Drevo ako zdroj tepla - vilcek.sk

vilcek.sk
  • No tags were found...

Drevo ako zdroj tepla - vilcek.sk

Spoločné želanieNaša kreativita...Mnohí zákazníci snívajú o krbe, ktorý je exkluzívnya jedinečný. Firma Rüegg, jednotka na švajčiarskomtrhu, preto spolupracuje iba s oduševnenými majstramikrbármi, pre ktorých je ich povolanie poslaním. Právetíto majstri si vyberajú krbové vložky značky Rüeggz dôvodov ako je estetický vzhľad, švajčiarska kvalita,kvalitné spracovanie, vysoký výkon a veľmi čistéspaľovanie, ktoré sú pre ich zákazníkov znakmi najvyššejkvality. V spojení s tvorivým talentom staviteľov krbovvznikajú denne nezameniteľné originály plné fantázie.Nechajte sa inšpirovať.Vyberte si Váš krb snov.Drevo ako zdroj tepla...Toto motto predstavuje záväzok firmy ponúknuť dlhodobýspôsob vykurovania, vždy s ohľadom na životnéprostredie a na budúcnosť našej planéty. Celý sortimentfirmy Rüegg je založený na dreve ako zdroji energiea jeho mnohých výhodných vlastnostiach.


Krb? Prečo vlastne nie...Od prvého návrhu až po prvý oheň...Na začiatku je iba malá myšlienka, ktorá postupom času nadobúda konkrétnupodobu a nakoniec vyústi do konkrétneho projektu: Krb sa nekupuje takjednoducho podľa katalógu alebo podľa nálady. Takéto rozhodnutie potrebuje čas– čas ktorý sa neskôr mnohonásobne zúročí.Aby mal Váš krb úspech, dôverujte Vášmu staviteľovi krbu, ktorý môže do Vášhoprojektu vniesť svoje technické know-how a celú svoju kreativitu. Už to, že Vámodporučil krbovú vložku Rüegg je neomylným znakom jeho profesionality. Prednávrhom Vášho krbu sa s Vami porozpráva, počúva Vás a tak môže do svojichplánov zahrnúť Vaše predstavy ako aj Váš životný štýl..., aby nakoniec dodalkonzistentný výsledok, ktorý plne zodpovedá Vašim predstavám.Cieľom nasledovných riadkov by malo byť, aby sa podarilo využiť čas spoločnéhodialógu tak efektívne, ako sa len dá. Takže staviteľ krbov Vám môže lepšie objasniťtechnické aspekty, môže Vás upozorniť na otázky bezpečnosti a v neposlednomrade Vám môže byť nápomocný pri optimálnom používaní Vášho krbu.Krbová vložka Rüegg je spojenie vášne a rozumu.


Na začiatok zopár otázok......ktoré Vám pomôžu naplánovať Váš projekt s Vašim staviteľom krbu cielenejšie a ľahšie.• Má Váš krb byť v prvom rade dekoračným prvkom, miestom, pri ktorom sa ľudia stretávajú, aleboradšej efektívna a úsporná krbová vložka?• Chcete Váš krb používať pravidelne, z času na čas, alebo len zriedkavo?• Chcete, aby Váš krb hrial ešte niekoľko hodín po vyhasnutí ohňa?• Chcete, aby Váš krb odovzdával teplo rýchlo po rozkúrení?• Chcete vykurovať okrem miestnosti v ktorej sa nachádza krb aj ďalšie miestnosti?• Chcete podstatne ušetriť na energii?• Má pre Vás ochrana životného prostredia veľký význam?• Chcete využívať Váš krb ako krbovú vložku s dvierkami s výsuvom dohora?• Chcete mať možnosť grilovania vo Vašom krbe?• Aké sú vaše predstavy pokiaľ ide o dizajn, tvar a materiál?• Chcete skladovať malú zásobu dreva vo Vašom byte, v blízkosti Vášho krbu? Koľko máte voľnéhopriestoru na skladovanie dreva?• Sú vytvorené vhodné podmienky vo vašom obydlí na dobré spaľovanie? Stav komína, priemerkomína, prívod vzduchu z exteriéru atď.• Kam by ste najradšej umiestnili Váš krb?• Aký vysoký je približne Váš rozpočet?10 FAKTOV, PODĽA KTORÝCH ROZOZNÁTE DOBRÝ KRBTeplota v miestnosti je príjemná, vzduch nie je prehriaty – vďaka konvekčnému plášťu s veľkouplochou a viacerým vývodom teplého vzduchu, aby sa teplo v miestnosti dobre rozložilo.Teplo samotné vyžaruje aj po tom, ako oheň už vyhasol – vďaka dobrej akumulačnej kapacitekrbovej vložky, ktorá odovzdáva teplo pomaly.Vďaka primeranému nominálnemu tepelnému výkonu a optimalizovanému spaľovaniu zostávaklíma v miestnosti príjemná. Toto je dôležité predovšetkým pre dobre zaizolované domy.Spotreba dreva je nízka – vďaka vysokej účinnosti krbovej vložky.Sklo zostáva dlhšie čisté – Vďaka technológii Airwash (oplach skla), ktorá pokrýva sklo neustálevzduchovým filmom.Oheň vytvára pekné plamene – vďaka optimalizovanej cirkulácii vzduchu vo vnútri krbovej vložky.Kvalita spaľovania a krása plameňov zostáva konštantná – nezávisle od toho, aké panujú vonkupoveternostné podmienky. Je to vlastnosť ktorú nemajú krbové vložky s otvoreným ohniskom.Krb funguje aj po viacerých rokoch bez chyby – len s minimálnou údržbou a s možnosťou výmenyvšetkých opotrebovaných dielov bez potreby demontáže obostavby a nakoniec vďaka dlhodobejdostupnosti náhradných dielov.Normy kvality zodpovedajú náročným kritériám Európy, obzvlášť ISO 9001a Švajčiarskej pečate kvality.Kvalita práce je jasne a zreteľne viditeľná – vďaka kompetencii a nasadeniu odborníkov firmy Rüegg.


