Podręcznik obsługi - Utax

utaxuk.co.uk

Podręcznik obsługi - Utax

WstępDziękujemy za zakup tego modelu.Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać z urządzenia,przeprowadzać rutynową konserwację i rozwiązywać podstawowe problemy, gdy zajdzie taka konieczność. W tensposób można utrzymać urządzenie w dobrym stanie.Przez rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać niniejszy Podręcznik obsługi. Następnie należyprzechowywać go w pobliżu urządzenia, aby zapewnić do niego łatwy dostęp.Zaleca się korzystanie z materiałów eksploatacyjnych naszej firmy. Firma nie ponosi odpowiedzialnościza uszkodzenia spowodowane przez korzystanie z materiałów eksploatacyjnych innych producentów.Dostarczane podręcznikiWraz z urządzeniem dostarczone są niżej wymienione podręczniki. Zapoznaj się z nimi, gdy to konieczne.Quick Installation GuideZawiera opisy często wykonywanych operacji, wygodnych operacji, rutynowej konserwacji i rozwiązywaniaproblemów.Safety GuideZawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa i środków ostrożności podczas instalacji i użytkowania urządzenia.Należy przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.Safety Guide (dotyczy tylko tego urządzenia)Zawiera informacje dotyczące miejsca instalacji, etykiet ostrzegawczych i inne. Należy przeczytać ten podręcznikprzed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.DVD (Product Library)Podręcznik obsługi (ten podręcznik)Opisuje sposób wkładania papieru, wykonywania podstawowych operacji kopiowania, drukowania i skanowania orazrozwiązywania problemów.Podręcznik obsługi faksuZawiera opis obsługi faksu, sprawdzania wyników transmisji, drukowania raportów i korzystania z faksu sieciowego.Embedded Web Server Operation GuidePrinting System Driver User GuideNetwork FAX Driver Operation GuideNetwork Print Monitor User GuideNetwork Tool for Direct Printing Operation GuidePRESCRIBE Commands Technical ReferencePRESCRIBE Commands Command Reference


Spis treściSpis treściMapa menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iiiOtoczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xOstrzeżenia dotyczące materiałów eksploatacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xBezpieczeństwo laserowe (Europa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiiOgraniczenia prawne dotyczące kopiowania/skanowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiiInformacje prawne i zasady bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiii1 Nazwy częściPanel operacyjny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2Urządzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4Procesor dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-62 Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowaniaSprawdzanie dostarczonych elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2Określanie metody podłączenia i przygotowanie kabli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3Kable podłączeniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5Włączanie/wyłączanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6Czuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7Przełączanie języka w obszarze wyświetlania (ekran [Język]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8Ustawianie daty i czasu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10Konfiguracja sieci (połączenie kablowe LAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13Instalacja oprogramowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-15Embedded Web Server (Ustawienia poczty e-mail) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-26Wysyłanie wiadomości e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-27Przygotowanie do wysyłania dokumentów do komputera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-29Ładowanie papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-39Ładowanie oryginałów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-533 Podstawowa obsługaLogowanie/wylogowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2Klawisze szybkiego dostępu i klawisze programowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3Obszar wyświetlania komunikatów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6Kopiowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7Drukowanie – drukowanie z aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-16Wysyłanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-18Określanie miejsca docelowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-25Anulowanie zadań. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-28Sprawdzanie ilości pozostałego toneru i papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-294 KonserwacjaCzyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2Wymiana pojemnika z tonerem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-55 Rozwiązywanie problemówUsuwanie awarii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2Reagowanie na komunikaty o błędach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6Usuwanie zaciętego papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-14DodatekUrządzenia opcjonalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodatek-2Sposób wpisywania znaków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodatek-3Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodatek-4EN ISO 7779 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodatek-10EK1-ITB 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodatek-10Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Indeks-1ii


Mapa menuKlawisz Copy Klawisz Function Menu Wybór papieruSortuj ...strona 3-15Tryb dwustronny ...strona 3-12Powiększenie ...strona 3-10PołączRozmiar oryginałuOrient. oryg.Obraz oryginału ...strona 3-9Intensywność ...strona 3-8EcoPrintSkanowanie ciągłeWpis nazwy plikuInf. o koń. zad.Zastąp priorytetKlawisz SendKlawisz Function MenuWybór kolorówRozm. oryginałuObraz oryginałuRozdzielczośćskanowaniaRozmiar wysyłaniaPowięk.Orient. oryg.Skan. ciągłeFormat plikuWpis nazwy plikuTemat/treśćInf. o koń. zad.Rozdz. FAKSU...Patrz Podręcznik obsługi faksuOpóźn. trans. F....Patrz Podręcznik obsługi faksuBezp. trans. F....Patrz Podręcznik obsługi faksu(Ciąg dalszy nanastępnejstronie)(Ciąg dalszy na następnejstronie)Odpyt. odb. FAK.Gęstość...Patrz Podręcznik obsługi faksuiii


Klawisz Send(Ciąg dalszyz poprzedniejstrony)Klawisz Function Menu(Ciąg dalszy z poprzedniejstrony)DupleksFTP przek.szyfr.Porządk. plikówKlawisz Document BoxSkrzynka adresupomocniczegoSkrz. odpyt.Okno zadańPamięć USB...Patrz Podręcznik obsługi faksu...Patrz Podręcznik obsługi faksuKlawisz Document Box(W przypadkudrukowania z pamięciUSB)Klawisz Function Menu Sortuj ...strona 3-15Wybór papieruDupleks ...strona 3-12Klawisz Document Box(W przypadkuzapisywania w pamięciUSB)Klawisz Function MenuWpis nazwy plikuInf. o koń. zad.Zastąp priorytetSzyfr. PDFDruk TIFFXPS dop do strWybór kolorówRozm. oryginałuObraz oryginałuRozdz. skan.Rozmiar zapisywaniaPowięk.Orient. oryg.Skan. ciągłeFormat plikuWpis nazwy plikuInf. o koń. zad.GęstośćDupleksiv


Klawisz Status/JobCancelStan zad. druk.Stan zad. wys.Stan zad.zapis.Zaplan. zadanieDzien. zad.druk.Dzien. zad. wys.Dzienn.zad.zapisSkanerDrukarkaFAKSStatus tonera ...strona 3-29Stan papieru ...strona 3-29Pamięć USBKlawisz SystemMenu/CounterRaport Raportuj druk. Mapa menuStrona stanuUst. rap.admin.Lista czcionekRap. FAK. wych.Rap. F. przych....Patrz Podręcznikobsługi faksu...Patrz Podręcznikobsługi faksuUstaw. rap.wyn.Wyślij wynikE-mail/FolderFAKSAnul. przedwys.Wynik odb. faksuInf. o koń. zad....Patrz Podręcznikobsługi faksu...Patrz Podręcznikobsługi faksuHis. dzien.zad.Wysyłanie autom.Wyślij historięMiejscedocelowePotwierdzenieZapisz(Ciąg dalszy nanastępnejstronie)TematTemat dzie. SSFCv


Klawisz SystemMenu/Counter(Ciąg dalszyz poprzedniejstrony)LicznikSystemUstawieniesiecioweUstawieniaTCP/IPTCP/IPUstaw. IPv4Ustaw. IPv6Szczeg.protok.NetWareAppleTalkSkan WSDDruk WSDIPSecBezp. protokółNazwa hostaInterfejs LANUstaw. blok. I/FPoziom zabezp.Uruchom ponownieFunk. opcjonalnaLog.uż./roz.zad.Ust. logow.uży.Ust. rozl.zadańLogowanie użytkownikaLista użyt. lok.Ustawienia karty ICAutoryz. grupowaWł. użytk. siec.Rozliczanie zadańRaport kontaRozl. wsz. zadańKonto wsz. zadańLista kontaSzczeg.EdycjaUsuńDodaj kontoUstaw.domyślneZastosuj limitLicz.kopii/wydr.Limit licznika(Ciąg dalszy nanastępnejstronie)Nieznany ID zad.vi


Klawisz SystemMenu/CounterWłaściw. użytk.UstawieniawspólneJęzykEkran domyślnyDźwiękAlarmGłośnik faksuWyśw. faksuJasność wyśw.Ust. oryg./pap.Niest. roz. ory.Dom. rozm. oryg.Niest. roz. pap.Ust. szuflady 1Ust. szuflady 2Ust. szuflady 3Ust. tacy MPUst. typu nośn.Nośnik dla autoDom. źr. papieruCzyn.zw.zPapSpecWst. ust. limitMiaraObsługa błędówUstawienie datyUst. czas.Ocz. po błędzie(Ciąg dalszyz poprzedniejstrony)(Ciąg dalszy nanastępnejstronie)(Ciąg dalszy nanastępnejstronie)Czas uśp.Czas reset.panelReg. wył. zasil.Liczn. wył. zas.Aut. kas. błęduAut. reset panelNiewykorz. czasvii


Klawisz SystemMenu/Counter(Ciąg dalszyz poprzedniejstrony)Ustawieniawspólne(Ciąg dalszyz poprzedniejstrony)Ust. dom. fun.Wybór kolorówRozdz. skan.Rozdz. FAKSU...Patrz Podręcznikobsługi faksuObraz oryginałuGęstośćPowięk.SortujOrient. oryg.EcoPrintWpis nazwy plikuTemat/treśćSkan. ciągłeFormat plikuPorządk. plikówDruk TIFFXPS dop do strUst. szczegółu Układ 2 w 1Układ 4 w 1Linia kraw.Oprawianieoryg.Oprawianiewyk.Jakość obrazuKompr. kol.TIFFOperacja logow.Tryb RAM DISKKopiaPrzetwarz. zdjęćWybór papieru(Ciąg dalszy nanastępnejstronie)Auto wyb. pap.Auto % priorytetUst. klaw. wyb.viii


Klawisz SystemMenu/Counter(Ciąg dalszyz poprzedniejstrony)DrukarkaWyślijUstaw. emulacjiEcoPrintZastąp A4/LTRDupleksKopieOrientacjaOgrWysuwu StronyCz. zw. z w. wi.Cz. zw. z p. zn.Tryb podaw. pap.Ust. klaw. wyb.SkrzynkadokumentówEdytuj m.docel.Dopas./konserw.Skrz. adr. pom.Okno zadańSkrz. odpyt.Ust. klaw. wyb.Książka adresowaDruk. listyDop. gęst. kopiiDo. g. wy./skrz.Kor. czar. linii...Patrz Podręcznikobsługi faksu...Patrz Podręcznikobsługi faksuUst. serwisoweStan usługiStan sieciNowy zesp. wyw.Kod kraju faksuUst. poł. faks.Ust.zdal.diag.Ident. diag. zd....Patrz Podręcznikobsługi faksu...Patrz Podręcznikobsługi faksuix


OtoczenieUrządzenie może pracować w następujących warunkach:• Temperatura: 10–32,5°C• Wilgotność: 15–80%Niekorzystne warunki środowiska mogą wpłynąć na jakość wydruków. Podczas wyboru miejsca pracy urządzeniaunikać:• Miejsc blisko okien lub narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.• Miejsc narażonych na drgania.• Miejsc narażonych na gwałtowne zmiany temperatury.• Lokalizacji narażonych na bezpośrednie działanie gorącego lub zimnego powietrza.• Lokalizacji ze słabą wentylacją.Jeżeli podłoże jest wrażliwe na nacisk, może ono ulec uszkodzeniu podczas przesuwania urządzenia po jegoinstalacji.Podczas kopiowania uwalniane są niewielkie ilości ozonu, ale nie stanowią one zagrożenia dla zdrowia. Jednakw przypadku używania urządzenia przez długi czas w źle wietrzonym pomieszczeniu lub przy wykonywaniu bardzodużej liczby kopii zapach może stać się nieprzyjemny. W celu stworzenia odpowiednich warunków kopiowania zalecasię właściwą wentylację pomieszczenia.Ostrzeżenia dotyczące materiałów eksploatacyjnychPRZESTROGANie należy próbować spalać pojemnika tonera ani pojemnika na zużyty toner. Powstające wówczas iskrymogą spowodować oparzenia.Pojemnik z tonerem i pojemnik na zużyty toner należy przechowywać w miejscach niedostępnych dladzieci.W razie wysypania się tonera z pojemnika z tonerem należy unikać wdychania lub połykania oraz kontaktuz oczami i skórą.• W przypadku dostania się tonera do dróg oddechowych należy przejść do pomieszczenie ze świeżympowietrzem i przepłukać gardło dużą ilością wody. Jeśli wystąpi kaszel skontaktować się z lekarzem.• W przypadku połknięcia tonera należy przepłukać usta wodą i wypić 1 lub 2 szklanki wody, aby rozcieńczyćzawartość żołądka. W razie konieczności skontaktować się z lekarzem.• W przypadku dostania się tonera do oczu należy przepłukać je dokładnie wodą. W przypadku utrzymywania siępodrażnienia należy skontaktować się z lekarzem.• W przypadku zetknięcia się tonera ze skórą należy przemyć ją wodą z mydłem.W żadnym wypadku nie wolno otwierać na siłę ani niszczyć pojemnika z tonerem i pojemnika na zużytytoner.x


Inne środki ostrożnościPusty pojemnik tonera oraz pojemnik na zużyty toner należy zwrócić lokalnemu dystrybutorowi lub przedstawicielowidziału serwisu. Zebrane pojemniki tonera oraz pojemniki na zużyty toner powinny być przetwarzane lub utylizowanezgodnie z odpowiednimi przepisami.Urządzenie należy przechowywać, unikając bezpośredniego wystawienia na promieniowanie słoneczne.Urządzenie należy przechowywać w miejscu, w którym temperatura wynosi poniżej 40ºC, unikając gwałtownychzmian temperatury i wilgotności.Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć papier z kasety i tacy uniwersalnej, włożyć goz powrotem do oryginalnego opakowania i zapieczętować.W przypadku korzystania z urządzenia z funkcją faksu i wyłączenie zasilania oznacza brak możliwości nadawaniai odbierania faksów. Nie należy wyłączać zasilania.xi


Bezpieczeństwo laserowe (Europa)Promieniowanie lasera może stanowić zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Dlatego promieniowanie lasera emitowanewewnątrz urządzenia jest szczelnie odizolowane za pomocą obudowy i zewnętrznej pokrywy. Przy normalnejeksploatacji promieniowanie nie może wydostawać się z urządzenia.Urządzenie zostało sklasyfikowane jako produkt laserowy klasy 1 wg normy IEC 60825-1:2007.Przestroga: Wykonywanie czynności innych niż podane w podręczniku może spowodować ryzyko naświetlenialaserem.Etykiety przymocowane do modułu skanera laserowego wewnątrz urządzenia nie są dostępne dla użytkownika.Etykieta pokazana powyżej jest przymocowana do urządzenia z prawej strony.Ograniczenia prawne dotyczące kopiowania/skanowania• Kopiowanie/skanowanie materiałów chronionych prawami autorskimi bez zezwolenia właściciela praw autorskichmoże być zabronione.• Kopiowanie/skanowanie następujących materiałów jest zakazane i może być karane.Poniższy wykaz może nie zawierać wszystkich materiałów objętych zakazem. Nie wolno świadomie kopiować/skanować materiałów objętych zakazem kopiowania/skanowania.Pieniądze papieroweBanknotyPapiery wartościoweZnaczkiPaszportyŚwiadectwa i certyfikaty• Lokalne prawa i regulacje mogą zabraniać lub ograniczać kopiowanie/skanowanie materiałów innych niżwymienione powyżej.xii


Informacje prawne i zasady bezpieczeństwaPrzed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z tymi informacjami. Tenrozdział zawiera informacje dotyczące następujących zagadnień.• Informacje prawne......................................................... xiv• Kwestia nazw handlowych ............................................ xiv• Funkcja sterowania oszczędnością energii ................. xviii• Funkcja automatycznego kopiowania dwustronnego.. xviii• Odzyskiwanie papieru ................................................. xviii• Program Energy Star (ENERGY STAR®) ................... xviii• Informacje o Podręczniku obsługi ................................. xix• Oznaczenia stosowane w tym podręczniku ...................xxxiii


Informacje prawneKopiowanie lub inne formy powielania niniejszego podręcznika albo jego części bez uzyskania pisemnej zgodywłaściciela praw autorskich jest zabronione.Kwestia nazw handlowych• PRESCRIBE jest znakiem towarowym firmy Kyocera Corporation.• KPDL jest znakiem towarowym firmy Kyocera Corporation.• Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7i Internet Explorer są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy MicrosoftCorporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.• PCL jest znakiem towarowym firmy Hewlett-Packard Company.• Adobe Acrobat, Adobe Reader i PostScript są znakami towarowymi firmy Adobe Systems, Incorporated.• Ethernet jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Xerox Corporation.• Novell i NetWare są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Novell, Inc.• IBM i IBM PC/AT są znakami towarowymi firmy International Business Machines Corporation.• AppleTalk, Bonjour, Macintosh i Mac OS są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w StanachZjednoczonych i/lub innych krajach.• Wszystkie czcionki języków europejskich zainstalowane w tym urządzeniu są używane na mocy porozumienialicencyjnego z firmą Monotype Imaging Inc.• Helvetica, Palatino i Times są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Linotype GmbH.• ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery i ITC ZapfDingbats są zarejestrowanymi znakamitowarowymi firmy International Typeface Corporation.• W tym urządzeniu zainstalowano czcionki UFST MicroType ® firmy Monotype Imaging Inc.• To urządzenie jest wyposażone w oprogramowanie zawierające moduły firmy Independent JPEG Group.Wszystkie inne marki i nazwy produktów są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymiodpowiednich firm, będących ich właścicielami. W tym Podręczniku obsługi oznaczenia i ® nie są używane.xiv


GPL/LGPLW części oprogramowania układowego tego urządzenia używane są programy napisane na licencji GPL (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) i/lub LGPL (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html). Istnieje możliwość otrzymaniakodu źródłowego; zezwala się także na jego kopiowanie, redystrybucję i modyfikowanie zgodnie z warunkami licencjiGPL/LGPL.Open SSLeay LicenseCopyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that thefollowing conditions are met:1 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the followingdisclaimer.2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and thefollowing disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the followingacknowledgment:“This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)”4 The names “OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL Project” must not be used to endorse or promote productsderived from this software without prior written permission.For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.5 Products derived from this software may not be called “OpenSSL” nor may “OpenSSL” appear in their nameswithout prior written permission of the OpenSSL Project.6 Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: “This product includessoftware developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS IS” AND ANY EXPRESSED OR IMPLIEDWARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THEIMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AREDISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANYDIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, ORPROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OFSUCH DAMAGE.xv


Original SSLeay LicenseCopyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was writtenso as to conform with Netscapes SSL.This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. Thefollowing conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just theSSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except thatthe holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).Copyright remains Eric Young’s, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the libraryused.This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided withthe package.Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that thefollowing conditions are met:1 Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the followingdisclaimer.2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and thefollowing disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the followingacknowledgement:“This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)”The word ‘cryptographic’ can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related:-).4 If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) youmust include an acknowledgement:“This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FORA PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BELIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OFLIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OROTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THEPOSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed.i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]xvi


Monotype Imaging License Agreement1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a specialformat as well as the UFST Software.2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles andversions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business orpersonal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under theterms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to haveaccess to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multi-user license agreement which canbe obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software andTypefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly setforth in this Agreement.3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietaryinformation concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulatingaccess to and use of the Software and Typefaces.4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. Youagree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. ThisLicense may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and suchfailure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires oris terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefacesand documentation as requested.6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance withMonotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material andworkmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors andomissions.The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particularpurpose and merchantability, are excluded.8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software andTypefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequentialdamages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the priorwritten consent of Monotype Imaging.11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in TechnicalData and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), asappropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rightssoftware as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms andconditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement.No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives ofeach party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.xvii


Funkcja sterowania oszczędnością energiiUrządzenie może działać w trybie czuwania, w którym funkcje drukarki i faksu pozostają w stanie oczekiwania,natomiast pobór energii zostaje obniżony do minimum, gdy przez określony czas urządzenie jest bezczynne.Tryb czuwaniaUrządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania po upływie 1 minuty od ostatniego użycia. Czasnieaktywności, po upływie którego włączany jest stan czuwania, może zostać przedłużony. Więcej informacji znajdujesię w rozdziale Czuwanie na stronie 2-7.Funkcja automatycznego kopiowania dwustronnegoTo urządzenie jest standardowo wyposażone w funkcję kopiowania dwustronnego. Przykładowo, można zmniejszyćilość zużytego papieru, kopiując dwa jednostronne oryginały na pojedynczym arkuszu papieru jako kopiędwustronną. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Czuwanie na stronie 2-7.Odzyskiwanie papieruTo urządzenie obsługuje papier makulaturowy, który zmniejsza obciążenia środowiska naturalnego. Przedstawicieldziału sprzedaży lub działu serwisu może udzielić informacji dotyczących zalecanych typów papieru.Program Energy Star (ENERGY STAR ® )Jako firma uczestnicząca w międzynarodowym programie Energy Star zdecydowaliśmy, żeurządzenie będzie zgodne ze standardami ustanowionymi w ramach międzynarodowego programuEnergy Star.xviii


Informacje o Podręczniku obsługiNiniejszy Podręcznik obsługi zawiera następujące rozdziały.Rozdział 1 - Nazwy częściOpisuje części urządzenia i klawisze panelu operacyjnego.Rozdział 2 - Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowaniaOpisuje sposób ładowania papieru, umieszczania oryginałów, podłączania urządzenia oraz niezbędną konfiguracjęurządzenia przed jego pierwszym użyciem.Rozdział 3 - Podstawowa obsługaZawiera podstawowe procedury kopiowania, drukowania i skanowania.Rozdział 4 - KonserwacjaOpisuje procedury konserwacji i wymiany tonera.Rozdział 5 - Rozwiązywanie problemówWyjaśnia, w jaki sposób postępować w przypadku otrzymania komunikatów o błędach, zacięcia papieru lub innychproblemów.DodatekWyjaśnia, jak wprowadzać znaki oraz podaje dane techniczne urządzeniaZawiera opis urządzeń opcjonalnych dostępnych dla tego urządzenia.xix


Oznaczenia stosowane w tym podręcznikuW podręczniku stosuje się następujące oznaczenia w zależności od typu opisu.Oznaczenie Opis PrzykładPogrubienie[Zwykły]KursywaUwagaWażnePrzestrogaOznacza klawisze paneluoperacyjnego lub ekranwyświetlany na komputerze.Oznacza pozycję wybieraną nawyświetlaczu.Oznacza komunikat pojawiającysię na wyświetlaczu.Służy również do podkreśleniakluczowego terminu, frazy luboznacza odwołanie dododatkowych informacji.Oznacza dodatkową informacjęlub operację.Wskazuje czynności, które sąwymagane lub zabronionew celu uniknięcia problemów.Oznacza zasady, których należyprzestrzegać, aby uniknąćobrażeń ciała lub uszkodzeniaurządzenia, oraz objaśnia, jakpostępować w takim przypadku.Naciśnij klawisz Start.Wybierz opcję [System].Wyświetlany jest komunikat Gotowa dokopiowania.Więcej informacji znajduje się w częściCzuwanie na stronie 2-7.UWAGA:WAŻNE:PRZESTROGA:xx


1 Nazwy częściNiniejszy rozdział opisuje części urządzenia oraz klawisze panelu operacyjnego.• Panel operacyjny.......................................................... 1-2• Urządzenie ................................................................... 1-41-1


