15 kwietnia 2011.pdf - Cieszyn.pl

cieszyn.pl

15 kwietnia 2011.pdf - Cieszyn.pl

XIII Kino na Granicy 1615 kwietnia 2011 | Nr 8 (753)Cieszynlideremprzedsiębiorczości1 kwietnia w studiu koncertowym Polskiego Radia w Katowicachmiał miejsce Plebiscyt „Euro-Gmina, Euro-Powiat”. Galawręczenia statuetek odbyła się pod patronatem Ministra GospodarkiWaldemara Pawlaka, wojewody śląskiego ZygmuntaŁukaszczyka oraz marszałka województwa śląskiego AdamaMatusiewicza.Gmina Cieszyn została wyróżniona jako lider w dziedzinie przedsiębiorczości.Fot. BZFot. E. SuboczBurmistrz Miasta z odebraną statuetkąMistrzostwa w CurlinguzakończoneW niedzielę 10 kwietnia w cieszyńskiej Hali Widowiskowo-Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków zakończył się drugiSilesian Grand Prix w Curlingu.Fot. OrganizatorzyZdrowych, spokojnych i radosnychŚwiąt Wielkiej Nocy życząBurmistrz Miasta Cieszynaoraz Radni Rady MiejskiejTour de Polognepo raz drugiw CieszynieFot. BZFot. Błażej ZubrzyckiBurmistrz Miasta CieszynaMieczysław Szczurek, StarostaCzeskiego Cieszyna Vít Slováčekoraz Dyrektor Generalny wyściguTour de Pologne CzesławLang, 4 kwietnia złożyli podpisypod umową dotyczącą organizacjiczwartego etapu 68 Tour dePologne organizowanego 3 sierpnia2011 r. w Cieszynie.TdP rozpocznie się 31 lipca,a zakończy 6 sierpnia. Cieszyński,czwarty etap będzie, jaktwierdzi Czesław Lang, „pierwszym,może nietypowo górskim,ale takim gdzie kolarze będą mielido pokonania podjazdy. Będzie toodcinek trudny technicznie, zapowiadającywalkę w górach.”Zawodnicy z 18 zespołówświatowej czołówki kolarskiejprzejadą przez Czeski Cieszyn,cieszyński Rynek i Banotówkę.Edyta SuboczUmowę podpisali: Vit Slováček, Czesław Lang oraz Mieczysław Szczurek


15 kwietnia 2011 | Nr 8 (753)Fot. Adrian. KręcichwostHalina Mlynkova zaśpiewała!Tłumy dzieci, młodzieżyi dorosłych zgromadziły się nacieszyńskim Rynku w poniedziałek11 kwietnia by zaśpiewaćpiosenkę „Czerwone korale”wraz z Haliną Mlynkovą!Piosenkarka odwiedziła naszemiasto wraz z szesnastoosobowądrużyną, z którą bierze udziałw programie telewizyjnym „Bitwana Głosy”.Stan realizacji „SportParku - Parku Sportowego”Zgromadzona publiczność doskonaleznała tekst piosenkii śpiewając świetnie się bawiła.Zespół pani Haliny energiczniezaśpiewał także inne utwory,które wykonywał na żywow telewizji w sobotnie wieczory,m. in. „Waka Waka” i „Africa”.Pani Halina Mlynkova udzieliła„Wiadomościom Ratuszowym”wywiadu, który publikujemy naostatniej stronie gazety. BZDnia 9.11.2009 roku GminaCieszyn podpisała umowęna dofinansowanie projektu„SportPark – Park Sportowy“realizowanego w ramach ProgramuOperacyjnego WspółpracyTransgranicznej RepublikaCzeska – RzeczpospolitaPolska 2007 – 2013. Projektjest częścią przedsięwzięciarealizowanego przez GminęCieszyn i miasto Czeski Cieszynpolegającego na stworzeniu poobu brzegach Olzy centrum turystyczno-rekreacyjnegoobumiast. Przedmiotem projektujest rewitalizacja i rozbudowaparków: Pod Wałką w Cieszyniei Adama Sikory w CzeskimCieszynie wspólnie z partneremczeskim.Rozpoczęcie prac przy ścieżce pieszo-rowerowej przy Al. Łyska, maj 2010 r.Fragment ścieżki pieszo-rowerowej przy Al.Łyska, luty 2011 r.Projekt jest współfinansowanyw 85% kosztów kwalifikowalnychprzez UE.Fragment zalewu kajakowego przed modernizacją, maj 2010 r.Fragment zalewu kajakowego po modernizacji, luty 2011 r.Fot. Wydział InwestycjiMiejskichZagospodarowanie terenu przed stadionem pod Wałką - teren przyszłego parkingu, maj 2010 r. Zagospodarowanie terenu przed stadionem pod Wałką - parking, luty 2011 r.


15 kwietnia 2011 | Nr 8 (753)Młodzież oddała krew!Szkolne Koło PCK przy SzkoleOrganizacji i Zarządzaniaw Cieszynie zorganizowałopo raz jedenasty akcję krwiodawstwapod hasłem „Maturzysto!Zdaj egzamin dojrzałościz...życia” adresowanądo tegorocznych maturzystówpowiatu cieszyńskiego. Imprezaodbyła się 29 marca 2011 r.w godzinach od 9:00 do 15:00na Rynku w Cieszynie.Współorganizatorem było RegionalneCentrum Krwiodawstwai Krwiolecznictwa z Katowic, PCKoraz Cieszyński Ośrodek Kultury„Dom Narodowy”. Patroni medialnito „Głos Ziemi Cieszyńskiej”, Radio„CCM” i portal internetowy „OX.PL”.Honorowy patronat objęli StarostaPowiatu Cieszyńskiegooraz Burmistrz Miasta Cieszyna.Program tegorocznej akcji byłrozszerzony o pokaz ratownictwadrogowego Państwowej StrażyPożarnej z Cieszyna i pokazpierwszej pomocy przedmedycznejGrupy Ratownictwa DrogowegoPCK z Bielska-Białej. Do akcjiwłączyli się również CieszyńskiePogotowie Ratunkowe, Grupy Rekonstrukcji-Historycznej:„Olza”,„Reeancting Lone South”, „PowstaniecŚląski” z WodzisławiaŚląskiego, „139 Jager Regiment”,Amerykańska Piechota Morska„U.S. 7th Marina Regiment” i „1stDivision Marines” oraz GóreckiOddział Szturmowy. Każdy mógłwziąć udział w profilaktycznychbadaniach prowadzonychprzez Pana Włodzimierza Pilchaz Chrześcijańskiej Służby Charytatywnejze Skoczowa i PaniąBarbarę Kłosowską specjalistęds. promocji zdrowia StarostwaPowiatowego w Cieszynie. Odbyłsię także pokaz połączonyz degustacją zdrowej żywnościprzygotowany przez nauczycielii uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych.- Liceum Ogólnokształcące im.M. Kopernika z Cieszyna- Zespół Szkół Ekonomiczno –Gastronomicznych z Cieszyna- Zespół Szkół Budowlanychz Cieszyna- Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiegoz Cieszyna- Zespół Szkół Technicznychz Cieszyna- Liceum Ogólnokształcące TowarzystwaEwangelickiego zCieszyna- Katolickie Liceum Ogólnokształcącez Cieszyna- Szkoła Organizacji i Zarządzaniaz Cieszyna- Zespół Szkół Ogólnokształcącychze Skoczowa- Zespół Szkół Zawodowych zeSkoczowa- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnychz Ustronia- Zespół Szkół Gastronomiczno– Hotelarskich z Wisły- Liceum Ogólnokształcące z Wisły- Zespół Szkół Rolniczych z Międzyświeciai Strumienia.Choć do akcji zgłosiło się 428osób, krew mogły oddać 228osoby, co dało 100 litrów krwi!„Rekord frekwencji pobity! Szkodatylko, że nie wszyscy, którzyzgłosili się do akcji, mogli oddaćkrew. 200 osób zarejestrowanychnie zostało krwiodawcami. Najczęstszeprzyczyny to niedowaga(nie tylko u dziewcząt!), niedobórhemoglobiny, alergie czy „małeżyły”. Bardzo chcemy, aby ideaprzez nas propagowana zyskiwałacoraz szersze grono zwolenników.Jesteśmy świadomi, iż im więcejnas będzie walczyło w słusznejsprawie, tym mniej ludzi pozostaniebez pomocy. Szczególne wyrazyuznania i podziękowania kierujemywięc do uczestników, którzyudowodnili, że nie są obojętni napotrzeby drugiego człowieka.” -koordynatorzy akcji: KatarzynaPiwocha – nauczyciel Szkoły Organizacjii Zarządzania w Cieszyniei Tomasz Piwocha – przewodniczącyRejonowej Rady HDK.Dzięki firmom „PKS” sp. z o. o.z Cieszyna i „Transkom” ze Skoczowauczniowie szkół z Wisły,Strumienia i Międzyświecia mielizapewniony bezpłatny transport.Akcję wsparło wiele firm powiatucieszyńskiego: Bank BGŻ,Agencja Reklamowa „Paté”, Drukarnia„OFFSET druk i MEDIA”,piekarnia „Wiślanka”, firmy „Andarex”,„Fotograf Marzena Delong”,„Renault Mador Gadocha”,restauracja „Pod Zieloną Trójką”,pizzeria „Palermo”, Karczma„Pod Dębem”, pizzeria„Jedynka”, pizzeria „WWPizza”z Hażlacha, cukiernia „Delicje”z Ustronia, jubiler „Domino”, KonsumRobotniczy PSS „Społem”, firma„Eldom”, hotel „Gołębiewski”z Wisły, wydawnictwo „Pascal”,Kancelaria Prawnicza „Codex”z Bielska-Białej, „Irys”, firma handlowaDA-KA, Teatr im. A. Mickiewicza,pływalnia „Delfin”, jubiler„Kleopatra”, siłownia „Pro AktivFitness Club”, zakład fryzjerski„Sanel”, Firma „AS-KOM apteka„Na Moniuszki”, Stowarzyszenie„Ewa-Maja-Krystyna Kobiety dlaKobiet”, zakład fryzjerski „Ella”,firma handlowa „WIOLA SZYK”,Centrum Tańca i Ruchu „Impulso”,Wiślańskie Centrum Kulturyoraz cieszyńskie restauracje, kawiarniei pizzerie: „Bati“, „StrasznyDwór”, „Maska”, „Czampińsky”,„ Liburnia”, „sMAKownia”,„MillorBar”, „Orbis”, „Mocca Cafe”,„Filiżanka”, a także „Marlin” z Bażanowici „Sadyba” ze Skoczowa.Katarzyna PiwochaFot. Fotograf Marzena DelongChęć udziału w akcji zgłosilimaturzyści z 15 następującychszkół powiatu cieszyńskiego:- Liceum Ogólnokształcące imA. Osuchowskiego z CieszynaZaangażowani w organizację akcji oddawania krwiW dniu 31 marca KomisjaOchrony Przyrody PTTK „BeskidŚląski” w Cieszynie, byłaorganizatorem kolejnego „WiosennegoSprzątania RezerwatówPrzyrody”. Udział wzięłyzarówno cieszyńskie gimnazja,jak i szkoły średnie.Rejonem sprzątania objęto:1. „Rezerwat Przyrody „KOP-CE” w Cieszynie-Marklowicach,sprzątali uczniowie Gimnazjumnr 3, prowadził Wojciech Machałaz Komisji Ochrony Przyrody.2. Użytek ekologiczny Łąki naKopcach oraz teren przy ulicachMajowej i Dzikiej, sprzątali uczniowiez Liceum Ewangelickiego,prowadził Witold Kożdoń.3. Teren parkowy przy ulicyi osiedlu „Liburnia” wraz z terenemprzyległym do ul. Czarny Chodniksprzątała szkoła z Gimnazjum nr2, prowadził Leszek Lipsa - PrezesKoła Przewodników.Wiosenne sprzątanie4. Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy„Lasek Miejski w Błogocicach,teren osiedla Błogociceoraz teren przylegający do działekod strony ul. Mickiewicza,sprzątały uczennice z ZespołuSzkół Ekonomiczno - Gastronomicznychprowadzone przez SabinęFirkowską i Annę Mieszekz Komisji Ochrony Przyrody.5. „Rezerwat Lasek MiejskiNad Puńcówką”, Park Kasztanowyoraz teren parkowy w rejonieulicy Sikorskiego i garażówprzy ulicy Mickiewicza, sprzątaliuczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnychnr 1, których prowadziłprzewodniczący KomisjiOchrony Przyrody.


