - F1999 69 1888 1179 7092001 81 2674 1675 9992003 91 3775 2242 15332005 98 4953 2705 2248A-C - Krávy s podílem 88% - 100% plemeneD-F - Krávy s podílem 50% - 87% plemene68


KATEGORIE : I.a. Mladší telata┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 148 Chovatel : Egert Jiří ing.,Lomnice n/L. ││ Majitel : Egert Jiří ing.,Lomnice n/L. ││Číslo: 187761931 CZ jm: ││Nar. : 24.11.04 j pl: G100 ││Matka: 1119117 CZ 225 jm: ││Otec : ZAA 378 jm: J I M RED │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 149 Chovatel : Lepša Vladimír,Pěčín ││ Majitel : Lepša Vladimír,Pěčín ││Číslo: 159675931 CZ jm: ││Nar. : 19.12.04 j pl: G100 ││Matka: 2684117 CZ jm: RED SILVERVIEW 45 STORMY 506E││Otec : ZAA 166 jm: KJM SOMETHING SPECIAL │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 150 Chovatel : Lepša Vladimír,Pěčín ││ Majitel : Lepša Vladimír,Pěčín ││Číslo: 159676931 CZ jm: ││Nar. : 19.12.04 j pl: G100 ││Matka: 132582201 CZ jm: ││Otec : ZAA 411 jm: RED SSS HIGH MARK 272D │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 151 Chovatel : ZD Brloh ││ Majitel : ZD Brloh ││Číslo: 167235931 CZ jm: ││Nar. : 28.12.04 j pl: G100 ││Matka: 10840931 CZ jm: ││Otec : ZAA 453 jm: K A R M Í N RED 16M ET │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 152 Chovatel : Ottenschläger G.,Benešov n/Č. ││ Majitel : Ottenschläger G.,Benešov n/Č. ││Číslo: 199080931 CZ jm: ││Nar. : 28.12.04 j pl: G100 ││Matka: 120741201 CZ jm: MEWIL PRIDE 32K ││Otec : ZAA 262 jm: G A G │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 153 Chovatel : ZD Brloh ││ Majitel : ZD Brloh ││Číslo: 167233931 CZ jm: ││Nar. : 28.12.04 j pl: G100 ││Matka: 10824931 CZ jm: ││Otec : ZAA 453 jm: K A R M Í N RED 16M ET │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 154 Chovatel : Angusfarma Mýto,Milan Šusta ││ Majitel : Angusfarma Mýto,Milan Šusta ││Číslo: 149242931 CZ jm: ││Nar. : 02.01.05 j pl: G100 ││Matka: 476117 CZ 222 jm: MISSY OF PLEASANT VISTA 21D ││Otec : AAP 316 jm: MEWIL KÁBUL 31K │└────────────────────────────────────────────────────────────┘69


┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 155 Chovatel : Staník Jan,Nedabyle ││ Majitel : Staník Jan,Nedabyle ││Číslo: 197891931 CZ jm: ││Nar. : 03.01.05 j pl: G100 ││Matka: 120732201 CZ 241 jm: ││Otec : AAP 056 jm: E X C E L E N T 51E │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 156 Chovatel : M.I.L.O.S.Inc.ČR Trhové Sviny ││ Majitel : M.I.L.O.S.Inc.ČR Trhové Sviny ││Číslo: 179383031 CZ jm: MEWIL Nirvana 101R ││Nar. : 07.01.05 b pl: G100 ││Matka: 2775117 CZ 227 jm: MEWIL PRIDE 118G ││Otec : AAP 316 jm: MEWIL KÁBUL 31K │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 157 Chovatel : Angusfarma Mýto,Milan Šusta ││ Majitel : Angusfarma Mýto,Milan Šusta ││Číslo: 149243931 CZ jm: ││Nar. : 07.01.05 j pl: G100 ││Matka: 44081931 CZ 220 jm: ││Otec : AAP 344 jm: AFM J A L T A 26L │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 158 Chovatel : Egert Jiří ing.,Lomnice n/L. ││ Majitel : Egert Jiří ing.,Lomnice n/L. ││Číslo: 187765931 CZ jm: ││Nar. : 12.01.05 j pl: G100 ││Matka: 4056203 CZ 223 jm: ││Otec : ZAA 378 jm: J I M RED │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 159 Chovatel : Staník Jan,Nedabyle ││ Majitel : Staník Jan,Nedabyle ││Číslo: 197893931 CZ jm: ││Nar. : 12.01.05 jb pl: G100 ││Matka: 120734201 CZ 243 jm: ││Otec : AAP 056 jm: E X C E L E N T 51E │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 160 Chovatel : Lepša Vladimír,Pěčín ││ Majitel : Lepša Vladimír,Pěčín ││Číslo: 161025031 CZ jm: ││Nar. : 12.01.05 b pl: G100 ││Matka: 4820117 CZ 231 jm: FINESA RED MABEL 10H ││Otec : ZAA 336jm: RED NORTHLINE LIKE A ROCK 1F │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 161 Chovatel : Angusfarma Mýto,Milan Šusta ││ Majitel : Angusfarma Mýto,Milan Šusta ││Číslo: 149246931 CZ jm: ││Nar. : 14.01.05 j pl: G100 ││Matka: 486117 CZ jm: KENOSEE PARK PAULINE 50D ││Otec : AAP 316 jm: MEWIL KÁBUL 31K │└────────────────────────────────────────────────────────────┘70


┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 162 Chovatel : TEGRO spol s r.o.Těšenov ││ Majitel : TEGRO spol s r.o.Těšenov ││Číslo: 175747061 CZ jm: ││Nar. : 01.02.05 be pl: G100 ││Matka: 133035204 CZ jm: ││Otec : ZAA 319 jm: BIEBER CYBERSMART 6036 │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 163 Chovatel : Šašek Vladimír ing.,Rantířov ││ Majitel : Šašek Vladimír ing.,Rantířov ││Číslo: 212433961 CZ jm: ││Nar. : 03.02.05 j pl: G100 ││Matka: 93423647 CZ 224 jm: ││Otec : AAP 272 jm: AFM K R A S A V E C │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 164 Chovatel : Dvořák Josef ing.,Telecí ││ Majitel : Dvořák Josef ing.,Telecí ││Číslo: 122943053 CZ jm: ││Nar. : 11.02.05 b pl: G100 ││Matka: 5969117 CZ 237 jm: ││Otec : ZAA 387 jm: J O B 34L │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 165 Chovatel : TEGRO spol s r.o.Těšenov ││ Majitel : TEGRO spol s r.o.Těšenov ││Číslo: 502184061 CZ jm: ││Nar. : 13.02.05 b pl: G100 ││Matka: 120744201 CZ 246 jm: MEWIL TILDA 36K ││Otec : ZAA 362 jm: I B R A H I M TEGRO │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 166 Chovatel : Roubínek Jiří,Lozice ││ Majitel : Roubínek Jiří,Lozice ││Číslo: 132141953 CZ jm: ││Nar. : 15.02.05 j pl: G100 ││Matka: 122669503 CZ 248 jm: ││Otec : AAP 397 jm: K A J A K │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 167 Chovatel : Lepša Vladimír,Pěčín ││ Majitel : Lepša Vladimír,Pěčín ││Číslo: 161028031 CZ jm: ││Nar. : 16.02.05 b pl: G100 ││Matka: 43672242 CZ jm: FINESA RED REBA 2J ││Otec : ZAA 461 jm: K U N A RED │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 168 Chovatel : TEGRO spol s r.o.Těšenov ││ Majitel : TEGRO spol s r.o.Těšenov ││Číslo: 217800961 CZ jm: ││Nar. : 22.02.05 j pl: G100 ││Matka: 4342117 CZ 232 jm: ││Otec : ZAA 362 jm: I B R A H I M TEGRO │└────────────────────────────────────────────────────────────┘71


┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 169 Chovatel : Dvořák Josef ing.,Telecí ││ Majitel : Dvořák Josef ing.,Telecí ││Číslo: 122826953 CZ jm: ││Nar. : 23.02.05 j pl: G100 ││Matka: 5955117 CZ 229 jm: G A L I N A ││Otec : ZAA 387 jm: J O B 34L │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 170 Chovatel : M.I.L.O.S.Inc.ČR Trhové Sviny ││ Majitel : M.I.L.O.S.Inc.ČR Trhové Sviny ││Číslo: 200847931 CZ jm: MEWIL RED GEIS 18R ││Nar. : 27.02.05 j pl: G100 ││Matka: 7410517 CZ 230 jm: MEWIL RED GEIS 10 H ││Otec : ZAA 411 jm: RED SSS HIGH MARK 272D │└────────────────────────────────────────────────────────────┘KATEGORIE : I.b. Starší telata┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 171 Chovatel : Genoservis a.s.Olomouc ││ Majitel : POLFIN EKO s.r.o.Újezd u V.K. ││Číslo: 99900972 CZ jm: Nela Polfin ││Nar. : 01.03.05 j pl: G100 ││Matka: 16635971 CZ 217 jm: Red Skalička Klára ││Otec : ZAA 411 jm: RED SSS HIGH MARK 272D │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 172 Chovatel : Dvořák Josef ing.,Telecí ││ Majitel : Dvořák Josef ing.,Telecí ││Číslo: 122830953 CZ jm: ││Nar. : 03.03.05 j pl: G100 ││Matka: 122675503 CZ 215 jm: ││Otec : ZAA 500 jm: LEGENDA │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 173 Chovatel : Lepša Vladimír,Pěčín ││ Majitel : Lepša Vladimír,Pěčín ││Číslo: 161032031 CZ jm: ││Nar. : 05.03.05 pl: G100 ││Matka: 124787207 CZ jm: ││Otec : ZAA 461 jm: K U N A RED │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 174 Chovatel : Dvořák Josef ing.,Telecí ││ Majitel : Dvořák Josef ing.,Telecí ││Číslo: 122947053 CZ jm: ││Nar. : 09.03.05 b pl: G100 ││Matka: 1602953 CZ 214 jm: ││Otec : ZAA 477 jm: TEGSNOSE KARMAN │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 175 Chovatel : Šeliga Pavel ing.,Vlachovice ││ Majitel : Šeliga Pavel ing.,Vlachovice ││Číslo: 114812972 CZ jm: ││Nar. : 12.03.05 j pl: G100 ││Matka: 5207117 CZ 228 jm: G E R B E R A ││Otec : ZAA 233 jm: E N D U R O 22E │└────────────────────────────────────────────────────────────┘73


┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 176 Chovatel : Lepša Vladimír,Pěčín ││ Majitel : Lepša Vladimír,Pěčín ││Číslo: 199375031 CZ jm: ││Nar. : 12.03.05 pl: G100 ││Matka: 48146242 CZ jm: ││Otec : ZAA 461 jm: K U N A RED │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 177 Chovatel : Šebelka Milan,SZ,Rančice ││ Majitel : Šebelka Milan,SZ,Rančice ││Číslo: 185965031 CZ jm: ││Nar. : 20.03.05 b pl: G100 ││Matka: 48149242 CZ 242 jm: ││Otec : ZAA 379 jm: J A R D A AGROKIWI │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 178 Chovatel : TEGRO spol s r.o.Těšenov ││ Majitel : TEGRO spol s r.o.Těšenov ││Číslo: 502209061 CZ jm: ││Nar. : 21.03.05 b pl: G100 ││Matka: 1173117 CZ 226 jm: ││Otec : ZAA 414 jm: K O D A K TEGRO ET │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 179 Chovatel : M.I.L.O.S.Inc.ČR Trhové Sviny ││ Majitel : M.I.L.O.S.Inc.ČR Trhové Sviny ││Číslo: 200859931 CZ jm: MEWIL Eula 41R ││Nar. : 01.04.05 j pl: G100 ││Matka: 120736201 CZ 244 jm: MEWIL Eula 22K ││Otec : AAP 316 jm: MEWIL KÁBUL 31K │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 180 Chovatel : Dvořák Josef ing.,Telecí ││ Majitel : Dvořák Josef ing.,Telecí ││Číslo: 122836953 CZ jm: ││Nar. : 26.03.05 j pl: G100 ││Matka: 52915242 CZ 247 jm: 12L ││Otec : ZAA 500 jm: LEGENDA │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 181 Chovatel : Švéda Jan ing.,Zlín ││ Majitel : Švéda Jan ing.,Zlín ││Číslo: 109949972 CZ jm: ││Nar. : 04.04.05 j pl: G100 ││Matka: 36503645 CZ 245 jm: ││Otec : AAP 187 jm: SAMHOF - SAMBO │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 182 Chovatel : Roubínek Jiří,Lozice ││ Majitel : Roubínek Jiří,Lozice ││Číslo: 132143953 CZ jm: ││Nar. : 04.04.05 j pl: G100 ││Matka: 151883614 CZ 216 jm: ││Otec : AAP 397 jm: K A J A K │└────────────────────────────────────────────────────────────┘74


┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 183 Chovatel : Švéda Jan ing.,Zlín ││ Majitel : Švéda Jan ing.,Zlín ││Číslo: 111383072 CZ jm: ││Nar. : 04.04.05 b pl: G100 ││Matka: 31136645 CZ 238 jm: ││Otec : AAP 187 jm: SAMHOF - SAMBO │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 184 Chovatel : M.I.L.O.S.Inc.ČR Trhové Sviny ││ Majitel : M.I.L.O.S.Inc.ČR Trhové Sviny ││Číslo: 200861931 CZ jm: MEWIL S PRIDE 42R ││Nar. : 08.04.05 j pl: G100 ││Matka: 120701201 CZ 233 jm: MEWIL PRIDE 3 J ││Otec : AAP 316 jm: MEWIL KÁBUL 31K │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 185 Chovatel : Šebelka Milan,SZ,Rančice ││ Majitel : Šebelka Milan,SZ,Rančice ││Číslo: 185969031 CZ jm: ││Nar. : 18.04.05 b pl: G100 ││Matka: 147977201 CZ 221 jm: ││Otec : ZAA 461 jm: K U N A RED │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 186 Chovatel : M.I.L.O.S.Inc.ČR Trhové Sviny ││ Majitel : M.I.L.O.S.Inc.ČR Trhové Sviny ││Číslo: 502232031 CZ jm: ││Nar. : 23.04.05 b pl: G100 ││Matka: 43665242 CZ 240 jm: MEWIL Vonda 102K ││Otec : ZAA 392 jm: J O Ž K A 119L │└────────────────────────────────────────────────────────────┘Tele - doprovod matky┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 187 Chovatel : SENECO spol s r.o.Polná ││ Majitel : SENECO spol s r.o.Polná ││Číslo: 177591961 CZ jm: ││Nar. : 26.06.05 j pl: G100 ││Matka: 108803607 CZ 236 jm: ││Otec : ZAA 509 jm: POLMILL LUDĚK │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 188 Chovatel : SENECO spol s r.o.Polná ││ Majitel : SENECO spol s r.o.Polná ││Číslo: 527273061 CZ jm: ││Nar. : 30.08.05 b pl: G100 ││Matka: 108838607 CZ 239 jm: ││Otec : ZAA 509 jm: POLMILL LUDĚK │└────────────────────────────────────────────────────────────┘KATEGORIE : II.a. Jalovice ve věku 12 - 24 měsíců┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 189 Chovatel : Ottenschläger G.,Benešov n/Č. ││ Majitel : Ottenschläger G.,Benešov n/Č. ││Číslo: 11309931 CZ jm: ││Nar. : 14.12.03 pl: G100 ││Matka: 120741201 CZ jm: MEWIL PRIDE 32K ││Otec : AAP 266 jm: I V O │└────────────────────────────────────────────────────────────┘75


┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 190 Chovatel : Šebelka Milan,SZ,Rančice ││ Majitel : Šebelka Milan,SZ,Rančice ││Číslo: 15734931 CZ jm: 2 P Red ││Nar. : 03.01.04 pl: G100 ││Matka: 144912201 CZ jm: ││Otec : ZAA 334 jm: LCHMN SHARPSHOOTER 1369 │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 191 Chovatel : Lepša Vladimír,Pěčín ││ Majitel : Lepša Vladimír,Pěčín ││Číslo: 48802931 CZ jm: Red ││Nar. : 10.01.04 pl: G100 ││Matka: 132577201 CZ jm: ││Otec : ZAA 334 jm: LCHMN SHARPSHOOTER 1369 │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 192 Chovatel : M.I.L.O.S.Inc.ČR Trhové Sviny ││ Majitel : M.I.L.O.S.Inc.ČR Trhové Sviny ││Číslo: 48712931 CZ jm: MEWIL Ruby Star 3P ││Nar. : 11.01.04 pl: G100 ││Matka: 4960117 CZ jm: MEWIL RUBY 10 H ││Otec : ZAA 410 jm: Grand Island Elmo │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 193 Chovatel : ZD Brloh ││ Majitel : ZD Brloh ││Číslo: 55276931 CZ jm: ││Nar. : 13.01.04 pl: G100 ││Matka: 567117 CZ jm: ││Otec : ZAA 374 jm: AFM J A K A R T A 13L │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 194 Chovatel : Šebelka Milan,SZ,Rančice ││ Majitel : Šebelka Milan,SZ,Rančice ││Číslo: 15736931 CZ jm: 4 P ││Nar. : 14.01.04 pl: G100 ││Matka: 2666117 CZ jm: BLACK MEADOWS MARY KT 81D ││Otec : ZAA 379 jm: J A R D A AGROKIWI │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 195 Chovatel : TEGRO spol s r.o.Těšenov ││ Majitel : TEGRO spol s r.o.Těšenov ││Číslo: 29480961 CZ jm: ││Nar. : 18.01.04 pl: G100 ││Matka: 120783201 CZ jm: ││Otec : ZAA 192 jm: WESTWIND RITO 8503 DJH 019 │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 196 Chovatel : TEGRO spol s r.o.Těšenov ││ Majitel : TEGRO spol s r.o.Těšenov ││Číslo: 29487961 CZ jm: ││Nar. : 21.01.04 pl: G100 ││Matka: 110029204 CZ jm: ││Otec : ZAA 321 jm: FINESA RED J O R D A N │└────────────────────────────────────────────────────────────┘77


┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 197 Chovatel : M.I.L.O.S.Inc ČR Trhové Sviny ││ Majitel : M.I.L.O.S.Inc.ČR Trhové Sviny ││Číslo: 48716931 CZ jm: MEWIL Blackbird 12P ││Nar. : 26.01.04 pl: G100 ││Matka: 521117 CZ jm: MEWIL Blackbird 21E ││Otec : ZAA 410 jm: Grand Island Elmo │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 198 Chovatel : ZD Brloh ││ Majitel : ZD Brloh ││Číslo: 55289931 CZ jm: ││Nar. : 29.01.04 pl: G100 ││Matka: 7402517 CZ jm: ││Otec : ZAA 374 jm: AFM J A K A R T A 13L │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 199 Chovatel : Angusfarma Mýto,Milan Šusta ││ Majitel : Angusfarma Mýto,Milan Šusta ││Číslo: 55456931 CZ jm: ││Nar. : 31.01.04 pl: G100 ││Matka: 4854117 CZ jm: VISTA HERDA AFM 41 H ││Otec : AAP 134 jm: M E W I L GOLDIE 3G │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 200 Chovatel : M.I.L.O.S.Inc.ČR Trhové Sviny ││ Majitel : M.I.L.O.S.Inc.ČR Trhové Sviny ││Číslo: 55465931 CZ jm: MEWIL Pride 113P ││Nar. : 01.02.04 pl: G100 ││Matka: 2775117 CZ 227 jm: MEWIL PRIDE 118G ││Otec : AAP 134 jm: M E W I L GOLDIE 3G │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 201 Chovatel : Šebelka Milan,SZ,Rančice ││ Majitel : Šebelka Milan,SZ,Rančice ││Číslo: 15740931 CZ jm: 10 P Red ││Nar. : 03.02.04 pl: G100 ││Matka: 43682242 CZ jm: FINESA RED SOPHIE 31J ││Otec : ZAA 336jm: RED NORTHLINE LIKE A ROCK 1F │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 202 Chovatel : Dvořák Josef ing.,Telecí ││ Majitel : Dvořák Josef ing.,Telecí ││Číslo: 1618953 CZ jm: ││Nar. : 07.02.04 pl: G100 ││Matka: 43046242 CZ jm: 104 J ││Otec : ZAA 387 jm: J O B 34L │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 203 Chovatel : Lepša Vladimír,Pěčín ││ Majitel : Lepša Vladimír,Pěčín ││Číslo: 48803931 CZ jm: Red ││Nar. : 07.02.04 pl: G100 ││Matka: 2684117 CZ jm: RED SILVERVIEW 45 STORMY 506E││Otec : ZAA 166 jm: KJM SOMETHING SPECIAL │└────────────────────────────────────────────────────────────┘78


┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 204 Chovatel : Šašek Vladimír ing.,Rantířov ││ Majitel : Šašek Vladimír ing.,Rantířov ││Číslo: 113605961 CZ jm: ││Nar. : 10.02.04 pl: G100 ││Matka: 120551607 CZ jm: ││Otec : ZAA 315 jm: B C C LARIAT 6Z1 OF 8749 │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 205 Chovatel : Šašek Vladimír ing.,Rantířov ││ Majitel : Šašek Vladimír ing.,Rantířov ││Číslo: 113607961 CZ jm: ││Nar. : 13.02.04 pl: G100 ││Matka: 120551607 CZ jm: ││Otec : ZAA 315 jm: B C C LARIAT 6Z1 OF 8749 │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 206 Chovatel : Dvořák Josef ing.,Telecí ││ Majitel : Dvořák Josef ing.,Telecí ││Číslo: 1619953 CZ jm: ││Nar. : 14.02.04 pl: G100 ││Matka: 43008242 CZ jm: 20 J ││Otec : ZAA 387 jm: J O B 34L │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 207 Chovatel : Šumavský angus spol.sro.Soběsuky ││Majitel : Šumavský angus spol.sro.Soběsuky ││Číslo: 62982932 CZ jm: ││Nar. : 22.02.04 pl: G100 ││Matka: 961117 CZ jm: ││Otec : AAP 242 jm: J A K A R T A │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 208 Chovatel : Lepša Vladimír,Pěčín ││ Majitel : Lepša Vladimír,Pěčín ││Číslo: 48808931 CZ jm: Red ││Nar. : 16.03.04 pl: G100 ││Matka: 132578201 CZ 213 jm: ││Otec : ZAA 336jm: RED NORTHLINE LIKE A ROCK 1F │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 209 Chovatel : TEGRO spol s r.o.Těšenov ││ Majitel : TEGRO spol s r.o.Těšenov ││Číslo: 50640961 CZ jm: ││Nar. : 22.03.04 pl: G100 ││Matka: 120719201 CZ jm: MEWIL ELBA 38 J ││Otec : ZAA 362 jm: I B R A H I M TEGRO │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 210 Chovatel : SENECO spol s r.o.Polná ││ Majitel : SENECO spol s r.o.Polná ││Číslo: 113052961 CZ jm: ││Nar. : 25.03.04 pl: G100 ││Matka: 124076607 CZ jm: ││Otec : AAP 258 jm: M E W I L KID 103K │└────────────────────────────────────────────────────────────┘79


┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 211 Chovatel : SENECO spol s r.o.Polná ││ Majitel : SENECO spol s r.o.Polná ││Číslo: 113058961 CZ jm: ││Nar. : 06.04.04 pl: G100 ││Matka: 124115607 CZ jm: ││Otec : AAP 258 jm: M E W I L KID 103K │└────────────────────────────────────────────────────────────┘KATEGORIE : III.a. Prvotelky a krávy na 2.teleti┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 212 Chovatel : SENECO spol s r.o.Polná ││ Majitel : SENECO spol s r.o.Polná ││Číslo: 118985607 CZ jm: ││Nar. : 18.06.01 telat: 2 ks ││Matka: 108810607 CZ jm: ││Otec : AAP 170 jm: FINESA H U R O N │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 213 Chovatel : Lepša Vladimír,Pěčín ││ Majitel : Lepša Vladimír,Pěčín ││Číslo: 132578201 CZ jm: ││Nar. : 19.01.02 telat: 2 ks ││Matka: 2684117 CZ jm: RED SILVERVIEW 45 STORMY 506E││Otec : ZAA 166 jm: KJM SOMETHING SPECIAL │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 214 Chovatel : Dvořák Josef ing.,Telecí ││ Majitel : Dvořák Josef ing.,Telecí ││Číslo: 1602953 CZ jm: ││Nar. : 10.02.02 telat: 2 ks ││Matka: 1984517 CZ jm: AJSHOJ ISMIER 000718/117 ││Otec : ZAA 175 jm: DOUBLE AA BARDOLENE 11'86 │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 215 Chovatel : Roubínek Jiří,Lozice ││ Majitel : Dvořák Josef ing.,Telecí ││Číslo: 122675503 CZ jm: ││Nar. : 15.03.02 telat: 2 ks ││Matka: 4266517 CZ jm: ││Otec : ZAA 261 jm: G A L U S K A │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 216 Chovatel : Vařejka Libor,Meziboří ││ Majitel : Roubínek Jiří,Lozice ││Číslo: 151883614 CZ jm: ││Nar. : 15.03.02 telat: 2 ks ││Matka: 2319117 CZ jm: ││Otec : ZAA 310 jm: FINESA H E R O N │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 217 Chovatel : Genoservis a.s.Olomouc ││ Majitel : Genoservis a.s.Olomouc ││Číslo: 16635971 CZ jm: Red Skalička Klára ││Nar. : 25.12.02 telat: 1 ks ││Matka: 88194214 CZ jm: RED HR CHIEF 1F ││Otec : 267 122jm: RED WILD ROSE ROBIN HOOD 11F │└────────────────────────────────────────────────────────────┘81


┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 218 Chovatel : ZD Brloh ││ Majitel : ZD Brloh ││Číslo: 10863931 CZ jm: 20 N ││Nar. : 16.01.03 telat: 1 ks ││Matka: 418117 CZ jm: ROSEBUD 61E ││Otec : ZAA 336jm: RED NORTHLINE LIKE A ROCK 1F │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 219 Chovatel : ZD Brloh ││ Majitel : ZD Brloh ││Číslo: 10864931 CZ jm: 24 N ││Nar. : 17.01.03 telat: 1 ks ││Matka: 43032242 CZ jm: 98 J ││Otec : ZAA 367 jm: SUMMITCREST PRIME CUT 1G42 │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 220 Chovatel : Angusfarma Mýto,Milan Šusta ││ Majitel : Angusfarma Mýto,Milan Šusta ││Číslo: 44081931 CZ jm: AFM Bonnie of Tool 33N ││Nar. : 02.02.03 telat: 1 ks ││Matka: 472117 CZ jm: BONNIE OF PLEASANT VISTA 6D ││Otec : AAP 134 jm: M E W I L GOLDIE 3G │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 221 Chovatel : Šebelka Milan,SZ,Rančice ││ Majitel : Šebelka Milan,SZ,Rančice ││Číslo: 147977201 CZ jm: ││Nar. : 22.02.03 telat: 1 ks ││Matka: 48143242 CZ jm: ││Otec : ZAA 379 jm: J A R D A AGROKIWI │└────────────────────────────────────────────────────────────┘KATEGORIE : III.b. Krávy starší┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 222 Chovatel : CG Husband Wawota SK ││ Majitel : Angusfarma Mýto,Milan Šusta ││Číslo: 476117 CZ jm: Missy Of Pleasant Vista 21D ││Nar. : 04.04.94 telat: 9 ks ││Matka: jm: MISS OF PLEASANT VISTA 15X ││Otec : jm: 2J BLACKSKY 73Y │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 223 Chovatel : Egert Jiří ing.,Lomnice n/L. ││ Majitel : Egert Jiří ing.,Lomnice n/L. ││Číslo: 4056203 CZ jm: ││Nar. : 02.05.94 telat: 9 ks ││Matka: 4038203 CZ jm: CRESCENT CREEK RUBY 115B ││Otec : AAP 006 jm: CRESCENT CREEK PREDATOR 5B │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 224 Chovatel : Šašek Vladimír ing.,Rantířov ││ Majitel : Šašek Vladimír ing.,Rantířov ││Číslo: 93423647 CZ jm: ││Nar. : 01.07.94 telat: 7 ks ││Matka: 11987571 CZ jm: KENOSEE PARK BARBARA 95A ││Otec : ZAA 171 jm: G D A R TRAVELER 71 │└────────────────────────────────────────────────────────────┘82


┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 225 Chovatel : Egert Jiří ing.,Lomnice n/L. ││ Majitel : Egert Jiří ing.,Lomnice n/L. ││Číslo: 1119117 CZ jm: ││Nar. : 11.03.96 telat: 7 ks ││Matka: 4028203 CZ jm: CRAVEN BLACKCAP MISS 44B ││Otec : AAP 006 jm: CRESCENT CREEK PREDATOR 5B │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 226 Chovatel : Egert Jiří ing.,Lomnice n/L. ││ Majitel : TEGRO spol s r.o.Těšenov ││Číslo: 1173117 CZ jm: ││Nar. : 19.07.96 telat: 8 ks ││Matka: 4038203 CZ jm: CRESCENT CREEK RUBY 115B ││Otec : AAP 006 jm: CRESCENT CREEK PREDATOR 5B │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 227 Chovatel : M.I.L.O.S.Inc.ČR Trhové Sviny ││ Majitel : M.I.L.O.S.Inc.ČR Trhové Sviny ││Číslo: 2775117 CZ jm: MEWIL Pride 118G ││Nar. : 15.02.97 telat: 7 ks ││Matka: 6064201 CZ jm: ROYAL PRIDE 63C ││Otec : ZAA 181 jm: BNB HAMILTON 41C │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 228 Chovatel : Agro Česká Ves s.r.o. ││ Majitel : Šeliga Pavel ing.,Vlachovice ││Číslo: 5207117 CZ jm: G e r b e r a ││Nar. : 08.06.97 telat: 5 ks ││Matka: 32015769 CZ jm: KENOSEE PARK VICTORIA 75B ││Otec : ZAA 175 jm: DOUBLE AA BARDOLENE 11'86 │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 229 Chovatel : Dvořák Josef ing.,Telecí ││ Majitel : Dvořák Josef ing.,Telecí ││Číslo: 5955117 CZ jm: G a l i n a ││Nar. : 22.06.97 telat: 7 ks ││Matka: 2162117 CZ jm: ││Otec : AAP 064 jm: SAMHOF H O G A N I │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 230 Chovatel : ZD Brloh ││ Majitel : M.I.L.O.S.Inc.ČR Trhové Sviny ││Číslo: 7410517 CZ jm: MEWIL Red Geis 10 H ET ││Nar. : 14.01.98 telat: 6 ks ││Matka: 0 jm: RED GEIS BAYBERRY 79'93 ││Otec : 265 819 jm: RED BVR RAB-STAR 56C │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 231 Chovatel : FINESA - ing.Evžen Peleška ││ Majitel : Lepša Vladimír,Pěčín ││Číslo: 4820117 CZ jm: Finesa RED MABEL 10H ││Nar. : 20.02.98 telat: 6 ks ││Matka: 2680117 CZ jm: RED SILVERVIEW MABEL 321C ││Otec : ZAA 238 jm: RED LAZY SBJ HOBO 12E │└────────────────────────────────────────────────────────────┘83


┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 232 Chovatel : TEGRO spol s r.o.Těšenov ││ Majitel : TEGRO spol s r.o.Těšenov ││Číslo: 4342117 CZ jm: ││Nar. : 02.04.98 telat: 4 ks ││Matka: 2310117 CZ jm: ││Otec : AAP 088 jm: T E G R O F O X │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 233 Chovatel : M.I.L.O.S.Inc.ČR Trhové Sviny ││ Majitel : M.I.L.O.S.Inc.ČR Trhové Sviny ││Číslo: 120701201 CZ jm: MEWIL Pride 3 J ││Nar. : 02.01.99 telat: 4 ks ││Matka: 6056201 CZ jm: SHONDRIL PRIDE 35C ││Otec : ZAA 250 jm: ACUMEN BOLD LEADER 30X AI │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 234 Chovatel : ZD Brloh ││ Majitel : ZD Brloh ││Číslo: 43009242 CZ jm: 21 J ││Nar. : 27.01.99 telat: 5 ks ││Matka: 19563242 CZ jm: BELL BLACKLASS 6D ││Otec : ZAA 187 jm: A R A M I S 1 C │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 235 Chovatel : Šašek Vladimír ing.,Rantířov ││ Majitel : Šašek Vladimír ing.,Rantířov ││Číslo: 108644607 CZ jm: ││Nar. : 31.01.99 telat: 7 ks ││Matka: 93425647 CZ jm: ││Otec : ZAA 224 jm: E X P R E S 9876E │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 236 Chovatel : SENECO spol s r.o.Polná ││ Majitel : SENECO spol s r.o.Polná ││Číslo: 108803607 CZ jm: ││Nar. : 10.02.99 telat: 5 ks ││Matka: 2975117 CZ jm: ││Otec : ZAA 254 jm: T C A ENGINEER │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 237 Chovatel : Dvořák Josef ing.,Telecí ││ Majitel : Dvořák Josef ing.,Telecí ││Číslo: 5969117 CZ jm: Ch i v a ││Nar. : 27.02.99 telat: 4 ks ││Matka: 1986517 CZ jm: AJSHOJ INA 000722/117 ││Otec : AAP 064 jm: SAMHOF H O G A N I │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 238 Chovatel : Šeliga Pavel ing.,Vlachovice ││ Majitel : Švéda Jan ing.,Zlín ││Číslo: 31136645 CZ jm: Ch i m é r a ││Nar. : 10.04.99 telat: 4 ks ││Matka: 346117 CZ jm: ││Otec : ZAA 233 jm: E N D U R O 22E │└────────────────────────────────────────────────────────────┘84


┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 239 Chovatel : SENECO spol s r.o.Polná ││ Majitel : SENECO spol s r.o.Polná ││Číslo: 108838607 CZ jm: ││Nar. : 26.06.99 telat: 5 ks ││Matka: 93338647 CZ jm: ││Otec : ZAA 195 jm: P O L M I L L DOMINANT │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 240 Chovatel : M.I.L.O.S.Inc.ČR Trhové Sviny ││ Majitel : M.I.L.O.S.Inc.ČR Trhové Sviny ││Číslo: 43665242 CZ jm: MEWIL Vonda 102K ││Nar. : 19.01.00 telat: 4 ks ││Matka: 494117 CZ jm: KENWAW'S VONDA 10D ││Otec : ZAA 181 jm: BNB HAMILTON 41C │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 241 Chovatel : M.I.L.O.S.Inc.ČR Trhové Sviny ││ Majitel : Staník Jan,Nedabyle ││Číslo: 120732201 CZ jm: ││Nar. : 28.01.00 telat: 4 ks ││Matka: 491117 CZ jm: KENOSEE PARK PRIDE 56D ││Otec : ZAA 181 jm: BNB HAMILTON 41C │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 242 Chovatel : FINESA - ing.Evžen Peleška ││ Majitel : Šebelka Milan,SZ,Rančice ││Číslo: 48149242 CZ jm: FINESA Errolline 15K ││Nar. : 30.01.00 telat: 3 ks ││Matka: 2692117 CZ jm: ISLA BANK ERROLLINE 47D ││Otec : ZAA 221 jm: M E W I L KING ERIK 12E │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 243 Chovatel : M.I.L.O.S.Inc.ČR Trhové Sviny ││ Majitel : Staník Jan,Nedabyle ││Číslo: 120734201 CZ jm: ││Nar. : 01.02.00 telat: 4 ks ││Matka: 516117 CZ jm: MEWIL MISS QUALITY 16E ││Otec : ZAA 250 jm: ACUMEN BOLD LEADER 30X AI │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 244 Chovatel : M.I.L.O.S.Inc.ČR Trhové Sviny ││ Majitel : M.I.L.O.S.Inc.ČR Trhové Sviny ││Číslo: 120736201 CZ jm: MEWIL Eula 22K ││Nar. : 06.02.00 telat: 4 ks ││Matka: 4417201 CZ jm: CRESCENT CREEK EULA 129B ││Otec : ZAA 250 jm: ACUMEN BOLD LEADER 30X AI │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 245 Chovatel : Švéda Jan ing.,Zlín ││ Majitel : Švéda Jan ing.,Zlín ││Číslo: 36503645 CZ jm: I r i n a ││Nar. : 22.02.00 telat: 4 ks ││Matka: 275117 CZ jm: E M A ││Otec : ZAA 233 jm: E N D U R O 22E │└────────────────────────────────────────────────────────────┘86


┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 246 Chovatel : M.I.L.O.S.Inc.ČR Trhové Sviny ││ Majitel : TEGRO spol s r.o.Těšenov ││Číslo: 120744201 CZ jm: MEWIL Tilda 36K ││Nar. : 06.03.00 telat: 4 ks ││Matka: 4404201 CZ jm: WILBAR TILDA 804A ││Otec : ZAA 247 jm: 2J DIRECTOR 27F │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 247 Chovatel : ZD Brloh ││ Majitel : Dvořák Josef ing.,Telecí ││Číslo: 52915242 CZ jm: 12L ││Nar. : 16.01.01 telat: 3 ks ││Matka: 19575242 CZ jm: ISLA BANK PRIMROSE 20A ││Otec : ZAA 269 jm: GINGER HILL GASTRONOM 21G │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 248 Chovatel : Roubínek Jiří,Lozice ││ Majitel : Roubínek Jiří,Lozice ││Číslo: 122669503 CZ jm: ││Nar. : 17.02.01 telat: 3 ks ││Matka: 64201647 CZ jm: DM LADY LEE 1 A ││Otec : ZAA 212 jm: KENWAW MAXIMUM 2D │└────────────────────────────────────────────────────────────┘KATEGORIE : IV.a. Plemenní býci do 3 let┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 249 Chovatel: Lepša Vladimír,Pěčín ││ 117348281 CZ Majitel: Dvořák Josef ing.,Telecí ││reg : ZAA 500 jm: Legenda ││nar. : 05.01.2003││Matka: 43672242 CZ jm: FINESA RED REBA 2J ││Otec : ZAA 334 jm: LCHMN SHARPSHOOTER 1369 │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 250 Chovatel: Angusfarma Mýto,Milan Šusta ││ 41551031 CZ Majitel: Angusfarma Mýto,Milan Šusta ││reg : AAP 515 jm: Logik AF 39N ││nar. : 13.02.2003││Matka: 4828117 CZ jm: FINESA RED MISS REDFORD 18H ││Otec : AAP 299 jm: IGOR │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 251 Chovatel: Junck Hans-Peter,Jungingen ││ 891779858 DE Majitel: MORAVIA ZL Cheb spol sro. ││reg : AAP 539 jm: RED BALOO VORNAGEL ││nar. : 28.03.2003││Matka: 89229214 CZ jm: WATAUINEWA VORNAGEL ││Otec : 267 850 jm: RED GRAHAM BALOO 26C │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 252 Chovatel: Lepša Vladimír,Pěčín ││ 49652031 CZ Majitel: Šebelka Milan,SZ,Rančice ││reg : ZAA 519 jm: Milda Red z Pěčína ││nar. : 03.01.2004││Matka: 2670117 CZ jm: RED WIL-SEL MISS REDFORD 42E ││Otec : ZAA 166 jm: KJM SOMETHING SPECIAL │└────────────────────────────────────────────────────────────┘87


KATEGORIE : IV.b. Plemenní býci nad 3 roky┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 253 Chovatel: M.I.L.O.S.Inc.ČR Trhové Sviny ││ 105111281 CZ Majitel: VETLABFARM s.r.o.Dolní Dobrouč ││reg : ZAA 328 jm: M e w i l Jonáš 17J ││nar. : 26.02.1999││Matka: 6132201 CZ jm: WILBAR QUEEN IDELETTE 2C ││Otec : ZAA 212 jm: KENWAW MAXIMUM 2D │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 254 Chovatel: Kučerova Marie,Jankov ││ 116854281 CZ Majitel: Jungwirth Milan,SF Křenovice ││reg : AAP 288 jm: I v a n h o e Red ││nar. : 25.01.2000││Matka: 18787201 CZ jm: TAF ELBA ERICA 83B ││Otec : ZAA 283 jm: HAWKINS BRONZE │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 255 Chovatel: M.I.L.O.S.Inc.ČR Trhové Sviny ││ 105137281 CZ Majitel: M.I.L.O.S.Inc.ČR Trhové Sviny ││reg : AAP 316 jm: M e w i l Kábul 31K ││nar. : 02.03.2000││Matka: 2784117 CZ jm: MEWIL Blackbird 129G ││Otec : AAP 151 jm: H U N T E R ABS │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 256 Chovatel: TEGRO spol s r.o.Těšenov ││ 121520284 CZ Majitel: TEGRO spol s r.o.Těšenov ││reg : ZAA 362 jm: I b r a h i m Tegro ││nar. : 05.04.2000││Matka: 1173117 CZ 226 jm: ││Otec : AAP 060 jm: E M Í R │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 257 Chovatel: M.I.L.O.S.Inc.ČR Trhové Sviny ││ 102328389 CZ Majitel: MORAVIA ZL Cheb spol sro. ││reg : ZAA 369 jm: M e w i l Jeans 213L ││nar. : 06.02.2001││Matka: 4899117 CZ jm: MEWIL PRINCESS 152 H ││Otec : AAP 086 jm: M E W I L F A U N 20F │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 258 Chovatel: Angusfarma Mýto,Milan Šusta ││ 48091282 CZ Majitel: Angusfarma Mýto,Milan Šusta ││reg : AAP 344 jm: AFM J a l t a 26L ││nar. : 15.02.2001││Matka: 487117 CZ jm: KENOSEE PARK PRIDE 87D ││Otec : ZAA 181 jm: BNB HAMILTON 41C │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 259 Chovatel: ZD Brloh ││ 47434282 CZ Majitel: M.I.L.O.S.Inc.ČR Trhové Sviny ││reg : ZAA 392 jm: J o ž k a 119L ││nar. : 12.03.2001││Matka: 19599242 CZ jm: PEGGY OF PLEASANT VISTA 32D ││Otec : ZAA 269 jm: GINGER HILL GASTRONOM 21G │└────────────────────────────────────────────────────────────┘88


┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 260 Chovatel: ZD Brloh ││ 53001282 CZ Majitel: ZD Brloh ││reg : ZAA 450 jm: K r e o l Red 1M ││nar. : 05.01.2002││Matka: 50059242 CZ jm: 6K ││Otec : ZAA 166 jm: KJM SOMETHING SPECIAL │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 261 Chovatel: Skalický J.,Libnov ││ 105051389 CZ Majitel: Šumavský angus spol.sro.Soběsuky ││reg : AAP 425 jm: K l a u n ││nar. : 18.01.2002││Matka: 533117 CZ jm: MEWIL ERELITE 33E ││Otec : AAP 086 jm: M E W I L F A U N 20F │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 262 Chovatel: TEGRO spol s r.o.Těšenov ││ 135333284 CZ Majitel: TEGRO spol s r.o.Těšenov ││reg : ZAA 414 jm: K o d a k TEGRO ET ││nar. : 21.01.2002││Matka: 120719201 CZ jm: MEWIL ELBA 38 J ││Otec : ZAA 317 jm: WOODHILL GRAPHITE │└────────────────────────────────────────────────────────────┘89


MASNÝ SIMENTÁLPůvod simentálského plemene je ve Švýcarsku. Již v roce 1759 mluví různá úředníhlášení o kvetoucím chovu v oblasti Simmentalu, Saanen a Emmentalu. Původní barvasimentálského skotu byla červená a bílá, příčemž sytě červená až hnědočervenápřevládala a byla rušena jen bílými odznaky. Postupem doby přibývalo bílých odznakůa barva se stávala světlejší. Popis exteriéru z roku 1859 říká, že barva simentálskéhoskotu je červenostrakatá, světle a nebo žemlově červená s bílým čelem a nosem.Světlejšímu, nebo žemlovému zbarvení byla dávána přednost. Zároveň byl kladendůraz na co největší tělesný rámec a kapacitu těla. Výborný tělesný rámec a výbornámasná užitkovost simentálského skotu způsobily, že se v řadě zemí začalo totoplemeno chovat jako plemeno masného užitkového typu. Dnes je takto chováno jakv Severní a Jižní Americe, tak i v Africe, Austrálií, Novém Zélandě a Evropě. Po roce1990 se začal chovat i v tradičních zemích s chovem červenostrakatého skotus kombinovanou užitkovostí jako jsou Německo a Rakousko. V těchto zemích se chovMasného simentála (Fleisch fleckvieh) začal rozvíjet v souvislosti s dotační politikou EU(Nařízení rady Evropy č.1254/1999). Šlechtění simentálského skotu na jednostranněmasnou užitkovost při využití původně kombinovaných vlastností tohoto skotu přineslovýsledky, které jsou srovnatelné s výsledky ostatních masných plemen skotu.První jalovice MS byly do ČR dovezeny z Kanady v roce 1993. Ve stejném roce bylyimportovány jalovice z Dánska, jalovice Fleckvieh z Německa a Rakouska. Současněs těmito importy byly do chovu MS zařazovány plemenice z různým podílem krvečeského strakatého plemene z rušených dojených stád, které byly inseminovány býkyplemene MS. V posledních letech patří toto plemeno mezi nejrozšířenější masnéplemeno chované v ČR.Stavy krav v kontrole užitkovostirokpočet kravchovů celkemA – C D - F1999 49 1852 1316 5362001 64 1890 1234 6562003 71 2803 1166 16372005 92 4209 1313 2896A-C - Krávy s podílem 88% - 100% plemeneD-F - Krávy s podílem 50% - 87% plemene91


