Views
3 years ago

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

Rys. 10. Schemat ideowy

Rys. 10. Schemat ideowy chromatografu preparatywnego w dużej skali separacji lub chromatografuprocesowego. Oznaczenia: A, B, C – składniki eluentu i odpowiednie zbiorniki;SR – roztwór rozdzielonych i odpowiedni zbiornik; P1 – pompa główna z programowaniemskładu eluentu; P2 – pompa dozująca roztwór substancji rozdzielonych (P1 i P2 włączonaalternatywa); Gr – programator i sterownik programu elucji, K – kolumna PLC, D – detektor;R – „restryktor”, K.Fr – sterownik kolektora frakcji, ZA, ZB, ZC – zawory proporcjonujące,1, 2, 3, 4 – zawory kolektora frakcji, F – filtry ssawne, Śc – ściek100

Rys. 11. Schematy ideowe różnych rozwiązań technicznych dozowania wsadu w chromatografiipreparatywnej lub procesowejNa rys. 12 zamieszczono przykład chromatogramu otrzymanego w czasiejednego etapu repetycyjnego rozdzielania zanieczyszczonej mieszaniny lanatozydówA, B, i C w warunkach chromatografii procesowej – produkcja lanatozyduC (LC) z metanolowego ekstraktu z suszu zioła - brunatnica wełnista(digitalis lanata), z wykorzystaniem kolumny chromatograficznejo średnicy wypełnienia: 150 mm.ZLALBLC∼0 10 20 305 1 2 3 4 5 1[min]Rys. 12. Przykład chromatogramu uzyskanego w czasie trwania jednego etapu cyklicznej izolacjilanatozydu C z odpadu produkcyjnego z wykorzystaniem kolumny 800x150 mm, wypełnionejżelem krzemionkowym 60A d p =50μm (N o =1600); Warunki: Eluent – CH 2 Cl 2 / CH 3 OH / H 2 O92:8:0,2 v/v, natężenie przepływu 2200 ml/min, ciśn. 26 bar, temperatura pokojowa, detektorUV 254nm. Poniżej osi czasu podano numery zbiorników, gdzie zostają kierowane frakcje101

Volume 4/Number 2/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
Camera Separatoria - Zakład Chemii Analitycznej - Uniwersytet ...
Volume 4/S/2012 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 3/S/2011 - Zakład Chemii Analitycznej
POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej
Bronislaw K. Glod D.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Pawel Piszcz M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Joanna Czajka M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Program ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Monika Suszko M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus licentiate 3 years - Zakład Chemii Analitycznej
Pytania na egzamin magisterski - Zakład Chemii Analitycznej
wymagania do ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Chemia Wolnych Rodników - Zakład Chemii Analitycznej
Wstęp do Analizy Instrumentalnej - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus MSc 5 years - Zakład Chemii Analitycznej
Analiza Instrumentalna I - Zakład Chemii Analitycznej
Chromatografia II - Zakład Chemii Analitycznej
WYZWANIA DLA CHEMII ANALITYCZNEJ
Volume 4/Number 1/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
analiza instrumentalna - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej ...
Volume 2/S/2010 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 1/S/2009 - Zakład Chemii Analitycznej
Wstęp do chromatografii jonowej - Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
3 nd Podlasie's Chromatographic Meeting - Zakład Chemii ...
Regulamin dydaktyczny - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
Analiza jakościowa_A1_kationy_gr_I_II - Katedra i Zakład Chemii ...
Analiza jakościowa_A2_kationy_gr_III - Katedra i Zakład Chemii ...
Chemia Analityczna Ćwiczenie A12 Katedra i Zakład Chemii ...