Lista rankingowa

defs.pomorskie.eu

Lista rankingowa

Załącznikdo Uchwały Nr 849/332/10Zarządu Województwa Pomorskiegoz dnia 29 czerwca 2010 rokuLista rankingowa wniosków z posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr 01/POKL/8.1.2/2010,Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013Lp. Nazwa beneficjenta Siedziba Beneficjenta Tytuł projektuŚredniaz2 ocenStatus wniosku1.Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową -Gdańska Akademia Bankowaul. Do Studzienki 63,80-227 GdańskWyprzedzić zmianę - Partnerstwolokalne na rzecz rozwojugospodarczego powiatu sztumskiego107,5 Wniosek rekomendowany do dofinansowania2. Jabil Circuit Poland Sp. z o.o.ul. Lotnicza 2,82-500 KwidzynNowa jakość - kompleksowe wsparcieprocesów restrukturyzacyjnychw Jabil Circuit Poland Sp. z o. o.99,5 Wniosek rekomendowany do dofinansowania3. Kaszubski Uniwersytet LudowyWieŜyca 1,83-315 SzymbarkWanoga od rolnictwa do turyzmu 96,5 Wniosek rekomendowany do dofinansowania4. Ośrodek Szkolenia Kierowców D. Śmiarowskiul. Mickiewicza 5/7,80-425 GdańskTRANSPORT. Kursy zawodowedla osób odchodzących z rolnictwa94 Wniosek rekomendowany do dofinansowania5. Stowarzyszenie B-4ul. Sokoła 4a/2,35-010 RzeszówNowa Rola 93 Wniosek rekomendowany do dofinansowania6. Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowychul. Narutowicza 56A,20-016 LublinDrogowskaz do zatrudnienia 92,5 Wniosek rekomendowany do dofinansowania


7. Powiat Bytowskiul. 1-go Maja 15,77-100 BytówStrategia i kwalifikacje - naszenarzędzia na zmiany w gospodarce92,5 Wniosek rekomendowany do dofinansowania8. Pomorska Izba Rolniczaul. Wojska Polskiego 3,83-000 Pruszcz GdańskiZawód "szef"- kompleksowe wsparciedla osób chcących odejść z rolnictwa -II EDYCJA89Wniosek został oceniony pozytywnie, jednaknie został rekomendowany do dofinansowania– brak środków9.Powiat Malborski/Powiatowy Urząd Pracy w MalborkuAleja Armii Krajowej 70,82-200 MalborkWczoraj - Dziś - Jutro. Etap 2.Partnerstwo na rzecz opracowaniai wdroŜenia Strategii ZarządzaniaZmianą Gospodarcząw Powiecie Malborskim86Wniosek został oceniony pozytywnie, jednaknie został rekomendowany do dofinansowania– brak środków10.J&G GROUPKarolina Chadzypanagiotis - Jurkiewiczul. Stryjska 24/9,81-506 GdyniaJeśli nie rolnik to kto? 80Wniosek odrzucony – negatywnie ocenionyw części B Karty oceny merytorycznej11. Akademia EuropaAleja Zwycięstwa 36/108,81-416 GdyniaCYWILNA KARIERA PRZEDWOJSKIEM DRZWI OTWIERA73,5Wniosek odrzucony – negatywnie ocenionyw części B Karty oceny merytorycznej12. Pomorski Ośrodek Doradztwa RolniczegoTrakt Św. Wojciecha 293,80-001 GdańskTeraz Ty - szkolenia dla osóbodchodzących z rolnictwa72,5Wniosek odrzucony – negatywnie ocenionyw części B Karty oceny merytorycznej13. WYG International Sp zo.o.ul. Marynarska 15,02-674 Warszawa5 kroków do udanej reorientacjizawodowej osób odchodzącychz rolnictwa71Wniosek został oceniony pozytywnie, jednaknie został rekomendowany do dofinansowania– brak środków14.Fundacja Wspierania InicjatywSpołeczno - Ekonomicznych "Wise"ul. Lipowa 3c,84-100 Puck"Czas zmian - czas na zmianę"Pucki model współpracy partnerskiej67,5Wniosek odrzucony – negatywnie ocenionyw części B Karty oceny merytorycznej15. Kaszubski Instytut Rozwojuul. Świętojańska 10A,83-400 KościerzynaKaszuby i Kociewie agroturystyką stoją!- wsparcie szkoleniowo - doradczedla osób odchodzących z rolnictwa64,5Wniosek odrzucony – negatywnie ocenionyw części B Karty oceny merytorycznej16.Prywatne Centrum EdukacyjneMARMOŁOWSKI s. c.Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowskaul. 11 Listopada 1,77-100 BytówAKADEMIA ROLNIKA 60Wniosek odrzucony – negatywnie ocenionyw części B Karty oceny merytorycznej17.Towarzystwo Edukacyjne"Wiedza Powszechna"ul. Startowa 21F/12,80-461 GdańskNowe szanse dla rybactwa i rolnictwa 57Wniosek odrzucony – negatywnie ocenionyw części B Karty oceny merytorycznej


18. InfoAudit Sp. zo.o.ul. Kubickiego 19/24,02-954 WarszawaPomorski E-BAROMETR 0Wniosek odrzucony – negatywnie ocenionyw części A Karty oceny merytorycznej19.Polskie Towarzystwo Turystyczno -Krajoznawcze Oddział gdańskiul. Długa 45,80-827 GdańskPrzewodnik Terenowy - nowekompetencje podmiotóww branŜy turystycznej0Wniosek odrzucony – negatywnie ocenionyw części A Karty oceny merytorycznej20. Gmina SkarszewyPlac Gen. J. Hallera 18,83-250 SkarszewyGmina Skarszewy 2025 -Strategią Przyszłości0Wniosek odrzucony – negatywnie ocenionyw części A Karty oceny merytorycznej21. Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnegoul. Poznańska 1a,76-200 SłupskPrzyszłość to zmiana - Zmianato przyszłość - Strategia ZarządzaniaZmianą GospodarcząPowiatu Lęborskiego0Wniosek odrzucony – negatywnie ocenionyw części A Karty oceny merytorycznej22. Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnegoul. Poznańska 1a,76-200 SłupskPrzyszłość to zmiana – Zmianato przyszłość - Strategia ZarządzaniaZmianą GospodarcząPowiatu Słupskiego0Wniosek odrzucony – negatywnie ocenionyw części A Karty oceny merytorycznej23.Kombinat Artystyczny Spółkaz Ograniczoną Odpowiedzialnościąul. Jaśkowa Dolina 6/3,80-252 GdańskSZKOLENIA Z ENERGIĄ - szkoleniadla pracowników firmy Energa S.A.0Wniosek odrzucony – negatywnie ocenionyw części A Karty oceny merytorycznej24. Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"ul. Krakowska 11 A,33-100 TarnówSZeRPA - Sieć ZintegrowanegoeRozwoju Pomorza0Wniosek odrzucony – negatywnie ocenionyw części A Karty oceny merytorycznej

More magazines by this user
Similar magazines