Nazwy częściPanel operacyjnySłuży do wyświetlania ekranu Książka adresowa, na którym można dodawać, edytować i usuwać miejsca docelowe.Służy do wyświetlania ekranu menu System/Licznik, na którym można sprawdzić ustawieniasystemowe i stan liczników.Służy do wyświetlania ekranu Stan, naktórym można sprawdzić stanurządzenia, wydrukować raport stanuoraz wstrzymać lub anulowaćprzetwarzane w danym momenciezadanie.Służy do wyświetlaniaekranu Kopiowanie, naktórym możnawprowadzić ustawieniawymagane przykopiowaniu.Służy do wywoływania danych poprzedniego miejscadocelowego. Służy również do wprowadzania pauzy przywpisywaniu numeru faksu.*Służy do wyświetlania ekranu Potwierdź miejsce docelowe, na którymmożna edytować i usuwać dane miejsc docelowych.Służy do wyświetlania ekranu Dodaj m. docelowe, na którymmożna dodawać miejsca docelowe.Służy do przełączania stanu słuchawki międzypodniesioną a odłożoną przy ręcznym wysyłaniu faksu.*Obszar wyświetlania komunikatów.Podczas pracy z urządzeniem należysprawdzać wyświetlane w tymobszarze komunikaty.Służy do wybierania menuwyświetlanego w prawymdolnym rogu obszaruwyświetlania komunikatów.Służy do wyświetlania ekranu FAKS,na którym można wysłać faks.*Służy do wyświetlania ekranu Wyślij, na którym możnawysłać wiadomość e-mail, folder (SMB/FTP) lub faks.*Służy do wyświetlania ekranu Skrzynka dok., naktórym można obsługiwać skrzynkę dokumentówi pamięć USB.Służy do wybierania menuwyświetlanego w lewymdolnym rogu obszaruwyświetlania komunikatów.Miga w trakcieodbierania lubwysyłania danych.* Funkcje faksu są dostępne tylko w produktach z zainstalowaną funkcją faksu.Służy do przypisywania, wybieraniai usuwania miejsc docelowych z klawiszyszybkiego dostępu (1–22).Klawisz modyfikatora do przełączania między dwoma zestawamiklawiszy szybkiego dostępu (1–11 i 12–22).Lampka świeci się, gdy włączony jest drugi zestaw klawiszy (12–22).Miga, gdy urządzeniepobiera dane z pamięci.1-2


Nazwy części1Służą do wybierania elementu menu, przesuwania kursoraprzy wprowadzaniu znaków, zmiany wartości itd.Służy do wybierania zaznaczonego elementulub zatwierdzania wprowadzonej wartości.Usuwa wprowadzone liczby i znaki.Powoduje wyzerowanie ustawieńi wyświetlenie ekranu głównego.Służy do wyświetlania menu funkcji służącychdo kopiowania, drukowania, przesyłaniai obsługi skrzynki dokumentów.Klawisze numeryczne. Służą dowprowadzania liczb i symboli.Powoduje przejście do poprzedniego ekranuw obszarze wyświetlania komunikatów.Powoduje zakończenie pracy(wylogowanie) na ekranieAdministrator.Służy do przypisywania lubprzywoływania programów.Świeci się lub miga w przypadku wystąpienia błędu.Służy do anulowania bieżącegozadania drukowania.Rozpoczyna operacje kopiowania i skanowania orazwykonywanie operacji ustawień.1-3


Nazwy częściUrządzenie9104561237111281 Procesor dokumentów2 Płyta3 Włącznik zasilania4 Wąska szyba skanera5 Panel operacyjny6 Pokrywa górna7 Pokrywa przednia8 Przednia pokrywa dupleksera9 Zespół bębna10 Element czyszczący głównej dźwigni załadowczej11 Dźwignia blokady12 Pojemnik z tonerem1-4


Nazwy części11314151619191720 211813 Taca wewnętrzna14 Regulowane prowadnice długości papieru15 Prowadnica długości papieru16 Prowadnice szerokości papieru17 Kaseta 118 Regulowane prowadnice szerokości papieru19 Prowadnice szerokości papieru (taca uniwersalna)20 Taca uniwersalna21 Podpórka tacy uniwersalnej1-5


Nazwy części22252326272422 Złącze interfejsu sieciowego23 Złącze interfejsu USB24 Pokrywa utrwalacza25 Uchwyty26 Pokrywa tylna27 Złącze kabla zasilaniaProcesor dokumentów28 29 3031323328 Pokrywa procesora dokumentów29 Prowadnice szerokości oryginałów30 Płyta oryginałów31 Płyta wydawania oryginałów32 Blokada oryginałów33 Uchwyt do otwierania/zamykania procesora dokumentów1-6


2 Przygotowanie przed rozpoczęciemużytkowaniaNiniejszy rozdział zawiera instrukcje dotyczące przygotowania urządzenia przed pierwszymużyciem oraz wkładania papieru i oryginalnych dokumentów.• Sprawdzanie dostarczonych elementów .............................................. 2-2• Określanie metody podłączenia i przygotowanie kabli ................................. 2-3• Kable podłączeniowe ........................................................................... 2-5• Włączanie/wyłączanie .......................................................................... 2-6• Czuwanie.............................................................................................. 2-7• Przełączanie języka w obszarze wyświetlania (ekran [Język])............. 2-8• Ustawianie daty i czasu...................................................................... 2-10• Konfiguracja sieci (połączenie kablowe LAN) .................................... 2-13• Instalacja oprogramowania ................................................................ 2-15• Embedded Web Server (Ustawienia poczty e-mail)........................... 2-26• Wysyłanie wiadomości e-mail ............................................................ 2-27• Przygotowanie do wysyłania dokumentów do komputera.................. 2-29• Ładowanie papieru ............................................................................. 2-39• Ładowanie oryginałów........................................................................ 2-532-1


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowaniaSprawdzanie dostarczonych elementówSprawdź, czy zostały dostarczone następujące elementy.• Quick Installation Guide• Safety Guide• Safety Guide (dotyczy tylko tego urządzenia)• DVD (Product Library)Dokumenty znajdujące się na dołączonej płycie DVDNiniejsze dokumenty są zawarte na dołączonej płycie DVD (Product Library). Zapoznaj się z nimi, gdy to konieczne.DokumentyPodręcznik obsługi (ten podręcznik)Podręcznik obsługi faksuEmbedded Web Server Operation GuidePrinting System Driver User GuideNetwork FAX Driver Operation GuideNetwork Print Monitor User GuideNetwork Tool for Direct Printing Operation GuidePRESCRIBE Commands Technical ReferencePRESCRIBE Commands Command Reference2-2


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowaniaOkreślanie metody podłączenia i przygotowanie kabliSprawdź metodę podłączenia urządzenia do komputera PC lub sieci i przygotuj kable konieczne do podłączenia.Przykład podłączenia2Korzystając z ilustracji zamieszczonej poniżej, wybierz metodę podłączenia urządzenia do komputera PC lub sieci.Podłączanie skanera do komputera PC lub sieci za pomocąkabla sieciowego (100BASE-TX lub 10BASE-T)KomputeradministratoraDrukowanieEmbedded Web ServerUstawienia sieciowe,ustawienia domyślneskanera, rejestracjaużytkownika oraz miejscadocelowegoMFPPołączenieWyślij e-mailWysyła do wybranegoodbiorcy plikzeskanowanegooryginału jakozałącznik dowiadomości.PołączenieWyślij SMBUSBPołączenieZachowujezeskanowany obrazjako plik nakomputerze.FAKSsieciowyPołączeniePołączenieWyślij FTPWysyła zeskanowanyobraz jako plik naserwer FTP.FAKSFAKSPołączenieUSBSkanowanie TWAIN* Funkcje faksu są dostępne tylko w produktach zzainstalowaną funkcją faksu.PołączenieUSBSkanowanie WIATWAIN i WIA tostandardowe interfejsykomunikacji międzyoprogramowaniema urządzeniamipozyskiwania obrazów.2-3


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowaniaPrzygotowanie niezbędnych kabliUrządzenie można podłączyć do komputera za pomocą następujących interfejsów. Przygotuj kable zgodniez wybranym interfejsem.Standardowo dostępne interfejsyFunkcja Interfejs Wymagane kableDrukarka/Skaner/Skanowanie TWAIN/Skanowanie WIA/FAKS sieciowy*Drukarka/Skanowanie TWAIN/Skanowanie WIAInterfejs sieciowyInterfejs USBLAN (10Base-T lub100Base-TX, ekranowany)Kabel kompatybilny USB2.0 (Hi-Speed USB,elastyczny, maks. 5 m,ekranowany)* Funkcje faksu i faksu sieciowego są dostępne tylko w produktach zzainstalowaną funkcją faksu. Szczegółowe informacje dotyczącekorzystania z FAKSU sieciowego, patrz: Podręcznik obsługi faksu.2-4


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowaniaKable podłączeniowePrzy podłączaniu kabli do urządzenia przestrzegaj poniższych wskazówek.1 Podłącz urządzenie do komputera PC lub urządzeniasieciowego. Jeśli korzystasz z interfejsu sieciowego,zdejmij zaślepkę.2Po podłączeniu kabla sieciowego skonfiguruj sieć.Szczegółowe informacje znajdują się w rozdzialeKonfiguracja sieci (połączenie kablowe LAN) na stronie2-13.2 Podłącz jeden koniec kabla zasilania do urządzenia,a drugi do źródła zasilania.WAŻNE: Urządzenie należy podłączać wyłącznie za pomocą kabla dołączonego do zestawu.2-5


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowaniaWłączanie/wyłączanieWłączanieNaciśnij włącznik Power.WAŻNE: Po wyłączeniu zasilania nie należy natychmiast ponownie go włączać. Przed ponownym naciśnięciemwłącznika należy odczekać co najmniej 5 sekund.Wyłączanie zasilaniaPrzed naciśnięciem włącznika Power upewnij się, żewskaźnik Memory nie świeci.Upewnij się, że nie świecisię wskaźnik zasilania.2-6


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowaniaLicznik wyłączenia zasilaniaJeśli urządzenie znajdujące się w trybie czuwania nie jest używane, zasilanie zostaje automatycznie wyłączone. Doustawienia czasu, po jakim następuje wyłączenie energii, służy licznik wyłączenia zasilania. Ustawienie fabrycznetego czasu to 1 godzina.2WAŻNE: Można ustawić regułę i czasomierz wyłączania zasilania. Szczegółowe informacje można znaleźć wpodręczniku English Operation Guide.Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czasPRZESTROGA: Jeżeli urządzenie ma zostać pozostawione na dłuższy czas bezczynnie (np. na noc),należy wyłączyć je za pomocą wyłącznika zasilania. Jeżeli urządzenie ma być nieużywane przez dłuższyokres (np. podczas wakacji), wyjąć wtyczkę z gniazdka w celu zapewnienia bezpieczeństwa. W przypadkukorzystania z urządzenia z funkcją faksu należy pamiętać, że wyłączenie urządzenia za pomocą wyłącznikazasilania powoduje brak możliwości wysyłania i odbierania faksów.PRZESTROGA: Wyjmij papier z kaset i zamknij go szczelnie w opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.CzuwaniePo upływie ustawionego czasu (ustawienie fabryczne to 1 minuta) od ostatniego używania urządzenia automatycznieprzechodzi ono w tryb czuwania. Podświetlenie obszaru wyświetlania komunikatów i lampki są wyłączane, abyograniczyć zużycie energii. Jest to nazywane stanem czuwania. W trybie czuwania w obszarze wyświetlaniakomunikatów pojawia się komunikat Uśpienie.Jeśli w trakcie czuwania do urządzenia zostaną przesłane dane do wydrukowania, wydruk zostanie wykonany,jednak obszar wyświetlania komunikatów pozostanie wyłączony.W przypadku korzystania z urządzenia z funkcją faksu otrzymywane dane zostaną wydrukowane, jednak i w tymprzypadku panel operacyjny pozostanie wyłączony.Aby korzystać z urządzenia, należy nacisnąć dowolny klawisz na panelu operacyjnym. Urządzenie stanie się gotowedo pracy w ciągu 15 sekund.Pamiętaj, że warunki otoczenia, takie jak wentylacja, mogą powodować, że urządzenie będzie wolniej reagować.2-7


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowaniaPrzełączanie języka w obszarze wyświetlania (ekran [Język])Wybierz język wyświetlany w obszarze wyświetlania komunikatów.Aby wybrać język, wykonaj poniższą procedurę.1 Naciśnij włącznik Power.2 Naciśnij klawisz System Menu/Counter na paneluoperacyjnym jednostki głównej.Nazwa logowania: L b********************Hasło logowania:[ Logow. ]Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zalogowany, powywołaniu funkcji zarządzania użytkownikamiwyświetlony zostanie ekran logowania. Aby sięzalogować, wprowadź identyfikator użytkownika i hasło.UWAGA: Ustawienia fabryczne urządzenia określająnastępujące dane logowania administratora.Nazwa logowania: model 30 str./min: 3000, model 35str./min: 3500Hasło logowania: model 30 str./min: 3000, model 35str./min: 3500Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania znaków,patrz Sposób wpisywania znaków na Dodatek-3.Menu sys./licz.: a b3 System4 Log.uż./roz.zad.*********************5 Ustaw. wspólne3 W menu sys./licz. naciśnij klawisz lub , aby wybraćopcję [Ustaw. wspólne].Ustaw. wspólne: a b*********************1 Język2 Ekran domyślny3 Dźwięk[Wyjście ]4 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu Ustaw.wspólne.5 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Język].2-8


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowaniaJęzyk:a b*********************1 *English2 Deutsch3 Français6 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran Język.27 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać żądany język,a następnie naciśnij klawisz OK.Na ekranie zostanie wyświetlony napis Ukończone., poczym nastąpi powrót do menu Ustaw. wspólne.2-9


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowaniaUstawianie daty i czasuUstawiając lokalną datę i czas, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.W przypadku wysyłania wiadomości e-mail, ustawiona data i godzina będą umieszczone w nagłówku tej wiadomości.Ustaw datę, godzinę oraz różnicę czasową w stosunku do strefy GMT, odpowiednio do strefy, w której urządzeniejest używane.UWAGA: Różnicę czasową ustaw przed ustawieniem daty i czasu.1 Naciśnij klawisz System Menu/Counter na paneluoperacyjnym jednostki głównej.Menu sys./licz.: a b3 System4 Log.uż./roz.zad.*********************5 Ustaw. wspólne2 W menu sys./licz. naciśnij klawisz lub , aby wybraćopcję [Ustaw. wspólne].Ustaw. wspólne: a b*********************1 Język2 Ekran domyślny3 Dźwięk[Wyjście ]3 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu Ustaw.wspólne.4 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Ustawieniedaty], a następnie naciśnij klawisz OK.Nazwa logowania: L b********************Hasło logowania:[ Logow. ]Ustawienie daty: a b*********************1 Data/czas2 Format daty3 Strefa czasowa[Wyjście ]5 Zostanie wyświetlony ekran logowania. Następniewprowadź identyfikator i hasło użytkownika zuprawnieniami administratora, aby się zalogować,i naciśnij przycisk [Logow.] (prawy klawisz Select).UWAGA: Ustawienia fabryczne urządzenia określająnastępujące dane logowania administratora.Nazwa logowania: model 30 str./min: 3000, model 35 str./min: 3500Hasło logowania: model 30 str./min: 3000, model 35 str./min: 35006 Zostanie wyświetlone menu Ustawienie daty.2-10


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowaniaStrefa czasowa: a bGMT Casablanca**********************GMT Greenwich+01:00 Amsterdam7 Naciśnij klawisz lub i wybierz opcję [Strefaczasowa].8 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran Strefaczasowa.2Ustawienie daty: a b2 Format daty3 Strefa czasowa*********************4 Czas letni[Wyjście ]9 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać swój region,a następnie naciśnij klawisz OK.Na ekranie zostanie wyświetlony napis Ukończone., poczym nastąpi powrót do menu Ustawienie daty.10 Naciśnij klawisz lub i wybierz opcję [Czas letni].Czas letni: a b*********************1 *Wył.2 Wł.11 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran Czasletni.Ustawienie daty: a b*********************1 Data/czas2 Format daty3 Strefa czasowa[Wyjście ]12 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Wł.] lub[Wył.], a następnie naciśnij klawisz OK.Na ekranie zostanie wyświetlony napis Ukończone., poczym nastąpi powrót do menu Ustawienie daty.13 Naciśnij klawisz lub i wybierz opcję [Data/czas].Data/czas: a bRok Miesiąc Dzień2011 01 01(Strefa czasowa:Greenwich )14 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran Data/czas.15 Naciśnij klawisz lub , aby przesunąć pozycjękursora, i klawisz lub , aby wprowadzić rok, miesiąci dzień. Następnie naciśnij klawisz OK.2-11


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowaniaData/czas: a bGodz. Min. Sek.11: 45: 50(Strefa czasowa:Greenwich )16 Naciśnij klawisz lub , aby przesunąć pozycjękursora, i klawisz lub , aby wprowadzić godziny,minuty i sekundy. Następnie naciśnij klawisz OK.Na ekranie zostanie wyświetlony napis Ukończone., poczym nastąpi powrót do menu Ustawienie daty.Ustawienie daty: a b1 Data/czas*********************2 Format daty3 Strefa czasowa[Wyjście ]17 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Formatdaty].Format daty: a b1 MM/DD/YYYY*********************2 *DD/MM/YYYY3 YYYY/MM/DD[Wyjście ]18 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran Formatdaty.19 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać żądany formatwyświetlania daty, a następnie naciśnij klawisz OK.Na ekranie zostanie wyświetlony napis Ukończone., poczym nastąpi powrót do menu Ustawienie daty.2-12


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowaniaKonfiguracja sieci (połączenie kablowe LAN)Urządzenie jest wyposażone w interfejs sieciowy kompatybilny z protokołami sieciowymi takimi jak TCP/IP (IPv4),TCP/IP (IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, IPSec oraz AppleTalk. Pozwala on na drukowanie za pomocą platform Windows,Macintosh, UNIX, NetWare i innych.2W poniższej tabeli wymienione zostały elementy wymagane dla poszczególnych ustawień.Skonfiguruj parametry sieci drukarki zgodnie z ustawieniami komputera i otoczenia sieciowego.Szczegółowe informacje na temat tej procedury można znaleźć w podręczniku English Operation Guide.UWAGA: W przypadku zastosowania narzędzia Embedded Web Server parametry sieci i ustawieniabezpieczeństwa można łatwo sprawdzać i zmieniać przy użyciu komputera. Więcej informacji znajduje się w częściEmbedded Web Server (Ustawienia poczty e-mail) na stronie 2-26.Menu Podmenu UstawienieSystemUstawieniesiecioweUstawieniaTCP/IPTCP/IPWł./wył.Ustaw. IPv4 DHCP Wł./wył.BonjourAdres IPMaska podsieciBrama domyślnaWł./wył.Adres IPAdres IPAdres IPUstaw. IPv6Wł./wył.Szczeg. protok. NetBEUI Wł./wył.SNMPv3FTP (Serwer)FTP (Klient)SMBSNMPSMTP (trans. e-mail)POP3 (odbiór e-mail)Port RAWLPDIPPIPP przez SSLHTTPHTTPSLDAPWł./wył.Wł./wył.Wł./wył.Numer portu: 21Wł./wył.Wł./wył.Wł./wył.Wł./wył.Wł./wył.Wł./wył.Wł./wył.Numer portu: 631Wł./wył.Wł./wył.Wł./wył.Wł./wył.2-13


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowaniaNetWareAppleTalkSkan WSDDruk WSDWł./wył.Typ ramkiWł./wył.Wł./wył.Wł./wył.IPSec IPSec Wł./wył.Bezp.protokółInterfejs LANUst. RegułSSLZabezp. IPPZabezp. HTTPZabezp. LDAPZabezp. SMTPZabezp. POP3 1 (2, 3)Wł./wył.Wł./wył.IPP/IPP prz. SSLTylko IPP p. SSLHTTP/HTTPSTylko HTTPSWył.SSL/TLSSTARTTLSWył.SSL/TLSSTARTTLSWył.SSL/TLSSTARTTLSAutomatyczne10Podst.-Połowa10Podst.-Całość100Podst.-Połowa100Podst.-CałośćUWAGA: Po wprowadzeniu wszystkich ustawień związanych z siecią wyłącz urządzenie, a następnie włącz jeponownie. Ten krok jest wymagany w celu aktywowania wprowadzonych ustawień!2-14


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowaniaInstalacja oprogramowaniaJeśli docelowo na tym urządzeniu ma być używana funkcja drukarki, przesyłania danych za pomocą funkcji TWAIN/WIA lub wysyłania faksów z komputera, na komputerze należy zainstalować odpowiednie oprogramowanie zdołączonego dysku DVD Product Library. Przed rozpoczęciem instalacji sterownika drukarki z płyty DVD upewnij się,że drukarka jest podłączona do prądu i komputera PC.2UWAGA: W trybie czuwania urządzenia funkcja Plug and Play jest nieaktywna. Przed podjęciem dalszych krokówprzełącz urządzenie ze stanu czuwania. Patrz Licznik wyłączenia zasilania na stronie 2-7.Funkcje faksu są dostępne tylko w produktach z zainstalowaną funkcją faksu.Instalacja oprogramowania w systemie WindowsW przypadku podłączania drukarki do komputera, na którym zainstalowano system Windows, wykonaj poniższedziałania w celu zainstalowania sterownika drukarki. Poniższy przykład przedstawia metodę podłączania drukarki dokomputera z systemem operacyjnym Windows Vista.UWAGA: Instalacja sterownika drukarki wymaga zalogowania się w systemie operacyjnym Windows na kontoz uprawnieniami administratora.Dostępy jest Express Mode i Custom Mode instalacji oprogramowania. Express Mode automatycznie wykrywapodłączone drukarki i instaluje wymagane oprogramowanie. Custom Mode umożliwia określenie portu drukarkii wybór oprogramowania do instalacji.1 Włącz komputer i uruchom system Windows.Po wyświetleniu okna dialogowego Kreator znajdowania nowego sprzętu wybierz opcję Anuluj.2 Włóż do napędu dysków optycznych komputera dołączoną do drukarki płytę DVD. W systemach Windows 7,Windows Server 2008 i Windows Vista może zostać wyświetlone okno kontroli konta użytkownika. Kliknijprzycisk Zezwalaj.Zostanie uruchomiony program instalacyjny.UWAGA: Jeśli kreator instalacji oprogramowania nie zostanie uruchomiony automatycznie, otwórz okno napęduDVD w Eksploratorze Windows i dwukrotnie kliknij plik Setup.exe.3 Kliknij przycisk View License Agreement i przeczytaj umowę licencyjną. Kliknij przycisk Accept.2-15


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania4 Kliknij przycisk Install software.Zostanie uruchomiony kreator instalacji oprogramowania.Od tego momentu procedura instalacji różni się w zależności od wersji systemu Windows i typu połączenia.Przejdź do procedury odpowiedniej dla zastosowanego typu połączenia.• Express Mode (Tryb ekspresowy)• Custom Mode (Tryb niestandardowy)Express ModeW Express Mode instalator automatycznie wykrywa drukarkę po jej włączeniu. Express Mode należy wybraćw przypadku standardowych typów połączeń.NOTATKA: W tym trybie sterownik TWAIN jest automatycznie instalowany na komputerze.1 W oknie wyboru metody instalacji wybierz opcję Express Mode. Zostanie wyświetlone okno wykrywaniasystemu druku, a instalator wykryje podłączone drukarki. Jeśli instalator nie wykryje systemu druku, upewnij się,że jest on podłączony do komputera za pomocą USB lub przez sieć i że jest on włączony. Następnie kliknijprzycisk Refresh, aby ponownie wyszukać system druku.UWAGA: Informacje wyświetlane w oknach instalatora w systemach operacyjnych Windows Vista i Windows 7/Windows XP różnią się nieco od siebie, jednakże procedura instalacji pozostaje bez zmian.2-16


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania2 Wybierz drukarkę, którą chcesz zainstalować, i kliknij przycisk Next.UWAGA: W przypadku wyświetlenia kreatora znajdowania nowego sprzętu kliknij przycisk Cancel. W przypadkuwyświetlenia ostrzeżenia o instalacji urządzeń kliknij przycisk Continue.23 Istnieje możliwość zmiany nazwy systemu druku w oknie ustawień instalacji. Będzie to nazwa wyświetlanaw oknie Drukarka oraz na listach drukarek wyświetlanych w aplikacjach. Określ, czy chcesz udostępnić nazwęsystemu druku lub ustawić system druku jako istniejącą drukarkę, a następnie kliknij przycisk Next.WAŻNE: Krok 3 występuje tylko w przypadku podłączenia systemu druku przez sieć. Nie jest wyświetlany, jeśliw momencie pierwszej instalacji system druku jest podłączony do komputera za pomocą kabla USB.4 Zostanie wyświetlone okno umożliwiające sprawdzenie ustawień. Sprawdź dokładnie ustawienia i kliknij przyciskInstall.UWAGA: W przypadku wyświetlenia okna zabezpieczeń systemu Windows kliknij przycisk Zainstalujoprogramowanie sterownika mimo to.5 Zostanie wyświetlony komunikat informujący o pomyślnej instalacji drukarki. Kliknij przycisk Finish, abyzamknąć okno kreatora instalacji drukarki i powrócić do menu głównego napędu DVD.Jeśli po kliknięciu przycisku Finish zostanie wyświetlone okno dialogowe konfiguracji urządzenia, możeszokreślić ustawienia elementów takich jak opcjonalne funkcje zainstalowane w systemie druku. Ustawieniaurządzenia można określić także po zakończeniu instalacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcjiUstawienia urządzenia instrukcji Printing System Driver operation manual, dostępnej na płycie DVD.Na tym kończy się procedura instalacji sterownika drukarki. Jeśli to konieczne, postępuj zgodnie z instrukcjamiwyświetlanymi na ekranie, aby uruchomić system ponownie.2-17


