Stáhnout - Buderus

buderus.cz
  • No tags were found...

Stáhnout - Buderus

Solární technikaSystémové komponentySolární energie:Efektivní systémBuderus – to je odborník v solární technice od A do Z.Nejen proto, že všechny součásti solárního zařízení dostanete„z jedné ruky“ od Buderusu, ale i proto, že každá jednotlivá součástje sama o sobě určitou zvláštností: moderní technologie a nejnovějšímateriály dokonale propracované do nejmenšího detailu.„U mého solárního zařízení od firmy Buderusje vše dokonale vzájemně sladěné – a pracujetakříkajíc ruku v ruce. Pro mě to znamenáoptimální využití energie!“Energie na věčnost.Solární kolektory jsou po celý rok vystaveny nepřízni počasí. To kromě mnohazkušeností vyžaduje i speciální konstrukce a materiály, aby po celou dobumohly podávat stabilně optimální výkon. Je to např. trvanlivý a lehký kompozitnímateriál používaný na rámy všech solárních kolektorů fy Buderus. A stejnědůležité je i bezpečnostní sklo pro stabilitu, stejně jako i speciální vrstvy prooptimální využití energie. Špičkové kolektory zaujmou navíc např. hermetickytěsným spojením hran, náplní inertního plynu a technologií dvojitého meandru.Společně prostě ještě silnější.Solární zařízení se skládá z daleko více komponent než jen ze solárních kolektorůna střeše. Jako zákazník společnosti Buderus si však nemusíte lámat hlavu.To proto, že Buderus je i v oblasti solárních zařízení firmou nabízející celýkompletní systém. Znamená to, že od jednoho dodavatele obdržíte optimálněsladěné komponenty. A svůj klasický vytápěcí systém Buderus můžete rovněžbez dalších problémů kombinovat s našimi solárními zařízeními.Zeptejte se svého odborného topenáře!30 let zkušeností v oboru solární technikySolární technika firmy Buderus – to jeodborná kompetence v oboru vytápění, protoje vše vzájemně dokonale sladěné. Žádný div,nýbrž výsledek více než25letých zkušeností.Hermeticky těsné spojení okrajůs náplní z inertního plynu znamená:Žádné zamlžování v ranníchhodinách a tím efektivnějšívyužití energieRám z kompozitního materiálu:❚ odolnost proti korozia povětrnostním vlivům❚ vysoká mechanická pevnost❚ robustnost, trvanlivost a nízká hmotnostTechnologie dvojitého meandru❚ vysoký výkon❚ lepší přenos tepla2