15 kwietnia 2011 | Nr 8 (753)Wiosenne sprzątanie25-lecie Oddziału TPPFDokończenie z 3 strony...Zebrano ponad 50 stulitrowychworków z puszkami, butelkami,plastikiem i innymi odpadami.Pogoda dopisała, a cała akcja zakończyłasię w miły sposób naterenie cieszyńskiej restauracji„Ogrodowej”, gdzie uczestnicyotrzymali ciepły posiłek.Wytypowani wcześniej uczniowieposzczególnych szkół wzięliudział w konkursie wiedzy przyrodniczo- krajoznawczej, przeprowadzonyprzez przewodniczącegoKomisji Ochrony Przyrody JanaMachałę w towarzystwie KrystianaŚliwki z Nadleśnictwa w Ustroniu.Uczestnicy konkursu otrzymaliksiążeczki „Turysta Przyrodnik”oraz materiały promocyjne przygotowaneprzez Nadleśnictwo wUstroniu. Ponadto z każdej grupyszkolnej wylosowano jedną osobęnagradzając ją książkami o tematyceprzyrodniczej. Opiekunowieszkolni odebrali pamiątkowe dyplomyza wykonanie pracy na rzeczobiektu przyrodniczego. Wszyscyuczestnicy sprzątania otrzymaliodznaki okolicznościowe.Na zakończenie głos zabrał PrezesOddziału PTTK Ryszard Mazuroraz przedstawiciel WydziałuOchrony Środowiska i RolnictwaUM w Cieszynie Małgorzata Węgierek,którzy podziękowali uczestnikomsprzątania i podkreślili szlachetnycel tego przedsięwzięcia.Zainteresowani odznaką „TurystaPrzyrodnik” uczniowiemieli okazję dopisać kolejnepunkty do zdobycia odpowiedniegostopnia odznaki.Imprezę udało się zorganizowaćdzięki pomocy finansowej WydziałuOchrony Środowiska i RolnictwaUrzędu Miejskiego w Cieszynie,któremu to Komisja OchronyPrzyrody składa podziękowaniaza przyznaną dotację. Dziękujemyrównież Nadleśnictwu w Ustroniu- stałemu partnerowi przy organizowaniutej imprezy.Wyniki konkursu przyrodniczo-krajoznawczego:(Pierwsze miejsce otrzymałydwie osoby, ponieważ dwukrotniezadawane pytania dodatkowenie rozstrzygnęły rywalizacjina wysokim poziomie).1. Joanna JAWORSKA - ZespółSzkół Ponadgimnazjalnych nr1, przygotowana przez MariolęTWARDOWSKĄ oraz WojciechKOZIOŁ, prowadzony przez IzabelęPĘKOWSKĄ z LOTE2. Izabela GREŃ - Zespół SzkółEkonomiczno - Gastronomicznych,prowadzona przez AnnęWISEŁKĘ3. Adrian GACH - Gimnazjumnr 2, prowadzony przez LeszkaLIPSĘ4. Gabriela PILCH - Gimnazjumnr 3, prowadzona przez DorotęWOLNY.Jan MachałaTowarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiejobchodzi wtym roku 90-lecie swojej działalności,a Cieszyński OddziałTPPF jubileusz 25-lecia. Oddziałrealizuje zadania statutoweod 21 stycznia 1986 r.Przez Oddział w okresie 25 latprzewinęło sie 187 członkówz Cieszyna, Ustronia, Goleszowa,Bielska-Białej, Katowic i Chorzowaoraz z Republiki Czeskiej.Obecnie Oddział liczy 29 członków.Najdłuższy staż członkowski(25 lat) posiadają: Mira Jurczyńska(ur. w 1924 r.), KrystynaFranek, Jadwiga Korcz, MariaGawlas (od 20 lat sekretarz Oddziału),Krzysztof Suchaneki Jerzy Ubik, który obecnie jesthonorowym członkiem Oddziału(przez 18 lat był jego Prezesem).Przez 4 lata członkiem Oddziałubył Jan Olbrycht - obecnie europoseł.Od 1990 r. realizowano poznawanieFrancji poprzez corocznewyjazdy do tego kraju - Paryż,Zamki nad Loarą, Korsyka, Prowansja,Bordeaux, Cognac, kontaktyz Lyonem, Bretanią, Normandią.Realizowano równieżwycieczki: „Śladami Napoleona”/Austerlitz/, „Śladami Francji”/Warszawa i Poznań - pałacei dwory/, Litwa, Morawy, „Nakrańcach Europy” - Krasiczyn,Tarnów, Lwów i Lubelszczyzna.Odbyło się wiele wykładów natemat Francji i państw frankofońskich.Towarzystwo współpracowałoze studentami, dziećmi i młodzieżąz Lyonu poprzez wymianęwakacyjną. Od 3 lat Oddziałwspółpracuje z TowarzystwemFrancusko-Polskim w Cambrai.W marcu 2011 r. Jubileusz 25-lecia Oddziału obchodzono wKrakowie (m. in. poprzez wyjściena spektakl teatralny do TeatruStarego na przedstawienie„Król umiera czyli ceremonie” zJerzym Trelą, Anną Polony, AnnąDymną i Dorotą Segdą. Zwiedzanorównież Sukiennice i muzea).W roku jubileuszowym planujesię przyjęcie w Cieszynie grupyTFP z Cambrai - w programiewyjazd do Gilowic na NiedzielęPalmową na konkurs palm, zwiedzanieBrowaru w Żywcu, udziałw koncercie grupy góralskiej naOchodzitej w Koniakowie.W miesiącu lipcu br. planuje sięrewizytę we Francji na obchodyŚwięta Narodowego.Aleksandra ŻołnowskaMaria GawlasWyniki konkursu plastycznego dla uczniówW konkursie plastycznym„Z popielnika na Wojtusia”, zorganizowanymprzez COK „DomNarodowy”, wzięło udział 18szkół i przedszkoli z Cieszynai okolic, w tym ośrodki szkolno-wychowawcze.Nadesłanoponad 220 prac, z których jurywyłoniło najlepsze.W kategorii PRZEDSZKOLA:Nagrody:I nagroda: JOANNA DAL(Przedszkole Nr 9 w Cieszynie,nauczyciel: Dorota Skałka)II nagroda: JAKUB KOPER(Przedszkole Nr 9 w Cieszynie,nauczyciel: Dorota Skałka)Wyróżnienia:MARTA CHUDECKA (PrzedszkoleTowarzystwa Ewangelickiego,nauczyciel: Urszula Górnicka-Herma)SZYMON BOJDA (PrzedszkoleTowarzystwa Ewangelickiego, nauczyciel:Urszula Górnicka-Herma)PAULINA STASIAK (Przedszkoleintegracyjne Nr 2 w Cieszynie,nauczyciel: Dorota Raszka)W kategorii SZKOŁY POD-STAWOWE:Wyróżnienia:DOROTA BRACHACZEK (SP Nr3 w Cieszynie, nauczyciel: JolantaMorawiec)MIKOŁAJ MAJCHROWSKI (SPNr 4)W kategorii GIMNAZJA:Nagroda:ANNA BABIŃSKA (GTE, nauczyciel:Urszula Górnicka-Herma)Wyróżnienia:WIKTORIA PIECZONKA (G. Nr3)KAROLINA POTOCKA (GTE,nauczyciel: Urszula Górnicka-Herma)SPECJALNE OŚRODKI SKOL-NO-WYCHOWAWCZEWyróżnienie:ROBERT STEFANEK (SOSW wRadomsku, nauczyciel RadosławJałkiewicz)Powyższe prace zostały nagrodzonei wyeksponowane nawystawie, która potrwa do 29kwietnia w „Domu Narodowym”w Galerii „Na Piętrze”.Sponsorem nagród dla laureatówjest COK „Dom Narodowy”.COKWybory w UTW31 marca odbyło się Walnezebranie Stowarzyszenia UniwersytetuTrzeciego Wiekuw Cieszynie.W wyniku wyborów Walnegozebrania nowymi członkamiZarządu zostali: Anna Walica- skarbnik, Dorota Jasiok, DanutaMolin-Puczek, Ewa Pszonak,Edward Dec, Piotr Sowa.Prezesem Zarządu jest nadalDanuta Sikora, z-cą Antoni Macura,a sekretarzem Teresa Pol-Błachut.Komisja Rewizyjna ukonstytuowałasię w składzie: MariaŁyczko (przewodnicząca), BronisławaBoślak, Barbara Zender.Przed Zarządem stoi wielkiewyzwanie, ponieważ oferta UTWw Cieszynie przedstawia się naderimponująco: 17 sekcji zainteresowań,interesujące wykładyplenarne, fascynujące wycieczki,spotkania integracyjne, wyjazdydo teatrów są propozycją, któraspełnia marzenia setek zrzeszonychw UTW seniorów.Zarząd UTW


15 kwietnia 2011 | Nr 8 (753)Wycieczka na KopceW dniu 6 kwietnia uczniowieZespołu Szkół Ponadgimnazjalnychnr 1 im. W. Szybińskiegopod opieką MarioliTwardowskiej wybrali się dodzielnicy Cieszyna - Marklowic,gdzie zwiedzali obiektyprzyrodnicze, po którychoprowadzani byli przez InstruktoraOchrony PrzyrodyPTTK - Jana Machałę.Fot. KOPW rezerwacie przyrody„KOPCE” przeszli ścieżką przyrodniczą„Na Kopcach”, gdziezostali zapoznani z aktualniewystępującymi na tym etapiewiosny roślinami oraz drzewostanemrezerwatu. Poznali teżwystępujace tam gatunki ssaków,ptaków, płazów i owadów.Mieli też okazję poznać legendęo osobliwości rezerwatu - cieszyniancewiosennej oraz zbójnikuOndraszku i zobaczyć „JaskinięOndraszkową”.W czasie ponad 3-godzinnej wycieczkipoznali walory przyrodniczeużytku ekologicznego „Łąki naKopcach”, który bezpośrednio sąsiadujez rezerwatem. Piękne widokikrajobrazowe na dolinę Olzyoraz stronę czeską poprowadziłymłodych przyrodników w rejondzielnicy Boguszowice.Na koniec, zdobywajacy odznakę„Turysta Przyrodnik”wzięli udział w konkursie przyrodniczympolegającym na rozpoznawaniuroślin i liści drzewokazanych im na zdjęciach orazodpowiadaniu na pytania dotyczącezwiedzanych obiektówprzyrodniczych.Wszyscy otrzymali materiałypromocyjne z naszego regionuprzygotowane przez EuregionOlza. I tak koło południa powróciliśmypieszo do centrum miastabędąc pod wrażeniem wielunowo poznanych okazów przyrody.Kolejnym etapem dla wyróżniającychsię przyrodnikówz tej szkoły będzie wyjazd do MuzeumŚwierka Istebniańskiegow Jaworzynce Wyrch Czadeczce.Inne zainteresowane szkołymogą również skorzystać z bezpłatnychusług przewodniczącegokomisji ochrony przyrodyPTTK (tel. 692592137).Jan MachałaKL „Nadolzie” z gościnną wizytąSzósta rocznica śmierci JanaPawła II była okazją do zmierzeniasię przez Poetów ŚląskaCieszyńskiego z tematempapieskim. Tym razem Poecizostali zaproszeni do CzytelniKatolickiej, działającejprzy ustrońskim kościele, by2 kwietnia wziąć udział w uroczystościachpoświęconych KarolowiWojtyle.Piękno spotkania polegało nazderzeniu się świata naukowegoz religijnym. Artystycznegoz literackim. Wykład promującyksiążkę „Pamięć i tożsamość”poprowadzony przez dr MarkaRembierza obalił pewne mityi iluzje o naszej polskości, o naszejhistorii i katolicyzmie. Budującymw wątku etycznym byłostwierdzenie, że dominujące złow świecie, w Polsce, w nas samych,nie może ostatecznie zwyciężyć.Pamięć, a nie małostkowapamiętliwość ma rozwijać naszątożsamość.Powagę chwili podkreśliła impresjadźwiękowa, która pozwoliłaPoetom wejść w podniosłątonację nastroju. Poezja powoliwięc wtapiała się w przestrzeń.Pasyjne malarstwo współgrałoz klimatem tego spotkania.A wiersze, może nie tak wykwintnejak samego Karola Wojtyły,były naśladowaniem ojcowskiejświętości i ciszą milczenia. Dyskrecjąi gołąbkiem pokoju. Jaskółkąw locie i prośbą o cud. Mistykążalu i pożegnaniem. Aktem podziwui oczekiwania. Przyznaniemsię do pokory. Wdzięcznością, żeświat poznał swe lepsze oblicze.Organizatorzy dołożyli starań,by goście nasycili swe estetyczne,duchowe i smakowe wrażenia,w myśl powiedzenia, że nie samąsztuką człowiek żyje. Pogodni,z zadumą w sercu, z nadzieją naponowne spotkanie opuszczaliśmytak bardzo gościnne miejsce,jakim stała się dla nas parafiapod wezwaniem świętego Klemensaw Ustroniu.Szczególne podziękowanie chciałbymzłożyć Marii Nowak, autorcei organizatorce tejże uroczystości.Stanisław MalinowskiFot. Edward LanghammerUczestnicy wycieczki do rezerwatu KopceStan realizacji „SportParku -Parku Sportowego”Dokończenie z 2 strony...W ramach projektu przewidzianorealizację następującychzadań:- budowa ścieżki pieszo-rowerowejw parku Pod Wałką i w ParkuA. Sikory,- zagospodarowanie parków nacele rekreacyjne (place zabaw,ścieżki dla pieszych, mała architektura,miejsce piknikowe, jeziorko,rewaloryzacja zieleni),- modernizacja kempingu (budowazaplecza socjalnego, noclegowego,gastronomicznego,stanowisk karavaningowych icampingowych),- modernizacja zalewu kajakowego,- budowa boisk (piłka nożna,siatkówka, koszykówka),- budowa parkingu.W chwili obecnej w ramachrealizacji projektu realizowanajest:- budowa ścieżki roweroweji zagospodarowanie parku nacele rekreacyjne obejmujące wykonaniekładki nad potokamiPuńcówką i Młynówką, budowęścieżek i oświetlenia Al. J. Łyskawraz z przyległą ścieżką pieszorowerowąoraz placu zabaw,- budowa przed stadionem PodWałką boiska do piłki nożnej o wym.22x44 m z nawierzchni ze sztucznejtrawy, boiska wielofunkcyjnegoo wym. 15x28 m i nawierzchniCzłonkowie i sympatycy Klubu Literackiego „Nadolzie”, od lewej: Cecylia Suszka, TeresaWaszut, Maria Nowak, Jolanta Skóra i Monika Michałeksyntetycznej, boiska do siatkówkiplażowej o wym. nawierzchni 8x16m oraz parking na 152 samochodyosobowe oraz oświetlenie terenui przebudowa ul. Bolko Kantora,- modernizacja kempingu (budowazaplecza socjalnego, noclegowego,gastronomicznego,stanowisk karavaningowych icampingowych.Z uwagi na różne terminy rozpoczęciai zakończenia prac wynikającez zatwierdzonych przezprzedstawicieli UE harmonogramówrzeczowo-finansowychrealizacji poszczególnych zadań,różny jest stopień zaawansowaniaprac.Dotychczas zakończono modernizacjęzalewu kajakowegoz wyłączeniem zagospodarowaniaterenu, które wykonane zostaniew ramach modernizacjikempingu Olza.Zakończenie całości projektuSportPark - Park Sportowyplanowane jest na grudzień2011 roku.Rozpoczyna się realizacja następnegoprojektu pn. SportMost– budowa mostu łączącego brzegiOlzy. Oba projekty realizowane sąw ramach Programu OperacyjnegoWspółpracy TransgranicznejRepublika Czeska-RzeczpospolitaPolska 2007-2013. Strona czeskarealizuje budowę mostu wrazz układem komunikacyjnym naobszarze Czeskiego Cieszyna,a Gmina Cieszyn dojazd do mostuna terenie Cieszyna.Wydział InwestycjiMiejskichProjekt współfinansowany przezUnię Europejską z Europejskiego FunduszuRozwoju Regionalnego w ramachProgramu Operacyjnego WspółpracyTransgranicznej Republika Czeska– Rzeczpospolita Polska 2007-2013


