Podrobné technické listy - Ancora Praha sro

ancorapraha.cz
  • No tags were found...

Podrobné technické listy - Ancora Praha sro

. .. rosteme s Vá m iMATERIÁL ALBROMETPODROBNÉ TECHNICKÉ LISTYALBROMET 200 2ALBROMET 200 V 3ALBROMET 220 Ni 4ALBROMET 260 Ni 5ALBROMET 300 6ALBROMET 300 HSC 7ALBROMET 340 8ALBROMET 340 HSC 9ALBROMET 380 10ALBROMET 380 HSC 11ALBROMET W 130 12ALBROMET W 164 13ALBROMET W 200 14ALBROMET W 240 15ALBROMET W 260 16WWW.ANCORAPRAHA.CZ


. .. rosteme s Vá m iTECHNICKÉ LISTY MATERIÁLŮALBROMET 200Vlastnosti materiálu:Příklady použití:Houževnatý materiál s vysokou pevností a dobrou odolnostívůči opotřebení, velmi dobrými kluznými vlastnostmi, odolnývůči korozi.Ložisková pouzdra, vedení, ozubená kola a šneková kola,vřetenové matice, sedla ventilů, klouzátka ve válcovacíchstrojích, šrouby a matice pro použití v korozivním prostředí.Ideální opotřebitelný partner pro četné druhy ocelí. Použitelnýzejména v obecném strojírenství, na válcovací stroje a přivýrobě plastových forem.Pokyny pro zpracování:Orientační rozbor:ALBROMET 200 se dobře zpracovává, pro rozsáhlejší řezánídoporučujeme nářadí z tvrdokovu; dobře se svařuje.Al11,0 %Fe4,0 %Ostatní 0,5 % max.CuzbytekNormy / specifikace:CuAl10FeEN 1982DIN 1714ASTM B505 C95400Dodávka: - kované prvky- odlévané prvky- polotovary- hotové výrobky podle výkresůMechanické a fyzikální vlastnosti:kované: odlévané: polotovary:tvrdost podle Brinella (HB 30) 200 180 190pevnost v tahu R m 700 600 >586 N/mm 2mez průtažnosti Rp 0,2 350 260 >221 N/mm 2mezní protažení A5 >8 >8 >12 %hustota 7,5 g/cm 3pevnost v tlaku950 Mpamodul elasticity E 117,7 KN/mm 2koeficient střední lineární teplotní16,0 10 -6 /Kroztažnostitepelná vodivost při 20 °C60 W--------m . Kelektrická vodivost 7,54 m---------------Ohm . mm 2odolnost vůči teplotěpermeabilita300 °C max. do výrazné změny pevnosti1,18 H = 100 OeUvedené údaje vycházejí z informací našich dodavatelů. Změny vyhrazeny.Hodnoty mechanické pevnosti jsou typickými orientačními hodnotami, závislými na rozměrecha způsobu výroby.WWW.ANCORAPRAHA.CZStránka | 2