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowaniaCustom ModeCustom Mode umożliwia określenie portu drukarki i wybór oprogramowania do instalacji.Na przykład, jeśli nie chcesz, aby zastąpione zostały czcionki zainstalowane na komputerze, wybierz opcję CustomMode i usuń zaznaczenie pola wyboru Fonts na karcie Narzędzia.NOTATKA: W tym trybie zainstaluj na komputerze sterownik WIA.1 Wybierz opcję Custom Mode.2 Postępując zgodnie z instrukcjami w oknie kreatora instalacji, wybierz pakiety oprogramowania dozainstalowania, a następnie określ port itp.Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Instalacja niestandardowa instrukcji printing system driveroperation manual, dostępnej na płycie DVD.Instalacja na komputerach MacintoshTa sekcja zawiera opis instalacji sterownika drukarki w systemie Mac OS.1 Włącz drukarkę i komputer.2 Włóż dołączoną płytę DVD (Product Library) do napędu DVD.3 Dwukrotnie kliknij ikonę DVD.2-18


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania4 Kliknij dwukrotnie opcję OS X 10.2 and 10.3 Only, OS X 10.4 Only lub OS X 10.5 or higher, w zależności odwersji systemu Mac OS, którą dysponujesz.25 Dwukrotnie kliknij opcję Nazwa marki OS X x.x.6 Zostanie uruchomiony program instalacyjny sterownika drukarki.2-19


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania7 Wybierz opcję Wybór miejsca docelowego, Rodzaj instalacji, a następnie zainstaluj sterownik drukarkizgodnie z instrukcjami programu instalacyjnego.UWAGA: Poza opcją Easy Install (Standard Install: OS X 10.5 lub nowsza wersja) na liście Installation Typeznajduje się opcja Custom Install, która umożliwia wybór elementów do zainstalowania.WAŻNE: Na ekranie uwierzytelniania wprowadź nazwę użytkownika i hasło używane do logowania do systemuoperacyjnego.Na tym kończy się instalacja sterownika drukarki. Następnie należy określić ustawienia druku.W przypadku korzystania z połączenia IP, AppleTalk lub Bonjour wprowadzenie poniższych ustawień jestwymagane. W przypadku korzystania z połączenia USB drukarka zostanie automatycznie rozpoznanai podłączona.8 Otwórz okno Preferencje systemowe i kliknij opcję Drukarka i faks.9 Kliknij symbol +, aby dodać zainstalowany sterownik drukarki.2-20


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania10 W przypadku korzystania z połączenia IP kliknij ikonę IP, a następnie wprowadź adres IP i nazwę drukarki.W przypadku korzystania z połączenia AppleTalk kliknij ikonę AppleTalk i wprowadź nazwę drukarki.UWAGA: Ikona AppleTalk nie jest wyświetlana w systemie Mac OS X 10.6.2W przypadku korzystania z połączenia Bonjour kliknij ikonę Domyślne i wybierz drukarkę, dla której połączenieBonjour jest wyświetlane w oknie Połączenie.11 Wybierz zainstalowany sterownik drukarki i kliknij przycisk Dodaj.2-21


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania12 Wybierz opcje dostępne dla drukarki i kliknij przycisk Dalej.13 Wybrana drukarka zostanie dodana. Na tym kończy się procedura konfiguracji drukarki.Dezinstalacja oprogramowania (komputer z systemem Windows)Oprogramowanie może zostać odinstalowane (usunięte) przy użyciu dołączonej do drukarki płyty DVD (ProductLibrary).WAŻNE: W przypadku komputerów Macintosh nie ma możliwości odinstalowania oprogramowania przy użyciu płytyDVD (Product Library), ponieważ ustawienia drukarki są określane przy użyciu pliku PPD (PostScript PrinterDescription).1 Zamknij wszystkie aktywne aplikacje.2 Włóż dołączoną płytę DVD (Product Library) do napędu DVD. W systemach Windows 7, Windows Server 2008i Windows Vista może zostać wyświetlone okno kontroli konta użytkownika. Kliknij przycisk Zezwalaj.3 Postępuj zgodnie z procedurą instalacji sterownika drukarki, lecz kliknij opcję Usuń oprogramowanie. Zostaniewyświetlony kreator dezinstalacji.4 Wybierz pakiet oprogramowania do usunięcia.2-22


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania5 Kliknij przycisk Odinstaluj.UWAGA: W przypadku zainstalowania Network Print Monitor dla tej aplikacji są uruchamiane osobnedezinstalatory. Postępuj zgodnie z instrukcjami dezinstalacji aplikacji wyświetlanymi na ekranie.2Dezinstalator zostanie uruchomiony.6 Po wyświetleniu ekranu Dezinstalacja zakończona kliknij przycisk Zakończ.7 W przypadku wyświetlenia ekranu Uruchom komputer ponownie określ, czy chcesz ponownie uruchomićkomputer i kliknij przycisk Zakończ.UWAGA: Oprogramowanie można odinstalować przy użyciu menu Start.Uruchom dezinstalator, klikając menu Start > Wszystkie programy > Nazwa marki > Odinstaluj Nazwa markiProduct Library, po czym odinstaluj oprogramowanie.Konfigurowanie sterownika TWAINRejestracja urządzenia w sterowniku TWAIN.1 Uruchom sterownik TWAIN, klikając menu Start > Wszystkie programy > Nazwa marki > Ustawieniasterownika TWAIN.2 Kliknij przycisk Dodaj.3 Wprowadź nazwę urządzenia w polu Nazwa.2-23


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania4 Kliknij przycisk obok pola Model i wybierz to urządzenie z listy.5 Wprowadź adres IP urządzenia lub nazwę hosta w polu Adres skanera.UWAGA: Jeśli nie jest znany adres IP urządzenia, należy skontaktować się z administratorem.6 Kliknij przycisk Ustawienia uwierzytelniania użytkownika. Jeśli administracja logowaniem użytkownika jestnieprawidłowa, przejdź do kroku 8.7 Zaznacz pole wyboru obok opcji Authentication, wprowadź nazwę logowania (maksymalnie 64 znaki) oraz hasło(maksymalnie 64 znaki), a następnie kliknij przycisk OK.8 Kliknij przycisk OK.9 Urządzenie zostało zarejestrowane na komputerze i jego nazwa oraz model są wyświetlane w polu Listaskanerów.UWAGA: Kliknij przycisk Usuń, aby usunąć dodane urządzenie. Kliknij przycisk Edytuj, aby zmienić nazwyi inne ustawienia.2-24


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowaniaKonfiguracja sterownika WIA (Windows Vista, Windows® Server 2008 i Windows 7)Rejestracja urządzenia w sterowniku WIA.UWAGA: Rejestracja poniższych danych nie jest konieczna w przypadku, gdy używane urządzenie posiada adresIP lub nazwę hosta określoną podczas instalacji sterownika WIA.21 Kliknij menu Start, Panel sterowania, a następnie opcję Skanery i aparaty fotograficzne. W systemieWindows 7 wpisz w polu wyszukiwania skanery i aparaty fotograficzne, a następnie kliknij opcję Skaneryi aparaty fotograficzne.2 Wybierz nazwę tego urządzenia używaną przez sterowniki WIA, a następnie kliknij przycisk Właściwości.UWAGA: Jeśli zostaną wyświetlone okna Zabezpieczenia systemu Windows i Kontrola konta użytkownika, obsługaurządzenia po zainstalowaniu dostarczonego sterownika i oprogramowania nie powinna sprawiać problemów.Należy kontynuować instalację.3 Kiedy urządzenie jest połączone za pomocą kabla USB, kliknij kartę Settings i wybierz opcje ImageCompression i Compression Level. Jeśli administracja logowaniem użytkownika jest nieprawidłowa, przejdźdo kroku 5.Kiedy urządzenie jest połączone za pomocą kabla sieciowego, przejdź do kroku 4.4 Zaznacz pole wyboru obok opcji Authentication, wprowadź nazwę logowania (maksymalnie 64 znaki) orazhasło (maksymalnie 64 znaki), a następnie kliknij przycisk OK.UWAGA: Jeśli nie jest znany adres IP urządzenia, należy skontaktować się z administratorem.5 Kliknij przycisk Zamknij.Urządzenie zostanie zarejestrowane w komputerze.2-25


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowaniaEmbedded Web Server (Ustawienia poczty e-mail)Embedded Web Server to narzędzie służące do takich zadań, jak sprawdzanie stanu działania urządzenia i zmianaustawień zabezpieczeń, drukowanie sieciowe, wysyłanie wiadomości e-mail oraz korzystanie z zaawansowanychfunkcji sieciowych.UWAGA: W tym miejscu pominięto informacje na temat ustawień faksu. Więcej informacji na temat korzystaniaz faksu znajduje się w podręczniku Podręcznik obsługi faksu.Funkcje faksu są dostępne tylko w produktach z zainstalowaną funkcją faksu.Procedura uzyskiwania dostępu do narzędzia Embedded Web Server została opisana poniżej.1 Uruchom przeglądarkę internetową.2 Na pasku Address (Adres) lub Location (Lokalizacja) wprowadź adres IP urządzenia.Na przykład: http://192.168.48.21/Na stronie internetowej zostaną wyświetlone podstawowe informacje o urządzeniu i narzędziu Embedded WebServer, a także ich aktualny stan.3 Wybierz kategorię na pasku nawigacyjnym po lewej stronie ekranu. Wartości w poszczególnych kategoriachmuszą być ustawianie oddzielnie.Wprowadź poprawne hasło, aby uzyskać dostęp do stron innych niż strona startowa. Ustawienie domyślne toadmin00. Hasło można zmienić.Więcej informacji można znaleźć w podręczniku Embedded Web Server Operation Guide.2-26


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowaniaWysyłanie wiadomości e-mailOkreślenie ustawień SMTP umożliwia wysyłanie obrazów załadowanych na to urządzenie jako załączników pocztye-mail.Aby możliwe było korzystanie z tej funkcji, urządzenie musi być połączone z serwerem używającym protokołu SMTP.2Przed wysłaniem obrazów załadowanych na to urządzenie jako załączników poczty e-mail należy sprawdzićnastępujące elementy:• Środowisko sieciowe służące do połączenia urządzenia z serwerem pocztyZalecane jest stałe połączenie przez sieć LAN.• Ustawienia serwera SMTPUżyj narzędzia Embedded Web Server w celu zarejestrowania adresu IP lub nazwy hosta serwera SMTP.• Jeśli określono limity rozmiaru wiadomości e-mail, wysyłanie bardzo dużych wiadomości może nie byćmożliwe.• Adres nadawcyProcedura określania ustawień SMTP została opisana poniżej.1 Kliknij kolejno opcje Advanced -> SMTP -> General.2-27


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania2 Wprowadź prawidłowe ustawienia w każdym polu.Ustawienia określane na ekranie ustawień SMTP zostały opisane poniżej.PozycjaSMTP ProtocolOpisWłącza lub wyłącza protokół SMTP. Aby możliwe było korzystanie z pocztye-mail, ten protokół musi być włączony.SMTP Port Number Ustaw numer portu SMTP lub użyj domyślnego portu SMTP o numerze 25.SMTP Server NameSMTP Server TimeoutAuthentication ProtocolAuthenticate asLogin User NameLogin PasswordSMTP SecurityPOP before SMTP TimeoutTestE-mail Size LimitSender AddressSignatureDomain RestrictionWprowadź adres IP serwera SMTP lub jego nazwę. Maksymalna długość nazwyserwera SMTP i adresu IP wynosi 64 znaki. Jeśli wprowadzana jest nazwa,należy skonfigurować także adres serwera DNS. Adres serwera DNS możnawprowadzić na karcie TCP/IP General.Wprowadź domyślny limit czasu serwera w sekundach.Włącza lub wyłącza protokół uwierzytelniania SMTP lub ustawia protokół POPprzed SMTP. Funkcja uwierzytelniania SMTP jest obsługiwana przez systemMicrosoft Exchange 2000.Uwierzytelnianie można ustawić na podstawie jednego z trzech kont POP3 lubwybrać inne konto.Jeśli dla opcji Authenticate wybrano ustawienie Other, ustawiona w tym miejscunazwa logowania użytkownika będzie używana dla uwierzytelniania SMTP.Maksymalna długość nazwy użytkownika wynosi 64 znaki.Jeśli dla opcji Authenticate wybrano ustawienie Other, ustawione w tym miejscuhasło będzie używane dla uwierzytelniania SMTP. Maksymalna długość hasłalogowania wynosi 64 znaki.Włącza lub wyłącza protokół SMTP. Jeśli protokół ten jest włączony, należywybrać opcję SSL/TLS lub STARTTLS. Aby włączyć zabezpieczenia SMTP,może wystąpić konieczność zmiany portu SMTP zgodnie z ustawieniamiserwera. Często stosowanymi portami SMTP są 465 dla SSL/TLS oraz 25 i 587dla STARTTLS.Należy się upewnić, że ustawienia SSL protokołu bezpieczeństwa są włączone.Więcej informacji można znaleźć w podręczniku Embedded Web ServerOperation Guide.Jeśli dla opcji Authentication Protocol wybrano ustawienie POP before SMTP,wprowadź limit czasu w sekundach.Sprawdza, czy możliwe jest pomyślne ustanowienie połączenia SMTP.Wprowadź maksymalny rozmiar wysyłanej wiadomości e-mail (w kilobajtach).Wpisanie wartości 0 powoduje wyłączenie limitu rozmiaru wiadomości e-mail.Wprowadź adres e-mail osoby odpowiedzialnej za urządzenie, np. administratoraurządzenia, dzięki czemu odpowiedzi i raporty o niedoręczeniu będą przesyłanedo tej osoby, a nie do urządzenia. Aby umożliwić uwierzytelnianie SMTP, adresnadawcy musi zostać poprawnie wprowadzony. Maksymalna długość adresunadawcy wynosi 128 znaków.Wprowadź podpis. Jest to dowolny tekst, który będzie umieszczany na końcuwiadomości e-mail. Podpis często jest używany do dalszej identyfikacjiurządzenia. Maksymalna długość podpisu wynosi 512 znaków.Wprowadź nazwy domen, które będą dopuszczane lub odrzucane. Maksymalnadługość nazwy domeny wynosi 32 znaki. Można także określić adresy e-mail.3 Kliknij przycisk Submit.2-28


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowaniaPrzygotowanie do wysyłania dokumentów do komputeraSprawdź informacje, które należy ustawić w urządzeniu, i utwórz folder na dokumenty odbierane w komputerze.W poniższym objaśnieniu zostały użyte zrzuty ekranowe z systemu Windows 7. Szczegóły tych zrzutów zależą odwersji systemu operacyjnego Windows.2UWAGA: Zaloguj się w systemie Windows na konto z uprawnieniami administratora.Sprawdzenie, co należy wpisać w polu [Nazwa hosta]Sprawdź nazwę komputera docelowego.1 W menu Start kliknij polecenie Komputer i Właściwościsystemu.Sprawdź wyświetloną nazwę komputera.W systemie Windows XP kliknij prawym przyciskiemmyszy ikonę Mój komputer i wybierz opcjęWłaściwości. Zostanie wyświetlone okno dialogoweWłaściwości systemu. Kliknij kartę Nazwa komputerai sprawdź nazwę komputera.Jeśli istnieje grupa roboczaW polu Nazwa hosta należy wprowadzić wszystkieznaki występujące po opisie „Pełna nazwa komputera”.(Przykład: PC4050)Jeśli istnieje domenaW polu Nazwa hosta należy wprowadzić znaki po lewejstronie pierwszej kropki (.) w polu tekstowym „Pełnanazwa komputera”. (Przykład: pc4050)Sprawdzenie, co należy wpisać w polu [Nazwa logowania]2 Po sprawdzeniu nazwy komputera kliknij przycisk(Zamknij). Okno Właściwości systemu zostaniezamknięte.W systemie Windows XP po sprawdzeniu nazwykomputera kliknij przycisk Anuluj. Okno Właściwościsystemu zostanie zamknięte.Sprawdź nazwę domeny i nazwę użytkownika stosowaną podczas logowania się do systemu Windows.1 Z menu Start wybierz polecenie Wszystkie programy(lub Programy), Akcesoria i Wiersz polecenia.Pojawi się okno Wiersz polecenia.2-29


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania2 W oknie oknie Wiersz polecenia wprowadź polecenie„net config workstation” i naciśnij klawisz Enter.Przykład: nazwa użytkownika „james.smith” i nazwadomeny „ABCDNET”Tworzenie folderu współdzielonegoSprawdź nazwę domeny i nazwę użytkownika stosowaną podczas logowania się do systemu Windows.UWAGA: Jeśli we właściwościach systemu istnieje grupa robocza, skonfiguruj poniższe ustawienia tak, abyograniczyć dostęp do folderu do określonego użytkownika lub określonej grupy roboczej.1. Z menu Start wybierz opcję Panel sterowania, Wygląd i personalizacja, a następnie kliknij polecenie Opcjefolderów.W systemie Windows XP kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, a następnie w menu Narzędziakliknij polecenie Opcje folderów.2. Kliknij kartę Widok i usuń zaznaczenie pola wyboru Użyj Kreatora udostępniania (zalecane), które jest widocznew części Ustawienia zaawansowane.W systemie Windows XP kliknij kartę Widok i usuń zaznaczenie pola wyboru Użyj prostego udostępniania plików(zalecane), które jest widoczne w części Ustawienia zaawansowane.3. Aby zamknąć ekran Opcje folderów, kliknij przycisk OK.2-30


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania1 Utwórz folder na dysku lokalnym (C).UWAGA: Na przykład utwórz folder „daneskanera” nadysku lokalnym (C).22 Prawym przyciskiem myszy kliknij folder daneskanerai wybierz opcję Udostępnianie i Udostępnianiezaawansowane. Kliknij przycisk Udostępnianiezaawansowane.Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwościdaneskanera.W systemie Windows XP prawym przyciskiem myszykliknij folder daneskanera i wybierz polecenieUdostępnianie i zabezpieczenia... (lubUdostępnianie).3 Zaznacz pole wyboru Udostępnij ten folder i kliknijprzycisk Uprawnienia.Zostanie wyświetlone okno dialogowe Uprawnienia dladaneskanera.W systemie Windows XP zaznacz pole wyboruUdostępnij ten folder i kliknij przycisk Uprawnienia.4 Kliknij przycisk Dodaj.2-31


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania5 Wprowadź Sprawdzenie, co należy wpisać w polu[Nazwa logowania] na 2-29w polu tekstowym nazwęużytkownika i kliknij przycisk OK.6 Wybierz wprowadzonego użytkownika oraz uprawnieniaZmiana i Odczyt, a następnie kliknij przycisk OK.W systemie Windows XP przejdź do kroku 8.UWAGA: Wybranie opcji Wszyscy spowoduje nadanie uprawnień wszystkim osobom w sieci. Aby zwiększyćpoziom bezpieczeństwa, zaleca się wybranie opcji Wszyscy i usunięcie zaznaczenia przy uprawnieniu Odczyt.7 Aby zamknąć ekran, kliknij przycisk OK na ekranieUdostępnianie zaawansowane.2-32


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania8 Kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie przyciskEdytuj.W systemie Windows XP prawym przyciskiem myszykliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie przyciskDodaj.29 Aby dodać użytkownika w polu Nazwy grupy lubużytkownika, postępuj tak samo jak w kroku 5.10 Wybierz dodanego użytkownika oraz uprawnieniaModyfikacja i Odczyt i wykonanie, a następnie kliknijprzycisk OK.2-33


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowaniaSprawdzanie opcji [Ścieżka]Sprawdź nazwę udziału folderu współdzielonego, który będzie miejscem docelowym dla dokumentu.1 Wprowadź nazwę komputera (np. \\pc4050) w poluWyszukiwanie programów i plików w menu Start.Zostanie wyświetlony ekran Wyniki wyszukiwania.W systemie Windows XP kliknij w menu Start polecenieWyszukaj, wybierz opcję Wszystkie pliki i foldery,a następnie znajdź komputer docelowy, do którego plikzostanie przesłany.W oknie Pomocnik wyszukiwania kliknij opcjęKomputery lub osoby i opcję Komputer w sieci.W polu tekstowym Nazwa komputera: wprowadźsprawdzoną nazwę komputera (pc4050) i kliknij opcjęWyszukaj.2 Kliknij wyrażenie „\\pc4050\daneskanera”, które siępojawiło w wynikach wyszukiwania.W systemie Windows XP dwukrotnie kliknij nazwękomputera (pc4050), która się pojawiła w wynikachwyszukiwania.3 Sprawdź wyświetlony folder.Sprawdź pasek adresu. Jako ścieżkę należy wprowadzićciągi tekstowe, począwszy od trzeciego (f ).W systemie Windows XP prawym przyciskiem myszykliknij folder daneskanera i sprawdź pasek adresu. Znakipo prawej stronie trzeciego ukośnika (\) odpowiadajądanym, które należy wpisać w polu Ścieżka.(Przykład: scannerdata)UWAGA: Istnieje możliwość określenia podfolderu w folderze współdzielonym jako miejsca, do którego będąprzesyłane dane. W tym przypadku w polu Ścieżka należy wpisać „nazwa udziału\nazwa folderu w folderzewspółdzielonym”. W powyższym przykładowym oknie Ścieżka to „daneskanera\projektA”.2-34


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowaniaKonfiguracja zapory systemu Windows (w systemie Windows 7)Wprowadź ustawienia udostępniania plików i drukarek, a następnie ustaw port używany podczas transmisji SMB.UWAGA: Zaloguj się w systemie Windows na konto z uprawnieniami administratora.2Sprawdzanie udostępniania plików i drukarek1 Z menu Start wybierz opcję Panel sterowania, Systemi zabezpieczenia, a następnie kliknij opcję Zezwalajprogramowi na dostęp przez zaporę systemuWindows.UWAGA: Po wyświetleniu okna Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Kontynuuj.2 Kliknij polecenie Zmień ustawienia, zaznacz polewyboru Udostępnianie plików i drukarek, a następniekliknij przycisk OK.Dodawanie portu1 W menu Start wybierz opcje Panel sterowania, Systemi zabezpieczenia oraz Sprawdź stan zapory.2-35


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania2 Kliknij polecenie Ustawienia zaawansowane3 Kliknij polecenie Reguły przychodzące.4 Kliknij polecenie Nowa reguła.5 Wybierz opcję Port i kliknij przycisk Dalej.6 Wybierz opcję TCP, Określone porty lokalne, wpisz„139” i kliknij przycisk Dalej.2-36


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania7 Wybierz opcję Zezwalaj na połączenie i kliknij przyciskDalej.28 Sprawdź, czy zaznaczono wszystkie pola wyboru,i kliknij przycisk Dalej.9 W polu Nazwa wpisz „Skanuj do SMB” i kliknij przyciskZakończ.2-37


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowaniaUWAGA: W celu ustawienia portu w systemach Windows XP lub Windows Vista wykonaj poniższą procedurę.1. Z menu Start wybierz opcję Panel sterowania, System i zabezpieczenia (lub Centrum zabezpieczeń)i zaznacz pole Stan zapory (lub Zapora systemu Windows).Po wyświetleniu okna Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Kontynuuj.2. Kliknij kartę Wyjątki i przycisk Dodaj port...3. Określ ustawienie Dodawanie portu.W polu Nazwa wpisz dowolną nazwę (np. Skanuj do SMB). Będzie to nazwa nowego portu. W polu Numer portuwpisz „139”. Dla opcji Protokół wybierz TCP.4. Aby zamknąć ekran Opcje folderów, kliknij przycisk OK.2-38


