2. interna delavnica Kompetenčnega centra za sodobne ... - TVP

inea.si

2. interna delavnica Kompetenčnega centra za sodobne ... - TVP

2. interna delavnica Kompetenčnega centra za sodobne tehnologije vodenjaŠmarješke Toplice, 18.10.20119:00-10:00 Aktualna dogajanja v DSA (moderator Zoran Marinšek, ARI)Zoran Marinšek (ARI): Pregled glavnih aktivnosti na vodenju projektaTina Baggia (ARI): Finančna realizacija do 2. zahtevkaNadja Hvala (IJS): Plan in oddajanje projektnih rezultatovPeter Stanovnik (IER): Predstavitev projektne naloge internacionalizacije in dosedanjihrezultatovSašo Blažič (UL FE): Vzpostavitev programa vseživljenjskega izobraževanjaTina Baggia (ARI): Promocija10:00-10:15 Predstavitev Kompetenčnega centra Opcomm (moderator Zoran Marinšek, ARI)10:15-10:30 OdmorTomaž Vidonja (TM ICT): Odprta komunikacijska platforma za integracijo storitev(Opcomm)10:30-11:00 RRP6: Razvoj zmogljive platforme za vodenje fuzijskih reaktorjev (moderator KlemenŽagar, Cosylab):Klemen Žagar (Cosylab): Razvoj zmogljive platforme za vodenje fuzijskih reaktorjev11:00-11:30 RRP5: Avtomatski nadzor stanja procesne opreme (moderator Đani Juričić, IJS):Đani Juričić (IJS): Povzetek analize zahtevBojan Musizza (IJS): Prototip vozlišča brezžičnega senzorskega omrežja11:30-12:30 RRP1: Razvojno okolje in gradniki za implementacijo zahtevnih postopkov vodenja(moderator Igor Škrjanc/nadomešča Matija Arh, UL FE):Damir Vrančić (IJS): SW okolje za hitro načrtovanje vodenja zveznih procesovGiovanni Godena (IJS): Okolje za šaržne proceseAndi Pelegrini (Goap): Avtomatsko generiranje kodeTine Tomažič (Pipistrel): Demo projekt PipistrelDamir Vrančić (IJS): Demo projekt Danfoss1/2


12:30-13:30 Odmor za kosilo13:30-14:15 RRP3: Vodenje proizvodnje z vgrajenimi modeli RRP3 (moderator Tomi Zebič,Metronik):Tomi Zebič (Metronik). Povzetek projektnih rezultatov ob M6Gašper Mušič (UL FE): O naprednih metodah in algoritmih za sprotno optimizacijo tervodenje proizvodnjeMaks Tuta (Kolektor Sinabit): Povzetek dela na podprojektu HeliosPrimož Rojec (INEA): Povzetek dela na podprojektu Trimo14:15-14:30 Odmor14:30-15:15 RRP2: Tehnologija spletnega, daljinskega in distribuiranega vodenja (moderatorBojan Likar, Kolektor Sinabit)Bojan Likar (Kolektor Sinabit): Uvodna predstavitev doseženih rezultatov in trenutnegadelaMarjan Golob (UM-FERI): Predstavitev izvedene analize zahtev in pregleda stanjatrendov in razvoja na področju komunikacijskih tehnologij v sodobnih sistemih vodenja15:15-16:15 RRP4: Optimizacija in vodenje za racionalno rabo energije in čistejše okolje(moderator Marijan Vidmar, INEA)Narcis Vodopivec (Goap): Optimizacija porabe energijeMarijan Vidmar (INEA): Pametna omrežja za manjše industrijske in večje rezidenčneuporabnikeMarko Krošel (Kolektor Sinabit): Vodenje biološke razgradnje odpadkovMatjaž Šlibar (RACI): Zagotavljanje kakovosti avtomatskih merilnih postopkovOpomba: Termini za posamezen sklop predavanj vključujejo predstavitve skupaj z diskusijo.Predavatelji naj temu ustrezno prilagodijo trajanje svojih predstavitev, da bo na voljotudi čas za diskusijo (cca. 6-12 minut na posamezen sklop predavanj).2/2

More magazines by this user
Similar magazines