Views
3 years ago

Cvičení: 1 - VUT UST

Cvičení: 1 - VUT UST

VUT

VUT BRNOFakulta strojníhoinženýrstvíTECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍList - 26 -TRUBEK Cviení: 1trubky – jedna doleva a druhá doprava). Pracovník stojíuprosted a trubkou posunuje doleva a doprava.Obr. 25 Pípravek pro broušení konc rovných trubekDalším vhodným zaízením pro ištní trubek je penosnéotryskávací zaízení, které se napojuje na provozní potrubístlaeného vzduchu, viz. obr. 26.Obr. 26 Schéma otryskávae(1) trubka, (2) tryska, (3) oprka trubky, (4) sbrná trubka,(5) pívod vzduchu

VUT BRNOFakulta strojníhoinženýrstvíTECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍList - 27 -TRUBEK Cviení: 1Princip innosti otryskávae: Trysky pracují na principuinjektoru, tj. vznikajícím pod tlakem v trysce nasávají ocelovoudr, která je ve spodní ásti skín. Lze jej použít pro trubky aždo prmru 102 mm.• Kalibrování – po žíhání a oištní konc trubek, je nkdyvelice dležité, zvlášt pro budoucí vysokotlaké spoje koncetrubek kalibrovat.Obecné zásady pro úpravu trubek ped zaválcováním:Drsnost oištného konce trubky by v žádném pípadnemla být vtší než 12,5 µm. Také zde platí pravidlo, že ím jepovrch obroušené trubky hladší, tím lépe bude spoj tsnit.U vysokotlakých spoj lze doporuit lehké pesmirkováníoištného konce, aby bylo dosaženo naprosté istoty koncetrubky tsn ped jejím ustavením v zaízení.Dále platí:• Na oištném konci nesmjí být podélné rýhy,• Konce trubek musí být zarovnány.• Jsou-li konce trubek navaeny, musí být svar umístn zatrubkovnicí ve vzdálenosti rovnající se prmru trubky + max.50 mm; totéž platí o jakýchkoli ohybech na trubce.6. Zaválcovací strojkyPro zaválcování trubek do trubkových el používámezaválcovacích strojk, zkrácen nazývaných zaválcovaky.V zásad rozeznáváme zaválcovaky podle konstrukníhozpracování, a to na:1] Zaválcovaky šroubové.2] Zaválcovaky samoposuvné.3] Zaválcovaky s nastavitelným zaválcováním trubky.

cvičení 5. - DSPdle vyhlášky
Geografické informační systémy Cvičení
Zoologická cvičení v terénu
Fyziologie renálního systému - cvičení. pdf
Trávicí soustava - cvičení. pdf
Cvičení IZS v JM kraji z pohledu ZZS JmK - AKUTNE.CZ
Úkoly ÚZPLN na cvičení MAY 2010 - Ústav pro odborné zjišťování ...
predickce vzniku vad typu kce vzniku vad typu ed ... - VUT UST
Prezes URE i rozstrzyganie sporów w trybie art. 8 ust. 1 ustawy ...
1. muzikoterapie a specifické poruchy učení
Zagraniczny Zakład • Art.7 ust.1 UM OECD Zyski przedsiębiorstwa ...
Pozvánka ke stažení - Praha 1
Rozší ení - Anatomický ústav 1.LF UK
ke stažení (pdf, 1 450 kB) - Calla
ke stažení (pdf, 1 530 kB) - Calla
Chemické složení buňky. (1/10) - Projekt EU
1 - Vysoké učení technické v Brně
Page 1 ust l n.11 .- PHDTD DARSHAN CHAKMI 1-5 CRORE ...
ke stažení (pdf, 1 101 kB) - Calla
C. 1. Technická zpráva - ČVUT v Praze, Fakulta architektury
1 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství - ČVUT
Přednáška 1 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství - ČVUT
Celé číslo 1 ke stažení - Křesťanský sbor Český Těšín
(Cvičení 1 - pro pdf_v2012) - VUT UST
LABORATORNÍ CVIČENí - VUT UST
Cvičení číslo: - VUT UST