Views
3 years ago

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

nych umożliwiających

nych umożliwiających oznaczanie farmaceutyków w wodnych matrycach [8].Drogi migracji leków w środowisku przedstawia rysunek 1.Rys. 1. Drogi migracji leków w środowisku [7]Przedmiotem badań było oznaczanie leków kwaśnych i neutralnych w wodachpowierzchniowych w rzekach zlewni górnej Wisły i górnej Odry, płynącychna obszarze Górnego Śląska.IbuprofenCH 3OHCH 3OH 3C68

KetoprofenOOOHCH 3NaproksenCH 3H 3COOHOKarbamazepina i metabolit imminostilbenN H 2NOHNDiklofenaki jego metabolit 1,3-dihydro-1-(2,6 dichlorofenylo)indol-2-onOHClHNClOClNOClW trakcie prowadzonych badań oznaczano także niektóre pestycydy,które izolowano wraz z oznaczanymi lekami. Były to: triazyny: atrazyna i symazyna,chlorofenoksykwasy: 2,4-D, MCPA i mekoprop oraz pyretroidy: cypermetrynai lambdacyhalotryna.69

Volume 4/Number 2/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
Camera Separatoria - Zakład Chemii Analitycznej - Uniwersytet ...
Volume 4/S/2012 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 3/S/2011 - Zakład Chemii Analitycznej
Joanna Czajka M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Bronislaw K. Glod D.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej
Program ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Pawel Piszcz M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Monika Suszko M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus licentiate 3 years - Zakład Chemii Analitycznej
Pytania na egzamin magisterski - Zakład Chemii Analitycznej
wymagania do ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Chemia Wolnych Rodników - Zakład Chemii Analitycznej
Wstęp do Analizy Instrumentalnej - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus MSc 5 years - Zakład Chemii Analitycznej
Chromatografia II - Zakład Chemii Analitycznej
Analiza Instrumentalna I - Zakład Chemii Analitycznej
WYZWANIA DLA CHEMII ANALITYCZNEJ
analiza instrumentalna - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej ...
Volume 2/S/2010 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 1/S/2009 - Zakład Chemii Analitycznej
3 nd Podlasie's Chromatographic Meeting - Zakład Chemii ...
Analiza jakościowa_A2_kationy_gr_III - Katedra i Zakład Chemii ...
Chemia Analityczna Ćwiczenie A12 Katedra i Zakład Chemii ...
Regulamin dydaktyczny - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
Volume 4/Number 1/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
Analiza jakościowa_A1_kationy_gr_I_II - Katedra i Zakład Chemii ...
Instrukcja obsługi - Zakład Chemii Fizycznej. Politechnika ...