Solární technikaTrubicové kolektoryVaciosol CPC6 a CPC12Vakuové trubicové kolektoryVaciosol CPC6 a CPC12Vakuové trubicové kolektory mají označení Vaciosol CPC6 a Vaciosol CPC12.Dvě modelové řady s různou šířkou modulů s 6ti a 12ti vakuovými trubicemi umožňujíflexibilní vytváření kolektorového pole. Kolektory lze umístit nad šikmou nebo plochoustřechu*, případně na svislou stěnu – fasádu. Díky kompletně předhotovenýmmodulům je předností rychlá a jednoduchá montáž.Speciálně tvarovaná CPC (Compound Parabolic Concentrator) zrcadlas keramickým povrchem jsou umístěna pod samotnými trubicemi a majíoptimalizovanou geometrii pro dopadající sluneční paprsky. Tím je umožněnoefektivní využití difúzního záření, tzn. maximální zachycení slunečních paprskůa následně jejich odraz na vakuovou trubici. Vakuové trubicové kolektory jsoukonstruovány na osvědčeném a jednoduchém principu termosky: dvě do sebevsunuté skleněné trubice jsou vyrobeny z vysoce kvalitního borokřemičitého sklaa jsou na koncích dohromady spojeny zatavením. Mezi trubicemi se nachází vakuum,které sice propustí sluneční paprsky dovnitř, ale žádné teplo ven. Vysoce selektivnípovrch absorbéru je umístěn uvnitř vakua na vnější straně vnitřní skleněné trubice.Tím je absorbér dokonale chráněn proti povětrnostním vlivům. Tepelně vodivýmateriál ze speciální slitiny přenáší získané teplo na solární látku Tyfocor LS, kteráteplo transportuje dále do solárního zásobníku pro ohřev teplé vody, podporuvytápění nebo ohřev bazénu.Možnosti individuálního řešení ohřevu teplé vody a podpory vytápění pomocíkombinovaných zásobníků Logalux PL750/2S a PL1000/2S.Vakuový trubicový kolektorVaciosol CPC630 let zkušenostíSE SOLÁRNÍTECHNIKOUCPCzrcadloVakuovátrubiceSelektivnípovrchabsorbéruPřednosti vakuových trubicových kolektorů:❚ díky vakuu vysoký očekávaný výkon:611 kWh/m 2 a*❚ elegantní design❚ robustní konstrukce❚ keramický povrch CPC zrcadla za účelemdlouhé životnosti❚ ochrana povrchu absorbéru uvnitř vakua❚ rychlá montáž❚ optimálně sladěné paketyVakuový trubicový kolektorVaciosol CPC12Výhody systémového řešení Buderus:❚ kompletní systémová řešení od jedné firmy❚ široká nabídka od kotle přes solárníkolektory, zásobníky teplé vodya otopná tělesa až po regulační systéma příslušenství❚ individuální regulace vytápění❚ navzájem optimálně sladěné komponenty* Součástí solárních paketů Vaciosol* Podle DIN EN 12975 při 5 m 2 kolektorovéplochy a denní spotřebě 200 litrů(stanoviště Würzburg).3


Solární technikaDeskové kolektoryLogasol SKS 4.0Vytěžte ze Slunce to nejlepší:Logasol SKS 4.0Nejnovější špičkový solární výrobek od firmy Buderus: vysoce výkonnýplochý deskový kolektor Logasol SKS 4.0. Co do robustnosti, životnosti,kvality a efektivity nemá sobě rovného. Četné detailní inovace vedlyk vytvoření solárního kolektoru, z kterého můžete jen a jen získávat.Při ohřevu teplé vody a při podpoře vytápění.Deskový kolektorLogasol SKS 4.0Špičková technika pro špičkové využití.Celoplošný absorbér s dvojitým meandrem kolektoru Logasol SKS 4.0, kterývede solární látku Solarfluid kolektorem, vytváří optimální přechod tepla a tímvyšší výkon již při malých objemových průtocích. Solární bezpečnostní skloa stabilní rám z kompozitních materiálů přispívají značnou měrou k robustnostia dlouhé životnosti. Náplň inertního plynu snižuje na minimum tepelnou ztrátukolektoru přes sklo, což lze srovnat s tepelně izolačním zasklením. Hermetickytěsné spojení hran zabraňuje zamlžování kolektoru.Design čistě pro Vaši architekturu.Tak krásná může být technika. Elegantní design činí z vysokovýkonnýchdeskových kolektorů Logasol SKS 4.0 ušlechtilou ozdobou každého domu.A každý rázem pozná, že něco aktivně děláte pro životní prostředí.Tato technologie kromě toho i výrazně zvyšuje hodnotu domu.Výhody deskového kolektoru Logasol SKS 4.0souhrnně:❚ hermeticky těsné spojení hran s náplníargonu❚ užitek od prvního slunečního paprsku,protože ráno nedochází k zamlžování❚ vysoká efektivita: vysokovýkonný měděnýceloplošný absorbér s vysoce selektivnívakuově nanesenou vrstvou❚ maximální využití energie díky absorbérus dvojitým meandrem❚ vysoká světelná propustnost robustníhobezpečnostního solárního skla❚ vysoká robustnost díky kompozitnímumateriálu použitému pro výrobu rámu4


