Views
3 years ago

Chromatografia II - Zakład Chemii Analitycznej

Chromatografia II - Zakład Chemii Analitycznej

Chromatografia II - Zakład Chemii

Sylabus przedmiotu / modułu kształceniaNazwa przedmiotu/modułu kształceniaNazwa w języku angielskimJęzyk wykładowyKierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowanyJednostka realizującaChromatografia IIChromatographypolskichemiaInstytut Chemii; Zakład Chemii AnalitycznejRodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia)obowiązkowypierwszego stopniaRok studiówSemestrdrugiszóstyLiczba punktów ECTSImię i nazwisko koordynatora przedmiotu2Bronisław K. GłódEfekty kształceniaCh2_W01Ch2_W02Student zna i rozumie reguły opisujące przebieg procesu chromatograficznego orazpodział technik chromatograficznych.Zna i rozumie mechanizm retencji oraz parametry retencji i zależności między nimi.CH_W02 CH_W07CH_W04 CH_W10Ch2_W03Zna i rozumie budowę aparatury chromatograficznej, w szcególności różnych systemówdetekcyjnych, oraz obróbkę danych.CH_W04 CH_W12Ch2-W04Zna i rozumie podstawowe elementy układu chromatograficznego wpływajace narozdzielanie.CH_W03 CH_W07(wiedza, umiejętności,kompetencje społeczne)Ch2_W05Ch2_U01Zna i rozumie fizykochemiczne podstawy oddziaływania próbki z fazą stacjonarną i/lubruchomą i ich wpływ na retencję.Potrafi w sposób zrozumiały opisać przebieg procesu chromatograficznego.CH_W02 CH_W04CH_U01 CH_U23Ch2_U02Potrafi w sposób zrozumiały przedstawić podstawy fizykochemiczne i termodynamiczneretencji chromatograficznej.CH_U10 CH_U11Ch2_U03Potrafi wykorzystać wyniki pomiarów chromatograficznych w analizie raz badaniachfizykochemicznych.CH_U20Ch2_U04Potrafi w sposób zrozumiały przedstawić poprawne rozumowanie wiążące właściwościchromatograficzne z naturą związków chemicznych.CH_U03 CH_U04CH_U05 CH_U06Ch2_U05Potrafi w sposób zrozumiały przedstawić poprawne rozumowania wiążące procesytransportu masy oraz ładunku z procesami zachodzącymi na złożu chromatograficznym.CH_U08Ch2_K01Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia.CH_K01 CH_K02Ch2_K02Potrafi formułować opinie na temat podstawowych typów oddziaływań wystepujących wprocesie chromatograficznym.CH_K06 CH_K07Forma i typy zajęć wykład 30 godz.Wymagania wstępne idodatkoweZnajomość matematyki, fizyki oraz chemii ogólnej i analitycznej w zakresach przyjętych w standardów kształcenia dla tychprzedmiotów.

Camera Separatoria - Zakład Chemii Analitycznej - Uniwersytet ...
Volume 4/Number 2/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
Volume 3/S/2011 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 4/S/2012 - Zakład Chemii Analitycznej
pl - Zakład Wielobranżowy RADIOLEX Sp. z o.o.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach - mojregion.eu
Bioinformatyczne bazy danych - Zakład Teorii Informatyki
Zakład Dentystyczny XXI wieku - Blue Dental
Wiosna 2011 - Zakład Genetyki Molekularnej i Sądowej ...
Podstawy programowania sterowników GeFanuc - Zakład Teorii ...
Rozmyte - Zakład Teorii Informatyki - Politechnika Śląska
Zima 2012 - Zakład Genetyki Molekularnej i Sądowej - Uniwersytet ...
Rotacja pracy - Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia ...
Zakład Zagospodarowania Odpadów Jarocin
(8) - Wiosna 2010 - Zakład Genetyki Molekularnej i Sądowej ...
(9) - Jesień 2010 - Zakład Genetyki Molekularnej i Sądowej ...
Programowanie sterowników PLC wprowadzenie - Zakład Teorii ...
Wykład nr 1 - Zakład Systemów Informatycznych - Uniwersytet Śląski
wykład inauguracyjny rok akademicki 2009/2010 - Zakład Przeróbki ...
Zagraniczny Zakład • Art.7 ust.1 UM OECD Zyski przedsiębiorstwa ...
n - Zakład Przeróbki Kopalin i Odpadów
Wiosna 2013 - Zakład Genetyki Molekularnej i Sądowej ...
Komercjalizacja Zakładów Opieki Zdrowotnej - monografia
Rozmyte bazy danych - Zakład Teorii Informatyki - Politechnika Śląska