KATEGORIE: I. Telata┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 263 Chovatel : Kolář František,Stožice ││ Majitel : Kolář František,Stožice ││Číslo: 182448031 CZ jm: ││Nar. : 24.01.05 b pl: S100 ││Matka: 110753207 CZ jm: ││Otec : ZSI 246 jm: Milnafua Graduate │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 264 Chovatel : MZLU Brno - ŠZP Žabčice ││ Majitel : MZLU Brno - ŠZP Žabčice ││Číslo: 101183962 CZ jm: P ││Nar. : 28.01.05 j pl: S100 ││Matka: 110769207 CZ jm: ││Otec : ZSI 188 jm: VINGEGARD ROCKY P │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 265 Chovatel : Kolář František,Stožice ││ Majitel : Kolář František,Stožice ││Číslo: 182450031 CZ jm: ││Nar. : 28.01.05 b pl: S100 ││Matka: 23514267 CZ 280 jm: MS BCM JACKPOT 90D ││Otec : ZSI 246 jm: Milnafua Graduate │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 266 Chovatel : ZD Podlesí Ročov ││ Majitel : ZD Podlesí Ročov ││Číslo: 102825942 CZ jm: ││Nar. : 10.02.05 je pl: S100 ││Matka: 110752207 CZ jm: POL SIM CHLOUBA ││Otec : ZSI 106 jm: H E L D PP │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 267 Chovatel : Šilhan Václav,SHR,Nová Ves ││ Majitel : Šilhan Václav,SHR,Nová Ves ││Číslo: 132747021 CZ jm: ││Nar. : 20.02.05 b pl: S100 ││Matka: 100288109 CZ jm: ││Otec : ZSI 188 jm: VINGEGARD ROCKY P │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 268 Chovatel : Zelený Jiří,Drouhaveč ││ Majitel : Zelený Jiří,Drouhaveč ││Číslo: 127946032 CZ jm: ││Nar. : 01.03.05 b pl: S100 ││Matka: 108137304 CZ 283 jm: ││Otec : SIP 160 jm: CH L U M - P │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 269 Chovatel : Šilhan Václav,SHR,Nová Ves ││ Majitel : Šilhan Václav,SHR,Nová Ves ││Číslo: 131577921 CZ jm: ││Nar. : 06.03.05 j pl: S100 ││Matka: 103209109 CZ jm: ││Otec : ZSI 249 jm: KASAŘ P │└────────────────────────────────────────────────────────────┘92


┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 270 Chovatel : ZD Podlesí Ročov ││ Majitel : ZD Podlesí Ročov ││Číslo: 102808942 CZ jm: ││Nar. : 17.03.05 j pl: S100 ││Matka: 110756207 CZ 282 jm: POL SIM CHRABRÁ ││Otec : ZSI 167 jm: BOVET I G L U P │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 271 Chovatel : ZD Podlesí Ročov ││ Majitel : ZD Podlesí Ročov ││Číslo: 102810942 CZ jm: ││Nar. : 28.03.05 j pl: S100 ││Matka: 21530507 CZ 281 jm: ││Otec : ZSI 167 jm: BOVET I G L U P │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 272 Chovatel : ZD Podlesí Ročov ││ Majitel : ZD Podlesí Ročov ││Číslo: 102811942 CZ jm: ││Nar. : 11.04.05 j pl: S100 ││Matka: 108276507 CZ 278 jm: ││Otec : ZSI 167 jm: BOVET I G L U P │└────────────────────────────────────────────────────────────┘KATEGORIE : II.a. Jalovice ve věku 12 - 24 měsíců┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 273 Chovatel : ZD Podlesí Ročov ││ Majitel : ZD Podlesí Ročov ││Číslo: 837942 CZ jm: ││Nar. : 06.12.03 pl: S100 ││Matka: 110760207 CZ jm: POL SIM CHRPA ││Otec : ZSI 188 jm: VINGEGARD ROCKY P │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 274 Chovatel : ZD Podlesí Ročov ││ Majitel : ZD Podlesí Ročov ││Číslo: 7872942 CZ jm: ││Nar. : 24.12.03 pl: S100 ││Matka: 548617 CZ jm: L I N D E HERA ││Otec : ZSI 156 jm: AST OMEGA GOLD ET HPF │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 275 Chovatel : Šilhan Václav,SHR,Nová Ves ││ Majitel : Šilhan Václav,SHR,Nová Ves ││Číslo: 9591951 CZ jm: ││Nar. : 08.01.04 pl: S100 ││Matka: 10204617 CZ jm: R E S I ││Otec : ZSI 156 jm: AST OMEGA GOLD ET HPF │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 276 Chovatel : MZLU Brno - ŠZP Žabčice ││ Majitel : MZLU Brno - ŠZP Žabčice ││Číslo: 17663962 CZ jm: P ││Nar. : 17.01.04 pl: S100 ││Matka: 110772207 CZ jm: ││Otec : ZSI 155 jm: OSTERVANG RINGO ET │└────────────────────────────────────────────────────────────┘93


┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 277 Chovatel : Šilhan Václav,SHR,Nová Ves ││ Majitel : Šilhan Václav,SHR,Nová Ves ││Číslo: 9590951 CZ jm: ││Nar. : 04.03.04 pl: S100 ││Matka: 10206617 CZ jm: W I E S L ││Otec : ZSI 155 jm: OSTERVANG RINGO ET │└────────────────────────────────────────────────────────────┘KATEGORIE : III.a. Prvotelky a krávy na 2.teleti┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 278 Chovatel : Holding ČMPU k.s.Potštejn-Brnná ││ Majitel : ZD Podlesí Ročov ││Číslo: 108276507 CZ jm: ││Nar. : 09.01.01 telat: 2 ks ││Matka: 551617 CZ jm: ││Otec : ZSI 070 jm: G O R M │└────────────────────────────────────────────────────────────┘KATEGORIE : III.b. Krávy starší┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 279 Chovatel : H.Pedersen Hobro Landevej Tjele ││ Majitel : ZD Podlesí Ročov ││Číslo: 547617 CZ jm: Vingegárd Ingefaer ET ││Nar. : 02.06.93 telat: 7 ks ││Matka: 41524247 CZ jm: VINGEGÁRD DAFNE ET P ││Otec : 000 jm: VINGEGÁRD DON JUAN │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 280 Chovatel : B.C. McVicar Wawota SK ││ Majitel : Kolář František,Stožice ││Číslo: 23514267 CZ jm: MS BCM Jackpot 90D ││Nar. : 22.02.94 telat: 10 ks ││Matka: 86830214 CZ jm: MS BCM 22B ││Otec : 265 322 jm: MARMAC POLLED JACKPOT 109B │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 281 Chovatel : Holding ČMPU k.s.Potštejn-Brnná ││ Majitel : ZD Podlesí Ročov ││Číslo: 21530507 CZ jm: ││Nar. : 13.02.95 telat: 12 ks ││Matka: 21526507 CZ jm: VINGEGÁRD I R I S - ET ││Otec : 262 537 jm: SWITZ HPF R E D W O O D │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 282 Chovatel : Kolář František,Stožice ││ Majitel : ZD Podlesí Ročov ││Číslo: 110756207 CZ jm: Pol Sim Chrabrá ││Nar. : 27.03.99 telat: 9 ks ││Matka: 5103617 CZ jm: ││Otec : ZSI 070 jm: G O R M │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 283 Chovatel : Zelený Jiří,Drouhaveč ││ Majitel : Zelený Jiří,Drouhaveč ││Číslo: 108137304 CZ jm: ││Nar. : 30.03.99 telat: 4 ks ││Matka: 6331617 CZ jm: TRIPLE J MISS 19D ││Otec : ZSI 012 jm: MRLN GALAHAD 8B │└────────────────────────────────────────────────────────────┘95


┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 284 Chovatel : Šilhan Václav,SHR,Nová Ves ││ Majitel : Šilhan Václav,SHR,Nová Ves ││Číslo: 102403109 CZ jm: ││Nar. : 03.01.01 telat: 3 ks ││Matka: 10210617 CZ jm: L A V E N D L ││Otec : ZSI 027 jm: D E R B Y │└────────────────────────────────────────────────────────────┘KATEGORIE : IV.a. Plemenní býci do 3 let┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 285 Chovatel: H.Pedersen Hobro Landevej Tjele ││ 4152401028 DK Majitel: Statek Kašperské hory s r.o. ││reg : ZSI 280 jm: Vingegárd Uruguay ││nar. : 19.08.2003││Matka: 4152400886 DK jm: VINGEGARD RENATA ││Otec : 267 855 jm: LYKKE SIRIUS P │└────────────────────────────────────────────────────────────┘96


HEREFORDHerefodský skot patří v rámci světových masných plemen mezi jedno z nejstarších anejrozšířenějších plemen skotu. Lze se s ním setkat prakticky ve všech klimatickýchoblastech světa, neboť je vysoce adaptabilní a vyniká značnou zdravotní odolností anenáročností na přírodní prostředí. V současné době prochází radikálním procesemv oblasti šlechtění, a to jak na úseku masné užitkovosti, tak i exteriéru. Je tedy reálnýpředpoklad, že při pokračujícím trendu v zlepšování jeho užitkových vlastností, budejeho obliba ve světě nadále velmi vysoká, a to především pro využití v extenzivníchvýrobních oblastech .Na území ČR se toto plemeno chová od roku l974, kdy byladovezena do tehdejší republiky Kanadská populace zvířat, a to do několikazemědělských podniků v Čechách i na Slovensku. Jednalo se o bezrohý typ skotu azvířata se vyznačovala spíše malým až středním rámcem i když s dobře vyvinutýmišířkovými a hloubkovými rozměry rozhodujících tělesných partií. Hereford je v ČRchován již od roku 1975. Nákup prvních jalovic v počtu 1200 kusů se tehdy uskutečnilv Kanadě. Plemeno bylo v té době chováno v oblasti západních Čech (Tachovsko aChebsko). Postupně se chov hereforda rozšířil i do ostatních oblastí ČR. Do roku 1990byl hereford jediným masným plemenem chovaným v naší republice v čistokrevnéformě. První nákupy se uskutečnily po tomto roce z Kanady na VLS Heroltovice.Později byl u nás nákupem z Kanady a SRN založen i chov rohatého hereforda anásledovaly ještě importy bezrohého hereforda z Kanady. Celkové importy jalovic poroce 1990 ze zahraničí nepřesáhly 250 kusů, proto se pozornost chovatelů zaměřilazejména na importy plemeníků a sperma býků většího tělesného rámce z USA,Kanady, Dánska a omezeně i ze SRN a jejich využití na našich původníchherefordských krav. Kohoutková výška plemenných býků se za posledních deset letzvýšila o 10 cm a hmotnost je vyšší o cca 120 kg. Zvětšení tělesného rámce sepříznivě projevuje i na prvotelkách.Stavy krav v kontrole užitkovostirokpočet kravchovů celkemA - C D - F1999 68 2868 2013 8552001 51 2918 1798 11202003 56 4011 2278 17332005 49 4766 2201 2565A-C - Krávy s podílem 88% - 100% plemeneD-F - Krávy s podílem 50% - 87% plemene98


KATEGORIE: I. Telata┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 286 Chovatel : ZD Podlesí Ročov ││ Majitel : ZD Podlesí Ročov ││Číslo: 102773942 CZ jm: ││Nar. : 07.02.05 j pl: U100 ││Matka: 8043317 CZ 296 jm: H Á V A ││Otec : HRF 226jm: CIRCLE D STANDARD TIME ET236Z│└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 287 Chovatel : ZD Podlesí Ročov ││ Majitel : ZD Podlesí Ročov ││Číslo: 102774942 CZ jm: ││Nar. : 27.02.05 j pl: U100 ││Matka: 100583407 CZ 299 jm: ││Otec : HRF 246 jm: H O M É R ABS │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 288 Chovatel : ZD Podlesí Ročov ││ Majitel : ZD Podlesí Ročov ││Číslo: 102780942 CZ jm: ││Nar. : 09.03.05 j pl: U100 ││Matka: 108952407 CZ 295 jm: ││Otec : HRF 246 jm: H O M É R ABS │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 289 Chovatel : M.I.L.O.S.Inc.ČR Trhové Sviny ││ Majitel : M.I.L.O.S.Inc.ČR Trhové Sviny ││Číslo: 138533932 CZ jm: ││Nar. : 19.03.05 j pl: U100 ││Matka: 2858364 CZ 297 jm: MILOS Damselle 21H ││Otec : HRP 353 jm: HEMOGLOBIN Z PODLESÍ │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 290 Chovatel : Zelený Jiří,Drouhaveč ││ Majitel : Zelený Jiří,Drouhaveč ││Číslo: 126672932 CZ jm: ││Nar. : 06.04.05 j pl: U100 ││Matka: 108111304 CZ 298 jm: ││Otec : HRP 353 jm: HEMOGLOBIN Z PODLESÍ │└────────────────────────────────────────────────────────────┘KATEGORIE : II.a. Jalovice ve věku 12 - 24 měsíců┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 291 Chovatel : ZD Podlesí Ročov ││ Majitel : ZD Podlesí Ročov ││Číslo: 7828942 CZ jm: ││Nar. : 25.02.04 pl: U100 ││Matka: 8009317 CZ jm: G Á J A ││Otec : HRF 226jm: CIRCLE D STANDARD TIME ET236Z│└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 292 Chovatel : MZLU Brno - ŠZP Žabčice ││ Majitel : MZLU Brno - ŠZP Žabčice ││Číslo: 17682962 CZ jm: ││Nar. : 26.02.04 pl: U100 ││Matka: 108351603 CZ jm: ││Otec : HRF 280 jm: ROSENKAER PRESIDENT │└────────────────────────────────────────────────────────────┘99


┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 293 Chovatel : ZD Podlesí Ročov ││ Majitel : ZD Podlesí Ročov ││Číslo: 15212942 CZ jm: ││Nar. : 07.04.04 pl: U100 ││Matka: 108988407 CZ jm: ││Otec : HRF 269 jm: IDEÁL Z PODLESÍ │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 294 Chovatel : MZLU Brno - ŠZP Žabčice ││ Majitel : MZLU Brno - ŠZP Žabčice ││Číslo: 18129962 CZ jm: ││Nar. : 07.04.04 pl: U100 ││Matka: 874317 CZ jm: ││Otec : HRF 210jm: HAROLDSON'S MERCEDES ET 77D │└────────────────────────────────────────────────────────────┘KATEGORIE : III.a. Prvotelky a krávy na 2.teleti┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 295 Chovatel : ZD Podlesí Ročov ││ Majitel : ZD Podlesí Ročov ││Číslo: 108952407 CZ jm: ││Nar. : 11.03.01 telat: 2 ks ││Matka: 8036317 CZ jm: H Y D R A ││Otec : HRF 249 jm: H O L L Y W O O D ABS │└────────────────────────────────────────────────────────────┘KATEGORIE : III.b. Krávy starší┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 296 Chovatel : ZD Podlesí Ročov ││ Majitel : ZD Podlesí Ročov ││Číslo: 8043317 CZ jm: H á v a ││Nar. : 26.03.98 telat: 5 ks ││Matka: 3646317 CZ jm: LCV 98Z MILKMAID 14D ││Otec : HRP 271 jm: BOJSKOV 1 KOMET ET │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 297 Chovatel : Zelený Jiří,Drouhaveč ││ Majitel : M.I.L.O.S.Inc.ČR Trhové Sviny ││Číslo: 2858364 CZ jm: MILOS Damselle 21H ││Nar. : 25.04.98 telat: 4 ks ││Matka: 3649317 CZ jm: DELFAR DAMSELLE 41D ││Otec : HRP 288 jm: H E F A S O F Í K │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 298 Chovatel : Zelený Jiří,Drouhaveč ││ Majitel : Zelený Jiří,Drouhaveč ││Číslo: 108111304 CZ jm: ││Nar. : 20.05.99 telat: 4 ks ││Matka: 3852317 CZ jm: ││Otec : HRP 288 jm: H E F A S O F Í K │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 299 Chovatel : ZD Podlesí Ročov ││ Majitel : ZD Podlesí Ročov ││Číslo: 100583407 CZ jm: ││Nar. : 10.03.00 telat: 4 ks ││Matka: 3646317 CZ jm: LCV 98Z MILKMAID 14D ││Otec : HRP 271 jm: BOJSKOV 1 KOMET ET │└────────────────────────────────────────────────────────────┘100


