SZZ - bakalářské studium – ak. rok 2009/2010 - Fakulta životního ...

fzp.ujep.cz
  • No tags were found...

SZZ - bakalářské studium – ak. rok 2009/2010 - Fakulta životního ...

16.00 Kirvejová Jarmila OŽP-K-Mvedoucí BP: Ing. Jindřich Šulc, CSc.oponent BP: Ing. Roman Chalupatéma BP: Materiálové a energetické využití plastových odpadůÚterý, 10. 11. 2009 Učebna č. 2118.00 Fikera Patrik OŽP-K-Uvedoucí BP: Doc. RNDr. Miroslava Blažková, Ph.D.oponent BP: RNDr. Přemysl Zelenka, CSc.téma BP: Vlivy těžby fluoritu na životní prostředí v lokalitě Moldava9.00 Bereniová Šárka VH-Kvedoucí BP: Doc. Ing. Ladislav Slavík, DrSc.oponent BP: Ing.Petr Berantéma BP: Studie vodohospodářských úprav na farmě "Olšovka", obec Březí uŽinkov, Radkovice u Mečína - okres Plzeň-jih10.00 Vaňková Šárka VH-Kvedoucí BP: Prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc.oponent BP: Prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc.téma BP: Revitalizace v Podkrušnohoří11.00 Tichá Pavlína VH-KOpakování SZZ z předmětu Voda povrchová, podzemní, pitná, průmyslová a odpadnía z předmětu Vodní toky, cesty, nádrže a stavby.11.30 Antošová Monika OŽP-P-MOpakování SZZ z předmětu Technologie ochrany životního prostředí.13.00 Zyklová Martina OŽP-K-MOpakování SZZ z předmětu Ekologie a ochrana životního prostředí.13.30 Pichlerová Karolina OŽP-P-MOpakování SZZ z předmětu Ekologie a ochrana životního prostředí.14.00 Lozinčáková Kamila OŽP-P-MOpakování SZZ z předmětu Ekologie a ochrana životního prostředí a z obhajoby BP.2


SZZ - bakalářské a navazující magisterské studiumak. rok 2009/2010Zkušební komise č. 2 - katedra technických vědstředa, 11. 11. 2009 Učebna č. 2118.00 Valentová Tereza OŽPP-Pvedoucí BP: Ing. Jindřich Šulc, CSc.oponent BP: Ing. Roman Chalupatéma BP: Recyklace využitelných komodit z elektrického šrotu9.00 Lenka Güntherová OH-Nvedoucí DP: Ing. Věra Kreníkováoponent DP: Ing. Václav Dušektéma DP: Úprava, zpracování a využití kalů z výroby stavebních izolací se zaměřenímna výrobu společnosti Knauf Insulation v Krupcevýběrový předmět: Chemie ŽP, toxikologie10.00 Zuzana Karnoldová OH-Nvedoucí DP: Ing. Věra Kreníkováoponent DP: Ing. Václav Dušektéma DP: Nakládání s odpady z výroby keramických výrobků se zaměřením na firmuLASSELSBERGER a.s. závod RAKO 1 v Rakovníkuvýběrový předmět: Chemie ŽP, toxikologie11.00 Věra Kašparová OH-Nvedoucí DP: Ing. Věra Kreníkováoponent DP: Ing. Václav Dušektéma DP: Využití odpadních olejů v podmínkách Alcanu Děčínvýběrový předmět: Chemie ŽP, toxikologie13.00 Petr Valena OH-Nvedoucí DP: Ing. Věra Kreníkováoponent DP: Ing.Václav Dušektéma DP: Nakládání s odpady ze zdravotnictví se zaměřením na Nemocnici Jihlavavýběrový předmět: Chemie ŽP, toxikologie14.00 Eva Škrabalová OH-Nvedoucí DP: Ing. Josef Trögl, Ph.D.oponent DP: Doc. Ing. Pavel Janoš, CSc.téma DP: Vliv těžkých kovů na půdní mikrobní společenstvavýběrový předmět: Chemie ŽP, toxikologie15.00 Lenka Zemanová OH-N3


vedoucí DP: Ing. Josef Trögl, Ph.D.oponent DP: Ing. Sylvie Kříženecká, Ph.D.téma DP: Využití analýzy lipidů pro stanovení vlivu odpadů na půdní mikrobníspolečenstvavýběrový předmět: Chemie ŽP, toxikologie16.00 Markéta Košárková OH-Nvedoucí DP: Ing. Václav Dušekoponent DP: Ing. Tomáš Říhatéma DP: Odpady z provozu galvanovny - posouzení systému odpadovéhohospodářství provozu galvanovny společnosti OEZ s.r.o.,Letohradvýběrový předmět: Chemie ŽP, toxikologiečtvrtek, 12. 11. 2009 Učebna č. 2118.00 Jiří Jirka OH-Nvedoucí DP: Mgr. Ing. Petr Stejskaloponent DP: Doc. Ing. Miroslav Farský, CSc.téma DP: Environmentální management jako nástroj řízení ochrany životníhoprostředí v podniku Teplárna Strakonice a.s.výběrový předmět: Chemie ŽP, toxikologie9.00 Jana Pulchartová OH-Nvedoucí DP: Mgr. Ing. Petr Stejskaloponent DP: Doc. Ing. Miroslav Farský, CSc.téma DP: Implementace systému ISO 14001 ve společnosti AGC Automotive Bilinas.r.o.výběrový předmět: Chemie ŽP, toxikologie10.00 David Pavlíček OH-Nvedoucí DP: Ing. Tomáš Dolanský, Ph.D.oponent DP: Doc. Dr. Ing. Karel Pavelkatéma DP: Využití hyperspektrálních dat dálkového průzkumu Země pro detekcirizikových látek v životním prostředívýběrový předmět: GIS a tématická kartografie11.00 Tomáš Derner OH-NOpakování SZZ z předmětu Odpadové hospodářství.11.30 Petr Nový OH-NOpakování SZZ z předmětu Chemie ŽP, toxikologie.12.00 Tomáš Štěpánek OH-NOpakování SZZ z předmětu Chemie ŽP, toxikologie.V Ústí n. L. 9. 10. 2009Zpracoval: Dana Anýžová4

More magazines by this user
Similar magazines