. .. rosteme s Vá m iTECHNICKÉ LISTY MATERIÁLŮALBROMET 200 VVlastnosti materiálu:Příklady použití:Pokyny pro zpracování:Orientační rozbor:Houževnatý materiál s vysokou pevností a dobrou odolnostívůči opotřebení, velmi dobrými kluznými vlastnostmi, odolnývůči korozi. Díky speciální tepelné úpravě dochází ke zlepšenímechanických vlastností materiálu ALBROMET 200.Ložisková pouzdra, vedení, ozubená kola a šneková kola,vřetenové matice, sedla ventilů, klouzátka ve válcovacíchstrojích, šrouby a matice pro použití v korozivním prostředí.Ideální opotřebitelný partner pro četné druhy ocelí. Použitelnýzejména v obecném strojírenství, na válcovací stroje a přivýrobě plastových forem.ALBROMET 200 V se dobře zpracovává, pro rozsáhlejší řezánídoporučujeme nářadí z tvrdokovu; dobře se svařuje.Al11,0 %Fe4,0 %Ostatní 0,5 % max.CuzbytekNormy / specifikace:CuAl10FeEN 1982DIN 1714ASTM B505 C95400Dodávka: - kované prvky- odlévané prvky- polotovary- hotové výrobky podle výkresůMechanické a fyzikální vlastnosti:plynule odlévané:tvrdost podle Brinella (HB 30) 190pevnost v tahu R m 680 N/mm 2mez průtažnosti Rp 0,2 329 N/mm 2mezní protažení A5 16 %hustota 7,5 g/cm 3modul elasticity E 117,7 KN/mm 2koeficient střední lineární teplotní16,0 10 -6 /Kroztažnostitepelná vodivost při 20 °C60 W--------m . Kelektrická vodivost 7,54 m---------------Ohm . mm 2odolnost vůči teplotěpermeabilita300 °C max. do výrazné změny pevnosti1,18 H = 100 OeUvedené údaje vycházejí z informací našich dodavatelů. Změny vyhrazeny.Hodnoty mechanické pevnosti jsou typickými orientačními hodnotami, závislými na rozměrecha způsobu výroby.WWW.ANCORAPRAHA.CZStránka | 3


. .. rosteme s Vá m iTECHNICKÉ LISTY MATERIÁLŮALBROMET 220 NiVlastnosti materiálu:Příklady použití:Pokyny pro zpracování:Orientační rozbor:Normy / specifikace:Houževnatý konstrukční a kluzný materiál s vysokou odolnostívůči korozi, kavitaci a mechanickému opotřebení, s nízkoupermeabilitou.Vrtule, části pohonu, skříně čerpadel, pouzdra ventilů, oběžnákola, speciální díly pro lodě a chemický průmysl. Tlačné prvky aložiska, šneková kola a vedení ventilů.Dokonalé řezání nářadím z tvrdokovu. Z důvodu tepelnéhoošetření je svařování možné pouze podmínečně (sníženítvrdosti).AlFeNiMnOstatníCuCuAl10Ni5Fe4EN CW 307 GDIN 17665/2.0966ASTM C6320010,0 %4,0 %4,0 %1,5 %0,5 % max.zbytekDodávka: - kované prvky- odlévané prvky- polotovary- hotové výrobky podle výkresůMechanické a fyzikální vlastnosti:kované: odlévané: polotovary:tvrdost podle Brinella (HB 30) 200 200 210pevnost v tahu R m 700 600 700 N/mm 2mez průtažnosti Rp 0,2 420 350 480 N/mm 2mezní protažení A5 >10 >6 >10 %hustota 7,7 g/cm 3pevnost v tlaku1000 Mpamodul elasticity E 127,5 KN/mm 2koeficient střední lineární teplotní16,0 10 -6 /Kroztažnostitepelná vodivost při 20 °C45 W--------m . Kelektrická vodivost 5,22 m---------------Ohm . mm 2odolnost vůči teplotěpermeabilita300 °C max. do výrazné změny pevnosti1,07 H = 100 OeUvedené údaje vycházejí z informací našich dodavatelů. Změny vyhrazeny.Hodnoty mechanické pevnosti jsou typickými orientačními hodnotami, závislými na rozměrecha způsobu výroby.WWW.ANCORAPRAHA.CZStránka | 4