JEDNOTLIVÉ ETAPY VÁŠHO PROJEKTUNávrhNajskôr sa uskutoční prvý rozhovor s Vašimstaviteľom krbu, aby ste si sním pohovorilio Vašom vkuse a predstavách.On si na Vás vyhradí čas, počúva Vás,pokúša sa vžiť sa do Vášho životného štýlu,aby Vám nakoniec navrhol optimálny projekt– po stránke estetickej, technickej ako ajenergetickej.Váš staviteľ krbu urobí u Vás záznam otechnickom stave, preverí stav Vášho komína,určí spolu s Vami ideálne miesto Vášho krbua to pri zohľadnení rámcových technickýchpodmienok. Teraz sa môže pustiť do návrhuVášho krbu, exkluzívne a podľa mierky sozosúladenou technológiou.PrípravaPo Vašom súhlase vyhotoví presné plány navykonanie stavebných prác a objedná Vašukrbovú vložku Rüegg, ktorú mu dodámetak rýchlo ako to bude možné. Okrem tohoobjedná staviteľ krbu materiál na obostavbu- kachlice, kamene, kovové prvky atď. –a prípadne ich opracuje vo svojej dielni.MontážZatiaľ čo si návrh krbu vyžaduje časa premýšľanie, vykoná sa jeho stavbarelatívne rýchlo. Montáž vo Vašom obydlítrvá priemerne nie dlhšie ako jeden týždeň.Osadenie krbovej vložky, dopojenie,výstavba obostavby , dokončovacie práce,kolaudácia stavby, odovzdanie návodu naobsluhu a záručného listu... a teraz je váškrb pripravený na prvé zakúrenie. Niektorémateriály použité v obostavbe musia schnúťurčitý čas... ale Vaša trpezlivosť bude rýchloodmenená!Príprava stavby pri prestavbáchMyslite na to, aby ste uvoľnili dostatokpriestoru pre stavbu. Prípadne posuňtenábytok nabok alebo ho prikryte. Chráňtepred poškodením aj Vašu podlahu.V závislosti od typu obostavby môže pristavebných prácach vzniknúť väčšie alebomenšie množstvo prachu.DOBRÝ TIP...Nechajte sa inšpirovať...Navrhovať krb, to je radosť z tvaru, materiálu,dizajnu... celý vesmír možností máte otvorený– je ich tak veľa, že neviete, kde máte začať.Pohľad do katalógu Rüegg Vám môže mnohévysvetliť, keďže v ňom nie je vyobrazenýžiadny štandardný model, ale len výtvorynajlepších staviteľov krbov Európy.Prelistujte si okrem toho aj časopisy, ktorésa zaoberajú zariadením a dekoráciou,vystrihnite si Vaše najobľúbenejšie strany,hľadajte podnety, dávajte pritom pozor nafarebné nuansy... a takýmto spôsobom sinájdite Váš individuálny profil.Urobte si obraz o všetkých tvarochEšte stále je veľký, v strede obývačkyumiestnený krb s veľkoplošnou a pôsobivouarchitektúrou miestnosti, veľmi žiadaný model.Vďaka novým tvarom krbových vložiek si môžednes krb nájsť miesto tam, kde by to eštevčera nikto nepredpokladal. Tak predstavujúnapríklad oheň a kuchyňa perfektnúsymbiózu. Ale prečo by sme sa mali vzdať hryplameňov v obývačke? S krbovými vložkamiTunnel (s obojstranným presklením) alebokrbovými vložkami PI je tento problém ľahkoprekonaný a môžete v oboch miestnostiachprofitovať z predností ohňa.V obmedzených priestoroch dokážu krbovévložky ako Triangolo, Ellipse alebo Planétyskutočný zázrak, tým, že zaberajú málomiesta a napriek tomu poskytujú optimálnypohľad na plamene.Urobte si prehľad o najrôznejšíchmateriálochKameň je ušľachtilý materiál, ktorý je vhodnýtak pre klasické ako aj pre najaktuálnejšierealizácie. Aj drevo môže pri zachovanímiestnych predpisov bez ťažkostí slúžiťako materiál na obostavbu. Kachlice súnielen vodič tepla, ale sa hodia aj ako teplýdekoračný prvok. Alebo čo poviete na kov,oceľ, betón, sklo... materiály, ktoré prinášajúpôsobivé výsledky.Myslite na životné prostredieKaždý deň sa stretávame s tým, že jepotrebné mať rešpekt pred životnýmprostredím viac ako kedykoľvek predtýma v žiadnom prípade to nie je len dočasnámóda, ktorá sa pominie.Aj keď sú najskôr v popredí príjemné stránkyVášho krbu, myslite pri Vašom výbere ajna úžitkovosť, výkon, čisté spaľovanie,odlučovač častíc...Toto nijak nenaruší Vaše potešenie – naopak.Vychutnáte si ešte lepšie spaľovanie.Krbová vložka, ktorá sa na jednej stranemôže prevádzkovať s vysunutými dvierkamia poskytnúť tak neobmedzený pohľad naplamene a na druhej strane so stiahnutýmidvierkami zabezpečuje účinné spaľovanie,je veľmi dobrým a účinným riešením.Staviate si vlastný domov?Nenechajte si vyfúknuť túto príležitosť!Voľný, neobmedzený výber umiestneniaVášho krbu, izolácie, vzduchových kanálovna prívod vzduchu z exteriéru, vzduchovýchkanálov na rozvod teplého vzduchu,uloženie malého skladového priestoru nadrevo, s ktorým sa bude kúriť atď.Pri novostavbe je ešte ľahšie vytvoriťcelkový návrh Vášho krbu. Navyše pri dobreizolovaných domoch môže krb prevziať naseba značný podiel z vykurovania. Preto sapri stanovení vlastností ako užitočný výkon,spôsob inštalácie, akumulačná kapacitaa konvekčná kapacita musí venovať veľkápozornosť - úlohy, ktoré váš staviteľ krbuzvládne s profesionalitou!


TEPLOTA A KOMFORTPocit tepla závisí z časti od teplotyvzduchu a z časti od vyžarovania teplanaším okolím: dobrým príkladom jeslnko v zime. Vo vnútri je teplota 21 °Cso studenými stenami vnímaná akonepríjemná, naproti tomu teplota 3 °Cna slnečnej terase chaty na lyžovanie jevnímaná ako veľmi pohodlná.KONVEKČNÉ A SÁLAVÉ TEPLODva druhy tepelnej difúzieVšetky vykurovacie zariadenia odovzdávajúteplo z časti konvekčne a z časti sálaním. Toplatí samozrejme aj pre vložky Rüegg, ktorév závislosti od modelu a spôsobu inštalácie,buď zohrievajú viac vzduch alebo viacsteny, predmety a osoby (sálaním). Všetkykrbové vložky Rüegg odovzdávajú 25 až40 % svojho tepla cez sklo. Nedá sa tvrdiť,že jeden systém je lepší ako druhý, ale priVašom výbere by ste mali zohľadniť Vašezvyklosti, situáciu pokiaľ ide o bývanie, akoaj spôsob, akým chcete vykurovať – aspekty,na ktoré Vás upozorní Váš staviteľ krbu.Konvekčným vykurovaním sa dá dosiahnuťrýchlo príjemné teplo.Sálaním stúpa teplota síce pomaly, ale teplosa udrží dlhšie.KONVEKČNÉ VYKUROVANIEDoporučené krbové vložkyVšetky vložky Rüegg, ktoré sú vybavenékonvekčným plášťom (voliteľné príslušenstvopre produktovú radu Planéty). Vzduchsa zohrieva samotiažnou alebo nútenoucirkuláciou v konvekčnom plášti.Výhody Rüegg• Veľkoplošný konvekčný plášť, ktorýobaľuje celú krbovú vložku okrem skla.• Maximálne zhodnotenie tepla.• Štyri teplovzdušné vyústenia preperfektnú distribúciu tepla.Tepelné vlastnosti• Akonáhle horí oheň, vzduch cirkulujea zohrieva rýchlo miestnosť. Výroba adistribúcia tepla sa dá urýchliť pomocouventilátora.• Teplý vzduch sa môže priviesť dosusedných miestností, alebo dokonca navrchné poschodie (pokiaľ to pripúšťajústavebné predpisy).• Ak oheň zoslabne alebo vyhasne,distribuuje sa viac tepla.ObostavbaVrchná časť krbovej vložky sa prúdomvzduchu neustále ochladzuje, pričomobostavba je vystavená len minimálnemutepelnému zaťaženiu: toto ponúka veľkýpriestor pre výber jej vzhľadu, tvarua materiálov pre jej postavenie.Príslušenstvo a voliteľné príslušenstvoVentilátor a flexibilizácia konvekčnéhoprúdenia• Prispieva k rýchlejšiemu zúžitkovaniutepla, ako aj ku flexibilnejšej distribúciitepla.• ·Výkon ventilátora sa dá regulovať.• Ventilátor sa dá dodatočne inštalovaťalebo neskôr zabudovať.SÁLANIEDoporučené krbové vložky• Krbové vložky rady Planéty. Akumulačnéplatne a sálavé akumulačné platnedistribuujú jemné a trvalejšie teplo domiestnosti.Výhody Rüegg• Veľmi veľká akumulačná kapacitavďaka vysoko kvalitným akumulačnýmplatniam.• Rovnomerné odovzdávanie tepla vďakaobostavbe so sálavými platňami.Tepelné vlastnosti• Prostredníctvom sálania sa okolierovnomerne zohrieva, ktoré opäťodovzdáva teplo ďalej.• Zabráni sa nepotrebnému prúdeniuvzduchu.• Ak oheň vyhasne, pokračuje distribúcianahromadeného tepla počas ďalších 8až 10 hodín.ObostavbaZa obostavbou sa nahromaďuje veľkémnožstvo tepla, preto musí byť na Vašustavbu použitý stavebný materiál, ktorý jevhodný pre distribúciu tepla.Platne sálajúce teploTepelné akumulačné platneSystém KeZKeramický ťahový komínový systém preakumuláciu a využitie tepla zo spalín.PRINCÍPKonvekčné vykurovanieVzduch cirkulujúci okolo krbovej vložkyvystupuje dohora a pri tom sa ohrieva.Konvekčné prúdenie je prirodzené prúdenieteplého vzduchu smerom hore. Najchladnejšívzduch sa nachádza pri podlahe. Nasáva saotvormi na prívod vzduchu na pätke krbu,ohrieva sa kontaktom s telesom krbovejvložky - stúpa hore (konvekčné prúdenie),ďalej sa zohrieva a vystupuje opäť von cezvýduchovú vzduchovú mriežku.SálanieKrbová vložka akumuluje teplo a podobneako slnko ho sála.Ohnisko zohrieva akumulačné platnes veľkou objemovou hustotou, ktoré sanachádzajú vo vnútri obostavby. Tietonásledne pomaly distribujú teplo ďalej voforme infračerveného žiarenia: to prenikávzduchom bez toho, aby ho zohrialo, aleakonáhle narazí na nejaký predmet, osobu,stenu, nábytok... – tento sa zohreje.


