Optika - op2

zsondrejov.cz

Optika - op2

OPTIKALOM SVĚTLAOPAKOVÁNÍ


a) Vysvětli, jak se chová parsek na rozhraní dvou prostředí?b) Vysvětli, co znamená „světlo se láme ke kolmici“ a „světlo seláme od kolmice“.c) Znázorní paprsek, který dopadne ze vzduchu do vody, vyznačúhel dopadu a lomu.d) Proč dochází k lomu světla na rozhraní dvou prostředí?e) Nakresli chod paprsků na rozhraní plexisklo a vzduch. Plexiskloje opticky hustší látka než vzduch. O jaký jev se jedná?


Na obrázku je zachycen lom světla, které s z prostředí je hustší a proč?a) b)


a) Co jsou to čočky?b) Od čeho jsou odvozeny názvy čoček spojka a rozptylka?c) Nakresli, jaké různé tvary může mít spojka.d) Nakresli, jaké různé tvary může mít rozptylka.e) Nakresli a popiš významné body spojky.f) Nakresli a popiš významní body rozptylky.g) Nakresli chod významných paprsků procházejících spojkou.h) Nakresli chod významných paprsků procházejících rozptylkou.


Narýsuj obrazy bodů A, B, C, D.


Nakresli do schránek spojku rozptylku nebo rovinné zrcadlo, abypo průchodu schránkou nastala zakreslená změna chodupaprsků. Doplň chod paprsků uvnitř schránky.


a) Jak se mění obraz, který vzniká pomocí spojky, když pohybujemepředmětem a ten postupně leží- za dvojnásobnou ohniskovou vzdáleností- mezi dvojnásobnou ohniskovou vzdáleností a předmětovýmohniskem- mezi předmětovým ohniskem a středem čočkyb) Jaký obraz vzniká pří zobrazení rozptylkou?


a) Co je to optická mohutnost a jaké jsou její jednotky?b) Jak spočítáme optickou mohutnost čočky?c) V brýlích jsou čočky o optické mohutnosti -4 D. Jaké jsou v nichčočky a jakou mají ohniskovou vzdálenost?d) V brýlích jsou čočky o optické mohutnosti +5 D. Jaké jsou v nichčočky a jakou mají ohniskovou vzdálenost?e) Jakou optickou mohutnost má spojka s ohniskovou vzdáleností0,4 m?f) Jakou optickou mohutnost má rozptylka s ohniskovouvzdáleností 70 cm?


a) Z jakých částí se skládá lidské oko?b) Jak oko zaostřuje?c) Jaký obraz vzniká v lidském oku a kde se promítá?d) Jaké mohou být oční vady?e) Popiš krátkozraké oko. Kde se vytvoří obraz blízkého a kdevzdáleného předmětu. Jaké brýle použije pro nápravu této vady?f) Popiš dalekozraké oko. Kde se vytvoří obraz blízkého a kdevzdáleného předmětu. Jaké brýle použije pro nápravu této vady?


a) Co je zorný úhel?b) Proč dva stejně velké předměty můžeme vnímat jako různě velké?c) Proč se nám zdá, že letadlo letící ve velké výšce se pohybujepomaleji než letadlo letící nízko nad zemí?d) Rozhodni, který ze stromů na obrázku budeš vidět jako nejmenší?Svou odpověď zdůvodni.


a) Jaké znáš optické přístroje?b) Kam umisťujeme předmět při zobrazování lupou?c) Z jakých částí se skládá mikroskop?d) K čemu se používá mikroskop?e) Jakého zobrazováníse u mikroskopupoužívá a jaký obraznakonec vniká?


a) Z jakých částí se skládá čočkový dalekohled?b) K čemu se používá dalekohled?c) Jakého zobrazování se u čočkového dalekohledu používá a jakýobraz nakonec vniká?


a) Co je to spektrum a jak vzniká?b) Jak vypadá světlo po průchodu optickým hranolem?c) Proč se bílé světlo rozkládá na jednotlivé barvy?d) Jaká barva je v bodech A, B?BA

More magazines by this user
Similar magazines