. .. rosteme s Vá m iTECHNICKÉ LISTY MATERIÁLŮALBROMET 260 NiVlastnosti materiálu:Příklady použití:Pokyny pro zpracování:Orientační rozbor:Normy / specifikace:Houževnatý konstrukční a kluzný materiál s vysokou odolnostívůči korozi, kavitaci a mechanickému opotřebení.Vysoce zatěžování části ložisek a strojů.Dokonalé řezání nářadím z tvrdokovu. Z důvodu tepelnéhoošetření je svařování možné pouze podmínečně (sníženítvrdosti).Al11,5 %Fe5,0 %Ni5,0 %Mn0,6 %Ostatní0,5 % max.CuzbytekCuAl11Fe6Ni6EN CW 308 GDIN 17665/2.0978AMS 4590Dodávka: - kované prvky- odlévané prvky- polotovary- hotové výrobky podle výkresůMechanické a fyzikální vlastnosti:kované: odlévané: polotovary:tvrdost podle Brinella (HB 30) 220 – 260 220 – 260 220 – 260pevnost v tahu R m 800 650 800 N/mm 2mez průtažnosti Rp 0,2 600 380 600 N/mm 2mezní protažení A5 >6 >4 >8 %hustota 7,6 g/cm 3pevnost v tlaku1150 Mpamodul elasticity E 127,5 KN/mm 2koeficient střední lineární teplotníroztažnosti16,0 10 -6 /Ktepelná vodivost při 20 °C 40,0 W--------m . Kelektrická vodivost 4,06 m---------------Ohm . mm 2odolnost vůči teplotěpermeabilita300 °C max. do výrazné změny pevnosti1,17 H = 100 OeUvedené údaje vycházejí z informací našich dodavatelů. Změny vyhrazeny.Hodnoty mechanické pevnosti jsou typickými orientačními hodnotami, závislými na rozměrecha způsobu výroby.WWW.ANCORAPRAHA.CZStránka | 5


. .. rosteme s Vá m iTECHNICKÉ LISTY MATERIÁLŮALBROMET 300Vlastnosti materiálu:Příklady použití:Pokyny pro zpracování:Orientační rozbor:Normy / specifikace:Vysoká tvrdost při nepatrném mezním protažení. Velmi vysokápevnost v tlaku a mechanická odolnost vůči opotřebení. Nenívhodný pro rázové a rázové mechanické namáhání.Vedení proti kalené oceli, nářadí pro tváření plechu, zejménav kvalitě nerezové oceli.Mechanické opracovávání zásadně pouze s nářadímz tvrdokovu – doporučení: firma Hoffmann GmbH, Mnichov,tel. 089-8391-0, fax: 089-8391-89.Materiál lze svařovat jen za určitých podmínek.AlFeOstatníCunení normováno13,0 %4,0 %2,0 %zbytekDodávka: - kované prvky- odlévané prvky- polotovary- hotové výrobky podle výkresůMechanické a fyzikální vlastnosti:tvrdost podle Brinella (HB 30) 300pevnost v tahu R m >560 N/mm 2mez průtažnosti Rp 0,2 >470 N/mm 2mezní protažení A5 1,0 %hustota 7,2 g/cm 3pevnost v tlaku1200 Mpamodul elasticity E 110 KN/mm 2koeficient střední lineární teplotníroztažnosti17,5 10 -6 /Ktepelná vodivost při 20 °C 42,0 W--------m . Kelektrická vodivost 4,64 m---------------Ohm . mm 2odolnost vůči teplotě300 °C max. do výrazné změny pevnostipermeabilita1,10 H = 100 OeUvedené údaje vycházejí z informací našich dodavatelů. Změny vyhrazeny.Hodnoty mechanické pevnosti jsou typickými orientačními hodnotami, závislými na rozměrecha způsobu výroby.WWW.ANCORAPRAHA.CZStránka | 6