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowaniaŁadowanie papieruStandardowo papier może być włożony do kasety oraz na tacę uniwersalną. Podajnik papieru jest również dostępnyjako wyposażenie opcjonalne (patrz podręcznik English Operation Guide).Przed włożeniem papieruOtwierając nową ryzę papieru, przewertuj kartki w sposóbpokazany poniżej, tak by rozdzielić arkusze od siebie przedumieszczeniem ich w podajniku.21 Zegnij ryzę arkuszy, tak by jej środek uniósł się.2 Trzymając oba końce stosu, próbuj rozciągać je tak, abydoszło do rozdzielenia stosu.3 Unosząc prawą i lewą rękę naprzemiennie doprowadźdo utworzenia szczeliny powietrznej pomiędzyarkuszami papieru.4 Na koniec wyrównaj arkusze, wykorzystując płaskąnawierzchnię, np. blat stołu.Jeśli papier jest pomarszczony lub zgięty, przedwłożeniem należy go wygładzić. Pogięte lubpomarszczone arkusze mogą spowodować zacięcie.UWAGA: Jeśli kopiowanie odbywa się papierze używanym(już wcześniej wykorzystanym do kopiowania), nie możnastosować arkuszy zszytych lub spiętych razem. Może tospowodować uszkodzenie urządzenia.UWAGA: Jeśli wydruki są pozwijane lub nierówno spięte,wówczas stos w kasecie należy odwrócić na drugą stronę.Unikaj ekspozycji papieru na wysoką temperaturęi wysoką wilgotność, ponieważ wilgoć zawarta wpapierze może powodować problemy z kopiowaniem.Po włożeniu papieru na tacę uniwersalną lub do kaset,pozostałe arkusze należy szczelnie zabezpieczyć w ichopakowaniu.Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższyczas, zabezpiecz pozostały papier przed wilgocią,wyjmując go z kaset urządzenia i zamykając szczelnie wopakowaniu.UWAGA: W przypadku korzystania z papieru specjalnego,np. firmowego, z nadrukowanymi nagłówkami, logo lubnazwą firmy albo z otworami, należy zapoznać sięz podręcznikiem English Operation Guide.2-39


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowaniaŁadowanie papieru do kasetDo standardowej kasety można załadować papier zwykły, makulaturowy albo kolorowy.W standardowej kasecie mieści się do 250 arkuszy papieru zwykłego w formacie A4 lub mniejszym (80 g/m 2 ).Obsługiwane są następujące rozmiary papieru: Legal, Oficio II, Letter, Executive, Statement, A4, B5, A5, A6, Folio,216 x 340 mm, 16K, ISO B5, Koperta C5 oraz niestandardowy.WAŻNE:• Nie należy stosować papieru do drukarek atramentowych ani żadnego innego rodzaju papieru ze specjalnąpowłoką powierzchniową. (Takie rodzaje papieru mogą zakleszczać się w drukarce i powodować inne problemy).• W przypadku używania innych typów nośnika niż zwykły papier (takich jak papier makulaturowy lub kolorowy)należy zawsze określić ustawienie typu nośnika. (Patrz Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika wkasetach na stronie 2-48.)Do kaset można wkładać papier o gramaturze do 120 g/m 2 .• Nie należy wkładać do kaset papieru cięższego niż 120 g/m 2 . Jeśli papier jest cięższy niż 120 g/m 2 , należyskorzystać z tacy uniwersalnej.UWAGA: Papier formatu Statement i A6 można używać jedynie w kasecie 1.1 Wyciągnij z urządzenia kasetę w całości.WAŻNE: Przy wyciąganiu kasety z urządzenia upewnij się,że jest podtrzymywana i nie spadnie.2 Naciśnij dolną płytę aż do jej zatrzaśnięcia.2-40


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania3 Dopasuj położenie prowadnic szerokości papieruznajdujących się po lewej i prawej stronie kasety.Naciśnij ogranicznik na lewej prowadnicy i przesuńprowadnice do wymaganego rozmiaru papieru.2UWAGA: Rozmiary papieru są oznaczone na kasecie.4 Dopasuj ogranicznik do wymaganego rozmiaru papieru.Jeśli chcesz skorzystać z papieru dłuższego niż A4,wyciągnij przedłużenie kasety papieru, naciskającpojedynczo dźwignię zwalniającą, i dopasuj ją dowybranego rozmiaru papieru.2-41


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania5 Załaduj papier do kasety. Upewnij się, że papier jestskierowany stroną do zadrukowania w dół i nie jestpomarszczony, pogięty ani uszkodzony.WAŻNE: Nie ładuj do kasety papieru powyżej symbolutrójkąta na prowadnicy.• Przed włożeniem papieru upewnij się, że nie jest onpogięty ani pomarszczony. Pogięte lub pomarszczonearkusze mogą spowodować zacięcie papieru.• Upewnij się, że włożony papier nie przekracza wskaźnikapoziomu (patrz ilustracja poniżej).• Ładując papier, sprawdź, czy jest odwrócony do górystroną najbliższą zamknięcia opakowania.• Ograniczniki długości i szerokości papieru należykoniecznie dostosować do rozmiaru papieru.Niedostosowanie ograniczników do rozmiaru włożonegopapieru może spowodować nierówne jego podawanie lubzacięcie.• Upewnij się, że ograniczniki szerokości i długości papierupewnie opierają się o papier. W razie zauważeniaszczeliny ponownie dopasuj ograniczniki do rozmiarupapieru.6 Włóż kasetę z papierem do otworu w urządzeniu.Wepchnij kasetę prosto na maksymalną głębokość.Po lewej stronie kasety z papierem znajduje sięwskaźnik, który wskazuje liczbę pozostałych arkuszy.Gdy papier w kasecie skończy się, wskaźnik opadnie dopoziomu (pusty).UWAGA: Jeśli urządzenie nie będzie używane przezdłuższy czas, zabezpiecz pozostały papier przed wilgocią,wyjmując go z kaset urządzenia i zamykając szczelniew opakowaniu.2-42


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowaniaŁadowanie papieru na tacę uniwersalną7 Wybierz typ nośnika (zwykły, makulaturowy itp.)włożonego do kasety. ((Patrz Określanie rozmiarupapieru i typu nośnika w kasetach na stronie 2-48.)2Na tacy uniwersalnej mieści się do 50 arkuszy papieru zwykłego w formacie A4 lub mniejszym (80 g/m 2 ).Taca uniwersalna obsługuje rozmiary papieru od A4 do A6, Hagaki, od Legal do Statement-R, 216 x 340 mm oraz16K. Upewnij się, że korzystasz z tacy uniwersalnej podczas drukowania na papierze specjalnym.WAŻNE: W przypadku używania innych typów nośnika niż zwykły papier (takich jak papier makulaturowy lubkolorowy) należy zawsze określić ustawienie typu nośnika. (Patrz Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika dla tacyuniwersalnej na stronie 2-50.) Jeżeli korzystasz z papieru o gramaturze 106 g/m 2 lub większej, ustaw typ nośnika naGruby.Pojemność tacy uniwersalnej jest następująca.• Papier zwykły w formacie A4 lub mniejszym (80 g/m 2 ), makulaturowy lub kolorowy: 50 arkuszy• Hagaki: 15 arkuszy• Folia OHP: 1 arkusz• Koperta DL, Koperta C5, Koperta #10 (Commercial #10), Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 1 arkuszUWAGA: Przy wkładaniu papieru o niestandardowym rozmiarze wprowadź rozmiar zgodnie ze wskazówkamizawartymi w części Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika dla tacy uniwersalnej na stronie 2-50.Przy korzystaniu z papieru specjalnego (przezroczystego lub grubego) wybierz typ nośnika zgodnie ze wskazówkamizawartymi w części Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika dla tacy uniwersalnej na stronie 2-50.1 Pociągnij tacę uniwersalną do siebie, aż się zatrzyma.2 Wyciągnij podpórkę tacy uniwersalnej.2-43


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania3 Dopasuj położenie prowadnic na tacy uniwersalnej. Natacy uniwersalnej lub ręcznej zaznaczone sąstandardowe rozmiary papieru. W przypadkustandardowych rozmiarów papieru przesuń prowadnicedo odpowiadającego im oznaczenia.4 Wyrównaj papier w stosunku do prowadnic i wsuń go namaksymalną głębokość.WAŻNE: Papier powinien być odwrócony do góry stronąnajbliższą zamknięcia opakowania.Pozginany papier należy wygładzić przed włożeniem.Wygładź górną krawędź, jeśli jest pozginana.W przypadku wkładania papieru na tacę uniwersalnąsprawdź przed włożeniem papieru, czy na tacy nie pozostałpapier z poprzednich zadań. Jeżeli na tacy uniwersalnejpozostała niewielka liczba arkuszy papieru i chcesz jeuzupełnić, wyjmij najpierw pozostałe arkusze z tacy i dodaj jedo nowego papieru przed włożeniem na tacę.Ładowanie kopertDo tacy uniwersalnej można załadować jedną kopertę.Urządzenie obsługuje następujące formaty kopert.Dopuszczalne kopertyRozmiarHagakiOufuku HagakiYoukei 2Youkei 4100 × 148 (mm)148 × 200 (mm)114 × 162 (mm)105 × 235 (mm)Monarch 3 7/8" × 7 1/2"Koperta #10 (Commercial #10) 4 1/8" × 9 1/2"2-44


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowaniaDopuszczalne kopertyRozmiarKoperta DLKoperta C5110 × 220 (mm)162 × 229 (mm)2Executive 7 1/4" × 10 1/2"Koperta #9 (Commercial #9) 3 7/8" × 8 7/8"Koperta #6 (Commercial #6 3/4) 3 5/8" × 6 1/2"1 Pociągnij tacę uniwersalną do siebie, aż się zatrzyma.2 Wyciągnij tacę wewnętrzną.3 Dopasuj położenie prowadnic na tacy uniwersalnej. Natacy uniwersalnej lub ręcznej zaznaczone sąstandardowe rozmiary papieru. W przypadkustandardowych rozmiarów papieru przesuń prowadnicedo odpowiadającego im oznaczenia.2-45


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania4 Wyrównaj papier w stosunku do prowadnic i wsuń go namaksymalną głębokość.5 W przypadku koperty poziomej złóż klapkę. Wsuńkopertę wzdłuż prowadnic szerokości do końca, stronądo zadrukowania ułożoną do góry i brzegiem z klapkąskierowanym w stronę użytkownika.W przypadku koperty portretowej złóż klapkę. Wsuńkopertę wzdłuż prowadnic szerokości do końca, stronądo zadrukowania ułożoną do góry i brzegiem z klapkąskierowanym w stronę szczeliny urządzenia.Aby załadować koperty lub karton na tacę uniwersalnąZaładuj kopertę stroną do zadrukowania ułożoną do góry.Zamknij klapkę.Zwrotna kartapocztowa(Oufuku Hagaki)Karton(Hagaki)KopertyportretoweKoperty poziomeUWAGA: Włóż rozłożoną zwrotną kartę pocztową (Oufuku Hagaki).2-46


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowaniaWAŻNE: Sposób wkładania kopert (orientacja i ułożenie)zależy od ich rodzaju. Upewnij się, że koperta zostaławłożona prawidłowo. W przeciwnym razie koperta zostanienadrukowana w złym kierunku lub na złej stronie.2UWAGA: Podczas wkładania koperty do tacy uniwersalnejwybierz rodzaj koperty, stosując się do wskazówekzawartych w części Określanie rozmiaru papieru i typunośnika dla tacy uniwersalnej na stronie 2-50.2-47


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowaniaOkreślanie rozmiaru papieru i nośnikaDomyślne ustawienie rozmiaru papieru dla kasety, tacy uniwersalnej i opcjonalnego podajnika papieru (kasety 2 i 3)to [Letter], natomiast domyślne ustawienie typu nośnika to [Zwykły].Aby ustalić typ papieru umieszczonego w kasetach, należy określić ustawienie rozmiaru papieru i typu nośnika. (Patrzczęść Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika w kasetach na tej stronie.)Aby ustalić typ papieru umieszczonego na tacy uniwersalnej, należy określić ustawienie rozmiaru papieru. (PatrzOkreślanie rozmiaru papieru i typu nośnika dla tacy uniwersalnej na stronie 2-50.)Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika w kasetachAby ustalić typ papieru umieszczonego w kasecie lub opcjonalnym podajniku papieru (kasety 2 i 3), należy określićrozmiar papieru. Ustawienie typu papieru należy określać również wtedy, gdy używany jest typ nośnika inny niżpapier zwykły.MetodaustawianiaRozmiar papieruTyp nośnikaOkreślany rozmiar/rodzajWybierz jeden ze standardowych rozmiarów papieru. Rozmiarpapieru można wybrać spośród następujących.Rozmiar w calach: Letter, Legal, Statement* i Oficio IIRozmiar metryczny: A4, A5, A6*, B5, Folio, 216 × 340mm, 16K,ISO B5**, Koperta C5** oraz Niestandard.Zwykły, Szorstki, Makulatur., Zadrukow., Czerpany, Kolorowy,Dziurkowany, Z nagłówkiem, Wys.jakość oraz Niestand. 1~8*** Papieru formatu Statement i A6 można używać jedynie w kasecie 1.** W kasecie nie można użyć kopert jako typu nośnika.UWAGA: W przypadku korzystania z urządzenia z funkcją faksu odbierane faksy można drukować na następującychrodzajach nośników:Zwykły, Makulatur., Czerpany, Kolorowy, Wys.jakość oraz Szorstki.1 Naciśnij klawisz System Menu/Counter na paneluoperacyjnym jednostki głównej.Nazwa logowania: L b********************Hasło logowania:[ Logow. ]Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zalogowany, powywołaniu funkcji zarządzania użytkownikami zostaniewyświetlony ekran logowania. Aby się zalogować,wprowadź identyfikator użytkownika i hasło.NOTATKA: Aby uzyskać informacje na tematwprowadzania znaków, patrz Sposób wpisywania znakówna Dodatek-3.Jeśli nie korzystasz z funkcji zarządzaniaużytkownikami, przejdź do kroku 2.2-48


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowaniaMenu sys./licz.: a b3 System4 Log.uż./roz.zad.*********************5 Ustaw. wspólne2 W menu sys./licz. naciśnij klawisz lub , aby wybraćopcję [Ustaw. wspólne].2Ustaw. wspólne: a b*********************1 Język2 Ekran domyślny3 Dźwięk[Wyjście ]3 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu Ustaw.wspólne.Ust. oryg./pap.: a b*********************1 Niest. roz. ory.2 Dom. rozm. oryg.3 Niest. roz. pap.[Wyjście ]4 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Ust. oryg./pap.].5 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu Ust.oryg./pap.6 Naciśnij klawisz lub i wybierz jedną z opcji od[Ustaw. kasety 1] do [Ustaw. kasety 3].UWAGA: Opcje [Kaseta 2] i [Kaseta 3] są wyświetlane, gdyzostały zainstalowane kasety opcjonalne.Ustaw. kasety 1: a b*********************1 Rozmiar kasety 12 Typ kasety 1[Wyjście ]Przy wybieraniu kasety jednostki głównej (kasety 1)postępuj zgodnie z poniższą procedurą. Podobniepostępuj przy wybieraniu kasety opcjonalnej (kaseta 2lub 3).7 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu Ustaw.kasety 1.Rozmiar kasety 1: a b*********************1 *A4a2 A5a3 A6a8 Naciśnij klawisz lub i wybierz opcję [Rozmiarkasety 1].9 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekranRozmiar kasety 1.2-49


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania10 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać żądany rozmiarpapieru, a następnie naciśnij klawisz OK.Na ekranie wyświetlany jest napis Ukończone., po czymnastępuje powrót do menu Ustaw. kasety 1.Ustaw. kasety 1: a b1 Rozmiar kasety 1*********************2 Typ kasety 111 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Typ kasety1].[Wyjście ]Typ kasety 1: a b*********************1 *Zwykły2 Szorstki3 Makulatur.12 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran Typkasety 1.Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika dla tacy uniwersalnej13 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać żądany typpapieru, a następnie naciśnij klawisz OK.Na ekranie wyświetlany jest napis Ukończone., po czymnastępuje powrót do menu Ustaw. kasety 1.Aby ustalić typ papieru umieszczonego na tacy uniwersalnej, należy określić ustawienie rozmiaru papieru.W przypadku używania typów nośnika innych niż papier zwykły, należy określić typ nośnika.RozmiarpapieruPozycjaRozmiarystandardoweWpis rozmiaruOpisWybierz jeden ze standardowych rozmiarów papieru. Rozmiarpapieru można wybrać spośród następujących.Rozmiar w calach: Letter, Legal, Statement, Executive i Oficio IIRozmiar metryczny: A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm,16K, ISO B5, Koperta #10 (Commercial #10), Koperta #9(Commercial #9), Koperta #6 (Commercial #6 3/4), KopertaMonarch, Koperta DL, Koperta C5, Hagaki, Oufuku Hagaki,Youkei 4, Youkei 2 i Niestandard.Wprowadź rozmiar nie wyszczególniony w rozmiarachstandardowych.Rozmiar papieru można wybrać spośród następujących.Rozmiar w calach:X (pionowo): 5,83~14,02 cala (narastająco co 0,01 cala),Y (poziomo): 2,16~8,50 cala (narastająco co 0,01 cala),Rozmiar metryczny:X (pionowo): 148~356 mm (narastająco co 1 mm),Y (poziomo): 70~216 mm (narastająco co 1 mm)Typ nośnikaTyp nośnika można wybrać spośród następujących:Zwykły, Folia, Szorstki, Kalka, Etykiety, Makulatur., Zadrukow.,Czerpany, Karton, Kolorowy, Dziurkowany, Z nagłówkiem,Koperta, Gruby, Wys.jakość oraz Niestand. 1~8** Aby zmienić typ nośnika na inny niż Zwykły, patrz podręcznik English Operation Guide.2-50


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowaniaUWAGA: W przypadku korzystania z urządzenia z funkcją faksu i tacy uniwersalnej do drukowania odbieranychfaksów dostępne są następujące typy nośników:Zwykły, Makulatur., Czerpany, Kolorowy, Szorstki i Wys.jakość1 Naciśnij klawisz System Menu/Counter na paneluoperacyjnym jednostki głównej.2Nazwa logowania: L b********************Hasło logowania:[ Logow. ]Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zalogowany, powywołaniu funkcji zarządzania użytkownikami zostaniewyświetlony ekran logowania. Aby się zalogować,wprowadź identyfikator użytkownika i hasło.UWAGA: Aby uzyskać informacje na temat wprowadzaniaznaków, patrz Sposób wpisywania znaków na Dodatek-3.Jeśli nie korzystasz z funkcji zarządzaniaużytkownikami, przejdź do kroku 2.Menu sys./licz.: a b3 System4 Log.uż./roz.zad.*********************5 Ustaw. wspólne2 W menu sys./licz. naciśnij klawisz lub , aby wybraćopcję [Ustaw. wspólne].Ustaw. wspólne: a b*********************1 Język2 Ekran domyślny3 Dźwięk[Wyjście ]3 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu Ustaw.wspólne.4 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Ust. oryg./pap.].Ust. oryg./pap.: a b*********************1 Niest. roz. ory.2 Dom. rozm. oryg.3 Niest. roz. pap.[Wyjście ]5 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu Ust.oryg./pap.6 Naciśnij klawisz lub i wybierz opcję [Ust. tacy MP].Ust. tacy MP: a b*********************1 Rozmiar tacy WF2 Typ tacy WF7 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu Ust.tacy MP.[Wyjście ]2-51


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania8 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Rozmiartacy WF].Rozmiar tacy WF: a b*********************1 *Lettera2 Legala3 Statementa9 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekranRozmiar tacy WF.10 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać żądany rozmiarpapieru, a następnie naciśnij klawisz OK.Na ekranie zostanie wyświetlony napis Ukończone., poczym nastąpi powrót do menu Ust. tacy MP.Ust. tacy MP: a b1 Rozmiar tacy WF*********************2 Typ tacy WF11 Naciśnij klawisz lub i wybierz opcję [Typ tacy WF].[Wyjście ]Typ tacy WF: a b*********************1 *Zwykły2 Folia3 Szorstki12 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran Typtacy WF.13 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać żądany typpapieru, a następnie naciśnij klawisz OK.Na ekranie zostanie wyświetlony napis Ukończone., poczym nastąpi powrót do menu Ust. tacy MP.2-52


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowaniaŁadowanie oryginałówŁadując oryginały w celu ich kopiowania, wysyłania lub zapisywania należy stosować się do poniższych instrukcji.Umieszczanie oryginałów na płycie2Na płycie można również umieszczać oryginały, które nie są zwykłymi arkuszami papieru, np. książki lub czasopisma.1 Otwórz pokrywę oryginałów lub procesor dokumentów.UWAGA: Przed otwarciem procesora dokumentów upewnijsię, że na tacy oryginałów lub na płycie wydawaniaoryginałów nie pozostawiono żadnych oryginałów. Oryginałypozostawione na płycie oryginałów lub na tacy wydawaniaoryginałów mogą wypaść z urządzenia po otwarciuprocesora dokumentów.W przypadku oryginałów o grubości przekraczającej 25 mmnależy pozostawić otwarty procesor dokumentów.2 Umieść oryginał. Dokument połóż stroną do kopiowaniaw dół i używając tylnego lewego rogu jako punktuodniesienia, wyrównaj z płytą wskaźnika rozmiaruoryginału.3 Zamknij pokrywę oryginałów procesora dokumentów.WAŻNE: W trakcie zamykania pokrywy oryginałów nienależy jej mocno dociskać. Nadmierny nacisk możedoprowadzić do pęknięcia szklanej płyty.Jeśli grubość oryginału przekracza 25 mm, nie zamykajprocesora dokumentów.UWAGA: Wokół krawędzi oraz na środku kopii otwieranychoryginałów (np. książki) mogą powstać cienie.PRZESTROGA:Aby uniknąć obrażeń ciała, nie należypozostawiać otwartego procesora dokumentów.2-53


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowaniaŁadowanie oryginałów do procesora dokumentówProcesor dokumentów automatycznie skanuje każdą ze stron oryginałów wielostronicowych. Obie strony oryginałówdwustronnych są skanowane.Oryginały obsługiwane przez procesor dokumentówProcesor dokumentów obsługuje następujące typy oryginałów.Waga Od 50 do 120 g/m 2 (skanowanie dwustronne: od 50 do 110 g/m 2 )RozmiarPojemnośćMaksymalnie A4 do minimalnie A5Maksymalnie Legal do minimalnie StatementPapier zwykły, papier kolorowy, papier makulaturowy,Papier wysokiej jakości: 50 arkuszyPapier gruby (110 g/m 2 ): 36 arkuszyPapier gruby (120 g/m 2 ): 33 arkuszePapier artystyczny: 1 arkuszOryginały nieobsługiwane przez procesor dokumentówNie należy używać procesora dokumentów do następujących rodzajów oryginałów.• Miękkie oryginały, np. arkusze winylowe• Oryginały przeźroczyste, np. folie OHP• Kalka maszynowa• Oryginały o bardzo śliskich nawierzchniach• Oryginały z taśmą klejącą lub klejem• Wilgotne oryginały• Oryginały z naniesionym korektorem, który jeszcze nie wysechł• Oryginały o nieregularnych kształtach (nieprostokątne)• Oryginały z wyciętymi sekcjami• Mocno pognieciony papier• Pofałdowane oryginały (przed włożeniem należy wyprostować zagięcia. W przeciwnym razie może todoprowadzić do zablokowania oryginałów).• Oryginały spięte zszywkami lub spinaczami (Przed włożeniem oryginałów należy usunąć spinacze oraz zszywki,wyprostować zgięcia i pomarszczenia. W przeciwnym razie może to doprowadzić do zablokowania oryginałów).Sposób wkładania oryginałówWAŻNE: Przed włożeniem oryginałów należy upewnić się, że na płycie wydawania oryginałów nie pozostał żadendokument. Pozostawienie dokumentów na płycie wydawania oryginałów może spowodować zablokowanie kolejnowydawanych oryginałów.2-54


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania1 Dopasuj prowadnice szerokości oryginałów do rozmiaruoryginałów.22 Umieść oryginały. Stronę do odczytu skieruj w górę(pierwszą stronę w przypadku oryginałówdwustronnych). Przednią krawędź oryginału wepchnij dooporu do procesora dokumentów.WAŻNE: Upewnij się, że prowadnice szerokości oryginałówsą idealnie dopasowane do rozmiaru oryginałów. Jeśli nie,należy je ponownie dopasować. Niedopasowanie prowadnicmoże doprowadzić do zablokowania oryginałów.Upewnij się, że włożone oryginały nie przekraczająwskaźnika poziomu. Przekroczenie poziomumaksymalnego może spowodować zablokowanieoryginałów (patrz rysunek).Oryginały z otworami lub perforacją powinny byćwkładane w taki sposób, by otwory lub perforacja byłyskanowane na końcu (a nie jako pierwsze).2-55


