Rregulla prindërore për mospirje duhani nga fëmijët e ... - SmokeFree

fisp.zh.ch

Rregulla prindërore për mospirje duhani nga fëmijët e ... - SmokeFree

Informacionet• Rauchen – mit Kindern und Jugendlichen darübersprechen Informationen und Tipps für Eltern.Sucht Info Schweiz, Lozanë, 2010. Një broshurëinformative për prindër për qasjen ndaj duhanpirjes.Porosia (falas): www.sucht-info.ch ose021 321 29 35. Shkarkimi:http://www.sucht-info.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/Rauchen_jugendlichen_sprechen.pdfBroshura mund të merret në gjuhët gjermane dhefranceze.• Schluss machen mit der Zigarette.Bernë, 2010. Ofron strategji dhe këshilla për njëlënie të suksesshme duhani.Porosia (falas): www.at-schweiz.ch Shop Rauchstopp ose 031 389 92 46.Broshura mund të merret gjermanisht, frëngjishtdhe italisht.Ndihmë për lënie duhani(Përzgjedhje)• Kurse dhe këshillimNë rast se të rinjtë duan të lënë duhanin mendihmën e një eksperti: informohuni tek qendratprofesionale në rajonin tuaj.• Këshillim telefonikRauchstopplinie (Këshillim përmes telefonit)Telefononi (8 rapë në minutë në lidhjen fikse) dhelini në sekretarinë telefonike emrin dhe numrin tuajtë telefonit. Një person kompetent do t’ju thërrasëbrenda 48 orësh. Kjo thirrje është falas.0848 183 183 (shqip)0848 000 181 (gjermanisht, frëngjisht dhe italisht)Për informacione dhe gjuhë të tjera shiko: http://www.at-schweiz.ch/sq/startseite/rauchstopp/aufhoerhilfen/keshillim-permes-telefonit.html• Oferta nga internetiPërgjigje individuale lidhur me tema të veçanta përlënie duhaniwww.feelok.ch Tabak (Rauchen) (për të rinj,gjermanisht)www.zielnichtrauchen.ch (për të rritur, gjermanisht)Qendrat profesionaleBernaBerner Gesundheit, 031 370 70 70 (Zentrum Bern),www.bernergesundheit.chSt. GalleniLungenliga St. Gallen, Tabakprävention,071 228 40 25, www.lungenliga-sg.chCyrihuZüri Rauchfrei, 044 262 69 66,www.rauchfreieschule.chPër kantone të tjera, shih:http://www.at-schweiz.ch/tr/startseite/experimentnichtrauchen/kantonale-fachstellen.htmlKy informacion për prindër është pjesë e projektit«Fit to Quit – Rauchstopp-Hilfen für Jugendliche», imbështetur nga Tabakpräventionsfonds / Bundesamtfür Gesundheit. Me aprovimin dashamirës tëKoordinationsstelle Schulische Suchtvorbeugung(KOSS), përpunuar nga Züri Rauchfrei.Përkthimet janë financuar nga Tabakpräventionsfondsdhe koordinuar nga Fachstelle für interkulturelleSuchtprävention und Gesundheitsförderung (FISP) nëCyrih.Përkthimi: Bislim ElshaniRregullaprindërore përmospirje duhaninga fëmijët e tyreForcimi iprindërveAlbanisch


Të dashur prindër10 këshilla –Çfarë mund të bëni jusi prindër5 këshilla –Çfarë mund të bëni në rastse ju vetë pini duhanJu doni sigurisht që fëmija i juaj të mbetetjoduhanpirës ose që sa më parë që të jetë emundur ta ndërpresë duhanpirjen, në rast se e piatë. Si mund të ndikoni ju si prindër në çfarëdomënyre qoftë?Studimet tregojnë se ju keni ndikim të madh nësjelljen duhanpirëse ose joduhanpirëse të fëmijëssuaj. Me këtë rast një rol të rëndësishëm luannatyrisht edhe fakti nëse ju vetë pini ose nukpini duhan! Pavarësisht nga ky fakt, ka rëndësivendimtare që ju të merrni një qëndrim të qartërefuzues në raport me duhanpirjen. Kështu fëmijai juaj do të kuptojë se ju nuk do ta pranoni aq kollajfaktin nëse ai do të fillojë të pijë duhan.Pra ju si prindër mund të kontribuoni aktivishtqë fëmija i juaj të mbetet joduhanpirës!Merrni sa më herët që të jetë e mundur një qëndrimtë qartë refuzues kundrejt duhanpirjes. Sa më iqartë të jetë qëndrimi i juaj, aq më i madh suksesi!➊ Informohuni nga burime serioze lidhur meduhanpirjen tek të rinjtë (shiko faqet vijuese).➋ Ndani pak kohë dhe pyesni fëmijën tuaj seç’qëndrim mban ai kundrejt duhanpirjes. Dëgjojeniatë me vëmendje dhe merreni seriozisht.➌ Flisni me fëmijën tuaj lidhur me problemet eduhanpirjes. Këtu hyjnë ndikimi i fuqishëmvarësi-krijues i duhanpirjes, dëmet pasueseshëndetësore përmes duhanpirjes pasive, mirëpoedhe ndikimet negative në rritjen dhe zhvillimin etrurit tek fëmijët dhe të rinjtë.➍ Mbroni qëndrimin tuaj refuzues kundrejt duhanit.➎ Vendosni kufij! Mos e toleroni duhanpirjen efëmijëve tuaj në shtëpi ose në praninë tuaj.➏ Jini konsekuentë edhe kundrejt shokëve tëfëmijëve tuaj! Edhe në këtë rast mos duroni qëkëta të pinë duhan tek ju në shtëpi ose në praninëtuaj.➐ Reagoni qartë dhe me konsekuencë në rast tëthyerjes së rregullave.➑ Përmes sqarimesh informative dhe diskutimeshqëndroni me këmbëngulje tek tema, mirëpoevitoni udhëzimet e tepruara dhe kërkesatvështirë të realizueshme.➒ Ndihmoni fëmijën tuaj që edhe më tej të mos pijëduhan, ose nëse ka dëshirë, ta lërë atë, përmesjoshjes ose shpërblimeve.➓ Në rast problemesh, siguroni me kohë ndihmëprofesionale dhe mbështetje nga jashtë.(adresat – shih faqen e pasme)➊ Rrëfej mbi problemet e mia me duhanpirjen.➋ Nuk pi duhan në prani të fëmijës tim.➌ Nuk pi duhan brenda banesës.➍ U lutem vizitorëve dhe vizitoreve që gjithashtu tëmos pinë duhan këtu.➎ Nuk pi duhan në automobil.

More magazines by this user
Similar magazines