. .. rosteme s Vá m iTECHNICKÉ LISTY MATERIÁLŮALBROMET 300 HSCVlastnosti materiálu:Příklady použití:Hliníkový bronz s vysokou pevností v tlaku a srovnatelněvysokou duktilitou. Vynikající odolnost proti opotřebenía nepatrný sklon k nalegovatelnosti vůči nerezové oceli.Vzhledem k technologii výroby se dosahuje mimořádnějemnozrnné a homogenní struktury.Vedení proti kalené oceli, nářadí pro tváření plechu, zejménav kvalitě nerezové oceli.Pokyny pro zpracování:Orientační rozbor:Normy / specifikace:Strojní obrábění nástroji z tvrdokovu je výrazně zlepšenopřísadami usnadňujícími lámání třísek, které jsou mimořádnějemné. Použita je přísada HSC (High Speed Cutting).AlFeMnCoCunení normováno13,2 %4,5 %1,0 %1,0 %zbytekDodávka: - polotovary (tvarované nástřikem a průtažně lisované)- kované díly (tvarované nástřikem a kované)- hotové výrobky podle výkresůMechanické a fyzikální vlastnosti:tvrdost podle Brinella (HB 30) 300pevnost v tahu R m >900 N/mm 2mez průtažnosti Rp 0,2 >350 N/mm 2mezní protažení A5 5,0 %pevnost v tlaku >1150 N/mm 2hustota 7,2 g/cm 3modul elasticity E 105 KN/mm 2koeficient střední lineární teplotníroztažnosti17,5 10 -6 /Ktepelná vodivost při 20 °C 42 W--------m . Kelektrická vodivost4 MS / m nebo 7 % IACSodolnost vůči teplotě300 °C max. do výrazné změny pevnostiteplota tavení 1035 – 1045 °Ctváření za tepla 620 – 730 °Cpermeabilita1,0125 H = 100 OeUvedené údaje vycházejí z informací našich dodavatelů. Změny vyhrazeny.Hodnoty mechanické pevnosti jsou typickými orientačními hodnotami, závislými na rozměrecha způsobu výroby.WWW.ANCORAPRAHA.CZStránka | 7


. .. rosteme s Vá m iTECHNICKÉ LISTY MATERIÁLŮALBROMET 340Vlastnosti materiálu:Příklady použití:Pokyny pro zpracování:Orientační rozbor:Normy / specifikace:Velmi vysoká pevnost v tlaku, dobré kluzné vlastnosti, vysokátvrdost při nepatrném protažení, není odolný vůčimechanickým nárazům a rázům.Kluzný partner pro kalené oceli, nářadí pro ohýbání, ražení,profilování a hluboké tažené plechů a trubek z nerezové oceli.Mechanické opracovávání zásadně pouze s nářadímz tvrdokovu – doporučení: firma Hoffmann GmbH, Mnichov,tel. 089-8391-0, fax: 089-8391-89.Materiál lze svařovat jen za určitých podmínek.AlFeOstatníCunení normováno14,0 %5,0 %2,0 %zbytekDodávka: - kované prvky- odlévané prvky- polotovary- hotové výrobky podle výkresůMechanické a fyzikální vlastnosti:tvrdost podle Brinella (HB 30) 340pevnost v tahu R m >630 N/mm 2mez průtažnosti Rp 0,2 >540 N/mm 2mezní protažení A5 0,5 %hustota 7,1 g/cm 3pevnost v tlaku1300 Mpamodul elasticity E 105 KN/mm 2koeficient střední lineární teplotní17,5 10 -6 /Kroztažnostitepelná vodivost při 20 °C40,0 W--------m . Kelektrická vodivost 4,06 m---------------Ohm . mm 2odolnost vůči teplotěpermeabilita300 °C max. do výrazné změny pevnosti1,12 H = 100 OeUvedené údaje vycházejí z informací našich dodavatelů. Změny vyhrazeny.Hodnoty mechanické pevnosti jsou typickými orientačními hodnotami, závislými na rozměrecha způsobu výroby.WWW.ANCORAPRAHA.CZStránka | 8