2-56Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania


3 Podstawowa obsługaNiniejszy rozdział opisuje następujące czynności.• Logowanie/wylogowanie ..................................................................... 3-2• Klawisze szybkiego dostępu i klawisze programowania ..................... 3-3• Obszar wyświetlania komunikatów...................................................... 3-6• Kopiowanie.......................................................................................... 3-7• Drukowanie – drukowanie z aplikacji ................................................ 3-16• Wysyłanie .......................................................................................... 3-18• Określanie miejsca docelowego........................................................ 3-25• Anulowanie zadań............................................................................. 3-28• Sprawdzanie ilości pozostałego toneru i papieru .............................. 3-293-1


Podstawowa obsługaLogowanie/wylogowanieJeśli administracja logowaniem użytkownika jest włączona, w celu skorzystania z urządzenia należy wprowadzićnazwę użytkownika i hasło.UWAGA: Jeżeli zapomnisz swojej nazwy użytkownika albo hasła, nie zalogujesz się. W takim przypadku zalogujsię z uprawnieniami administratora i zmień swoją nazwę użytkownika albo hasło.LogowanieUWAGA: Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania znaków, patrz Sposób wpisywania znaków naDodatek–3.Nazwa logowania: L b*******************Hasło logowania:1 Jeśli w czasie wykonywanych czynności wyświetlanyjest przedstawiony poniżej ekran, wprowadź nazwęlogowania.[ Logow. ]2 Naciśnij klawisz . Kursor wprowadzania zostanieprzeniesiony do pola Hasło logowania.3 Wprowadź hasło logowania.Naciśnij klawisz , aby przesunąć kursor wprowadzaniado pola Nazwa logowania.4 Sprawdź poprawność nazwy użytkownika i hasłalogowania i naciśnij przycisk [Logowanie] (prawy klawiszSelect).UWAGA: Ustawienia fabryczne urządzenia określająnastępujące dane logowania administratora.Nazwa logowania: model 30 str./min: 3000, model 35str./min: 3500Hasło logowania: model 30 str./min: 3000, model 35str./min: 3500WylogowanieAby wylogować się z urządzenia, naciśnij klawisz Logout.Ponownie zostanie wyświetlony ekran wprowadzania nazwylogowania i hasła.3-2


Podstawowa obsługaKlawisze szybkiego dostępu i klawisze programowaniaPoniżej zostały opisane klawisze szybkiego wyboru i klawisze programowania na panelu operacyjnym.Klawisz szybkiego wyboruPo przypisaniu miejsc docelowych do klawiszy szybkiego wybierania można wprowadzać żądane miejsce,naciskając odpowiedni klawisz szybkiego wybierania. Opis przypisywania miejsca docelowego do klawiszaszybkiego wybierania można znaleźć w podręczniku English Operation Guide.3Wprowadzanie miejsca docelowego za pomocą klawiszy szybkiego wybieraniaWpis adresu:*B b1 Na ekranie Wpis adresu naciśnij klawisz szybkiegodostępu, do którego przypisane jest żądane miejscedoceloweABC[ Tekst ]Przywoływanie miejsc docelowych klawiszamiszybkiego dostępu 1–11Naciśnij klawisz szybkiego wyboru, do którego zostałoprzypisane dane miejsce docelowe.Przywoływanie miejsc docelowych klawiszamiszybkiego dostępu 12–22Naciśnij klawisz Shift Lock, aby włączyć lampkę obokklawiszy, a następnie klawisz szybkiego dostępu, doktórego przypisane zostało dane miejsce docelowe.Wpis adresu A b5y@###########.co.jp*ABC[ Tekst ]2 Miejsce docelowe przypisane do klawisza szybkiegodostępu zostanie przywołane i automatyczniewprowadzone na ekranie.WAŻNE: Miejsce docelowe wprowadzone poprzedniozostanie nadpisane.Klawisze programowaniaUstawienia różnych, często używanych funkcji kopiowania i wysyłania można łącznie zapisać w postaci programu.Następnie można zmieniać bieżące ustawienia różnych funkcji na ustawienia zarejestrowane, naciskając jedyniejeden z klawiszy Program 1 do Program 4.UWAGA: Następujące funkcje zostały już przypisane do klawisza Program 1. Funkcja ta umożliwia kopiowanieprzedniej i tylnej strony dowodu osobistego lub innego dokumentu o rozmiarze mniejszym niż format Statement lubA5 na jednej stronie. Chociaż funkcje są usuwane przez zastąpienie klawisza Program 1, istnieje możliwośćprzypisania identycznych ustawień przy użyciu klawisza Function Menu.Połącz: 2 w 1Skanowanie ciągłe: Wł.Rozmiar oryginału: Statement (modele z wymiarami w calach)/A5 (modele z wymiarami metrycznymi)Wybór papieru: Kaseta 1Opcje powiększania: Automatyczne powiększanie3-3


Podstawowa obsługaFunkcja ID Card Copy jest przypisana do klawiszaProgram 1. W przypadku usunięcia funkcji przezzastąpienie klawisza Program 1 naklej etykietędołączoną do urządzenia i napisz na niej nazwę funkcji.Przypisywanie ustawieńPrzypisano.z Program 1Po zmianie ustawień naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundyjeden z klawiszy od Program 1 do Program 4, do któregochcesz przypisać ustawienia. Bieżące ustawienia zostanąprzypisane do wybranego klawisza programowania.Zmiana i usuwanie ustawieńMenu:a b*********************1 Nadpisz2 Usuń1 Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy jeden z klawiszyod Program 1 do Program 4, do którego są przypisanezmieniane/usuwane ustawienia. Zostanie wyświetlonyekran Menu.Nadpisz.Na pewno?z Program 1[ Tak ] [ Nie ]2 Aby zastąpić przypisane ustawienia ustawieniamibieżącymi, naciśnij klawisz lub i wybierz opcję[Nadpisz]., a następnie naciśnij klawisz OK. Pojawi sięekran potwierdzenia. Wybierz opcję [Tak] (lewy klawiszSelect), aby zmienić ustawienia.Usuń.Na pewno?z Program 1[ Tak ] [ Nie ]Aby usunąć przypisane ustawienia, naciśnij klawisz lub i wybierz opcję [Usuń], a następnie naciśnijklawisz OK. Pojawi się ekran potwierdzenia. Wybierzopcję [Tak] (lewy klawisz Select), aby usunąćprzypisane ustawienia.Przywoływanie ustawieńNaciśnij jeden z klawiszy od Program 1 do Program 4, do którego przypisane są przywoływane ustawienia. Bieżąceustawienia różnych funkcji zostaną zastąpione ustawieniami przypisanymi do tego klawisza.3-4


Podstawowa obsługaKopia karty IDProcedura korzystania z funkcji kopiowania karty ID została opisana poniżej.1 Jeśli klawisz/wskaźnik Copy nie świeci, naciśnij go.UWAGA: Jeżeli obszar wyświetlania komunikatów jestwyłączony, naciśnij dowolny klawisz na panelu operacyjnymi poczekaj, aż urządzenie się rozgrzeje.32 Umieść oryginał na płycie.Ułóż kartę stroną przeznaczoną do zeskanowania w dółw środku obszaru skanowania formatu Statement lubA5.UWAGA: Aby uzyskać informacje na temat instrukcjiładowania, patrz Ładowanie oryginałów na stronie2-53.Przywołano.z Program 13 Naciśnij klawisz Program 1.Funkcja Kopia karty ID zostanie przywołana.4 Naciśnij klawisz Start. Rozpoczyna się skanowanie.5 Odwróć oryginał na płycie i naciśnij klawisz Start.6 Po zeskanowaniu wszystkich oryginałów naciśnijprzycisk [Zak.skan] (prawy klawisz Select), abyrozpocząć kopiowanie.3-5


Podstawowa obsługaObszar wyświetlania komunikatówW poniższych przykładach wyjaśniono komunikaty i ikony używane w obszarze wyświetlania komunikatów.1 Gotowa do kopiowania.2 Kopie: 1 63 A4q s A4a 74 100%5 [ Powięk. ] [ ]1Gotowa do wysłania.M doc: 1p :sally@###########N1-str.[ Dupleks ] [ ]8945Ekran kopiarkiEkran wysyłaniaNumerreferencyjnyZnaczenie1 Oznacza bieżący stan urządzenia. Przy korzystaniu z panelu operacyjnegowyświetla również nazwę bieżącego menu.2 Wyświetla ikonę oznaczającą aktualnie wybrane źródło podawania papieru.Znaczenie każdej z ikon zostało przedstawione poniżej.W tym momencie wybrana jest standardowa kaseta z papierem. Gdy taikona wyświetlana jest w postaci , oznacza to brak papieru w kasecie.W tym momencie wybrana jest kaseta z papierem opcjonalnegopodajnika papieru. Gdy ta ikona wyświetlana jest w postaci lub ,oznacza to brak papieru w kasecie.FW tym momencie wybrana jest taca uniwersalna. Gdy ta ikonawyświetlana jest w postaci L, oznacza brak papieru na tacy.3 Wyświetla rozmiar oryginału lub oryginałów.4 Wyświetla aktualne ustawienia w przypadku, gdy istnieje odpowiednie menu,które można wybrać za pomocą lewego lub prawego klawisza Select.5 Wyświetla tytuł odpowiedniego menu, które można wybrać za pomocą lewegolub prawego klawisza Select.6 Wyświetla liczbę kopii.7 Wyświetla rozmiar kopiowanego arkusza papieru.8 Wyświetla liczbę miejsc docelowych.9 Wyświetla miejsce docelowe.3-6


Podstawowa obsługaKopiowanieWykonując podstawowe czynności kopiowania, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.1 Jeśli klawisz/wskaźnik Copy nie świeci, naciśnij go.UWAGA: Jeżeli obszar wyświetlania komunikatów jestwyłączony, naciśnij dowolny klawisz na panelu operacyjnymi poczekaj, aż urządzenie się rozgrzeje.32 Umieść oryginały na płycie lub w procesorzedokumentów.UWAGA: Aby uzyskać informacje na temat instrukcjiładowania, patrz Ładowanie oryginałów na stronie2-53.Gotowa do kopiowania.Kopie: 1Letterq s Lettera100%[ Powięk.] [ Papier ]3 Źródłem papieru w przypadku kopiowania jestlokalizacja wyświetlana na panelu.Źródło papieruWybór papieru: a b*********************1 *Auto2 A4a Zwykły3 A5a ZwykłyJeśli trzeba zmienić źródło papieru, użyj menu Wybórpapieru. Jeśli wybrana jest opcja [Auto], automatyczniezostanie wybrane najbardziej odpowiednie źródłopapieru.Informacje na temat określania źródła papieru — patrzEnglish Operation Guide.4 W celu wprowadzenia liczby kopii użyj klawiszynumerycznych. Określi liczbę kopii (maksymalnie 999).5 Rozpocznij kopiowanie, naciskając klawisz Start.6 Zabierz wykonane kopie z tacy wewnętrznej.3-7


Podstawowa obsługaRegulacja gęstościUżyj tej procedury, jeśli chcesz dopasować gęstość podczas kopiowania.Opcja regulacji gęstościRęczneAutomatyczneOpisDopasuj gęstość, używając jednegoz 7 poziomów.Optymalna gęstość jest określana napodstawie gęstości oryginału.UWAGA: Jako ustawienie domyślne można wybrać tryb Auto (patrz podręcznik English Operation Guide).Procedura dopasowywania gęstości została opisana poniżej.Menu funkcji: a b*********************1 Wybór papieru T2 Sortuj T3 Dupleks T[Wyjście ]1 Naciśnij klawisz Function Menu. Zostanie wyświetlonemenu funkcji.2 Naciśnij klawisz lub i wybierz opcję [Gęstość].Gęstość:a b1 Auto*********************2 *Ręczna3 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekranGęstość.4 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Auto] lub[Ręczne].Ręczne:a b3 v Jaśniejszy -1*********************4 w Normalny 05 y Ciemniejszy +15 Naciśnij klawisz OK.Po wybraniu opcji [Ręczna] wyświetlany jest ekranRęczna. Naciśnij klawisz lub , aby wybrać żądanągęstość, a następnie naciśnij klawisz OK.Na ekranie zostanie wyświetlony napis Ukończone., poczym nastąpi powrót do ekranu podstawowego.6 Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się kopiowanie.3-8


Podstawowa obsługaOkreślenie jakości obrazuWybierz jakość obrazu odpowiadającą rodzajowi oryginału.W poniższej tabeli wymienione zostały opcje jakości.Opcja jakości obrazuTekst+fotoFotoTekstOpisDla oryginałów zawierających tekst i zdjęcia.Dla zdjęć wykonanych aparatem.Dla oryginałów składających się w większości z tekstu.3Procedura wybierania jakości kopii została opisana poniżej.Menu funkcji: a b*********************1 Wybór papieru T2 Sortuj T3 Dupleks T[Wyjście ]1 Naciśnij klawisz Function Menu. Zostanie wyświetlonemenu funkcji.2 Naciśnij klawisz lub i wybierz opcję [Obrazoryginału].Obraz oryginału: a b*********************1 *Tekst+zdjęcie2 Zdjęcie3 Tekst3 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran Obrazoryginału.4 Naciśnij klawisz lub i wybierz jakość obrazudopasowaną do typu oryginału.5 Naciśnij klawisz OK. Na ekranie zostanie wyświetlonynapis Ukończone., po czym nastąpi powrót do ekranupodstawowego.6 Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się kopiowanie.3-9


Podstawowa obsługaZmniejszanie/powiększanieWyreguluj przybliżenie, aby zmniejszyć lub powiększyć obraz oryginału. Dostępne są następujące opcjepowiększania/pomniejszania.Automatyczne powiększanieLetter-R129 % Statement-R141 %64 %A470 %A5Można automatycznie powiększać lub zmniejszać obrazoryginału, dopasowując go do wybranego rozmiaru papieru.Wpis powiększ.Umożliwia ręczną regulację powiększania lub zmniejszaniaobrazu oryginału o 1% w zakresie od 25% do 400%.25 %400 %Powiększenie standardoweZmniejsza lub powiększa zgodnie z wcześniej ustalonymi wartościami.Dostępne są następujące wartości powiększeń.ModelModelecaloweModelemetryczneModelemetryczne(Azja /Pacyfik)StandardoweInneStandardoweInneStandardoweInnePoziom powiększenia (oryginał/kopia)100%, 400% (maks.), 200%, 129% (Statement >> Letter),78% (Legal >> Letter), 64% (Letter >> Statement), 50%,25% (min.)141% (A5 >> A4), 115% (B5 >> A4), 90% (Folio >> A4),86% (A4 >> B5), 70% (A4 >> A5)100%, 400% (maks.), 200%, 141% (A5 >> A4),115% (B5 >> A4), 86% (A4 >> B5), 70% (A4 >> A5),50%, 25% (min.)129% (Statement >> Letter), 90% (Folio >> A4),78% (Legal >> Letter), 64% (Letter >> Statement)100%, 400% (maks.), 200%, 141% (A5 >> A4),115% (B5 >> A4), 90% (Folio >> A4), 86% (A4 >> B5),70% (A4 >> A5), 50%, 25% (min.)129% (Statement >> Letter), 78% (Legal >> Letter),64% (Letter >> Statement)3-10


Podstawowa obsługaProcedura korzystania z funkcji kopiowania ze zmniejszeniem/zwiększeniem została opisana poniżej.Menu funkcji: a b*********************1 Wybór papieru T2 Sortuj T3 Dupleks T[Wyjście ]1 Naciśnij klawisz Function Menu. Zostanie wyświetlonemenu funkcji.3Powięk.:a b*********************1 *100%2 Auto3 Powiększ. stand.2 Naciśnij klawisz lub i wybierz opcję [Powięk.].3 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekranPowiększenie.Powiększ. stand.: a b4 129% STMT >> LTR*********************5 *100%6 78% LGL >> LTR4 Naciśnij klawisz lub i wybierz żądanepowiększenie.Aby otrzymać kopię w tym samym rozmiarze co oryginał,wybierz opcję [100%].Aby wybrać powiększenie automatyczne, wybierz opcję[Auto].Aby użyć stałych wartości powiększenia, wybierz opcję[Powiększ. stand.] i naciśnij klawisz OK. Zostaniewyświetlony ekran Powiększ. stand. Naciśnij klawisz lub i wybierz żądane powiększenie. Po wybraniu opcji[Inne] i naciśnięciu klawisza OK można wybrać jednąz dodatkowych wartości powiększenia.Wpis powiększ.:(25 - 400)*****100%D bAby wprowadzić skalę powiększenia, wybierz opcję[Wpis powiększ.] i naciśnij klawisz OK. Zostaniewyświetlony ekran Wpis powiększ. Użyj klawiszynumerycznych, aby wprowadzić dowolną skalępowiększenia.5 Naciśnij klawisz OK. Na ekranie zostanie wyświetlonynapis Ukończone., po czym nastąpi powrót do ekranupodstawowego.6 Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się kopiowanie.3-11


Podstawowa obsługaKopiowanie dwustronneSłuży do wykonywania kopii dwustronnych. Dostępne są następujące opcje kopiowania dwustronnego.Można także tworzyć kopie jednostronne z dwustronnych oryginałów albo z oryginałów rozmieszczonych nasąsiadujących stronach (na przykład w książce). Dostępne są następujące tryby.Jednostronny w dwustronny455Tworzy dwustronne kopie z jednostronnych oryginałów.W przypadku nieparzystej liczby stron tylna strona ostatniejkartki pozostanie pusta.3432211OryginałKopiaghidefabcOryginałAghiabcdefKopiaBghiabcdefDostępne są następujące opcje oprawy.ABOprawa z lewej/z prawej: Obrazy na drugiej stronie nie sąobracane.Oprawa na górze: Obrazy na drugiej stronie są obracaneo 180°. Kopie dokumentów mogą mieć oprawę na górnejkrawędzi, ale przy kartkowaniu stron zapewniona jest ichtaka sama orientacja.Dwustronny w jednostronny2112Kopiuje obie strony dwustronnego dokumentu na dwieosobne kartki.Dostępne są następujące opcje oprawy.OryginałKopia• Oprawa z lewej/z prawej: Obrazy na drugiej stronie niesą obracane.• Oprawa na górze: Obrazy na drugiej stronie sąobracane o 180°.Dwustronny w dwustronny2143Oryginał52143Kopia5Tworzy dwustronne kopie z dwustronnych oryginałów.UWAGA: W opcji Dwustronne obsługiwane są następującerozmiary papierów: Legal, Letter, Officio II, Executive, A4,B5, A5 i Folio.3-12


Podstawowa obsługaProcedura kopiowania dwustronnego została opisana poniżej.Menu funkcji: a b*********************1 Wybór papieru T2 Sortuj T3 Dupleks T[Wyjście ]1 Naciśnij klawisz Function Menu. Zostanie wyświetlonemenu funkcji.3Dupleks:a b*********************1 *1-str.>>1-str.2 1-str.>>2-str.3 2-str.>>1-str.2 Naciśnij klawisz lub i wybierz opcję [Dupleks].3 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekranDupleks.Oprawianie wyk.: a b*********************1 *o Lewo/prawo2 p Góra4 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać żądany trybkopiowania dwustronnego.W przypadku wybrania opcji [1-str.>>2-str.] wybierzopcję [Szczegół] (prawy klawisz Select), która umożliwiawybranie brzegu oprawiania gotowych kopii i ustawienieorientacji oryginału.Orient. oryg.: a b1 c Gór. kr. na gór.*********************2 *d Gór. kr. z lewejPo naciśnięciu klawisza OK wybierz brzeg oprawianiagotowych kopii i ustawienie orientacji oryginału.Oprawianie wyk.: a b*********************1 *o Lewo/prawo2 p GóraW przypadku wybrania opcji [2-str.>>1-str.] wybierzopcję [Szczegół] (prawy klawisz Select), która umożliwiawybranie brzegu oprawiania oryginału i ustawienieorientacji oryginału.Orient. oryg.: a b1 c Gór. kr. na gór.*********************2 *d Gór. kr. z lewejPo naciśnięciu klawisza OK wybierz brzeg oprawianiaoryginału i gotowych kopii oraz ustawienie orientacjioryginału.3-13


Podstawowa obsługaOprawianie wyk.: a b*********************1 *o Lewo/prawo2 p GóraW przypadku wybrania opcji [2-str.>>2-str.] wybierzopcję [Szczegół] (prawy klawisz Select), która umożliwiawybranie brzegu oprawiania oryginału.Oprawianie wyk.: a b*********************1 *o Lewo/prawo2 p GóraPo naciśnięciu klawisza OK wybierz brzeg oprawianiagotowych kopii.Orient. oryg.: a b1 c Gór. kr. na gór.*********************2 *d Górna kraw. zPo naciśnięciu klawisza OK wybierz orientację ułożeniaoryginału.5 Naciśnij klawisz OK. Na ekranie zostanie wyświetlonynapis Ukończone., po czym nastąpi powrót do ekranupodstawowego.Skanowanie...Nr zad.: 9999Str.: 1[Anuluj]6 Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się kopiowanie.Jeśli na płycie znajduje się oryginał, przed naciśnięciemklawisza Start zastąp go kolejnym.Ułóż oryginał inaciśnij klaw. Start.Nr zad.: 9999Str.: 3[ Anuluj ] [Zak.skan.]Jeśli nie ma dalszych oryginałów, wybierz opcję[Zak.skan.] (prawy klawisz Select). Rozpocznie siękopiowanie.3-14


Podstawowa obsługaKopiowanie z sortowaniemW czasie kopiowania urządzenie może jednocześnie sortować materiały.W przypadku zadań takich jak pokazane poniżej można użyć funkcji kopiowania Sortuj.123321321321Skanuje oryginały wielostronicowe i tworzy gotowe zestawykopii zgodnie z numeracją stron.3OryginałKopiaProcedura korzystania z funkcji kopiowania z sortowaniemzostała opisana poniżej.Menu funkcji: a b*********************1 Wybór papieru T2 Sortuj T3 Dupleks T[Wyjście ]1 Naciśnij klawisz Function Menu. Zostanie wyświetlonemenu funkcji.2 Naciśnij klawisz lub i wybierz opcję [Sortuj].Sortuj:a b1 Wył.2 **********************Wł.3 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran Sortuj.4 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Wł.] lub[Wył.].5 Naciśnij klawisz OK. Na ekranie zostanie wyświetlonynapis Ukończone., po czym nastąpi powrót do ekranupodstawowego.6 Użyj klawiszy numerycznych do wprowadzenia liczbykopii i naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się kopiowanie.3-15


Podstawowa obsługaDrukowanie – drukowanie z aplikacjiDrukując dokumenty z aplikacji należy stosować się do poniższych instrukcji.UWAGA: Aby wydrukować dokument z aplikacji, zainstaluj na komputerze sterownik drukarki z dostarczonej płytyDVD (Product Library).1 Utwórz dokument za pomocą aplikacji.2 Kliknij w aplikacji menu Plik i wybierz opcję Drukuj.Zostanie wyświetlone okno dialogowe Drukowanie.3 Kliknij przycisk obok pola Nazwa i wybierz tourządzenie z listy.4 Wprowadź docelową liczbę kopii w polu Liczba kopii.Można wprowadzić dowolną liczbę, maksymalnie do999.W przypadku większej liczby dokumentów wybierz opcjęSortuj, aby wydrukować po kolei strony całego zestawu.5 Kliknij przycisk Właściwości. Zostanie wyświetloneokno dialogowe Właściwości.6 Wybierz zakładkę Podstawowe i kliknij opcję Rozmiarystron, aby wybrać rozmiar papieru.Aby drukować na papierze specjalnym (grubym,przezroczystym), kliknij menu Rodzaj nośnika i wybierzrodzaj papieru.3-16