str.12131416171819202122232425262829303133343535363738394045Krbové vložky Rüegg Tvar kW %AIRDIRECT720 / 10 — 79.6 + — OMEGA 11 — 78 + — JADE / 11 — 84.2 + — SAPHIR / 11 — 79.6 + — SAPHIR GIANT & GIANT 500 11 — 79.6 + — TRIANGOLO / Novinka / 11 — 84.5 + — PI / 11 — 78.9 + — Pi-ccolo / Novinka / 9 — 79.5 + — čakáATRIUM 13.5 — 61 — —ELLIPSE / 10.5 — 78.1 + — LUMO 10.5 — 79 + — KYROS / 10.5 — 81.6 — ORION 9 — 81.7 + — ORPHEUS 11 — 70 + — —THEMA TOP 10.5 — 78.2 + — SPECTRA / 11 — 79.1 + — PRISMA 10 — 80 + — PRISMALO 500 10 — 80 + — Produktová rada PlanétyNEPTUN / Novinka 10 >78 — čakáURANUS / / 9 81.3 URANUS / Novinka / 9 81.3 — MARS / / / 7 79.3 JUPITER / / / 9 80 VENUS 7 78.3 VENUS / 7 78.3 — MERKUR / / 5 81.1 Technické informácie áno, — nie, + voliteľnéTvar krbovej vložkyrovnáobojstranné preskleniebočné presklenie3 stranné preskleniešpic 90°/ trojuholníkováprizmatickáoblápolkruh 180°kruh 360°eliptickáFirma Rüegg Vám ponúka rôznorodosť tvarovkrbových vložiek tak, aby ste si mohli vybrať ten,ktorý sa Vám páči. Dizajnérom sa vždy podarívytvoriť jedinečné tvary. V tejto oblasti je firmaRüegg nespornou jednotkou.kW VýkonMenovitý výkon podľa EN/DIN udáva koľko teplaodovzdá krbová vložka.Akumulačná schopnosťKrbové vložky skonštruované pre vysokúakumulačnú schopnosť (6-8 hodín).% Účinnosť podľa EN/DINÚčinnosť udáva energetickú efektivitu krbovýchvložiek. Firma Rüegg sa špecializuje na tentoparameter.AIRDIRECT Technológia AIRDIRECTKrbové vložky s možnosťou prívodu vzduchu na horeniez exteriéru. Pri takomto prísune vzduchu sa nespotrebovávavzduch v miestnosti, v ktorej je krbová vložka umiestnená,čím sa zabepečuje väčší komfort pre zákazníka / vhodné ajnapr. pre nízkoenergetické a pasívne domy /.Dvierka so zdvihom dohoraKrbové vložky s dvierkami so zdvihom dohora sú vhodné aj naprevádzku s otvoreným ohniskom.Dvierka s otváraním do bokuKrbové vložky s otváraním do boku sú určené iba naprevádzku pri zatvorených dvierkach.Švajčiarska pečať kvalityIba najlepšie krbové vložky dostávajú ocenenie Švajčiarskapečať kvality. Tieto vložky majú optimálne a čisté spaľovanies nízkou mierou emisií.


Prečo majstri krbári uprednostňujúkrbové vložky firmy Rüegg?Tu je zopár príkladov z celej Európy„Najradšej používame krbové vložky firmy Rüegg kvôli dokonalejtechnológii, precíznej konštrukcii, rôznym možnostiam vykurovacíchtechník a obloženia krbu. Vysoká spokojnosť našich zákazníkov, ktorí sarozhodli pre krbovú vložku značky Rüegg, hovorí sama za seba.“Damian KocevarKamini KocevarSlovinsko„V našej firme máme zásady, ktoré chceme vo vzťahu k našim klientomzaručiť: kvalita, včasné dodanie a možnosť výberu tvaru, ekologické aefektívne kúrenie, ako aj ľahká obsluha vykurovacích systémov. S našiminovatívnym partnerom, firmou Rüegg spĺňame presne tieto požiadavky.Tým sa zo dňa na deň zväčšuje okruh našich spokojných zákazníkov.“Marcel DillierDillier Feuer+Platten AGŠvajčiarsko„1.Produkty, ich spracovanie a rôznorodosť sa mi veľmi páčia.2. Spôsob akým funguje partnerstvo medzi mnou a firmou Rüegg mi robíjednoducho radosť.3.Dôležitým prvkom pre mňa je aj servis a aj v tejto oblasti som úplnespokojný.“Holger BeckerKreative Kamine & KachelöfenNemeckoPočas mojej teraz už takmer 25 ročnej spolupráce s firmou Rüegg smeja a moji zákazníci vždy dokázali profitovať z vysokej kvality produktov.Odbornosť, spoľahlivosť pri dodávkach, servis a veľká inovatívnosť sú premňa najdôležitejšie rozhodovacie kritériá pri výbere mojich dodávateľov.To všetko a oveľa viac som našiel u firmy Rüegg.“Thomas HuberZum WohnenRakúsko


„Firma Rüegg predstavuje tradíciu a skúsenosti,ako aj inovácie a spoľahlivosť: prvotriednyobchodný partner! Počas mojej 20 ročnejspolupráce s touto firmou som sa naučilobzvlášť si ceniť dlhú životnosť a kvalitu ichkrbových vložiek. Bez preháňania je možnépovedať: Na Rüegg sa dá vždy spoľahnúť!“Fred BeckerDe KameinbauerLuxemburgsko„So značkou Rüegg som sa po prvý krát stretolvo Francúzsku v 80-tych rokoch a ešte aj dnessi na seba kladie tie najvyššie nároky v oblastidizajnu, možností vykurovania a ekológie: Rüeggpredstavuje vo všetkých týchto oblastiachpojem!“Pimenta MendezLareiras do OestePortugalsko„Firma Rüegg sa zaujíma o nové trendy. Pri jejvýrobkoch sa kladie dôraz na technické akoaj estetické hľadisko: vývoj prvej uzatvorenejkrbovej vložky, prvé prizmatické sklo na krbovejvložke, prvé eliptické ohnisko, prvý odlučovačpopolčekových častíc ... Sú vždy o kus vpredua s plnou vážnosťou a zanietením spolupracujúúzko so svojimi odberateľmi. Na tom sazakladá 30-ročné partnerstvo – nevyhnutnýpredpoklad mojej práce!“Roland KeiflinSA Keiflin A. Et FilsFrancúzsko


