Komunikat z posiedzenia Komisji Nadzoru Bankowego - Komisja ...

knf.gov.pl

Komunikat z posiedzenia Komisji Nadzoru Bankowego - Komisja ...

KOMISJANADZORUBANKOWEGOAdres korespondencyjny:ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 WarszawaSiedziba Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego:ul. Syreny 23, 01-150 Warszawatel. (22) 634 22 60, fax (22) 634 21 01Warszawa, 6 kwietnia 2005 r.Komunikat z posiedzenia Komisji Nadzoru Bankowegow dniu 6 kwietnia 2005 r.Na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2005 r. Komisja Nadzoru Bankowego wydałazezwolenie na wykonywanie przez Edgara Mariusza Łukasiewicza, zapośrednictwem Spółki LOOK Finansowanie Inwestycji SA z siedzibą we Wrocławiu,prawa ponad 75 proc. głosów na WZA Euro Banku SA z siedzibą we Wrocławiu.Komisja Nadzoru Bankowego rozpatrzyła projekty:• „Oceny sytuacji ekonomicznej banków w 2004 r.”.• „Oceny wpływu polityki pieniężnej, podatkowej i nadzorczej na rozwójbanków w 2004 r.”;Komisja Nadzoru Bankowego przyjęła „Sprawozdanie z działalności KomisjiNadzoru Bankowego za 2004 rok”.Ponadto Komisja Nadzoru Bankowego rozpatrzyła informacje GINB:• na temat postępu prac przy wprowadzaniu postanowień Nowej UmowyKapitałowej przez polski sektor bankowy;• w sprawie zawiadomień od banków krajowych dotyczących zamiaru podjęciadziałalności transgranicznej na terytoriach państw goszczących;• w sprawie skali działalności transgranicznej instytucji kredytowychdziałających w ramach swobody świadczenia usług na terytorium państwnależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;• w sprawie zawiadomień od właściwych władz nadzorczych państw należącychdo Europejskiego Obszaru Gospodarczego dotyczących prowadzeniadziałalności transgranicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przezinstytucje kredytowe.


Zestawienienotyfikacji dotyczących działalności transgranicznej instytucji kredytowychna terytorium RPW okresie od 1 maja 2004 r. do 18 marca 2005 r. do Generalnego InspektoratuNadzoru Bankowego wpłynęły, od właściwych władz nadzorczych państwczłonkowskich, 73 notyfikacje informujące o zamiarze podjęcia przez instytucjekredytowe podlegające ich nadzorowi działalności transgranicznej na terytoriumRP (drukiem pogrubionym zostały wyróżnione notyfikacje instytucji kredytowych,które wpłynęły w marcu 2005 r.):• Wielka Brytania: 22 notyfikacjeo Banc of America Securities Limitedo Barclays Bank Plco CIBC World Markets Plco Credit Suisse (UK) Limtedo Credit Suisse First Boston Internationalo Dresdner Kleinwort Wasserstein Limitedo Goldman Sachs International Banko HBOS Treasury Services Plco HSBC Bank Plco J.P. Morgan International Bank Limitedo J.P. Morgan Europe Limitedo Merrill Lynch International Bank Limitedo Mizuho International Plco Morgan Stanley Dean Witter Bank Limitedo Neteller UK Limitedo Nomura Bank International Plco PayPal (Europe) Ltdo Rathbone Investment Management Limitedo Standard Bank London Limitedo Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limitedo TD Bank Europe Limitedo UBS Limited• Niemcy: 13 notyfikacjio Aareal Hyp AGo Allgemeine Hypothekenbank Rheinboden AGo BHF-Bank AG- 2 -


o DekaBank Deutsche Girozentraleo Deutsche Bank AGo Dresdner Bank AGo EUROHYPO AGo Hypothekenbank in Essen AGo LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AGo NRW.BANKo Norddeutsche Landesbank Girozentraleo WestLB AGo Württembergische Hypothekenbank AG• Austria: 15 notyfikacjio Bank für Arbeit und Wirtschaft Aktiengesellschafto BANKPRIVAT Aktiengesellschafto Bank Winter & Co. Aktiengesellschafto Capital Bank – GRAWE Gruppe AGo Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AGo Investkredit Bank AGo Kommunalkredit Austria AGo Lienzer Sparkasse AGo Mezzanin Finanzierungs AGo Oberbank AGo Österreichische Volksbanken AGo Raiffeisen Centrobank AGo Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AGo Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschafto Volksbank Linz Mühlviertel reg. Gen.m.b.H• Irlandia: 5 notyfikacjio Depfa ACS Banko Depfa Bank plco Hypo Real Estate Bank Internationalo Merrill Lynch Capital Markets Bank Limitedo Scotiabank (Ireland) Limited• Holandia: 2 notyfikacjeo ABN AMRO Bank N.V.o Rabobank Nederland- 3 -


• Węgry: 2 notyfikacjeo Budapest Bank Rt.o Hungarian Foreign Trade Bank Ltd.• Francja: 3 notyfikacjeo BNP PARIBASo Calyono EULER HERMES SFAC CREDIT• Włochy: 2 notyfikacjeo Banca Caboto Spao UniCredit Banca Mobiliare• Luksemburg: 4 notyfikacjeo Banque Privée Edmond de Rothschild Europeo Danske Bank International S.A.o Deutsche Bank Luxembourg S.A.o Dresdner Bank Luxembourg S.A.• Czechy: 1 notyfikacjao Credit Union Fio• Cypr: 2 notyfikacjeo Bank of Cyprus Public Company Limitedo Kommunalkredit International Bank Ltd• Dania: 2 notyfikacjeo Saxo Bank A/So Danske Bank A/S- 4 -

More magazines by this user
Similar magazines