TEORIE PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

fd.cvut.cz

TEORIE PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

K612TEPR – Ústav dopravních systémůTEORIE PROVOZU NAPOZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH


Teorie provozu na pozemních komunikacíchPODMÍNKY ZÁPOČTU• minimální účast na cvičeních 90 % (cvičení si je možnénahradit s jinou skupinou)• úkoly ze cvičení• (zápočtový test)• nárok na udělení zápočtu do konce zkouškového obdobízimního semestru 2012 – 2013 (do 15.2.2013)Denisa Plánkováe-mail: denisa.plankova@centrum.czkonzultace: dle dohodyJan Horae-mail: jan.hora@yahoo.comkonzultace: dle dohody


Teorie provozu na pozemních komunikacíchCharakteristiky řidiče, chodce, vozidla


Teorie provozu na pozemních komunikacíchObecné informaceZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY ŘIDIČEA CHODCE• vizuální faktory• reakce• sluch• fyzická kondice• psychická kondice• osobnost člověka


Teorie provozu na pozemních komunikacíchObecné informaceVIZUÁLNÍ FAKTORYSchopnost Definice Proč je to důležitéAkomodace okaAdaptace okaMechanický proces uvnitř oka, při kterém semění tvar oční čočky, který zajišťujezaostřeníSchopnost zraku přizpůsobit se různýmhladinám osvětleníPřizpůsobení oka pohledu na blízké čivzdálené předmětyPřizpůsobení oka změně světelnýchpodmínek např. při vjezdu do tuneluBarvocit Schopnost rozlišovat barvy Rozlišování barev na návěstidlechKontrastní citlivostSchopnost rozpoznat objekty naSchopnost vidět chodce v nocinekontrastním pozadíProstorové vidění Schopnost odhadnout vzdálenost objektu Odhadnutí vzdálenost protijedoucího vozidlapři předjížděníPohyb objektu v prostoru Schopnost posoudit změny velikost objektu Odhadnutí rychlosti blížícího se vozidlaDynamická zraková ostrost Schopnost rozlišit předměty v pohybu Schopnost rozeznat za jízdy dopravní značkyOční pohyby Schopnost změnit směr pohledu Přehled o situaci na komunikaciPeriferní viděníSchopnost vidět předměty na okraji zornéhopoleZaregistrování cyklisty přijíždějícího zleva


Teorie provozu na pozemních komunikacíchVizuální charakteristiky řidičeZORNÉ POLE• foveální vidění– procesy s nejvyšší přesností a ostrostí• oblast poměrně ostrého vidění– rozeznání barev a tvarů• periferní vidění– detekovány pouze pohybující se objekty, nikoli statické– s rostoucí rychlostí se zužuje• využití pro stanovení typu a velikosti písma na dopravnímznačení a jeho umístění– dopravní značení by mělo být umístěno tak, aby jej řidiči bylischopni rozeznat bez nutnosti měnit směr pohledu (do 10° odsměru pohledu)


Teorie provozu na pozemních komunikacíchVizuální charakteristiky řidičeObrázek 1: Schéma zorného poleObrázek 2: Vliv rychlosti na zorné pole


Teorie provozu na pozemních komunikacíchVizuální charakteristiky řidičeREAKČNÍ DOBA• reakční doba řidiče je doba, která je nutná k tomu, aby zareagovaljeho biologický systém na podnět (objekt) z jeho zorného pole• reakční doba řidiče je časový úsek, který uplyne od vzniku nenadáléudálosti do řidičovy reakce• její doba se pohybuje kolem 2 sekund, ale vždy záleží na pozornostiřidiče, jeho věku, fyzické kondici a dalších faktorech• fáze reakce– optická reakce – počátek vidění podnětu (objektu)– psychická reakce – rozpoznání podnětu (objektu)– vyhodnocení situace a rozhodnutí– svalová reakce – fyzická (svalová) reakce na podnět• do reakční doby se nezapočítává doba prodlevy a náběhu brzdVIDĚT NEZNAMENÁ ROZPOZNAT


