Views
3 years ago

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

95. A. Ghiselli, M.

95. A. Ghiselli, M. Serafini, F. Natella, C. Saccini, Free Rad. Biol. Med.,29(2000)1106.96. F. Tubaro, A. Ghiselli, P. Rapuzzi, M. Maiorino, F. Ursini, Free Rad.Biol. Med., 24(1998)1228.97. A. Krasowska, D. Rosiak, K. Szkapiak, M. Łukasiewicz, Curr. TopicsBiophys., 24(2000)89.98. H. Wang. J.A. Joseph, Free Rad. Biol. Med., 27(1999)612.99. D. Genser, M-H. Kang, H. Vogelsang, I. Elmadta, Europ. J. Clin. Nutrit.,53(1999)675.100. E.C. Tsai, I.B. Hirsh, J.D. Brunzell, A. Chait, Diabetes, 43(1994)1010.101. E. Ali, Zesz. Nauk. Uniw. Jag., Prace Biol. Molek., 11(1985)139.102. C. O'Gara, K. Maddipati, L. Marnett, Chem. Res. Toxicol., 2(1989)295.103. L. Ste-Marie, D. Boismenu, L. Vachon, J. Montgomery, Anal. Biochem.,241(1996)67.104. R.A. Floyd, J.J. Watson, P.K. Wong, J. Biochem. Biophys. Meth.,10(1984)221.105. B.J. Tabner, S. Turnbull, O.M.A. El-Agnaf, D. Allsop, Free Rad. Biol.Med., 32(2002)1076.106. B.K. Głód, K.I. Stańczak, A. Woźniak, A. Walendzik, W. Pakszys, CPS:analchem/0306002.107. M.M. Tarpey, I. Fridovich, Circ. Res., 89(2001)224.108. S. Chevion, E.M. Berry, N. Kitrossky, R. Kohen, Free Rad. Biol. Med.,22(1997)411.109. R. Kohen, E. Vellaichamy, J. Hrbac, I. Gati, O. Tirosh, R. Kohen, FreeRad. Biol. Med., 28(2000)547.110. G.L. Ellman, Arch. Biochem, Biophys., 82(1959)70.111. E. Bald, w The XXVI th Sci. Symp. “Chromatogr. Met. Invest. Org.Comp.”, Katowice-Szczyrk 5-6.06.2002.112. C. O'Gara, K. Maddipati, L. Marnett, Chem. Res. Toxicol., 2(1989)295.113. M. Asensi, J. Sastre, F.V. Pallardo, A. Lloret, M. Lehnor, J.G. Asuction,Met. Enzymol., 295(1999)267.114. K.P. Miltor, T. Dzialosynski, S.E. Sanford, J.R. Trevithicle, Curr. EyeRes., 16(1997)564.115. A.T. Diplock, Free Rad. Res., 33(2000)521.116. W.A. Pryor, T. Strickland, D.F. Church, J. Am. Chem. Soc.,110(1988)2224.117. T. Doba, G.W. Burton, K.U. Ingold, Biochim. Biophys. Acta,835(1985)298.118. G. Cao, H.M. Alessioo, R.G. Cutler, Free Radic. Biol. Med.,14(1993)303.119. G. Cao, R.G. Cutler, Arch. Biochem. Biophys., 320(1995)106.120. K. Głód, K. Stańczak, A. Woźniak, W. Pakszys, Farmac. Pol.,49(2003)S26-S30.66

Józef RZEPAInstytut Chemii, Zakład Chemii Ogólnej i ChromatografiiUniwersytet Śląski w KatowicachOZNACZANIE LEKÓW I PESTYCYDÓWW WODACH POWIERZCHNIOWYCHWSTĘPKażdego roku tysiące ton leków są produkowane i następnie zużywanew medycynie i weterynarii. Znaczna ich część przedostaje się do wódpowierzchniowych w formie niezmienionej. Badania nad obecnością lekówi ich metabolitów prowadzone są od lat 90. XX wieku między innymi w EuropieZachodniej (Niemcy [2], Grecja, Szwajcaria [3]) oraz Ameryce Południowej(Brazylia [4]), dotyczyły leków stosowanych w medycynie i weterynarii. [5]Głównym źródłem zanieczyszczeń środowiska wodnego farmaceutykami sągospodarstwa domowe oraz szpitale. [6] Leki zażywane przez chorych nieulegają całkowicie metabolizmowi w ich organizmach i wraz z moczem lubkałem trafiają do systemu kanalizacji, a stamtąd kierowane są do oczyszczalniścieków. Oprócz gospodarstw i szpitali źródłami zanieczyszczeń sąrównież zakłady farmaceutyczne, a także farmy zwierząt hodowlanych,gdzie profilaktycznie podaje się w paszy antybiotyki i bakteriostatyki (sulfonamidy),aby uchronić zwierzęta hodowlane przed ewentualnymi infekcjami.[3] Farmaceutyki, które wraz ze ściekami przedostają się do miejskichoczyszczalni ścieków, nie są całkowicie usuwane w procesach biologicznegooczyszczania. [2], [4]Ze względu na swoje właściwości farmaceutyki nie są eliminowanez wód w procesach samooczyszczania, a dodatkowo mają zdolności do kumulacjiw tkankach organizmów wyższych, przez co stanowić mogą bezpośredniezagrożenie dla ich zdrowia lub życia. Szerokie, wręcz nadmiernestosowanie leków przeciwbólowych z grupy fenoksykwasów np. ibuprofenu,potęgowane jeszcze nachalną reklamą w mediach prowadzi do wzrostu ichstężenia we wszystkich elementach środowiska.MIGRACJA LEKÓW W ŚRODOWISKULeki odznaczają się dużą polarnością i niską adsorpcją w mule i glebie,co jest przyczyną coraz większego zanieczyszczenia wód powierzchniowychi gruntowych. Oczyszczalnie ścieków nie dysponują technologiąumożliwiającą wyeliminowanie zanieczyszczeń tego typu. Każdy środek zanieczyszczającyśrodowisko musi być sklasyfikowany i umieszczony w normach.Jest to jeden z powodów rozwoju coraz to czulszych metod analitycz-67

Volume 4/Number 2/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
Volume 4/S/2012 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 3/S/2011 - Zakład Chemii Analitycznej
Joanna Czajka M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej
Bronislaw K. Glod D.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Program ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Pawel Piszcz M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Monika Suszko M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus licentiate 3 years - Zakład Chemii Analitycznej
Pytania na egzamin magisterski - Zakład Chemii Analitycznej
wymagania do ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Chemia Wolnych Rodników - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus MSc 5 years - Zakład Chemii Analitycznej
Chromatografia II - Zakład Chemii Analitycznej
Analiza Instrumentalna I - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 4/Number 1/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
WYZWANIA DLA CHEMII ANALITYCZNEJ
CamSep 1
analiza instrumentalna - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej ...
Volume 2/S/2010 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 1/S/2009 - Zakład Chemii Analitycznej
3 nd Podlasie's Chromatographic Meeting - Zakład Chemii ...
Regulamin dydaktyczny - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
Analiza jakościowa_A1_kationy_gr_I_II - Katedra i Zakład Chemii ...
Analiza jakościowa_A2_kationy_gr_III - Katedra i Zakład Chemii ...
Chemia Analityczna Ćwiczenie A12 Katedra i Zakład Chemii ...