10Technika Á LA Rüegg, číslo jedna spomedzišvajčiarskych krbových vložiekRodinný podnik Rüegg založil pred viac ako 50 rokmi Walter Rüegg, vynálezca uzatvorenej krbovej vložky. Jehomyšlienka sa rozšírila po svete a dnes je základom každého moderného krbu. Ale dobrodružstvo značky RüeggZumikron pokračuje ďalej, aby bol oheň ešte krajší, efektívnejší a šetrnejší k životnému prostrediu.Snaha o výnimočnú kvalituOd vyvinutia prvých krbových vložiek kladie firma Rüegg dôraz na výnimočnú kvalitu vyhotovenia svojich produktov.Už v roku 1997 dostal tento švajčiarsky podnik certifikát podľa normy ISO-9001, ako jeden z prvých v odvetví.Kvalitatívne hodnotné spracovanie ako aj jednoduchá a bezchybná prevádzka „jeho“ zariadení majú stále najvyššiuprioritu vo firme Rüegg. Optimálny pomer medzi radosťou z ohňa, energetickou účinnosťou, technikou a ochranouživotného prostredia sú pre to najdôležitejšími predpokladmi.Servis rozhodujePri výrobe krbových vložiek je v popredí záujmu firmy Rüegg okrem kvality výrobkov predovšetkým užívateľ - zákazník.Firma Rüegg podčiarkuje tento svoj postoj svojim vlastným zákazníckym servisom a zárukou dodávky náhradnýchdielov pre všetky modely pre celú Európu.Jedinečná technológia spaľovaniaOhnisko je dominantou krbovej vložky kvôli pôžitku z kúzla ohňa a kvôli romantike. Má však byť aj zdrojom teplašetriacim životné prostredie. V spojitosti s tým vsádza výskumný a vývojový tým firmy Rüegg na pokiaľ možno čonajväčšie zníženie tepelných strát cez krbovú vložku, spaľovanie vytvárajúce minimálne množstvo škodlivých látoka vysoké využitie vyprodukovanej energie.Revolučná myšlienkaVďaka myšlienke firmy Rüegg, uzatvoriť otvorené ohnisko sklom, sme dokázali znížiť tepelnú stratu až o 90 %.V spojitosti s tým a s dodatočnou integráciou systému AirDirect vytvorila firma Rüegg ideálne predpoklady preosadenie krbových vložiek do nízkoenergetických domov.Ochrana životného prostredia je prospešná pre všetkýchUzatvorením ohniska sa podarilo regulovať prívod kyslíka a zvýšiť teplotu spaľovania. Toto vedie ku trvalému zníženiuemisií spalín. Aspekty, ako táto presná regulácia prívodu kyslíka, optimalizovaná geometria spaľovacej komorya správny výber materiálov sú dôvodom, vďaka ktorému sme dosiahli optimálne hodnoty, ktoré boli rozhodujúce preudelenie ocenenia Švajčiarskej pečať kvality.Ďalšia svetová novinkaZumik®on, odlučovač častíc od firmy RüeggOptimalizáciou spaľovania firma Rüegg zďaleka neukončila svoj výskum a vývoj. Vďaka dlhoročnejúspešnej spolupráci s EMPA (Eidgenössische Material-Prüfanstalt– Výskumný ústav materiálový) sa firme Rüegg podarilo prezentovať v roku2006 prvý odlučovač častíc slúžiaci na podstatné zníženie ešte stáleprítomných popolčekových častíc.Odlučovačom častíc je možné odlúčiť ešte 60 – 90% mikročastícobsiahnutých v dyme. Touto svetovou novinkou udáva firma Rüeggznova smer pre normy týkajúce sa životného prostredia v súčasnostia budúcnosti. Obzvlášť integrácia odlučovača častíc do otvorených ohnískpomáha dodatočne zredukovať vystupujúci popolček.Viac informácii na internete, na stránke www.zumikron.com


216437589P o p i s k r b o v e j v l o ž k y11(1) Nad ohniskom sa nachádza výmenník. Vďaka veľkoplošnej koncepcii a vo väčšine prípadov štyrom vývodom narozvod teplého vzduchu sa vzduch v miestnosti efektívne a šetrne zohreje.(2) Vďaka oplachu skla zostanú sklokeramické dvierka krbovej vložky dlhšie čisté.(3) Sklo je vlastne srdcom každej modernej krbovej vložky. Ľahká obsluha, tesné uzatváranie ohniska, a jednoduchéčistenie sú pritom veľmi dôležité.(4) Poistka otvárania dvierok do boku je nielen praktická a diskrétna, ale aj elegantná a má bezpečnostnú funkciu.(5) Otváranie dvierok funguje vďaka ložiskám s protizávažím, čo zabezpečuje mimoriadne ľahkú a tichú manipuláciu.(6) Ohnisko krbovej vložky je vo všeobecnosti vyobkladané šamotom, ktorý má veľmi vysokú akumulačnú kapacitu.(7) Prostredníctvom ovládania otvorov prívodu vzduchu na horenie je možné presnejšie ovplyvniť intenzitu ohňa.(8) Takzvaná ventilačná skrinka je uložená pod ohniskom. Na ňu sa dopojí prívod vzduchu z exteriéru a prívodkonvekčného vzduchu (max. 4 kusy). Ako jedna z možností je možné nainštalovať ešte jeden ventilátor.(9) Štyri nastaviteľné nožičky slúžia na osadenie krbovej vložky do správnej polohy.


1212k r b o v é v l o ž k y720Model 720 je túžobne očakávaným evergreenom. Ešte aj dnes je špičkou vďakasvojim jasným elegantným tvarom. Jeho jednoduchý dizajn je vhodný do oceľových,sklenených alebo betónových obostavieb.Otvor ohniska Š x V: 55/78 x 57 cmTvary: /Rámik skla: čierny, pochrómovaný, pozlátenýkW 10— % 79.6 AIRDIRECT+ —


k r b o v é v l o ž k yOmegaGeniálny výtvor Omega pozýva ku originálnym variáciám s jemnými plynulými tvarmi.Nadčasové vyhotovenie a dizajnové varianty objavujú ducha doby, prelamujú konvencie.Svojim panoramatickým otvorom Omegy môže krb oživiť priestor na najrôznejších miestach.13Otvor ohniska Š x V: 74 x 56 cmTvary:Rámik skla: čierny, pochrómovaný, pozlátenýkW 11— % 78 AIRDIRECT+ —


14k r b o v é v l o ž k yJadeJade nemá len výnimočný výkon, ale očaruje predovšetkým svojou jedinečnouprispôsobivosťou pre najrôznejšie priestory. Svojim rovným sklom, na prvý pohľadpôsobiaca skôr klasickým a kompaktným dojmom, preukáže rýchlo svoju všestrannosť.Takže ju môžete osadiť napríklad bez podmurovky priamo do úrovne podlahy, čo dámiestnosti neprekonateľnú jednoduchú eleganciu.Otvor ohniska Š x V: 80 x 60 cmTvary:Rámik skla: čierny, pochrómovaný, pozlátenýkW 11— % 84.2 AIRDIRECT+ —


k r b o v é v l o ž k yJade s obojstranným presklenímJade s obojstranným presklením sa stane vašim miláčikom. Ak ho viete dobre zinscenovať, ponúknevám pohľad do skrytých svetov, ktoré je treba objaviť. Doprajte svojej fantázii krídla a umiestnite Jades obojstranným presklením ako spájajúci, alebo deliaci prvok vášho domu.15Otvor ohniska Š x V: 2/80 x 60 cmTvary:Rámik skla: čierny, pochrómovaný, pozlátenýkW 11— % 84.2 AIRDIRECT+ —


