Views
3 years ago

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

Monika

Monika ASZTEMBORSKAInstytut Chemii Fizycznej PANul. Kasprzaka 44/52, 01-224 WarszawaZASTOSOWANIE METOD SEPARACYJNYCHW BADANIU ENANCJOMERYZACJIWPROWADZENIEZwiązki chiralne są w naturze bardzo powszechne. Najbardziej istotnedla życia biopolimery tj. białka i DNA są zbudowane z chiralnych aminokwasówi cukrów.Wiele innych substancji należących do grupy flawonoidów, alkaloidów,terpenoidów i steroidów jest związkami optycznie czynnymi. Co ciekawszewiększość z tych naturalnych substancji jest biosyntezowana tylko w postacijednej z dwu możliwych form. O takich związkach mówi się, że są homochiralne.Homochiralne są peptydy i DNA zbudowane z L-aminokwasówi D-cukrów. Flawanony syntezowane w świecie roślinnym są lewoskrętne.Taki wysoki stopień homochiralności w żywych organizmach jest entropowoniekorzystny. Proces racemizacji homochiralnej substancji prowadzido wzrostu entropii systemu. Tak więc wraz ze śmiercią organizmu homochiralnesubstancje powinny racemizować powodując wzrost nieuporządkowaniasystemu.W zależności od struktury chiralnej biomolekuły proces racemizacjimoże być bardzo szybki jak w przypadku atropiny [1] lub wystarczająco powolnyjak w przypadku kwasu aspartamowego [2] aby być użytecznymw wyznaczaniu wieku organizmów. Czasami jest też tak, że cząsteczka zostajerozłożona lub zdegradowana zanim ulegnie racemizacji.Innym istotnym problemem związanym ze związkami chiralnymi jestfakt, że dwa enancjomery chiralnej substancji chociaż tak podobne podwzględem budowy chemicznej mogą mieć drastycznie różną aktywność biologiczną.Nie jest to szczególnie dziwne gdy uświadomimy sobie, że organizmyżywe zbudowane z chiralnych białek i cukrów stanowią chiralne środowiskorozróżniające dwa enancjomery tej samej substancji. Szczególnie istotne jestto w przypadku leków. Znanych jest wiele chiralnych substancji farmakologicznychz których tylko jeden z enancjomerów ma właściwości lecznicze,drugi w najlepszym przypadku może być nieaktywny a w najgorszym może sięokazać toksyczny. Np. atropina jest komercyjnie dostępna jako mieszaninaracemiczna (DL-hioscyamina) jednakże tylko L-hioscyamina ma aktywnośćfarmakologiczną. D-hioscyamina jest nieefektywna i powstaje jako produkt racemizacjipodczas ekstrakcji L-hioscyaminy z surowców roślinnych.Znajomość stabilności konfiguracyjnej substancji staje się więc koniecznościągdy chodzi o rejestrację chiralnych leków. Instytucje rządowe33

Volume 4/Number 2/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
Camera Separatoria - Zakład Chemii Analitycznej - Uniwersytet ...
Volume 3/S/2011 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 4/S/2012 - Zakład Chemii Analitycznej
Joanna Czajka M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej
Bronislaw K. Glod D.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Monika Suszko M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Pawel Piszcz M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Program ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus licentiate 3 years - Zakład Chemii Analitycznej
Pytania na egzamin magisterski - Zakład Chemii Analitycznej
wymagania do ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Wstęp do Analizy Instrumentalnej - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus MSc 5 years - Zakład Chemii Analitycznej
Chemia Wolnych Rodników - Zakład Chemii Analitycznej
Analiza Instrumentalna I - Zakład Chemii Analitycznej
Chromatografia II - Zakład Chemii Analitycznej
WYZWANIA DLA CHEMII ANALITYCZNEJ
Volume 4/Number 1/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
analiza instrumentalna - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej ...
Volume 1/S/2009 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 2/S/2010 - Zakład Chemii Analitycznej
3 nd Podlasie's Chromatographic Meeting - Zakład Chemii ...
Analiza jakościowa_A1_kationy_gr_I_II - Katedra i Zakład Chemii ...
Analiza jakościowa_A2_kationy_gr_III - Katedra i Zakład Chemii ...
Regulamin dydaktyczny - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
Chemia Analityczna Ćwiczenie A12 Katedra i Zakład Chemii ...
POLITECHNIKA POZNAŃSKA - Zakład Chemii Fizycznej ...