KATEGORIE : IV.a. Plemenní býci do 3 let┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 300 Chovatel: Statek Sobětice s.r.o.Klatovy ││ 29090032 CZ Majitel: ZD Podlesí Ročov ││reg : HRF 317 jm: Led Sobětický ││nar. : 28.03.2003││Matka: 3859317 CZ jm: ││Otec : HRF 233 jm: G R Ů Š A │└────────────────────────────────────────────────────────────┘KATEGORIE : IV.b. Plemenní býci nad 3 roky┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 301 Chovatel: Agrotep sro.Teplice n/Met. ││ 7901317 CZ Majitel: ZD Podlesí Ročov ││reg : HRF 246 jm: H o m é r ABS ││nar. : 14.02.1998││Matka: 86029214 CZ jm: FHF OPTIMAL BETTY 599 ││Otec : 265 242 jm: HUTH HOMERUN 11E │└────────────────────────────────────────────────────────────┘101


PIEMONTESEToto plemeno má svůj původ v severozápadní části Itálie v podhůří Savojských Alp.Původně bylo chováno v trojstranné užitkovosti, když od 20. let tohoto století začínáprobíhat selekce a šlechtění na masnou užitkovost. Plemeno je středního tělesnéhorámce s hmotností dospělých krav kolem 600 kg a dospělých býků kolem 900 kg. Jepožadována jemná kostra a kůže v kombinaci s výrazným osvalením, pevná, ale jemnákonstituce vyjádřena dobrou adaptací zvířat na různá prostředí, vynikající pastevníschopností, nenáročností na chovatelské podmínky a vysokou konverzí objemnýchkrmiv. U plemenic je požadována dobrá plodnost, která je dána snadností telení amateřskými vlastnostmi, v kombinaci s dlouhověkostí (10 i více telat za život). Prvnítelení ve věku 25-30 měsíců. Charakteristická je i vysoká výtěžnost ( 65 % a více uvykrmených býků) a také příznivý podíl tuku a kosti. Z těchto důvodů je piemontoblíbeným plemenem v užitkovém křížení.V ČR je chováno cca 400 ks plemenic starších jednoho roku. Stáda byla v převážnémíře založena importem jalovic z Itálie a částečně také z Holandska a Německa(reimport z Itálie). Chov se ale začal intenzivněji rozvíjet až v posledních cca třechletech, neboť v minulém období se u většiny zvířat prováděly výplachy pro získáníembryí.Stavy krav v kontrole užitkovostirokpočet kravchovů celkemA - C D - F1999 16 269 195 742001 19 348 228 1202003 19 585 357 2282005 28 707 377 337A-C - Krávy s podílem 88% - 100% plemeneD-F - Krávy s podílem 50% - 87% plemene103


KATEGORIE: I. Telata┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 302 Chovatel : Jaroš Zdeněk,Rosička ││ Majitel : Jaroš Zdeněk,Rosička ││Číslo: 512586061 CZ jm: ││Nar. : 21.03.05 be pl: P100 ││Matka: 116985511 CZ jm: ││Otec : ZPI 353 jm: DELANO │└────────────────────────────────────────────────────────────┘KATEGORIE : II.a. Jalovice ve věku 12 - 24 měsíců┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 303 Chovatel : Jaroš Zdeněk,Rosička ││ Majitel : Jaroš Zdeněk,Rosička ││Číslo: 75260961 CZ jm: ││Nar. : 14.01.04 pl: P100 ││Matka: 477717 CZ jm: T E K I L A ││Otec : ZPI 287 jm: V I A L L I │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 304 Chovatel : Polanská Alenka,Lutonina ││ Majitel : Polanská Alenka,Lutonina ││Číslo: 16330972 CZ jm: ││Nar. : 26.03.04 pl: P100 ││Matka: 105476304 CZ jm: ││Otec : ZPI 336 jm: K A R O │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 305 Chovatel : Polanská Alenka,Lutonina ││ Majitel : Polanská Alenka,Lutonina ││Číslo: 16329972 CZ jm: ││Nar. : 20.04.04 pl: P100 ││Matka: 38749645 CZ jm: ││Otec : ZPI 306 jm: Z A I N O │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 306 Chovatel : Polanská Alenka,Lutonina ││ Majitel : Polanská Alenka,Lutonina ││Číslo: 106662972 CZ jm: ││Nar. : 27.06.04 pl: P100 ││Matka: 33635645 CZ jm: I r e n a ││Otec : ZPI 306 jm: Z A I N O │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 307 Chovatel : Polanská Alenka,Lutonina ││ Majitel : Polanská Alenka,Lutonina ││Číslo: 106666972 CZ jm: ││Nar. : 14.07.04 pl: P100 ││Matka: 477717 CZ jm: T E K I L A ││Otec : ZPI 287 jm: V I A L L I │└────────────────────────────────────────────────────────────┘104


BELGICKÉ MODRO-BÍLÉPrvní zmínky o modře zbarveném skotu sahají do 19. století do oblasti řek Meuse aEscaut. Plemeno vznikalo především za pomocí tehdy velmi populárního plemeneShorthorn. Okolo roku 1880 se začalo s první šlechtitelskou prací. V praxi se ovšemtoto šlechtění omezovalo pouze na výběr nejlepších jedinců dle znaků zevnějšku. Tatosituace trvala až do roku 1914, kdy byla veškerá další práce přerušena válkou. Ažv roce 1919 byla v Belgii oficiálně stanoven chovný cíl plemene: kombinovanáužitkovost s vyrovnanou masnou a mléčnou produkcí (4.000 litrů mléka). Tento trendšlechtění se udržoval až do roku 1950, kdy celé zemědělství začínalo procházetpoměrně rychlou transformací spojenou s využíváním umělé inseminace,mechanizace, ale také chemických hnojiv. V letech 1950 – 1960 tak nastal obratv orientaci dalšího vývoje plemene, především na základě změny ekonomickýchpodmínek a požadavků trhu, který začal upřednostňovat křehké a libové maso vhodnépro rychlé kuchyňské úpravy. V tomto období se tak nejprve u býků a poté také u kravzačínají selektovat jedinci dle osvalení. Zlom nastal v období let 1960 – 1970, kdy sešlechtění plnou měrou soustředilo na výraznou masnou užitkovost. Výsledkemšlechtitelské práce je tak 80 – 85 % zastoupení zvířat s tzv. dvojitou zmasilostí (doublemuscling). Pouze velmi malé procento z celé populace jsou zvířata kombinovanéhoužitkového typu. Plemeno belgické modrobílé se řadí mezi extenzivní plemenastředního tělesného rámce. Plemeno nabývá stále většího světového významupředevším v oblasti užitkového křížení s mléčnými plemeny. Svoji oblibu si získalopředevším díky vynikající masné užitkovosti. V čistokrevné formě jsou zvířata chovánave velké míře pouze v zemi původu, v ostatních zemích se čistokrevné chovy vyskytujíspíše pro účely šlechtění a produkci plemenného materiálu. Populace v Belgii čítákolem 1,5 mil. zvířat, což představuje 45 % skotu chovaného v celé Belgii.Do České republiky bylo toto plemeno importováno v čistokrevné formě poprvé v roce1994 do VÚŽV Uhřiněves. V posledních dvou letech se projevuje velký zájem o totoplemeno, především pro využití v užitkovém křížení.Stavy krav v kontrole užitkovostiRokpočet kravchovů celkemA – C D - F1999 6 3 1 22001 4 4 1 32003 8 24 4 202005 10 39 11 28A-C - Krávy s podílem 88% - 100% plemeneD-F - Krávy s podílem 50% - 87% plemene106


KATEGORIE: I. Telata┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 308 Chovatel : Martinec St.,Teplice n/M. ││ Majitel : Martinec St.,Teplice n/M. ││Číslo: 121190952 CZ jm: ││Nar. : 09.03.05 je pl: B100 ││Matka: 113788505 CZ 309 jm: ││Otec : ZBM 205 jm: COLIATH DE STE HELENE │└────────────────────────────────────────────────────────────┘KATEGORIE : III.a. Prvotelky a krávy na 2.teleti┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 309 Chovatel : Lagros s.r.o.Teplice n/M. ││ Majitel : Martinec St.,Teplice n/M. ││Číslo: 113788505 CZ jm: ││Nar. : 19.10.00 telat: 1 ks - dárkyně ET ││Matka: 20102717 CZ jm: ││Otec : ZBM 187 jm: GLOUTON DU DUC │└────────────────────────────────────────────────────────────┘KATEGORIE : IV.a. Plemenní býci do 3 let┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 310 Chovatel: Kozák Pavel ing.,Milevsko ││ 70342031 CZ Majitel: ZD Podlesí Ročov ││reg : ZBM 219 jm: Longe z Cunkova ET ││nar. : 29.04.2003││Matka: 115506208 CZ jm: JUDITA Z CUNKOVA ││Otec : ZBM 193 jm: HEUREUX ET 2663 DE SOMME │└────────────────────────────────────────────────────────────┘KATEGORIE : IV.b. Plemenní býci nad 3 roky┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 311 Chovatel: MME Delporte Nathálie,Anhiers ││ 104210184 CZ Majitel: ZD Podlesí Ročov ││reg : ZBM 190 jm: P i r a t e ││nar. : 14.01.1999││Matka: 83375214 CZ jm: LASSIE ││Otec : 000 jm: LUTIN DU BOUCHELET │└────────────────────────────────────────────────────────────┘107


NORMANDSKÝ SKOT(plemeno do nepohody, pro sýrařící mlékárny, gurmány i ekozemědělce)Normandský skot je typem krátkohlavý skot kombinovaného maso-mléčnéhoužitku původem z Dolní a Horní Normandie ve Francii, kam byl patrně zavlečen jižs vikingy. Má nejstarší plemennou knihu ve Francii vůbec a to od roku 1883. Velmivýznamně je rozšířen v Jižní Americe(Kolumbie, Argentina, Chile, Uruguay), dálev Severní Americe(USA, Mexico), kde se pro svou mléčnost a vynikající přírůstkyvyužívá i jako masné plemeno a ke křížení s masnými plemeny, dále v Austrálii, NovémZélandu, a také v Evropě v Belgii, Irsku a Británii, Portugalsku, ČR a Srbsku. Postupněse rozšiřuje i do dalších zemí světa včetně Asie. V samotné Francii je kolem 2 miliónůhlav, z čehož je cca 600 000 krav z nichž cca 300 000 krav je zařazeno do kontrolyužitkovosti.V čem je normandský skot nej?:- nejvyšší obsah bílkovin v mléce 3,61% z francouzských dojných plemen(Holstein, Montbéliarde, Simmental, Švýcké hnědé, Pie Rouge, Tarentaise,Vosgien, Abondance, atd.)- nejvyšší zastoupení kombinací alel BB kapa kaseinu ve světě v mléce (70-80%v populacích), což má vliv na vyšší sýrařskou a technologickou výtěžnost mléka,dle franc. zdrojů až o 5%.- nejjemnější mramorování hovězího masa a tím i špičkové chuťové a kulinářskévlastnosti ze všech francouzských plemen včetně masných- nejlepší konverzi živin z objemné píce ze všech hlavních dojných francouzskýchplemen(Holstein, Montbéliarde, Simmental, Švýcké hnědé, Pie Rouge)- nejklidnější a nejsnadněji ovladatelné plemeno pro kontakt s člověkem- nejlepší plodnost ze všech hlavních dojných francouzských plemenZ dalších předností je to výtečná dlouhověkost a celková rusticita, skvělé využitípastevních porostů, vynikající růst a výborná jateční výtěžnost (býci v průměru 387 kgna háku, dojnice 345 kg na háku). Jalovice se zapouštějí při hmotnosti nad 430 kg vestáří 18-21 měsíců dle typu odchovu. Je to tedy plemeno se střední pozdnostísrovnatelné v této otázce s českou strakou. Užitkovost mléčná je vyjádřena ve Franciinárodním průměrem standardizovaných laktací (přepočet na 305 dní a dospělostníekvivalent) ve výši 6731 litrů, 4,35% tuku a 3,61% bílkovin (2002). Průměrná živáhmotnost dospělých krav je cca 800 kg při 145 cm výšky v kříži, dospělých býků 1100kg při 155 cm. Ve Francii existuje vládou podporovaný národní program FQRN, kterýfinančně zvýhodňuje (v ceně je to asi 5 Kč na kg hmotnosti) čistokrevná normandskázvířata chovaná za určitých podmínek (6 měsíců pastva, 70% výživy z objemné píce,atd.), kde maso z tohoto programu je označováno „růžovým štítkem“ a je prodáváno natrhu po dvanáctidenní fermentaci v nejvyšší ceně, jako maso extra chuťové kvality.V zemi galského kohouta je dnes normandský skot nejen národní tradicí, ale jezajímavý také ekonomicky, neboť v situaci již ustálených mléčných kvót, kdy je zdevýznamně (a to podstatně výrazněji než u nás) diferencovaná cena mléka podle kvality,obsahu složek, případně ekologického původu, kdy je výrazněji odlišená i cena masapodle výtěžnosti a zatřídění, se ukazuje normandské plemeno v dopočtu všech nákladůa tržeb v určitých podmínkách zajímavější než zde zatím nejrozšířenější plemenoholštýnské a to i přesto, že je „holštýn“ již delší řadu let ve Francii šlechtěn „ tzv.evropským způsobem“ (tj. s větším důrazem na mléčné složky a funkční znaky, jako jeplodnost, dlouhověkost a obsah SB).109


