Psyllium

volny

Psyllium

Nieinwazyjna „metoda metoda Hemoron

leczenia choroby hemoroidalnej

Blaski i cienie metody

MUDr. Ervín Erv n Rusek

Prywatny gabinet abinet chirurgiczny w Czerwonej Wodzie / CZ /

Katowice / PL / /20.IV.2007/

Hemoron “


Komentarz

Celem referatu i moim skromnym życzeniem będzie przekonać

słuchaczy (czytelników) o zaletach metody Hemoron , oraz

wytłumaczyć przyczyny jej rzekomych niepowodzeń.

Niepotrzebnie wytwarzana jest wśród lekarzy atmosfera

wzajemnej konkurencji różnych metod w sytuacji, kiedy

potencjalnych kandydatów do leczenia choroby hemoroidalnej

są miliony.

Gdyby więc proktolodzy pracowali na pełne obroty ,

wykorzystując każdy swoją ulubioną metodę , to i tak byłoby

niemożliwe zadowolić wszystkich pacjentów. Tym bardziej , iż z

samej etiopatogenezy schorzenia wynika, że nie sposób byłoby

wymyśleć metodę uniwersalną , skuteczną w 100 procentach.


Dr.Wilburg E.Keesey E. Keesey – Chicago: Chicago:

Obliteration of

Hemorrhoids with Negative Galvanism

●1897 1897 - pierwsze informacje o możliwości

zastosowania prądu elektrycznego do

leczenia hemoroidów.

●1925

1925 - konstrukcja właściwego żródła prądu

galwanicznego


Komentarz

Pierwszą publikacją na temat zastosowania „ujemnej

galwanizacji“ do leczenia hemoroidów, była praca doktora

Wilburga E.Keesey'a z Chicago. Według autora ten rodzaj prądu

elektrycznego wypróbowano już w roku 1897. Problem

techniczny związany z konstrukcją czystego źródła prądu

galwanicznego był rozwiązany w 1925 roku. Dopiero potem

metoda mogła być wykorzystana na szerszą skalę.


Zmodyfikowana D.C.terapia D.C. terapia

Chodzi o ukierunkowany prąd o średniej

częstotliwości wykorzystujący zalety prądu

zmiennego z zachowaniem właściwości i efektów

prądu jednokierunkowego –galwanicznego. Ta nowa

forma prądu ma częstotliwość impulsów – salw

8000Hz i tzw.“duty cycle“ 95%.

Zastosowanie tej formy modyfikowanego prądu

elektrycznego o średniej częstotliwości jest dużo lepiej

tolerowane przez pacjentów w porównaniu do prądu

stałego , przy czym efekt działania na tkanki jest

identyczny.


Komentarz

Galwanizacja przerywana – to ukierunkowany prąd elektryczny

średniej częstotliwości,wykorzystujący zalety prądu

przerywanego przy niezmienionych efektach prądu

jednokierunkowego -galwanicznego. Nowa forma prądu

elektrycznego pracuje z częstotliwością impulsów 8 000

Hz.Zastosowanie w ten sposób zmodyfikowanego prądu średniej

częstotliwości jest odbierane przez pacjenta o wiele lepiej , aniżeli

prąd stały jednokierunkowy, przy czym oczekiwane efekty

działania są identyczne.


Zmodyfikowana D.C.terapia D.C. terapia

● Metoda jset oparta na nieinwazyjnym , prostym

sposobie działania unipolarnego prądu

przerywanego ze źródła o niskim napięciu na

naczynia odżywcze hemoroidów

● aparaturę Hemoron ® wyróżniono

Złotą Mefą na Międzynarodowych

Targach Medycznych w Brnie


Komentarz

Zmodyfikowana D.C . terapia wykorzystuje źródło o niskim

napięciu, z którego unipolarny prąd średniej częstotliwości jest

skierowany wprost na miejsce , gdzie przebiegają naczynia

doprowadzające do splotów hemoroidalnych.