15 kwietnia 2011 | Nr 8 (753)Wicemistrz Polski z CieszynaNa podium wicemistrz Polski karate Piotr Szymala, fot. ShindoMistrzostwa w curlinguzakończoneDokończenie z 1 strony...Turniej zgromadził 24 zespołyz Polski, Czech, Słowacji, Węgieroraz Austrii. Organizatoremturnieju był Miejski OśrodekSportu i Rekreacji w Cieszynieoraz Rudzki Klub CurlingowyCURLIK, a partnerami podobniejak w ubiegłym roku: ChecSport,MT Partners. Imprezę wsparłafirma Ustronianka, a patronatmedialny nad turniejem pełniliOnet.pl, Przegląd Sportowy orazEurosport.Silesian Grand Prix gościł natafli lodowiska w Cieszynie zespołyz Polski, Czech Węgier,Słowacji oraz Austrii. Uczestnicyniejednokrotnie podkreślali, żenajważniejszą kwestią turniejóww Curlingu jest oprawa wokółimprezy oraz przygotowanietechniczne miejsca zawodów,a pod tym względem Organizatorprzygotował się bardzo dobrze.Tegoroczni uczestnicy zapowiedzieli,że chętnie wrócą nad Olzęw przyszłym roku. Wiele ekip poraz pierwszy odwiedziło Cieszyni powtarzali, że są zauroczenimiastem i obiektem, na którymrozgrywali mecze.Silesian Grand Prix to 3 dnirozgrywek, w trakcie którychzostało rozegranych 60 meczy,wiele interesujących endówwzbudzało mnóstwo emocjiw duchu fair play, który w Curlingujest wyjątkowy. Rozgrywkicodziennie rozpoczynały się ok.godz. 8:00, a kończyły po 20:00.To cieszyńskie święto curlingumoże stać się jednym z najważniejszychturniejów w tej częściEuropy, do czego dążą organizatorzy.Już teraz jest to największymiędzynarodowy turniejw Polsce.Wyniki:1. DION SJ skip: Katerina UrbanovaCZE2. CC SAVONA 4 skip: MichalVojtus CZE3. DION X skip: Radek BohacCZE4. RKC Toxic skip: Barbara KarwatPOL.Popularność tej olimpijskiejdyscypliny w naszym kraju rośnie,o czym świadczy zainteresowaniezeszłorocznymi warsztatamii rekreacyjnym turniejemo Mistrzostwo Cieszyna zorganizowanymprzez Miejski OśrodekSportu i Rekreacji z myśląo mieszkańcach miasta. Turniejodbył się w niedzielę zarazpo zakończeniu SGP. W turniejuuczestniczyły 4 drużyny amatorskiebiorące udział w rozgrywkachi 2 poza konkurencją.Mistrzem Cieszyna zostaładrużyna CARLUSY BANIA-TE w składzie: skip - DamianHerman, Jacek Goczoł, PawełKlos.Wicemistrza zdobyła drużynaZAMIATACZE w składzie: skip- Arkadiusz Smoczyński, LechŚlebioda, Aleksander Dudek,Wojciech Pońc.Trzecie miejsce zdobyła drużynaPINGWINY Z MADAGASKARUw składzie: skip - Ada Kochan,Dariusz Kochan, Stanisław Panosz,Lucyna Kochan.W sobotę 2 kwietnia wBiałymstoku odbyły się MistrzostwaPolski Karate WKF(World Karate Federation),które były jednocześnie eliminacjamido Mistrzostw Europy.Z Cieszyna startowały2 osoby.Zmiany na kąpieliskuW grudniu ubiegłego rokuna kąpielisku miejskim wykonanokolejny etap robót budowlanychmających na celupoprawę funkcjonowania kąpieliska.Zakres robót obejmował remontdrugiej kondygnacji. Nakondygnacji tej wymienione zostaływszystkie okna drewnianena okna plastikowe. Do użytkuzostały oddane nowe pomieszczenia:- pokój do udzielania pierwszejpomocy dla korzystających z kąpieliska,- pokój dla ratowników,Cieszyn lideremprzedsiębiorczościDokończenie z 1 strony...Piotr Szymala w swojej konkurencjikata seniorów miał 24zawodników i doszedł do rundyfinałowej, w której zabrakłoniewiele by te mistrzostwa wygrał.Przegrał 3:2 z zawodnikiemz Wrocławia, zdobywając tym samymtytuł wicemistrza Polski.Karolina Makarewicz zakończyłaswój udział na 1 rundzie.W najbliższych MistrzostwachEuropy Karate WKF, które odbędąsię 6-8 maja w Szwajcarii (Zurich),wezmą udział zawodnicyz Cieszyna: drużyna kata w składziePiotr Szymala, Michał Szymala,Maciej Wilczek oraz jakoindywidualny start kata PiotrSzymala.Shindo- magazyn sprzętu podręcznego,- pokój socjalny dla pracownikówobsługi.Częściowo zostały wykonaneprace w części usługowo– gastronomicznej polegające nawymurowaniu ścianek i wymianieokien. Na całej kondygnacjizostały wymienione wszystkiedrzwi.Mamy nadzieję, że wykonaneprace w znacznym stopniu pozwoląna wzrost jakości usługoferowanych przez MOSiR dlakorzystających z kąpieliska.MOSiR„Pomimo, że Cieszyn nie posiadawymarzonych warunków dlarozwoju przedsiębiorczości, dokładamywszelkich starań, abybyć miastem przyjaznym rozwojowinowych inwestycji. Cieszę się,że te starania zostały docenioneprzez Kapitułę Plebiscytu i zostaliśmyuznani za najlepsze miastow województwie śląskim w kategoriiprzedsiębiorczości” - mówiburmistrz Mieczysław Szczurek.Kapitułę plebiscytu stanowiliekonomiści oraz przedstawicielewojewództwa i mediów. Dorywalizacji przystąpiło ponad30 samorządów.Edyta SuboczCzwartą drużyną była ekipaEMTREER w składzie: skip - MichałPaszek, Robert Królak, PatrycjaFustyn, Tatiana Korniak.MOSiRZaciekła walka o zwycięstwo, fot. z archiwum organizatorów


15 kwietnia 2011 | Nr 8 (753)Przystanek: CieszynPuchar PiastówCharles i Siugi to dwójkaFrancuzów, którzy wyruszyliw podróż na rowerachz Cambrai na północy Francjido Cambrai na południu Australii.W czwartek 24 marcaprzejeżdżali przez Cieszyn.Zatrzymali się tutajzanim wyruszyli do Krakowa.W Cieszynie zwiedzili wszystkienajważniejsze zabytki,a także cieszyńskie WydziałyUniwersytetu Śląskiego, gdzieskorzystali z dostępu do Internetu,by móc zaktualizowaćswoją stronę internetową.O podróży tych młodych Francuzówdowiedziałam się z mailaod Emmanuela Bastien, któryjest przewodniczącym StowarzyszeniaCAMBRAI-CIESZYN-AMITIE i od paru lat współpracujez WEiNoE w Cieszynie.Jakie zadania postawili przedsobą? Osiemnaście państw.Osiemnaście miesięcy w podróży.25 000 kilometrów. Około 50kilometrów dziennie. W trakcieponad półtorarocznej podróżyprzejeżdżać będą przez Belgię,Luksemburg, Niemcy, Polskę,Ukrainę, Rosję, Kazachstan, Uzbekistan,Kirgistan, Chiny, Wietnam,Laos, Kambodżę, Tajlandię,Malezję, a na koniec z Singapurupolecą samolotem do Darwinw Australii, skąd przejadą na południekraju. Do celu podróży zaplanowalidotrzeć latem 2012.Czy im się uda i skąd w ogólewziął im się pomysł podjęcia ta-kiego zadania? Od zawsze Siugii Charles byli zainteresowaniprzygodami bohaterów opisanychw książkach autorów takichjak Sylvain Tesson („Śladem wilka”,„On a roulé sur la Terre”), czyChristophe Cousin („Le bonheurau bout du gidon”). Po ukończeniustudiów inżynierskich (Charles)oraz ekonomicznych (Siugi)wyprowadzili się z Francji, nakilka lat do Londynu. Po zarobieniupieniędzy potrzebnych doodbycia wyprawy, w lutym br.wyruszyli w podróż życia. Czyprzygotowywali się jakoś do takwyczerpującej podróży? Nie. Narowerach jeździli rekreacyjnie.Od osób, które już wzięły udziałw takiej wyprawie dowiedzielisię, że najgorsze będzie pierwsze2000 km. Na szczęście mają jużto za sobą…Dwa rowery, każdy z bagażemważy około 50 kg. Ubrania, najpotrzebniejszekosmetyki, namioti śpiwory, a także aparat fotograficznyi laptop – tylko tylemogli zabrać ze sobą. Nie jadąna wyścigi. Dziennie nie przejeżdżająwięcej niż 100 kilometrów.Zwiedzają, robią zdjęcia,odkrywają nowe miejsca, smaki,poznają tubylców. Starają się conajmniej raz w tygodniu aktualizowaćstronę internetową,którą prowadzą (www.cambraicambrai.wordpress.com).W tensposób możemy śledzić ich losyoraz wspierać ich w tym przedsięwzięciu.Karolina KaniaBudowa drogi łączącej ul.Mała Łąka z ul. FrysztackąBurmistrz Miasta Cieszynainformuje, że trwa realizacjazadania inwestycyjnego nowegopołączenia komunikacyjnegopn.: „Budowa drogi łączącejul. Mała Łąka z ul. Frysztackąw Cieszynie”.Zadanie to jest realizowane napodstawie projektu budowlanegoopracowanego przez BiuroProjektów „A-PROPOL” S.C.Adam Biegański, Dorota Biegańskaz Gliwic. Roboty budowlanerealizuje firma Eurovia PolskaSpółka Akcyjna z siedzibą w BielanachWrocławskich, Oddziałw Bielsku-Białej. Termin realizacjizgodnie z umową został ustalonydo dnia 31 grudnia 2011 roku.Budowana ulica będzie drogągminną. Zadanie to jest współfinansowaneze środków unijnychw ramach Regionalnego ProgramuOperacyjnego WojewództwaŚląskiego na lata 2007 – 2013.Realizowany odcinek drogidługości 745 mb. będzie przebiegaćod przejazdu kolejowegow ciągu ul. Rzeźniczej do istniejącegomostu nad rzeką Bobrówką.Jezdnia drogi szerokości 2 x 3,5 mzostała ograniczona obustronniekrawężnikiem. Jednostronny ciągpieszo-rowerowy o szerokości 2,5m zlokalizowano na całym odcinkudrogi. Przewidziano równieżbudowę oświetlenia ulicznegooraz zatoki autobusowej.W niedzielę 27 marca odbyłsię pierwszy turniej hokeja nalodzie „Puchar Piastów”. Byłoto historyczne wydarzenie,bo po raz pierwszy na pięknej,nowej hali widowiskowo-sportowejpojawił się hokej.Turniej Puchar Piastów przyciągnąłfanów tej dyscypliny jaki tych zaciekawionych, którzypo raz pierwszy na własne oczyzobaczyli mecze hokeja. Nam,Czarnym Panterom, nie udałosię wprawdzie zdobyć głównejnagrody, bo w I turnieju Piastówrozegranym na cieszyńskim lodowiskutriumfował faworyt imprezyViking’s Oświęcim, ale najważniejsząsprawą było pokazaćsię cieszyńskiej publicznościi udowodnić, że cieszyński hokejistnieje i stoi jak na amatorskihokej na przyzwoitym poziomie.Mecze były zacięte, a ku ucieszekibiców na lodzie dużo siędziało. Nie zabrakło bramek,przepychanek czy efektownychwjazdów na bandę.W zawodach wystartowały czteryamatorskie drużyny – zwyciężyłViking’s Oświęcim. Drugie miejsceprzypadło nam, czyli Cieszyńsko-Fot. OrganizatorzyJastrzębskiemu Towarzystwu HokejowemuCzarne Pantery, trzeciedrużynie TMHL Kędzierzyn-Koźlel,a czwarte IPA Tychy.Jesteśmy bardzo zadowoleni,ponieważ zainteresowanie naszymimeczami było większeniż liczyliśmy. Dziękujemy cieszyńskiemuMOSiR-owi, któryudostępnił nam tę halę do rozegraniaturnieju. Liczę, że naszawspółpraca na tym turnieju sięnie zakończy. Uważamy, że imprezabyła udana - dla nas jakodrużyny i organizatora, jak i dlasamego Cieszyna, do którego po15 latach znów zawitał hokeji mamy nadzieję, że na długielata w nim pozostanie.Wyniki:Viking’s Oświęcim - IPA Tychy: 3:2CJTH ‘Czarne Pantery’ - TMHLKędzierzyn-Koźle: 10:2TMHL Kędzierzyn-Koźle - IPATychy: 4:3Viking’s Oświęcim - CJTH ‘CzarnePantery’: 4:1Viking’s Oświęcim - TMHL Kędzierzyn-Koźle:3:3CJTH ‘Czarne Pantery’ - IPA Tychy:7:3Mirosław PrzywaraCJTH Czarne PanteryAktualnie realizowane są robotyprzygotowawcze związanez przebudową sieci wodociągowej,przebudową parociągu, przebudowąsieci elektroenergetycznej,przebudową sieci teletechniczneji przebudową magistrali ciepłowniczej„Północ” w obszarze budowanegoodcinka drogi. Równocześnierealizowane jest odwodnieniedrogi poprzez budowę kanalizacjideszczowej. MZD Ulica Mała Łąka, fot. MZD