. .. rosteme s Vá m iTECHNICKÉ LISTY MATERIÁLŮALBROMET 340 HSCVlastnosti materiálu:Příklady použití:Pokyny pro zpracování:Orientační rozbor:Normy / specifikace:Hliníkový bronz s vysokou pevností v tlaku při nepatrnémmezním protažení a nepatrným sklonem k nalegování vůčinerezové oceli, není vhodný tam, kde dochází k rázovému arázovému mechanickému namáhání.Kluzný partner pro kalené oceli, nářadí pro ohýbání, ražení,profilování a hluboké tažené plechů a trubek z nerezové oceli.Strojní obrábění nástroji z tvrdokovu je výrazně zlepšenopřísadami usnadňujícími lámání třísek, které jsou mimořádnějemné. Použita je přísada HSC (High Speed Cutting).AlFeMnCoCunení normováno14,1 %4,5 %1,4 %1,4 %zbytekDodávka: - polotovary (tvarované nástřikem a průtažně lisované)- hotové výrobky podle výkresů- kované díly (tvarované nástřikem a kované)Mechanické a fyzikální vlastnosti:tvrdost podle Brinella (HB 30) 340pevnost v tahu R m >650 N/mm 2mez průtažnosti Rp 0,2 >400 N/mm 2mezní protažení A5 2,0 %pevnost v tlaku1200 MPahustota 7,1 g/cm 3modul elasticity E 105 KN/mm 2koeficient střední lineární teplotní17,5 10 -6 /Kroztažnostitepelná vodivost při 20 °C42,0 W--------m . Kelektrická vodivost 4,06 m---------------Ohm . mm 2odolnost vůči teplotěpermeabilita300 °C max. do výrazné změny pevnosti1,12 H = 100 OeUvedené údaje vycházejí z informací našich dodavatelů. Změny vyhrazeny.Hodnoty mechanické pevnosti jsou typickými orientačními hodnotami, závislými na rozměrecha způsobu výroby.WWW.ANCORAPRAHA.CZStránka | 9


. .. rosteme s Vá m iTECHNICKÉ LISTY MATERIÁLŮALBROMET 380Vlastnosti materiálu:Příklady použití:Pokyny pro zpracování:Orientační rozbor:Normy / specifikace:Maximální tvrdost (křehký a tvrdý), vysoká odolnost vůči oděrua vysoká pevnost v tlaku, vynikající kluzné vlastnosti.Kluzný partner pro kalené oceli, nářadí pro ohýbání, ražení,profilování a hluboké tažené plechů a trubek z nerezové oceli.Mechanické opracovávání zásadně pouze s nářadímz tvrdokovu – doporučení: firma Hoffmann GmbH, Mnichov,tel. 089-8391-0, fax: 089-8391-89.Materiál lze svařovat jen za určitých podmínek.Al15,0 %Fe5,0 %Ostatní 5,0 %Cuzbyteknení normovánoDodávka: - kované prvky- odlévané prvky- polotovary- hotové výrobky podle výkresůMechanické a fyzikální vlastnosti:tvrdost podle Brinella (HB 30) 380pevnost v tahu R m >680 N/mm 2mez průtažnosti Rp 0,2 >590 N/mm 2mezní protažení A5


