Detektory

volny

Detektory

Renomovaný kanadský výrobce PARADOX SECURITY SYSTEMS nabízí detektory „ušité na míru“ pro jakoukoliv aplikaci

v zabezpečovací technice. Detektory jsou vyráběny přímo v Kanadě za použití nejnovějších digitálních technologií

zajišťujících maximální spolehlivost a ochranu bezpečnosti uživatele. Společnost PARADOX Security Systems vyvinula

řadu nových patentově chráněných principů a konstrukcí, které ve svých výrobcích plně využívá. To vše staví produkty

PARADOX na samý vrchol světové technické úrovně.

Standardní analogový detektor s vynikajícím poměrem VÝKON/

CENA využívající pro vyhodnocení signálů patentově chráněný

automatický čítač pulzů „AUTO PULSE“ a automatickou

teplotní kompenzaci citlivosti. Charakteristika „bez mrtvých

zón“ zajistí spolehlivé pokrytí chráněného prostoru.

Speciální detektor se „záclonovou“ cha−

rakteristikou pro ochranu zejména dveří,

oken a plochých předmětů umístěných na

zdi (obrazy apod.).

Ideální řešení pro specifické požadavky.

Vynikající analogový detektor pro instalaci na

strop s elipsovitou charakteristikou, který ze

svého „nadhledu“ spolehlivě ohlídá celý chráněný

prostor. Systém „AUTO PULSE“ a teplotní kom−

penzace jsou rovněž samozřejmostí.

Řada špičkových 100% digitálních detektorů pro použití i v těch nejnároč−

nějších aplikacích. Využívají celou řadu patentovaných principů včetně

digitálního „AUTO PULSE“ a unikátního softwarového algoritmu „SHIELD“

pro adaptabilní přizpůsobení se prostředí, ve kterém pracují. DIGIGARDY

jsou první 100% digitální detektory tohoto typu na světě. Představují

prakticky jednoúčelový mikropočítač spolehlivě chránící bezpečnost

uživatele.

Digigard 50 – základní typ této špičkové řady, „vyšší třída“ mezi detektory

s delším dosahem a podrobnějším zpracováním signálu.

Digigard 60 – nejdokonalejší „QUAD“ detektor se zdvojenou technologií.

© Design & Print FIBOX 2002 © VARIANT plus 2002


„Inteligentní“ detektor řady DIGIGARD s odolností vůči

domácím zvířatům. Díky své speciální optice a dvěma

zabudovaným nezávislým čidlům do jednoho pouzdra

umožňuje softwarové vybavení eliminovat narušení a

falešné poplachy od domácích zvířat, zároveň se

spolehlivou detekcí lidského „narušitele“. Tím dává

možnost použít prostorový infradetektor i v aplikacích,

kde to dosud možné nebylo. Detektor využívá současně

veškeré patentově chráněné principy řady DIGIGARD.

Duální detektor PIR + MW. Spojuje dva principy

detekce: detektor PIR reagující na bázi infra−

červeného záření a detektor MW reagující pomocí

mikrovlnné elektromagnetické detekce. Duální detekce přispívá k větší

spolehlivosti při reakci na narušení a k bezpečnosti chráněného prostoru.

Zároveň přispívá k eliminaci možného nebezpečí vzniku falešných poplachů.

Společnost PARADOX vybrala jako základ pro tuto řadu špičkové detektory

DIGIGARD, které jsou doplněny o detekci pomocí mikrovlnného detektoru

pohybu. Zpracování mikrovlnného signálu je opět plně digitální a celkové

vyhodnocení obou signálů prochází řadou programových vyhodnocení, které

zajišťují maximální spolehlivost a odolnost vůči rušivým vlivům.

AKUSTICKÝ DETEKTOR TŘÍŠTĚNÍ SKLA

Detektor na ochranu skleněných ploch pracuje na

principu detekce zvuku rozbíjejícího se skla.

Představuje vynikající doplněk k prostorové ochraně

pohybovými detektory.

GLASSTREK využívá pro vyhodnocení velice rychlý

mikroprocesor, který v reálném čase zpracovává

všechny zvuky z hlídaného prostoru. Mezi nimi

spolehlivě rozezná zvuk rozbíjejícího se skla a vyšle poplachový signál do ústředny, která ho dále

vyhodnotí. Maximální spolehlivost a odolnost vůči ostatním zvukům a falešným poplachům je

dána vyhodnocováním celé řady parametrů, včetně nárazové vlny při rozbití a detekcí následných

vysokých frekvencí tříštění. Detektor je schopen vyhodnotit rozbití skla až do vzdálenosti 9m.

© Design & Print FIBOX 2002 © VARIANT plus 2002

More magazines by this user
Similar magazines