Hemoron ® - nowa wersja z własnym asnym

żródłem em świat wiatła


Komentarz

Aparat Hemoron - to samodzielny zestaw z akumulatorem.

Ładowanie przebiega automatycznie a po doładowaniu umożliwia

leczenie około 20 pacjentów poza zasięgiem sieci elektrycznej.

Zestaw zawiera wszystkie elementy potrzebne do

przeprowadzenia zabiegu. Ostatnia wersja wyposażona jest we

własne źródło światła. Diody osadzone są na sondzie tuż obok

ruchomej głowicy z elektrodami.


Hemoron ® - zestaw


Anoskop

● Przekrój

z widocznym

miejscem

przyłożenia

elektrod

Podstawa hemoroidu

Zabieg


Komentarz

Przed każdym zabiegiem badamy jeszcze raz per rectum w celu

wykluczenia zmian, które by mogły zmienić przebieg leczenia .

Wprowadzamy specjalny anoskop z wycięciem z zasuniętym

tłokiem.Po wysunięciu tłoka w wycięciu powinna się znajdować

podstawa guzka hemoroidalnego. Końcówki elektrod

przykładamy na podstawę i lekko naciskamy, w żadnym

wypadku hemoroidów nie nakłuwamy.


Zabieg

● Anoskop - wycięcie operacyjne

wycięcie operacyjne

hemoroid

igly

tłok

Anoskop rąkojeść


Komentarz

Zmiana pozycji anoskopu może być przeprowadzona dopiero po

ostrożnym i delikatnym wprowadzeniu tłoka, nasmarowanego

żelem .


Zabieg

● Wsunięcie sterylnych elektrod do ruchomej

głowicy na sondzie i wybór pozycji elektrod.

końcówka operacyjna

3 mm

izolacja

wytrzymałość 219° C

ruchoma głowica na sondzie

Sonda


Komentarz

Podczas zabiegu nie trzeba zmieniać pozycji sondy. Obrotowa

głowica z elektrodami umożliwia bezproblemowe dostosowanie

końcówek elektrod do powierzchni śluzówki odbytu.


Przebieg zabiegu


Przebieg zabiegu


Komentarz

W trakcie działania prądu elektrycznego jedyną widoczną zmianą

jest biała czapeczka z piany, powstającej na skutek tzw.

waporyzacji powierzchownej warstwy śluzówki.Po usunięciu

pianki zostaje plamka powierzchownej martwicy – podobna do

afty. Ta drobna, ograniczona martwica znika do dwóch tygodni

po zabiegu. Złuszczaniu i usunięciu afty może czasami

towarzyszyć drobne krwawienie w 10-14 dniu. Potem już

śluzówka powraca do pierwotnego stanu i podczas kolejnego

zabiegu nie znajdujemy śladu po poprzednim działaniu.


Zabieg

nieprzyjemne odczućie pacjenta

zmniejszyć natężenie prądu o 2 mA


Komentarz

Natężenie prądu dostosowujemy według wrażliwości pacjenta

tak,żeby nie odczuwał bólu.Zabieg ma być przeprowadzony

bezboleśnie. Na sondzie jest widoczny wskaźnik aktualnego

natężenia oraz czas, który upłynął od momentu włączenia prądu

na danym hemoroidzie.


Zabieg abieg


80

70

60

50

40

30

20

10

0

16

Zastosowane natęż natężenie

enie prądu pr du

przeci rzeciętne tne natęż natężenie

enie: 13,25 mA

39

71

24

8mA 11mA 13mA 17mA 19mA

3

ilość pacjentów


Komentarz

Za każdym razem zapisujemy wartości zastosowanego prądu i

czas trwania zabiegu na poszczególnych pozycjach. Około 77 %

leczonych dobrze toleruje natężenie w granicach 10 do 16 mA.