15 kwietnia 2011 | Nr 8 (753)Informacja o rozbudowie ul. MlecznejUlica Mleczna, fot. MZDMiejski Zarząd Dróg informuje, że w miesiącu marcu przystąpiłdo realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego Gminy Cieszynpn.: „Rozbudowa ulicy Mlecznej oraz remont nawierzchni”.• Powołać komisję przetargowądla przygotowania i przeprowadzeniapostępowania o udzieleniuzamówienia publicznego naroboty w ramach zadania inwestycyjnego„Termomodernizacjabudynku obsługi i warsztatówOczyszczalni Ścieków”.• Powołać komisję konkursowądo opiniowania ofert złożonychw ramach otwartego konkursuofert na realizację zadania publicznegoGminy Cieszyn z zakresukultury i sztuki - organizacjaimprezy „Święto Szlaku ZabytkówTechniki Województwa Śląskiego- Industriada 2011”.• Zatwierdzić i podać do publicznejwiadomości wykaz nieruchomościprzeznaczonych dowydzierżawienia 2 działek: przyul. Zaleskiego 59 oraz przy ul.Irysów 22.• Ogłosić przetarg nieograniczonyna zagospodarowanie w formiedzierżawy na czas nieokreślonynieruchomości położonejprzy ul. A. Mickiewicza.• Wyrazić zgodę na dokonanienowego ustalenia wysokościudziałów w częściach wspólnychbudynku Plac Dominikański 4.• Wybrać ofertę złożoną przezMARWENT S.C. ze Świerklańcana wykonanie robót budowlanych- Termomodernizacja budynkuPrzedszkola nr 16 w Cieszynie.• Rozstrzygnąć otwarty konkursofert na wspieranie realizacjizadania publicznego Gminy Cieszynz zakresu kultury i sztuki- organizacja imprezy „ŚwiętoSzlaku Zabytków Techniki - Industriada2011 i przyznać dotacjęw wysokości 30.000 zł oferentowiMuzeum Drukarstwaw Cieszynie.• Upoważnić Zakład BudynkówMiejskich w Cieszynie Spółkaz o. o. do zawarcia umowy poboruenergii elektrycznej dla częściwspólnych budynku zbiorowegozamieszkania z małymi samodzielnymilokalami socjalnymiprzy ul. Motokrosowej.• Ustalić ceny brutto za korzystaniez kortów tenisowych przyul. Sportowej 1 w Cieszynie.• Wyrazić zgodę na usunięciedrzew i krzewów rosnących nanieruchomości położonej w Cieszynieprzy ul. Katowickiej 68na działce stanowiącej własnośćGminy Cieszyn.• Skierować pod obrady RadyMiejskiej projekt uchwały wsprawie ustalenia godzin bezpłatnegonauczania oraz ustaleniaopłat za świadczeniaw przedszkolach publicznychprowadzonych przez Gminę Cieszyn.• Skierować pod obrady RadyMiejskiej projekt uchwały wsprawie określania trybu i sposobupowoływania i odwoływaniaczłonków Zespołu Interdyscyplinarnegods. przeciwdziałaniaprzemocy w rodzinie.• Skierować pod obrady RadyMiejskiej projekt uchwaływ sprawie przyznania nagródza wysokie wyniki sportowew 2011.Edyta SuboczZadanie realizowane jest w ramach III edycji „Narodowego ProgramuPrzebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”, współfinansowane ześrodków finansowych budżetu państwa.Przebudowa drogi dotyczyć będzie odcinka ulicy Mlecznej o długości510 m od skrzyżowania z ulicą Wiślańską na podstawie opracowanegoi zatwierdzonego projektu budowlanego. Remont nawierzchniulicy Mlecznej realizowany będzie na odcinku o długości 490 m odskrzyżowania z ulicą Bielską.Zakres przedsięwzięcia obejmuje:- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze- budowę odwonienia drogi poprzez system kanalizacji deszczowej- wykonanie prefabrykowanych przepustów na potoku „Krasna”i przepustów drogowych- umocnienie brzegów potoku „Krasna”- wykonanie nasypów drogi, konstrukcji podbudowy i nawierzchnibitumicznej jezdni oraz wjazdów- zabudowanie elementów drogowych: krawężników i prefabrykowanychcieków betonowych, budowę oświetlenia ulicznego.Podstawowe parametry techniczne przedsięwzięcia:- powierzchnia nawierzchni jezdni: 6818 m²- powierzchnia zjazdów: 1015 m²- kanalizacja deszczowa- z rur PCV i rur betonowych „Wipro”: 301 m- studnie betonowe „Wipro”: 6 szt.- wpusty uliczne : 9 szt.- przepusty prefabrykowane: 27 m- przepusty z rur betonowych „Wipro”: 118 m- cieki drogowe, prefabrykowane: 513 m- oświetlenie uliczne, latarnie: 16 szt.Termin realizacji robót: 31 października 2011 roku.Informacji odnośnie realizacji przedsięwzięcia udziela Miejski ZarządDróg (ul. Liburnia 4, tel. 33 85 82 890, wew. 113).Za wszelkie utrudnienia związane z prowadzonymi robotamidrogowymi przepraszamy.Miejski Zarząd DrógINFORMACJA O UTRUDNIENIACH W RUCHU KOŁOWYMMiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Cieszynie informuje:W dniu 17 kwietnia br. Cieszyn gościł będzie uczestników masowego bieguulicznego „3. CIESZYŃSKIEGO FORTUNA BIEGU”. Start do biegu usytuowanybędzie na Al. J. Łyska na wysokości trybuny stadionu, następnie trasapoprowadzona będzie Al. J. Łyska, ul. Przykopa do ul. Zamkowej, dalejw lewo ul. Zamkową do Mostu Przyjaźni, ulicami Czeskiego Cieszyna do MostuWolności i w prawo Al. J. Łyska w stronę stadionu MOSiR, gdzie usytuowana będziemeta biegu. Start do pierwszego biegu nastąpi o godzinie 11.30.W związku z powyższym informujemy o czasowym wyłączeniu z ruchukołowego:- odcinka Al. J. Łyska od kempingu „Olza” do „Mostu Wolności”w godz. 9.30 – 13.30,- dalszej części Al. J. Łyska od „Mostu Wolności” do ul. Przykopa,- fragmentu ul. Przykopa od Al. J. Łyska do ul. Zamkowej,- fragmentu ul. Zamkowej od wylotu ul. Przykopa do Mostu Przyjaźni,- częściowego wyłączenia z ruchu kołowego Mostu Wolności i Mostu Przyjaźniw dniu zawodów w godzinach 11:00 – 13:30.Ograniczenia powyższe zostały ustalone w porozumieniu z Policją, Strażą Granicznąi odpowiednimi służbami miejskimi.Na czas trwania imprez sportowych prosimy o korzystanie z objazdów. Za powstałeutrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.MOSiR Cieszyn


15 kwietnia 2011 | Nr 8 (753)Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 4 kwietnia 2011 r.zmarła PaniBurmistrz Miasta Cieszyna ogłasza,że w dniu 28 kwietnia 2011 r. w salinr 13 Urzędu Miejskiego w Cieszynieo godz. 10.00 odbędzie się ustny przetargnieograniczony na zagospodarowaniew formie dzierżawy z przeznaczeniemna ogródek rekreacyjnyi dojazd do niego na czas nieokreślonynieruchomości, położonej przy ulicyA. Mickiewicza w Cieszynie, oznaczonejjako działka nr 2/109 obr. 57 o pow.361 m 2 i 1/14 udziału w działce nr 2/107obr. 57 o pow. 415 m 2 (dojazd). Stawkawyjściowa przyjęta do przetargu wynosi0,45 zł/m 2 . Stawka ta będzie stanowićpodstawę do określenia wysokościrocznego czynszu dzierżawnego,płatnego do 31 marca każdego roku,przy czym czynsz ten będzie podlegaćrocznej waloryzacji o średniorocznywskaźnik wzrostu cen towarów i usługkonsumpcyjnych. Termin wpłacenia wadiumupływa 26 kwietnia 2011 r.Szczegółowe ogłoszenie o przetarguzostało zamieszczone na stronie internetowejBiuletynu Informacji Publicznejoraz na tablicy ogłoszeń UM w Cieszynie.Bliższych informacji w tej sprawiemożna zasięgnąć pod numerem telefony33 4794 230 lub 33 4794 278.AMNESTIA W BIBLIOTECE9 - 14 maja 2011 r.Co roku w maju odbywa się ogólnopolskaakcja promowania biblioteki czytelnictwa - „Tydzień Bibliotek”. Tegorocznaedycja przebiegać będzie podhasłem „Biblioteka zawsze po drodze,nie mijam – wchodzę”.W myśl hasła przewodniego BibliotekaMiejska w Cieszynie zapraszawszystkich w swoje progi, szczególnietych, którzy zalegają ze zwrotem wypożyczonychksiążek. W tym roku bowiemw trakcie trwania Tygodnia Bibliotek,Biblioteka Miejska w Cieszynie ogłaszaamnestię dla wszystkich przetrzymującychksiążki.W dniach od 9 do 14 maja 2011 r. możnabędzie bez konsekwencji finansowychuregulować swoje zaległe zobowiązaniawobec Biblioteki. W Wypożyczalni dladorosłych, Oddziale dla dzieci i filiachprzyjmowane będą zwroty książekprzetrzymywanych powyżej 1 miesiącabez pobierania kar regulaminowych.BMGodziny otwarcia BibliotekiW dniu 22 kwietnia 2011 r. (WielkiPiątek) działy udostępniania BibliotekiMiejskiej w Cieszynie: Wypożyczalniadla dorosłych, Czytelnia ogólna, Oddziałdla dzieci czynne będą w godz. od 8.00do 15.00.W dniu 23 kwietnia 2011 r. (WielkaSobota) Biblioteka Miejska w Cieszyniebędzie nieczynna.BMMaria Stoszek- długoletni pracownik cieszyńskiej oświaty. Od 1976 rokupracowała jako nauczyciel Przedszkola nr 1 w Cieszynie, a od1992 roku peniła funkcję dyrektora tej placówki aż do momentuprzejścia w 2007 roku na emeryturę. Do końca czynna zawodowo,oddana swojej pracy i dzieciom powierzonym jej opiece.Zespół Obsługi Jednostek OświatowychBurmistrz Miasta Cieszyna informuje,że zatwierdził do wydzierżawieniaw drodze bezprzetargowej na czasnieoznaczony grunt położony w rejonieul. Irysów w Cieszynie – obejmującydziałkę nr 3/295 obr. 69 o pow. 70 m 2z przeznaczeniem na powiększenienieruchomości – działki nr 3/128 obr.69 przyjmując roczną stawkę czynszudzierżawnego w wysokości 5 zł/m 2 + 23% podatku VAT.Wykaz o przeznaczeniu w/w gruntudo wydzierżawienia został wywieszonyna tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiegow Cieszynie /Rynek 1, I piętro/ na okresod dnia 30 marca 2011 r. do dnia 21kwietnia 2011 r.Burmistrz Miasta Cieszyna informuje,że zatwierdził do wydzierżawieniaw drodze bezprzetargowej na czasnieoznaczony grunt położony w rejonieul. Zaleskiego w Cieszynie – obejmujący2 części działki nr 78 obr. 40o pow. 45,5 m 2 i 60 m 2 z przeznaczeniemna cel rekreacyjny przyjmując rocznąstawkę czynszu dzierżawnego w wysokości0,45 zł/m 2 + 23 % podatku VAT.Wykaz o przeznaczeniu w/w gruntudo wydzierżawienia został wywieszonyna tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego wCieszynie /Rynek 1, I piętro/ na okres oddnia 30 marca 2011 r. do dnia 21 kwietnia2011 r.Wymiana Dowodów OsobistychPrzypominam mieszkańcom miastaCieszyna o obowiązku wymiany dowodówosobistych wydanych po dniu1 stycznia 2001 roku, które tracą ważnośćpo okresie 10 lat od daty wydania.Wymianę dokonuje Biuro DowodówOsobistych Wydziału Spraw ObywatelskichUrzędu Miejskiego w Cieszynie,ul. Kochanowskiego 14 pok. 1 w godzinachprzyjmowania stron :- poniedziałek 8.00-16.00- wtorek - czwartek – 8.00-15.00- piątek 8.00-13.00Wymiana dowodów osobistych jestbezpłatna. Szczegółowe informacje:tel. 33/ 4794374.NaczelnikWydziału Spraw Obywatelskichmgr Grzegorz SoboszekZMIANY ORGANIZACYJNEUprzejmie informuję, iż z dniem1 kwietnia 2011 r. Wydział GospodarkiNieruchomościami Urzędu Miejskiegow Cieszynie został przeniesiony z I-gopiętra na parter budynku Ratusza.Wydział znajduje się obecnie w pokojachnr 08 i 09 (wejście przez pokój nr 08)po lewej stronie oraz pokoju nr 03 poprawej stronie korytarza wejściowego.Dotychczasowe numery telefonów orazadres e-mail pozostają bez zmian.II Zastępca Burmistrza Miastamgr Adam Swakoń1% dlaOPPz CieszynaZachęcamy mieszkańcówCieszyna do przekazania 1%swojego podatku na rzeczcieszyńskich Organizacji PożytkuPublicznego.BZStowarzyszenie RehabilitacjiKultury Fizycznej Turystykii Integracji Osób Niepełnosprawnychw CieszynieFundacja Zdrowia Śląska CieszyńskiegoKRS 0000 130 105„Twój 1% może pomóc Szpitalowi”ul. Głęboka 11 - wejście odTrzech Braci 4, tel. 33 8581256,kom. 603 896 660, NIP 548 16 31023, konto: 43 1050 1083 10000001 0361 1604KRS 0000037729Główne cele Stowarzyszenia to rehabilitacja i aktywizacja społecznaosób niepełnosprawnych. Każdy może stać się osobą niepełnosprawnąi dlatego prosimy o przekazanie 1% podatku, by w raziepotrzeby każdy z Państwa mógł skorzystać z naszej pomocy – dziękujemyserdecznie.Stowarzyszenie dla RozwojuPrzedsiębiorczości, Edukacjii Kultury Młodzieży „Ekoga”Stowarzyszenie działające przyZespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznychim. MZC w CieszynieNR KRS 0000267283Polski Czerwony Krzyż ZarządRejonowy w CieszynieWpis do właściwej rubrykiPIT: PCK-DLA ZARZĄDU REJO-NOWEGO W CIESZYNIEKRS nr 0000225587Serdecznie dziękujemy zawspieranie naszych działańw przekazanym podatku.


