Tomík říjen 2006 - Pro členy - Asociace TOM

procleny.a.tom.cz

Tomík říjen 2006 - Pro členy - Asociace TOM

CESTUJEME DO ZAHRANIČÍVeličenstvo Dunajec– zelená řekaJe to tradice. První červencový týdenje vždy ve znamení poznávání Slovenska.Slovenští tomíci mívají svůj sraz a myjsme jeho pravidelnými účastníky. Letosje 37. ročník a tentokrát jedeme do Pieninna samé hranici s Polskem. A hodlámesi to jaksepatří vychutnat. Plánujemepěší túry v kombinaci se splutím řeky.Chvíli se pohybujeme po polském území,chvíli po slovenském. Pas máme stálev pohotovostní poloze, polští pohraničnícijsou obzvlášť bdělí. Celou oblastsvého zájmu přehlížíme z horyTrzy Korony. Malebná hora: 982m. n. m., 500 m převýšení. Strategickémísto. Cítíme se jako generálnad modelem terénu. Pieninyvidíš jako na dlani. O kousek dálpředvádí svou krásu Tatry. Hlubokov údolí se rozkládá areál ČervenéhoKláštora. V jeho zdech žil apracoval mnich Cyprián, pověstnýléčitel a vynálezce. Sestavil herbářrostlin (uváděl jména rostlin latinsky,německy, řecky, polsky a slovensky).Sestrojil taky něco jakorogalo a létal. Herbář se zachoval,rogalo bylo spáleno na hranicijako čertův nástroj. Cestou z TříKorun potkáváme pohádkového dědečka.Je usazen ve stínu mladého javorua vyřezává drobné ozdoby ze dřeva. Kupujemekaždý nějakou maličkost. Dědečekse plaše usmívá, předloktí mu „zdobí“vytetované číslo z lágru. Potkávámetaké ovce ve stráni a salaš při cestě. Voníovcemi, ohněm a sýrem. Stánky s oštěpky6(uzeným sýrem) jsou na každém kroku.Zajímavé je, že za řekou (vzdušnávzdálenost 20 m), žádný takový stáneknenajdete.Máme s sebou lodě (Pálavy a rafty).V plánu je sjet řeku Dunajec a některoudalší řeku (Poprad). Dunajec je fantastickářeka, rychlá, peřejnatá (WW 1+).Teče kaňonem, který nemá chybu. Bíléstěny skal, ostrá zeleň lesa, píseň vodyv peřejích. Dvacet kilometrů pohody– zvláště když počasí přeje a věříš kormidelníkovi.Na pobyt na vodě dohlížejídva zkušení vodáci: Jožka a Lubošz TOM Furiant. Plaváčci – tak jsme jepřekřtili. Pobyt na polské straně Pieninzase organizuje Lucyna Bardel, vedoucípolských tomíků a horský vůdce z Bialsko–Biale.Máme to všechno z prvníruky. Lucyna je výborný organizátora dobrý vypravěč. Zásadně trvala na tom,že musíme vystoupit na Sokolicu (724m n. m.) – matku Pienin. Na vrcholkují odpouštíme polední vedro a téměřkolmý výstup. Výhledu se nemůžemenabažit. V hloubce u nohou hází slunečníprasátka peřeje Dunajce, reliktníborovice omamně voní (prý už 500 let !).Krása krajiny se usazuje v mysli. Celýsvět bys objímal – řekl by básník.Stojíme nad přehradou Czorstyn.Krásné zrcadlo pro dva strážní hradyNiedzicu a Czorstyn. A taky dlouholetýspor ekologů a vodohospodářů. Lucynase zaujetím vypráví její příběh. Stavělase dvacet pět let. Byla dokončena v roce1997. Přesně čtrnáct dnů po vysvěceníhráze krakovským kardinálem přišlaobrovská povodeň. Během jednoho dnevoda přepadala přes korunu hráze. Hrázvydržela, ochránila vesnice před zničujícípovodní. A tak v očích usedlíků majípravdu Bůh a vodohospodáři.Je nás celkem 38 z šesti oddílů(z Ostravy TOM Stopaři, TOM UFOa TOM Žďorbi, TOM Nezmaři z Bílovce,TOM Tuláci z Orlové a TOMFuriant Vodňany) a stále máme codělat. Na skok do Tater, vykoupat setermálech ve Vrbově, vstřebat trochuhistorie na hradě ve Starej Ľubovnia ve skanzenu tamtéž.Obdivujeme vyvěračku travertinovéhopramene ve Vyšných Ružbachách.Vypadá jako kamennýpohár hodně velkého obra. Dobrotiskoobr nechá čachtat místnídětičky ve vodě přímo pod cedulí„Chránený prírodný útvar, PRÍSNYZÁKAZ KÚPANIA“. Jiné dobrotisko– Almík– brzdí a zastavuje autobus.Na chodníku stojí kachna a pečlivě serozhlíží. Pak spolu s jedenácti káčatypřechází frekventovanou cestu. Chodcimají holt přednost. Jak říkám, ten týdenjsme si pořádně vychutnali.Lída Nováčková,TOM Stopaři, Ostrava - PorubaTOMÍK ŘÍJEN 2006

More magazines by this user
Similar magazines