16k r b o v é v l o ž k ySaphirSaphir pôsobí svojim obzvlášť veľkoplošným pohľadom na oheň a je vhodný do veľkých miestností. Či užv moderne alebo v tradične zariadených priestoroch, tvorí ideálny stredobod vašich obytných priestorov.Odhaľuje kontrasty, hrá sa so svetlom a tvarmi.Ako výborný magnet pre oči pripomína jeho súčasný dizajn plochú obrazovku, na ktorej dokonale ladítechnológia s prírodou. Saphir Vás presvedčí aj svojim vynikajúcim výkonom a vlastnosťami. A ak si vyberietevložku s obojstranným presklením zachováte si vždy prehľad!Saphir s obojstranným presklenímOtvor ohniska Š x V:Saphir s čelným presklením 96 x 68 cmSaphir s obojstranným presklením 2/96 x 68 cmTvary: /Rámik skla: čierny, pochrómovaný, pozlátenýkW 11— % 79.6 AIRDIRECT+ — Saphir s čelným presklením


k r b o v é v l o ž k ySaphir GiantMáte radi niečo špeciálne? Potom si doprajte oheň vo svojej originálnej verzii naveľkoplošnej obrazovke: So svojimi 118 cm šírky je Saphir Giant jednou z rady veľkýchuzatvorených krbových vložiek sveta! Rozpína sa celou svojou estetickou silou, či užosadený na úrovni podlahy, alebo zabudovaný do steny ako živý obraz.Pri verzii 500 je pri rovnakej šírke výška redukovaná o 15 cm a vzniká tak veľkolepápanoráma širokouhlého obrazu.17Saphir Giant 500Saphir GiantOtvor ohniska Š x V:Saphir Giant 118 x 68 cmSaphir Giant 500 118 x 53 cmTvary:Rámik skla: čierny, pochrómovaný, pozlátenýkW 11— % 79.6 AIRDIRECT+ —


18k r b o v é v l o ž k yTriangoloKto tvrdí, že sa nedostatok miesta a optimálny výhľad na plameň vzájomne vylučujú?Nová rohová krbová vložka to predsa vie lepšie. Jednoducho integrovaná do rohumiestnosti ponúka šikmé presklenie a žiarivú hru plameňov. Zhodnoťte svoju miestnosťmnohorakosťou a nechajte sa prekvapiť výnimočnou prítomnosťou ohňa.Otvor ohniska Š x V: 80 x 60 cmTvary: /Rámik skla: čierny, pochrómovaný, pozlátenýkW 11— % 84.5 AIRDIRECT+ —


k r b o v é v l o ž k yPIPI spája nespútanosť ohňa s čistotou, jednoduchosťou a eleganciou. Tri presklené strany a jeho výška otvárajúnetušené perspektívy a dych vyrážajúci pohľad na plamene. Priame línie, rovný povrch, a jasné tvary určujú obraz.PI vsádza na prirodzenú diskrétnosť, aby oheň úplne zapadol do prostredia. Vytvorte pomocou do poprediavystupujúceho PI Classic veľkú otvorenú plochu a spojte napríklad Kuchyňu s obytnými priestormi. PI Compactvytvára so širokou fasádou harmóniu v priestore spolu s voľným pohľadom z troch strán.19PI ClassicOtvor ohniska Š x V:PI Classic 60/67 x 57 cmPI Compact 80/55 x 57 cmTvary: /Rámik skla: čierny, pochrómovaný, pozlátenýPI CompactkW 11— % 78.9 AIRDIRECT+ —


20 k r b o v é v l o ž k yPi-ccoloPi-ccolo CompactToto z troch strán otvorené ohnisko robí krbové vložky Pi a jeho malého nasledovníkaPi-ccolo takými šarmantnými a jedinečnými. Jeho priestranná predná sklenená fasádaotvára zaujímavé perspektívy a hodí sa predovšetkým pre inštalácie do stien.Pi-ccolo ClassicV tejto verzii vyčnieva ohnisko do vnútra izby. Pi-ccolo Classic ponúka viac ako 180°pohľad na plamene a ľahko sa dá integrovať do priečky.Otvor ohniska Š x V:Pi-ccolo Compact 61/45 x 50 cmPi-ccolo Classic 45/56 x 50 cmPi-ccolo CompactTvary: /Rámik skla: čierny, pochrómovaný, pozlátenýkW 9— % 79.5 AIRDIRECT+ — čakáPi-ccolo Classic


k r b o v é v l o ž k yAtriumOheň v centre Vášho života. Táto krbová vložka s celoobvodovým presklením s 360° výhľadom na oheň sa rýchlostane srdcom miestnosti a prevládajúcou témou rozhovorov. Prostredníctvom svojej výnimočnej mechaniky sa dá skloúplne zdvihnúť hore a ponúka tak ešte prirodzenejší pohľad na oheň. So zatvoreným sklom vyžaruje jemné teplo, beztoho aby sa divák musel vzdať živej hry plameňov. Atrium sľubuje spaľujúcu vášeň v okrúhlej perspektíve.21Otvor ohniska Š x V: 360° x 56 cmTvary:Rámik skla: čierny, pochrómovaný, pozlátenýkW 13.5— % 61 AIRDIRECT — —


k r b o v é v l o ž k yLumoLumo chce zájsť ešte ďalej - a to celou silou ohňa. Na výške 80 cm dokážu plamene slobodne rozbaliť celésvoje prirodzené kúzlo bez akejkoľvek prekážky. Ale ani tu nebola zanedbaná povestná technológia firmyRüegg. Obratom ruky sa dá sklo posunúť dohora do obostavby.Táto krbová vložka bez podstavca je obzvlášť všestranná a hodí sa predovšetkým do obostavieb, ktoré končiaaž pri zemi alebo do obostavieb, ktoré sú predsunuté. Popustite uzdu svojej fantázii!23Otvor ohniska Š x V: 60 x 80 cmTvary:Rámik skla: čierny, pochrómovaný, pozlátenýkW 10.5— % 79 AIRDIRECT+ —


24 k r b o v é v l o ž k yKyrosKyros predstavuje jednoduchú eleganciu, jasné línie, perfektný dizajn. Poskytuje každému obytnémupriestoru jedinečný charakter, hodí sa sám o sebe do najrôznejších interiérov a v neposlednom radesa postará o prirodzené teplo a pohodu. Vďaka svojej jedinečnej technológii spaľovania sa hodíKyros najlepšie do nízkoenergetických domov.Otvor ohniska Š x V: 70 x 70 cmTvary: /Rámik skla: čierny, pochrómovaný, pozlátenýkW 10.5— % 81.6 AIRDIRECT —


k r b o v é v l o ž k yOrionNajmenšia z poloblúkových krbových vložiek od firmy Rüegg ponúka svojim klenutým sklom čistú radosťz ohňa na 180°. Orion sľubuje najväčší pôžitok na najmenšom priestore. Nechajte svojich priateľov arodinu vžiť sa do ohňa a plameňov a nechajte sa prekvapiť úžasným výkonom krbovej vložky.25Otvor ohniska Š x V: 60 x 57 cmTvary:Rámik skla: čierny, pochrómovaný, pozlátenýkW 9— % 81.7 AIRDIRECT+ —


26 k r b o v é v l o ž k yOrpheusKrb na šírom moriU Raphaëla Dinelliho neplatí protiklad z príslovia o ohni a vode.Človek ktorý sa plavil po celom svete navrhuje svoj krb na šírom mori!Zatiaľ čo sa ostatní skipperi zásobili na plavbu románmi, trávi Raphaël Dinelli svoj čas pri publikáciácha časopisoch venovaných téme dom. Nesmie zanedbávať ani jeden zo svojich dvoch koníčkov: naľavoboku životné prostredie a na pravoboku lode a regaty. Pred šiestimi rokmi začal stavať svoj rodinnýdom v Sables d‘Olone. Odvtedy ho prenasleduje utkvelá predstava: vývoj domu podľa najvyššíchzdravotných a ekologických kritérií.Orpheus – súlad krásy a rozumuPre vykurovanie si rýchlo vybral krb s uzatvorenou krbovou vložkou. Ale tá musí mať vysoký výkon,aby nemusel páliť zbytočne veľa dreva. Zároveň musí jeho krb zodpovedať jeho vysokým nárokom nazdravie a v neposlednom rade sa musí hodiť do jeho obrovského salónu. Rozhodol sa pre krbovú vložkuznačky Rüegg: pre Orpheus, ktorá ho očarila okrem všetkých týchto vlastností aj harmóniou tvarova výnimočnou veľkosťou.Člen rodinyRaphaël hovorí s oduševnením o jeho prvej zime s touto krbovou vložkou, ktorá úplne zodpovedá jehoekologickej filozofii a rozpráva o svojich skúsenostiach s vložkou Orpheus, ktorá je teplá ešte aj ráno.Vo svojej meteorologickej stanici informuje vášnivý námorník o aktuálnej poveternostnej situácii, a dosvojej krbovej vložky občas niečo priloží, ak je to potrebné. Keď si myslí, že jeho sklenená stena postačína to, aby cez deň vyhriala dom, počká so založením ohňa, kým jeho deti prídu neskoro popoludní zoškoly. Cez víkend otvára krbovú vložku, aby si s spoločne s priateľmi mohol vychutnať originálny oheň.Pri myšlienkach na jeho ďalšiu plavbu okolo sveta nazvanú Vendée Globe v roku 2008 vie už dnes, žena svojej ceste Antarktídou bude so žiaľom myslieť na svoj krb a že v e-mailoch od jeho rodiny sa celkomiste bude písať o príjemnom teple domova.


