Views
3 years ago

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

14. Hupe K.P. and Lauer

14. Hupe K.P. and Lauer H.H., J. Chromatogr., 203, 41 (1981).15. Guiochon G., J.Chromatogr., 185, 3 (1979).16. Klawiter J., Kamiński M. and Kowalczyk J.S., J. Chromatogr., 243, 207(1982).17. Leutert Th. von Arx E., J. Chromatogr., 292, 33 (1984).18. Kamiński M., Reusch J.F., Preparative Chromatography, 1(4), 367(1992).19. Kamiński M., Reusch J.F., J. Chromatogr., 356, 47 (1986).20. Coq B., Cretier G., Rocca J.L. and Portlhault M., J. Chromatogr. Sci.,19, 1 (1981).21. Martin C.W., Shalon Y., LC-GC 5, 23 (1985).22. M. Kamiński, Proceedengs of the 17 th International Symposium on“Column Liquid Chromatography - HPLC’93”, GDCh, Hamburg, May9-14, 1993, vol. 1,2.23. Snyder L.R., Cox G.B and Antle P.E., Chromatographia, 24, 82 (1987).24. Kamiński M., J. Chromatogr., 589, 61 (1991).25. Goddings J.C., Dynamics of Chromatography, Marcel Dekker, NewYork, 1965.26. Wroński S., Molga E., Chem. Eng. Process, 22, 123 (1987).27. Knox J.H., J. Chromatogr. Sci., 15, 352 (1977).28. Carbonell R.D. and Mc Coy B.L., Chem. Eng. J., 9, 115 (1975).29. Francotte E., Junker-Buchheit A., J. Chromatogr., 576, 1 (1992).30. Unger K.K., Proceedings of “HPLC’93”, Hamburg May 1993,31. Godbille E., Devaux P., J. Chromatogr., 122, 317 (1976).32. Collin H., Hilaireau P., de Tounemire J., LC-GC, 3, 40 (1990).33. Kamiński M. , Klawiter J., Kowalczyk J.S., J. Chromatogr., 243, 225(1982).,34. Kozak M.W., Davis E.J., Jour. Coll Interface Sci., 127, 497 (1989), 129,166 (1989).35. Głód B., Thesis, IChF Wa-wa 1985.36. Kamiński M., Reusch J.F., J. Chromatogr., 436, 367 (1988).112

Daniel JASTRZĘBSKI 1,2 , Grażyna ROMANIK 1 , Marcin M. KAMIŃSKI 3 ,Maciej TRZNADEL 1 , Anita SKRZYPCZAK 1 , Aleksandra KRÓLICKA 4 ,Marian KAMIŃSKI 11)Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, Katedra Chemii Analitycznej, 80-954 Gdańsk2)Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA” S.A., Kontrola Jakości JB Pharma,83-200 Starogard Gdański3)Tumor Immunology Program, German Cancer Research Center (DKFZ), ImmunogeneticsDivision (D030), Im Neuenheimer Feld 280, 69120 Heidelberg, Germany4)Intercollegiate Faculty of Biotechnology, University of Gdańsk and Medical Universityof Gdańsk, Kładki 24, 80-822 Gdańsk, PolandKOLUMNOWA CHROMATOGRAFIA CIECZOWAW ROZDZIELANIU I ANALIZIE PEPTYDÓWI BIAŁEKSzybka ekspansja zastosowań peptydów i białek w biochemii i w medycynie,stymuluje ogromny wzrost zainteresowania metodami rozdzielania peptydów. Elektroforezażelowa i kapilarna to najczęściej dotychczas wykorzystywane metody rozdzielaniapeptydów i białek, w celach identyfikacyjnych i analitycznych. Metody te niesą jednak przydatne do otrzymywania użytkowych ilości tych substancji. ObecnieHPLC jest najistotniejszą metodą oczyszczania i otrzymywania peptydów i białek.Ponadto techniki HPLC znajdują coraz większe zastosowanie w rozwijającej się proteomice.W pracy dokonano przeglądu najważniejszych technik chromatografii cieczowej,metod oraz procedur stosowanych do rozdzielania peptydów i białek jakrównież obecnych trendów w tym obszarzeSłowa kluczowePeptydy, białka, proteomika, chromatografia cieczowa, rozdzielanieWPROWADZENIEPeptydy i białka mają ogromne znaczenie w organizmach żywych jakoenzymy, hormony, przeciwciała i inne składniki komórek, tkanek i płynów fizjologicznych.Niektóre peptydy wykazują także aktywność antybiotycznąoraz jako źródło antybiotyków peptydowych znajdują się w obszarze zainteresowańbadaczy w ostatnich latach [1-4].Potrzeba uzupełniania braków określonych peptydów i białek w organizmie,albo stosowania antybiotyków lub innych leków peptydowych, pociągaza sobą konieczność otrzymywania tych substancji w formie biologicznieaktywnej. Najczęściej, wymagana jest równocześnie, bardzo wysoka czy-113

Volume 4/Number 2/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
Camera Separatoria - Zakład Chemii Analitycznej - Uniwersytet ...
Volume 4/S/2012 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 3/S/2011 - Zakład Chemii Analitycznej
Joanna Czajka M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej
Bronislaw K. Glod D.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Program ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Pawel Piszcz M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Monika Suszko M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus licentiate 3 years - Zakład Chemii Analitycznej
Pytania na egzamin magisterski - Zakład Chemii Analitycznej
wymagania do ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Chemia Wolnych Rodników - Zakład Chemii Analitycznej
Wstęp do Analizy Instrumentalnej - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus MSc 5 years - Zakład Chemii Analitycznej
Chromatografia II - Zakład Chemii Analitycznej
Analiza Instrumentalna I - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 4/Number 1/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
WYZWANIA DLA CHEMII ANALITYCZNEJ
analiza instrumentalna - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej ...
Volume 2/S/2010 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 1/S/2009 - Zakład Chemii Analitycznej
Wstęp do chromatografii jonowej - Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
3 nd Podlasie's Chromatographic Meeting - Zakład Chemii ...
Regulamin dydaktyczny - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
Analiza jakościowa_A1_kationy_gr_I_II - Katedra i Zakład Chemii ...
Analiza jakościowa_A2_kationy_gr_III - Katedra i Zakład Chemii ...
Chemia Analityczna Ćwiczenie A12 Katedra i Zakład Chemii ...