2011 - lipiec

jaworze.pl
  • No tags were found...

2011 - lipiec

Załącznik nr1.KWARTALNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIANazwa Beneficjenta: Gmina JaworzeLP.Nr projektu: WND – POKL.09.01.01-24-060/09DATA/ TERMINTytuł projektu: Efektywna edukacja przedszkolna w JaworzuMIEJSCE(dokładny adres, nr sali ) GODZINA TYTUŁ/ RODZAJ REALIZOWANEGO WSPARCIAILOŚĆUCZESTNIKÓW1. 1.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 3 16.30-17.30 Zajęcia teatralne 142. 1.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 2 16.30-17.30 Zajęcia plastyczno-techniczne 103. 1.07.2011Przedszkole nr 2, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato III grupa 204. 1.07.2011Przedszkole Nr 1, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato I grupa 185. 1.07.2011Przedszkole Nr 1, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato II grupa 186. 1.07.2011 Przedszkole Nr 1, sala nr 1 16.30- 17.30 Zajęcia gimnastyki korekcyjnej I grupa 87. 1.07.2011 Przedszkole Nr 1, sala nr 1 17.30-18.30 Zajęcia gimnastyki korekcyjnej II grupa 68. 1.07.2011 Przedszkole Nr 1, sala nr 1 16.30- 17.30 Zajęcia plastyczno – techniczne II grupa 149. 1.07.2011 Przedszkole Nr 1, sala nr 1 17.30-18.30 Zajęcia plastyczno – techniczne I grupa 910. 2.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 2 8.00-9.00 Rytmika 1411. 2.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 3 8.00-9.00 Zajęcia logopedyczne 712. 2.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 2 9.00-10.00 Rytmika 1013. 2.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 3 9.00-10.00 Zajęcia logopedyczne 814. 2.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 1 10.00-11.00 Rytmika/taniec 15 (nabór)15. 2.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 1 8.00-10.00 Zajęcia ogólno-dydaktyczne 15 (nabór)16. 2.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 2 10.00-11.00Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze „Spójrzinaczej”617. 2.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 4 10.00-11.00 Gimnastyka korekcyjna 10


18. 2.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 2 11.00-12.00Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze „Spójrzinaczej”519. 2.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 4 11.00-12.00 Gimnastyka korekcyjna 920. 2.07.2011 Przedszkole Nr 1, sala nr 3 10.30-11.30 Zajęcia języka angielskiego I grupa 2521. 2.07.2011 Przedszkole Nr 1, sala nr 2 10.30-11.30 Zajęcia logopedyczne II grupa 1122. 2.07.2011 Przedszkole Nr 1, sala nr 2 11.30-12.30 Zajęcia logopedyczne I grupa 923. 2.07.2011 Przedszkole Nr 1, sala nr 3 11.30-12.30 Zajęcia języka angielskiego II grupa 1824. 2.07.2011 Basen Villa Barbara Jaworze 13.00-14.00 BasenDzieci zPrzedszkolaNr 1 ( 27)25. 4.07.2011Przedszkole nr 2, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato III grupa 2026. 4.07.2011Przedszkole Nr 1, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato I grupa 1827. 4.07.2011Przedszkole Nr 1, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato II grupa 1828. 4.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 1 16.30-17.30Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze „Spójrzinaczej”629. 4.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 4 16.30-17.30 Gimnastyka korekcyjna 1030. 4.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 1 17.30-18.30 Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze 531. 4.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 4 17.30-18.30 Gimnastyka korekcyjna 832. 4.07.2011 Przedszkole Nr 1, sala nr 3 16.30- 17.30 Zajęcia teatralne 1433. 5.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 2 9.00-14.00 Aktywne lato III grupa 2034. 5.07.2011Przedszkole Nr 1, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato I grupa 1835. 5.07.2011Przedszkole Nr 1, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato II grupa 1836. 5.07.2011 Basen Villa Barbara Jaworze 16.30-17.30 Basen 17 P-237. 5.07.2011 Przedszkole Nr 1, sala nr 3 16.30-17.30 Zajęcia języka angielskiego I grupa 2538. 5.07.2011 Przedszkole Nr 1, sala nr 2 16.30-17.30 Zajęcia logopedyczne II grupa 1139. 5.07.2011 Przedszkole Nr 1, sala nr 2 17.30-18.30 Zajęcia logopedyczne I grupa 940. 5.07.2011 Przedszkole Nr 1, sala nr 3 17.30-18.30 Zajęcia języka angielskiego II grupa 18