Teorie provozu na pozemních komunikacíchVizuální charakteristiky řidičeREAKČNÍ DOBA• Reakční doba vs. hlasitá hudbaVýzkumy prokázaly, že řidič jedoucí v autě s příliš hlasitou hudboumá o 0,16 sekundy delší reakční dobu. Při rychlosti 100 km/h toznamená, že takový řidič zastaví o 4 metry dál!• Reakční čas řidičeMnoha řidičům se zdá, že dokáží reagovat prakticky okamžitě, ajednosekundová reakční doba se jim zdá být příliš dlouhá. Zestatistik totiž jasně vyplývá, že např. profesionální závodníci formule1 reagují s prodlevou 0.25-0.3 sekundy. Průměrný řidič reagujezhruba za 0.3-0.5 sekundy.• Otestujte své reakce– http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/sleep/sheep/reaction_version5.swf– http://auto.okhelp.cz/autoskola/reakce.php


Teorie provozu na pozemních komunikacíchVizuální charakteristiky řidičeObrázek 3: Test rychlosti reakcíObrázek 4: Test rychlosti reakcí (Sheep Game)Obrázek 5: Reakční doby řidiče při vidění podnětu v různýchmístech zorného pole za dobrých světelných podmínek


Teorie provozu na pozemních komunikacíchVizuální charakteristiky řidičeDALŠÍ VLIVY NA REAKČNÍ DOBU• míra očekávání– řidič reaguje rychleji na očekávané situace– kontinuita - pokud je nějaký děj kontinuální, řidič nepředpokládá jehozměnu (řidič neočekává, že vozidlo před ním náhle zpomalí)– náhodný jev – pokud se nějaký děj nestal v předchozích situacích, řidičpředpokládá, že se nestane znovu nestane (z polní cesty dlouho nevyjelžádný automobil, tak řidič předpokládá, že žádný nevyjede ani tentokrát)– pravidelnost – pokud se děj cyklicky opakuje, řidič bude daný děj očekávat• věk• složitost reakce• přítomnost alkoholu nebo drog• brzdná dráha a dráha ujetá za dobu reakce


Teorie provozu na pozemních komunikacíchVizuální charakteristiky řidičePřehled ujeté vzdálenost během reakční doby(1 s) za různých povětrnostních podmínekRychlost jízdyUjetávzdálenostBrzdná vzdálenostsuchá vozovka mokrá vozovka sníh50 km/h 13,9 m 12,3 m 16,4 m 65,6 m80 km/h 22,2 m 31,4 m 41,9 m 167,0 m100 km/h 27,8 m 49,2 m 65,6 m 262,0 m


Teorie provozu na pozemních komunikacíchVizuální charakteristiky chodceCHARAKTERISTIKY CHODCE• interakce vozidlo – chodec• rychlost chůze– 1,2 m/s USA standard– 1,4 m/s ČR standard• odstup mezi vozidly– rychlost jedoucích vozidel– šířka komunikace– doba čekáníVěk50% percentil rychlostichůze20 1,73 m/s50 1,55 m/s60+ 1,29 m/s


Teorie provozu na pozemních komunikacíchDalší vlivy na reakční dobuALKOHOL A DROGY• zhoršená schopnost řídit motorové vozidlonastává i při poměrně nízkých hladinách alkoholuv krvi pod 0,5 promile• zhoršení schopnosti řídit se prokázalo po dávkáchkolem 10 g alkoholu (asi půl litr 10° piva)• účinky i velmi nízkých dávek alkoholu jsou zvláštědramatické u žen, dospívajících, u lidí s nižšíhmotnosti a u lidí s určitými chorobami neboléčeným některými léky


Teorie provozu na pozemních komunikacíchAlkohol a drogyHladina alkoholuv krviProjevy ovlivnění ve vztahu k řízení motorového vozidla0,2 až 0,5 promile Prokazatelné zhoršení schopnosti řídit. Tendence riskovat, nepřiměřenásebedůvěra, zhoršená schopnost rozeznat pohybující se světla. Horší odhadvzdálenosti. Velmi nebezpečné je to, že se takto alkoholem ovlivněný řidič másklon přeceňovat.0,5 až 0,8 promile Viz výše, navíc pronikavě prodloužený reakční čas (zhoršený postřeh). Dáleroste přeceňování vlastních schopností, oči se obtížně přizpůsobují přechoduze světla do tmy a naopak, horší vnímání barev (červená!). Zhoršenáschopnost soustředění. Poruchy rovnováhy (motocyklisté a cyklisté!). Dále sezhoršuje odhad vzdálenosti.0,8 až 1,2 promile Viz výše, navíc se zhoršuje se schopnost vnímat okraje zorného pole (tzv.tunelové vidění), další zhoršování soustředění, je ještě více prodlouženreakční čas, roste bezohlednost při řízení.Více jak 1,2promileKocovina, kdyalkohol už z krvevymizelViz výše. Takový řidič představuje pro sebe i okolí obrovské riziko. Nadále sezhoršují poruchy soustředění, reakční čas, rovnováha i nekritickost. Často išpatná orientace. I velmi zkušený řidič se v tomto stavu může dopustithrubých chyb jako je zašlápnutí plynu místo brzdy.Vyšší riziko spánku, nevolnosti a dalších tělesných a duševních obtíží, kteréodvádějí pozornost řidiče, krátkodobá ztráta vědomí v důsledkuhypoglykémie (poklesu krevního cukru). Zhoršení některých nemocí, cožmůže ovlivnit schopnost bezpečně řídit (např. vysoký krevní tlak, cukrovka,nemoci trávicího systému, epilepsie).


