Views
3 years ago

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

OPERACJE JEDNOSTKOWE I

OPERACJE JEDNOSTKOWE I TECHNOLOGIA ROZDZIELANIAI OTRZYMYWANIA SUBSTANCJI Z ZASTOSOWANIEMPREPARATYWNEJ LUB PROCESOWEJ CHROMATOGRAFIICIECZOWEJNa rys. 8 przedstawiono operacje jednostkowe, z których składa się technologiaotrzymywania substancji z zastosowaniem chromatografii cieczowej.Rys. 8. Schemat technologiczny procesu otrzymywania substancji z wykorzystaniemchromatografii cieczowej procesowej lub preparatywnej98

Na rys. 9 i 10 pokazano przykłady schematów ideowych układu aparatów,odpowiednio: do chromatografii preparatywnej (rys. 9) i do chromatografiiw skali procesowej (rys. 10).Rys. 9. Schemat ideowy i funkcjonalny układu zautomatyzowanego – sterowanego komputerem– gradientowego chromatografu preparatywnego z zaworami dwustanowymi (Z 1 ... Z 24 ), z możliwościąrecyrkulacji części eluentu oraz z podwójnym systemem automatycznie kontrolowanegodozowania roztworu substancji rozdzielanych (dozownik pętlicowy z samoczynnym repetycyjnymnapełnianiem pętli z regulowaną objętością cieczy lub dozowanie dużych objętościpoprzez zawory Z 2 i Z 3 ), oraz z systemem samoczynnego wykrywania ewentualnych przeciekóweluentu. Znaczenie symboli (które nie zostały wyjaśnione na rysunku lub powyżej):P – pompa ssąco-tłocząca o małej objętości skokowej, Z – zawory (A – D: programowanie składueluenta, 1 – 10: sterowania przebiegiem procesu separacji, 11 – 24: kolekcji frakcji);MSP – moduł sterowania pompą, MSWE – moduł sterowania „niskociśnieniowym” systememgradientowym, MSZ – moduł sterowania zaworami, MK – moduł komunikacji z użytkownikiemi wzajemnej koordynacji programów, obsługi awarii oraz kontroli warunków pracy kolumn (moduło nadrzędnych priorytetach, może umożliwiać wykorzystywanie komputera do innych zadańw przypadku bezawaryjnej pracy aparatu, a w przyszłości ewentualne wyeliminowanie koniecznościstosowania komputera) – obecnie część funkcji tego modułu powierzono nadrzędnemukomputerowi99

Volume 4/Number 2/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
Camera Separatoria - Zakład Chemii Analitycznej - Uniwersytet ...
Volume 4/S/2012 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 3/S/2011 - Zakład Chemii Analitycznej
Joanna Czajka M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej
Bronislaw K. Glod D.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Program ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Pawel Piszcz M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Monika Suszko M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus licentiate 3 years - Zakład Chemii Analitycznej
Pytania na egzamin magisterski - Zakład Chemii Analitycznej
wymagania do ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Wstęp do Analizy Instrumentalnej - Zakład Chemii Analitycznej
Chemia Wolnych Rodników - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus MSc 5 years - Zakład Chemii Analitycznej
Chromatografia II - Zakład Chemii Analitycznej
Analiza Instrumentalna I - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 4/Number 1/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
WYZWANIA DLA CHEMII ANALITYCZNEJ
analiza instrumentalna - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej ...
Volume 1/S/2009 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 2/S/2010 - Zakład Chemii Analitycznej
3 nd Podlasie's Chromatographic Meeting - Zakład Chemii ...
Analiza jakościowa_A2_kationy_gr_III - Katedra i Zakład Chemii ...
Chemia Analityczna Ćwiczenie A12 Katedra i Zakład Chemii ...
Regulamin dydaktyczny - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
Analiza jakościowa_A1_kationy_gr_I_II - Katedra i Zakład Chemii ...
POLITECHNIKA POZNAŃSKA - Zakład Chemii Fizycznej ...