15 kwietnia 2011 | Nr 8 (753)Dwa konkursy z nagrodamiPolifarb-Market sp. z o. o.,Bank BGŻ S.A, o/Cieszyn, MuzeumŚląska Cieszyńskiegooraz Paté Media zapraszają dowzięcia udziału w dwóch konkursach:„I Konkurs Fotograficzny- Najpiękniejsze Magnolie”2011 oraz „III OtwartyKonkurs Poetycki im. DanusiPawłowicz” 2011.Konkurs fotograficzny:Maksymalna wielkość fotogramuto format 50 x 70 cm, formatminimalny to 10 x 15 cm.Uczestnik konkursu możeprzesłać maksymalnie trzy niepublikowane zdjęcia podpisanegodłem. Do fotografii powiniendołaczyć kopertę z godłem a wniej swoje dane tzn.: godło, imię,nazwisko, adres zamieszkania,numer telefonu, ewentualnieadres mailowy i zgodę na publikacjęfotografii w mediach.Fotografie i koperty z godłemmożna przesyłać na adres lubskładać w biurze Muzeum ŚląskaCieszyńskiego, ul. Regera 6, 43-400 Cieszyn, do dnia 30 maja2011 roku.Jury przyzna pierwszą nagrodęw wysokości 500 zł i wyróżnieniahonorowe ufundowane przezgłównych sponsorów akcji.Konkurs poetycki:Maksymalna objętość wierszato jedna strona maszynopisu (dook. 1800 znaków).Uczestnik konkursu może przesłaćmaksymalnie trzy nie publikowanewiersze w dwóch egzemplarzachpodpisane godłem. Dowierszy powinien dołaczyć kopertęz godłem a w niej swoje danetzn.: godło, imię, nazwisko, adreszamieszkania, numer telefonu, ew.adres mailowy i zgodę na publikacjęwierszy w mediach.O decyzji jury i terminie wręczenianagród organizatorzy poinformująnagrodzonych telefonicznielub listownie oraz na stroniewww.najpiekniejszemagnolie.pldo dnia 10 czerwca 2011 r.Jury przyzna pierwszą nagrodęw wysokości 1 200 zł, drugąw wysokości 600 zł i trzeciąw wysokości 300 zł ufundowaneprzez głównych sponsorów akcji.Oba konkursy mają charakter otwartyi może w nich brać udział każdyza wyjątkiem organizatorów.Na pytania związane z konkursemorganizatorzy odpowiadająpod numerem tel.: 606 69 15 13.Szczegółowy regulamin znajdujesię na stronie www.cieszyn.pl.Organizatorzy


15 kwietnia 2011 | Nr 8 (753)Magnoliowy dzień na ZamkuZamek Cieszyn zaprasza nawystawę „Nie tylko cieszyńskiemagnolie”, czynną od 15kwietnia do 15 maja w godz.10.00-17.00.Magnolie stały się jednymz symboli Cieszyna. Nie bez przyczyny.Magnolia - „arystokratka”wśród roślin, gości nie tylkow naszych ogrodach. Jest takżeinspiracją dla artystów i projektantów.Na wystawie zobaczyć będziemożna sposoby wykorzystaniapiękna tego kwiatu, m. in.w aranżacji wnętrz, kosmetykachi artykułach spożywczych.W dniu wernisażu wystawyzapraszamy na wykład MariuszaMakowskiego „CieszyńskieMagnolie”, kiermasz ogrodniczyz możliwością zakupu sadzonekmagnolii, pokazy i zabiegi pielęgnacyjnefirmy Oriflame orazsprzedaż książki „Magnolia” PiotraLatochy.Oto program magnoliowegodnia na cieszyńskim zamkuZamek Cieszyn zaprasza nawystawę Akademia DźwiękówZiemi, którą można oglądaćdo 25 kwietnia w godz. 10.00-18.00 w Sali ekspozycyjnej Zamku.Od 2007 roku zespół PracowniCeramiki działający przyKatedrze Rzeźby Wydziału ArtystycznegoUniwersytetu Śląskiegow Katowicach prowadziprojekt dotyczący badania możliwościkonstruowania nietradycyjnychinstrumentów muzycznychz wykorzystaniem technikceramicznych. Biorą w nimudział wykładowcy i studenci InstytutuSztuki, Instytutu Muzykioraz studenci Etnologii, skupiającswoją uwagę na niekonwencjonalnychcechach wypalonejgliny, na jej właściwościach akustycznych– na brzmieniu.Konstruując oryginalne instrumentariumzłożone z obiektówdźwiękowych współtworząkompozycje komputerowe. Projektpomógł w doświadczeniuidei tworzenia na granicy przenikaniasię różnych dziedzinartystycznej i naukowej aktywnościczłowieka. Wypracowanowspólną płaszczyznę artystycznejwypowiedzi dotyczącejkształtu i dźwięku w obrębieplastyki i muzyki. Ta szczególnasynteza przyczyniła się do odkryciabliskości doświadczeniaw Oranżerii w dniu 15 kwietnia:g. 16.00 wykład Mariusza Makowskiego„Cieszyńskie Magnolie”g. 16.00-18.00 kiermasz ogrodniczyg. 16.00-18.00 pokazy i zabiegipielęgnacyjne firmy Oriflameg. 17.00 wernisaż wystawy.Zamek CieszynMagnolie, fot. R. KarpińskaAkademia Dźwięków ZiemiFot. Zamek Cieszynartystycznego i odrębnej wrażliwościprzedstawicieli obu dyscyplin.Znacząco wzbogaciłoto obszar poszukiwań w budowaniuświata dźwięków instrumentówceramicznych, obiektówi rzeźb dźwiękowych.Dotychczasowy dorobek badawczyprojektu zostanie przedstawionyna wystawie w ZamkuCieszyn.Serdecznie zapraszamy także19 kwietnia o godz. 17.00 naspektakl dźwiękowo – wizualny,łączący grę na instrumentachi dźwiękowych obiektachceramicznych z komputerowymiprzetworzeniami dźwięków,wzbogacony wizualizacją.Zamek CieszynŚwiąteczny spacerŚwięta to idealny czas narodzinne spacery. Nie trzebabowiem specjalnie przytaczaćnaukowych, medycznychargumentów, by przekonaćCieszyniaków, że spędzeniewolnych dni wyłącznie pomiędzysuto zastawionym stołem,a kanapą przed telewizoremnie wpłynie pozytywnie anina zdrowie fizyczne, ani na samopoczucie.Lekarze alarmują, że brak ruchupowoduje problemy trawienne,sercowe, na siedzącym trybieżycia cierpią stawy i wiotczejącez czasem mięśnie. Również mózgpozbawiony dopływu świeżegopowietrza gorzej pracuje. Gdyprzebywamy cały czas w zamkniętych,rzadko wietrzonychpomieszczeniach częściej boli nasgłowa, czujemy się bardziej zmęczeni,a brak słońca i świeżegopowietrza pogarsza nasz nastrój.Dlatego w święta wartopołączyć przyjemne z pożytecznymi z całą, wielopokoleniowąrodziną wybrać sięna miły, relaksujący spacer.A najlepszym ku temu miejscemjest dla CieszyniakówWzgórze Zamkowe.Tam każdy, od najmłodszegownuczka po nestora rodu znajdziecoś, co sprawi mu przyjem-Muzyczna imprezaność, ucieszy oczy i pozwoli miłospędzić czas. Alejki pomiędzynajcenniejszymi zabytkami Cieszynai pięknie rozkwitającymimagnoliami i wieloma ciekawymiokazami roślin są wymarzonymmiejscem do spacerów.Zafascynowani będą i miłośnicyhistorii, i pasjonaci przyrody.Dla lubiących szersze panoramywidokowe nie znajdzie sobierównych widok ze szczytuWieży Piastowskiej. Dla miłośnikówmuzyki niezapomnianymdoświadczeniem będzie zaśpiewaniewe wnętrzu romańskiejRotundy, której niesamowitaakustyka zaskoczy nawet bywalcównajlepszych sal koncertowych.Zmęczeni forsownympodejściem seniorzy przysiąśćmogą na licznych ławkach, z którychroztaczają się cieszące oczywidoki, a dzieci mają mnóstwomiejsca do biegania między alejkami,czy zabawy w chowanego.Warto także zerknąć na wyeksponowanew Zamku Cieszynwystawy m. in.: „Nie tylkocieszyńskie magnolie” - pasażw Oranżerii do 15.05., „Niechsię plecie” - Oranżeria ZamkuCieszyn do 22.05., „Akademiadźwięków Ziemi” - sala ekspozycyjnaZamku Sztuki do 25.04.Serdecznie Zapraszamy!(indi) Zamek CieszynFot. B. TyrnaZapraszamy na dobrą zabawę podczas 2. urodzin Podaj Kabel,które odbędą się w Klubie Krytyki Politycznej, ul. Zamkowa 1w dniu 29 kwietnia. Impreza rozpocznie się o godzinie 18.00.Zagrają:- Natasza & Oscarsix - PE!Music/Uniform Rec/3am Rec, Austria- DJ Kmin - Radio Helax, Ostrava- DUB LOVIN CRIMINALS - Scarhand, Fifti, Nutz- DISTURBIA SOUNDS - Kicó, Pinky & Furry- NYP - Tocznique & LX- PARACETAMOL vs KSZ- oraz członkowie Podaj Kabel.Bartosz Kartasiński


15 kwietnia 2011 | Nr 8 (753)Muzyczne horyzontyOd lunety do teleskopów...Sekcja Teorii Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. I. Paderewskiegow Cieszynie oraz Stowarzyszenie „Via Musica” zapraszająna sesję naukową „Muzyczne Horyzonty”, która odbędziesię 27 kwietnia w Starej Sali Koncertowej Państwowej SzkołyMuzycznej.Program sesji:15.30 – Uroczyste rozpoczęcie sesji naukowej – mgr Krzysztof Durlow15.50 – dr Jerzy Ablewicz – wykład inauguracyjny – „Literackieobrazowanie muzyki”16.10 – Anna Nawrocka – „Formotwórcza rola muzyki w dziele literackim”16.30 – Maja Oleksa – „Wzajemne związki Literatury i Muzyki – inspiracje,nawiązania, motywy”16.50 – mgr Dagmara Dudziak – „Muzyka poważna a codzienność”17.10 – mgr Grażyna Durlow – „Muzyka w oligofrenopedagogice”17.30 – mgr Jerzy Pustelnik – „Obrazowa rejestracja dzwięku, czylio muzyce i fotografii”17.50 – mgr Dariusz Górniok – „Muzyka w filmie”18.10 – mgr Bogusław Słupczyński – „Muzyka na żywo w spektakluteatralnym”18.30 – Prezentacja „Lasery w sztuce” – mgr Irena Kmieć, mgr MariuszKmieć (Nowa Sala Koncertowa PSM).Koordynatorem projektu jest Grażyna Durlow.OrganizatorzyKonkurs fotograficznyBiblioteka Miejska w Cieszynieprzyłączyła się do europejskiejinicjatywy „przyłapanina czytaniu”, której głównymcelem jest promowanie czytelnictwaza pomocą różnychmediów.Cieszyńska biblioteka ogłaszająckonkurs fotograficzny „Przyłapanina czytaniu”, chce pokazać,iż czytanie może stanowićświetną rozrywkę i być jednąz atrakcji, którymi wypełniamyswój wolny czas.Konkurs trwa od 1 kwietniado 14 maja 2011 r. i skierowanyjest dla osób od 15 roku życia,zarówno dla amatorów, jaki dla profesjonalistów. Aby wziąćudział w konkursie należy do-starczyć do Biblioteki zdjęciaw postaci tradycyjnej (papierowej),nawiązujące tematyką dotytułu – każda fotografia musizawierać elementy pozwalającepowiązać ją z tematyką książkii czytelnictwa. Jury powołaneprzez organizatora przyzna nagrodypieniężne i wyróżnienia.Nagroda główna wynosi 300 zł.Dodatkowe informacje na tematkonkursu udzielane są podnumerem telefonu: 33 8520 710wewn. 13 oraz e-mail: czytelnia@biblioteka.cieszyn.pllubbezpośrednio w Bibliotece Miejskiejw Cieszynie (ul. Głęboka15). Regulamin konkursu dostępnyjest na stronie Biblioteki:www.biblioteka.cieszyn.pl.BMMuzeum Śląska Cieszyńskiegoserdecznie zaprasza na wystawęczasową pod tytułem„Od lunety Galileusza do teleskopówkosmicznych”, którąmożna oglądać w Galerii WystawCzasowych do dnia 3.05.Koncert Pasja Miłości„Od lunety Galileusza do teleskopówkosmicznych” to objazdowawystawa zorganizowana przezMuzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.Zostanie wzbogaconarównież eksponatami z MuzeumŚląska Cieszyńskiego. Wystawaprezentuje 400 lat ewolucji lunetyi teleskopu – od narzędziapozwalającego na obserwacjęnowych zjawisk na niebie doprecyzyjnego przyrządu pomiarowego.Ważne miejsce na wystawieznajdują akcesoria, któreumożliwiły przekształcenie teleskopuz urządzenia obserwacyjnegow przyrząd pomiarowyjak chociażby mikrometry, kameryfotograficzne i CCD, fotometry,czy spektroskopy. Wystawietowarzyszą liczne instalacjeinteraktywne, które pozwalająwidzom lepiej zrozumieć zasadędziałania i sposób użycia teleskopów.Znajdujące się na wystawiehistoryczne lunety i teleskopy,a także obrazy, grafiki oraz drukiilustrują zmiany wyglądu orazmetod prowadzenia obserwacjiastronomicznych w ciągu minionych400 lat.Ponadto informujemy, iż do20.05. ekspozycja stała będzienieczynna z powodu przebudowy.Za utrudnienia serdecznieprzepraszamy.Dział Naukowo-OświatowyMuzeum Śląska CieszyńskiegoCieszyn miastem kwiatówi zieleniWydział Ochrony Środowiskai Rolnictwa Urzędu Miejskiegow Cieszynie oraz TowarzystwoMiłośników Ogrodnictwazapraszają mieszkańców Cieszynado udziału w 38 edycjikonkursu „Cieszyn miastemkwiatów i zieleni”.Przeglądy ogrodów odbywająsię dwa razy w roku – w okresiewiosennym (maj/czerwiec)oraz późnym latem (wrzesień).Oceny dokonuje komisja złożonaz pracownika Wydziału OchronyŚrodowiska i Rolnictwa UrzęduMiejskiego i członków TowarzystwaMiłośników Ogrodnictwa.Organizatorzy zapraszająwszystkich właścicieli ogrodów,którzy chcieliby się pochwalićswoim dziełem, do zgłaszaniasię do Wydziału Ochrony Środowiskai Rolnictwa Urzędu Miejskiego(tel. 33 4794272, e-mail:ochrona@um.cieszyn.pl).Do udziału w konkursie zapraszamyrównież posiadaczyukwieconych balkonów orazadministratorów terenów zielonychnależących do wspólnotmieszkaniowych, osiedli mieszkaniowychi przedsiębiorstw.Termin przyjmowania zgłoszeńupływa w dniu 29 kwietnia.Zachęcamy Państwa gorąco doudziału w konkursie.Wydział OŚR18 kwietnia o godz. 18.00w Domu Narodowym odbędziesię, utrzymany w przedświątecznymnastroju, Koncert naWielki Tydzień: „PASJA MIŁO-ŚCI”. Wystąpią: Beata Bednarz– wokal i Dorota Zaziąbło - fortepian.Beata Bednarz - zafascynowana„czarną muzyką”, od latkojarzona jest głównie z polskąsceną gospel. Laureatka wielufestiwali. Współpracowałaz wieloma wykonawcami i zespołamim. in.: K. Prońko, M. Szcześniakiem,S. Sojką, A. Piasecznym,E. Górniak, Kayah, M. Rodowicz,Budką Suflera, De Mono, Perfect,a także: Garou, Drupim, G. Haskellem,H. Vondrackovą, K. Gottemi D. Roussosem. Współpracowałaz Orkiestrą A. Sztaby oraz T. Szymusiaw „Tańcu z gwiazdami”.Z Lorą Szafran i Patrycją Golątworzyły zespół Big Stars.Nagrała dziewięć solowychprojektów, ostatnio: Piosenkinieprzypadkowe (2006), Zwątpieniezdziwienie (2008), Pasjamiłości (2009), Świątecznie(2010).Bilety w COK. Zapraszamy!COK