Podstawowa obsługa7 Kliknij opcję Źródło i wybierz źródło podawania papieru.UWAGA: Jeśli zostanie wybrana funkcja Automatyczny,papier będzie podawany automatycznie z podajnikazaładowanego papierem optymalnego rozmiaru i rodzaju.Aby drukować na papierze specjalnym (np. koperta, grubypapier), umieść go na tacy uniwersalneji wybierz opcję Taca uniwersalna.3Drukowanie w trybie zmniejszonej prędkości8 Wybierz sposób ułożenia papieru (Orientacja pionowaalbo Orientacja poziomo), aby dopasować go dosposobu ułożenia dokumentu.Zaznaczenie opcji Odwrócony spowodujewydrukowanie dokumentu obróconego o 180°.9 Kliknij przycisk OK, aby powrócić do okna dialogowegoDrukowanie.10 Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć drukowanie.W przypadku drukowania na papierze o gładkiej powierzchni lub papierze grubym dostosuj prędkość drukowania przyużyciu sterownika drukarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku Printing System Driver UserGuide.3-17


Podstawowa obsługaWysyłanieUrządzenie może wysłać skanowany obraz jako załącznik wiadomości e-mail lub do komputera podłączonego dosieci. Aby było to możliwe, należy zapisać adres nadawcy i miejsca docelowego (adresata) w sieci.Wymagane jest otoczenie sieciowe umożliwiające połączenie komputera z serwerem pocztowym. Zaleca siękorzystanie z lokalnej sieci komputerowej (LAN) ze względu na prędkość transmisji i kwestie bezpieczeństwa.Podczas wysyłania skanowanego obrazu można go również wydrukować lub wysłać do skrzynki dokumentów.Aby korzystać z funkcji skanowania, należy wykonać następujące czynności:• Zaprogramuj ustawienia, łącznie z ustawieniami poczty e-mail w urządzeniu.• Użyj narzędzia Embedded Web Server (wewnętrzna strona sieci WWW w języku HTML), aby zarejestrowaćadres IP, nazwę hosta serwera SMTP oraz odbiorcę.• Zarejestruj odbiorcę w książce adresowej lub w obszarze klawiszy szybkiego dostępu.• Po zaznaczeniu folderu na komputerze (SMB/FTP) konieczne jest udostępnienie folderu docelowego. Abyustawić folder na komputerze, skontaktuj się z administratorem.• Szczegółowe ustawienia transmisji (aby wybrać skrzynkę dokumentów jako miejsce docelowe lub jednocześniewydrukować i wysłać obraz)Wykonując podstawowe czynności wysyłania, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami. Dostępne sąnastępujące cztery opcje.• Wyślij jako e-mail: Wysyła zeskanowany obraz oryginału jako załącznik wiadomości e-mail...strona 3-19• Wyślij do folderu (SMB): Zachowuje zeskanowany obraz oryginału w folderze współdzielonym na dowolnymkomputerze...strona 3-21• Wyślij do folderu (FTP): Zapisuje zeskanowany obraz oryginału w folderze serwera FTP...strona 3-21• Skanowanie obrazu za pomocą sterownika TWAIN / WIA: Zeskanuj dokument przy użyciu aplikacji zgodnej zesterownikiem TWAIN lub WIA...patrz podręcznik English Operation GuideUWAGA: Dodatkowo można określić różne opcje wysyłania. Patrz Wysyłanie do różnych typów miejsc docelowychjednocześnie (Multi Sending) na stronie3-27.3-18


Podstawowa obsługaWyślij jako e-mailWysyła zeskanowany obraz oryginału jako załącznik wiadomości e-mail.UWAGA:• Konieczne jest otoczenie sieciowe, w którym to urządzenie może łączyć się z serwerem pocztowym. Zaleca siękorzystanie z urządzenia w środowisku, w którym może ono łączyć się z serwerem pocztowym w dowolnymczasie przez sieć LAN.• Wcześniej należy wejść do narzędzia Embedded Web Server i określić wymagane ustawienia dla wysyłaniawiadomości e-mail. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Embedded Web Server (Ustawienia poczty e-mail) na stronie2-26.• Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania znaków, patrz Sposób wpisywania znaków na Dodatek–3.31 Naciśnij klawisz Send.Wyświetla ekran wysyłania.2 Umieść oryginały na płycie lub w procesorzedokumentów.UWAGA: Aby uzyskać informacje na temat instrukcjiładowania, patrz Ładowanie oryginałów na stronie2-53.Wyślij do: a b*********************1 p E-mail2 G Folder(SMB)3 H Folder(FTP)3 Naciśnij klawisz lub i wybierz opcję [E-mail].Wpis adresu:*B b4 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran Wpisadresu.ABC[ Tekst ]5 Wprowadź docelowy adres e-mail.UWAGA: Adres docelowy można wybrać z książkiadresowej lub za pomocą klawiszy szybkiego wyboru. PatrzOkreślanie miejsca docelowego na stronie3-25.3-19


Podstawowa obsługaGotowa do wysłania.M doc: 1p :sally@###########N1-str. 300x300dpi[Dupleks][Rozdz.skan.]6 Naciśnij klawisz OK. Na ekranie zostanie wyświetlonynapis Ukończone., po czym nastąpi powrót do ekranupodstawowego.UWAGA: Jeśli opcja potwierdzenia wpisu nowego miejscadocelowego (patrz podręcznik English Operation Guide) jestustawiona na [Wł.], zostanie wyświetlony ekranz prośbą o potwierdzenie wprowadzonego adresu e-mail.Wprowadź ponownie ten sam adres e-mail i naciśnij klawiszOK.7 Jeśli występują dodatkowe miejsca docelowe, naciśnijklawisz Add Destination. Powtórz czynności opisanew punktach od 2 do 5, aby wprowadzić dodatkowemiejsca docelowe. Można wprowadzić maksymalnie 100miejsc docelowych.8 Naciśnij klawisz Confirm Destination, aby potwierdzićwprowadzone miejsca docelowe.Potw. m. docel.: a b*********************p Morgan@###########Np aaaaaaaaa@########Np bbbbbbbbb@########N[ Wyjdź ]Naciśnij klawisz lub , aby wybrać miejsce docelowe,a następnie naciśnij klawisz OK. Następnie możnaedytować miejsce docelowe lub je usunąć.Wybierz opcję [Wyjdź] (prawy klawisz Select), abypowrócić do ekranu głównego.9 Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się transmisja.UWAGA: Jeśli opcja potwierdzania miejsca docelowegoprzed rozpoczęciem przesyłania (patrz podręcznik EnglishOperation Guide) jest ustawiona na [Wł.], po naciśnięciuklawisza Start zostanie wyświetlony ekran Potwierdźmiejsce docelowe.3-20


Podstawowa obsługaWyślij do folderu (SMB)/Wyślij do folderu (FTP)Zachowuje plik zeskanowanego obrazu oryginału w określonym wspólnym katalogu na dysku komputera.Zapisuje zeskanowany obraz oryginału w katalogu serwera FTP.UWAGA:• Szczegóły dotyczące udostępniania folderu znajdują się w pomocy systemu operacyjnego.• Upewnij się, że opcja Protokół SMB lub FTP w narzędziu Embedded Web Server jest ustawiona na Wł. Więcejinformacji można znaleźć w podręczniku Embedded Web Server Operation Guide.• Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania znaków, patrz Sposób wpisywania znaków na Dodatek–3.31 Naciśnij klawisz Send.Wyświetla ekran wysyłania.2 Umieść oryginały na płycie lub w procesorzedokumentów.UWAGA: Aby uzyskać informacje na temat instrukcjiładowania, patrz Ładowanie oryginałów na stronie2-53.Wyślij do: a b1 p E-mail*********************2 G Folder(SMB)3 H Folder(FTP)3 Naciśnij klawisz lub i wybierz opcję [Folder(SMB)]lub [Folder(FTP)].Nazwa hosta(SMB): A bCentrum RD*ABC[ Tekst ]lubNazwa hosta(FTP): A bCentrum RD*4 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran Nazwahosta(SMB) lub Nazwa hosta(FTP).5 Wprowadź nazwę hosta.UWAGA: Adres docelowy można wybrać z książkiadresowej lub za pomocą klawiszy szybkiego wyboru. PatrzOkreślanie miejsca docelowego na stronie3-25.ABC[ Tekst ]6 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekranŚcieżka.3-21


Podstawowa obsługaŚcieżka:RD3\report*A b7 Wprowadź nazwę ścieżki. Pamiętaj, że należy wpisaćnazwę udostępniania, nie nazwę folderu na komputerzedocelowym.ABC[ Tekst ]Nazwa logowania:Maury*C bS8 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran Nazwalogowania.9 Wprowadź nazwę logowania. Należy wprowadzić nazwękonta na komputerze docelowym.ABC[ Tekst ]Hasło logowania:OOOOOOOOOOO*A b10 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran Hasłologowania.ABC[ Tekst ]11 Wprowadź hasło logowania. Należy wprowadzić hasłokonta na komputerze docelowym.Sprawdź połączenie.Na pewno?12 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekranpotwierdzenia.[ Tak ] [ Nie ]UWAGA: Jeśli opcja potwierdzenia wpisu nowego miejscadocelowego (patrz podręcznik English Operation Guide) jestustawiona na [Wł.], zostanie wyświetlony ekranz prośbą o potwierdzenie wprowadzonej nazwy hosta iścieżki. Na odpowiednich ekranach ponownie wprowadź tęsamą nazwę hosta oraz nazwę ścieżki i naciśnij klawisz OK.Należy wprowadzić następujące dane.UWAGA: Jeżeli zapomnisz swojej nazwy logowania albo hasła na komputerze docelowym, wysłanie danych niebędzie możliwe. Skontaktuj się z administratorem i sprawdź nazwę użytkownika i hasło.3-22


Podstawowa obsługaDo wysłania do folderu (SMB)PozycjaNazwa hosta(SMB)*Dane do wprowadzeniaNazwa hosta lub adres IP komputera,który ma odbierać dane.Maks.liczbaznakówMaks. 64znaki3ŚcieżkaŚcieżka do katalogu odbiorczego jakponiżej.Np. Użytkownik\Nazwaudziału.Maks. 128znakówNazwaużytkownikalogowaniaNazwa użytkownika umożliwiającadostęp do komputeraNa przykład siecabcd\jan.kowalskiMaks. 64znakiHasłologowaniaHasło umożliwiające dostęp dokomputeraMaks. 64znakiWyślij do folderu (FTP)* Aby określić numer portu inny niż domyślny (139), użyj formatu„nazwa hosta: numer portu” (np. nazwahostaSMB: 140).PozycjaDane do wprowadzeniaMaks.liczbaznakówNazwa hosta(FTP)*Nazwa hosta lub adres IP serwera FTP Maks. 64znakiŚcieżkaŚcieżka do folderu odbiorczego.Np. Użytkownik\Daneskanowania.W przeciwnym wypadku dane zostanązapisane w katalogu głównym.Maks. 128znakówNazwaużytkownikalogowaniaHasłologowaniaNazwa użytkownika serwera FTP Maks. 64znakiHasło użytkownika serwera FTP Maks. 64znaki* Aby określić numer portu inny niż domyślny (21), użyj formatu„nazwa hosta: numer portu” (np. nazwahostaFTP: 140).13 Wybierz opcję [Tak] (lewy klawisz Select). Spowoduje toutworzenie połączenia z wprowadzonym miejscemdocelowym.3-23


Podstawowa obsługaJeśli połączenie zostanie nawiązane pomyślnie, naekranie wyświetlany będzie napis Połączono. Wybierzopcję [OK] (prawy klawisz Select). Na ekranie zostaniewyświetlony napis Ukończone., po czym nastąpi powrótdo ekranu podstawowego.Jeśli nie uda się nawiązać połączenia, zostaniewyświetlony napis Nie można połączyć. Wybierz opcję[OK] (prawy klawisz Select). Ponownie zostaniewyświetlony ekran pokazany w punkcie 3. Sprawdźmiejsce docelowe i wprowadź je ponownie.Potw. m. docel.: a b*********************H Centrum RD[Wyjście ]14 Naciśnij klawisz Confirm Destination, aby potwierdzićwprowadzone miejsca docelowe.Wybierz opcję [Wyjdź] (prawy klawisz Select), abypowrócić do ekranu głównego.15 Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się transmisja.UWAGA: Jeśli opcja potwierdzania miejsca docelowegoprzed rozpoczęciem przesyłania (patrz podręcznik EnglishOperation Guide) jest ustawiona na [Wł.], po naciśnięciuklawisza Start zostanie wyświetlony ekran Potwierdźmiejsce docelowe.3-24


Podstawowa obsługaOkreślanie miejsca docelowegoOkreślając miejsce docelowe, można posłużyć się książką adresową lub użyć klawiszy szybkiego dostępu.Wybieranie z książki adresowejWybierz miejsce docelowe zarejestrowane w książce adresowej.Wybierz ks.adres.:a b*********************t Książka adresowat Zewn. ks. adres.1 Na ekranie głównym wysyłania naciśnij klawisz AddressBook. Zostanie wyświetlone menu Wybierz ks.adres.3[Wyjście ]Książka adresowa: a b*********************k Designl Fialal Maury[ Menu ]2 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Książkaadresowa], a następnie naciśnij klawisz OK. Zostaniewyświetlony ekran Książka adresowa.Aby użyć książki adresowej na serwerze LDAP, wybierzopcję [Zewn. ks.adres.].UWAGA: Jeśli nie została zarejestrowana żadnarozszerzona książka adresowa, opcja [Wybierz ks.adres] niebędzie wyświetlana.3 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać żądanegoużytkownika lub grupę, a następnie naciśnij klawisz OK.l Fiala:a b*********************0667640000p fiala@###########.NH SMB-PC[ Menu ]W przypadku wybrania użytkownika wyświetlana jestlista miejsc docelowych zarejestrowanych dla tegoużytkownika.W przypadku wybrania grupy przejdź do punktu 5.4 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać żądane miejscedocelowe, a następnie naciśnij klawisz OK.5 Na ekranie zostanie wyświetlony napis Ukończone., poczym nastąpi powrót do ekranu podstawowego.Szukanie miejsc docelowychJeśli miejsce docelowe jest zarejestrowane w książce adresowej, można je wyszukać.Procedura korzystania z różnych trybów wyszukiwania została opisana poniżej.3-25


Podstawowa obsługaSzukanie w książce adresowejKsiążka adresowa: a b*********************k Designl Fialal Maury[ Menu ]1 W książce adresowej wybierz opcję [Menu] (prawyklawisz Select). Zostanie wyświetlony ekran Menu.Menu:a b*********************1 Wybierz2 Szczegół3 Znajdź(nazwa)2 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję[Szukaj(Nazwa)], a następnie klawisz OK. Zostaniewyświetlony ekran szukania.Znajdź(nazwa): A bma*SABC[ Tekst ]3 Wprowadź znaki, które chcesz znaleźć.Książka adresowa: a b*********************l Mauryl Morganl Sally[ Menu ]4 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlona książkaadresowa, począwszy od użytkownika, którego nazwarozpoczyna się wprowadzonym ciągiem znaków.Szukanie w zewnętrznej książce adresowejZewn. ks. adres.: a b*********************l Fialal Mauryl Morgan[ Menu ]1 Na ekranie Zewn. ks.adres. wybierz opcję [Menu] (prawyklawisz Select). Zostanie wyświetlony ekran Menu.Menu:a b1 Wybierz2 Szczegół*********************3 Szukaj2 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Szukaj],a następnie naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlonyekran szukania.3-26


Podstawowa obsługaZnajdź(nazwa): A bma*SABC[ Menu ] [ Tekst ]Zewn. ks. adres.: a b*********************l Mauryl Morganl Sally[ Menu ]3 Wprowadź znaki, które chcesz znaleźć.Po wybraniu opcji [Menu] (prawy klawisz Select),a następnie naciśnięciu klawisza OK, zostaniewyświetlony ekran Szukaj według, na którym możnaokreślić klucz szukania i warunek dopasowania. Wybierzżądany element dla każdego z pól i naciśnij klawisz OK.4 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlona książkaadresowa, począwszy od użytkownika, którego nazwarozpoczyna się wprowadzonym ciągiem znaków.3UWAGA: Po pierwszym otwarciu rozszerzonej książki adresowej najpierw zostanie wyświetlony ekran szukania.Następnie wykonaj polecenia opisane w punkcie 3 i dalej.Wybór przy pomocy przycisków panelu dotykowegoWybierz miejsce docelowe, korzystając z klawiszy szybkiegodostępu.Na ekranie głównym wysyłania lub ekranie wprowadzaniamiejsca docelowego naciśnij klawisz szybkiego dostępu, doktórego przypisane jest miejsce docelowe.UWAGA: Dodatkowe informacje na temat dodawaniaklawiszy szybkiego dostępu znajdują się w podręcznikuEnglish Operation Guide.Wysyłanie do różnych typów miejsc docelowych jednocześnie (Multi Sending)Można określić miejsca docelowe będące adresami e-mail, folderami (SMB lub FTP) oraz numerami faksu. Funkcjata nosi nazwę Wysył. wielokr. Ułatwia ona wysyłanie do różnych typów miejsc adresowych (adresy e-mail, foldery itp.)w jednej czynności.Liczba wysyłanych pozycji E-mail : Do 100Foldery (SMP, FTP) : Łącznie 1 SMB i FTPFAKS : Do 100Ponadto, w zależności od ustawień, można wysyłać i drukować jednocześnie.Procedury określania miejsc docelowych są identyczne jak w przypadku określania miejsca docelowegoposzczególnych typów. Możesz wprowadzić adres e-mail lub ścieżkę dostępu do katalogu, a oba adresy pokażą sięna liście miejsc docelowych. Naciśnij klawisz Start, aby rozpocząć transmisję do wszystkich miejsc docelowychjednocześnie.3-27


Podstawowa obsługaAnulowanie zadańWykonaj poniższe kroki w celu anulowania wszelkich wykonywanych zadań drukowania lub wysyłania.Anulowanie zadańZadania można także anulować za pomocą klawisza Stop.Lista anul.zadań: a b*********************1 Dr. listę zadań2 Wyślij lis. zad.3 Zapisz dz. zad.[ Wyjdź ]1 Podczas zadania drukowania lub wysyłania naciśnijklawisz Stop. Zostanie wyświetlone menu Listaanul.zadań.UWAGA: Naciśnięcie klawisza Stop powodujewstrzymanie zadania drukowania, ale nie zadaniawysyłania.Dr. listę zadań.: a b0008 **********************doc00010320 s0009 W dane maury s0010 W MicrosoftworNs[ Wznów ] [ Menu ]2 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać zadanie, które mazostać zatrzymane, a następnie klawisz OK. Zostaniewyświetlona kolejka wyjściowa wybranego typu zadań.Menu:a b*********************1 Szczegóły2 Anuluj zad.3 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać zadanie, które mazostać zatrzymane, a następnie wybierz opcję [Menu](prawy klawisz Select). Zostanie wyświetlony ekranMenu.Zadanie zost. anulow.Na pewno?z 0008 doc00010320N4 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Anulowaniezad.], a następnie naciśnij klawisz OK. Zostaniewyświetlony ekran potwierdzenia.[ Tak ] [ Nie ]5 Wybierz opcję [Tak] (prawy klawisz Select). Na ekraniezostanie wyświetlony napis Anulowanie... i poanulowaniu zadania nastąpi powrót do kolejki wyjściowejwybranego typu zadań.Aby anulować inne zadania, powtórz czynności opisanew punktach od 3 do 5.3-28


Podstawowa obsługaSprawdzanie ilości pozostałego toneru i papieruMożna sprawdzić ilość pozostałego toneru i papieru w każdej kasecie podajnika.Sprawdzanie pozostałego toneruStan:a b*********************1 Stan zad. druk.2 Stan zad. wys.3 Stan zad.zapis.[ Pauza ]1 Naciśnij klawisz Status/Job Cancel. Zostaniewyświetlone menu Stan.3Status tonera: b0% VVVVEEEEEE 100%2 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Statustonera].3 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran Statustonera.Wyświetlana jest pozostała ilość tonera w skali od 1 do10.Sprawdzanie pozostałego papieruStan:a b*********************1 Stan zad. druk.2 Stan zad. wys.3 Stan zad.zapis.[ Pauza ]1 Naciśnij klawisz Status/Job Cancel. Zostaniewyświetlone menu Stan.Stan papieru: C bKaseta 1: 1/ 4Lettera PustyZwykły2 Naciśnij klawisz lub i wybierz opcję [Stan papieru].3 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran Stanpapieru.Naciśnij klawisz lub , aby przełączyć widok ilościpozostałego papieru w kasecie głównej, kasecieopcjonalnej (jeśli jest zainstalowana) i na tacyuniwersalnej.3-29


3-30Podstawowa obsługa


4 KonserwacjaRozdział ten opisuje czyszczenie i wymianę tonera.• Czyszczenie ................................................................. 4-2• Wymiana pojemnika z tonerem .................................... 4-54-1


KonserwacjaCzyszczenieNależy regularnie czyścić urządzenie, aby zapewnić optymalną jakość drukowanych kopii.PRZESTROGA: Dla zachowania bezpieczeństwa należy zawsze przed rozpoczęciem czyszczenia urządzeniaodłączać kabel zasilający.Szklana płytaPrzetrzyj wewnętrzną część procesora dokumentów oraz szklaną płytę za pomocą miękkiej szmatki zwilżonejalkoholem lub łagodnym detergentem.WAŻNE: Nie wolno używać rozcieńczalników ani rozpuszczalników organicznych.Procesor dokumentówJeżeli podczas użytkowania procesora dokumentów na kopiach pojawią się czarne smugi lub zabrudzenia, należyprzeczyścić wąską szybę skanera za pomocą dołączonej ściereczki. Jeżeli wąska szyba skanera wymagaczyszczenia, może zostać wyświetlony komunikat Oczyść szybkę.UWAGA: Przeczyść wąskie szyby skanera suchą ściereczką. Nie używaj do czyszczenia wody, mydła anirozpuszczalników.a1 Otwórz procesor dokumentów i przetrzyj wąską szybęskanera (a).b2 Przetrzyj białą prowadnicę (b) na procesorzedokumentów.4-2


Konserwacja3 Zamknij procesor dokumentów.Czyszczenie urządzeniaAby uniknąć problemów z jakością druku, należy czyścić wnętrze urządzenia przy każdej wymianie pojemnikaz tonerem.1 Otwórz przednią pokrywę.42 Podnieś jednostkę wywoływacza oraz pojemnikz tonerem i wyjmij je z urządzenia.3 Wyjmij jednostkę bębna z urządzenia, naciskającoburącz zielone dźwignie.UWAGA: Jednostka bębna jest wrażliwa na światło. Nigdy nie należy wystawiać jednostki bębna na działanieświatła przez więcej niż pięć minut.4 Ułóż jednostkę bębna płasko na czystej, równejpowierzchni.WAŻNE: Nie kładź jednostki na jednym z jej końców.4-3


Konserwacja5 Użyj czystej ściereczki bez kłaczków, aby oczyścićmetalowy wałek rejestrujący z kurzu i brudu.WAŻNE: Uważaj, aby podczas czyszczenia nie dotknąćwałka przenoszącego (czarny).6 W jednostce bębna przesuń element czyszczącygłównej dźwigni załadowczej (zielony) 2–3 razy doprzodu i do tyłu, aby wyczyścić przewód ładowania,a następnie przestaw dźwignię w pozycję początkową(CLEANER HOME POSITION).WAŻNE: Przed pierwszym czyszczeniem usuń taśmęsamoprzylepną z elementu czyszczącego głównej dźwignizaładowczej.Po zakończeniu czyszczenia upewnij się, że dźwignięprzestawiono do pozycji początkowej.7 Po zakończeniu czyszczenia włóż jednostkę bębnaz powrotem na miejsce.8 Włóż jednostkę wywoływacza na miejsce, wyrównującprowadnice na obu końcach ze szczelinami wurządzeniu. Następnie zamknij przednią pokrywę.4-4


KonserwacjaWymiana pojemnika z toneremGdy w obszarze wyświetlania komunikatów zostanie wyświetlony komunikat Dodaj toner, wymień toner.Podczas każdej wymiany pojemnika z tonerem, należy wyczyścić odpowiednie części we wskazany sposób.Zabrudzone części mogą zmniejszyć jakość drukowania.PRZESTROGA: Nie należy próbować spalać pojemnika z tonerem. Powstające wówczas iskry mogą spowodowaćoparzenia.Wymiana pojemnika z tonerem41 Otwórz przednią pokrywę.2 Przekręć dźwignię blokady pojemnika z tonerem dopozycji odblokowanej. Popchnij dźwignię blokadypojemnika z tonerem do pozycji oznaczonej strzałkąi wyciągnij pojemnik z tonerem.UWAGA: Włóż stary pojemnik z tonerem do plastikowegoworka (dostarczanego z nowym zestawemz tonerem) i usuń go później zgodnie z lokalnymi przepisamidotyczącymi utylizacji odpadów.3 Wyjmij nowy pojemnik z tonerem z zestawu z tonerem.Potrząśnij nowym pojemnikiem co najmniej 5 razy, takjak pokazano na rysunku, aby równomiernierozprowadzić toner w całym pojemniku.4 Usuń etykietę z pojemnika z tonerem.4-5


