Views
3 years ago

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

CHROMATOGRAFIA

CHROMATOGRAFIA ŻELOWAChromatografia wykluczania (SEC), zwana również chromatografiążelową (GPC), znajduje ogromne zastosowanie w separacji peptydówi białek oraz do odsalania. Bazuje na wykorzystaniu różnicy wielkościi kształtu, a w konsekwencji różnic w wartości efektywnego promienia hydrodynamicznegorozdzielanych substancji. Molekuły o różnych rozmiarachw różnym stopniu penetrują pory sorbentu. Małe cząsteczki są w większymstopniu zatrzymywane w kolumnie, a duże są szybciej eluowane. SEC mazastosowanie do rozdzielania peptydów i białek o masie molowej w zakresie2 do 1000 kDa. Technika ta może być stosowana do wyznaczania masy molowejbiałek. Jednak nie tylko masa cząsteczkowa, ale również kształt cząsteczkibiałka oraz oddziaływania sorpcyjne, trudne do całkowitego wyeliminowaniamają wpływ na retencję, dlatego też konieczna jest starannakalibracja przy użyciu odpowiednich białek kalibracyjnych.Dużego znaczenia nabierają, ostatnio, złoża SEC wykonane w technologiiruchomych ligandów, „tentacle” (podobnie jak w przypadku złóż jonowymiennych).Rozmiary porów i ich rozkład gwarantują rozdzielenie białekzgodnie z wielkością i kształtem cząsteczek. „Dynamiczne” ligandy uniemożliwiająmałym cząsteczkom wniknięcie wewnątrz porów, a większe molekułymają utrudnioną głębszą penetrację [57].SEC jest szczególnie użyteczna jako początkowy etap frakcjonowania,do izolacji dużych ilości zanieczyszczeń, lub jako końcowy etap rozdzielaniaoczyszczonych białek, tzw. „polishing step”.Należy też zwrócić uwagę na szczególną przydatność chromatografiiżelowej do odsalania peptydów i białek. Do tego celu stosuje się często, ciąglejeszcze, tzw. miękkie sita molekularne. Coraz większe znaczenie mają„twarde” wypełnienia kolumn w tych zastosowaniach, takie jak DIOL [58],a także szkła porowate o zdezaktywowanej powierzchni (rys. 6 – przykładanalizy mieszaniny białek z wykorzystaniem GPC-DIOL).128

Rys 6. A. Przykład rozdzielania białek na kolumnie DIOL. Kolumna: BioGPC - DIOL 250, 300x10 mm (5μm); Eluent: 10 mMNaH2PO4 + 300 mM NaCl, pH 7,2; w=0,5 ml/min, Detekcja UV 280 nm. B. Krzywa kalibracyjna białek na kolumnie GF450 [56]129

Volume 4/Number 2/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
Camera Separatoria - Zakład Chemii Analitycznej - Uniwersytet ...
Volume 4/S/2012 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 3/S/2011 - Zakład Chemii Analitycznej
Joanna Czajka M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej
Bronislaw K. Glod D.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Program ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Pawel Piszcz M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Monika Suszko M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus licentiate 3 years - Zakład Chemii Analitycznej
Pytania na egzamin magisterski - Zakład Chemii Analitycznej
wymagania do ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Wstęp do Analizy Instrumentalnej - Zakład Chemii Analitycznej
Chemia Wolnych Rodników - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus MSc 5 years - Zakład Chemii Analitycznej
Chromatografia II - Zakład Chemii Analitycznej
Analiza Instrumentalna I - Zakład Chemii Analitycznej
WYZWANIA DLA CHEMII ANALITYCZNEJ
Volume 4/Number 1/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
analiza instrumentalna - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej ...
Volume 2/S/2010 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 1/S/2009 - Zakład Chemii Analitycznej
3 nd Podlasie's Chromatographic Meeting - Zakład Chemii ...
Analiza jakościowa_A2_kationy_gr_III - Katedra i Zakład Chemii ...
Chemia Analityczna Ćwiczenie A12 Katedra i Zakład Chemii ...
Regulamin dydaktyczny - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
Analiza jakościowa_A1_kationy_gr_I_II - Katedra i Zakład Chemii ...
POLITECHNIKA POZNAŃSKA - Zakład Chemii Fizycznej ...