15 kwietnia 2011 | Nr 8 (753)Spotkanie z pisarkąZwyczajowo, w trzeci wtorekmiesiąca, który tym razemprzypada na 19 kwietnia,o godz. 16.00 w siedzibie MZCw Cieszynie, ul. Stalmacha 14odbędzie się przedświątecznespotkanie KL ”Nadolzie”.Kiermasz WielkanocnySerdecznie zapraszamy nakolejny Artystyczny KiermaszWielkanocny organizowanyprzez Cafe Muzeum oraz MuzeumŚląska Cieszyńskiegow dniach 15-17 kwietnia.Oprócz tradycyjnego dzieleniasię jajkiem, pragniemy podzielićsię ogromną radością. Będziemybowiem gościć cieszyniankę, KarolinęPaprocką z domu Augustyniak.Pani Karolina mieszkana stałe w Niemczech i jako polonistka(absolwentka UJ w Krakowie)pracuje w szkole polonijnej.W Niemczech również działaw polonijnych klubach literackich.Jest autorką opublikowanejniedawno mini powieści pt: „Trawa”,z której wątkami pragnie zapoznaćGości spotkania w swoimmacierzystym Klubie, którymjest KL „Nadolzie”. Gorąco zapraszamy.Jolanta SkóraOryginalny prezent, ciekaweozdoby świąteczne to tylko częśćatrakcji tegorocznego kiermaszu.PRZYJDŹ! ZOBACZ!Cafe MuzeumMuzyka i PieśniŚredniowiecznej EuropyCieszyński Ośrodek Kulturykontynuuje ubiegłorocznycykl pn „MUZYKA I PIEŚNIŚREDNIOWIECZNEJ EUROPY”.W piątek 15 kwietnia w saliwidowiskowej Domu Narodowegoodbędzie się kolejnykoncert pt. „Cantos de la EspanaAntiqua”.Wystąpią: Anna Jagielska-Riveiro– sopran oraz Michał Pindakiewicz- gitara. Zabrzmią hiszpańskiepieśni średniowieczneze zbioru „Cancionero de Palacio”i „Canciones antiguas” zebraneprzez F. G. Lorcę. Prawiewszystkie opiewają miłość - tematzawsze aktualny we wszystkichkulturach na przestrzeniwieków, mówią też o ludzkichtroskach i chwilach radości,o sprawach, które każdemu z nassą wciąż bliskie...Anna Jagielska-Riveiro - pieśniarkai gitarzystka, wykonujemuzykę z różnych epoki w wielu stylach. Jest wybitnąspecjalistką i jedyną śpiewaczkąw Polsce zajmującą się dogłębniemuzyką sefardyjską. W jejrepertuarze znajdują się też starepieśni hebrajskie oraz pieśnijidysz. Koncertuje i uczestniczyw międzynarodowych festiwalachw Polsce i zagranicą (m.in. w Hiszpanii, Francji, Anglii,we Włoszech, w Niemczechi na Litwie). Jest współzałożycielkąi kierownikiem ZespołuMuzyki Dawnej „Comtessa”.Nagrywała dla radia i telewizji,dokonała nagrań fonograficznych(„Drzewka migdałowe- Pieśni sefardyjskie”, „Cantosde la Espana Antigua”, „Noche latina- Noc latynoska”, „Cantigasde Amigo - Songs to a lover” oraz„Lunas olvidadas”.Michał Pindakiewicz - absolwentAkademii Muzycznej im.F. Chopina. Laureat wielu konkursówgitarowych. Koncertujesolo i w różnych składach kameralnych(min. z zespołami: TrioArché, Anya, Con Passione).Początek koncertu17.00. Wstęp wolny.Zapraszamy!o godz.COKNiech się plecieMiejski Ośrodek Sportu i Rekreacjiw Cieszynie serdeczniezaprasza do udziału w trzecimCieszyńskim Fortuna Biegu,który odbędzie się 17 kwietniana terenie Miasta Cieszynaoraz Czeskiego Cieszyna.Start biegu usytuowany jestna stadionie MOSiR w Cieszynie,trasa będzie przebiegała pomiędzydwoma mostami granicznymi.W ubiegłym roku wystartowałoblisko 340 uczestników– amatorów biegania. Najważniejszyjest udział, sam wynikjest sprawą drugorzędną!W ramach biegu będzie zorganizowanychkilka kategoriiwiekowych. Dystans, jaki jest dopokonania to 2 km w przypadkubiegu młodzieżowego oraz 10 kmw biegu głównym. Zapraszamyserdecznie! Więcej szczegółówna stronie internetowej www.fortuna.bieguliczny.pl.UWAGA - w związku z organizacjąBiegu wystąpią utrudnieniaw ruchu - szczegółoweinformacje na stronie 10.MOSiRStowarzyszenie Serfenta orazZamek Cieszyn zapraszają doOranżerii Zamku Cieszyn nawystawę „Niech się plecie!”,którą można oglądać do 22maja.Wystawa powstała w ramachzrealizowanego przez StowarzyszenieSerfenta projektu Plecionkarskimszlakiem Wisły, poktórego sukcesie rozpoczął siękolejny, Plecionkarskim szlakiemPolski, by w jeszcze większymzakresie tropić wiejskichartystów-plecionkarzy.Na wystawę składają się materiałyzebrane podczas etnograficznychbadań terenowych.Można na niej zobaczyć kilkadziesiątbarwnych fotografiiprezentujących ludzi, ich życie,pracę oraz wyroby związanez plecionkarstwem, a takżeeksponaty z dziedziny współczesnegodizajnu, bazujące natradycyjnych materiałach oraztechnikach plecionkarskich.W ramach wystawy odbędąsię bezpłatne warsztaty wikliniarskiedla dzieci prowadzoneprzez instruktorów rękodziełaartystycznego. Informacje orazzapisy: tel. 33 851 08 21 w. 24lub tmajorek@zamekcieszyn.pl.Liczba miejsc ograniczona.Łącznie z realizacją wystawyodbędzie się również organizowanaprzez Stowarzyszenie Serfentakonferencja „Hand Made inPoland” podejmująca dyskusjęnad aktualną kondycją rękodziełaartystycznego oraz nad możliwościamii ograniczeniami jegodalszego rozwoju. Zapraszamy10 maja do sali konferencyjnejUniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.Zamek CieszynProjekt dofinansowany ześrodków Programu OperacyjnegoFundusz Inicjatyw Obywatelskichoraz Ministra Kulturyi Dziedzictwa Narodowego.


15 kwietnia 2011 | Nr 8 (753)Rusza XIII Kinona Granicy!28 kwietnia w Cieszynie i Czeskim Cieszynie rusza 13. PrzeglądFilmowy KINO NA GRANICY! Poniżej pełny program:Czwartek 28 kwietnia10:00 CENTRAL NF: Autopohádky (Břetislav Pojar, Michal Žabka,Libor Pixa, Jakub Kohák, 2011) 83’10:00 PIAST WE: Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie (StanisławDulz, 1986) 68’12:00 CENTRAL TR: Tramwaj (Monika Kuczyniecka, 2007) + Dámana kolejích (Ladislav Rychman, 1966) 9+78’12:00 PIAST NF: Różyczka (Jan Kidawa-Błoński, 2010) 118’14:15 CENTRAL LU: Die Blechtrommel (Volker Schlöndorff, 1979) 142’14:15 PIAST NF: Dissidents, les artisans de la liberté (Ruth Zylberman,2010) 101’15:00 RYNEK: Wystawa: Eléctrico – portugalski tramwaj17:00 CENTRAL NF: 80 dopisů (Václav Kudrnka, 2011) 75’17:00 PIAST NF: Chrzest (Marcin Wrona, 2010) 86’17:00 ZAMEK: Wystawa: EkoGlass19:00 CENTRAL WE: Człowiek, który... (Jerzy Zarzycki, 1967) +Człowiek znikąd (Józef Kłyk, 1983) 27+90’19:00 TEATR NF: Uroczyste otwarcie: Přežít svůj život (teoriea praxe) (Jan Švankmajer, 2010) 105’21:15 CENTRAL NF: Bloudím (Martin Müller, 2010) 75’22:30 KLUB: Koncert: Karbido: StolikPiątek 29 kwietnia09:30 PIAST NF: Wenecja (Jan Jakub Kolski, 2010) 114’10:00 CENTRAL NF: Katka (Helena Třeštíková, 2010) 90’12:00 CENTRAL TR: Kalamita (Věra Chytilová, 1981) 96’12:00 TEATR LU: Résolution 819 (Giacomo Battiato, 2008) 96’12:00 ZAMEK: Spotkanie na Granicy14:00 CENTRAL NF: Onemanshow (Peter Magát, 2010) + Mongolsko.V tieni Džingischána (Pavol Barabáš, 2010) 17+61’14:00 TEATR OV: Světlo proniká tmou + Kladivo na čarodějnice(Otakar Vávra, 1931, 1969) 4+103’15:00 ZAMEK: Wystawa: Petr Holeček: Přiběhy16:00 CENTRAL LU: Chodník cez Dunaj (Miloslav Luther, 1989) 89’16:00 TEATR NF: Sala samobójców (Jan Komasa, 2011) 120’18:15 CENTRAL OV: Romance pro křídlovku (Otakar Vávra, 1966) 89’18:15 TEATR NF: Drżące trąby (Natalia Brożyńska, 2010) + Małamatura 1947 (Janusz Majewski, 2010) 4+108’20:45 CENTRAL KK: Uśmiech (Mieczysław Kijowicz, 1965) + Niewinniczarodzieje (Andrzej Wajda, 1960) 8+87’20:45 OLZA WE: Limonádový Joe aneb Koňská opera (Oldřich Lipský,1964) 99’22:30 CENTRAL WE: Wilcze echa (Aleksander Ścibor-Rylski, 1968) 97’22:30 KLUB: Koncert: Charlie StraightSobota 30 kwietnia10:00 CENTRAL NF: Arsy-versy (Miro Remo, 2009) + Čas grimás(Peter Dimitrov, 2011) 23+62’10:00 TEATR KK: Rondo (Mieczysław Kijowicz, 1966) + Gdy spadająanioły (Roman Polański, 1960) + Komeda. A Soundtrack for a Life(Claudia Buthenhoff-Duffy, 2010) 10+23+52’12:00 CENTRAL NF: Lietajúci Cyprián (Mariana Čengel Solčanská,2010) 108’12:00 TEATR NF: Twist & Blood (Kuba Czekaj, 2010) + Erratum(Marek Lechki, 2010) 30+90’12:00 ZAMEK: Warsztaty Trzy spojrzenia14:15 CENTRAL LU: Postel (Oskar Reif, 1998) 90’14:15 TEATR NF: Millhaven (Bartek Kulas, 2010) + Made in Poland(Przemysław Wojcieszek, 2010) 7+90’16:15 CENTRAL NF: 3 sezóny v pekle (Tomáš Mašín, 2009) 110’16:15 TEATR KK: Klatki (Mieczysław Kijowicz, 1966) + Sult (HenningCarlsen, NO/DK/SE 1966) 7+112’18:30 CENTRAL NF: Odcházení (Václav Havel, 2011) 97’18:30 PIAST NF: Hanoi-Warszawa (Katarzyna Klimkiewicz, 2010)+ Prosta historia o miłości (Arkadiusz Jakubik, 2010) 27+80’18:30 TEATR LU: Vtáčkovia, siroty a blázni (Juraj Jakubisko, 1969) 78’20:30 CENTRAL TR: Elektryczka (Maciej Cuske, 2005) + Tramwajada(Bolesław Pawica, 1989) 20+70’20:30 OLZA NF: Největší z Čechů (Robert Sedláček, 2010) 100’22:30 CENTRAL OV: Turbina (Otakar Vávra, 1941) 96’22:30 KLUB: Koncert: KazetyNiedziela 1 maja10:00 CENTRAL NF: X+X=1 (Juraj Krasnohorský, 2009) + Ilja(Ivan Ostrochovský, 2010) + Ďakujem, dobre (Mátyás Prikler, 2009)15+30+40’10:00 TEATR NF: Nevinnost (Jan Hřebejk, 2011) 98’12:00 CENTRAL NF: Ženy v pokušení (Jiří Vejdělek, 2010) 112’12:00 TEATR LU: Danton (Andrzej Wajda, 1983) 130’14:30 CENTRAL NF: Kamene (Katarína Kerekesová, 2010) + Osadné(Marko Škop, 2009) 26+63’15:00 TEATR NF: Młyn i krzyż (Lech Majewski, 2010) 85’17:00 CENTRAL NF: Kajínek (Petr Jákl, 2010) 107’17:00 PIAST WE: Kaňon samé zlato + Cesta na jihozápad (ZdeněkSirový, 1971, 1989) 21+84’17:00 TEATR LU: Zabudnite na Mozarta (Miloslav Luther, 1985) 90’19:30 CENTRAL NF: Občanský průkaz (Ondřej Trojan, 2011) 137’19:30 TEATR KK: Underlife (Jarosław Konopka, 2011) + Rosemary’sBaby (Roman Polański, 1968) 8+136’22:30 CENTRAL WE: Prawo i pięść (Jerzy Hoffman, Edward Skórzewski,1964) 92’22:30 KLUB: Koncert: FiordmossPoniedziałek 2 maja10:00 CENTRAL NF: Nebe Peklo (David Čálek, 2010) 82’10:00 TEATR OV: Hlava kance + Evropa tančila valčík (Otakar Vávra,2006, 1989) 5+98’12:15 CENTRAL NF: Hlava – Ruce – Srdce (David Jařab, 2010) 110’12:15 TEATR OV: Žijeme v Praze + Moje Praha (Otakar Vávra,1934, 2003) + Zlatá šedesátá: Otakar Vávra (Martin Šulík, 2009)13+42+60’14:30 CENTRAL NF: Vše pro dobro světa a Nošovic (Vít Klusák,2010) 95’14:30 TEATR AS: Paweł (Adam Sikora, 2009) 87’16:30 CENTRAL NF: Český mír (Filip Remunda, Vít Klusák, 2010) 108’16:30 TEATR LU: Útek do Budína (Miloslav Luther, 2002) 110’19:00 CENTRAL NF: Habermannův mlýn (Juraj Herz, 2010) 104’19:00 TEATR AS: Ewa (Adam Sikora, Ingmar Villqist, 2010) 108’21:00 CENTRAL WE: Smrt v sedle (Jindřich Polák, 1958) 84’21:00 PIAST NF: Essential Killing (Jerzy Skolimowski, 2010) 83’21:00 TEATR NF: Nesvatbov (Erika Hníková, 2011) 72’22:30 CENTRAL OV: Krakatit (Otakar Vávra, 1948) 106’22:30 KLUB Koncert: Igor BoxxWtorek 3 maja10:00 CENTRAL NF: Kuky se vrací (Jan Svěrák, 2010) 95’10:00 TEATR LU: Anjel milosrdenstva (Miloslav Luther, 1993) 78’12:00 CENTRAL WE: Mały western (Witold Giersz, 1960) + Je třebazabít Sekala (Vladimír Michálek, 1998) 5+109’12:00 TEATR KK: Sztandar (Mieczysław Kijowicz, 1965) + Dwaj ludziez szafą (Roman Polański, 1958) + Do widzenia, do jutra... (JanuszMorgenstern, 1960) 7+15+80’14:15 CENTRAL HU: Bibliothéque Pascal (Szabolcs Hajdu, 2010) 105’14:15 PIAST NF: Wygrany (Wiesław Saniewski, 2011) 110’16:15 CENTRAL LU: Tango s komármi (Miloslav Luther, 2009) 97’16:15 PIAST NF: Joanna (Feliks Falk, 2010) 105’18:00 CENTRAL WE: Stary kowboj (Witold Giersz, 1973) + Nočníjazdci (Martin Hollý, 1981) 9+92’18:00 PIAST TR: Kontroll (Nimród Antal, 2003) 105’20:00 CENTRAL TR: Florenc 13:30 (Josef Mach, 1957) 88’20:00 PIAST WE: Stíny horkého léta (František Vláčil, 1977) 99’LegendaAS – Adam Sikora. RetrospektywaHU – Element węgierskiKK – The best of Krzysztof Komeda. RetrospektywaLU – Igor Luther & Miloslav Luther. RetrospektywaNF – Nowe filmyOV – Otakar Vávra. RetrospektywaTR – O tramwajach i innychWE – Środkowoeuropejskie westernyCENTRAL – Kino Central, Český Těšín, ul. Štefánikova 27KLUB – Klub festiwalowy, Cieszyn, Wzgórze ZamkoweNOIVA – Čítárna a literární kavárna Noiva, Český Těšín, ul. HlavníOLZA – Projekcje nad rzekąPIAST – Kino Piast, Cieszyn, ul. Ratuszowa 1TEATR – Teatr im. Adama Mickiewicza, Cieszyn, pl. Teatralny 1ZAMEK – Zamek Cieszyn, Cieszyn, ul. Zamkowa 3Zmiany w programie zastrzeżone!Więcej na www.kinonagranicy.pl.Organizatorzy