. .. rosteme s Vá m iTECHNICKÉ LISTY MATERIÁLŮALBROMET 380 HSCVlastnosti materiálu:Příklady použití:Pokyny pro zpracování:Orientační rozbor:Normy / specifikace:Hliníkový bronz s vysokou pevností v tlaku při nepatrnémmezním protažení a nepatrným sklonem k nalegování vůčinerezové oceli, není vhodný tam, kde dochází k rázovémua rázovému mechanickému namáhání.Kluzný partner pro kalené oceli, nářadí pro ohýbání, ražení,profilování a hluboké tažené plechů a trubek z nerezové oceli.Strojní obrábění nástroji z tvrdokovu je výrazně zlepšenopřísadami usnadňujícími lámání třísek, které jsou mimořádnějemné. Použita je přísada HSC (High Speed Cutting).AlFeMnCoCunení normováno14,8 %4,5 %2,0 %2,0 %zbytekDodávka: - polotovary (tvarované nástřikem a průtažně lisované)- hotové výrobky podle výkresů- kované díly (tvarované nástřikem a kované)Mechanické a fyzikální vlastnosti:tvrdost podle Brinella (HB 30) 388pevnost v tahu R m >650 N/mm 2mez průtažnosti Rp 0,2 >400 N/mm 2mezní protažení A5 2,0 %pevnost v tlaku>1300 MPahustota 7,0 g/cm 3modul elasticity E 120 KN/mm 2koeficient střední lineární teplotní17,5 10 -6 /Kroztažnostitepelná vodivost při 20 °C35,0 W--------m . Kelektrická vodivost 3,48 m---------------Ohm . mm 2odolnost vůči teplotě300 °C max. do výrazné změny pevnostipermeabilita 1,0015Uvedené údaje vycházejí z informací našich dodavatelů. Změny vyhrazeny.Hodnoty mechanické pevnosti jsou typickými orientačními hodnotami, závislými na rozměrecha způsobu výroby.WWW.ANCORAPRAHA.CZStránka | 11


. .. rosteme s Vá m iTECHNICKÉ LISTY MATERIÁLŮALBROMET-W 130Vlastnosti materiálu:Příklady použití:Pokyny pro zpracování:Orientační rozbor:Normy / specifikace:Slitina beryliového bronzu s možností vytvrzení, mimořádněvysoká tvrdost a pevnost, relativně dobrá vodivostElektrody pro odporové svařování a stykové svařováníodtavením, nemagnetické a bezjiskrové použití. kokily, formypro plasty, tvarová jádra, tvarové vložky, trysky pro horkékanályVe vytvrzeném stavu opracování pomocí nástrojů z tvrdokovu(kvalita P). Alternativa: rozpouštěcí žíhání (na měkko) nebopříprava na polotvrdo pomocí nástrojů z vysokovýkonnérychlořezné oceli nebo tvrdokovu, následné vytvrzení podlepředpisu a dokončení. Možné elektrojiskrové obrábění.Vzhledem k obsahu Be je nutné zajistit, aby nedocházelok úniku prachu/výparů. Opracovávat za mokra, dbát na dobréchlazení.Be2,0 %Ostatní 0,5 % max.CuzbytekCuBe2EN CW 101 CTyp A 4/2DIN 2.1247Dodávka: - kované prvky- odlévané prvky- polotovary- hotové výrobky podle výkresůMechanické a fyzikální vlastnosti:tvrdost podle Brinella (HB 30) 360pevnost v tahu R m 1250 N/mm 2mez průtažnosti Rp 0,2 1000 N/mm 2mezní protažení A5 3 %hustota 8,25 g/cm 3likvid 950 °Cteplota změknutí ∼300 °Cmodul elasticity E 135 KN/mm 2koeficient střední lineární teplotníroztažnosti17,0 10 -6 /Ktepelná vodivost při 20 °C∼130 W--------m . Kelektrická vodivost 18 m---------------Ohm . mm 2Uvedené údaje vycházejí z informací našich dodavatelů. Změny vyhrazeny.Hodnoty mechanické pevnosti jsou typickými orientačními hodnotami, závislými na rozměrecha způsobu výroby.WWW.ANCORAPRAHA.CZStránka | 12