Jedną z zalet Hemoronu jest możliwość dostosowania natężenia

prądu elektrycznego według aktualnego stanu

psychosomatycznego pacjenta i aktualnej wrażliwości na prąd

elektryczny.


Zmiany w fizjologii „anorekta anorekta” po leczeniu

hemoroidów hemoroid w metodą metod Hemoron. Hemoron

Zbořil, Janda, Starý, Duda II.chir.klinika FN Olomouc

© Authors

●Nie dochodzi do zaburzeń odruchów

●nie dochodzi do zmiany w symetrycznej strukturze

kanału odbytu

●Nie dochodzi do zaburzeń w trzymaniu stolca.

●Hemoron ® wyraźnie zmniejsza przepływ w splocie

hemoroidalnym.

Na końcowych gałązkach „arteria rectalis” superior

przepływ zostaje zmniejszony o 70-80%


Komentarz

Dzięki uprzejmości i współpracy pana profesora Dudy z Kliniki

Chirurgicznej Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu

przeprowadzono pomiary przepływu krwi w splocie

hemoroidalnym przed i po zabiegu Hemoronem.Po naszym

leczeniu przepływ obniża się aż o 80 %. Pozostały, resztkowy

przepływ zapobiega powstawaniu zmian martwiczych i

umożliwia stopniowe dostosowanie się do nowych warunków

hemodynamicznych. Wnętrze rozszerzonych żylaków wypełnia

się powoli siecią włókien fibrynowych, co prowadzi do

obkurczania się żylaków. Hemoroidów więc nie usuwamy, tylko je

zmniejszamy, przez co powiększa się przestrzeń wewnątrz kanału

odbytu.


● dokumentacja obrazowa

zabiegu


Komentarz

W pierwszych latach leczenia Hemoronem mieliśmy problem z

dokumentowaniem zmian przebiegających na śluzówce. Odblask

światła w anoskopie uniemożliwiał wykorzystanie zwykłych

aparatów fotograficznych..Udało mi się przekonać producenta

Hemoronu o zaletach fotodokumentacji i dzisiaj możemy już

oferować wielofunkcyjny zestaw HemorScope® a dla

dermatologów specjalny DermaTopScope i to bardzo atrakcyjnie,

jeżeli chodzi o ceny sprzętu.


90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Ocena poprawy stanu zdrowia po pierwszym

zabiegu z zastosowaniem Hemoronu

7

62

85

46

brak poprawy

umiarkowana poprawa

wyraźna poprawa

zachwycająca poprawa ponad

70%


Komentarz

Po kilku latach pracy z Hemoronem wybrałem przypadkową

grupę 200 pacjentów po to, żeby stwierdzić jak odbierają zabieg ,

jakie mają własne zdanie na temat leczenia i jego efekty. Niejako

zaskoczeniem była informacja, iż większość pacjentów podawała

znaczną poprawę już po pierwszym zabiegu.Wtedy

obiecywaliśmy poprawę na okres 24 miesięcy.Więcej żeśmy nie

mogli i nie chcieli obiecywać, gdyż sama metoda była dopiero

dwa lata w eksploatacji.


%

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Subjektywne nieprzyjemne odczucia po

zabiegu

100% = 200 pacjentów

1dzień 2dni 3dni 4dni 5dni 6dni 7dni 8dni 9dni 10dni 14dni

Bolesne parcie na

stolec

Uczuczie pieczenia w

odbycie

Świąd odbytu

Uczucie parcia w

okolicy odbytu

Bół glowy


Komentarz

Niewielki odstetek leczonych zgłaszał drobne dolegliwości w

pierwszych dniach po zabiegu.Wtedy rutynowo

wprowadziliśmy stosowanie Detralexu przez pierwsze dwa

tygodnie po Hemoronie. Dolegliwości praktycznie zniknęły

zupełnie.


