Views
3 years ago

Cvičení: 1 - VUT UST

Cvičení: 1 - VUT UST

VUT

VUT BRNOFakulta strojníhoinženýrstvíTECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍList - 26 -TRUBEK Cviení: 1trubky – jedna doleva a druhá doprava). Pracovník stojíuprosted a trubkou posunuje doleva a doprava.Obr. 25 Pípravek pro broušení konc rovných trubekDalším vhodným zaízením pro ištní trubek je penosnéotryskávací zaízení, které se napojuje na provozní potrubístlaeného vzduchu, viz. obr. 26.Obr. 26 Schéma otryskávae(1) trubka, (2) tryska, (3) oprka trubky, (4) sbrná trubka,(5) pívod vzduchu

VUT BRNOFakulta strojníhoinženýrstvíTECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍList - 27 -TRUBEK Cviení: 1Princip innosti otryskávae: Trysky pracují na principuinjektoru, tj. vznikajícím pod tlakem v trysce nasávají ocelovoudr, která je ve spodní ásti skín. Lze jej použít pro trubky aždo prmru 102 mm.• Kalibrování – po žíhání a oištní konc trubek, je nkdyvelice dležité, zvlášt pro budoucí vysokotlaké spoje koncetrubek kalibrovat.Obecné zásady pro úpravu trubek ped zaválcováním:Drsnost oištného konce trubky by v žádném pípadnemla být vtší než 12,5 µm. Také zde platí pravidlo, že ím jepovrch obroušené trubky hladší, tím lépe bude spoj tsnit.U vysokotlakých spoj lze doporuit lehké pesmirkováníoištného konce, aby bylo dosaženo naprosté istoty koncetrubky tsn ped jejím ustavením v zaízení.Dále platí:• Na oištném konci nesmjí být podélné rýhy,• Konce trubek musí být zarovnány.• Jsou-li konce trubek navaeny, musí být svar umístn zatrubkovnicí ve vzdálenosti rovnající se prmru trubky + max.50 mm; totéž platí o jakýchkoli ohybech na trubce.6. Zaválcovací strojkyPro zaválcování trubek do trubkových el používámezaválcovacích strojk, zkrácen nazývaných zaválcovaky.V zásad rozeznáváme zaválcovaky podle konstrukníhozpracování, a to na:1] Zaválcovaky šroubové.2] Zaválcovaky samoposuvné.3] Zaválcovaky s nastavitelným zaválcováním trubky.

predickce vzniku vad typu kce vzniku vad typu ed ... - VUT UST
Geografické informační systémy Cvičení
cvičení 5. - DSPdle vyhlášky
Zoologická cvičení v terénu
Trávicí soustava - cvičení. pdf
Page 1 ust l n.11 .- PHDTD DARSHAN CHAKMI 1-5 CRORE ...
1 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství - ČVUT
Přednáška 1 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství - ČVUT
C. 1. Technická zpráva - ČVUT v Praze, Fakulta architektury
Fyziologie renálního systému - cvičení. pdf
Cvičení IZS v JM kraji z pohledu ZZS JmK - AKUTNE.CZ
Prezes URE i rozstrzyganie sporów w trybie art. 8 ust. 1 ustawy ...
1. muzikoterapie a specifické poruchy učení
Úkoly ÚZPLN na cvičení MAY 2010 - Ústav pro odborné zjišťování ...
ke stažení (pdf, 1 530 kB) - Calla
ke stažení (pdf, 1 450 kB) - Calla
Rozší ení - Anatomický ústav 1.LF UK
Zagraniczny Zakład • Art.7 ust.1 UM OECD Zyski przedsiębiorstwa ...
Pozvánka ke stažení - Praha 1
1 - Vysoké učení technické v Brně
Chemické složení buňky. (1/10) - Projekt EU
ke stažení (pdf, 1 101 kB) - Calla
Celé číslo 1 ke stažení - Křesťanský sbor Český Těšín
(Cvičení 1 - pro pdf_v2012) - VUT UST
LABORATORNÍ CVIČENí - VUT UST
Cvičení číslo: - VUT UST