k r b o v é v l o ž k yOrpheus27Otvor ohniska Š x V: 85 x 65 cmTvary:Rámik skla: čierny, pochrómovaný, pozlátenýkW 11— % 70 AIRDIRECT+ —


28 k r b o v é v l o ž k yThema TopZažite svet plameňov z celkom inej perspektívy! Extravagantný tvar krbovej vložky Thema Top od Rüeggu perfektnedopĺňa prirodzenú hru ohňa. Pôsobivá súhra medzi nekonvenčným moderným štýlom a nenúteným pôvodným štýlom.Nechajte sa prekvapiť príjemným teplom podľa súčasnej módy.Otvor ohniska Š x V: 72 x 83 cmTvary:Rámik skla: čierny, pochrómovaný, pozlátenýkW 10.5— % 78.2 AIRDIRECT+ —


k r b o v é v l o ž k ySpectraPokoj vyžaruje zo Spectry s jej veľkorysými rozmermi a klasickými proporciami. Či už s rovnýmalebo oblúkovým sklom, jej majestátne črty vyvolávajú spomienky na časy dávno minulé.Tomuto čaru neuniknete!29Otvor ohniska Š x V: 92 x 56 cmTvary: /Rámik skla: čierny, pochrómovaný, pozlátenýkW 10.5— % 79 AIRDIRECT+ —


30k r b o v é v l o ž k yPrismaPôvodný vzhľad a krása línií sú charakteristickým znakom tejto prizmatickej vložky.Je to prvá krbová vložka na svete, ktorá mala prizmaticky lomené sklo z jednéhokusu keramického skla – to z nej robí klasiku.Otvor ohniska Š x V: 101 x 57 cmTvary:Rámik skla: čierny, pochrómovaný, pozlátenýkW 10— % 80 AIRDIRECT+ —


k r b o v é v l o ž k yPrismalo 500Malá, ale šikovná! Prismalo Vás očarí svojim kompaktným vonkajškom. Zdá sa, že žiadny kútnie je preň primalý! Hodí sa vynikajúco do bytov so stiesnenými priestormi a dokáže tam malýzázrak tým, že poskytne veľký výhľad na plamene z najrôznejšej perspektívy.31Otvor ohniska Š x V: 84 x 51 cmTvary:Rámik skla: čierny, pochrómovaný, pozlátenýkW 10— % 80 AIRDIRECT+ —


Produktovárada PlanétyRôznorodosť pre všetkymožné variáciePokiaľ ide o šírku, výšku , spôsobodovzdávania tepla alebo tvar skla– týchto šesť Planét existuje takmerv nespočetných verziách: Merkur,Mars, Jupiter, Uranus, Neptun aleboVenus ponúkajú riešenia pre každýaj ten najmenší priestor, každý štýl,každú peňaženku. Okrem toho jetáto produktová rada vybavenánajmodernejšou technológiou.K H K K H KJupiterMarsMnohoraký spôsob odovzdávaniatepla pri zachovaní najvyššiehovýkonuS priemernou účinnosťou takmer 80% patriaplanéty k najlepším vo svojej triede. Navyšemôžu byť tieto vložky vybavené dodatočnýmsystémom akumulácie tepla.AirDirect: Prívod vzduchu na horeniez exteriéruModerným systémom AirDirect privádzaRüegg vzduch z exteriéru priamo dospaľovacej komory. V spojitosti s tým samôže zlepšiť klíma v miestnosti.K H K STIL TROJUHOLNÍKOVÁ OBOJSTRANNÉPRESKLENIEUranusVerzia K alebo HK, to je otázka...Produktová rada Planéty existuje v dvochprevedeniach systému otvárania dvierok:Verzia K: klasické dvierka s otváraním doboku, ako jednoduchý ovládací prvok prinakladaní a prikladaní drevaaj pri čistení skla.Verzia HK: s výsuvom dohoraa integrovaným otváraním doboku.K H K ĽAVÁ / PRAVÁVenus33Výhoda: ŠamotOhnisko novej produktovej rady sa skladázo šamotu. Tento vzácny a svetlý prírodnýmateriál poskytuje tomuto zariadeniu svojprirodzený šarm. Akumulačná schopnosťšamotu je vyššia ako pri liatine. To sútechnické prednosti, ktoré spoznáte naľahkom odovzdávaní tepla.Jednoduchá obsluha, kombinovanás kompaktnou konštrukciouKrbové vložky produktovej rady Planétymajú kompaktný dizajn. Praktické ovládacieprvky uľahčujú potešenie z ohňa.H K K H KNeptunMerkur


34 k r b o v é v l o ž k y - p l a n é t yNeptunÚplná novinka spomedzi súčasných členov rodiny produktového radu Planéty sa vďaka svojmupanoramatickému pohľadu na oheň bez ťažkostí hodí do najrôznejších interiérov. Preto môže Neptun ponúknuťosviežujúci kontrast v inak skôr klasickom rámci, alebo môže byť ultimatívnym prvkom moderného bytu. Vosvojom čiernom, pochrómovanom alebo pozlátenom prevedení sa dokonale prispôsobí akémukoľvek koloritu.Varianty: 450 HKTvary:Rámik skla: čierny, pochrómovaný, pozlátenýkW 10 % >78 AIRDIRECT —


k r b o v é v l o ž k y - p l a n é t yUranusUranus garantuje čistý pôžitok z ohňa vo veľkom formáte. Krbová vložka dokáže vo verzii s rovnýmpresklením vytvoriť pokojné zátišie, zatiaľ čo s oblúkovým sklom zdôrazňuje prírodný charakter plameňov.Vo svojej verzii s dvojitým presklením vedie Uranus usporiadaný dvojitý život, pričom spája aj oddeľujea poskytuje dych vyrážajúci pohľad z dvoch strán. Vo svojom novom trojuholníkovom prevedení sa bezproblémov hodí aj do kútov v miestnosti a ukazuje sa tak ako vložka úžasne šetriaca miesto, bez toho, abyste sa museli vzdať veľkoplošného pohľadu na oheň.35Varianty: 510 K – 570 K – 510 HK – 570 HK– 570 HK oblúková - 510 HK s obojstranným presklením– 680 HK rohováTvary: / / / /Rámik skla: čierny, pochrómovaný, pozlátenýkW 9 % 81.3 AIRDIRECT


36 k r b o v é v l o ž k y - p l a n é t yMarsMars spája všetky vlastnosti, ktoré sa očakávajú od krbovej vložky: zodpovedajúca veľkosť primalej potrebe miesta, otváranie do boku alebo dohora, aby ste si mohli plne a až do koncavychutnať hru ohňa, široký výber modelov podľa každého chuti a tendencií...Optimálne riešenie pre každého!Varianty: 510 K – 570 K – 510 HK – 570 HK– 570 HK kruh 180°Tvary: / / /Rámik skla: čierny, pochrómovaný, pozlátenýkW 7 % 79.3 AIRDIRECT


k r b o v é v l o ž k y - p l a n é t yJupiterJupiter je veľký brat Marsu. Spája v sebe špičkovú technológiu s čistou estetikou. Definuje sa akoskutočný všestranný talent vznešenej interiérovej architektúry vďaka svojim rôznym výškovýmprevedeniam, rôznym tvarom skla a rôznym farbám!37Varianty: 510 K – 570 K – 510 HK – 570 HK– 570 HK kruh 180°Tvary: / / /Rámik skla: čierny, pochrómovaný, pozlátenýkW 9 % 80 AIRDIRECT