”Cienie” Hemoronu

● brak zrozumienia zasady działania Hemoronu przez

lekarza czy pacjenta

● blok w komunikacji lekarz-pacjent

● niedokładna diagnostyka przed zabiegiem (fissura,

anitis,tumor, prolaps, niedowład zwieracza)

● zbyt wczesny kolejny zabieg

● bóle – proktalgie – nie mające podłoża w chorobie

hemoroidalnej


Komentarz

Cienie Hemoronu.

- Na pierwszym miejscu sam lekarz, o ile oczekuje , że guzki

krwawnicze znikną i to najlepiej już po pierwszym

zabiegu.Pacjent wraca po dwóch tygodniach zadowolony a lekarz

okazuje niezadowolenie , nie widząc zmian makroskopowych.

Gorzej , jak zacznie o swoim spostrzeżeniu przekonywać

pacjenta. W efekcie mogą być niezadowoleni obydwaj.Pierszą

kontrolę przeprowadzamy 14 dzień po zabiegu, kolejną po 6

tygodniach. Wtedy, jeżeli trzeba , przeprowadzamy kolejny

zabieg.

Pierwsza poprawa, tuż po zabiegu jest prawdopodobnie

wynikiem działania przeciwbólowego prądu elektrycznego

średniej częstotliwości. Zmiany w splocie naczyniowym

przebiegają znacznie wolniej, dając tkankom czas na

dostosowanie się do nowyh warunków bez odczynów

zapalnych i bez bólu.


1. Ligament Sacro-épineux;

2. Ligament Sacro-tubéreux;

3. Canal d'Alcock(canal pudendal);

4. Nerf dorsal du clitoris (verge);

5. Branche périnéale du nerf pudendal ;

6. Branche anale du nerf pudendal;

7. Arc tendineux coté pelvis;

8. Muscle obturateur;

9. Muscle piriforme (pyramidal) ; S2, S3 et S4 : Racine sacrée

formant le nerf pudendal


Komentarz

-przyczyną błędnych interpretacji efektu Hemoronu bywa

stosunkowo często zbyt zbieżne badanie okolicy

odbytu.Przeoczenie szczeliny, zapalenia śluzówki odbytu,

wypadanie-prolaps ściany odbytu, uszkodzenie zwieracza a

głównie przeoczenie zmian nowotworowych, może prowadzić do

bardzo nieprzyjemnych komplikacji, czasami wręcz fatalnych.

To się oczywiście odnosi do wszystkich zabiegów stosowanych

w leczeniu choroby hemoroidalnej i odbytu jako takiego.

-śluzówka odbytu na szczęście posiada olbrzymie zdolności

samolecznicze.Przyroda potrafi naprawić dużo z tego, co pozostaje

po naszych interwencjach.Musi mieć jednak ku temu

odpowiadające warunki a zwłaszcza odpowiedni czasokres. Nie

można zapominać , iż pracujemy na tkankach żywych , które

podlegają dynamicznym zmianom , i to w ściśle określonej

kolejności..


Komentarz

…Czasami warto uzbroić się w cierpliwość a nie ulegać

niektórym niecierpliwym pacjentom.

-bóle w okolicy odbytu nie zawsze są objawami klinicznymi

hemoroidów.Po blisko 2 000 zabiegów pozwalam sobie twierdzić

iż większość bolesnych odczuć ma inną przyczynę .Pojęcie

tzw.pudendalgii określa problem interdyscyplinarny a jego

rozwiązanie może być niełatwe i czasochłonne.Za zgodą

francuzskich autorów polecam prezentację internetową

www.pudendalsite.com.

