Komunikat Urzędu KNF z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie ...

knf.gov.pl
  • No tags were found...

Komunikat Urzędu KNF z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie ...

29 maja 2009 r.Komunikat Urzędu KNF z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzeniaprospektu emisyjnego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „BOMI”Dyrektor zarządzający pionem nadzoru rynku kapitałowego w Urzędzie KNF napodstawie upowaŜnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny sporządzony przez:• Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „BOMI” SA w związku z zamiaremubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii K1, K2 i L(oferującym jest Dom Maklerski IDM).1


Prospekty emisyjne zatwierdzone przez KNFLp.EmitentDatazatwierdzeniaprospektuemisyjnegoPapiery wartościowe objęteprospektem emisyjnymSposóbudostępnieniaprospektuemisyjnego dopublicznejwiadomościTerminudostępnieniaprospektuemisyjnego dopublicznejwiadomościProspektemisyjny wzwiązku zofertąpublicznąProspekt emisyjny wzwiązku z dopuszczeniemdo obrotu na rynkuregulowanymFormat prospektuemisyjnegoLink1. PPH Bomi SA29 maja2009 r.2.976.960 akcji serii K19.802.600 akcji serii K28.100.000 akcji serii Lelektronicznie1 czerwca2009 r.nie tak jednoczęściowywww.bomi.plwww.idmsa.pl2

More magazines by this user
Similar magazines