38 k r b o v é v l o ž k y - p l a n é t yVenusTáto rohová krbová vložka Vás očarí svojimi hladkými a čistými líniami. Ponúka Vámmaximálny pohľad na oheň pri minimálnych nákladoch na priestor. Ponúka vášmu bytuútulnú atmosféru a bez problémov môže vykurovať dve miestnosti naraz.Varianty: 510 K – 570 K – 510 HK – 570 HKTvary:Rámik skla: čierny, pochrómovaný, pozlátenýkW 7 % 78.3 AIRDIRECT


k r b o v é v l o ž k y - p l a n é t yVenus pravé / ľavé prevedenieObidva nové varianty krbovej vložky Venus sú podľa Vašich individuálnych požiadaviek a ponúkajú razpravé, raz ľavé prevedenie a každá môže mať rôznu dĺžku strán. Tieto sa prispôsobujú Vašim špecifickýmpodmienkam a zabezpečujú optimálny zážitok z ohňa.39Varianty: 510 HKTvary: /Rámik skla: čierny, pochrómovaný, pozlátenýkW 7 % 78.3 AIRDIRECT —


40 k r b o v é v l o ž k y - p l a n é t yMerkurNemáte miesto pre krb? Nechajte sa poučiť o lepšej možnosti. Najmenšia krbová vložka od firmy Rüegg je špeciálneurčená pre malé priestory a v ničom nezaostáva v želanom výkone. Jej mnohoraké prevedenia – s rovným,oblúkovým, alebo prizmatickým sklom – ponúkajú široké spektrum možností inštalácie.Varianty: 510 K – 570 K – 680 K – 510 HK – 570 HK – 680 HKTvary: / /Rámik skla: čierny, pochrómovaný, pozlátenýkW 5 % 81.1 AIRDIRECT


Príklady montáže krbových vložiek:Teplovzdušné krbové vložkyPrincíp fungovania krbových vložiek s prirodzenou cirkuláciou vzduchu (Trieda S):Konvekčné vykurovanie s prirodzenou cirkuláciou vzduchuTeplovzdušné krbové vložkyPrincíp fungovania vložiek s externým ventilátorom:43Konvekčné vykurovanie s externým ventilátoromPrincíp fungovania vložiek s ventilátorom (Trieda V):Konvekčné vykurovanie so zabudovaným ventilátoromTeplovzdušno-sálavé krbyPrincíp fungovania teplovzdušno-sálavého krbu s teplovzdušnými mriežkami (Trieda K, HK):Sálavé teplo/teplovzdušné vykurovanie


Príklady montáže krbových vložiek:Akumulačné krbyPrincíp fungovania akumulačného krbu bez teplovzdušnej mriežky (Trieda K, HK)Akumulácia tepla so sálanímKrbová vložka s keramickými ťahmiPrincíp fungovania s produktovou radou Planéty (K, HK)44Komínové akumulačné /keramické/ ťahy s vložkami rady Planéty KSálavé teploMalé hypokaustyPrincíp fungovania malých hypokaustov ( Trieda S – len s externým ventilátorom,Trieda V,Trieda K, HK s dodatočným opláštením)Hypokaustové zariadeniaSálavé teplo


JADE Čelné presklenie / SAPHIR Čelné presklenie / SAPHIR SAPHIRModel: 720Obojstranné presklenie Obojstranné presklenie GIANT GIANT 500Strany: 12 14 až 15 16 17 17Rozmery:V / SČelnépresklenieObojstrannépresklenieČelnépresklenieObojstrannépresklenieMinimálny rozmer otvoru pre osadenie krbovejvložky Š x V cm55/78x57 80x60 2/80x60 96x68 2x96x68 118x68 118x53Vonkajšie rozmery zariadenia Š x H x V cm 87x65x158 101x58x124 101x58x124 116x66x139 116x66x139 147x66x139 147x66x109Celková hmotnosť kg 341 354 294 471 453 535 438Tvary:rovná / špicatá / prizmatická / kruhová / oblúková 2-stranná 90° rovná rovná rovná rovnáTechnické údaje:Nominálny výkon podľa DIN/EN kW 10 11 11 11 11Účinnosť podľa DIN/EN % 79.6 84.2 79.6 79.6 79.6Množstvo spalín g/sec. 9.3 11.2 9.5 9.5 9.5Teplota spalín °C 346 228 340 340 340Minimálny potrebný ťah otvorená /zatvorená Pa 9/11 10/14 10/14 10/14 10/14Priemer dymovodu Ø cm 25 25 30 30 30Skúšky:DIN 18 895 A — — — — —DIN 18 895 A1 (druh konštrukcie A1) — — — — —EN 13229 (A/A1) X X X X XVKF - č. B2/B1 13623 12735 8348 8348 8348Špeciálne skúšky: -- nie / X preskúšané15-A – Nariadenie pre Rakúsko X X X X XStuttgartské hodnoty X X X X XRegensburgské hodnoty X X X X XPečať kvality pre energiu z dreva Švajčiarsko X X X X XPoužitie:V.d.=výsuv dohora / O.d.=otváranie do boku V.d. V.d. V.d. / O.d. V.d. V.d. V.d.Dopojenie so sálavými materiálmi — — — — —Popolník voliteľné — — — —Prívod vzduchu z exteriéru voliteľné voliteľné voliteľné voliteľné voliteľné voliteľnéSS45Model: OMEGA TRIANGOLO PI Pi-ccolo ATRIUMStrany: 13 18 19 20 21Rozmery: V / S S Compact Classic Compact ClassicMinimálny rozmer otvoru pre osadenie krbovej vložkyŠ x V cm74x56 80x60 80/55x57 60/76x57 61/45x50 45/56x50 360°x56Vonkajšie rozmery zariadenia Š x H x V cm 74x72x155 91x63x124 80x71x151 60x92x151 61x59x137 45x73x137 Ø78/od 240Celková hmotnosť kg 235 274 320 315 189 178 350Tvary:rovná / špicatá / prizmatická / kruhová / oblúková 180° polkruh rovná 3-stranná 90° 3-stranná 90° 360° kruhováTechnické údaje:Nominálny výkon podľa DIN/EN kW 11 11* 11 9 13.5Účinnosť podľa DIN/EN % 78 84.5* 78.9 79.5 61Množstvo spalín g/sec. 10.1 26.5* 11.9 8.4 33.7Teplota spalín °C 386 270* 350 314 300Minimálny potrebný ťah otvorená /zatvorená Pa 10/12 10/12* 10/14 12/14 9/13Priemer dymovodu Ø cm 25 25* 30 25 30Skúšky:DIN 18 895 A — — — — 00XYX72DIN 18 895 A1 (druh konštrukcie A1) — — — — —EN 13229 (A/A1) X nahlásená X X —VKF - č. B2/B1 10035 nahlásená 15105 nahlásená 11469Špeciálne skúšky: -- nie / X preskúšané15-A – Nariadenie pre Rakúsko X nahlásená X X —Stuttgartské hodnoty X nahlásená X X XRegensburgské hodnoty X nahlásená X X —Pečať kvality pre energiu z dreva Švajčiarsko X nahlásená X nahlásená —Použitie:V.d.=výsuv dohora / O.d.=otváranie do boku V.d. V.d. V.d. V.d. V.d.Dopojenie so sálavými materiálmi — — — — —Popolník — — — — XPrívod vzduchu z exteriéru voliteľné voliteľné voliteľné voliteľné ánoV: zariadenie s ventilátoromS: zariadenie s prirodzenou cirkuláciou