. .. rosteme s Vá m iTECHNICKÉ LISTY MATERIÁLŮALBROMET-W 164Vlastnosti materiálu:Příklady použití:Pokyny pro zpracování:Orientační rozbor:Normy / specifikace:ALBROMET-W 164 je inovační, vysoce pevná slitina mědi bezpřidaného beryllia, který byla vyvinuta speciálně pro potřebyoboru výroby forem na plasty.Alternativa bez beryllia pro CuBe2.ALBROMET-W 164 nabízí nepřekonatelnou kombinaci vysokétepelné vodivosti, tvrdosti a odolnosti vůči opotřebení.Neobsahuje beryllium. Je ideálním materiálem pro tlakověodlévané nářadí, vyfukované formy, soustavy horkých kanálůa nabízí další možnosti ve výrobě forem na plasty.Materiál se obecně dodává v zušlechtěném stavu. Může býtopracováván běžným nářadím z tvrdokovu. Elektrojiskrovéobrábění je možné pouze za určitých podmínek – vzhledemk vysoké vodivosti dochází k vyššímu opalu eletrod, resp. delšídobě opracovávání než u oceli.CuNiCrSianalog. 2.0857 CW 112 Cpřesná analýza nebyla dodánanení normovánoDodávka: - kované prvky - přířezy- hotové výrobky podle výkresůMechanické a fyzikální vlastnosti:tvrdost podle Rockwella30 HRCtvrdost podle Brinella (HB 30) 285pevnost v tahu R m 900 N/mm 2mez průtažnosti Rp 0,2 830 N/mm 2mezní protažení A5 4 %hustota 8,7 g/cm 3teplota změknutí ∼450 °Cmodul elasticity E 144,8 KN/mm 2koeficient střední lineární teplotníroztažnosti15,7 10 -6 /Ktepelná vodivost při 20 °C∼164 W--------m . Kelektrická vodivostpři 20 °C 35 % IACS20 m---------------Ohm . mm 2Uvedené údaje vycházejí z informací našich dodavatelů. Změny vyhrazeny.Hodnoty mechanické pevnosti jsou typickými orientačními hodnotami, závislými na rozměrecha způsobu výroby.WWW.ANCORAPRAHA.CZStránka | 13


. .. rosteme s Vá m iTECHNICKÉ LISTY MATERIÁLŮALBROMET-W 200Vlastnosti materiálu:Tepelně upravená slitina mědi s vysokými hodnotami pevnostia vodivosti. Neobsahuje beryllium.Příklady použití:Elektrody pro odporové svařování, kokily, pod tlakemodlévané písty. Výroba plastových forem: vložky forem připožadavcích na teplotu.Pokyny pro zpracování: Mechanické opracování bez problémů s nástrojiz vysokovýkonné rychlořezné oceli nebo tvrdokovu (kvalita P).Pozor na dostatečné chlazení! Opracování by se mělo provádětna materiálu takovém, jaký byl dodán (vytvrzený u výrobce).Elektrojiskrové obrábění lze doporučit jen omezeně. Vzhledemk vysoké vodivosti dochází ke značnému opalu elektrod, resp.doba zpracování je výrazně delší než u oceli nebo bronzovýchOrientační rozbor:Normy / specifikace:materiálů.NiSiCrCu2,5 %0,7 %0,4 %zbytekCuNiCrSiEN CW 112 C / CW 111 CDIN 2.0857 / 2.0855Dodávka: - kované prvky- odlévané prvky- polotovary- hotové výrobky podle výkresůMechanické a fyzikální vlastnosti:tvrdost podle Brinella (HB 30) 170 - 220pevnost v tahu R m >600 N/mm 2mez průtažnosti Rp 0,2 500 N/mm 2mezní protažení A5 >10 %Hustota 8,7 g/cm 3Likvid 1150 °Cteplota změknutí ∼480 °Cmodul elasticity E 140 KN/mm 2koeficient střední lineární teplotníroztažnosti16,0 10 -6 /Ktepelná vodivost při 20 °C∼200 W--------m . Kelektrická vodivost 22 m---------------Ohm . mm 2Uvedené údaje vycházejí z informací našich dodavatelů. Změny vyhrazeny.Hodnoty mechanické pevnosti jsou typickými orientačními hodnotami, závislými na rozměrecha způsobu výroby.WWW.ANCORAPRAHA.CZStránka | 14