Plemeno není vhodné pro vazné ustájení a do lehacích boxů menších než 240 x120 cm. Proti holštýnskému skotu je odolnější vůči nedostatku energie v krmné dávce.Vyžaduje naopak více bílkovinnou píci.Jen pro informaci 75% normandek v ČR má konfiguraci kapa kaseinu typu BB azbytek AB. Varianta AA se zatím neobjevila.Zajímavé je ve Francii také spojení normandského skotu s existencí tzv.organických (u nás ekologických) farem. Stáda s užitkovostí kolem 6000 litrů mlékakrmená pouze statkovou pící a 3-4 kg mačkaných statkových zrnin zde prodávají mlékoaž o 4 Kč na litr dražší, než je zde cena obvyklá. Podmínkou je samozřejmě napojenína zpracovatelskou kapacitu, která tuto surovinu dokáže ekonomicky využít, i když lzenajít i farmy, které prodávají své výrobky přímo zákazníkům.V ČR byl ustaven a funguje Svaz chovatelů normandského skotu se sídlemv Dačicích 38001, Bílkov 120. K činnosti tohoto svazu, kromě obecného sdružovacíhocharakteru patří obzvláště zabezpečování vedení plemenné knihy a šlechtitelskéhoprogramu především v nadnárodním kontextu. K prioritám a specifikám svazu patřízvýšený tlak na utváření vemen a z produkčních znaků pak důraz na obsah bílkovinv mléce, zejména na složení kaseinové frakce (kapa a beta kaseiny). V této záležitostiSvaz spolupracuje především s Ústavem genetiky MZLU v Brně, VÚŽV v Uhříněvsi aVýzkumným ústavem mlékárenským v Praze – Milcom, a.s.Aktuálně je v ČR osm zemědělských podniků, kteří dohromady chovají přes 60dospělých plnokrevných normandských plemenic (převážně dojnic). Další plnokrevnátelata, již z domácích embryotransferů, se průběžně rodí. V několika dalších podnicíchpak, jako doplňkový program, se rodí také telata z křížení. Jde především o kříženís holštýnským skotem. Tento typ křížení, zatím s nadějnými výsledky již několik letověřují také někteří farmáři ve Spojených státech amerických, zejména ve státěKalifornie.Kromě skutečnosti že se jedná o velmi klidné, poněkud pozdnější, ale mimořádnělehce ovladatelné plemeno, které při výplachu panenských embryí dává vyšší počtyvajíček(cca o 2 na výplach) než např. skot holštýnský a dále se vyznačuje vynikajícímchováním a růstovými schopnostmi i na méně příznivé pastvině, je předčasné činitnějaké hlubší závěry.Nicméně jsou u nás už také první výsledky z KU. Průměry u cca 36 plnokrevnýchnormandských prvotelek za 100 dní laktace jsou 2078 kg mléka při bílkovině 3,53% a u18ti týchž prvotelek za 200 dní laktace jsou 4125 kg mléka při bílkovině 3,65%. Pokudby tato čísla vyjadřovala plošnou schopnost tohoto plemene v ČR, tak pak by bylomožno konstatovat, že v mléčné produkci jsou normandi srovnatelní s českou strakou,avšak v obsahu bílkovin jsou lepší cca o 0,15-0,20%.Svaz chovatelů normandského skotu ČR (webové stránky: www.normande.cz )zaznamenává mírný, ale trvalý nárůst zájmu o toto plemeno. K pravidelným aktivitámnormandského svazu patří studijní cesty především do Francie a každoroční pořádání„Normandských dnů“ spojených s odborným seminářem a malou přehlídkou zvířatv jednom či několika chovech.110


Jalovice┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat : 312 Chovatel : Zemědělské družstvo Podkleťan Křemže ││(odchov etbrya) Majitel : Zemědělské družstvo Podkleťan Křemže ││Číslo : 165931931 CZ Jméno : Pohlaví : j ││Nar. : 15.03.05 Plemeno : Normandský skot ││Matka : FR 4418003749 ││ Jméno OM : Loik││ Jméno OMM : Hollydays││OTEC : FR 7297005402 Jméno : Nivea NRD-002 │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat : 313 Chovatel : Zemědělské družstvo Podkleťan Křemže ││(odchov etbrya) Majitel : Zemědělské družstvo Podkleťan Křemže ││Číslo : 165935931 CZ Jméno : Pohlaví : j ││Nar. : 26.03.05 Plemeno : Normandský skot ││Matka : FR 4418003749 ││ Jméno OM : Loik││ Jméno OMM : Hollydays││OTEC : FR 7297005402 Jméno : Nivea NRD-002 │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat : 314 Chovatel : Zemědělské družstvo Podkleťan Křemže ││(odchov etbrya) Majitel : Zemědělské družstvo Podkleťan Křemže ││Číslo : 165956931 CZ Jméno : Pohlaví : j ││Nar. : 11.03.05 Plemeno : Normandský skot ││Matka : FR 4418003749 ││ Jméno OM : Loik││ Jméno OMM : Hollydays││OTEC : FR 7297005402 Jméno : Nivea NRD-002 │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Dojnice┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat : 315 Chovatel : import jalovice z Francie ││ Majitel : ZEOS Kamenice s.r.o. ││Číslo : 3547612624 FR ││Nar. : 14.02.02 Plemeno : Normandský skot ││Užitkovost : 1.laktace 305d M 6061, T 4,49%, B 3,81% ││Matka : FR 3547612523 ││ Užitkovost matky: ML:3. 305, M 8559, T 4,36%, B 3,78%││OTEC : FR 5394073601 Jméno : Joachim NRD-004 │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘111


SídloU Topíren 2170 41 Praha 7tel.: 266 710 563fax: 266 710 853ČESKÝ STRAKATÝ SKOTSvaz chovatelů českého strakatého skotuPracovištěHorní 28, 591 01 Žďár nad Sázavoutel.: 566 620 970fax.: 566 620 929www.cestr.cze-mail: svaz@cestr.czČeský strakatý skot patří do skupiny plemen kombinovaného skotu, která jsou typickápro oblast centrální Evropy. V těchto oblastech má chov kombinovaného skotu svojidlouholetou tradici. V posledních letech se však stále častěji prosazuje i v dalšíchoblastech světa, především Jižní a Střední Amerika, Asie a některé státy Afriky.Základním pilířem každého šlechtitelského programu je testovací připařování.Dostatečný rozsah a kvalita jsou výchozími předpoklady pro dosažení věrohodných astabilních plemenných hodnot. V posledních letech je dosahováno pozvolnéhonárůstu rozsahu testace, která nyní představuje cca 15 %, mírné zlepšení bylodosaženo také v kvalitě testace – rychlosti a věku býků zařazených do testace.S počtem 90-95 ročně testovaných býků se Česká republika podílí na celosvětovétestaci kombinovaného skotu téměř 10 %, aktivní populace dojnic zapojených doplemenné knihy je co do rozsahu třetí po německé a rakouské.Mléčná užitkovost kombinovaného plemene je důležitým zdrojem příjmůchovatele. Porovnáme-li vývoj mléčné užitkovosti strakatého skotu v České republicev uplynulé dekádě, je patrné, že v rozmezí let 1993 až 2004 došlo k nárůstu průměrnéužitkovosti o téměř 1850 kg mléka. V posledním kontrolním roce bylo poprvé dosaženoprodukce bílkovin vyšší než 200 kg. Z tabulky 1 jsou patrné výsledky KU českéhostrakatého plemene podle jednotlivých oddílů plemenné knihy. Při pohledu na tabulkuje potěšující 76% zastoupení uzávěrek laktací v hlavním oddíle plemenné knihy - PCA.S úrovní mléčné užitkovosti úzce souvisí také reprodukce. Její vývoj v poslednímobdobí je v České republice alarmující, a to bez ohledu na plemennou příslušnost.S délkou mezidobí 400 dnů u kombinovaného plemene nemůžeme být spokojeni.Tab. 1 - Užitkovost dojnic v jednotlivých oddílech plemenné knihy (2004)Oddíl PK n lakacíPrům. Mléko Tuk Tuk Bílkovin Bílkovin Mezidobípořadí lak. kg % kg % kg dnůPCA 110 244 2,7 5864 4,16 244 3,43 201 399PCB 16 253 2,9 5957 4,14 246 3,40 202 402PCC 18 611 2,9 5755 4,18 240 3,40 196 404Celkem C145108 2,8 5861 4,16 244 3,42 201 400Z analýz provedených Svazem chovatelů českého strakatého skotu je patrné, žev období uplynulých 10 let došlo k nárůstu mléčné užitkovosti, který doprovázelo takékolísání a prodloužení délky mezidobí. Pozvolnější nárůst délky mezidobí v populacikombinovaného skotu je logickou reakcí na pozvolnější vývoj užitkovosti tohoto skotu.Trend ve vývoji délky mezidobí u obou dojených plemen odhadnutý s pomocí113


polynomu druhého řádu potvrzuje rozevírající se nůžky mezi oběma populacemiv tomto důležitém ukazateli reprodukce.V oblasti hodnocení exteriéru postupuje Česká republika v souladus harmonizovaným systémem hodnocení, který je pravidelně upřesňován na úrovniEvropského sdružení strakatého skotu (EVF). Výsledků hodnocení exteriéru je využitorovněž v novém selekčním indexu SIC, především ukazatelů končetin a vemene. Odroku 2005 je nově hodnocen znak délka zadního upnutí vemene, pro potřeby dalšíchanalýz jsou od letošního roku shromažďovány rovněž údaje o tělesné kondici.Od roku 2004 je v populaci českého strakatého skotu využíván komplexníselekční index. Plemenné hodnoty vstupující do vlastního indexu SIC jsou rozděleny dotří skupin – mléko s podílem 40 % na celkovém indexu, maso s podílem 24 % v rámcinavrhovaného indexu a 36 % pro znaky fitnes.Předložená varianta selekčního indexu splňuje požadavky chovatelůkombinovaného skotu a zohledňuje i předpokládaný vývoj v oblasti šlechtění zvířats kombinovanou užitkovostí v podmínkách Evropské unie s kvotací trhu mléka. Dalšíúpravy indexu počítají s aktualizací plemenných hodnot exteriéru a zařazením dalšíchznaků, především v oblasti fitnes. K těm by po zavedení test day modelu pro odhadplemenných hodnot mléčné užitkovosti měly patřit plemenné hodnoty perzistencelaktace a somatických buněk. Do budoucna počítáme se zařazením informací oprůběhu porodů a vlastní dlouhověkosti zvířat.Jak rychle se podaří tyto údaje zařadit a především jakou budou mít vypovídacíhodnotu, však závisí i na kvalitě vstupních dat dodávaných chovateli.V oblasti genetického hodnocení zvířat jsou hledány možnosti a formy využitízahraniční spolupráce, jako nezbytný předpoklad pro zvýšení konkurenceschopnostikombinované populace skotu v Evropě.Podíl vlastností v selekčním indexu SIC a jejich očekávaný dopad na genetický zisk100100100SICmléko90masofitneszastoupení v indexu/podíl na gen. zisku (%)8070605040302040243670251050SICgenetický zisk114


Plemenné jalovice┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat : 316 Chovatel : Proagro Radešínská Svratka ││ Majitel : CHD Impuls, družstvo ││Číslo : 074725961 CZ Jméno : Pohlaví : j ││Narozena : 4.12.2003 Plemeno : Český strakatý skot ││Matka : 124611614 CZ Jméno : ││OTEC : HEL 041 Jméno : │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat : 317 Chovatel : Proagro Radešínská Svratka ││ Majitel : CHD Impuls, družstvo ││Číslo : 074764961 CZ Jméno : Pohlaví : j ││Narozena : 22.11.2003 Plemeno : Český strakatý skot ││Matka : 133593614 CZ Jméno : ││OTEC : HEL 041 Jméno : │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat : 318 Chovatel : Proagro Radešínská Svratka ││ Majitel : CHD Impuls, družstvo ││Číslo : 074736961 CZ Jméno : Pohlaví : j ││Narozena : 2.1.2004 Plemeno : Český strakatý skot ││Matka : 133 601 614 CZ Jméno : ││OTEC : HEL 041 Jméno : │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat : 319 Chovatel : Proagro Radešínská Svratka ││ Majitel : CHD Impuls, družstvo ││Číslo : 074722961 CZ Jméno : Pohlaví : j ││Narozena : 19.11.2003 Plemeno : Český strakatý skot ││Matka : 124485614 CZ Jméno : ││OTEC : HG 183 Jméno : │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat : 320 Chovatel : Proagro Radešínská Svratka ││ Majitel : CHD Impuls, družstvo ││Číslo : 133931614 CZ Jméno : Pohlaví : j ││Narozena : 1.10.2003 Plemeno : Český strakatý skot ││Matka : 064886614 CZ Jméno : ││OTEC : HG 183 Jméno : │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat : 321 Chovatel : Proagro Radešínská Svratka ││ Majitel : CHD Impuls, družstvo ││Číslo : 124972614 CZ Jméno : Pohlaví : j ││Narozena : 4.10.2003 Plemeno : Český strakatý skot ││Matka : 064584614 CZ Jméno : ││OTEC : HG 183 Jméno : │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Krávy┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat : 322 Chovatel : Agro Kunčina, a.s. ││ Majitel : Agro Kunčina, a.s. ││Číslo : 140192509 CZ Jméno : ││Narozena : 7.7.2002 Plemeno : Český strakatý skot ││Matka : 128702509 CZ Jméno : ││Užitkovost : ML. M 7011, T 4,25 , B 3,55││OTEC : MOR 045 Jméno : │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘115


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat : 323 Chovatel : Agro Kunčina, a.s. ││ Majitel : Agro Kunčina, a.s. ││Číslo : 128792509 CZ Jméno : ││Narozena : 1.11.2000 Plemeno : Český strakatý skot ││Matka : 037220509 CZ Jméno : ││Užitkovost : ML.: M 10660, T 3,52 , B 3,18││OTEC : SAL 025 Jméno : │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat : 324 Chovatel : Agro Kunčina, a.s. ││ Majitel : Agro Kunčina, a.s. ││Číslo : 130441509 CZ Jméno : Áli ││Narozena : 7.6.2001 Plemeno : Český strakatý skot ││Matka : 000641509 CZ Jméno : ││Užitkovost : ML.:M 9131, T 3,54 , B 3,04││OTEC : BJR 228 Jméno : │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat : 325 Chovatel : ZOD Opatovec ││ Majitel : ZOD Opatovec ││Číslo : 141362509 CZ Jméno : ││Narozena : 7.8.2002 Plemeno : Český strakatý skot ││Matka : 110228509 CZ Jméno : ││Užitkovost : ML.: M 6408, T 3,76 , B 3,96││OTEC : MOR 102 Jméno : │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat : 326 Chovatel : ZOD Opatovec ││ Majitel : ZOD Opatovec ││Číslo : 141397509 CZ Jméno : ││Narozena : 1.10.2002 Plemeno : Český strakatý skot ││Matka : 110762509 CZ Jméno : ││Užitkovost : ML.: M 6847, T 3,24 , B 3,67││OTEC : JUN 647 Jméno : │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat : 327 Chovatel:ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. ││ Majitel :ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. ││Číslo : 132491111 CZ Jméno : ││Narozena : 4.12.2002 Plemeno : Český strakatý skot ││Matka : 117592111 CZ Jméno : ││Užitkovost : ML.: M 7558, T 3,86 , B 3,32││OTEC : HG 109 Jméno : │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat : 328 Chovatel :ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. ││Majitel :ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. ││Číslo : 132317111 CZ Jméno : ││Narozena : 31.5.2002 Plemeno : Český strakatý skot ││Matka : 033306171 CZ Jméno : ││Užitkovost : ML.: M 7898, T 4,66 , B 3,57││OTEC : SAL 025 Jméno : │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘116