Model: ELLIPSE LUMO KYROS ORION ORPHEUSStrany: 22 23 24 25 2646Rozmery: V / S S V / S V / S V / SMinimálny rozmer otvoru pre osadenie krbovej vložky Š x V cm 54/80x57 60x80 70x70 60x57 85x65Vonkajšie rozmery zariadenia Š x H x V cm 90x66x158 81x58x161 70x65x174 60x58x154 85x74x169Celková hmotnosť kg 310 372 335 184 301Tvary:rovná / oblúková / prizmatická / kruhová / elipsa elipsa rovná rovná / oblúková 180° polkruh 180° polkruhTechnické údaje:Nominálny výkon podľa DIN/EN kW 10.5 10.5 10.5 9 11Účinnosť podľa DIN/EN % 78.1 79 81.6 81.7 70Množstvo spalín g/sec. 10.3 10.7 9.3 10.2 16.3Teplota spalín °C 336 235 300 262 335Minimálny potrebný ťah otvorená /zatvorená Pa 9/11 10/14 10/14 10/14 12/12Priemer dymovodu Ø cm 25 25 25 20 30Skúšky:DIN 18 895 A — — — — —DIN 18 895 A1 (druh konštrukcie A1) — — — — —EN 13229 (A/A1) X X X X XVKF - č. B2/B1 13623 12735 14268 12736 12736Špeciálne skúšky:-- nie / X preskúšané15-A – Nariadenie pre Rakúsko X X X X —Stuttgartské hodnoty X X X X XRegensburgské hodnoty X X X X XPečať kvality pre energiu z dreva Švajčiarsko X X X X —Použitie:V.d.=výsuv dohora / O.d.=otváranie do boku V.d. V.d. V.d. V.d. V.d.Dopojenie so sálavými materiálmi — — — — —Popolník voliteľné — — voliteľné voliteľnéPrívod vzduchu z exteriéru voliteľné voliteľné áno voliteľné voliteľnéModel: THEMA TOP SPECTRA PRISMA PRISMALO 500Strany: 28 29 30 31Rozmery: V / S V / S E V / S V / SMinimálny rozmer otvoru pre osadenie krbovej vložky Š x V cm 72x83 92x56 92x56 101x57 84x51Vonkajšie rozmery zariadenia Š x H x V cm 72x71x180 96x63x147 96x63x127 101x66x152 84x61x140Celková hmotnosť kg 245 295 280 310 230Tvary:rovná / špicatá / prizmatická / kruhová / oblúková2-stranná 90° /špicatárovná / oblúková prizmatická prizmatickáTechnické údaje:Nominálny výkon podľa DIN/EN kW 10.5 11 10 10Účinnosť podľa DIN/EN % 78.2 79.1 80 80Množstvo spalín g/sec. 10.3 22 9.1 9.1Teplota spalín °C 323 231 350 350Minimálny potrebný ťah otvorená /zatvorená Pa 10/13 9/11 10/14 10/14Priemer dymovodu Ø cm 25 25 25 20Skúšky:DIN 18 895 A — — — —DIN 18 895 A1 (druh konštrukcie A1) — — — —EN 13229 (A/A1) X X X XVKF - č. B2/B1 10035 11675 3765 9578Špeciálne skúšky:-- nie / X preskúšané15-A – Nariadenie pre Rakúsko — X X XStuttgartské hodnoty X X X XRegensburgské hodnoty — X X XPečať kvality pre energiu z dreva Švajčiarsko X X X XPoužitie:V.d.=výsuv dohora / O.d.=otváranie do boku V.d. V.d. V.d. V.d.Dopojenie so sálavými materiálmi — — — —Popolník — — — voliteľnéPrívod vzduchu z exteriéru voliteľné voliteľné voliteľné voliteľné


Model:NEPTUNHKURANUS K URANUS HK MARS K MARS HKStrany: 34 35 35 36 36Rormery: 450 510 570 510 570 STIL** TUNNEL ECK 510 570 510 570 180°Vonkajšie rozmery zariadeniaŠ x H x V cm102x50x110 75x50x130 75x50x136 80x55x132 82x55x144 82x50x126 87x58x122 82x60x168 50x46x131 55x46x137 55x46X137 60x48x144 62x59x144Celková hmotnosť kg 223 179 190 208 220 222 215 226 131 144 169 186 176Technické údaje:Nominálny výkon podľa DIN/EN kW 10 9 9 10* 7 7Účinnosť podľa DIN/EN % >78* 81,3 81.3 >78* 79.3 79.3Množstvo spalín g/sec. 10* 9 9 10* 6.4 6.4Teplota spalín °C 280* 280 280 280* 310 310Minimálny potrebný ťah otvorená/zatvorená Pa10/14* 10/14 10/14 10/14* 10/14 10/14Priemer dymovodu Ø cm 25* 20 20 25 18 18 20Skúšky:DIN 18 895 A - - - - - -DIN 18 895 A1(druh konštrukcie A1)- - - - - -EN 13229 (A/A1) nahlásená X X nahlásená X XVKF - č. B2/B1 nahlásená 12814 12814 nahlásená 12814 1281415-A – Nariadenie pre Rakúsko nahlásená X X nahlásená X XStuttgartské hodnoty nahlásená X X nahlásená X XRegensburgské hodnoty nahlásená X X nahlásená X XPečať kvality pre energiu z drevaŠvajčiarskonahlásená X X nahlásená X XPoužitie:V.d.=výsuv dohoraO.d.=otváranie do bokuV.d. O.d. V.d. O.d. V.d.Dopojenie na keramické ťahy X X X X XPopolník voliteľné voliteľné voliteľné voliteľné voliteľnéPrívod vzduchu z exteriéru áno áno áno áno ánoTvar:Výška / šírka v mm 1020 750 820 805 820 870 820 550 600 585 620450 mm X510 mm X X X X X X X X X X X570 mm X X X X X X X X X X X X X X680 mm X47Model: JUPITER K JUPITER HK VENUS K VENUS HK MERKUR K MERKUR HKStrany: 37 37 38 39 40 40Rozmery: 510 570 510 570 180° 510 570 510 570ľavá/pravá510 570 680 510 570 680Vonkajšie rozmery zariadenia Š x H x V cm 65x49x130 65x49x136 70x51x132 70x51x144 72x64x144 45x45x131 45x45x137 55x55x132 55x55x144 74x55x132 45x47x130 45x47x136 45x47x147 50x48x132 50x48x144 50x48x155Celková hmotnosť kg 153 161 197 208 203 120 126 150 162 187 109 115 127 144 166 183Technické údaje:Nominálny výkon podľa DIN/EN kW 9 9 7 7 5 5Účinnosť podľa DIN/EN % 80 80 78,3 78,3 81,1 81,1Množstvo spalín g/sec. 9,7 9,7 8,2 8,2 4,8 4,8Teplota spalín °C 320 320 295 295 288 288Minimálny potrebný ťah otvorená /zatvorená Pa 10/14 10/14 10/14 10/14 10/14 10/14Priemer dymovodu Ø cm 20 20 25 18 18 18 20 16 16Skúšky:DIN 18 895 A - - - - - -DIN 18 895 A1 (druh konštrukcie A1) - - - - - -EN 13229 (A/A1) X X X X X XVKF- č. B2/B1 12814 12814 12814 12814 12814 1281415-A – Nariadenie pre Rakúsko X X X X X XStuttgartské hodnoty X X X X X XRegensburgské hodnoty X X X X X XPečať kvality pre energiu z dreva Švajčiarsko X X X X X XPoužitie:V.d.=výsuv dohora / O.d.=otváranie do boku O.d. V.d. O.d. V.d. O.d. V.d.Dopojenie na keramické ťahy X X X X X XPopolník voliteľné voliteľné voliteľné voliteľné voliteľné voliteľnéPrívod vzduchu z exteriéru áno áno áno áno áno ánoTvar: /Výška / šírka v mm 650 700 685 720 467/467 550/550 550x550 743/550 450 500 485510 mm X X X X X X X X X X X X X X X570 mm X X X X X X X X X X X X X X X680 mm X X


Vilček Krby s.r.o.Bratislavská 86917 02 TrnavaSlovensko+421 902 906 800www.vilcek.skkrby@vilcek.sk

More magazines by this user
Similar magazines