. .. rosteme s Vá m iTECHNICKÉ LISTY MATERIÁLŮALBROMET-W 240Vlastnosti materiálu:Příklady použití:Pokyny pro zpracování:Orientační rozbor:Normy / specifikace:Tepelně upravená slitina beryliového bronzu se zvýšenýmihodnotami pevnosti a vodivosti.Elektrody pro odporové svařování, kokily, pod tlakemodlévané písty.Výroba plastových forem: jádra a vložky forem, trysky prohorké kanály v souvislosti s požadavky na teplotu.Mechanické opracování nástroji z vysokovýkonné rychlořeznéoceli nebo tvrdokovu (kvalita P). Zabránit vytváření výparůa prachu, resp. zajistit odsávání. Opracovávat za mokra, dbátna dobré chlazení. Elektrojiskrové obrábění je možné zaurčitých podmínek.Co1,0 %Ni1,0 %Be0,5 %CuzbytekCuCo1Ni1BeEN CW 103 CTyp A 3/1DIN pod. 2.1285Dodávka: - kované prvky- polotovary- hotové výrobky podle výkresůMechanické a fyzikální vlastnosti:tvrdost podle Brinella (HB 30) 250pevnost v tahu R m 780 N/mm 2mez průtažnosti Rp 0,2 700 N/mm 2mezní protažení A5 10 - 15 %Hustota 8,8 g/cm 3Likvid 1050 °Cteplota změknutí ∼480 °Cmodul elasticity E 135 KN/mm 2koeficient střední lineární teplotníroztažnosti17,0 10 -6 /Ktepelná vodivost při 20 °C∼240 W--------m . Kelektrická vodivost 26-30 m---------------Ohm . mm 2Uvedené údaje vycházejí z informací našich dodavatelů. Změny vyhrazeny.Hodnoty mechanické pevnosti jsou typickými orientačními hodnotami, závislými na rozměrecha způsobu výroby.WWW.ANCORAPRAHA.CZStránka | 15


. .. rosteme s Vá m iTECHNICKÉ LISTY MATERIÁLŮALBROMET-W 260Vlastnosti materiálu:Příklady použití:Pokyny pro zpracování:Orientační rozbor:Normy / specifikace:Tepelně upravená slitina beryliového bronzu.Nejlepší možná kombinace 1. tvrdosti2. vodivostiDoporučeno pro výrobu forem na plasty v případě zvláštníchproblémů s teplotou, jádra a vložky forem, trysky horkýchkanálů.Mechanické opracování nástroji z vysokovýkonné rychlořeznéoceli nebo tvrdokovu (kvalita P). Zabránit vytváření výparůa prachu, resp. zajistit odsávání. Opracovávat za mokra, dbátna dobré chlazení. Elektrojiskrové obrábění je možné zaurčitých podmínek.CoNiBeCuCuCo1Ni1BeEN CW 103 CTyp A 3/1DIN pod. 2.12851,0 %1,0 %0,5 %zbytekDodávka: - kované prvky- polotovary- hotové výrobky podle výkresůMechanické a fyzikální vlastnosti:tvrdost podle Brinella (HB 30) 270pevnost v tahu R m 820 N/mm 2mez průtažnosti Rp 0,2 730 N/mm 2mezní protažení A5 10 - 15 %Hustota 8,8 g/cm 3Likvid 1050 °Cteplota změknutí ∼480 °Cmodul elasticity E 135 KN/mm 2koeficient střední lineární teplotníroztažnosti17,0 10 -6 /Ktepelná vodivost při 20 °C∼260 W--------m . Kelektrická vodivost 26-30 m---------------Ohm . mm 2Uvedené údaje vycházejí z informací našich dodavatelů. Změny vyhrazeny.Hodnoty mechanické pevnosti jsou typickými orientačními hodnotami, závislými na rozměrecha způsobu výroby.WWW.ANCORAPRAHA.CZStránka | 16

More magazines by this user
Similar magazines