Solární technikaDeskové kolektoryLogasol SKN 3.0 / SKE 2.0Silný tým v ceně a výkonu:Logasol SKN 3.0 a SKE 2.0Solární kolektory Logasol SKN 3.0 a SKE 2.0 se vyznačují zajímavýmpoměrem ceny a výkonu i kvalitní, robustní technikou.Se svou dlouhou životností a jakostí se ideálně hodí k solárnímu ohřevuvody. I zde se můžete na Buderus spolehnout.„Všechny části mého vytápěcího zařízeníBuderus pracují ruku v ruce.Mám tak jistotu, že vše fungujeco nejlépe“.Deskový kolektorLogasol SKN 3.0Deskový kolektorLogasol SKE 2.0Spolehlivě vysoké využití energie.Efektivita solárního kolektoru stojía padá s jeho povrchovou vrstvou.Měděné pásové absorbéry solárníchkolektorů Logasol SKN 3.0 jsouopatřeny vysoce selektivním černěchromovaným povlakem, který seosvědčuje již více než 30 let.Ten sice propouští sluneční zářenídovnitř, teplo ven však nikoliv.Rovněž harfový absorbér zvyšujeefektivitu. Robustní solárníbezpečnostní sklo má velmi vysokýprostup. Znamená to, že propouštíobzvlášť mnoho slunečního světla –a tedy obzvlášť mnoho energie.Vysoká efektivita za nízkou cenu.Ideální zařízení pro zákazníky, kteří byrádi využívali solární energii, nechtějívšak přitom slevit ze spolehlivékvality značky Buderus. Měděnépásové absorbéry s částečněselektivním povlakem zajišťují stejnějako jednovrstvé bezpečnostní sklos vysokým solárním prostupem vyššíefektivitu. Také montáž je tak snadná,jak je u značky Buderus zvykem:prostřednictvím praktické spojovacítechniky s odzkoušenou solárníhadicí a pružnými páskovýmisponami. Jak tedy vidíte, LogasolSKE 2.0 je jednoduše ideální prosolární ohřev vody.Výhody deskového kolektoru Logasol SKN3.0 souhrnně:❚ velmi dobrý poměr ceny a výkonu❚ vysoká energetická účinnost díkyměděnému pásovému absorbéru s vysoceselektivním povlakem❚ vysoká světelná propustnost robustníhosolárního bezpečnostního skla❚ snadná a rychlá montážVýhody deskového kolektoru Logasol SKE2.0 souhrnně:❚ efektivní využití díky měděnému pásovémuabsorbéru s částečně selektivním povlakem❚ dobré využití slunečního světla s čirýmjednovrstvým bezpečnostním sklem❚ snadná montáž❚ k dostání ve svislém provedení5


