Views
3 years ago

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

Rys. 4. Maksymalne

Rys. 4. Maksymalne stężenia wybranych leków w latach 2002-2005 w wybranych punktach poboruw zlewni rzeki Wisły. Punkty poboru: 1 - Rzeka WISŁA (Strumień), 2 - Rzeka WISŁA(Goczałkowice), 3 - Rzeka PSZCZYNKA, 4 - Rzeka CZ. PRZEMSZA (Siewierz), 5 - RzekaCZ. PRZEMSZA (Przeczyce), 6 - Rzeka CZ. PRZEMSZA (Sosnowiec), 7 - Rzeka RAWA(ujście), 8 - Rzeka BRYNICA (ujście), 9 - Rzeka B. Przemsza (ujście), 10 - RzekaCZ. PRZEMSZA (ujście), 11 - Rzeka WISŁA (Babice)74

Ciekawą rolę pełnią zbiorniki wodne na rzekach. Stężenie leków na wlocierzeki do jeziora jest zdecydowanie wyższe niż na wylocie z jeziora. Następujewięc istotny spadek stężenia leków w zbiornikach wodnych, choć nie jestpewne, że ulegają one w nich przemianom chemicznym, czy też jest to efektsorpcji na osadach dennych. Na rysunku 5 przedstawiono ten efekt dla ibuprofenu.Rys. 5. Zawartość ibuprofenu na wlocie i wylocie do jeziora Goczałkowickiego i jezioraw PrzeczycachOznaczane pestycydy występują w wodach powierzchniowych okresowo, cowiąże się z cyklem prac polowych i intensywnością opadów. Na rysunku 6przedstawiono wyniki monitoringu triazyn i 2,4-D w wybranych punktach poboruw zlewni Odry. Są to wyniki maksymalne pojawiające się zwykle naprzełomie lata i jesieni. W punktach poboru 7 i 8 widoczny jest efekt znacznegospadku stężenia oznaczanych pestycydów w wodzie na wylocie z jezioraDzierżno. Efekt ten opisano wcześniej także w przypadku oznaczanychleków. Co charakterystyczne, atrazyna i inne triazyny od wielu lat są wycofanez użycia w rolnictwie. Ich ciągłą obecność w wodach powierzchniowychmożna tłumaczyć trwałością triazyn w środowisku lub, co nie wykluczone,wykorzystywaniem starych zapasów.75

Volume 4/Number 2/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
Camera Separatoria - Zakład Chemii Analitycznej - Uniwersytet ...
Volume 4/S/2012 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 3/S/2011 - Zakład Chemii Analitycznej
Joanna Czajka M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej
Bronislaw K. Glod D.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Program ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Pawel Piszcz M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Monika Suszko M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus licentiate 3 years - Zakład Chemii Analitycznej
Pytania na egzamin magisterski - Zakład Chemii Analitycznej
wymagania do ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Wstęp do Analizy Instrumentalnej - Zakład Chemii Analitycznej
Chemia Wolnych Rodników - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus MSc 5 years - Zakład Chemii Analitycznej
Analiza Instrumentalna I - Zakład Chemii Analitycznej
Chromatografia II - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 4/Number 1/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
WYZWANIA DLA CHEMII ANALITYCZNEJ
analiza instrumentalna - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej ...
Volume 1/S/2009 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 2/S/2010 - Zakład Chemii Analitycznej
3 nd Podlasie's Chromatographic Meeting - Zakład Chemii ...
Analiza jakościowa_A2_kationy_gr_III - Katedra i Zakład Chemii ...
Chemia Analityczna Ćwiczenie A12 Katedra i Zakład Chemii ...
Regulamin dydaktyczny - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
Analiza jakościowa_A1_kationy_gr_I_II - Katedra i Zakład Chemii ...
POLITECHNIKA POZNAŃSKA - Zakład Chemii Fizycznej ...