Teorie provozu na pozemních komunikacíchAlkohol a drogyObrázek 6: Změna zorného pole řidiče pod vlivem alkoholu


Teorie provozu na pozemních komunikacíchAlkohol a drogyZeměBelgie, Bulharsko, Dánsko, Finsko, Island,Itálie, Lotyšsko, Nizozemí, Portugalsko,Rakousko, Španělsko, ŠvýcarskoBosna a HercegovinaČerná Hora, Makedonie, Slovinsko, Srbsko,Česká republika, Estonsko, Maďarsko,Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, UkrajinaFrancieChorvatskoIrsko, Velká Británie a Severní IrskoLitvaLucemburskoNěmeckoNorsko, Polsko, ŠvédskoPovolená hladina alkoholu v krvi0,5 promile0,3 promile0,5 promile (0,0 promile u profesionálů)0,0 promile0,5 promile (řidiči autobusů 0,2 promile)0,5 promile (0,0 promile u profesionálů, řidičůdo 24 let, nad 3,5 t)0,8 promile0,4 promile0,5 promile (0,2 promile u služebních řidičů)0,5 promile (0,0 promile do 21 let, ŘP mladšídvou let)0,2 promile


Teorie provozu na pozemních komunikacíchAlkohol a drogyODBOURÁVÁNÍ ALKOHOLU• rychlost odbourávání alkoholu 0,085 g (ženy) až0,1 g (muži) alkoholu na 1 kg tělesné hmotnostiza 1 hodinu• vstřebávání alkoholu se zpomaluje a snižuje,jestliže je v žaludku přítomna potrava obsahujícíbílkovinyPřibližný obsah alkoholu v nápojích500 ml 12° piva 15,4 g200 ml vína 15,9 až 22,2 g50 ml 40% lihoviny cca 15,8 g


Teorie provozu na pozemních komunikacíchAlkohol a drogyPŘÍKLADMUŽ, 75 kg, ½ litru vína• obsah alkoholu 8,7 g/ 100 ml(43,5 g/ ½ l)• muž pil po vydatném jídle• 10 % alkoholu se nevstřebalo• vstřebaný alkohol 39,15 g• předpoklad: rychlostodbourávání alkoholu 0,1 galkoholu na 1 kg hmotnosti zahodinuŽENA, 60 kg, ½ litru vína• obsah alkoholu 8,7 g/ 100 ml(43,5 g/ ½ l)• muž pil po vydatném jídle• 10 % alkoholu se nevstřebalo• vstřebaný alkohol 39,15 g• předpoklad: rychlostodbourávání alkoholu 0,085 galkoholu na 1 kg hmotnosti zahodinu7,5 g …………….. 1 hodina39,15 g …………. 5 hodin 13 minut5,1 g …………….. 1 hodina39,15 g …………. 7 hodin 41 minut


Teorie provozu na pozemních komunikacíchAlkohol a drogyNÁSLEDKY PITÍ• po předchozí zátěži vysokou dávkou alkoholu je schopnostřízení v kocovině pronikavě zhoršená• důvody– velké ztráty vody– velké předchozí ztráty minerálů– riziko hypoglykémie (poklesu krevního cukru)– nevyspalost– nepříjemné tělesné i dušení stavy, což zhoršuje soustředění aodvádí pozornost od řízení– možné zhoršení některých chronických nemocí jako vysokýkrevní tlak, cukrovka, nemoci trávicího systému atd.