Solární technikaMontážPerfektní řešení pro každou střechuJe lhostejné, co máte v úmyslu – Buderus má pro Vás zaručeně řešení, kteréje ještě osobitější, pružnější a hezčí než to, co jste si představovali. To proto,že solární zařízení značky Buderus zaujmou nejen svou optimální efektivitou,nýbrž především rozmanitostí. A nezapomeňte: především svou bleskovoua tím finančně nenáročnou montáží.Jednoduše flexibilní. Jednoduše hezké. Jednoduše Buderus.Solární technologie značky Buderus – to je technologie, na kterou je pěknýpohled. Je například harmonicky a nenápadně integrována do střechy. Nebo jilze též namontovat na střechu – architektonický prvek, který zároveň poskytujei stín. Bydlíte v domě s plochou střechou? Ani to není žádný problém, stejně jakovodorovná montáž na fasádu. S Buderusem to jednoduše vypadá dobře.Prvotřídní kvalita při montáži a v materiálu.Buderus se dobře vyjímá nejen na Vašem domě, ale příznivý je i v nákladech:Maximálně jednoduchá montáž a nástrčná spojení slibují dosažení nejkratšíhočasu při instalaci. Montáž na střechu s vlnovkovou nebo taškovou krytinou lzenapř. uskutečnit pouze jedním nástrojem. Ostatně nejen všechna nástrčnáspojení, nýbrž i střešní háky, profily držáků a další montážní díly jsou vyrobenyz obvyklých trvanlivých a robustních materiálů. To proto, že v optimálnímsystému musí každý komponent podávat ty nejvyšší výkony.Jako u značky Buderus. Integrace do střechy * Montáž na střechu *Výhody souhrnně:❚ snadná montáž pomocí střešních háků:❚ jednoduše hák zavěsit, systém profilů držákůzafixovat, položit solární kolektory,zajistit – a hotovo❚ možnost integrace do střechy: Logasol SKS4.0 a SKN 3.0 lze bez problémů a elegantněintegrovat do střechy❚ rychlé a snadné spojení prostřednictvímnástrčných spojek z nerezové oceli(Logasol SKS 4.0), popř. solárních hadics pružnými páskovými sponami(Logasol SKN 3.0 a SKE 2.0)6 Vodorovná montáž Montáž na plochou střechu *na fasádu* Svislá nebo vodorovná instalace možná


Solární technikaRegulacea zásobníky teplé vodySolární energie:Energie se systémemJedno je jisté: Solární kolektory na střeše sbírají sluneční energii. Abyste seskutečně mohli vykoupat v paprscích slunce, je třeba, aby systém doplnily ještědalší komponenty. Například kompletní stanice Logasol KS čerpá solární látkuSolarfluid v solárním okruhu, a tím zabezpečuje dopravu tepla absorbovanéhokolektorem do zásobníku. Regulace zaručuje optimální využití získané slunečníenergie. A zásobník udržuje získané teplo do té doby, než si jej skutečně budetechtít užít.„Chci vytápět sluneční energií.Ale aniž bych se o to musela přílišstarat. Je fajn, že s to Buderusemjde všechno automaticky“.Kombinovaná solární a kotlová regulaceLogasol KS01 … plus solární modulFM 244/FM 443/SM10 nebo solární regulátorySC10/SC20/SC40Komfortní standard:Zásobník teplé vody Logalux SMVše s co nejlepší regulací.Vaše kompletní stanice přenášíteplo kolektorů do zásobníku přikonstantně vysokém stupniúčinnosti. Kombinace solárníregulace s regulací kotle vám dáváještě více možností, např.automatické snížení dohřívacíteploty. Tím lze snížit počet startůhořáku až o 24 % a ušetřit až 10 %paliva při ohřevu vody.Sprchování a koupání– solární zábava.Skutečný komfort při přípravě teplévody – pomocí vysoce kvalitníchzásobníků teplé vody Logalux odfirmy Buderus. Optimálně sladěnés našimi solárními řešenímiakumulují tyto zásobníky získanéteplo, dokud je nebudetepotřebovat. A když se sprchujetenebo koupete, nešetříte jen hotovépeníze, nýbrž děláte také něco proživotní prostředí. Pro každoupotřebu naleznete u nás vždy tensprávný výrobek – ať už to má býtzásobník teplé vody nebokombinovaný zásobník. Nutnouochranu proti korozi poskytujezásobníkům patentovanátechnologie Buderus„DUOCLEAN“ – sklokeramickátermoglazura a magnéziová anoda.Sluneční energie se systémem.Buderus to umí. Od jednohododavatele – od střechy až po sklep.Všechno se k sobě dokonale hodí!Otopné tělesoSolární kolektorZásobníkteplé vodyInovace termosifonem:zásobník teplé vodyLogalux SLDvojnásobný užitek:kombinovaný zásobníkLogalux P...SBuderus – to jsme my.U nás pod jednou střechou obdržítesystémová řešení odpovídajícíVašim potřebám v celé oblastivytápění. Naše nabídka zahrnujevše od kotle pro vytápění po solárníkolektor, od zásobníku teplé vodyk otopnému tělesu, od regulačníhosystému po stálé příslušenství.Všechny produkty jsou přitomvzájemně optimálně sladěné.Kotel provytápění BuderusSolárníregulace7