15 kwietnia 2011 | Nr 8 (753)Duety z Harfążbieta Gajewska – flet, ZuzannaSawicka – harfa. W przerwiekoncertu ogłoszenie wyników IVOKDzHNiedziela 17 kwietniaZamek Cieszyn10.00 - Konkurs prawykonań13.00 - Ogłoszenie wynikówWsparcia finansowego udzielająCentrum Edukacji Artystycznejprzy MKiDN oraz MiastoCieszyn.PTHFot. z archiwum organizatorówW dniach 15-17 kwietniaodbędzie się IV OgólnopolskiKonkurs Duetów z Harfą wCieszynie. Zmagań uczestnikówkonkursu będzie możnaposłuchać w następującym porządku:Piątek 15 kwietniaZamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3(Wzgórze Zamkowe)9.30 - Inauguracja konkursu10.00 - Rozpoczęcie przesłuchań- grupa studentów15.00 - Przesłuchania uczniówgrupy zaawansowanejTeatr im. Adama Mickiewicza,Plac Teatralny19.00 - Koncert inauguracyjny„Jurorzy i laureaci”: Kateřina Englichová,Maria Szwajger-Kułakowska,Anna TrefonSobota 16 kwietniaZamek Cieszyn10.00 - Przesłuchania uczniówgrupy średnio-zaawansowanej15.00 - Przesłuchania uczniówI stopniaCafé Muzeum, ul. Regera 618.30 - „Jurorzy i laureaci”: El-Dom Narodowy, Rynek 1215.00 - Koncert Laureatów wDomu NarodowymW czasie trwania konkursumożna będzie zwiedzić wystawęharf firm Lyon & Healy oraz Salvi.Patronat honorowy nad konkursemobjął Minister Kulturyi Dziedzictwa Narodowego BogdanZdrojewski oraz BurmistrzMiasta Cieszyna MieczysławSzczurek.Organizatorem Konkursu jestPolskie Towarzystwo Harfowez siedzibą w Cieszynie, a współorganizatoramiZamek Cieszyni COK „Dom Narodowy”.Harfistka Zuzanna SawickaCieszyńska Liga SiatkówkiMecze Finałowe Cieszyńskiej Ligi Siatkówki 2011 zostaną rozegrane7 maja na Sali Sportowej MOSiR przy Al. Łyska. Meczo 3 miejsce rozegrają drużyny GOLESZÓW TEAM – FOTOSPRINTER.Mecz kończący tegoroczny sezon rozegrany zostanie pomiędzydrużynami CIS CISOWNICA – PIZZERIA WW. Zapraszamy do kibicowania.MOSiRMojefascynacje27 kwietnia zapraszamy doDomu Narodowego na kolejnespotkanie z cyklu: „Moje fascynacje”.Bohaterem będzieJacenty Ignatowicz, muzyk,folklorysta i gawędziarz.Nazywają go żywieckim Kolbergiem,zajmuje się propagowaniemfolkloru beskidzkiego,zbieraniem instrumentów, strojówi pieśni góralskich. Gra na 18unikatowych instrumentach ludowych.W Londynie zgotowanomu owacje gdy wykonał na długiejpiszczałce pasterskiej „Can’tbuy me love” Beatlesów. Koncertowałw samolocie z Moskwydo Indii i na okręcie wojennymw drodze do Niemiec. W „MamTalent” grał na liściu „Ave Maria”i Poloneza As-dur podczas krakowskiegoFestiwalu „Chopin-Open”.Początek spotkania o godz.17.00. Wstęp wolny.COKRequiem zabrzmi w Wielką ŚrodęDobrą tradycją Cieszyna stałosię coroczne, wielkośrodowespotkanie ze śląskimi filharmonikami.Również w tymroku w Kościele Jezusowym20 kwietnia o godz. 18.00 odbędziesię jubileuszowy, dziesiątyjuż koncert poświęconypamięci wielkiego cieszynianina,prof. Karola Stryji.W programie usłyszymy jednoz najwybitniejszych dzieł muzykisakralnej, Requiem d-mollKV 626 Wolfganga AmadeuszaMozarta, z udziałem Śląskiej OrkiestryKameralnej oraz ChóruFilharmonii Śląskiej.Partie solowe wykonają: AlinaUrbańczyk-Mróz – sopran, KatarzynaZielińska – alt, MichałBorkowski – tenor oraz BartoszAraszkiewicz – bas. Za pulpitemdyrygenckim stanie uczeń KarolaStryji, dziś uznany śląskikompozytor, dyrygent, pedagog,były rektor Akademii Muzycznejw Katowicach, Wincenty Jan HA-WEL.Wykonanie tego dzieła nawiązujedo pierwszego koncertu,bowiem właśnie mozartowskimRequiem śląscy filharmonicy poraz pierwszy w Cieszynie złożylihołd swemu wieloletniemu dyrektorowii dyrygentowi.Serdecznie zapraszamy wszystkichmelomanów. Wstęp wolny.Kilka słów o...Requiem d-moll KV 626 (mszażałobna) Wolfganga AmadeuszaMozarta powstało we Wiedniuw 1791 roku. Jest jego ostatnią,niedokończoną kompozycją. Naprośbę żony Mozarta Konstancjiutwór został dokończony przezFranza Xavera Süssmayra i przekazanyhrabiemu Franzowi vonWalsegg, który anonimowo zamówiłu Mozarta requiem, abyupamiętnić w ten sposób rocznicęśmierci swojej żony.Requiem jest dziełem wyjątkowym,otoczonym mitamii kontrowersjami szczególnie natemat jaka część utworu zostałaskomponowana przez samegoMozarta. Mozart jest autoremw całości partii wokalnych iinstrumentalnych z IntroitusRequiem aeternam, wokalnychz Kyrie, Dies Irae, Tuba Mirum,Rex tremendae, Recordare, Confuntatis,Domine Jesu i Hostias;rękopis Mozarta kończy się8 taktem partii wokalnych Lacrimosa.Reszta została uzupełnionaprzez Süssmayra. Niektórzywspółcześni muzykolodzy uważają,że nie jest to możliwe, abySüssmayr mógł sam uzupełnićLacrimosę i skomponować Sanctus,Benedictus oraz Agnus Dei.Dokończenie na 19 stronie...


15 kwietnia 2011 | Nr 8 (753)15–20.04. g. 15:30 MEGAMOCNY(komedia, film akcji, animowany, familijny)USA, b.o.15–20.04. g. 17:30 JESTEM NUME-REM CZTERY (thriller science-fiction)USA, od 12 lat15–20.04. g. 19:45 CZARNY ŁABĘDŹ(dramat, thriller) USA, od 15 latSPECJALNE SEANSE SPONSORO-WANE – Cena biletu: 10,00 zł26, 27.04. g. 17:00 WEEKEND (komediasensacyjna) Polska, od 15 lat26.04. g. 19:15 WSZYSCY INNI (dramat)Niemcy, od 15 latDKF „Fafik”27.04. g. 19:00 MISTRZOWIE KINA:Jacques Tati - wstęp tylko dla posiadaczykarnetów miesięcznychPictorial TeamGaleria „Na Piętrze”Do 29.04. „Z POPIELNIKA NA WOJ-TUSIA ...” - wystawa pokonkursowa15.04. g. 19.00 KONCERT INAUGURU-JĄCY KONKURS DUETÓW Z HARFĄ16.04. g. 15.00 MISTERIUM MĘKIPAŃSKIEJ - ZESPÓŁ TEATRAL-NY PRZY PARAFII ŚW. ELŻBIETYW CIESZYNIE28.04–3.05. KINO NA GRANICYPrzegląd Filmowy. Szczegóły: www.kinonagranicy.pl15.04. g. 10.30 Spotkanie biblioterapeutycznez wychowankami OREW-u15.04. g. 15.00 Nasz Teatrzyk – próba18.04. g. 15.00 Wielkanocna poczta– zajęcia plastyczne19.04. g. 10.30 Spotkanie biblioterapeutycznez wychowankami DPSFENIKS19.04. g. 15.00 Szkolne dokuczanki -spotkanie z wychowankami SOSW20.04. g. 15.00 Czytanie na dywanie27.04. g. 15.00 Bukowe Wzgórze -spotkanie z wychowankami SOSW29.04. g. 15.00 Nasz Teatrzyk - próbaZamek CieszynWYSTAWYCzynne codziennie 10:00 – 17:00Do 25.04. Akademia Dźwięków Ziemi.Finisaż wystawy 19.04, Sala ekspozycyjnaZamku Sztuki.Do 22.05. „Niech się plecie” Sala wystawowaOranżerii.15.04.–15.05 „Nie tylko cieszyńskiemagnolie” Wernisaż wystawy 15.04.,godz. 15.00, pasaż Oranżerii.SPOTKANIA20.04. godz. 17.30 „Jak opanować sztukęprezentacji” - spotkanie biznesoweKlubu Przedsiębiorcy, sala konferencyjnaw Oranżerii.15-16.04. „ABC Przedsiębiorczości”dla osób pragnących założyć działalnośćgospodarczą, sala konferencyjnaw Oranżerii.Informacja Turystyczna i sklep z pamiątkami- czynne codziennie (opróczponiedziałków) od 9:00 do 17:00.Wieża Piastowska i Rotunda św. Mikołaja- Czynne codziennie od 9:00do 17:00.TEATR CST (róg ul. Wyspiańskiegoi Chrobrego), tel. 519 553 33416.04. g. 18.00 Kabaret NOŁ NEJMw programie ETER (bilety w CieszyńskimCentrum Informacji)17.04. 3. Cieszyński Fortuna Bieg -ulice Cieszyna i Czeskiego Cieszyna.20.04. Koncert Karol Stryja in memoriamw jubileuszowym wydaniu(Kościół Jezusowy, Plac Kościelny),wstęp wolnyPO DRUGIEJ STRONIE OLZYSCENA POLSKA16-17.04. g. 17.30 Przyjazne dusze19.04. g. 12.30, 19.00 Przyjazne dusze15.04. g. 17.00 W cyklu: “MUZYKAI PIEŚNI ŚREDNIOWIECZNEJ EURO-PY” - Cantos de la Espana Antiqua17.04. g. 15.00 4. OGÓLNOPOLSKIKONKURS DUETÓW Z HARFĄ - koncertlaureatów (org. PTH, COK)18.04. g. 10.00 ZWYCZAJE I OBRZĘ-DY WIELKANOCNE W KULTURZELUDOWEJ ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO– warsztaty dla dzieci – prowadzenieKatarzyna Rucka – Ryś z GOKw Istebnej (zapisy COK)18.04. g. 18.00 Koncert na WielkiTydzień: „PASJA MIŁOŚCI”. Wystąpią:Beata Bednarz - wokal, DorotaZaziąbło – fortepian (bilety w COK)19-20.04. g. 9.00 MIĘDZYNARODO-WY DZIEŃ PAMIĘCI O HOLOKAU-ŚCIE - projekcje filmów. „Pokazyfilmowe organizowane są dziękiuprzejmości organizatora MiędzynarodowegoFestiwalu FilmowegoŻydowskie Motywy – StowarzyszeniaŻydowskie Motywy”19.04. g. 16.00 „ŻYCIE MIESZKAŃ-CÓW ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGOW ŚWIETLE ARCHIWALIÓW” - prelekcjadr Małgorzaty Kiereś (UTW)27.04. g. 17.00 W cyklu „MOJE FA-SCYNACJE”: spotkanie z JacentymIgnatowiczem, muzykiem – folklorystąi gawędziarzem28.04. g. 9.00 XVIII Regionalny PrzeglądPieśni „Śląskie Śpiewanie” im.prof. Adolfa Dygacza – eliminacjerejonowe (org. COK, Związek Górnośląski,Zespół Pieśni i Tańca Śląsk)WYSTAWYGaleriaDo 28.04. „AB IMO PECTORE” - wystawafotografii piktorialnej GrupyMuzeum czynne: wt., czw., sob., nd.:10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00; śr.,pt.: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00;poniedziałek nieczynne.W dniach 10.04.–20.05. ekspozycja stałabędzie zamknięta z powodu remontu.Zapraszamy wszystkich zwiedzającychdo Galerii Wystaw Czasowych.Do 3.05. „Od lunety Galileusza do teleskopówkosmicznych”,Wystawy czynne: wt., śr., czw., pt.w godz. 8.00-18.00, sob. 9.00-15.00.”Do 4.06. „Śladem Czarnej Julki. Karwinaz czasów dzieciństwa GustawaMorcinka”.www.militariacieszyn.plBezpłatne zwiedzanie muzeum, któremieści się przy ul. Frysztackiej 2,możliwe jest po wcześniejszym kontakcietelefonicznym – 604 833 667,Krzysztof Neścior.17.04. Dzień otwarty przy polskimschronie bojowym w Cieszynie-BoguszowicachCzynne: środa, piątek 9.00-13.00.Zwiedzanie i udział w warsztatachgraficznych w każdym dniu tygodniapo uzgodnieniu terminu: 695217 850, lub osobiście.15 IV16 IV17 IV18 IV19 IV20 IV21 IV22 IV23 IV24 IV25 IV26 IV27 IV28 IV29 IV30 IV„Galen”„Farmarosa”„Medea”„Centrum”„Pod Zamkiem”„Dbam o zdrowie”„Medyk”„Pod Wzgórzem”„Na Trakcie”„U Miłosiernych”„Moja Apteka”„Na Starówce”„Na Banotówce”„Medi - Tm”„Medea 2”„Na Moniuszki”ul. Liburnia 22ul. Bobrecka 27ul. Bielska 8ul. Filasiewicza 3Aul. Głęboka 62ul. Bielska 37ul. Kolejowa 20ul. Górna 20ul. Szybińskiego 1ul. Londzina 1ul. Rynek 6ul. Mennicza 20ul. Hallera 45ul. Frysztacka 20ul. Limanowskiego 9/1ul. Moniuszki 13tel. 857-99-61tel. 858-27-65tel. 852-13-45tel. 852-51-02tel. 852-13-63tel. 852-54-40tel. 858-23-15tel. 857-88-16tel. 851-35-54tel. 852-02-67tel. 857-92-50tel. 857-76-40tel. 852-25-36tel. 479-70-80tel. 445-16-88tel. 479-56-66