jak widać na rycinie , gałązki nervi pudendi unerwiają

stosunkowo duży obszar pomiędzy spojeniem łonowym a kością

ogonową.Dzięki wspóczesnemu podziałowi medycyny mogą na

tym terenie pracować ,badać i leczyć specjaliści z zakresu

chirurgii gastroenterologicznej,ortopedii, urologii, ginekologii,

proktologii, neurologii, neurochirurgii i rehabilitacji leczniczej…


Komentarz

…Położenie i wzajemne stosunki tkanek i narządów

znajdujących się na przeponie miednicy mniejszej mogą

prowadzić często do bardzo podobnych dolegliwości a ich

interpretacja i wykrycie właściwej ich przyczyny może być

niełatwe, często wręcz niemożliwe.Stosunki anatomiczne nie

pozwalają na dokładne badanie, jak daleko sięga oddziaływanie

zmodyfikowanej D.C. terapii na ramus rectalis nervi pudendi.Z

oceny klinicznej wynika, że działanie przeciwbólowe tłumaczy

subjektywną poprawę opisywaną przez pacjentów przy braku

zmian morfologicznych, widocznych w anoskopie.


Zalety

● bezbolesny przebieg leczenia

● okazja do nawiązania kontaktu z pacjentem,

zyskanie zaufania

● ryzyko komplikacji praktycznie równe zeru

● skromne wymagania odnośnie sprzętu potrzebnego

do zabiegu

● możliwość przepropwadzenia zabiegu gdziekolwiek

i kiedykolwiek

● można stosować również w przypadkach

koagulopatii

● nie ogranicza zwykłego trybu życia

● nie wymaga zwolnienia z pracy

● efekt długotrwały – 2 do 6 lat


Komentarz

Zalety Hemoronu.

-możliwość leczenia bez bólu.Właściwie przeprowadzony zabieg

ma być dla pacjenta bezbolesny.Zawsze należy dostosować

natężenie prądu elektrycznego według wrażliwości leczonego.

-dzięki powyższemu można nawiązać kontakt z pacjentem a czas

zabiegu wykorzystać na wytłumaczenie zasady leczenia i

przebiegu choroby hemoroidalnej, wytłumaczyć wskazane zmany

w sposobie odżywiania. Przez ostatnie dwa lata bardzo dobre

efekty i wręcz ulgę naszym pacjentom przynosi preparat

Psyllium- Plantago Ovata .Od kilku miesięcy do dostania

również w Polsce.

-ryzyko komplikacji praktycznie równe zeru, o ile nie

popełnimy któregoś z błędów wymienionych powyżej.

-bardzo skromne wymagania odnośnie wyposażenia gabinetu

-z Hemoronem można pracować właściwie gdziekolwiek i

kiedykolwiek, nawet w warunkach szpitala polowego…


Komentarz

-możliwość leczenia tzw. pacjentów ryzykowych ( stany po

zawale mięśnia sercowego, po udarze mózgu, pacjentów z

koagulopatią.

-leczenie nie zaburza zwykłego trybu życia, powrót do pracy jest

możliwy właściwie natychmiast po zabiegu.

-długotrwały efekt leczenia.Obiecywaliśmy poprawę dwuletnią.

Po siedmu latach widzę poprawę trwającą ponad 5 lat. Obecnie

przeprowadzamy badania kontrolne pacjentów zprzed 6

lat.Ostateczną ocenę chciałbym przedstawić we wrześniu, może

w Poznaniu.

-pacjenci leczeni u mnie mają możliwość i są badani regularnie,

zwłaszcza ci z przedziału wieku ponad 50 lat. Pozwala to w

razie potrzeby przeprowadzić dodatkowe badania w celu

wykluczenia choroby nowotworowej.


200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Gabinet chirurgiczny w Czerwonej Wodzie

4

48

149

170

199

121

< 20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 > 70

wiek pacjentów

65

iłość pacjentów


Gabinet chirurgiczny w Czerwonej Wodzie

● w latach 2000-IV.2007 leczono z powodu choroby

hemoroidalnej 1290 pacjentów

● w tym ze szczeliną odbytu 220 pacjentów

● 756 pacjentów poddało się leczeniu metodą

Hemoron

● Przeprowadzono 1990 zabiegów


Dziękuję za uwagę i zapraszam do

Czerwonej Wody

© Rusek M.D.

More magazines by this user
Similar magazines