Teorie provozu na pozemních komunikacíchAlkohol a drogyMíra rizika zavinit dopravní nehodu v závislosti nahladině alkoholu v krvi řidiče v promilech (x krát)Řada 12018161914121086420125712Řada 10,0 0,5 0,8 1,0 1,2 1,4zdroj: www.ibesip.cz


Teorie provozu na pozemních komunikacíchAlkohol a drogyNejčastější výmluvy řidičů, kteří byli přistiženis alkoholem za volantemCitace„Bylo to už párhodin, co jsem sidal poslední drink“„Měl jsem jenomněkolik piv.“„Měl jsem alevydatné jídlo“„Cítím se v pohodě.Řízení zvládnu.“„Vždyť bydlím zarohem.“„Ale vždyť jedupomalu a opatrně“.FaktaSpalování alkoholu záleží na Vaší tělesnékonstituci, náladě, pohlaví. Odbourávání alkoholu je veliceindividuální.I jedno pivo po obědě může výraznou měrou ovlivnit Vašeschopnosti řídit.I vydatné jídlo nepomáhá odbourávání alkoholu a jeho negativnívliv na řízení.I malé množství alkoholu vede k přeceňování schopností řídit.Riziko být účastníkem dopravní nehody je při 0,5 promile 2x, při1 promile 7x a při 1,8 promile 30x vyšší než u střízlivého řidiče.Většina dopravních nehod zaviněných řidiči pod vlivem alkoholuse stane na trase kratší jak 3 kilometry.Alkohol za volantem vždy ovlivňuje chování řidiče, i když on sámje přesvědčen, že řídí bezpečně.


Teorie provozu na pozemních komunikacíchAlkohol a drogyÚČINKY DROG NA ŘIDIČEDruh drogyCannabioidyMetamfetaminKokainHalucinogenyHypnotikaOpiátyVlivSedace(snížená úroveň vědomí, uklidnění), silná únava, motorické poruchy, poruchy koncentrace apozornosti, prodloužení reakčního času, hromadění falešných neodpovídajících reakcí, narušení jemnýchautomatismů (měnící se rychlost jízdy, odchýlení se z přímého směru), chybné reakce na chování řidičejedoucího před, zhoršená schopnost vnímání červené barvy a signálních světel, neadekvátní reakce navjemy z okraje zorného pole, akutní příznaky se projevují po 1-2 hodiny po klasické aplikaciV akutní fázi ovlivnění riziková jízda bez zábran vysokou rychlostí s přeceněním vlastních schopností kjízdě (zvýšená sebedůvěra, nekritičnost, roztěkanost, neklid, nervozita, podrážděnost,agresivita), navršení chyb. Rychlý pulz, mydriáza a z toho plynoucí zvýšená citlivost na oslnění. Poodeznění účinku se dostavuje dramatický pokles výkonu provázený útlumem, únavou ospalostí. Běhemjízdy se mohou projevit i deprese a halucinace. Chybné řízení, vybočování z jízdního pruhu a ze silnice,vlnkovitá jízda, riskantní chování, kolize za velké rychlosti.Rizikový styl jízdy bez zábran nepřiměřeně velkou rychlostí s přeceněním vlastních schopností k jízdě,zvýšená citlivost na oslnění (rozšířené zornice), nepozornost, neklid, roztěkanost, nervozita apodrážděnost, agresivita, snížená schopnost soustředění, snížení pozornosti, ale také v důsledkuvyčerpání a deprese pomalá jízda nebo měnící se rychlost, ujíždění před domnělým pronásledovatelem.Uživatel se po aplikaci halucinogenu nachází ve změněném stavu vědomí, nemá vztah k realitě.Halucinace jsou pro něj zcela konkrétní vjemy a to jak zrakové, tak sluchovéVyvolávají lhostejnost vůči dojmům navozujícím strach, potlačují sklony ke křečím. Reakce na vnějšípodněty jsou opožděné a neadekvátníCentrální útlum, sedace, spavost, apatie, otupělost se sníženou schopností koncentrace, zpomalenámotorika, prodloužení reakčního času, zúžení zornic (omezení přizpůsobivosti na střídání světla a stínu,tmy), krátce po aplikaci nebo při doznívání účinku pomalá jízda s odchylkami od přímého směru, chybypři jízdě. Po odeznění hypnotického účinku se může projevit agresivní styl jízdy, popudlivost,bezohlednost – neodůvodněné předjíždění.