41. 6.07.2011Przedszkole nr 2, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato III grupa 2042. 6.07.2011Przedszkole Nr 1, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato I grupa 1843. 6.07.2011Przedszkole Nr 1, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato II grupa 1845. 15. 6.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 2 16.30-17.30 Język angielski 2046. 6.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 3 16.30-17.30 Zajęcia plastyczno-techniczne 1647. 6.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 2 17.30-18.30 Język angielski 2148. 6.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 1 15.30-16.30 Język angielski 15 (nabór)49. 6.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 1 16.30-18.30 Zajęcia ogólno-dydaktyczne 15 (nabór)50. 6.07.2011 Przedszkole Nr 1, sala nr 1 14.30-15.30 Zajęcia taneczne - nabór 14 ( nabór )51. 6.07.2011 Przedszkole Nr 1, sala nr 1 15.30-16.30 Zajęcia taneczne - nabór 14 ( nabór )52. 6.07.2011 Przedszkole Nr 1, sala nr 3 16.30-17.30 Rytmika I grupa 953. 6.07.2011 Przedszkole Nr 1, sala nr 3 17.30-18.30 Rytmika II grupa 454. 6.07.2011 Przedszkole Nr 1, sala nr 4 16.30-17.30Zajęcia profilaktyczno – wychowawcze - ,,Spójrz Inaczej „ – Klub Przedszkolaka4Grupa II55. 6.07.2011 Przedszkole Nr 1, sala nr 4 17.30-18.30Zajęcia profilaktyczno – wychowawcze - ,,Spójrz Inaczej „ – Klub Przedszkolaka4Grupa I56. 7.07.2011Przedszkole nr 2, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato III grupa 2057. 7.07.2011Przedszkole Nr 1, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato I grupa 1858. 7.07.2011Przedszkole Nr 1, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato II grupa 1859. 7.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 2 16.30-17.30 Rytmika 1460. 7.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 3 16.30-17.30 Zajęcia logopedyczne 761. 7.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 2 17.30-18.30 Rytmika 1062. 7.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 3 17.30-18.30 Zajęcia logopedyczne 863. 7.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 1 15.30-16.30 Rytmika/taniec 15 (nabór)64. 7.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 1 16.30-18.30 Zajęcia ogólno-dydaktyczne 15 (nabór)


65. 7.07.2011 Basen Villa Barbara Jaworze 16.30-17.30 BasenDzieci zPrzedszkolaNr 1 ( 27)66. 8.07.2011Przedszkole nr 2, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato III grupa 2067. 8.07.2011Przedszkole Nr 1, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato I grupa 1868. 8.07.2011Przedszkole Nr 1, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato II grupa 1869. 8.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 3 16.30-17.30 Zajęcia teatralne 1470. 8.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 2 16.30-17.30 Zajęcia plastyczno-techniczne 1071. 8.07.2011 Przedszkole Nr 1, sala nr 1 16.30- 17.30 Zajęcia gimnastyki korekcyjnej I grupa 872. 8.07.2011 Przedszkole Nr 1, sala nr 1 17.30-18.30 Zajęcia gimnastyki korekcyjnej II grupa 673. 9.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 2 8.00-9.00 Rytmika 1474. 9.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 3 8.00-9.00 Zajęcia logopedyczne 775. 9.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 2 9.00-10.00 Rytmika 1076. 9.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 3 9.00-10.00 Zajęcia logopedyczne 877. 9.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 1 10.00-11.00 Rytmika/taniec 15 (nabór)78. 9.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 1 8.00-10.00 Zajęcia ogólno-dydaktyczne 15 (nabór)79. 11.07.2011Przedszkole nr 2, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato III grupa 2080. 11.07.2011Przedszkole Nr 1, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato I grupa 1881. 11.07.2011Przedszkole Nr 1, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato II grupa 1882. 11.07.2011 Przedszkole Nr 1, sala nr 3 16.30-17.30 Rytmika I grupa 983. 11.07.2011 Przedszkole Nr 1, sala nr 3 17.30-18.30 Rytmika II grupa 484. 11.07.2011 Przedszkole Nr 1, sala nr 4 16.30-17.30Zajęcia profilaktyczno – wychowawcze - ,,Spójrz Inaczej „ – Klub Przedszkolaka4Grupa II85. 11.07.2011 Przedszkole Nr 1, sala nr 4 17.30-18.30Zajęcia profilaktyczno – wychowawcze - ,,Spójrz Inaczej „ – Klub PrzedszkolakaGrupa I4


