Views
3 years ago

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

Rys. 6. Maksymalne

Rys. 6. Maksymalne stężenia pestycydów – sumy triazyn i 2,4-D w wybranych punktach poboruzlewni rzeki Odry. Punkt poboru próbki: 1 - ODRA(granica), 2 - Rzeka RUDA (Żory), 3 - RzekaRUDA (ujście do Odry), 4 - Rzeka BIERAWKA (ujście), 5 - Rzeka KLODNICA (Ligota),6 - Rzeka KŁODNICA (Bielszowice), 7 - Jezioro DZIERZNO (wlot), 8 - Jezioro DZIERZNO(wylot), 9 - ODRA (Kanał Gliwicki)76

Stosowana w badaniach procedura analityczna jest pracochłonna, ale pozwoliłana uzyskanie wiarygodnych wyników. Nie sprawdziły się w badaniachekstrakcji do fazy stałej SPE tzw. speediski, pozwalające wprawdziena duże skrócenie czasu ekstrakcji spe, ale powodujące duży rozrzut wyników.Uzyskiwane chromatogramy ekstraktów były często bardzo bogatei nastręczały kłopoty z pełnym rozdziałem oznaczanych analitów od obecnychw ekstrakcie zanieczyszczeń. Dlatego zastosowanie detektora masowegoi analiza z wykorzystaniem monitorowania pojedynczego jonu (SIM)pozwoliła na ominięcie problemów z niecałkowitym rozdziałem składnikówpróbki.LITERATURA1. Rodriguez I., Quintana J.B., Carpinteiro J., Carro A.M., Lorenzo R.A., CelaR.: „Determination of acidic drugs in sewage water by gas chromatography-massspectrometry as tert.-butyldimethylsilyl derivatives”, 2002,265-274.2. F. Sacher, F.T. Lange, H.-J. Brauch, J. Blankenhorn, 2001; “Pharmaceuticalsin groundwaters. Analitical methods and results of a monitoringprogram in Boden – Württemberg, Germany”; Journal of ChromatographyA, Vol. 938, pp. 199-210.3. V.Koutsouba, Th. Heberer, B. Fuhrmann, K. Schmidt-Baumler, D. Tsipi,A. Hiskia, 2003; “Determination of polar pharmaceuticals in sewage waterof Greece by gas – chromatography – mass spectrometry”; Chemosphere,Vol. 51, pp. 69-75.4. M. Stumpf, T. Ternes, R.-D. Wilken, S.V. Rodrigues, W. Bauman, 1999;“Polar drug residues in sewage I natural waters in the state of Rio dr Janerio,Brazil”; Science of Total Environment, Vol. 225, pp. 135-141.5. M.A. Soliman, J.A. Pedersen, J.H. Suffet, 2004; “Rapid gas chromatography– mass spectrometry screening method for human pharmaceuticals,hormones, antioxidants and plasticizers in water”; Journal of ChromatographyA, Vol. 1029, pp. 223-237.6. S. Weigel, U. Berger, E. Jensen, R. Kallenborn, H. Thoresen, H. Hühnerfuss,2004; “Determination of selected pharmaceuticals and caffeine insewage and seawater from Tromsø/Norway with emphasis on ibuprofenand its metabolites”; Chemosphere, Vol. 56, pp 583-592.7. Ternes Th.A., Occurrence of drugs in German sewage treatment plantsand rivers. Water research. 1998, 32, 3245-3260.77

Volume 4/Number 2/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
Camera Separatoria - Zakład Chemii Analitycznej - Uniwersytet ...
Volume 4/S/2012 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 3/S/2011 - Zakład Chemii Analitycznej
Joanna Czajka M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej
Bronislaw K. Glod D.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Program ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Pawel Piszcz M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Monika Suszko M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus licentiate 3 years - Zakład Chemii Analitycznej
Pytania na egzamin magisterski - Zakład Chemii Analitycznej
wymagania do ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Wstęp do Analizy Instrumentalnej - Zakład Chemii Analitycznej
Chemia Wolnych Rodników - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus MSc 5 years - Zakład Chemii Analitycznej
Chromatografia II - Zakład Chemii Analitycznej
Analiza Instrumentalna I - Zakład Chemii Analitycznej
WYZWANIA DLA CHEMII ANALITYCZNEJ
Volume 4/Number 1/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
analiza instrumentalna - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej ...
Volume 2/S/2010 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 1/S/2009 - Zakład Chemii Analitycznej
3 nd Podlasie's Chromatographic Meeting - Zakład Chemii ...
Analiza jakościowa_A2_kationy_gr_III - Katedra i Zakład Chemii ...
Chemia Analityczna Ćwiczenie A12 Katedra i Zakład Chemii ...
Regulamin dydaktyczny - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
Analiza jakościowa_A1_kationy_gr_I_II - Katedra i Zakład Chemii ...
POLITECHNIKA POZNAŃSKA - Zakład Chemii Fizycznej ...