Solární technikaTechnická dataOptimální solární zisk díky termosifonu.Kromě atraktivního vzhledu se nechte přesvědčit i vnitřními kvalitami – napříkladtechnikou termosifonů, která zajišťuje rychlou dosažitelnost teplé vody a ještě lepšízužitkování sluneční energie. Její principje stejně jednoduchý jako geniální: vodaohřátá v solárním výměníku stoupáz dolní části zásobníku trubkoutermosifonu vzhůru – bez smísenís okolní chladnou vodou. Zde je možnoteplou vodu okamžitě odebírat, aniž bybylo třeba čekat, až se ohřeje celý obsahzásobníku. A hlavně – přitápět je nutnépouze tehdy, potřebujete-li skutečněvíce teplé vody, než ohřálo slunce.Kombinované zásobníky Logalux P…1465 1640 1940 Bivalentní zásobníkyVýška (mm)Logalux SM 300 400 500Celk. obj. zásobníku | 290 | 390 | 480Pohotovostní část (litrů) | ~ 120 | ~ 165 | ~ 215Průměr s / | 672 | 850 | 850bez tepelné izolace (mm) | – | 650 | 650| | |750SCelk. obj. zásobníku (litrů) | 750Pohotovostní část (litrů) | 160Průměr s / | 1000bez tepelné izolace (mm) | 800Výška (mm) | 1920Termosifonové zásobníky Logalux SLKombinované zásobníky Logalux PL…(zásob. teplé vody) 300-1 300-2 400-2 500-2Celkový objem zásobníku | 300 | 300 | 380 | 500Objem celkem (litrů) | 750 | 940Pohotovostní část (litrů) | – | ~ 155 | ~ 180 |~ 230Objem teplé vody celkem | 300 | 300Průměr s / | 770 | 770 | 850 | 850Pohotovostní část (litrů) | 150 | 150bez tepelné izolace (mm) | 570 | 570 | 650 | 650Průměr včetně s / | 1000 | 1100Výška (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1970 bez tepelné izolace (mm) | 800 | 900Výška (mm) | 1920 | 1920(termosifonové zásobníky) 750/2S 1000/2SKolektor Logasol SKS 4.0Výška/šířka/hloubka (mm) | 2070/1145/90Ploch. celk./ploch. absorb. (m 2 ) | 2,37/2,1Kolektor VaciosolCPC6Výška / šířka / hloubka (mm) 2057 / 702 / 101Plocha celková / plocha absorbční (m 2 ) 1,43 / 1,30Kolektor Logasol SKN 3.0Výška/šířka/hloubka (mm) | 2070/1145/90Ploch. celk./ploch. absorb. (m 2 ) | 2,37/2,23Kolektor Logasol SKE 2.0Výška/šířka/hloubka (mm) | 2070/1145/90Ploch. celk./ploch. absorb. (m 2 ) | 2,37/2,2Váš kompetentní partner v oblasti vytápění:Bosch Termotechnika s.r.o.obchodní divize BuderusPrůmyslová 372/1, 108 00 Praha 10Tel.: 272 191 111, Fax: 272 700 618E–mail: info@buderus.czhttp://www.buderus.czKolektor VaciosolCPC12Výška / šířka / hloubka (mm) 2057 / 1390 / 101Plocha celková / plocha absorbční (m 2 ) 2,82 / 2,60Duben 2009, Grafická úprava a tisk Sdružení MAC, spol. s r. o., Praha, Změny vyhrazeny

More magazines by this user
Similar magazines