Konserwacja5 Zainstaluj nowy pojemnik z tonerem w urządzeniu.Mocno naciskaj górną część pojemnika w miejscachoznaczonych PUSH, aż do usłyszenia kliknięcia.6 Przekręć dźwignię blokady pojemnika z tonerem dopozycji zablokowanej.7 Zamknij pokrywę przednią.UWAGA: Pusty pojemnik po tonerze należy zwrócićlokalnemu dystrybutorowi lub przedstawicielowi działuserwisu. Zebrane pojemniki powinny zostać przetworzonelub zutylizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.4-6


5 Rozwiązywanie problemówNiniejszy rozdział opisuje sposoby rozwiązywania problemów z urządzeniem.• Usuwanie awarii ........................................................... 5-2• Reagowanie na komunikaty o błędach......................... 5-6• Usuwanie zaciętego papieru ...................................... 5-145-1


Rozwiązywanie problemówUsuwanie awariiW poniższej tabeli znajdują się ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.Jeżeli wystąpił problem z urządzeniem, sprawdź punkty kontrolne i wykonaj procedury opisane na kolejnychstronach. Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.Objaw Elementy do sprawdzenia Naprawa StronaPanel operacyjny nieodpowiada powłączeniu zasilania.Naciśnięcie klawiszaStart nie rozpoczynakopiowania.Wysuwane są pustearkusze.Wydruki są zbytjasne.Wydruki są zbytciemne.Czy urządzenie jestpodłączone do zasilania?Czy w obszarze wyświetlaniakomunikatów jestwyświetlony komunikat?Czy urządzenie nie jestw stanie czuwania?Czy oryginały zostałyprawidłowo załadowane?Czy urządzenie pracuje wtrybie gęstości ręcznej?Czy toner jest równomiernierozprowadzony w pojemnikuz tonerem?Czy jest wyświetlanykomunikat o koniecznościwymiany pojemnika tonera?Podłącz przewód zasilania dogniazdka sieciowego.Określ odpowiednią reakcję nakomunikat i zareaguj.Naciśnij dowolny klawisz na paneluoperacyjnym, aby urządzeniewyszło ze stanu czuwania.Urządzenie będzie gotowe dokopiowania w ciągu 15 sekund.Kładąc oryginały na płycie, umieśćje zadrukowaną stroną do dołui ułóż równo na szybie skanera.Umieszczając oryginały wprocesorze dokumentów, układaj jestroną zadrukowaną do góry.Ustaw prawidłowy poziomgęstości.Zmieniając domyślny poziomgęstości, dostosuj poziom gęstościręcznie, aby uzyskać wymaganąwartość.Wstrząśnij pojemnikiem z toneremkilka razy na boki.——2-72-532-54——4-5Wymień pojemnik z tonerem. 4-5Czy papier nie jest wilgotny? Wymień papier. 2-39Czy tryb EcoPrint jestwłączony?Wyłącz tryb EcoPrint. —— Upewnij się, że został ustawionytyp papieru odpowiadającyużywanemu papierowi.Czy urządzenie pracujew trybie gęstościautomatycznej?Czy urządzenie pracujew trybie gęstości ręcznej?Ustaw odpowiedni poziom gęstościdla gęstości automatycznej.Ustaw prawidłowy poziomgęstości.————5-2


Rozwiązywanie problemówObjaw Elementy do sprawdzenia Naprawa StronaKopie cechują sięmorowatym wzorem(punkty sąwydrukowanew grupach, tworzącwzór, a nie jednolitącałość).Wydruki nie sączytelne.Wydruki sązabrudzone.Wydruki sąniewyraźne.Wydruki sąprzekrzywione.Podawanieoryginałów nie jestmożliwe.Papier często sięzacina.Wydruki sąpomarszczone lubpogięte.Czy oryginał to wydrukowanezdjęcie?Czy wybrano odpowiedniąjakość obrazu dla oryginału?Czy płyta lub procesordokumentów nie sązabrudzone?Czy urządzenie jest używanew warunkach dużejwilgotności?Czy oryginały są załadowaneprawidłowo?Czy papier jest załadowanyprawidłowo?Czy oryginały są załadowaneprawidłowo?Czy papier jest załadowanyprawidłowo?Czy załadowany jestodpowiedni rodzaj papieru?Czy jest on w dobrym stanie?Czy papier nie jest wygięty,zagięty lub pomarszczony?Czy w urządzeniu nieznajdują się luźne skrawkilub zacięty papier?Ustaw jakość obrazu na [Zdjęcie]. —Wybierz odpowiednią jakośćobrazu.Wyczyść płytę lub procesordokumentów.Używaj urządzenia w miejscu oodpowiedniej wilgotności.Kładąc oryginały na płycie, ułóż jerówno na szybie skanera.Umieszczając oryginaływ procesorze dokumentów,wyrównaj prowadnice szerokościoryginałów przed ułożeniemoryginałów.Sprawdź ułożenie prowadnicszerokości papieru.Umieszczając oryginaływ procesorze dokumentów,wyrównaj prowadnice szerokościoryginałów przed ułożeniemoryginałów.—4-2—2-532-542-542-54Załaduj papier prawidłowo. 2-39Wyjmij, odwróć i załaduj papierponownie.2-39Wymień papier. 2-39Wyjmij zacięty papier. 5-14Czy papier nie jest wilgotny? Wymień papier. 2-3955-3


Rozwiązywanie problemówObjaw Elementy do sprawdzenia Naprawa StronaNie można drukować.Dokumenty nie sądrukowaneprawidłowo.Nie można drukowaćdokumentówzapisanych w pamięciUSB.Podczas wyświetlaniaobrazu przesłanegoz urządzenia dokomputera, obraz jestskurczony w pionielub w poziomie.Pamięć USB niezostała rozpoznana.Na wydrukachwidoczne są pionowepaski.Zabrudzenie górnegobrzegu lub odwrotuarkusza papieru.Część obrazu bywarozmazana lubokresowo pojawiająsię białe linie.Czy urządzenie jestpodłączone do zasilania?Czy urządzenie jestzasilane?Czy kabel drukarki jestpodłączony?Czy urządzenie było zasilaneprzed podłączeniem kabladrukarki?Czy zadanie drukowania jestwstrzymane?Czy wyświetla się komunikato błędzie?Czy ustawieniaoprogramowania nakomputerze są prawidłowe?Czy host USB nie jestzablokowany?Podłącz przewód zasilania dogniazdka sieciowego.—Włącz zasilanie. 2-6Podłącz prawidłowo odpowiednikabel drukarki.Włącz urządzenie po podłączeniukabla drukarki.Naciśnij przycisk [Wznów] (lewyklawisz Select), aby wznowićdrukowanie.Postępuj zgodnie z odpowiedniąprocedurą.Sprawdź, czy ustawieniasterownika systemu drukui oprogramowania są prawidłowe.Wybierz opcję Odblokuj wustawieniach hosta USB.— Sprawdź, czy pamięć USB jestprawidłowo podłączona dourządzenia.Czy wybrana została doskanowania rozdzielczość200×100 dpi Normalna lub200×400 dpi Bardzowysoka?Do wysyłania obrazu wybierzrozdzielczość inną niż 200×100 dpiNormalna lub 200×400 dpi Bardzowysoka.— Sprawdź, czy pamięć USB jestprawidłowo podłączona dourządzenia.Czy host USB nie jestzablokowany?Czy wąska szybka skanerajest czysta?Czy wnętrze urządzenia jestczyste?Czy wnętrze urządzenia jestczyste?Czy jednostka wywoływaczajest prawidłowozamontowana?Wybierz opcję Odblokuj wustawieniach hosta USB.2-52-52-6—5-6——————Oczyść szybkę. 4-2Oczyść wnętrze urządzenia. 4-5Oczyść wnętrze urządzenia. 4-3Zamontuj jednostkę wywoływaczawe właściwy sposób.— Otwórz, a zaraz potem zamknijtylną pokrywę.——5-4


Rozwiązywanie problemówObjaw Elementy do sprawdzenia Naprawa StronaNie można wysłaćdokumentu przyużyciu protokołuSMB.Czy kabel sieciowy jestpodłączony?Czy ustawienia siecioweurządzenia zostałypoprawnie skonfigurowane?Prawidłowo podłącz odpowiednikabel sieciowy.Prawidłowo skonfiguruj ustawieniaprotokołu TCP/IP.2-5—Czy ustawieniaudostępniania folderu zostałypoprawnie skonfigurowane?Czy dla protokołu SMBwybrano ustawienie [Wł.]?Sprawdź ustawienia udostępnianiai uprawnienia dostępu wybrane wewłaściwościach folderu.Dla protokołu SMB wybierzustawienie [Wł.].2-303-215Czy pod pozycją [Nazwahosta] została wprowadzonawłaściwa nazwa?Sprawdź nazwę komputera, doktórego są przesyłane dane*.2-29Czy w pozycji [Ścieżka]została wprowadzonawłaściwa ścieżka?Sprawdź zdefiniowaną dla folderuwspółdzielonego nazwęudostępniania.2-34Czy w pozycji [Nazwalogowania] zostaławprowadzona właściwanazwa?Sprawdź nazwę domeny i nazwęlogowania**.3-21Czy dla pozycji [Nazwahosta] i [Nazwa logowania]zdefiniowano tę samą nazwędomeny?Usuń nazwę domeny i ukośnik („\”)z pozycji [Nazwa logowania].3-21Czy w pozycji [Hasłologowania] wprowadzonowłaściwe hasło?Sprawdź poprawność hasłalogowania.3-21Czy prawidłowoskonfigurowano wyjątkizapory systemu Windows?We właściwy sposób skonfigurujwyjątki zapory systemu Windows.2-35Czy ustawienia czasoweurządzenia, serwera domenyi komputera docelowego dladanych są takie same?Ustaw tę samą godzinęw urządzeniu, serwerze domenyi komputerze docelowym dladanych.—Czy na panelu jestwyświetlany komunikat Błądwysyłania?Zapoznaj się z informacjamizamieszczonymi w sekcjidotyczącej reagowania nakomunikat Błąd wysyłania.5-6* Jako nazwę hosta można również wprowadzić pełną nazwę komputera (np. pc001.abcdnet.com).** Nazwy logowania można również wprowadzać w następujących formatach:nazwa_domeny/nazwa_użytkownika (np. abcdnet/jan.nowak)nazwa_użytkownika@nazwa_domeny (np. jan.nowak@abcdnet)5-5


Rozwiązywanie problemówReagowanie na komunikaty o błędachGdy na panelu sterowania wyświetlany jest jeden z poniższych komunikatów, postępuj zgodnie z odpowiedniąprocedurą.AlfanumeryczneKomunikat o błędzie Elementy do sprawdzenia Naprawa StronaAwaria maszyny.Wezwij serwis..– Wystąpił błąd wewnętrzny. Zapiszkod błędu wyświetlany w obszarzewyświetlania komunikatów. Wyłączurządzenie, odłącz kabel zasilającyi skontaktuj się z pracownikiemserwisu.—Czy wyświetlany jest kodbłędu C4200?Wystąpiło wewnętrzne skropleniepary wodnej wskutek nagłej zmianytemperatury. Wyłącz urządzeniei pozostaw je przez 30–90 minut,a następnie włącz je ponownie. Jeślikomunikat jest nadal wyświetlany,wyłącz urządzenie, odłącz kabelzasilający i skontaktuj sięz pracownikiem serwisu.—Błąd konta. – Ponownie wprowadź ustawieniarozliczania przy użyciu narzędziaPRESCRIBE.—Błąd dysku RAM.Naciśnij [OK]. ##Błąd pamięci USB.Zadanie anulowano.– Wystąpił błąd związany z dyskiemRAM. Sprawdź kod błędu podanyw miejscu odpowiadającym znakom„##”. Poniżej podano możliwe kodybłędów i ich opisy.01: Błąd formatu. Wyłącz i ponowniewłącz zasilanie.02: Dla trybu dysku RAM wybranoustawienie Wył. Na paneluoperacyjnym wybierz ustawienie Wł.dla trybu dysku RAM.04: Brak miejsca na dysku. Usuńzbędne pliki.05: Określonego pliku nie ma nadysku.06: Ilość pamięci jest zbyt mała napotrzeby dysku RAM. Rozbudujpamięć.– Zadanie zostanie anulowane.Naciśnij klawisz OK.——5-6


Rozwiązywanie problemówKomunikat o błędzie Elementy do sprawdzenia Naprawa StronaBłąd wysyłania.####– Wystąpił błąd podczas transmisji.Możliwe kody błędów i ich opisy sąnastępujące.1101: Nazwa serwera SMTP nie jestustawiona prawidłowo lub nazwahosta jest nieprawidłowa podczaswysyłania skanowanych danych doserwera FTP. Użyj narzędziaEmbedded Web Server i prawidłowozarejestruj nazwę serwera SMTPoraz nazwę hosta.1102: Nazwa użytkownika jestnieprawidłowa lub nie wprowadzononazwy domeny. Wprowadźprawidłową nazwę użytkownika,nazwę domeny i hasło.1103: Nazwa ścieżki sieciowej jestnieprawidłowa lub brak dostępu dookreślonego folderu. Użyj narzędziaEmbedded Web Server i zarejestrujprawidłową nazwę ścieżki.1104: Brak adresu adresata.Wprowadź prawidłowy adres e-mail.1105: E-mail - Ustawienia protokołuSMTP są wyłączone. Użyj narzędziaEmbedded Web Server i włączustawienia protokołu SMTP.Skanowanie na komputer (SMB) –ustawienia SMB są wyłączone. Użyjnarzędzia Embedded Web Server iwłącz ustawienia SMB.Skanowanie na komputer (FTP) -ustawienia FTP są wyłączone. Użyjnarzędzia Embedded Web Server iwłącz ustawienia FTP.1106: Ustawienia adresu nadawcyw poczcie e-mail: Protokół SMTP niejest zarejestrowany. Użyj narzędziaEmbedded Web Server i zarejestrujadres nadawcy.—55-7


Rozwiązywanie problemówKomunikat o błędzie Elementy do sprawdzenia Naprawa StronaBłąd wysyłania.####Błąd KPDL. Zadanieanulowano.2101, 2102, 2103, 2201, 2202, 2203,3101: Kabel sieciowy jest odłączonylub koncentrator podłączony do niegonie działa prawidłowo. Sprawdź kabeli koncentrator. W przeciwnymwypadku nazwa serwera lub hostaserwera SMTP nie zostanieustawiona prawidłowo. Użyjnarzędzia Embedded Web Server iprawidłowo zarejestruj nazwęserwera SMTP oraz nazwę hosta.2204: Rozmiar wiadomości e-mailprzekracza dopuszczalną ilośćwysyłanych danych. Zmień rozmiarlub rozdzielczość skanowanychdanych do przesłania i wyślijponownie wiadomość e-mail.5101, 5102, 5103, 5104, 7102, 720f:Wyłącz i ponownie włącz zasilanie.Jeśli ten błąd występuje wiele razy,zanotuj wyświetlany komunikato błędzie i skontaktuj sięz przedstawicielem działu serwisu.(Patrz naprawa w przypadkukomunikatu o błędzie „Wystąpiłbłąd”).9181: Zeskanowany oryginałprzekracza dopuszczalną liczbę 999stron. Wyślij nadmiarowe stronyoddzielnie.– Zadanie zostanie anulowane.Naciśnij klawisz OK.——Dodaj toner.Czy wyświetlanemukomunikatowi towarzyszyzaświecona diodaAttention?Wymień pojemnik z tonerem. 4-5Koniec tonera. – Przygotuj nowy pojemnik z tonerem. 4-5Maksymalna liczbaskanowanych stron.Zadanie anulowano.– Nie można przeprowadzićskanowania z powodu braku wolnejpamięci skanera. Zadanie zostanieanulowane. Naciśnij klawisz OK.—Czy przekroczonodopuszczalną liczbęskanowań?Naciśnij klawisz OK, abywydrukować, wysłać lub zapisaćzeskanowane strony. Naciśnij klawiszStop, aby anulować drukowanie,wysyłanie lub zapisywanie.—5-8


Rozwiązywanie problemówKomunikat o błędzie Elementy do sprawdzenia Naprawa StronaNie można połączyćz serwerem uwierzyt.Niemożl. pod.papieru.Ust. kasetę 1.– Naciśnij przycisk OK i sprawdźnastępujące elementy:Czy wszystkie podajnikipapieru lub kasety na papierpowyżej wybranej sąprawidłowo zamkniętew przypadku zainstalowaniaco najmniej jednegopodajnika opcjonalnego?• rejestracja na serwerzeuwierzytelniającym,• hasło i adres komputera dlaserwera uwierzytelniającego,• połączenie z siecią.—Zamknij poprawnie podajnik papieru. 2-405Nie można dr. dwustr.na pap. tego rozm.Czy wybrany rozmiarpapieru/typ nośnika pozwalana drukowanie dwustronne?Wybierz odpowiedni typ papieru. Abydrukować bez korzystania z trybudwustronnego, naciśnij klawisz OK.3-12Nie można wykonaćtego zadania.Ograniczono przezautoryzację grupową.Nieprawidłowe IDkonta.Zadanie anulowano.Niepr. nazwalogowania lub hasłoużytk. Zadanieanulowano.– Zadanie zostało anulowanez powodu ograniczeń narzuconychprzez autoryzację grupową. Naciśnijklawisz OK.– Zadanie zostało anulowanez powodu ograniczeń narzuconychprzez funkcję rozliczania zadań.Naciśnij klawisz OK.– Wprowadź prawidłową nazwę lubhasło użytkownika.———Nie udał się zapisdanych przechowyw.Anulowano zadanie.Czy na dysku RAM jestwystarczająca ilość wolnegomiejsca?Ze względu na zbyt małą ilośćwolnego miejsca na dysku RAM niepowiodło się drukowanie z użyciemskrzynki zadań. Zmień rozmiar dyskuRAM za pomocą klawiszynumerycznych.—Nieprawidłowe IDCzy identyfikatorużytkownika wprowadzonyna potrzeby zadaniaprywatnego jestprawidłowy?Wprowadzono nieprawidłowyidentyfikator użytkownika na potrzebyzadania prywatnego. Sprawdźzdefiniowany w sterowniku drukarkiidentyfikator użytkownika.—Nieprawidłowe IDkonta.Nie znaleziono pliku.Zadanie anulowano.– ID konta nie jest prawidłowe.Sprawdź zarejestrowany ID konta.– Nie znaleziono określonego pliku.Zadanie zostanie anulowane.Naciśnij klawisz OK.——5-9


Rozwiązywanie problemówKomunikat o błędzie Elementy do sprawdzenia Naprawa StronaNieoryginalny toner.Naciśnij klawisz[Pomoc].Komunikat ten jestwyświetlany, gdyzainstalowany pojemnikz tonerem nie jestoryginalny.Producent nie ponosiodpowiedzialności za szkodyspowodowane korzystaniemz nieoryginalnego tonera.Zalecamy stosowanie wyłącznieoryginalnych pojemników z tonerem.4-5Kiedy chcesz użyć aktualniezainstalowanego pojemnikaz tonerem, naciśnij jednocześnieklawisze OK i Stop i przytrzymaj jeprzez co najmniej 3 sekundy.Ograniczone przezrozl. zadań. Nie możnadrukować.Pamięć wymienna jestpełna. Zadanieanulowano.– Zadanie nie może zostaćwydrukowane z powodu ograniczeńnarzuconych przez funkcjęrozliczania zadań. Naciśnij klawiszOK.– Zadanie zostanie anulowane.Naciśnij klawisz OK.——Papier utknął. – Jeżeli papier utknie, urządzeniezatrzyma się, a w obszarzewyświetlania komunikatów zostaniewskazane miejsce wystąpieniaproblemu. Zatrzymaj urządzeniei wyjmij zacięty papier zgodniez odpowiednią procedurą.5-14Przekroczono ograni.rozliczania zadań.Nie można drukować.Przekroczono ograni.rozliczania zadań.Nie można skanować.Przekroczony limitskrz. odpyt.Zadanie anulowano.– Zadanie zostanie anulowane.Naciśnij klawisz OK.– Zadanie zostanie anulowane.Naciśnij klawisz OK.– Skrzynka odpytywania jest pełna, niema możliwości dalszego zapisu.Zadanie zostanie anulowane.Naciśnij klawisz OK.———Przekroczono ograni.rozlicz. zadań.Zadanie anulowano.Czy przekroczonodopuszczalną liczbęwydruków określoną przezfunkcję rozliczania zadań?Liczba wydruków przekroczyładopuszczalną liczbę zadań określonąprzez funkcję rozliczania zadań. Niemożna więcej drukować. Zadaniezostanie anulowane. Naciśnij klawiszOK.—5-10


Rozwiązywanie problemówKomunikat o błędzie Elementy do sprawdzenia Naprawa StronaPełna pamięć.Zad. drukowania niemoże być ukończone.– Nie można kontynuować zadania,ponieważ zabrakło wolnej pamięci.Naciśnij klawisz OK, abywydrukować zeskanowane strony.Nie można prawidłowo przetworzyćzadania drukowania.Aby anulować zadanie, naciśnijklawisz Stop.—Pełna pamięć. Zadanieanulowano.– Zadanie zostanie anulowane.Naciśnij klawisz OK.—5Słuchawka telefonunie jest odłożona.Odłóż słuchawkę.– Odłóż słuchawkę. —Sprawdź kasetę 1.Czy błąd podnoszeniapapieru występujew kasecie na papier?Wyciągnij kasetę odpowiedniegoźródła papieru (kasetę na papier lubopcjonalny podajnik papieru)i sprawdź, czy papier zostałzaładowany prawidłowo.—Taca wewnętrzna jestpełnapapieru.Wyjmij papier.Ułóż oryginałi naciśnij klaw. Start.Wystąpił błąd.Wyłącz i włączwyłącznik zasilania.– Wyjmij papier z tacy wewnętrzneji naciśnij przycisk OK, aby wznowićzadanie.– Wyjmij oryginały z procesoradokumentów, ułóż je w oryginalnymporządku i włóż z powrotem. Naciśnijklawisz Start, aby wznowićdrukowanie.Aby anulować zadanie, naciśnijklawisz Stop.– Wystąpił błąd systemowy. Wyłączi ponownie włącz zasilanie.—2-54—Wymień MK. – Wymiana elementów zestawukonserwacyjnego jest konieczna co100 000 stron i wymaga interwencjiserwisu. Skontaktuj się zpracownikiem serwisu.—Wyjmij oryginałz procesora dokum.Czy pozostały jakieśoryginały w procesorzedokumentów?Wyjmij oryginały z procesoradokumentów.—Załaduj papier dokasety 1.Czy we wskazanej kasecieznajduje się papier?Włóż papier. 2-40Załaduj papier do tacyuniw.Czy do tacy uniwersalnejzaładowano papier wewskazanym formacie?Załaduj do tacy uniwersalnej papierrodzaju i formatu wskazanego wobszarze wyświetlania komunikatów.2-43Zamknij pokrywę.Czy wszystkie pokrywy sązamknięte?Zamknij pokrywę wskazaną napanelu operacyjnym.—5-11


Rozwiązywanie problemówKomunikat o błędzie Elementy do sprawdzenia Naprawa StronaZamknij pokrywęprocesoradokumentów.Czy procesor dokumentówjest otwarty?Czy górna pokrywaprocesora dokumentów jestotwarta?Zamknij procesor dokumentów. —Zamknij górną pokrywę procesoradokumentów.—Zadanie niezapisane.Naciśnij [OK].Za dużo danych.Zadanie anulowano.Za mało ilość pamięci.Nie można rozpocząćzad.– Aby zapisać zadanie, naciśnij klawiszOK.– Zadanie zostanie anulowane.Naciśnij klawisz OK.– Nie można przeprowadzić dalszegoskanowania z powodu braku wolnejpamięci.Naciśnij klawisz OK, abywydrukować zeskanowane strony.Naciśnij klawisz Anuluj, abyanulować zadanie drukowania.———Zainstalowanonieznany toner.PCCzy specyfikacja regionalnazainstalowanego pojemnikaz tonerem pasuje dospecyfikacji urządzenia?Zainstaluj wskazany pojemnik. 4-5Zespół wywoływanianiezainstalowany.Czy zespół wywoływaniazostał zainstalowanyprawidłowo?Skontaktuj się z pracownikiemserwisu.—5-12