Teorie provozu na pozemních komunikacíchAlkohol a drogyZavinění dopravních nehod v roce 2009Důvod zaviněníPočet nehodunaven, usnul 610pod vlivem léků, narkotik 129náhlá fyzická indispozice 134nemoc, úraz 13invalida 39řidič při jízdě zemřel 11sebevražda 7jiný nepříznivý stav 305pod vlivem alkoholu 4992


Teorie provozu na pozemních komunikacíchCharakteristiky vozidla


Teorie provozu na pozemních komunikacíchCharakteristiky vozidlaPŘEHLED ZÁKLADNÍCH CHARAKTERISTIK• poloměr otáčení vozidla– důležitá charakteristika pro projektováníkomunikací• zastavení a zpomalení• zrychlení vozidla


Teorie provozu na pozemních komunikacíchCharakteristiky vozidlaPOLOMĚR OTÁČENÍ VOZIDLA• otáčení při nízké rychlosti (< 15 km/h)– minimální poloměr• 7,5 m pro osobní vozidla• 18 m pro nákladní vozidla• otáčení při vyšších rychlosteche… dostředný sklon komunikace f… součinitel bočního smykového třenív… rychlost vozidla [m/s]R… poloměr oblouku [m]g… gravitační zrychlení (9,8 m/s 2 )• koeficient součinitel bočního smykového tření pro mokrou vozovku• pro 50 km/h f = 0,16• pro 110 km/h f = 0,1


Teorie provozu na pozemních komunikacíchCharakteristiky vozidlaPOLOMĚR OTÁČENÍ VOZIDLA• po zjednodušení a úpravě můžeme dosaditrychlost v jednotkách km/hPříklad výpočtuUrčete minimální poloměr oblouku, je-li dáno: v=100km/h; e=8 %; f=0,11


Teorie provozu na pozemních komunikacíchCharakteristiky vozidlaZPOMALENÍ A ZASTAVENÍ• dráha potřebná k zastavení vozidlav… rychlost vozidla [m/s]a… brzdné zpomalení [m/s 2 ]v… rychlost vozidla [km/h]a… brzdné zpomalení [m/s 2 ]Rychlost[km/h]Dráha potřebná k zastavení vozidla [m]Suchý povrch Mokrá povrch Sníh30 4,4 5,9 23,650 12,3 16,4 65,690 39,8 53,1 212130 83,1 110 443160 125 167 671


Teorie provozu na pozemních komunikacíchCharakteristiky vozidlaZRYCHLENÍ• dráha potřebná ke zrychlení na požadovanourychlostv… rychlost vozidla [m/s]a… zrychlení [m/s 2 ]• rozdíly mezi osobními a nákladními automobily‒ osobní vozidlo – zrychlení na 30 km/h (a=2,29 m/s 2 )… d=17,5 m‒ nákladní vozidlo – zrychlení na 30 km/h (a=0,49 m/s 2 )… d=82 mRychlost [km/h] OA [m/s 2 ] NA [m/s 2 ]0-30 2,26 0,4950-65 1,79 0,2180-95 1,4 0,09


Teorie provozu na pozemních komunikacíchCharakteristiky vozidlaZASTAVENÍ• dráha potřebná k zastavení od prvního podnětu kzastavení vozidla• součet dráhy ujeté během doby reakce a dráhypotřebné k samotnému zastavení vozidla• bezpečná vzdálenost vozidel na komunikaci– závisí na rychlosti– pro v=110 km/h a reakční dobu 2,5 s by měla býtvzdálenost mezi vozidly přibližně 150 až 200 m


Teorie provozu na pozemních komunikacíchZadání úkolu č. 1Jsou dána tři jedoucí vozidla1. Škoda Octavia jedoucí rychlostí 50 km/h a zpomalením7,5 m/s 2 ,2. Audi jedoucí rychlostí 60 km/h a zpomalením 7,5 m/s 2 ,3. Škoda Felicia jedoucí rychlostí 50 km/h a zpomalením5,0 m/s 2 ,která se nachází 51m před přechodem.Které vozidlo stihne včas zabrzdit, když na přechod vstoupíchodec. Uvažujte, že registrace chodce řidiči trvá 1 s a reakčnídoba řidičů je 1,4 s, náběh brzd všech vozidel je 0,3 s.


Teorie provozu na pozemních komunikacíchDĚKUJI ZA POZORNOST

More magazines by this user
Similar magazines