15 kwietnia 2011 | Nr 8 (753)Ogródek nad OlząOgródek nad Olzą? Dlaczegonie. Dzieci z O!Świetlicy KrytykiPolitycznej „Na Granicy”w Cieszynie na granicy zorganizowałyprzestrzeń, którawydawała nam się trochęzaniedbana, zniechęcała dowpatrywania się w rzekę.Zróbmy razem Punkt ObserwacjiOlzy! O!gródek może byćprzestrzenią, którą stworzymysami, tak jak chcemy.Czy mieszkańcy też chcą włączyćsię w porządkowanie i ożywieniemiejsca gdzie spacerujemy?Możemy zorganizować przestrzeńwspólnymi siłami!Stwórzmy ogródek bez ogródek.Olza to przecież taki ważnypunkt Cieszyna.Jesteśmy w soboty od godz.10.00 do 13.00, od poniedziałkudo piątku od 15.00 do 17.00 orazw trakcie wykładów i spotkań wŚwietlicy „Krytyki Politycznej”.W sprawie sadzenia, aranżowania,ożywiania i wspólnegoplanowania skrawka nad Olząmożna pisać: cieszyn@poczta.krytykapolitycza.pl albo dzwonić:604 778 950.Grupy ogródkowe mogą byćzorganizowane. Zabierzcie znajomych,sąsiadów, dzieci, kolegówze szkoły, klasy, można teżzaproponować własny, indywidualnypomysł na ciąg dalszyi poprostu przyjść z wizją namiejsce a my pomożemy ją zrealizować.Świetlica KrytykiPolitycznej „Na Granicy”Fot. z archiwum Krytyki PolitycznejWystawamalarstwaFot. PSOUUW niedzielę 17 kwietniaw godz. 10.00-16.00 Muzeum4 Pułku Strzelców Podhalańskichoraz Sekcja MiłośnikówMilitariów jak co roku zapraszająna dzień otwarty przypolskim schronie bojowymw Cieszynie-Boguszowicach.Zapraszamy na wystawęmalarstwa Piotra Mielecha,podopiecznego z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, PolskiegoStowarzyszenia na Rzecz Osóbz Upośledzeniem UmysłowymKoło w Cieszynie, którą możnaoglądać nieodpłatnie do 4 majaw „Piwnicy Muzealnej” MuzeumŚląska Cieszyńskiego.Ekspozycja pt. „Formy wyobraźni”jest pierwszą indywidualnąwystawą Piotra Mielecha, przenoszącąwidza w świat trochę przerażających,ale jednak fascynującychpotworów i smoków.PSOUUDzień otwarty przy schronieEfekt pracy „ogródkowej grupy”Requiem zabrzmi w Wielką ŚrodęDokończenie z 17 strony...Walsegg prawdopodobnie zamierzałprzedstawić Requiemjako własne dzieło co zostałoudaremnione przez publicznewykonanie utworu dla wdowypo Mozarcie. WspółczesnymFot. z archiwum Filharmonii ŚląskiejW tym roku po raz pierwszychcemy zaprezentować prowadzenieognia ze schronu bojowegoprzez replikę polskiego Browningawz.30 na gaz oraz praktycznedziałanie załogi schronu w warunkachbojowych.Na miejscu m. in:- zwiedzanie Polskiego schronuz 1939 roku- przejażdzki konne- dioramy historyczne, takżeprzy niemieckich tzw. ,,BunkrachKocha’’- godz 14.00 pokaz strzelaniaprzyczynkiem do legend na tematRequiem jest pochodzącaz 1979 roku sztuka Petera Shaffera„Amadeusz” (oraz nagrodzonawieloma Oscarami jejekranizacja w reżyserii MilosaFormana), w której kompozycjęzamawia zamaskowany AntonioFot. Muzeum 4 PSPz repliki Ckm wz. 30 na gaz- strzelanie z paintballu.Zapraszamy wszystkich miłośnikówhistorii ożywionej!K. NeściorSalieri – twórca współczesnyMozartowi przedstawiony jakojego zaciekły rywal i pośledniejmiary kompozytor, który zamierzadoprowadzić do śmierciMozarta, a jego genialne dziełosobie przywłaszczyć.WK/PIChór Filharmonii ŚląskiejUbiegłoroczny koncert, fot. Adam Karpiński


15 kwietnia 2011 | Nr 8 (753)Do kontynuacji artykułu „Rowerempo... terra incognita” powrócimyw następnym numerze WR.Wywiad z Haliną MlynkovąPodczas wizyty w Cieszynie piosenkarki Haliny Mlynkovej wraz zeswoim zespołem z programu muzycznego TVP2 „Bitwa na Głosy”, udałosię nam przeprowadzić z artystką wywiad, który prezentujemy poniżej.Drużyna z Cieszyna Pani Haliny odnosi w programie jak dotądsame sukcesy!BZ: Czy spodziewała się Pani, żePani drużyna z Cieszyna odniesietak duże sukcesy w programie„Bitwa na Głosy”?Halina Mlynkova: Nie spodziewaliśmysię tego od samego początku,ponieważ jak można zauważyć,przez ostatnie siedem lat nie pokazałamnowej płyty. Bardzo odeszłamw cień i ten program jakby jest równieżtakim „starterem” do mojej nowejpłyty. Nie ukrywam, że absolutnienie miałam takich podejrzeń, żebędziemy co tydzień na pierwszymmiejscu, jeśli chodzi o ilość głosóworaz że tak pięknie i płynnie nam topójdzie z tygodnia na tydzień. Z drugiejstrony krzywdziłabym też chór,gdybym powiedziała, że odpadniemyna samym początku. Jak zobaczyłam,jak wspaniale się przygotowujądo występu i jak świetnymi sąwokalistami, to wiedziałam, że jestdobrze. Natomiast teraz wszystkojest w rękach widzów, ponieważ niema komisji, która nam przyznajepunkty.BZ: Co sprawa, że właśnie drużynaz Cieszyna okazała się takwyjątkowa, że od samego początkuwygrywa odcinki i zdobywanajwiększą ilość głosów? Co ichróżni od innych grup?HM: Nie ukrywam, że nie znamdobrze innych grup. Mogę mówićtylko o mojej drużynie. Jest to bardzozgrany zespół, pomagają sobiewzajemnie, więc nie tylko są świetnymiwokalistami, ale są równieżdla siebie przyjaciółmi. Nie ma międzynimi zazdrości, wspierają się zarównow tych dobrych, jak i w tychtrudniejszych momentach. Każdyczłowiek ma czasami jakąś chandrę,a oni wzajemnie wyczuwają swojeemocje. Myślę, że to bardzo dużo, bobardzo ważna jest nie tylko ta stronafizyczna - dobre struny głosowe,ale również ta psychiczna, czyli dobrenastawienie i fajna atmosferamiędzy ludźmi.BZ: Czym kierowała się Pani nacastingu przy wyborze członkówdo swojej drużyny, czego Pani wnich szukała?HM: Ze względu na to, że był topierwszy chór w życiu, który wybierałam,nie miałam doświadczeniaw tym, jak ma on wyglądać. Wybierałamoczywiście świetne głosyi muzykalność. Czasami głos nieidzie w parze z muzykalnością, dlategobardzo dużo osób, które świetnieśpiewało, nie miało takiego wyczucia„feelingowego”, rytmu, itd.A to jest bardzo ważne, ponieważśpiewamy bardzo różny repertuar.Poza tym, jak to ładnie Produkcjaokreśliła, każdy z nas dobiera sobieludzi do swojego charakteru, jest topodświadome. Mówili nam: „patrzzespół Uli jest podobny do Uli, Twójzespół jest podobny do Ciebie”. Niewiem, czy to tak rzeczywiście funkcjonuje,ale tak jesteśmy postrzegani.BZ: Jak by Pani określiła atmosferępanującą podczas próbi przygotowań do występów w„BnG”?HM: Wszyscy są bardzo rozśpiewani,więc śpiewają w różnych momentachi ciągle żartują, ale gdyprzychodzi do pracy to rzeczywiściesię skupiają. Większość potrafistanąć przy fortepianie, patrzećw nuty i ciężko pracować, żeby niezawieść kolegów - całą szesnastkąmuszą wspólnie pracować.BZ: Czym kieruje się Pani przywyborze repertuaru do kolejnychodcinków?HM: Repertuar wybieraliśmy nasamym początku i teraz jest on namprzydzielany z tygodnia na tydzień.Sugerowałam się częściowo tym, colubię, patrzyłam również na to, cojest fajne dla wykonania przez chór,co można rozpisać na głosy. Patrzyłamteż na to, co śpiewają dzieciakii nie ukrywam, że „Waka Waka”wybrał przypadkowo mój syn, którycodziennie po przyjściu z przedszkolakolamówił: „Mama włącz miWaka Waka!”. Pomyślałam, że wykorzystamto w programie i okazałosię, że był to strzał w dziesiątkę.BZ: Zna Pani Cieszyn bardzodobrze, uczyła się Pani w cieszyńskimliceum. Jak Pani wspominaswoje licealne lata spędzonew Cieszynie?HM: No właśnie dziś (11 kwietnia- przyp. red.) spotkałam się z koleżankąz liceum, pierwszy raz od tamtegoczasu! Nie ukrywam, że bałamsię, że jej po prostu nie poznam, Widziałamją ostatni raz mając 17 lat.To duży kawał czasu. Bardzo marzymi się spotkanie z całą klasą, ponieważto był taki fajny „babiniec”. Terazwięc na pewno będziemy miałyo czym pogadać! Miałyśmy jednegochłopaka w klasie - Tomka i częstowychodziliśmy na rynek i koło muzeum- tam siedzieliśmy po lekcjachna ławeczce. W czasach liceum tańczyłamw Zespole Pieśni i Tańca„Olza”, więc w piątki po południu,kiedy klasa szła np. na dyskoteki, jamusiałam sumiennie iść na próbę,także w soboty i niedziele, gdy byłykoncerty. Miałam więc rygorystycznyplan przedweekendowy, dlatego,nie ukrywam, klubów nie znam tutajw ogóle. Ale w tygodniu, jak tylkosię dało, to wyskakiwaliśmy przynajmniej„na ławeczkę”.BZ: Jak często udaje się Paniprzyjeżdżać do Cieszyna?HM: Przez ostatnie parę lat rzadko.Ostatni raz moją mamę odwiedziłamw domu we wrześniu zeszłegoroku. Moja mama przyjeżdżaczasami do Warszawy. Nawet teraz,kiedy przyjeżdzam częściej do Cieszyna,nie mam czasu żeby tu doniej pojechać. Mamy taki plan, że pojedziemydo niej na Święta, a potemmój syn Piotrek tam zostanie, bo jużbardzo tękni za babcią. To będzietaki pierwszy moment kiedy znowupojadę do mojego rodzinnegodomu. Nie ukrywam jednak, że jakjuż tu jesteśmy, to zawsze odwiedzamyCieszyn. Idziemy gdzieś nakawę albo chodzimy na zakupy, bomoja mama ma tutaj tak wydeptaneswoje ścieżki, że widać je nawet nachodnikach.BZ: A Pani ulubione miejscew Cieszynie? Gdzie by chciała Panispędzić popołudnie?HM: W Cafe Muzeum. To absolutniemoje ulubione miejsce.BZ: Co by Pani mogła powiedziećturystom planującym odwiedzićCieszyn?HM: Przede wszystkim muszązwiedzić obie strony miasta - czeskąi polską. Polski Cieszyn jestprzepiękny! Te kamieniczki... Trzebasię przejść tymi uliczkami tamgdzie wjeżdża się do Polski, naprawdębardzo miło się tam spaceruje.W Cieszynie są też piękne kościoły.Nie wspominam nawet o takich podstawowychpunktach jak StudniaTrzech Braci, Wieża Piastowska, czyRotunda. Polecam zobaczyć takżegrodzisko w Czeskim Cieszynie wKocobędzu, nad którym pracowałazresztą moja przyjaciółka, któramieszkała ze mną przez całe studia,Janka Słowioczek - jako archeologz całą grupą odkrywali i budowalicałe to miejsce, więc niejako czujęsię z nim związana. Przyjeżdżaliśmytam z moim Piotrkiem, któryw przyszłości może zostanie paleontologiem?(...) Także polecam tomiejsce również.BZ: Mówiła Pani, że planuje wydaćsolową płytę. Czego możemysię na niej spodziewać?HM: Jest to na pewno muzykaetniczna. Przez te 7 lat przeszłambardzo długą drogę muzyczną, próbującprzeróżnych styli i szukającw tym wszystkim siebie. Szukałamsiebie w tym, co lubię słuchać, aleto nie idzie zawsze w parze. I nieodnajdywałam w tych piosenkachsiebie, tylko odnajdywałam wokalistkę,która te utwory śpiewaław oryginale. W pewnym momencie,kiedy nagrywałam te piosenki, zakażdym razem mówiłam: „Dajcie mitam takie instrumenty, flety, różnebębenki z całego świata, a możejakiś sitar?”. W pewnym momencieproducent powiedział mi, że toprzecież jest muzyka etniczna. Okazujesię więc, że to mi właśnie graw duszy i przy tym zostaję. (...)Dziękujemy za wywiad i życzymypani Halinie i drużynie powodzenia!Wiadomości Ratuszowe: Wydział Promocji i Informacji UM w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn | e-mail: wr@um.cieszyn.pl | tel. 33 479 42 41

More magazines by this user
Similar magazines