Rozwiązywanie problemówReagowanie na miganie diody AttentionJeżeli dioda Attention miga, naciśnij [Stan/Anulowanie zadania] w celu sprawdzenia komunikatu błędu. Jeżelikomunikat nie pojawia się w obszarze wyświetlania komunikatów po naciśnięciu przycisku [Stan/Anulowaniezadania] albo gdy dioda Attention miga przez 1,5 sekundy, sprawdź następujące objawy:Objaw Punkty kontrolne Naprawa StronaNie można wysłać faksu.Czy przewód modułowyjest podłączonyprawidłowo?Czy Dozwolony NrFAKSU albo DozwolonyNr ID zostały prawidłowozarejestrowane?Podłącz prawidłowoprzewód modułowy.Sprawdź Dozwolony NrFAKSU i Dozwolony NrID.—Podręcznik obsługi faksuRozdział 6 „Rejestrowaniedozwolonego nr. faksu”oraz „Rejestrowaniedozwolonego nr. ID”5Czy wystąpił błądkomunikacji?Sprawdź kody błędów wraporcie wyników iraporcie aktywności TX/RX. Jeżeli kod błędurozpoczyna się od „U”albo „E”, wykonajodpowiednią procedurę.Podręcznik obsługi faksuDodatek„Lista kodów błędów”Czy linia faksu adresatajest zajęta?Wyślij ponownie. —Czy faks odbiorcyodpowiada?Wyślij ponownie. —Czy wystąpił jakiś innybłąd niż opisane?Skontaktuj sięz pracownikiem serwisu.—5-13


Rozwiązywanie problemówUsuwanie zaciętego papieruW przypadku wystąpienia zacięcia papieru zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat, a kopiowanie lubdrukowanie zostanie wstrzymane.Pozostaw włącznik zasilania włączony. Aby usunąć zacięty papier, wykonaj poniższą procedurę:Wskaźniki lokalizacji zacięciaW przypadku wystąpienia zacięcia papieru w komunikacie błędu zostanie wskazane miejsce zacięcia.Lokalizacja zacięcia papieruStronaProcesor dokumentów 5-18Wewnątrz urządzenia 5-16Taca uniw. 5-15Kasety 5-15Duplekser 5-16Pokrywa tylna 5-18Przeciwdziałanie zacięciom papieruW przypadku wystąpienia zacięcia papieru zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat, a kopiowanie lubdrukowanie zostanie wstrzymane.• Nie używaj ponownie zaciętego papieru.• Jeżeli papier podrze się podczas jego wyjmowania, dokładnie usuń luźne skrawki papieru z wnętrza urządzenia.Skrawki papieru pozostawione w urządzeniu mogą spowodować kolejne zacięcie.• Strona, przy której doszło do zacięcia papieru, zostanie wydrukowana ponownie.PRZESTROGA: Moduł utrwalania jest bardzo gorący. Należy zachować ostrożność pracując w tym miejscu,ponieważ istnieje ryzyko oparzenia.Komunikaty o pomocy onlineGdy wyświetlany jest komunikat Zacięcie papieru, wybierz opcję [Pomoc] (lewy klawisz Select), aby wyświetlićprocedurę usuwania zacięcia.Naciśnij przycisk , aby wyświetlić następny punkt, lub przycisk , aby wyświetlić poprzedni.Aby wyjść z pomocy online, naciśnij klawisz OK.5-14


Rozwiązywanie problemówTaca uniwersalnaAby usunąć zacięty papier z tacy uniwersalnej, postępuj zgodnie z poniższą procedurą.1 Usuń papier zacięty w tacy uniwersalnej.52 Otwórz i zamknij górną i przednią pokrywę, aby usunąćbłąd.Kaseta/podajnik papieruPostępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby usunąć zacięcie w kasecie z papierem lub podajniku papieru.1 Wyciągnij kasetę lub opcjonalny podajnik papieru.2 Usuń papier częściowo podany do urządzenia.UWAGA: Sprawdź, czy papier został załadowanypoprawnie. Jeśli tak nie jest, załaduj go ponownie.3 Włóż kasetę z powrotem na miejsce. Drukarka rozgrzejesię i wznowi drukowanie.5-15


Rozwiązywanie problemówDuplekserNastąpiło zacięcie papieru w duplekserze. Usuń zacięty papier, używając poniższej procedury.1 Wyciągnij kasetę z papierem w całości z urządzenia.2 Otwórz pokrywę dupleksera z przodu urządzenia i usuńzacięty papier.Otwórz pokrywę dupleksera z tyłu urządzenia i usuńzacięty papier.3 Włóż kasetę z powrotem na miejsce, a następnie otwórzi zamknij pokrywę przednią, aby usunąć błąd.Urządzenie rozgrzeje się i wznowi drukowanie.Wewnątrz urządzenia1 Wyciągnij kasetę z papierem w całości z urządzenia.Usuń papier częściowo podany do urządzenia.2 Otwórz pokrywę przednią i wyciągnij jednostkęwywoływacza oraz pojemnik z tonerem z urządzenia.5-16


Rozwiązywanie problemów3 Wyjmij jednostkę bębna z urządzenia, naciskającoburącz zielone dźwignie.PRZESTROGA: Znajdująca się wewnątrz urządzeniajednostka utrwalacza jest gorąca. Nie dotykaj jej, ponieważmoże to spowodować oparzenie.5UWAGA: Jednostka bębna jest wrażliwa na światło. Nigdynie należy wystawiać jednostki bębna na działanie światłaprzez więcej niż pięć minut.4 Jeśli zacięty papier wydaje się być zakleszczony przezrolki, pociągnij go w zwykłym kierunku podawaniapapieru.5 Włóż jednostkę bębna na miejsce, wyrównującprowadnice na obu końcach z otworami w urządzeniu.6 Włóż jednostkę utrwalacza i pojemnik z toneremz powrotem do urządzenia. Zamknij pokrywę przednią.Urządzenie rozgrzeje się i wznowi drukowanie.5-17


Rozwiązywanie problemówPokrywa tylnaPostępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby usunąć papier zacięty w pokrywie tylnej.1 Otwórz pokrywę tylną i usuń zacięty papier, wyciągającgo.PRZESTROGA: Znajdująca się wewnątrz urządzeniajednostka utrwalacza jest gorąca. Nie dotykaj jej, ponieważmoże to spowodować oparzenie.Jeśli papier zaciął się w jednostce utrwalacza, otwórzpokrywę utrwalacza i usuń papier, wyciągając go.Procesor dokumentów2 Zamknij pokrywę tylną oraz otwórz i zamknij pokrywęgórną, aby usunąć błąd. Urządzenie rozgrzeje sięi wznowi drukowanie.Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby usunąć zacięty papier z procesora dokumentów.1 Usuń wszystkie oryginały z tacy podawaniadokumentów.5-18


Rozwiązywanie problemów2 Otwórz lewą pokrywę procesora dokumentów.3 Wyjmij zacięty oryginał.Jeśli oryginał utknął w rolkach lub nie można go łatwousunąć, przejdź do następnego punktu.54 Otwórz procesor dokumentów.5 Wyjmij zacięty oryginał.Jeżeli oryginał się podrze, wyjmij wszystkie luźneskrawki papieru z wnętrza urządzenia.6 Zamknij procesor dokumentów.7 Umieść oryginały.5-19


5-20Rozwiązywanie problemów


Dodatek• Urządzenia opcjonalne......................................Dodatek-2• Sposób wpisywania znaków..............................Dodatek-3• Dane techniczne................................................Dodatek-4Dodatek-1


Urządzenia opcjonalnePrzegląd urządzeń opcjonalnychDla urządzenia dostępne są następujące urządzenia opcjonalne.Rozszerzenie pamięciPodajnik papieruPodajnik papieruPodajnik papieru umożliwia umieszczenie trzechdodatkowych kaset na spodzie urządzenia, co zapewniaciągłe podawanie dużych ilości papieru. Pojemność papierui metoda ładowania są takie same jak dla kasety 1.Rozszerzenie pamięciAby rozszerzyć pamięć drukarki z myślą o wykonywaniubardziej skomplikowanych zadań drukowania i zwiększeniuszybkości pracy, można podłączyć opcjonalny moduł pamięci(DIMM) do gniazda pamięci, znajdującego się głównej karciesterownika. Pojemność dodatkowych modułów pamięciwynosi 128, 256 lub 512 MB. Maksymalna ilość pamięci to768 MB.UWAGA: Instalację dodatkowej pamięci przeprowadzawyłącznie pracownik serwisu. Nie ponosimy odpowiedzialnościza szkody spowodowane nieprawidłową instalacją dodatkowejpamięci.Dodatek-2


Sposób wpisywania znakówNa ekranie wprowadzania znaków użyj poniższej procedury, aby wprowadzać znaki.Używane klawiszeUżyj następujących klawiszy, aby wprowadzać znaki.1 2673 451. Klawisz OK Naciśnij ten klawisz, aby zakończyć wprowadzanie znaku(ów).2. Klawisz Clear Naciśnij ten klawisz, aby usunąć znak pod kursorem. Jeśli kursor znajduje się na końcuwiersza, usuwany jest znak na lewo od kursora.3. Klawisz Back Naciśnij ten klawisz, aby powrócić do ekranu, z którego wywołano ekran wprowadzaniaznaków.4. Klawisze kursora Użyj tych klawiszy, aby wybrać miejsce wprowadzania lub znak z listy znaków.5. Klawisze numeryczne Użyj tych klawiszy, aby wybrać znak, który chcesz wprowadzić.6. Klawisz Reset Naciśnij ten klawisz, aby anulować procedurę wprowadzania znaków i powrócić doekranu trybu gotowości.7. Prawy klawisz Select Naciśnij ten klawisz, aby wybrać typ znaków, które chcesz wprowadzać (gdywyświetlany jest napis [Tekst]).Dodatek-3


Dane techniczneUWAGA: Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.Funkcje wspólnePozycjaOpisTypMetoda drukowaniaTechnika zapisu obrazuGramaturapapieruTyp papieruRozmiarpapieruPojemnośćpapieruKasetaprzedniaTacauniwersalnaKasetaprzedniaTacauniwersalnaKasetaprzedniaKaseta(opcjonalna)TacauniwersalnaKasetaprzedniaTacauniwersalnaBiurkowyElektrofotograficzna z użyciem lasera półprzewodnikowego, systempojedynczego bębnaLaser półprzewodnikowy (1 wiązka)60–120 g/m 2 (Dupleks: 60–120 g/m 2 )60–220 g/m 2Zwykły, szorstki, makulaturowy, zadrukowany, czerpany, kolorowy,dziurkowany, z nagłówkiem, wysoka jakość oraz niestandardowy 1–8Zwykły, folia (folia OHP), szorstki, kalka, etykiety, makulaturowy,zadrukowany, czerpany, karton, kolorowy, dziurkowany, z nagłówkiem, gruby,koperta, wysoka jakość, niestandardowy 1–8Maks.: 8 1/2 × 14"/LegalMin.: 5 1/2 × 8 1/2"/A6 (Dupleks: 7 1/4 × 10 1/2"/A5)Maks.: 8 1/2 × 14"/LegalMin.: 7 1/4 × 10 1/2"/A5Maks.: 8 1/2 × 14"/LegalMin.: 3 5/8 × 6 1/2"/A6 (dupleks: 7 1/4 × 10 1/2"/A5)250 arkuszy (80 g/m 2 )Pojemność tacy wyjściowej 150 arkuszy (80 g/m 2 )50 arkuszy (80 g/m 2 , papier zwykły, A4/Letter lub mniejszy)Pamięć główna Standardowo: 256 MB Maksymalnie: 768 MBInterfejs Standard Złącze interfejsu USB: 1 (USB Hi-Speed)Host USB: 1Interfejs sieciowy: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX)WarunkiotoczeniaCzasnagrzewania(22°C, 60%)OpcjaTemperaturaGniazdo KUIO/W:1 (tylko w modelach bez funkcji faksu)10–32,5°CWilgotność 15–80%WysokośćOświetlenieUrządzeniewłączoneTryb czuwania2500 m lub mniej1500 luksów lub mniej20 s lub mniej15 s lub mniejDodatek-4


Wymiary(Sz × G × W)Waga (bezpojemnika ztonerem)Wymaganemiejsce(Sz × G)Bez funkcjifaksuZ funkcji faksuBez funkcjifaksuZ funkcji faksuBez funkcjifaksuWymagania dotyczącezasilaniaPobór mocy(maks.)Pobór mocy(podczasdrukowania)PozycjaZ funkcji faksuModel 30 str./min bez funkcjifaksuModel 35 str./min bez funkcjifaksuModel 30 str./min z funkcjifaksuModel 35 str./min z funkcjifaksuModel 30 str./min bez funkcjifaksuModel 35 str./min bez funkcjifaksuModel 30 str./min z funkcjifaksuModel 35 str./min z funkcjifaksu494 × 410 × 366 mm494 × 430 × 448 mmOk. 15 kgOk. 18 kg494 × 613 mm494 × 633 mmOpisModel 230 V: 220–240 V (50/60 Hz, więcej niż 4,2 A)Standardowo: 1031 WZ wyposażeniem opcjonalnym: 1038 WStandardowo: 1035 WZ wyposażeniem opcjonalnym: 1041 WStandardowo: 1035 WZ wyposażeniem opcjonalnym: 1042 WStandardowo: 1037 WZ wyposażeniem opcjonalnym: 1043 WStandardowo: 480,1 WZ wyposażeniem opcjonalnym: 485,9 WStandardowo: 497,1 WZ wyposażeniem opcjonalnym: 508,8 WStandardowo: 481,6 WZ wyposażeniem opcjonalnym: 486 WStandardowo: 501,7 WZ wyposażeniem opcjonalnym: 509,8 WDodatek-5


Pobór mocy(w trybiegotowości)Pobór mocy(w trybieczuwania)PozycjaModel 30 str./min bez funkcjifaksuModel 35 str./min bez funkcjifaksuModel 30 str./min z funkcjifaksuModel 35 str./min z funkcjifaksuModel 30 str./min bez funkcjifaksuModel 35 str./min bez funkcjifaksuModel 30 str./min z funkcjifaksuModel 35 str./min z funkcjifaksuPobór energii (wyłączonezasilanie)Wyposażenie opcjonalneStandardowo: 77,9 WZ wyposażeniem opcjonalnym: 82 WStandardowo: 79,6 WZ wyposażeniem opcjonalnym: 82,2 WStandardowo: 83,1 WZ wyposażeniem opcjonalnym: 83,9 WStandardowo: 83,9 WZ wyposażeniem opcjonalnym: 84,2 WStandardowo: 7,8 WZ wyposażeniem opcjonalnym: 9,6 WStandardowo: 7,8 WZ wyposażeniem opcjonalnym: 9,6 WStandardowo: 10,6 WZ wyposażeniem opcjonalnym: 12,3 WStandardowo: 10,6 WZ wyposażeniem opcjonalnym: 12,3 W0,5 W lub mniejOpisPodajnik papieru (maksymalnie 2 jednostki)Funkcje kopiowaniaPozycjaOpisPrędkośćkopiowaniaTrybjednostronnyTrybdwustronnyModel 30 str./min:A4R/LetterR: 30/32 arkusze/min Legal: 26 arkuszy/minB5R: 24 arkusze/min A5R/A6R: 17 arkuszy/minModel 35 str./min:A4R/LetterR: 35/37 arkuszy/min Legal: 30 arkuszy/minB5R: 24 arkusze/min A5R/A6R: 17 arkuszy/minModel 30 str./min:A4R/LetterR: 17/18 arkuszy/min Legal: 16 arkuszy/minModel 35 str./min:A4R/LetterR: 19/20 arkuszy/min Legal: 18 arkuszy/minCzas wykonania pierwszejkopii(A4, podawanie z kasety)Bez korzystania z procesora dokumentów: 6,9 s lub mniejPrzy korzystaniu z procesora dokumentów: 7,9 s lub mniejDodatek-6


PozycjaOpisPoziom powiększenia Tryb ręczny: 25–400%, narastająco co 1%Stałe skale powiększenia:400%, 200%, 141%, 129%, 115%, 90%, 86%, 78%, 70%, 64%, 50%, 25%Kopiowanie ciągłeRozdzielczośćObsługiwane typy oryginałówSystem podawania oryginałów1–999 arkuszy (można ustawić narastająco co 1 arkusz)600 × 600 dpiArkusz, książka, obiekty trójwymiarowe (maksymalny rozmiar oryginału:Folio/Legal)Zamontowany na stałeFunkcje drukowaniaPozycjaPrędkość drukowaniaTaka sama jak prędkość kopiowania.OpisCzaspierwszegowydruku(A4, podawaniez kasety)Model 30str./minModel 35str./min6 s lub mniej7 s lub mniejRozdzielczość Model 30str./minModel 35str./minSzybka 1200 dpi, 600 dpi, 300 dpiWysoka 1200, Szybka 1200, 600 dpi, 300 dpiSystem operacyjny Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008,Windows 7, Apple Macintosh OS 10.xInterfejs Standardowo Złącze interfejsu USB: 1 (USB Hi-Speed)Host USB: 1Interfejs sieciowy: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX)Język opisu stronyEmulacjaPRESCRIBEPCL6 (PCL5e, PCL-XL), KPDL3 (zgodność z PostScript 3), Line Printer,IBM Proprinter, DIABLO 630, EPSON LQ-850Dodatek-7


Funkcje skanowaniaPozycjaOpisSystem operacyjny Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008,Windows 7Wymagania systemoweRozdzielczośćFormat plikuPrędkość skanowania *1InterfejsProtokół sieciowySystemtransmisjiKomputer kompatybilny z IBM PC/ATProcesor: Celeron 600Mhz lub szybszyRAM: 128 MB lub więcejWolna przestrzeń na dysku twardym: 20 MB lub więcejInterfejs: Ethernet, USB600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 × 400 dpi, 200 × 100 dpiJPEG, TIFF, PDF, XPS1-stronne: Czarno-białe, 35 obrazów/minKolorowe, 14 obrazów/min2-stronne: Czarno-białe, 18 obrazów/minKolorowe, 8 obrazów/min(format A4, orientacja pozioma, rozdz., 300 dpi, jakość obrazu: oryginalnytekst/zdjęcie)Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX)USB 2.0 (Hi-Speed USB)TCP/IPTransmisja za pośrednictwem komputera SMB Skanowanie dokomputeraSkanowanie FTP do FTP, FTP przez SSLTransmisja przez pocztę elektroniczną SMTP Skanowanie dowiadomości e-mailSkanowanie do pamięciUSBSkanowanie TWAIN* 1Skanowanie WIA* 2*1 Dostępny system operacyjny: Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7*2 Dostępny system operacyjny: Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7Procesor dokumentówPozycjaOpisOryginalna metodapodawania papieruObsługiwane typyoryginałówAutomatyczne podawanieOryginały arkuszoweRozmiar papieruMaks.: Legal/A4Min.: Statement/A5Gramatura papieru Tryb jednostronny: 50–120 g/m 2Dupleks: 50–110 g/m 2Pojemność Maksymalnie 50 arkuszy (50–80 g/m 2 )Dodatek-8


Dane dotyczące ochrony środowiskaPozycjaOpisCzas wejścia do trybu czuwania(ustawienie fabryczne)Czas powrotu z trybu czuwaniaDrukowanie dwustronneMożliwość stosowania papierumakulaturowego1 minuta15 s lub mniejStandardowoMożna używać papieru w 100% z makulatury.UWAGA: Skonsultuj się z dystrybutorem lub przedstawicielem serwisu, aby uzyskać informacje na tematzalecanych rodzajów papieru.Dodatek-9


EN ISO 7779Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.EK1-ITB 2000Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Umstörende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbarenGesichtsfeld platziert werden.Dodatek-10


IndeksIndeksBBlokada oryginałów 1-6CCzyszczenieSeparator 4-5Wąska szyba skanera 4-3DDane techniczneDane dotyczące ochrony środowiskaDodatek-9Funkcje kopiowania Dodatek-6Funkcje skanowania Dodatek-7Dostarczone elementy 2-2Drukowanie 3-16Drukowanie z aplikacji 3-16DVD 2-2EEmbedded Web Server 2-26GGPL/LGPL -xvIInterfejs sieciowy 2-4Interfejs USB 2-4JJakość obrazuKopia 3-7KKabel sieci LANPodłączanie 2-5Kabel sieciowy 2-4Podłączanie 2-5Kabel USBPodłączanie 2-8Kabel zasilaniaPodłączanie 2-8KasetaŁadowanie papieru 2-40Komunikaty o błędach 5-6KopiaKopiowanie dwustronne 3-12Kopiowanie z przesunięciem 3-15Kopiowanie z sortowaniem 3-15Określenie jakości obrazu 3-9Regulacja gęstości 3-8Zmniejszanie/powiększanie 3-10LLogowanie 3-2MMetoda podłączenia 2-3Miejsce doceloweSzukanie 3-25Wybieranie z książki adresowej 3-25Wybór przy pomocy przycisków paneludotykowego 3-27Wysyłanie do różnych typów miejsc docelowychjednocześnie (MultiSending) 3-27Multi Sending (Wysyłanie do różnych typówmiejsc docelowych jednocześnie) 3-27NNazwy części 1-1OOkreślanie miejsca docelowego 3-25Indeks-1


IndeksOpcjaPodajnik papieru Dodatek-2Przegląd Dodatek-2Rozszerzenie pamięci Dodatek-2OryginałŁadowanie do procesoradokumentów 2-54Umieszczanie na płycie 2-53PPanel operacyjny 1-2PapierŁadowanie do kaset 2-40Ładowanie na tacę uniwersalną 2-43Przed włożeniem 2-39Rozmiar i nośnik 2-48ParametryFunkcje drukowania Dodatek-7Funkcje wspólne Dodatek-4Procesor dokumentów Dodatek-8Płyta dociskowaUmieszczanie oryginałów 2-53Płyta oryginałów 1-6Płyta wydawania oryginałów 1-6Podajnik papieru Dodatek-2PodłączanieKabel sieci LAN 2-5Kabel USB 2-8Kabel zasilania 2-8Pokrywa górna 1-6PołączenieUstawienie 2-13Procesor dokumentów Dodatek-8Ładowanie oryginałów 2-54Nieobsługiwane typy oryginałów 2-54Obsługiwane typy oryginałów 2-54Sposób wkładania oryginałów 2-54Product Library 2-2Prowadnice szerokości oryginałów 1-6Przełączanie języka 2-8Przygotowanie 2-1Przygotowanie kabli 2-4RRegulacja gęstościAutomatyczne 3-8Kopia 3-8Ręczne 3-8Rozdzielczość Dodatek-7Rozszerzenie pamięci Dodatek-2SSeparatorCzyszczenie 4-5TTaca uniwersalna (MP)Rozmiar papieru i nośnik 2-50Tryb dwustronny 3-12Tryb zmniejszania/powiększaniaKopia 3-10UUchwyt do otwierania/zamykania modułuprzetwarzania dokumentów 1-6Ustawianie daty i czasu 2-10Usuwanie awarii 5-2WWąska szyba skaneraCzyszczenie 4-3Wiadomość e-mailWyślij jako e-mail 3-19Włączanie 2-6Wylogowanie 3-2Wyłączanie zasilania 2-6WysyłanieWyślij do folderu (FTP) 3-23Wyślij do folderu (SMB) 3-23Wyślij jako e-mail 3-19Wysyłanie do różnych typów miejsc docelowychjednocześnie (Multi Sending) 3-27Wysyłanie wiadomości e-mail 2-27ZZacięty papier 5-14Duplekser 5-16Indeks-2


IndeksKaseta 1 5-15Podajnik papieru 5-15Procesor dokumentów 5-18Przeciwdziałanie 5-14Taca uniwersalna 5-15Wskaźniki lokalizacji zacięcia 5-14ZadanieAnulowanie 3-28Zmiana języka 2-8Zmniejszanie/powiększanieAutomatyczne powiększanie 3-10Ręczne powiększanie 3-10Wstępne ustawianie zmniejszania/powiększania 3-10Indeks-3


Indeks-4Indeks


TA Triumph-Adler GmbH, Ohechaussee 235, 22848 Norderstedt, Germany

More magazines by this user
Similar magazines