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat : 329 Chovatel :ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. ││Majitel :ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. ││Číslo : 132206111 CZ Jméno : ││Narozena : 1.3.2002 Plemeno : Český strakatý skot ││Matka : 020247171 CZ Jméno : ││Užitkovost : ML.: M 6870, T 4,39 , B 3,37││OTEC : RDA 203 Jméno : │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat : 330 Chovatel :ZD Opařany ││ Majitel :ZD Opařany ││Číslo : 121654208 CZ Jméno : ││Narozena : 12.9.2001 Plemeno : Český strakatý skot ││Matka : 064834268 CZ Jméno : ││Užitkovost : ML.: M 6961, T 4,12 , B 3,3││OTEC : UF 046 Jméno : │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat : 331 Chovatel :ZD Opařany ││ Majitel :ZD Opařany ││Číslo : 121683208 CZ Jméno : ││Narozena : 30.10.2001 Plemeno : Český strakatý skot ││Matka : 094392268 CZ Jméno : ││Užitkovost : ML.: M 8497, T 2,73 , B 3,14││OTEC : HG 109 Jméno : │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat : 332 Chovatel :Příkosická zemědělská a.s. ││ Majitel :Příkosická zemědělská a.s. ││Číslo : 008028932 CZ Jméno : ││Narozena : 2.12.2002 Plemeno : Český strakatý skot ││Matka : 111078506 CZ Jméno : ││Užitkovost : 92 d. - 2091, T 4,02 , B 3,25││OTEC : HG 109 Jméno : │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat : 333 Chovatel : Příkosická zemědělská a.s. ││ Majitel : Příkosická zemědělská a.s. ││Číslo : 045662328 CZ Jméno : ││Narozena : 16.2.2002 Plemeno : Český strakatý skot ││Matka : 037854328 CZ Jméno : ││Užitkovost : ML.: M 6281, T 4,43 , B 3,68││OTEC : HG 076 Jméno : │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat : 334 Chovatel : Příkosická zemědělská a.s. ││ Majitel : Příkosická zemědělská a.s. ││Číslo : 044608328 CZ Jméno : ││Narozena : 9.12.2000 Plemeno : Český strakatý skot ││Matka : 027562328 CZ Jméno : ││Užitkovost : ML.: M 9357, T 3,61 , B 3,32││OTEC : TAR 005 Jméno : │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘118


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat : 335 Chovatel : Příkosická zemědělská a.s. ││ Majitel : Příkosická zemědělská a.s. ││Číslo : 040311328 CZ Jméno : ││Narozena : 3.6.1999 Plemeno : Český strakatý skot ││Matka : 032465328 CZ Jméno : ││Užitkovost : ML.: M 8342, T 3,9 , B 3,31││OTEC : ZEL 071 Jméno : │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat : 336 Chovatel : Agro Rozsochy, a.s. ││ Majitel : Agro Rozsochy, a.s. ││Číslo : 022151961 CZ Jméno : ││Narozena : 26.5.2003 Plemeno : Český strakatý skot ││Matka : 063041614 CZ Jméno : ││Užitkovost : I.nádoj 30,5 l││OTEC : RAD 099 Jméno : │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat : 337 Chovatel : Agro Rozsochy, a.s. ││ Majitel : Agro Rozsochy, a.s. ││Číslo : 129836614 CZ Jméno : ││Narozena : 3.1.2002 Plemeno : Český strakatý skot ││Matka : 063409614 CZ Jméno : ││Užitkovost : ML.: M 6340, T 3,77 , B 3,53││OTEC : CSM 357 Jméno : │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat : 338 Chovatel : Agro Rozsochy, a.s. ││ Majitel : Agro Rozsochy, a.s. ││Číslo : 129943614 CZ Jméno : ││Narozena : 10.5.2002 Plemeno : Český strakatý skot ││Matka : 129507614 CZ Jméno : ││Užitkovost : ML.: M 6441, T 4,1 , B 3,74││OTEC : HG 076 Jméno : │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat : 339 Chovatel : Agra Ždánice, a.s. ││ Majitel : Agra Ždánice, a.s. ││Číslo : 138653614 CZ Jméno : ││Narozena : 18.9.2001 Plemeno : Český strakatý skot ││Matka : 010362614 CZ Jméno : ││Užitkovost : ML.: M 6941, T 4,11 , B 3,53││OTEC : MOR 100 Jméno : │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat : 340 Chovatel : Agra Ždánice, a.s. ││ Majitel : Agra Ždánice, a.s. ││Číslo : 151998614 CZ Jméno : ││Narozena : 11.10.2002 ´Plemeno : Český strakatý skot ││Matka : 045976614 CZ Jméno : ││Užitkovost : 200 d. - M 4728, T 3,95 , B 3,53││OTEC : BCH 050 Jméno : │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘119


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat : 341 Chovatel : Agra Ždánice, a.s. ││ Majitel : Agra Ždánice, a.s. ││Číslo : 038009614 CZ Jméno : ││Narozena : 23.5.2003 Plemeno : Český strakatý skot ││Matka : 108976614 CZ Jméno : ││Užitkovost : I.nádoj 30,5 l││OTEC : HG 171 Jméno : │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat : 342 Chovatel : ZD Velká Losenice ││ Majitel : ZD Velká Losenice ││Číslo : 119126614 CZ Jméno : ││Narozena : 18.9.2000 Plemeno : Český strakatý skot ││Matka : 035145614 CZ Jméno : ││Užitkovost : ML.: M 8499, T 4,41 , B 3,59││OTEC : BJR 248 Jméno : │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat : 343 Chovatel : ZD Velká Losenice ││ Majitel : ZD Velká Losenice ││Číslo : 128202614 CZ Jméno : ││Narozena : 17.11.2001 Plemeno : Český strakatý skot ││Matka : 119203614 CZ Jméno : ││Užitkovost : ML.: M 7534, T 4,23 , B 3,44││OTEC : MKM 221 Jméno : │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat : 344 Chovatel : ZD Velká Losenice ││ Majitel : ZD Velká Losenice ││Číslo : 009763961 CZ Jméno : ││Narozena : 25.1.2003 Plemeno : Český strakatý skot ││Matka : 035095614 CZ Jméno : ││Užitkovost : ML.: M 8988, T 3,65 , B 3,24││OTEC : BJ 158 Jméno : │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat : 345 Chovatel : Družstvo Agra Březnice ││ Majitel : Družstvo Agra Březnice ││Číslo : 001035931 CZ Jméno : ││Narozena : 28.10.2002 Plemeno : Český strakatý skot ││Matka : 106175208 CZ Jméno : ││Užitkovost : ML.: M 6261, T 3,5 , B 3,82││OTEC : SAL 025 Jméno : │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat : 346 Chovatel : Družstvo Agra Březnice ││ Majitel : Družstvo Agra Březnice ││Číslo : 106138208 CZ Jméno : ││Narozena : 17.2.1999 Plemeno : Český strakatý skot ││Matka : 087249268 CZ Jméno : ││Užitkovost : ML.: M 8497, T 2,73 , B 3,14││OTEC : REZ 300 Jméno : │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘120


HOLŠTÝNSKÝ SKOTČernostrakatý skot pochází ze severozápadní Evropy odkud se postupněrozšiřoval do celého světa. V 50. až 60. letech minulého století chovateléčernostrakatého plemene v evropských, ale i dalších zemích začali masově využívatsemeno býků z Ameriky kde bylo plemeno šlechtěno na větší tělesný rámec ajednostranně mléčný užitkový typ. Došlo ke změně orientace na mléčný typ zvířat a vevětšině zemí ke změně názvu plemene na holštýnské plemeno. Část zvířat jsounositelé recesivní alely, která dává zvířatům s homozygotně recesivním založenímčervenostrakaté zbarvení. Pro tato zvířata se vžilo označení Red holštýnský skot.Přestože první informace o chovu černostrakatého skotu na území dnešní ČR sedatují od roku 1830, rozsáhlejší dovozy byly realizovány až v letech 1960-70 minuléhostoletí. Přestože nebyla nakupována nejlepší plemenná zvířata jejich přednosti vevýkonnosti a užitkovém typu byly zřejmé. V roce 1980 bylo chováno 25 tisícčernostrakatých krav a černostrakaté plemeno představovalo 1,83% stavu krav.Vytváření vlastní černostrakaté populace prostřednictvím dovozů březích jalovic nebyloz důvodu nedostatku devizových prostředků možné, proto bylo zvoleno převodnékřížení s domácím strakatým plemenem, které mělo za cíl vytvoření domácíčernostrakaté populace skotu bez velkých nároků na devizové prostředky.Černostrakaté krávy a jejich kříženky našly uplatnění zejména ve velkokapacitníchstájích. Po roce 1989 přišla další vlna dovozů v letech 1991-6, kdy bylo dovezeno vícenež 20 tisíc březích jalovic za významné dotační podpory státu. Importována bylakvalitní zvířata, která se stala základem řady vynikajících stád.Od roku 1995, kdy holštýnské plemeno tvořilo 37,6 % stavu krav v kontroleužitkovosti, dochází postupně ke zvyšování jeho podílu. V roce 2004 se holštýnsképlemeno stalo nejrozšířenějším plemenem s podílem 47,8 % krav v KU. Při zahrnutíkrav s vyšším podílem Red holštýnského skotu (50 % a více), kterých bylo 5,5 %, sejeho podíl ještě zvýší.Od roku 1994 se průměrná užitkovost holštýnských stád trvale zvyšuje.Průměrný meziroční nárůst činí 313 kg mléka a je v porovnání se zeměmi EU téměřdvojnásobný. Naše holštýnská stáda se díky rychlému růstu užitkovostipřiblížila chovatelsky vyspělým zemím EU.Černostrakaté holštýnské krávy včetně kříženek z převodného křížení dosáhlyv uplynulém kontrolním roce u 160865 uzávěrek užitkovosti 7597 kg mléka o tučnosti3,94% (299 kg) a 3,26% bílkovin (248 kg). Čistokrevné holštýnské krávy zvýšilymeziročně užitkovost o 290 kg mléka, 7 kg tuku a 5 kg bílkovin a u 96590 uzávěrekdosáhly užitkovosti 7718 kg mléka o tučnosti 3,92% (302 kg) a 3,25% bílkovin (250 kg).Hlavním cílem chovatelů v uplynulých letech bylo zvýšení mléčné užitkovosti asnížení nákladů na litr vyprodukovaného mléka. V současné době chovatelé požadujídlouhověké, zdravé, odolné a bezproblémové krávy s výbornou produkcí, které budouposkytovat odpovídající ekonomický přínos. K tomu účelu byla ve VÚŽV Uhříněvesstanovena ekonomická významnost (váha) jednotlivých znaků a vlastností, pro které jek dispozici genetické hodnocení (plemenné hodnoty). Jejich vzájemnou kombinacívznikl index, který co nejvíce odpovídá současnému chovnému cíli. Souhrnný selekčníindex byl zaveden do rutinní praxe v roce 2004 pod názvem index SIH. Index tvoří 65%produkce, 25% zevnějšek a 10% plodnost vlastní a plodnost dcer.Po roce 1989 a zejména po vstupu do EU se ČR otevřela možnost v plnémrozsahu využívat světového genofondu holštýnského plemene. Chovatelé převzalizodpovědnost za plemennou knihu, zvelebování a rozvoj plemene.122


Prvotelky┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 001(347) Chovatel : ROZVODÍ, s.r.o. Černov││ Majitel : ROZVODÍ, s.r.o. Černov ││Číslo: CZ 045023 961 jméno: ││Nar. : 12.09.03 plem : holstein ││Matka: 113772 204 OM: NX 928 ROSCOE ││Otec : NEA 002 M A C H O M A N │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 002(348) Chovatel : POLÁČEK Oldřich, Farma Hole ││ Majitel : POLÁČEK Oldřich, Farma Hole ││Číslo: CZ 014039 921 jméno: ││Nar. : 23.08.03 plem : holstein ││Matka: 100563 110 OM: NEB 615 MANFRED ││Otec : NEA 023 S T O R M A T I C │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 003(349) Chovatel : ZD DUBENEC, a.s.││ Majitel : ZD DUBENEC, a.s. ││Číslo: CZ 023335 952 jméno: ││Nar. : 13.06.03 plem : holstein ││Matka: 103465 510 OM: NX 830 BIPAD ││Otec : NGA 399 F E O D A L │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 004(350) Chovatel : ZS OSTŘETÍN, a.s.││ Majitel : ZS OSTŘETÍN, a.s. ││Číslo: CZ 004213 953 jméno: ││Nar. : 10.06.03 plem : holstein ││Matka: 103384 506 OM: NX 655 MAJIC ││Otec : NEA 021 J O K E │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 005(351) Chovatel : ZD DUBENEC, a.s.││ Majitel : ZD DUBENEC, a.s. ││Číslo: CZ 003971 952 jméno: ││Nar. : 04.06.03 plem : holstein ││Matka: 152568 510 OM: NGA 257 SCORE ││Otec : NEB 967 E U R E K A │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 006(352) Chovatel : ZOD SEPEKOV││ Majitel : ZOD SEPEKOV ││Číslo: CZ 028772 931 jméno: ││Nar. : 02.06.03 plem : holstein ││Matka: 114668 205 OM: NBY 059 MASTER ││Otec : NEB 815 B A R M A N │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 007(353) Chovatel : POLÁČEK Oldřich, Farma Hole ││ Majitel : POLÁČEK Oldřich, Farma Hole ││Číslo: CZ 014031 921 jméno: ││Nar. : 01.06.03 plem : holstein ││Matka: 100592 110 OM: NX 910 GOODTIME ││Otec : NEB 882 M O N T U │└────────────────────────────────────────────────────────────┘123


┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 008(354) Chovatel : ZOD SEPEKOV││ Majitel : ZOD SEPEKOV ││Číslo: CZ 028768 931 jméno: ││Nar. : 01.06.03 plem : holstein ││Matka: 030717 265 OM: NGA 086 NIAGARA ││Otec : NX 768 M A L L W O O D │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 009(355) Chovatel : 1. zemědělská a.s. CHORUŚICE ││ Majitel : 1. zemědělská a.s. CHORUŚICE ││Číslo: CZ 014537 921 jméno: MILI 1 ││Nar. : 17.05.03 plem : holstein ││Matka: 098182 341 OM: NEB 460 LUKE ││Otec : NEA 025 M O R T Y │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 010(356) Chovatel : ZS OSTŘETÍN, a.s.││ Majitel : ZS OSTŘETÍN, a.s. ││Číslo: CZ 015079 921 jméno: ││Nar. : 13.05.03 plem : holstein ││Matka: 042963 167 OM: NEB 587 FORMATION ││Otec : RED 379 B E R G A M O │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 011(357) Chovatel : ROZVODÍ, s.r.o. Černov││ Majitel : ROZVODÍ, s.r.o. Černov ││Číslo: CZ 022958 961 jméno: ││Nar. : 10.05.03 plem : holstein ││Matka: 076769 264 OM: NEB 565 MOON ││Otec : NX 918 B R E T T │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 012(358) Chovatel : EKL Jiří, Farma Plískov││ Majitel : EKL Jiří, Farma Plískov ││Číslo: CZ 041796 328 jméno: SMILKA ││Nar. : 07.04.03 plem : holstein ││Matka: 030092 328 OM: NEB 397 SPACE ││Otec : NEA 025 M O R T Y │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 013(359) Chovatel : DOBROSEV a.s.Dobronín││ Majitel : DOBROSEV a.s.Dobronín ││Číslo: CZ 122629 607 jméno: ││Nar. : 04.04.03 plem : holstein ││Matka: 000694 607 OM: NX 864 JAMES ││Otec : NEB 969 T H R O N E │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 014(360) Chovatel : 1. zemědělská a.s. CHORUŚICE ││ Majitel : 1. zemědělská a.s. CHORUŚICE ││Číslo: CZ 014527 921 jméno: PIHA 1 ││Nar. : 14.03.03 plem : holstein ││Matka: 103422 106 OM: NX 217 DARBY ││Otec : NEB 969 T H R O N E │└────────────────────────────────────────────────────────────┘124


┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 015(361) Chovatel : TÝNICE, s.r.o.││ Majitel : TÝNICE, s.r.o. ││Číslo: CZ 014081 921 jméno: ││Nar. : 17.02.03 plem : holstein ││Matka: 101427 104 OM: NX 664 JOHNSON ││Otec : NEB 799 M T O T O │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 016(362) Chovatel : Agrodružstvo VYŠETICE││ Majitel : Agrodružstvo VYŠETICE ││Číslo: CZ 023306 931 jméno: ││Nar. : 06.02.03 plem : holstein ││Matka: 116900 208 OM: NEB 666 HONDO AERO ││Otec : NXA 051 B U L L E T │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 017(363) Chovatel : TÝNICE, s.r.o.││ Majitel : TÝNICE, s.r.o. ││Číslo: CZ 014073 921 jméno: ││Nar. : 22.01.03 plem : holstein ││Matka: 106910 104 OM: NEB 504 EILAND ││Otec : NEB 799 M T O T O │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 018(364) Chovatel : Agrodružstvo VYŠETICE││ Majitel : Agrodružstvo VYŠETICE ││Číslo: CZ 127691 208 jméno: ││Nar. : 05.11.02 plem : holstein ││Matka: 073690 268 OM: 278 150 TURBO BELL ││Otec : NEB 943 J O E N T I F B E │└────────────────────────────────────────────────────────────┘Krávy na II. laktaci┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 019(365) Chovatel : ROZVODÍ, s.r.o. Černov││ Majitel : ROZVODÍ, s.r.o. Černov ││Číslo: CZ 022878 961 jméno: ││Nar. : 28.11.02 plem : holstein ││Matka: 100642 204 OM: NGA 161 LATON ││Otec : NXA 078 R I B B O N │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 020(366) Chovatel : ZS OSTŘETÍN, a.s.││ Majitel : ZS OSTŘETÍN, a.s. ││Číslo: CZ 004062 953 jméno: ││Nar. : 03.11.02 plem : holstein ││Matka: 112067 506 OM: NX 914 CASH ││Otec : NXA 080 B O R M I O │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 021(367) Chovatel : Agrodružstvo VYŠETICE││ Majitel : Agrodružstvo VYŠETICE ││Číslo: CZ 127631 208 jméno: ││Nar. : 13.07.02 plem : holstein ││Matka: 076996 161 OM: ││Otec : NEB 574 J O Z A N O │└────────────────────────────────────────────────────────────┘125


┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 022(368) Chovatel : ZF ROLNIČKA Lipanovice││ Majitel : ZF ROLNIČKA Lipanovice ││Číslo: CZ 085073 246 jméno: ŤAPKA ││Nar. : 07.02.02 plem : holstein ││Matka: 056448 246 OM: NX 708 LIPAN ││Otec : NGA 345 D A L I B O R │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 023(369) Chovatel : EKL Jiří, Farma Plískov││ Majitel : EKL Jiří, Farma Plískov ││Číslo: CZ 041750 328 jméno: SIMONKA ││Nar. : 24.08.01 plem : holstein ││Matka: 041704 328 OM: NEB 615 MANFRED ││Otec : NX 962 B O M B A Y │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 024(370) Chovatel : DOBROSEV a.s.Dobronín││ Majitel : DOBROSEV a.s.Dobronín ││Číslo: CZ 000722 607 jméno: ││Nar. : 10.06.01 plem : holstein ││Matka: 098938 161 OM: NGA 179 ESQUIMAU ││Otec : NEB 737 W I N N E R │└────────────────────────────────────────────────────────────┘Krávy na III. laktaci┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 025(371) Chovatel : ZF ROLNIČKA Lipanovice││ Majitel : ZF ROLNIČKA Lipanovice ││Číslo: CZ 083421 246 jméno: KYTIČKA ││Nar. : 25.07.01 plem : holstein ││Matka: 045394 246 OM: NGA 153 BAR LEE ││Otec : NEB 781 A A R O N │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 026(372) Chovatel : DOBROSEV a.s.Dobronín││ Majitel : DOBROSEV a.s.Dobronín ││Číslo: CZ 122122 607 jméno: MARKYTÁNKA ││Nar. : 17.03.01 plem : holstein ││Matka: 029228 607 OM: NX 660 JASPER ││Otec : NEB 757 E S T I M A T E │└────────────────────────────────────────────────────────────┘Jalovice┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 027(373) Chovatel : SENECO, s.r.o., Polná││ Majitel : SENECO, s.r.o., Polná ││Číslo: CZ 177493 961 jméno: ││Nar. : 10.12.04 plem : holstein ││Matka: 124192 607 OM: PRP 358 DINOS ││Otec : NEA 098 D A W S O N │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: O28(374) Chovatel : SENECO, s.r.o., Polná││ Majitel : SENECO, s.r.o., Polná ││Číslo: CZ 177491 961 jméno: ││Nar. : 05.12.04 plem : holstein ││Matka: 124204 607 OM: NXA 022 MIKE ││Otec : NEA 120 F R E E L A N C E │└────────────────────────────────────────────────────────────┘126


┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 029(375) Chovatel : SENECO, s.r.o., Polná││ Majitel : SENECO, s.r.o., Polná ││Číslo: CZ 020718 961 jméno: ││Nar. : 22.11.03 plem : holstein ││Matka: 064247 647 OM: NX 259 JONAS ││Otec : NXA 066 Z O R O │└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│Č.kat: 030(376) Chovatel : SENECO, s.r.o., Polná││ Majitel : SENECO, s.r.o., Polná ││Číslo: CZ 177474 961 jméno: ││Nar. : 05.10.04 plem : holstein ││Matka: 118394 502 OM: RED 195 BOLIANT ││Otec : NEA 108 J U S T I N │└────────────────────────────────────────────────────────────┘127


PŘEHLED VYSTAVOVATELŮ - MASNÁ PLEMENASUMMARY TABLE OF EXHIBITORS OF BEEF BREEDS┌─────────────────────────────────┬────┬───┬───────────────────────────────┐│MAJITEL ZVÍŘETE │ ks │ple│ číslo katalogu │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│AGRO Huzová s.r.o. │ 7 │CH │020,021,022,026,027,030,042 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Angusfarma Mýto,Milan Šusta │ 8 │AA │154,157,161,199,220,222,250,258│├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Chovatelé V.a M.Vacíkovi,Roupov │ 4 │GA │121,127,128,129│├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Dvořák Josef ing.,Telecí│ 13 │AA │164,169,172,174,180,202,206,214││ │ │ │215,229,237,247,249 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Egert Jiří ing.,Lomnice n/L. │ 4 │AA │148,158,223,225 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Farma Kaliště v.o.s Č.Libchavy │ 6 │LI │077,078,081,087,091,095 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Genoservis a.s.Olomouc │ 1 │AA │217 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Hanes Dalibor,Dubnice │ 1 │CH │043 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Hrtús Miroslav,Mírovka │ 4 │BA │047,050,059,068 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│JASNO s.r.o.Jasenná │ 1 │CH │044 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Jaroš Zdeněk,Rosička │ 2 │PI │302,303 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Jaša Jiří,Pavlinov │ 2 │CH │012,041 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Jungwirth Milan,SF Křenovice │ 1 │AA │254 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Kolář František,Stožice │ 3 │MS │263,265,280 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Konvalinka Libor,J.Pavlovice │ 4 │CH │011,025,039,045 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Kraml Eduard,Stachy│ 11 │SA │098,099,100,101,105,106,107,108││ │ │ │109,113,114 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Kubica Rudolf ing,Pržno │ 4 │GA │124,131,133,136 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Lepša Vladimír,Pěčín│ 11 │AA │149,150,160,167,173,176,191,203││ │ │ │208,213,231 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Lišnická a.s.Lišnice │ 5 │CH │008,013,032,035,040 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Lédr František,Sopotnice │ 7 │CH │001,002,007,028,029,033,034 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│M.I.L.O.S.Inc.ČR Trhové Sviny │ 3 │CH │009,010,037 ││├────┼───┼───────────────────────────────┤││ 15 │AA │156,170,179,184,186,192,197,200││ │ │ │227,230,233,240,244,255,259 ││├────┼───┼───────────────────────────────┤│ │ 2 │HE │289,297 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│MANI spol.s r.o.Č.Budějovice │ 5 │HI │139,140,143,144,147 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│MORAVIA ZL Cheb spol sro. │ 2 │AA │251,257 │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘129


┌─────────────────────────────────┬────┬───┬───────────────────────────────┐│MAJITEL ZVÍŘETE │ ks │ple│ číslo katalogu │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│MZLU Brno - ŠZP Žabčice │ 1 │BA │063 ││├────┼───┼───────────────────────────────┤│ │ 2 │LI │084,090 ││├────┼───┼───────────────────────────────┤│ │ 2 │GS │115,116 ││├────┼───┼───────────────────────────────┤│ │ 1 │MS │264,276 ││├────┼───┼───────────────────────────────┤│ │ 2 │HE │292,294 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Martinec St.,Teplice n/M. │ 2 │CH │036,038 ││├────┼───┼───────────────────────────────┤│ │ 2 │BM │308,309 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Měcholupská zemědělská a.s. │ 1 │CH │031 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Ottenschläger G.,Benešov n/Č. │ 2 │AA │152,189 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│POLFIN EKO s.r.o.Újezd u V.K. │ 1 │AA │171 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Peter Zdeněk,Dubová Hora │ 6 │GA │122,125,126,130,134,135 ││├────┼───┼───────────────────────────────┤│ │ 6 │HI │137,138,141,142,145,146 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Ploužnice s.r.o.Ploužnice │ 4 │CH │015,018,023,024 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Polanská Alenka,Lutonina │ 4 │PI │304,305,306,307 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│RF "CHROUST",J.Pavlovice│ 10 │BA │048,049,052,055,057,062,064,066││ │ │ │069,071 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Ranč 3x/D spol s.r.o.Sobiňov │ 6 │SA │102,103,104,110,111,112 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Roubínek Jiří,Lozice │ 4 │AA │166,182,216,248 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│SENECO spol s r.o.Polná │ 7 │AA │187,188,210,211,212,236,239 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Sokolovská uhelná a.s.St.Sedlo │ 8 │CH │003,004,005,006,014,016,017,019│├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Staník Jan,Nedabyle │ 4 │AA │155,159,241,243 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Statek Kašperské hory s r.o. │ 1 │MS │285 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Šašek Vladimír ing.,Rantířov │ 5 │AA │163,204,205,224,235 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Šebelka Milan,SZ,Rančice│ 8 │AA │177,185,190,194,201,221,242,252│├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Šeliga Pavel ing.,Vlachovice │ 2 │AA │175,228 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Šilhan Václav,SHR,Nová Ves │ 5 │MS │267,269,275,277,284 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Šumavský angus spol.sro.Soběsuky │ 2 │AA │207,261│├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Švéda Jan ing.,Zlín │ 4 │AA │181,183,238,245 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Šťastný Antonín,SZ,Vědlice │ 13 │BA │046,051,053,054,056,058,060,061││ │ │ │065,067,070,072,073 │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘130


┌─────────────────────────────────┬────┬───┬───────────────────────────────┐│MAJITEL ZVÍŘETE │ ks │ple│ číslo katalogu │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│TEGRO spol s r.o.Těšenov│ 12 │AA │162,165,168,178,195,196,209,226││ │ │ │232,246,256,262 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Terč Jindřich,Štenovický Borek │ 2 │GA │123,132 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│VETLABFARM s.r.o.Dolní Dobrouč │ 1 │AA │253 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│VFU Brno - ŠZP Nový Jičín │ 11 │LI │074,079,080,082,085,089,092,093││ │ │ │094,096,097 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Vörös Alojz ing.,SHR,Pelhřimov │ 4 │GS │117,118,119,120 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│ZD Brloh│ 8 │AA │151,153,193,198,218,219,234,260│├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│ZD Ločenice │ 5 │LI │075,076,083,086,088 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│ZD Podlesí Ročov│ 10 │MS │266,270,271,272,273,274,278,279││ │ │ │281,282 ││├────┼───┼───────────────────────────────┤││ 10 │HE │286,287,288,291,293,295,296,299││ │ │ │300,301 ││├────┼───┼───────────────────────────────┤│ │ 2 │BM │310,311 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Zelený Jiří,Drouhaveč │ 2 │MS │268,283 ││├────┼───┼───────────────────────────────┤│ │ 2 │HE │290,298 │├─────────────────────────────────┴────┴───┴───────────────────────────────┤│ Celkem 311 zvířat │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘131


PŘEHLED VYSTAVOVATELŮ – DOJNÁ PLEMENASUMMARY TABLE OF EXHIBITORS OF DAIRY BREEDS┌─────────────────────────────────┬────┬───┬───────────────────────────────┐│MAJITEL ZVÍŘETE │ ks │ple│ číslo katalogu │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Zem.družstvo Podkleťan Křemže │ 3 │NS │312,313,314 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│ZEOS Kamenice s.r.o. │ 1 │NS │315 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│CHD Impuls, družstvo │ 6 │C │316,317,318,319,320,321 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Agro Kunčina a.s. │ 3 │C │322,323,324 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│ZOD Opatovec │ 2 │C │325,326 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. │ 3 │C │327,328,329│├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│ZD Opařany │ 2 │C │330,331 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Příkosická zemědělská a.s. │ 4 │C │332,333,334,335 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Agro Rozsochy a.s. │ 3 │C │336,337,338 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Agra Ždáníce, a.s. │ 3 │C │339,340,341 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│ZD Velká Losenice │ 3 │C │342,343,344 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Družstvo Agra Březnice │ 2 │C │345,346 │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Rozvodí, s.r.o. Černov │ 3 │H │1(347),11(357),19(365) │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Poláček oldřich,Farma Hole │ 2 │H │2(348),7(353) │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│ZD Dubenec, a.s. │ 2 │H │3(349),5(351) │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│ZS Ostřetin a.s. │ 3 │H │4(350),10(356),20(366) │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│ZOD Sepekov │ 2 │H │6(352),8(354) │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│1.zemědělská a.s. Chorušice │ 2 │H │9(355),14(360) │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Ekl Jiří, Farma Plískov │ 2 │H │12(358),23(369) │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Dobrosev a.s. Dobronín │ 3 │H │13(359),24(370),26(372) │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Týnice, s.r.o. │ 2 │H │15(361),17(363) │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Agrodružstvo Vyšetice │ 3 │H │16(362),18(364),21(367) │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│ZF Rolnička Lipanovice │ 2 │H │22(368),25(371) │├─────────────────────────────────┼────┼───┼───────────────────────────────┤│Seneco, s.r.o. Polná│ 4 │H │27(373),28(374),29(375),30(376)│├─────────────────────────────────┴────┴───┴───────────────────────────────┤│ Celkem 65 zvířat │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘132

More magazines by this user
Similar magazines