86. 12.07.2011Przedszkole nr 2, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato III grupa 2087. 12.07.2011Przedszkole Nr 1, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato I grupa 1888. 12.07.2011Przedszkole Nr 1, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato II grupa 1889. 13.07.2011Przedszkole nr 2, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato III grupa 2090. 13.07.2011Przedszkole Nr 1, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato I grupa 1891. 13.07.2011Przedszkole Nr 1, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato II grupa 1892. 13.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 2 16.30-17.30 Język angielski 1993. 13.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 3 16.30-17.30 Zajęcia plastyczno-techniczne 1694. 13.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 2 17.30-18.30 Język angielski 2195. 13.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 1 15.30-16.30 Język angielski 15 (nabór)96. 13.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 1 16.30-18.30 Zajęcia ogólno-dydaktyczne 15 (nabór)97. 13.07.2011 Przedszkole Nr 1, sala nr 1 15.30-16.30 Zajęcia taneczne - nabór 14 ( nabór )98. 13.07.2011 Przedszkole Nr 1, sala nr 3 16.30-17.30 Rytmika I grupa 999. 13.07.2011 Przedszkole Nr 1, sala nr 3 17.30-18.30 Rytmika II grupa 4100. 13.07.2011 Przedszkole Nr 1, sala nr 4 16.30-17.30Zajęcia profilaktyczno – wychowawcze - ,,Spójrz Inaczej „ – Klub Przedszkolaka4Grupa II101. 13.07.2011 Przedszkole Nr 1, sala nr 4 17.30-18.30Zajęcia profilaktyczno – wychowawcze - ,,Spójrz Inaczej „ – Klub Przedszkolaka4Grupa I102. 14.07.2011Przedszkole nr 2, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato III grupa 20103. 14.07.2011Przedszkole Nr 1, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato I grupa 18104. 14.07.2011Przedszkole Nr 1, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato II grupa 18


105. 15.07.2011Przedszkole nr 2, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato III grupa 20106. 15.07.2011Przedszkole Nr 1, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato I grupa 18107. 15.07.2011Przedszkole Nr 1, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato II grupa 18108. 15.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 3 16.30-17.30 Zajęcia teatralne 14109. 15.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 2 16.30-17.30 Zajęcia plastyczno-techniczne 10110. 15.07.2011 Przedszkole Nr 1, sala nr 3 16.30-17.30 Rytmika I grupa 9111. 15.07.2011 Przedszkole Nr 1, sala nr 3 17.30-18.30 Rytmika II grupa 4112. 18.07.2011Przedszkole nr 2, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato III grupa 20113. 18.07.2011Przedszkole Nr 1, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato I grupa 18114. 18.07.2011Przedszkole Nr 1, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato II grupa 18115. 19.07.2011Przedszkole nr 2, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato III grupa 20116. 19.07.2011Przedszkole Nr 1, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato I grupa 18117. 19.07.2011Przedszkole Nr 1, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato II grupa 18118. 20.07.2011Przedszkole nr 2, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato III grupa 20119. 20.07.2011Przedszkole Nr 1, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato I grupa 18120. 20.07.2011Przedszkole Nr 1, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato II grupa 18121. 20.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 2 16.30-17.30 Język angielski 19122. 20.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 3 16.30-17.30 Zajęcia plastyczno-techniczne 16123. 20.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 2 17.30-18.30 Język angielski 21124. 20.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 1 15.30-16.30 Język angielski 13 (nabór)125. 20.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 1 16.30-18.30 Zajęcia ogólno-dydaktyczne 13 (nabór)


126. 21.07.2011Przedszkole nr 2, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato III grupa 20127. 21.07.2011Przedszkole Nr 1, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato I grupa 18128. 21.07.2011Przedszkole Nr 1, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato II grupa 18129. 22.07.2011Przedszkole nr 2, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato III grupa 20130. 22.07.2011Przedszkole Nr 1, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato I grupa 18131. 22.07.2011Przedszkole Nr 1, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato II grupa 18132. 22.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 3 16.30-17.30 Zajęcia teatralne 14133. 22.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 2 16.30-17.30 Zajęcia plastyczno-techniczne 10134. 25.07.2011 Przedszkole nr 2, sala nr 2 9.00-14.00 Aktywne lato III grupa 20135. 25.07.2011Przedszkole Nr 1, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato I grupa 18136. 25.07.2011Przedszkole Nr 1, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato II grupa 18137. 26.07.2011Przedszkole nr 2, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato III grupa 20138. 26.07.2011Przedszkole Nr 1, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato I grupa 18139. 26.07.2011Przedszkole Nr 1, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato II grupa 18140. 27.07.2011Przedszkole nr 2, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato III grupa 20141. 27.07.2011Przedszkole Nr 1, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato I grupa 18142. 27.07.2011Przedszkole Nr 1, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato II grupa 18143. 28.07.2011Przedszkole nr 2, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato III grupa 20


144. 28.07.2011145. 28.07.2011Przedszkole Nr 1, sala nr 2,ogród + wyjazdyPrzedszkole Nr 1, sala nr 2,ogród + wyjazdy9.00-14.00 Aktywne lato I grupa 189.00-14.00 Aktywne lato II grupa 18

More magazines by this user
Similar magazines